Thursday, January 31, 2013

လူနာသံုးရာဆံ့ HIV/AIDS Prevention & Care Centre တည္ေဆာက္မည္


HIV/ AIDS ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား ဘာသာေရးႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ကုသႏိုင္
  ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံတြင္ HIV/AIDS ေရာဂါ ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသူမ်ားအား လူအမ်ားက ယေန႔ေခတ္တိုင္ ၀ိုင္းပယ္ထားၾကၿပီး အျပစ္သားမ်ား သဖြယ္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔အား အမ်ားစုက လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဖယ္ထားၾကၿပီး လူမႈေရးကိစၥ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္မႈ လံုး၀ျဖတ္ေတာက္ ထားၾကသည္။ ထိုသို႔ ျပဳမူမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားေနရသူမ်ား အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားစြာ ထိခိုက္ၾကရၿပီး သာမန္ အသက္ရွင္ေနထုိင္မႈ အေနအထားထက္ ပိုမို ဆိုးရြားမႈမ်ား ခံစားခဲ့ၾကရသည္။

ယခုအခါ ကေမၻာဒီးယား အစိုးရက UNICEF အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဗုဒၵ အယူ၀ါဒႏွင့္အညီ ေလ့က်င့္ ကုသမႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ (Buddhist Leadership Initiative) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။ ယင္းအစီအစဥ္အရ ေရာဂါကုသေရး စင္တာမ်ား ထူေထာင္လ်က္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ရဟန္းသံဃာ (၅၀၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔မွ ဦးစီးကာ ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားေနရသူမ်ားအား စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကုသမႈမ်ား ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး သာမန္ လူ႔ေနထုိင္မႈ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ဘာသာေရးအရ ကုစားေပးမည္ ျဖစ္ရာ HIV/AIDS ေရာဂါေ၀ဒနာ ရွင္မ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။

Source : BBC
MRTV-4 - HIV/ AIDS ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား ဘာသာေရးႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ကုသႏိုင္ 

လူနာသံုးရာဆံ့ HIV/AIDS Prevention & Care Centre တည္ေဆာက္မည္
 HIV/AIDS Prevention & Care Centre မွ လူနာသံုးရာေက်ာ္ တက္ေရာက္ ကုသႏိုင္မည့္ ေဆးကုသေဂဟာသစ္ တစ္ခုကို ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ (အေရွ႕)၊ အမွတ္ ၆ ရပ္ကြက္တြင္ တည္ေဆာက္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေဂဟာသစ္ကို အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၆ ရပ္ကြက္၊ ခါေတာ္မွီလမ္း၊ ေျမကြက္အမွတ္ ၄၉၉၊ ၅၀၀၊ ၅၀၁၊ ၅၀၂ တို႔တြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေပ ၄၀ ေပ ၁၀၀ ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းသည္ဟု သိရသည္။၎ေဂဟာ တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာကို ေမတၲာရွင္ ေ႐ႊျပည္သာ ဆရာေတာ္မွ လွဴဒါန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဂဟာတည္ေဆာက္ရန္ က်ပ္ သိန္း ၃၀၀၀ ၀န္းက်င္ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ HIV/AIDS စင္တာႏွစ္ခုကို ေတာင္ဒဂံုႏွင့္ ေျမာက္ဒဂံု ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး တက္ေရာက္ကုသသူ ဦးေရ ၂၆၁ ဦး ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာေရာက္ကုသသူမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊  ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတို႔မွ အမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ မိသားစုအလိုက္ လာေရာက္ ကုသသူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စင္တာႏွစ္ခု၌ တက္ေရာက္ကုသသူ ဦးေရမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ေန႔ပွ်မ္းမွ် ဦးေရ ၈၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိရာမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ေန႔ပွ်မ္းမွ်ဦးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ သံုးႏွစ္ အတြင္း ေလးဆ နီးပါးခန္႔ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

HIV/AIDS Prevention & Care Centre သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း အပါအ၀င္ လူငယ္ကိုးဦးမွ စတင္ဖြဲ႔စည္းကာ HIV/AIDS ေရာဂါပိုးရွိသူ မည္သူမဆို က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ လာေရာက္ ကုသသူ အေရအတြက္မွာ ငါးေသာင္းေက်ာ္အထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္း HIV/AIDS Prevention & Care Centre ကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ၁၈ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဗိုလ္ေရႊဗ်ဳိင္းလမ္းတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven - လူနာသံုးရာဆံ့ HIV/AIDS Prevention & Care Centre တည္ေဆာက္မည္ 

“အိပ္ခ်္အိုင္ဗီပိုး ကူးစက္ခံရေသာ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ား အတြက္ လူငယ္ဖြံၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ ဖြင့္လွစ္”

ကမၻာ့ ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီး ျဖစ္ေသာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ-ေအ့ဒ္စ္ ေ၀ဒနာသည္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ယင္းေရာဂါပိုး၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ား သက္ေရာက္မႈခံစားေန ရေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေႏြးေထြးသည့္ သီးသန္႔ေဂဟာ တစ္ခုျဖစ္ေသာ သုခရိပ္ျမံဳ (မႏၲေလး) လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပရဟိတေဂဟာကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါေဂဟာ ဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံ မိဘမဲ့ ကေလးငယ္မ်ားအား စနစ္တက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၿပီး မိသားစုပံုစံျဖင့္ ေနထိုင္ႀကီးျပင္းသြားႏိုင္ၾက ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး သုခရိပ္ျမံဳ ပရဟိတေဂဟာ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ကိုကိုေလးက ေျပာသည္။

"ဒီေဂဟာမွာ အသက္တစ္ႏွစ္ခြဲက ေန ၁၂ ႏွစ္ထိရွိတဲ့ ကေလးေတြကို မိဘ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ စာခ်ဳပ္ စာတန္းနဲ႔ အၿပီးအပိုင္ ေမြးစားပါတယ္။ တစ္ပတ္တစ္ခါ အိမ္ကိုျပန္တာမ်ဳိးလည္း လက္မခံပါဘူး။ အသက္တစ္ႏွစ္ခြဲ ေအာက္ ကေလးေတြကိုလည္း လက္မခံပါဘူး။ ကေလးက သိပ္ငယ္လြန္းရင္ အလုပ္လည္း ပိုလာႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးအသက္ ၁၂ ေက်ာ္တဲ့ကေလး ေတြကလည္း အျပင္ကမေကာင္းတဲ့ အက်င့္ေတြ ပါလာႏိုင္ၿပီး ဒီမွာရွိတဲ့ ကေလးေတြကို အဲဒီ အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ လက္မခံပါဘူး "ဟု ၎က ဆိုသည္။

