Tuesday, January 31, 2012

လူငယ္ထုအတြက္ စိတၲသတၲိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး

အာနာပါနသတိပ႒ာန္ျဖင့္ လူငယ္ထုအတြက္ စိတၲသတၲိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး


မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ နည္းပညာတိုးတက္ ထြန္းကားလာသည္ႏွင့္အမွ် လူသားတို႕အဖို႕ လိုခ်င္စရာ၊ တပ္မက္စရာ ေတြက တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ နာရီ၊ မိနစ္မျခား တိုးပြားလ်က္ရွိေပသည္။ ကမၻာတစ္၀ွမ္းကို စကၠန္႕ပိုင္းအတြင္း လွည့္ပတ္ဆက္သြယ္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ အင္တာနက္၏ေက်းဇူးျဖင့္ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာထုတ္ကုန္အသစ္အဆန္းေတြ ေပၚေနျပီဆိုျခင္းအား ခ်က္ခ်င္း သိရွိႏိုင္ၾက သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ၀ါသနာရွင္ လူငယ္အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္လည္း တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ ဆန္းသစ္တီထြင္လာေသာ အသံုးခ် အေပ်ာ့ထည္သစ္ မ်ား (Application Softwares) ေနာက္သို႕ တရႈိက္မက္မက္လိုက္ရင္း တန္ဖိုးရွိေသာအခ်ိန္ကို ျဖဳန္းတီးေနၾကသည္။ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ဖို႕ထက္ အသစ္အဆန္းကို သံုးစြဲလိုေသာဆႏၵက လြန္ကဲေနၾကသည္။


ေခတ္စနစ္အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ ယခင္က အပိုလိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာအရာမ်ားသည္ ယခုအခါ လူသားတို႕အဖို႕ မရွိမျဖစ္ပစၥည္းေတြအျဖစ္ ေနရာယူလာၾကသည္။ ယခင္က ေမာ္ေတာ္ကား၊တယ္လီဖုန္း၊ကြန္ပ်ဴတာ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္၊ ေရခဲေသတၲာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ဆိုသည္မ်ားမွာ လူသားတစ္ေယာက္၊ မိသားစုတစ္စု ဘ၀ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္မႈမရွိေခ်။ အပို လိုလားခ်က္ (Wants) ေတြသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ (Needs) ေတြ မဟုတ္ခဲ့။ ယခုမူ ထိုသို႕မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ပတ္၀န္းက်င္ ၏ လံႈ႕ေဆာ္မႈက ၾကီးမားလွသလို ကုန္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူတို႕၏ ေစ်းကြက္တင္မဟာဗ်ဴဟာ (Marketing Strategies) မ်ိဳးစံုေအာက္ တြင္ လူသားတို႕ အလူးအလိမ့္ခံေနၾကရသည္။ ယခင္က 'အပိုလိုလားခ်က္မ်ား' ဟုယူဆထားေသာ အရာမ်ားကို ယခုေတာ့ 'မရွိမျဖစ္လို အပ္ခ်က္ေတြ' အျဖစ္ခံယူလာၾကသည္။ ဤတြင္ မိမိတို႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္က ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖ ည့္ဆည္းႏိုင္စြမ္း မရွိသည့္အခါ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ခံစားလာၾကရသည္။

တစ္ခုျပည့္စံုလို႕မွ မၾကာေသး၊ ေနာက္ထပ္လိုခ်င္တပ္မက္စရာေတြက တသီၾကီးေပၚလာသည္။ ရိုးရိုး ေရဒီယိုေလးတစ္လံုး ပိုင္လွ်င္ ေတာ္ပါျပီဆိုျပီး ၾကိဳးစားရာမွ ေရဒီယို၀ယ္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္မွာ ကက္ဆက္ရီေကာ္ဒါေတြေပၚလာသည္။ ကက္ဆက္တစ္လံုး ၀ယ္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ တယ္လီေဗးရွင္းတို႕ ဗီဒီယိုဖြင့္စက္တို႕ ေပၚလာျပန္သည္။ ထိုအရာေတြ ၀ယ္ႏိုင္ျပန္ေတာ့ ဗီစီဒီတို႕၊ ဒီဗီဒီတို႕ဆိုတာေတြေရာက္လာျပန္ သည္။ လူ႔၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀န္းတြင္ ဒါေတြမွမရွိလွ်င္၊ မသိလွ်င္ လူရာမ၀င္ေတာ့သလုိလို ခံစားလာၾကရသည္။