သုခရိပ္ျမံဳေဂဟာက လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ ကေလးမ်ားမွာ အမိ၊ အဖႏွစ္ဦးစလံုး မရွိေတာ့သည့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီပိုး ကူးစက္ခံရသည့္ ကေလး ငယ္မ်ား၊ အမိ (သို႔) အဖတစ္ဦးရွိ ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ေ၀ဒနာ ခံစားေနရ ေသာေၾကာင့္ ကေလးငယ္အားေစာင့္ ေရွာက္ရန္ အေျခအေနမရွိသည့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ ကူးစက္ခံေနရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနအရ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ ေရာဂါသည္ ကေလး ငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
"ဒီေဂဟာမွာ ရွိတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ ေက်ာင္းပညာေရးကိုလည္း ဆရာ၊ ဆရာမေတြထားၿပီး သင္ၾကားေပးမွာပါ။ အႏုပညာရပ္ေတြ၊ လက္မႈပညာေတြကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္း မွာ ရွိေနတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕စာသင္ခ်ိန္၊ အိပ္ခ်ိန္နဲ႔ ကစားခ်ိန္ ေတြကို စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာျပသည္။
ကေလးငယ္မ်ား စိတ္အပန္းေျပေစရန္၊ ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ျပင္ပခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ သည္။
သုခရိပ္ျမံဳေဂဟာသည္ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ အလႉေငြက်ပ္ ၈၁၃ သိန္း လက္ခံ ရရွိၿပီးျဖစ္သည္။ သုခရိပ္ျမံဳ လူငယ္ဖြံၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ၌ လက္ရွိတြင္မိဘမဲ့ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ-ေအ့ဒ္စ္ေ၀ဒနာသည္ ကေလး ၁၁ ဦးရွိ ေနေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေဂဟာမွာ ျပည္ႀကီး တံခြန္ျမိဳ႕နယ္၊ ဘံုပ်ံေတာရ၊ ျမ၀တီမင္းၾကီး တိုက္အတြင္းတြင္ တည္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာတိုင္း - “အိပ္ခ်္အိုင္ဗီပိုး ကူးစက္ခံရေသာ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ား အတြက္ လူငယ္ဖြံၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ ဖြင့္လွစ္” 

Wednesday, January 30, 2013

ငါးၾကင္းေရခ်ိဳ၊ ၀က္သားငံျပာရည္ေၾကာ္၊ သရက္သီးအစိမ္းသုပ္


သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ ကိုယ္ကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေဖတို႕အေျပာ ဆီမပါျပားမပါ ဟင္းလ်ာခ်က္ျပဳတ္မႈပံုစံဟင္းေတြကို အရသာေတြ႕ တာမ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ေတြက ဗမာလူမ်ိဳးဆိုေတာ့ကာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ဟင္းလ်ာခ်က္ျပဳတ္မႈပံုစံေတြကို တစ္ခါတေလ အာေတြ႕ျပန္ ေရာ။ 

ျမန္မာဟင္းလ်ာေတြဆိုျပန္ေတာ့ ျမန္မာဟင္းလ်ာကိုပဲ ေနရာေဒသအလိုက္ခ်က္ျပဳတ္မႈပံုစံကအနည္းငယ္ကြဲျပားျပန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူငယ္ခ်င္းတို႕လည္း အလြယ္တကူခ်က္ျပဳတ္စားလို႕ရမယ့္ ဟင္းအမယ္ပစၥည္းေတြကလည္း အလြယ္တကူ၀ယ္လို႕လြယ္မယ့္ အေရးက ပိုအေရးပါတယ္ ဟုတ္တယ္ဟုတ္။

ဒါေၾကာင့္ ဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္ေတြကို ထူးမျခားနားခ်က္ျပဳတ္မႈပံုစံေလးေတြကေန ကြဲထြက္ေနတာေလးေတြကို ျပန္လည္ေ၀မွ်ပါေတာ့ မယ္ တစ္လစာမျပည့္မျခင္းေပါ့။ ဟင္းခ်က္ေကာင္းတဲ့ အေမၾကီးရဲ႕လက္ရာေလးေတြ၊ ေဒၚေလးရဲ႕မွတ္စုစာအုပ္ထဲကဟာေတြ၊ ေနာက္ျပီး ေတာ့ မဂၢဇင္းတစ္ခ်ိဳ႕မွာပါတဲ့ ျမန္မာဟင္းလ်ာအတြဲအစပ္ေတြ ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္းလို႕ ေခါင္းစဥ္တပ္လို႕ရမယ္။
အဦးဆံုး ငါးၾကင္းေရၾကိဳေလးခ်က္မယ္၊ ၀က္သားကိုငံျပာရည္ႏွင့္ အငန္သေဘာေလးေၾကာ္မယ္၊ ျပီးေတာ့ကာ သရက္သီးအစိမ္းကို သုပ္စား ၾကမယ္ေလ။

ငါးၾကင္းေရခ်ိဳ
ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား
ငါးၾကင္း ၄၀က်ပ္သား၊ ၾကက္သြန္နီ ၄လံုး၊ ငရုတ္သီးအပြေတာင့္ ၃ေတာင့္၊ စပါးလင္ ၁ပင္(အရင္းပိုင္း ၁လက္မေလာက္ ျဖတ္ထုထား)၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ၃လံုး၊ ဆီ ၂ဇြန္း(ဟင္းခတ္ဇြန္း)၊ငံျပာရည္ ၂ဇြန္း(လၻက္ရည္ဇြန္း)၊ စိမ္းစားငါးပိ ၁/၂ ဇြန္း(လၻက္ရည္ဇြန္း)၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕ ၁ဇြန္း (လၻက္ရည္)၊ နႏြင္းမႈန္႕ ၁/၂ဇြန္း (လၻက္ရည္)၊ နံနံပင္ ၁၀ပင္။

ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္နည္း
ငါးၾကင္းမ်ားကို အေၾကးထိုး ေရစင္ေအာင္ေဆးပါ။ ျပီးမွ အရြယ္ေတာ္အတံုးကေလးမ်ား တံုးထားပါ။
ဆား၊ဟင္းခတ္မႈန္႕၊ နႏြင္းမႈန္႕၊စိမ္းစားငါးပိ၊ ငံျပာရည္တို႕ျဖင့္နယ္ထားပါ။ 

ငရုတ္သီးပြေတာင့္ကို ေရေႏြးျဖင့္စိမ္ျပီး ညက္ေအာင္ေထာင္းပါ။ ထိုအထဲသို႕ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီမ်ားေရာ၍ ညက္ေအာင္ေထာင္း ထားပါ။

ဆီအိုးတည္ျပီး ဆီက်က္လွ်င္ ေထာင္းထားသည္မ်ားႏွင့္ စပါးလင္ထည့္၍ နီေရာင္သန္းလာေအာင္ ဆီသတ္ပါ။
ထို႕ေနာက္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို အေစ့ထုတ္ ႏုတ္ႏုတ္စဥ္းျပီးထည့္ပါ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေပ်ာ္ျပီး ေျခာက္သြားသည္အထိ ဆီသတ္ပါ။ ျပီးလွ်င္ နယ္ထားေသာ ငါးမ်ားထည့္ျပီး ေရေႏြးလဖက္ရည္အၾကမ္းပုဂံတစ္လံုးစာေလာက္ထည့္ကာ မီးေအးေအးျဖင့္ အဖံုးအုပ္လွ်က္တည္ထားပါ။ အိုးကို မၾကာခဏလႈပ္၍ေပးပါ။

ဆီျပန္လာလွ်င္ ေနာက္ထပ္ေရေႏြး အၾကမ္းပုဂံလံုးေလးလံုးစာေလာက္ထည့္ျပီး ဆူလာလွ်င္ အေပါ့အငံျမည္းျပီး နံနံပင္အုပ္၍ခ်ကာ သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

၀က္သားငံျပာရည္ေၾကာ္
ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ား
၀က္သား အသားေကာင္းေကာင္း ၂၀က်ပ္သား၊ ၾကက္သြန္နီ ၅လံုး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၁လံုး၊ ငံျပာရည္ေကာင္းေကာင္း ၅က်ပ္သား၊ ငရုတ္သီး အပြေတာင့္ ၈ေတာင့္၊ ဆီ ၅က်ပ္သား၊ နႏြင္းမႈန္႕ အနည္းငယ္၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕ အနည္းငယ္၊ ဆား အနည္းငယ္။

ျပင္ဆင္နည္း
၀က္သားမ်ားကို ေရစင္စြာေဆးပါ။ ျပီးလွ်င္ အတံုးေသးေသးေတြ တံုးထားပါ။
ထို႕ေနာက္ ဆား၊ဟင္းခတ္မႈန္႕ အနည္းငယ္ျဖင့္ နာနာနယ္ထားပါ။
ငရုတ္သီးအပြေတာင့္ကို ငရုတ္ဆံုတြင္ မညက္တညက္ေထာင္းပါ။ ထိုအထဲသို႕ ၾကက္သြန္ျဖဴပါ ထည့္ေထာင္းပါ။
ၾကက္သြန္နီကို ပါးပါးလွီးထားပါ။ 

ေရွးဦးစြာ ဆီအိုးတည္၍ ဆီက်က္လွ်င္ နယ္ထားေသာ ၀က္သားတံုးေလးမ်ား ထည့္၍ေၾကာ္ပါ။ ၀က္သားတံုးကေလးမ်ား နီေရာင္သန္းလာလွ်င္ ဒယ္အိုးထဲမွ ဆယ္ယူ၍ ဆီစစ္ထားပါ။

ျပီးလွ်င္ ဒယ္အိုးကိုျပန္တည္၍ မီးနည္းနည္းျဖင့္ ၾကက္သြန္နီထည့္ေၾကာ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ ေထာင္းထားေသာ ငရုတ္သီးႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴ တို႕ပါေရာထည့္၍ ဆီသတ္ပါ။ ငရုတ္သီးစိမ္းနံ႕ေပ်ာက္လွ်င္ ငံျပာရည္အနည္းငယ္ေလာင္းထည့္ပါ။
ျပီးလွ်င္ ေၾကာ္ထားေသာ ၀က္သားတံုးကေလးမ်ားထည့္ပါ။ ဟင္းခတ္မႈန္႕ထည့္၍ အေပါ့အငန္ျမည္းပါ။ မစိုမေျခာက္ကေလး ခ်၍သံုးေဆာင္ပါ။

အစပ္ၾကိဳက္လွ်င္ ငရုတ္သီးအရွည္ေတာင့္သံုးပါ။

သရက္သီးအစိမ္းသုပ္
ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ား
သရက္သီးအစိမ္း ၂လံုး၊ ၾကက္သြန္နီ ၃လံုး၊ ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႕ အနည္းငယ္၊ ပဲမႈန္႕(အက်က္) အနည္းငယ္၊ ေျမပဲအက်က္မႈန္႕ အနည္းငယ္၊ ငံျပာရည္ အနည္းငယ္၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕ အနည္းငယ္၊ ဆီ အနည္းငယ္။

ျပင္ဆင္နည္း
သရက္သီးမ်ားကို ေရေဆးျပီး စိန္ခလုတ္ျဖင့္ျခစ္ပါ။ ဓားႏွင့္ေပါက္၍ ပါးပါးလွီးလွ်င္လည္း ရပါသည္။ ျပီးလွ်င္ လက္ျဖင့္ဆုပ္၍ အရည္မ်ား ညွစ္ထုတ္ပါ။

ၾကက္သြန္နီကို ပါးပါးလွီးျပီး ေရစစ္ထားပါ။ ျပီးလွ်င္ သရက္သီး၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ငံျပာရည္၊ပဲမႈန္႕၊ ပုစြန္ေျခာက္မႈန္႕၊ ပဲမႈန္႕(အက်က္)၊ ေျမပဲက်က္မႈန္႕၊ ဟင္းခတ္မႈန္႕၊ ဆီခ်က္တို႕ျဖင့္ ေရာနယ္၍သုပ္စားပါ။

*သရက္သီးအစိမ္းသုပ္မစားခ်င္ပါက သရက္ခ်ဥ္ကိုသုပ္စားလို႕ရပါသည္။

Tuesday, January 29, 2013

ကိုယ္ရဲ႕ ဂ်ဴနီယာတစ္ေယာက္သာ ကိုယ့္မန္ေနဂ်ာ ျဖစ္သြားခဲ့ရင္


တစ္ခ်ိန္တုန္းက ကိုယ္ကူညီျပသ ေဖးမေပးခဲ့ရတဲ့ ကိုယ္ရဲ႕ ဂ်ဴနီယာတစ္ေယာက္ဟာ အခုအခ်ိန္မွာ ကိုယ္ကျပန္ျပီး report လုပ္ရတဲ့ ကိ္ုယ္ရဲ႕ manager ျဖစ္လာခဲ့ရင္ သင္ဘယ္လိုခံစားရမလဲ။

တစ္ေန႔ကမေတြ႔တာၾကာျပီျဖစ္တဲ့အသိမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ရဲ႕ စကားစပ္မိရင္း အလုပ္အေၾကာင္းေျပာမိေတာ့ သူအလုပ္ ထြက္ေတာ့မယ့္ အေၾကာင္းကို ေျပာျပတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ခဲ့တဲ့အလုပ္တစ္ခုကိုဘာလို႔ ထြက္မွာလဲလို႔ေမးေတာ့ သူ႔ထက္အလုပ္၀င္တာအေတာ္ေလးေနာက္က်တဲ့၊ သူကို report လုပ္ခဲ့ရတဲ့ ့သူ႔ဂ်ဴနီယာတစ္ေယာက္က အခုသူ႔အထက္လူၾကီးျဖစ္သြားလို႔တဲ့။ အဲဒါမေက်နပ္လို႔ အလုပ္ထြက္ေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အဲဒီ့သူ႔ဂ်ဴနီယာပာာ အရမ္းလူၾကီးကပ္တတ္ေၾကာင္း၊ သူကေတာ့ မွန္မွန္ကန္ကန္သမားျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရာထူးမတက္ တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတြကို ဆက္ေျပာေနပါတယ္။

အထက္ပါအတိုင္းအျဖစ္အပ်က္ေတြ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူတိုင္း ဘယ္နယ္ပယ္မွာမဆို ေတြ႔ၾကံဳရႏိုင္တဲ့အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုပါ။ ကိုယ့္ဂ်ဴနီယာ ကိုယ့္ထက္အလုပ္၀င္တာေနာက္က်တဲ့သူက ကိုယ့္အထက္ ကိုယ္ Report လုပ္ေနရတဲ့ေနရာကိုေရာက္သြားခဲ့ရင္။ အဲဒီဂ်ဴနီယာက ကိုယ့္ထက္ပညာအရည္အခ်င္းပိုင္းမွာသာေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့လည္း ခံသာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ကိုယ့္ထက္လည္း ပညာအရည္အခ်င္းမသာတဲ့ ကိုယ္ေဖးမကူညီခဲ့ရတဲ့၊ ကိုယ္ခိုင္းတာခံခဲ့ရတဲ့ ဂ်ဴနီယာတစ္ေယာက္က ကိုယ့္ကိုျပန္ခိုင္းမယ့္ေနရာတစ္ခုေရာက္သြားခဲ့ရင္။ က်ေနာ္သူ႔ေနရာမွာ၀င္ခံစားၾကည့္တယ္။ ပာုတ္တယ္ က်ေနာ္လည္း ခံႏိုင္ရည္ရွိမွာမပာုတ္ဘူး။ ကိုယ့္သိကၡာနဲ႔မာနေတြ အထိခိုက္ခံရသလိုျဖစ္သြားတယ္။ အရွက္ခြဲခံလိုက္ရသလိုျဖစ္သြားတယ္။ က်ေနာ္သာသူ႔ေနရာမွာဆိုရင္လည္း က်ေနာ္အလုပ္ထြက္ဖို႔ပဲစဥ္းစားမိမွာပဲ။

က်ေနာ္တို႔စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ပါ။ က်ေနာ္တို႔သူမ်ားကိုအျပစ္တင္ရတာလြယ္ပါတယ္။ အေစာကအျဖစ္အပ်က္မွာဆိုရင္ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြဟာ အဲဒီဂ်ဴနီယာကိုအထက္အရာရွိကိုဖားေၾကာင္း အျပစ္တင္လုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္အေရးၾကီးတဲ့အေၾကာင္းအရာကိုေတာ့ ေမ့ေနပါတယ္။ အဲဒါကကိုယ့္ကိုကိုယ္ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔ပါ။ က်ေနာ္တို႔ေတြသူမ်ားမ်က္ေခ်းကို ျမင္ဖို႔လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ကိုယ့္မ်က္ေခ်းကိုျမင္ဖို႔ကေတာ့ မွန္ၾကည့္မွရပါလိမ့္မယ္။ မွန္ၾကည့္တယ္ဆိုတာပာာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ျပန္ဆန္းစစ္ျခင္းပါပဲ။ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးၾကံဳလာတဲ့အခါတိုင္းမွာ သူမ်ားကိုအျပစ္တင္ျပီး ငါည့ံလို႔မပာုတ္ပါဘူးလို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေျဖသိမ့္တာထက္စာရင္ ငါဘယ္ေနရာေတြလိုအပ္ေနတာလဲ ငါသူ႔ထက္ဘယ္ေနရာေတြမွာ ညံ့ေနတာလဲလို႔ ဆန္းစစ္အေျဖရွာျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုး အေျဖျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမဆန္းစစ္ခဲ့ဘဲ စိတ္လိုက္မာန္ပါသာ လုပ္ခဲ့မယ္၊ အလုပ္ထြက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ မိမိကၽြမ္း၀င္ေနတဲ့ မိမိအတြက္အခြင့္အေရးပိုေကာင္းႏိုင္တဲ့ အလုပ္ကိုစြန္႔ခြာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ေနာက္ထပ္အလုပ္အသစ္မွာလည္း ဒီလိုစိန္ေခၚမွဳေတြမေတြ႔လာႏိုင္ဘူးလို႔ ဘယ္သူမွအာမမခံႏိုင္ပါဘူး။ ဒါျဖင့္ရင္ ဒီလိုမ်ိဳးေတြေတြ႔ၾကံဳရတိုင္း က်ေနာ္တို႔အလုပ္ထြက္ေနရေတာ့မွာလား။

ကိုယ့္ေနာက္မွ၀င္လာတဲ့တစ္ေယာက္ ကိုယ့္အေပၚကိုေရာက္သြားျပီဆိုကတည္းကိုက သူ႔မွာ အားသာခ်က္တစ္ခုခုရွိရမယ္လို႔ မွတ္ထားလိုက္ပါ။ သူ႔အားသာခ်က္ကို ေသခ်ာသိေအာင္ၾကိဳးစားပါ။ သူ႕ဆီမွ အတုယူစရာရွိတာကို အတုယူပါ။ ထို႕ထက္ပိုအေရးၾကီးတာကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကိုဆန္းစစ္ပါ။

ကိုယ္္ပာာ ရိုးသားသူလား၊ အလုပ္ကိုေပါ့ေပါ့တန္တန္လုပ္တတ္သူလား၊ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာေစတနာေရာထားရဲ႕လား၊ အလုပ္လုပ္ရတာနည္းနည္း Complaint တက္ေနတာမ်ားမ်ားသမားလား၊ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိအလုပ္ကိုတာ၀န္ယူႏိုင္သလဲ၊ ကိုယ္တာ၀န္ယူေနတဲ့အလုပ္ေတြ တကယ္ကိုေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ရွိရဲ႕လား၊ လူမွဳဆက္ဆံေရးေကာင္းရဲ႕လား၊ ကိုယ္အသက္ေမြးေနတဲ့ပညာမွာတကယ္ကၽြမ္းက်င္မွဳေတြရွိရဲ႕လား၊ လမ္းသစ္ေဖာက္ရမွာေၾကာက္ရြံ႕တဲ့ ရိုးရုိးသမားၾကီးလား၊ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာ အခ်ိန္မွန္ရဲ႕လား၊ တိက်ေသခ်ာရဲ႕လား၊ လက္ေအာက္ငယ္သားအေပၚမွာ ေကာင္းမြန္ရဲ႕လား၊ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာ တက္ၾကြမွဳရွိရဲ႕လား။ ဒီေမးခြန္းေတြကို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ျပန္ေမးၾကည့္ျပီး အမွန္အတိုင္းရိုးသားစြာဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။ အျခားသူေတြထက္အရင္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ရိုးသားပါ။ ဒီလိုကိုယ့္ကိုကိုယ္ျပန္ဆန္းစစ္ျပီးရင္ ဒီေပတံနဲ႔ပဲ ကိုယ့္ေနာက္မွလာျပီး ကိုယ့္အထက္ေရာက္သြားတဲ့သူကိုလည္း ထပ္တိုင္းတာၾကည့္ပါ။ အဲဒီအခါမွာ သူနဲ႔ကိုယ့္ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

တခ်ိဳ႕လူေတြဟာ အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ တကယ္လုပ္တာကနည္းနည္း Complaint လုပ္တာက သိပ္မ်ားတတ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ငါ့ကိုမွခုိင္းရတာလဲ။ ငါက်ေတာ့အလုပ္လုပ္ေနရတယ္ သူတို႔ကေတာ့ အားေနတယ္။ ငါ့ကိုပဲဖိခိုင္းေနတယ္ဆိုျပီး မန္ေနဂ်ာကိုမေက်နပ္၊ သူေဌးကိုအစာမေၾက၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းလဲ အဆင္မေျပ။ အလုပ္ခန္႔တုန္းက ဒီလို Responsibility ေတြမပါပါဘူး။ အခုမွလာလုပ္ခိုင္းေနတယ္ စသျဖင့္ မေက်နပ္တဲ့စကားေတြပာာ အျမဲတမ္းၾကားေနက်ေတြပါ။ တကယ္တမ္းလုပ္လိုက္ရင္ ၁၅မိနစ္ေလာက္သာၾကာႏိုင္မယ့္အလုပ္ကို Complaint တက္ေနတာက ၁နာရီေလာက္ၾကာေနပါတယ္။ ကိုယ္ေရာအဲလိုမ်ိဳးျဖစ္ဖူးပါသလား။ တကယ္တမ္းမွာျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ကိုအလုပ္မ်ားမ်ားလုပ္ခိုင္းတာဟာ ကိုယ့္ရဲ႕အစြမ္းအစကိုယံုၾကည္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားကို ယံုၾကည္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္္ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မွဳကိုေလ့က်င့္ေပးေနတာ စမ္းသပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုကိုယ္က မေက်မနပ္နဲ႔ျငင္းပယ္မယ္ဆိုရင္ ရာထူးမတက္တာ ဘယ္သူ႔မွာအျပစ္ရွိေနပါသလဲ။ ကိုယ္္က Responsibility အသစ္ကို မယူႏိုင္ဘူးဆိုရင္ Complaint တက္ရင္း ျပီးစလြယ္လုပ္ေပးမယ့္အစား တာ၀န္ေပးတဲ့သူကိုဘာ့ေၾကာင့္ မယူႏိုင္ဘူးဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ရွင္းျပပါ။

ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ႏိုင္စြမ္းသာရွိမယ္ဆိုရင္ Responsibility အသစ္ေတြကိုယူတာအေကာင္းဆံုးပါ။ ေအာင္ျမင္မွဳနဲ႔ထပ္တူအျမဲတမ္းတြဲဖက္လိုက္လာတတ္တာက Responsibility (တာ၀န္ယူမွဳ)ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တာ၀န္အသစ္ေတြကိုေၾကာက္ရြံ႕မေနပါနဲ႔။ လူတစ္ေယာက္ Responsibility ေတြမ်ားေနျပီဆိုရင္ အဲဒီလူပာာေအာင္ျမင္ေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနပါျပီ။ ဒီလိုတာ၀န္ယူမွဳေတြကို မေၾကာက္ရြ႔ံတတ္သူဟာ အလွ်င္ျမန္ဆံုးရာထူးတိုးသူျဖစ္လာမွာပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က Responsibility မ်ားမ်ားယူျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ Capacity ကိုတက္ေစပါတယ္၊ အသိပညာ အတတ္ပညာရင့္သန္လာေစပါတယ္၊ အေတြ႔အၾကံဳေတြရွိလာေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ္ Responsibility ယူေနရတယ္။ ဒါေပမယ့္ကိုယ့္အေျခအေနမေကာင္းလာဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ အျခားအလုပ္တစ္ခုအတြက္၊ ဒါမွမပာုတ္ ကိုယ့္ကိုယ္ပိုင္အလုပ္အတြက္ အခုလိုကိုယ္လုပ္ခဲ့တာေတြဟာ အက်ိဳးမဲ့မျဖစ္ေစပါဘူး။ Organization တစ္ခုရဲ႕ Business nature ဟာအျမဲတမ္း အနည္းနဲ႔အမ်ားဆိုသလိုေျပာင္းလဲေနတတ္ပါတယ္။ အဲလုိေျပာင္းလဲေနတဲ့အတိုင္းကိုယ္ကလည္း အလိုက္သင့္လွဳပ္ရွားေနႏိုင္ရပါမယ္။ ဒါမွသာကိုယ္ဟာ ဒီအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အေရးပါတဲ့ မရွိမျဖစ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနမွာပါ။ အဲလိုသာဆိုရင္ သင့္ကိုေနာက္လူေက်ာ္တက္ဖို႔ခဲယဥ္းသြားျပီေပါ့။ ဒါမွမပာုတ္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့စီးေၾကာင္းကိုမလိုက္ဘဲ ငါကေတာ့ ရိုးရိုးသမားပဲဆိုျပီး ဂုဏ္တင္ျပီးေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်န္ခဲ့တဲ့သူဟာ ကိုယ္ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

တခ်ိဴ႕လူေတြပာာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာနဲ႔ အလုပ္တစ္ခုရသြားျပီဆိုရင္ အဲဒီ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာကို ပိုပိုျပီးကၽြမ္းက်င္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ေလ့လာဖို႔ ပ်က္ကြက္သြားတတ္ၾကတယ္။ အလုပ္ရွိလို႔ အလုပ္ပင္ပန္းလို႔ အစရွိတဲ့အေၾကာင္းရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္မေလ့လာျဖစ္ေတာ့ဘူး မသင္ၾကားျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဒါေတြကိုျပဳျပင္ရပါမယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ဓါးတစ္ေခ်ာင္းလို သေဘာထားျပီးမျပတ္ေသြးေနပါ။ နည္းပညာေတြ တိုးတက္ေနတဲ့ ဒီေခတ္ၾကီးမွာ မိမိ၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာကို ေခတ္ႏွင့္ အညီေလ့လာထားဖို႕ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ကိုယ့္ပညာရပ္နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ နည္းပညာေတြ၊ လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြ၊ အေတြ႔အၾကံဳေတြကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ေအာင္ေလ့လာပါ ေလ့က်င့္ပါ။ အဲလိုသာဆိုရင္ ကိုယ္အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း Confident ရွိလာပါမယ္။ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာ ဦးေဆာင္လာႏိုင္ပါမယ္။ အျခားသူေတြကိုပညာမွ်ေ၀လာႏိုင္ပါမယ္။ အဲလုိဆိုရင္ ကိုယ့္ Organization ထဲမွာ ကိုယ္ပာာအေရးပါသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးပါ။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမေကာင္းတဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ မိုးပံ်ေအာင္ေတာ္ေနရင္ေတာင္ မွ ေခ်ာင္ထိုးခံထား ရတတ္ပါတယ္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းဖို႔ဆိုတာ အထက္ဖား၊ ေအာက္ဖိသေဘာမ်ိဳး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းဖို႔မပာုတ္ပါဘူး။ လူတိုင္းနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္တာမ်ိဳးပါ။ သေဘာေကာင္းတဲ့ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းတဲ့သူကို အထက္အရာရွိသေဘာက်သလို ေအာက္ငယ္သားလည္း ခ်စ္ခင္တတ္ပါတယ္။ အဲလိုဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕တိုးတက္မွဳအတြက္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ Performance ကို အဲဒီလူရဲ႕ Ability (လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း) Motivation (လုပ္ကိုင္ခ်င္စိတ္) Opportunity (အခြင့္အေရး) သံုးခုကိုေျမွာက္ရပါတယ္တဲ့။ ေျမွာက္ရတာပါ။ ေပါင္းရတာမပာုတ္ပါဘူး။ ဆိုလိုခ်င္တာက Ability Motivation Opportunity သံုးခုလံုးတန္ဖိုးရွိေနမွျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ မဟုတ္ဘဲ တစ္ခုခု သုညျဖစ္သြားတာနဲ႔ Performance ရလဒ္က သုညျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ ကိုယ္က လုပ္ႏိုင္စြမ္းေတာ့ရွိပါရဲ႕ အခြင့္အေရးလည္းရွိပါရဲ႕ ဒါေပမယ့္ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္မရွိဘူးဆိုရင္ သုညပဲျဖစ္ေနပါမယ္။ အဲဒီအေရးပါတဲ့ AMO သံုးမ်ိဳးထဲမွာ Opportunity ဆိုတာကေတာ့ ကိုယ္ဖန္တီးယူလို႔မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ဖန္တီးယူႏိုင္တာ ၂ခုေတာင္ရွိပါတယ္။ Ability and Motivation ပါ။ အဲဒီဖန္တီးယူႏိုင္တဲ့အရာႏွစ္ခုကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ထားမယ္ဆိုရင္ Opportunity ဆိုတာေျပးမလြတ္ပါဘူး။ အဲလို အျမဲတမ္း ၾကိဳးစားေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ ေနာက္လူေက်ာ္တက္ဖို႔ေ၀းလို႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားရဲ႕ အားထားစရာလူတစ္ေယာက္၊ company အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနတဲ့ အေရးပါေသာသူတစ္ဦး ျဖစ္ေနမွာပါ။

Monday, January 28, 2013

ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးသူမ်ား အေရးမယူသည့္ ဥပေဒ ျပင္မည္မဟုတ္အိပ္ခ်္အိုင္ဗီပိုး ကူးစက္ခံရေသာ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ား အတြက္ လူငယ္ဖြံၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ ဖြင့္လွစ္

 ကမၻာ့ ကပ္ေရာဂါ ဆိုးႀကီး ျဖစ္ေသာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ-ေအ့ဒ္စ္ ေ၀ဒနာသည္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ယင္းေရာဂါပိုး၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ား သက္ေရာက္မႈ ခံစားေန ရေသာ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ေႏြးေထြးသည့္ သီးသန္႔ေဂဟာ တစ္ခုျဖစ္ ေသာ သုခရိပ္ျမံဳ (မႏၲေလး) လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေဂဟာ ဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံ မိဘမဲ့ ကေလးငယ္မ်ားအား စနစ္တက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၿပီး မိသားစုပံုစံျဖင့္ ေနထိုင္ႀကီးျပင္း သြားႏိုင္ၾကေစ ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး သုခရိပ္ျမံဳ ပရဟိတေဂဟာ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ကိုကိုေလးက ေျပာသည္။

"ဒီေဂဟာမွာ အသက္တစ္ႏွစ္ခြဲက ေန ၁၂ ႏွစ္ထိရွိတဲ့ ကေလးေတြကို မိဘ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ စာခ်ဳပ္ စာတန္းနဲ႔ အၿပီးအပိုင္ ေမြးစားပါတယ္။ တစ္ပတ္တစ္ခါ အိမ္ကိုျပန္တာမ်ဳိးလည္း လက္မခံပါဘူး။ အသက္တစ္ႏွစ္ခြဲ ေအာက္ ကေလးေတြကိုလည္း လက္မခံပါဘူး။ ကေလးက သိပ္ငယ္လြန္းရင္ အလုပ္လည္း ပိုလာႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အသက္ ၁၂ေက်ာ္တဲ့ကေလး ေတြကလည္း အျပင္ကမေကာင္းတဲ့ အက်င့္ေတြ ပါလာႏိုင္ၿပီး ဒီမွာရွိတဲ့ ကေလးေတြကို အဲဒီအက်င့္ စ႐ိုက္ေတြ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ လက္မခံပါဘူး " ဟု ၎ကဆိုသည္။

သုခရိပ္ျမံဳေဂဟာက လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ ကေလးမ်ားမွာ အမိ၊ အဖႏွစ္ဦး စလံုးမရွိေတာ့သည့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီပိုး ကူးစက္ခံရသည့္ ကေလး ငယ္မ်ား၊ အမိ (သို႔) အဖတစ္ဦး ရွိေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ေ၀ဒနာ
ခံစားေနရ ေသာေၾကာင့္ ကေလးငယ္အားေစာင့္ ေရွာက္ရန္ အေျခအေနမရွိသည့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ ကူးစက္ခံေနရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနအရျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ ေရာဂါသည္ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။


"ဒီေဂဟာမွာ ရွိတဲ့ကေလးေတြရဲ႕ ေက်ာင္းပညာေရးကိုလည္း ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ထားၿပီး သင္ၾကားေပးမွာပါ။ အႏုပညာရပ္ေတြ၊ လက္မႈပညာေတြကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေက်ာင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ကေလး ေတြရဲ႕စာသင္ခ်ိန္၊ အိပ္ခ်ိန္နဲ႔ ကစားခ်ိန္ ေတြကို စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာျပသည္။
ကေလးငယ္မ်ား စိတ္အပန္းေျပေစ ရန္၊ ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္ အေျခအေန မ်ားဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ျပင္ပခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

သုခရိပ္ျမံဳေဂဟာသည္ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ အလႉေငြက်ပ္ ၈၁၃ သိန္း လက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္သည္။ သုခရိပ္ျမံဳ လူငယ္ဖြံၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ၌ လက္ရွိတြင္မိဘမဲ့ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ-ေအ့ဒ္စ္ေ၀ဒနာသည္ ကေလး ၁၁ ဦးရွိ ေနေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေဂဟာမွာ ျပည္ႀကီး တံခြန္ျမိဳ႕နယ္၊ ဘံုပ်ံေတာရ၊ ျမ၀တီမင္းၾကီး တိုက္အတြင္းတြင္ တည္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ေရႊ၀ါလြင္
Myanmar Times

သစ္ထူးလြင္ -  အိပ္ခ်္အိုင္ဗီပိုး ကူးစက္ခံရေသာ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ား အတြက္ လူငယ္ဖြံၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ ဖြင့္လွစ္

ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးသူမ်ား အေရးမယူသည့္ ဥပေဒ ျပင္မည္မဟုတ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းထားခဲ့ေသာ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္မည္မဟုတ္ဘဲ ယင္းဥပေဒအရ ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးသူ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိလည္း တရားခံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ တရားစြဲဆုိ အေရးယူခြင့္ မရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။
ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းေဆြက ျပည့္တန္ဆာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ေပ်ာ္ပါးသူ အမ်ဳိးသားမ်ားကိုလည္း အားေပး ကူညီသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး တရားစြဲဆုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက အထက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားလုိက္သည္။


၁၉၄၉ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒသည္ ျပည့္တန္ဆာမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ယင္းဥပေဒအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားကို တန္းတူ အခြင့္အေရး ေပးရန္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာမႈမ်ားသည္ မျမင္ကြယ္ရာတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အမႈမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္  သက္ေသ အေထာက္အထား လက္ပူးလက္က်ပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးရန္ အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသြင္ယူသူႏွင့္ ေငြေၾကးေပး ကာမ ရယူေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ သက္ေသအျဖစ္ အသုံးျပဳကာ တရားစြဲဆုိ တင္ပုိ႔ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒအရလည္း ေပ်ာ္ပါးသူ အမ်ဳိးသားမ်ားက သက္ေသအျဖစ္ ထြက္ဆုိလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ရွင္းျပသည္။

“ျပည့္တန္ဆာ ျပစ္မႈကို သက္ေသထင္ရွား ျပသႏုိင္ဖို႔ အေၾကာင္း အားလုံး သိရွိသမွ် ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတဲ့ အမ်ဳိးသားမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔အတူ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ေငြေၾကးေပး ကာမရယူတဲ့ အမ်ဳိးသား မ်ားကို ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၊ ၁၁၄ နဲ႔ ၁၀၉ တုိ႔အရ အားေပးကူညီသူအျဖစ္ တရားစြဲဆုိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ” ဟု ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ဆုိသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းကို စီးပြားျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သူ၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ရန္ ဆြဲေဆာင္သူမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ရရွိသည့္ စီးပြားကို အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳသူ၊ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ရန္  ေသြးေဆာင္ အႏုိင္က်င့္သူ၊ ျပည့္တန္ဆာအိမ္ စီမံႀကီးၾကပ္သူ၊ စီမံႀကီးၾကပ္ရာမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသားျဖစ္ေစ ဥပေဒအရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ တႏွစ္ေအာက္မနည္း၊ သုံးႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္စီရင္မည္ဟု သိရွိရသည္။
ျပည့္တန္ဆာပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားက အလိုမတူဘဲ ကာမဆက္ဆံလွ်င္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၆ မုဒိမ္းမႈ ေျမာက္ၿပီး ယင္းအမ်ဳိးသားကို တရားစြဲဆုိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ရွင္းျပသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းေဆြကမူ ျပည့္တန္ဆာ အမ်ဳိးသမီးကို အေရးယူၿပီး ေပ်ာ္ပါးသူ အမ်ဳိးသားကို အေရးမယူျခင္းသည္ က်ားမ ခြဲျခားမႈတရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဖမ္းဆီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးမ်ား ပါ၀င္ေနၿပီး ယင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အသက္ျပည့္ၿပီးသူမ်ား ကဲ့သုိ႔ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္  ျပစ္ဒဏ္ ေပးထားသည္ဟု ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းေဆြက လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပ ေျပာဆိုသြားသည္။

“ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အဖမ္းခံထားရတဲ့ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသးတဲ့သူရဲ႕ မိခင္နဲ႔ အစ္မက လာေရာက္ အကူအညီ ေတာင္းခံလို႔ ဒီေမးခြန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးမ်ား ပါ၀င္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း သိေနရပါတယ္။ အဆုိပါ အသက္မျပည့္ၿပီးသူမ်ား အေရးယူရာမွာ အသက္ျပည့္ၿပီး အရြယ္ေရာက္ သူမ်ားသဖြယ္ တရားစြဲဆုိၿပီး ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေစလ်က္ ေထာင္က်ခံေစေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဲဒီလုိ အရြယ္ မေရာက္ေသးဘဲ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ျပန္လည္ စိစစ္ေပးေစလုိပါတယ္” ဟု ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းေဆြက ေျပာသည္။

ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းကမူ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အသက္စိစစ္ လက္ခံေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာမႈျဖင့္ အက်ဥ္းက် ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသူမ်ားကို အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္း သင္ၾကားေပးၿပီး ခုခံအား က်ဆင္းမႈေရာဂါရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေပးေၾကာင္း၊ ေရာဂါရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရပါက မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး တြံေတြးၿမိဳ႕တြင္ ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စခန္းမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆုိသည္။

ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးသူျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရလွ်င္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ တႏွစ္ေအာက္မနည္း၊ သုံးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို က်န္းမာေရး စိစစ္ၿပီး တရား၀င္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးခြင့္ ျပဳေသာ စနစ္ျဖစ္ထြန္းေရးမွာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအရ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ ဥပေဒအရ တရား၀င္ ခြင့္မျပဳေပးထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ႀကီးထြားေနၿပီး ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ပ်ံ႕ပြားေစေသာ က်န္းမာေရး ဆုိးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ထြန္းေနေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။
“ဒီႏုိင္ငံမွာ ဥပေဒနဲ႔ ျပည့္တန္ဆာေတြ ခြင့္ျပဳဖုိ႔က ယဥ္ေက်းမႈအရ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းက ႀကီးမားစြာ ရွိေနတာပဲ။

အဲဒါေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးေတြကလည္း ေတာ္ေတာ္ကုိ မ်ားပါတယ္။ လူေတြကုိ က်န္းမာေရး အသိေပး သင္တန္းေတြ၊ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဆက္သြားရမယ္ ထင္ပါတယ္” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။
ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ေရာဂါဆုိင္ရာ အသိပညာေပးရန္ အလြန္ခက္ခဲၿပီး ျပည့္တန္ဆာမ်ား ကလည္း က်န္းမာေရး အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ပင္ ေၾကာက္ရြံ႕ ေနၾကေၾကာင္း၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒမွာ ေခတ္မမီေတာ့သည့္အတြက္ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳလာၿပီဟု သိရွိထားေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အေနျဖင့္ HIV/AIDS ေ၀ဒနာရွင္မ်ား ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေသာ ကုိရာဇာက ေျပာသည္။

“ဥပေဒေၾကာင့္ အသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းလုပ္ရတာ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ တုန္းကဆုိရင္ World Vision က ၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးက ေစ်းတခုမွာ ျပည့္တန္ဆာေတြနဲ႔အတူ ေဖာက္သည္ေတြကုိ ကြန္ဒုံးေ၀တယ္။ အဲဒါကို ရဲက အဲဒီ World Vision ဝန္ထမ္းကုိ ျပည့္တန္ဆာပါဆုိၿပီး ဖမ္းၿပီး အေရးယူဖို႔ လုပ္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ မနည္းလိုက္ရွင္းေပးရတယ္။ ေျပာခ်င္တာက အဲဒီဥပေဒက ေခတ္မမီေတာ့ဘူး။ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လုိေနပါၿပီ” ဟု ကိုရာဇာက ဆုိသည္။

ဧရာဝတီ - ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးသူမ်ား အေရးမယူသည့္ ဥပေဒ ျပင္မည္မဟုတ္