လိုခ်င္စရာေတြက ေရွ႕မွေျပး၊ လူသားတို႕က ေနာက္မွလိုက္ႏွင့္ ရင္ေမာစရာအတိျပီးေသာ ေလာကျဖစ္သည္။ ဒါေတြကိုရဖို႕၊ ဒါေတြနဲ႕ ျပည့္စံုဖို႕ဆိုသည္က ေငြလိုသည္။ ေငြရဖို႕ဆို ဘယ္ေလာက္ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ရပါေစ ေမာသည္ပန္းသည္ဟု စိတ္မွာမထင္။ သို႕ေသာ္ ၾကာေတာ့ထိခိုက္လာသည္။ စိတ္တင္းက်ပ္မႈေတြ မ်ားလာသည္။ ေသြးဖိအားေတြ မ်ားလာသည္။ အဆိုပါရုပ္၀တၳဳအသစ္အဆန္းတို႕ကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႕ တစ္သက္လံုး ေစာင့္ထိန္းခဲ့သမွ် ကိုယ္က်င့္သိကၡာတရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳရႏိုးႏိုး ရင္တြင္းပဋိပကၡေတြ ျဖစ္လာေတာ့ သည္။ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးကိုးစားေသာစိတ္ (၀ါ) စိတၲသတၲိေတြ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ သူ႕အထြာႏွင့္သူဆိုသလို မဖြံ႕ျဖိဳးေသာ လူ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာေရာ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာပါ အဆိုပါ လိုလားတပ္မက္မႈမ်ားကို အရင္းခံ၍ စိတ္တင္းက်ပ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ရင္တြင္းပဋိပကၡတို႕၏ ဒဏ္ခ်က္ကို မခံစားရသူဟူ၍ မရွိေပ။


အဆိုပါျပႆနာမွာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အပိုင္းအျခား မွန္သမွ်ကို ျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် တိုးပြားလာလ်က္သာ ရွိေပသည္။ ေနရာတိုင္းတြင္ စိတ္တင္းက်ပ္စရာေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။ လူအခ်ိဳ႕က ဤျပႆနာတို႕၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ ရုပ္ ၀တၳဳပစၥည္းမျပည့္စံုမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဟုယူဆၾကသည္။ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းသာ ျပည့္စံုၾကြယ္၀မည္ဆိုပါက မည္သည့္ႏိုင္ငံမည္သည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမဆို ျငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ့မႈႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သာယာေရႊျပည္ကို ထူေထာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုဆိုၾကသည္။

သို႕ရာတြင္ ေငြေရးေၾကးေရးျပႆနာ လံုး၀မရွိဘဲ ရုပ္၀တၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ ျပည့္စံုအဆင္ေျပေနသည့္ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ပါက သူတို႕လည္း မဖြံ႕ျဖိဳးေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနည္းတူပင္ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းကို ပံုသဏၭာန္မ်ိဳးစံုႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္ကို ေတြ႕ရွိ ႏိုင္ေပသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု ခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲသည္ျဖစ္ေစ၊ အေရွ႕တိုင္းမွျဖစ္ေစ၊ အေနာက္တိုင္းမွျဖစ္ေစ၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ အရင္းရွင္စနစ္က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ဗဟိုဦးစီးစနစ္က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ ဤအခ်က္တြင္ကား ျခားနားမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိပါေခ်။


ပမာအားျဖင့္ ကမၻာ႔အၾကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံၾကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ အိႏၵိယသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက အေသာကအင္ပါယာ၊ မဂို အင္ပါယာ စသည္ျဖင့္ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းၾကီးကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရသာမက နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တြင္ပါ ကမၻာ့ ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံၾကီးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျပီး ေအးခ်မ္းသာယာမႈလည္း ရွိခဲ့သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ကား အိႏၵိယသုေတသီတို႕၏ ေလ့လာခ်က္အရ ယင္းတို႕၏လက္ရွိပညာေရးစနစ္သည္ ကေလးသူငယ္ လူငယ္ တို႕အား ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ျပီး က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေရးတြင္ အၾကီးအက်ယ္ ပ်က္ကြက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။


စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ား ရရွိလိုက္သည္မွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္တစ္ခုရရန္ပင္ မေသခ်ာမေရရာလွသည့္ အျပင္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ၊ တာ၀န္ယူႏိုင္စြမ္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕မႈႏွင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈအတြက္လည္း အာမခံခ်က္မရွိဟု သုေတသီ မ်ားကဆိုသည္။ စစ္မွန္ေသာ ပညာေရးစနစ္ဆိုသည္မွာ ဘ၀တစ္သာတာအတြက္ ရုပ္ပိုင္းေရာ၊ နာမ္ပိုင္းအတြက္ပါ အာမခံခ်က္ ေပးစြမ္း ႏိုင္ရမည္။ ယခုလက္ရွိ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးစနစ္ကမူ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ အနာဂတ္တြင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ ေလာကဓံ တရားတို႕ကို မွန္ကန္စြာ တံု႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းမရွိဟု သုေတသီတို႕က ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။


တခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကမူ ကေလးသူငယ္မ်ားထံသို႕ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ား (၀ါ)ကိုယ္က်င့္တရား ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းေကာင္းမ်ားကို သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးဖို႕ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းေကာင္း ၾကိဳးပမ္းၾကေပလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ ကေလးသူငယ္မ်ား အေနႏွင့္ မိမိစိတ္ကိုမိမိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း ရွိလာေစရန္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈရွိလာရန္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ျပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ နည္းစနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳဖို႕ လိုအပ္လွသည္။ ထိုသို႕မဟုတ္ပါက ေရွးရိုးစဥ္လာ နီတိစာအုပ္ၾကီးမ်ားမွာ ပါရွိသည့္အတိုင္း ေလွနံဓားထစ္ သင္ၾကားမႈမ်ိဳးျဖင့္ကား အက်င့္စာရိတၲေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ဆံုးမပဲ့ျပင္မႈျပဳရန္ မလြယ္ကူလွေခ်။ လက္ရွိေခတ္ကာလ အေျခအေန အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိေသာ ေလွနံဓားထစ္ သင္ၾကားမႈသည္ တန္ျပန္ဆိုးက်ိဳးကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစသည့္အျပင္ ကေလးသူငယ္ မ်ားအား အယူအဆ လြဲေခ်ာ္သြားေစႏိုင္သည္။


ေလာကဓံကို မတုန္လႈပ္ေသာ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ပတ္၀န္းက်င္၏ျဖားေယာင္းလႈံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လိုခ်င္တပ္မက္မႈမ်ား ကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း တံု႕ျပန္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္တို႕ျဖင့္ ျပည့္စံုသည့္ လူၾကီးလူေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ကေလးသူငယ္ဘ၀မွာပင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႕ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႕အျပင္ အက်င့္စာရိတၲ ေကာင္းမြန္ျခင္းသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ေရာ၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိ အျခား လူသားအားလံုးအတြက္ပါ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕မႈကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ မရွိမျဖစ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို ကေလး သူငယ္ဘ၀ကပင္ နားလည္ သေဘာေပါက္သြားေစရန္ လိုအပ္ေပသည္။


ဤတြင္ မိမိစိတ္ကိုမိမိ ပိုင္ႏိုင္စြာထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္းသည္ လူသားတို႕၏ ကိုယ္က်င့္တရား ေစာင့္ထိန္းေရးတြင္ လြန္စြာအေရးပါေသာ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို ကြၽႏု္ပ္တို႕မေမ့ေလ်ာ့သင့္ေပ။


ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္က်င့္တရား ေစာင့္ထိန္းမႈအေလ့အထ ထြန္းကားလာေစရန္မွာ နီတိတရားမ်ားသင္ၾကားေပးရံုသက္သက္ျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ေခ်။ စိတ္ကို ျဖဴစင္သန္႕ရွင္းေအာင္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္မႈသည္သာ စစ္မွန္ေသာ စာရိတၲပညာေရး အတြက္ အမွန္တကယ္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။


ဤတြင္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းကို ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားေရး၏ အေရးပါေသာအခန္းက႑တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေစမည့္ ေၾကာင္းက်ိဳးခိုင္လံုသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ လိုအပ္လာေတာ့သည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းသည္ လူမ်ိဳး၊ဘာသာ၊က်ား/မ မေရြး၊ အသက္ အရြယ္မေရြး လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ရေပမည္။ အိႏၵိယလို ႏိုင္ငံမ်ိဳးရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ ကေလး သူငယ္မ်ားမွာ ကြဲျပားျခားနားသည့္ဇာတ္၊ အယူ၀ါဒအသီးသီး ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကေပရာ ယင္းနည္းလမ္းသည္ ဂုိဏ္းဂဏအစြဲ ကင္းရွင္းရန္ လည္း အထူးလိုအပ္လွေပသည္။


ယင္းနည္းလမ္းအား ဟိႏၵဴတစ္ဦးက ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သလို၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္၊ ခရစ္ယာန္၊ မူဆလင္၊ ဂ်ိန္းဘာသာ၀င္၊ ဆစ္(ခ)၊ ပါရစီႏွင့္ ဂ်ဴးတို႕ကလည္း သင္ယူလိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ရေပမည္။ ရိုးစင္းျပီး ဆြဲေဆာင္မႈလည္းရွိရမည္။ အေရးအၾကီးဆံုးမွာ ယင္းနည္းလမ္းသည္ ထိေရာက္မႈရွိျပီး ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာၾကံ႕ခိုင္သန္စြမ္းမႈကို ျဖစ္ထြန္းလာေစရမည္ ျဖစ္သည္။


ကံအားေလ်ာ္စြာပင္ အိႏၵိယပညာေရး သုေတသီတို႕သည္ အဆိုပါအဂၤါရပ္တို႕ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကား ၀ိပႆနာတရားအားထုတ္ျခင္း၏ အေျခခံအစပ်ိဳးအဆင့္ျဖစ္သည့္ 'အာနာပါန' က်င့္စဥ္ပင္ျဖစ္သည္။


အိႏၵိယ ပညာေရးသုေတသီတို႕သည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 'အာနာပါန' က်င့္စဥ္ကို စမ္းသပ္ပို႕ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ဤတြင္ ကေလးသူငယ္ မ်ားသည္ အာနာပါနတည္းဟူေသာ ၀ိပႆနာတရားအားထုတ္ျခင္း၏ ပထမဦးဆံုးအဆင့္ကို ေကာင္းစြာသင္ယူႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းေတြ႕ ရွိရသည္။ အာနာပါနက်င့္စဥ္သည္ ရိုးစင္းျပီး သင္ယူရန္လြယ္ကူေသာ၊ အခ်ိန္မေရြးအားထုတ္ႏိုင္ေသာ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ျပီး ရုပ္ပိုင္းေရာ၊ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။


ကေလးသူငယ္ဟူသည္ သဘာ၀အားျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈတြင္ တက္ၾကြကာ စိတ္အားထက္သန္ျပီးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကမၼ႒ာန္း တရား အားထုတ္ျခင္းအလုပ္သည္ လူအိုမ်ားႏွင့္ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္သာဟူေသာ လြဲမွားသည့္ အစဥ္အလာအယူအဆ တည္ရွိ ေနျခင္းမွာ ကိုယ္ေတြ႕ဗဟုသုတ ေခါင္းပါးျခင္းႏွင့္ ကမၼ႒ာန္းတရားအားထုတ္မႈဟု အမည္ခံယူထားသည့္ အျခားအျခားေသာ က်င့္စဥ္မ်ား ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ကြဲျပားျခားနားသည့္ လူမႈစီးပြားေရး အဆင့္အတန္းအသီးသီးမွ လာၾကျပီးဘာသာအယူ၀ါဒႏွင့္ ဇာတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံယူထားၾကေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အာနာပါနအားထုတ္ႏိုင္စြမ္းကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္အခါတြင္ကား လူအိုမ်ားႏွင့္ ပင္စင္စာားမ်ား အတြက္သာဟူေသာ ဆိုရိုးစကားမွာ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျပိဳကြဲသြားေပေတာ့သည္။


ေက်ာင္းသားသူငယ္ေလးတို႕သည္ အာနာပါနတရားကို စိတ္အားထက္သန္စြာ အားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ အာနာပါနက်င့္စဥ္ကို အားထုတ္ ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားသူငယ္ေလးမ်ားတြင္ စိတ္ဓာတ္တည္ျငိမ္ခိုင္ခန္႕မႈ၊ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္မႈဟူေသာ အရည္ အေသြးေကာင္းမ်ား ထြန္းကားလာမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္သည္။


ကြၽႏု္ပ္တို႕ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း မည္မွ်ရွိေနသည္ဆိုေစ အိႏိၵယလိုႏိုင္ငံၾကီးႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ အမ်ိဳးဘာသာ ကြဲျပား ျခားနားမႈမွာ မဆိုစေလာက္သာ ျဖစ္သည္။ လူသားအခ်င္းခ်င္း လူကိုလူလိုမျမင္ႏိုင္ရန္ ေမာဟတရားဖံုးလႊမ္းေစသည့္ ဇာတ္ခြဲျခားမႈစနစ္ ဆိုသည္မွာကား ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႕အတြက္ အလ်ဥ္းကင္းရွင္းေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။


မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ထုအတြင္း သူတို႕တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္လည္းေကာင္း၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းၾကီး တစ္ခုလံုးအတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ ျငိမ္းခ်မ္းသည့္ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးရန္အတြက္လည္းေကာင္း စိတၲသတိၲမ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခဲ့ရန္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႕အဖို႕ အေရးအၾကီး ဆံုးေသာ ဘ၀ေပးတာ၀န္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႕မွသာ မေ၀းေတာ့ေသာ အနာဂတ္တြင္ မလြဲမေသြၾကံဳေတြ႕ရမည့္ ကမၻာဆန္လာမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေကြ႕အေျပာင္းတို႕အေပၚ တည္ျငိမ္စြာ တံု႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ျမန္မာလူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေပလိမ့္ မည္။


စင္စစ္အားျဖင့္ အမွန္တရား (၀ါ) ဓမၼဟူသည္ ပစၥဳပၸန္တြင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ျပႆနာအေထြေထြကို မိမိေရာ သူတစ္ပါးပါ အက်ိဳးမယုတ္ ေစဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ တံု႕ျပန္ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းသို႕တံု႕ျပန္ႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိဖို႕ဆိုသည္မွာ စိတ္တည္ျငိမ္မႈရွိဖို႕က အဓိကပဓာနလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။


ယင္းလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္စြမ္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းသည္ကား 'အာနာပါန' တည္းဟူေသာ ထြက္ေလ၊၀င္ေလကို ရႈမွတ္ျခင္းျဖင့္ သမာဓိအား ထူေထာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းနည္းစဥ္သည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တည္ျငိမ္ၾကံ႕ခိုင္မႈကို ျဖစ္ထြန္းေစသည့္အျပင္ အဆုတ္ထဲသို႕ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္လံုေလာက္စြာ ပို႕လႊတ္ႏိုင္သျဖင့္ ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းမြန္ကာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာဖြံ႕ျဖိဳးမႈကိုလည္း ေပးစြမ္း ႏိုင္ပါသည္။ ဤမွ် အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေသာ က်င့္စဥ္ကို အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးမားသည့္ မည္သို႕ေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ကမွ် မိမိတို႕ ဘာသာတရားႏွင့္ ဆန္႕က်င္သည္ဟု ကန္႕ကြက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေခ်။


ဘာသာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးအေထြေထြ၊ ဇာတ္အျပားျပား ျခားနားလ်က္ရွိေသာ အိႏၵိယလိုႏိုင္ငံၾကီးရွိ စာသင္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တြင္ပင္လွ်င္ အာနာပါနသင္တန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ပို႕ခ်ေနျပီျဖစ္ရာ ေနာင္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအထိ က်ယ္ျပန္႕လာဖြယ္ရွိပါသည္။


ဤစာစုကို အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ စာသင္ေက်ာင္းငယ္တစ္ခုမွ အာနာပါနသတိပ႒ာန္သင္တန္း တက္ေရာက္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္ေလးမ်ား ရြတ္ဆိုေနက်ျဖစ္ေသာ ေအာက္ပါလကၤာေလးျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။


"ဓမၼဆိုတာ

ဟိႏၵိဴမဟုတ္သလို ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္ပါ။

ခရစ္ယာန္မဟုတ္၊ ဆစ္(ခ)မဟုတ္၊

မူဆလင္မဟုတ္၊ ဂ်ိန္းဘာသာ၀င္လည္း မဟုတ္ပါ။

ဓမၼဆိုတာ

ႏွလံုးသားမွာျဖဴစင္မႈပါ၊

ျငိမ္းခ်မ္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္၊ တည္ျငိမ္မႈရယ္သာ။"


၀န္ခံခ်က္။ ။ ဤစာစုကို ေရးသားရာတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၀ိပႆနာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားတြင္ သုေတသီမ်ား ဖတ္ၾကား တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၀ိပႆနာစာတမ္းမ်ားကို မွီျငမ္းကိုးကားပါသည္။

၀င္းသိန္းဦး

(၁၇.၈.၀၁)

(ျမတ္သတိ၀ါဒီ၊ အမွတ္-၁၄၊၂၀၀၁ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာ)

No comments: