Monday, December 26, 2016

"HR မ်ားနဲ႕ ၂၀၁၇ ရဲ႕ စိန္ေခၚသံ

------------------------------------
Times change and we change with them. “အခ်ိန္ေတြဟာေျပာင္းလဲေနတယ္။ ေျပာင္းလဲေနတဲ့အခ်ိန္ေတြႏွင့္အတူ ကၽြန္ ေတာ္တို႔လည္း ေျပာင္းလဲေနတယ္” ဆိုတဲ့ ဆို႐ိုးစကားေလးကို သတိဝင္သြားမိတယ္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကိုေျပာင္းလဲလာတဲ့အခါမွာ စာေရးသူတို႔ အေနႏွင့္ ႏွစ္ေဟာင္းမွာက်င္လည္ခဲ့တဲ့ အ ေတြ႕အႀကဳံေတြ၊ ေလ့လာမႈေတြ၊ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈေတြ၊ လုပ္ပုံကိုင္ပုံေတြကိုမ ေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရ မွာလားဆိုတာကို သုံးသပ္ဖို႔လိုအပ္လာပါ ၿပီ။

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအေနအ ထားနဲ႔ၾကည့္ရင္ ျပည္သူ႕အစိုးရ အေနနဲ႕ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေျပာင္းလဲဖို႕ရွိမယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္ရသလို စီးပြားေရးအ ေနအထားအရလည္း အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း (AEC) စာေရးသူတို႔ျမန္ မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေကာင္းေကာင္း အသက္ဝင္လႈပ္ရွားေတာ့မယ့္ ႏွစ္ပဲျဖစ္ပါ တယ္။
 ျပည္သူ႔အစိုးရနဲ႕ AFTA/ AEC တို႔ရဲ႕ အသက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ေတြျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းလာေရာက္ ျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းေတြဖန္တီးေပးထားသလို ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအေန နဲ႔လည္း အာဆီယံႏိုင္ငံေတြမွာ ပိုမိုၿပီးေဈး ကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ၾကေတာ့ျဖစ္ပါ တယ္။

 စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းကို ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ေတြမ်ားစြာ ဝင္ လာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံကေန အျခားႏိုင္ငံေတြဆီကို စီးပြားေရးအရသြား ေရာက္ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ လြတ္လပ္တဲ့ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ထဲ မွာ အၿပိဳင္အဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔လိုလာပါၿပီ။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ FDI ေတြဝင္လာရင္ အမ်ားအားျဖင့္ သူတို႔မွာ (၄)မ်ိဳးပါလာပါ တယ္။ ေငြေၾကးအင္အားေတာင့္တင္းမႈ (Financing)၊ ႏိုင္ငံတကာမွာရွိတဲ့ က်ယ္ ျပန္႔တဲ့ေဈးကြက္ (Market)၊ နည္းပညာ (Technology)၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Management) ဆိုၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခ အေနအရသုံးသပ္ရရင္ စာေရးသူတို႔ျမန္ မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းေတြကို ေဖာ္ျပပါအခ်က္ (၄)ခ်က္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ ဖို႔ အေတာ္ခက္ခဲပါေသးတယ္။ ဒီလိုယွဥ္ ၿပိဳင္တဲ့ေနရာမွာလည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္၀ၿပီး ထက္ျမက္သြက္လက္တဲ့ဝန္ ထမ္းေတြ မိမိတို႔လုပ္ငန္းမွာရွိေနဖို႔ အေရး ႀကီးပါတယ္။ လူသာရွိၿပီး Capacity မရွိ ေနရင္ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ရင္ အသားစီးရဖို႔ ဆိုတာမလြယ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းေတြ ဘယ္ေလာက္ဘဲဘ႑ာေငြေၾကးေတြ ေတာင့္တင္းပါေစ၊ နည္းပညာေတြ ေကာင္းေနပါေစ၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာၿပီဆိုရင္ စာေရးသူ တို႔ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လုပ္သားထု Workforce ကိုအမ်ားဆုံးအသုံးခ်ၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ HR Professionals ေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြျဖစ္ ေပၚလာပါၿပီ။ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ရင္ လုပ္သား ေဈးကြက္ထဲက အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ လုပ္သားေတြ  မိမိတို႔လုပ္ငန္းမွာ လုပ္ကိုင္ လိုစိတ္ျဖစ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ရတာေတြရွိ သလို လက္ရွိမိမိဝန္ထမ္းေတြဟာ ယွဥ္ ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြမရွိခဲ့ရင္လည္း ဘယ္လိုပို မိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ပ်ိဳး ေထာင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာေတြက အ ေရးႀကီးပါတယ္။ Make or Buy လုပ္ငန္း ထဲကလူကိုအရည္အခ်င္းျပည့္မီေအာင္ လုပ္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အျပင္ကအသိ ပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြကို ငွား ရမ္းသုံးစြဲမလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုေျဖရ ေတာ့မယ့္ကာလျဖစ္ပါတယ္။

 ၂၀၁၇ခုႏွစ္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အ စည္းေတြႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လာတဲ့အခါမွာ HR Professionals ေတြအေနနဲ႔လည္း Local HRM အဆင့္ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္လို႔မရေတာ့ပါ ဘူး။ Global HRM အဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္း ႀကီးေဈးကြက္မွာ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ရင္ အ သာစီးရေနေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးမယ့္ ဝန္ထမ္းေတြ၊ မန္ေနဂ်ာေတြကို စီမံခန္႔ခြဲ ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ HR Professional ေတြ ကိုယ္တိုင္ Global HR ေတြျဖစ္ေနဖို႔လို အပ္ၿပီး လုပ္ငန္းရဲ႕ေဈးကြက္ဆိုင္ရာပတ္ ဝန္းက်င္ေတြက ဘာေတြလဲ၊ အလုပ္သမား သမဂၢေတြရဲ႕အခန္းက႑ကေရာ ဘယ္ အတိုင္းအတာအထိရွိေနလဲ၊ လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕အလုပ္သမားဥပေဒေတြ က ဘာေတြလဲစတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုျပန္ေမးရပါလိမ့္မယ္။ Global HRM လုပ္လာတဲ့အခါမွာ အဓိကအား ျဖင့္ ႀကဳံေတြ႕ရမွာေတြက  Globalization ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Globalization ဆိုတာ ကမၻာႏွင့္ တဝွမ္းမွာရွိတဲ့ေဈး ကြက္ေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ စီးပြားေရးအရပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္တဲ့ျဖစ္စဥ္လို႔ သတ္မွတ္လို႔ရပါ တယ္။ ကမၻာျဖစ္မႈႏွင့္ အတူပါဝင္လာတာ က ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈပဲျဖစ္ပါ တယ္။

HR Professional ေတြအေနနဲ႔ HR ပညာရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ပဲ ေတာ္ေနပါေစ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနရင္ ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္ ေတာ့ဘဲ အခက္အခဲေတြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ ပါတယ္။ ကမၻာသုံးဘာသာစကားေတြ တစ္ မ်ိဳးႏွင့္ အထက္ရွိေပမဲ့လည္း အဂၤလိပ္ဘာ သာစကားကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေန အထိ တကမၻာလုံးနီးပါးအသုံးျပဳေနၾကတဲ့ အတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားကၽြမ္း က်င္မႈေတြရွိေနေအာင္ အားထုတ္သင့္ပါ တယ္။
 ေနာက္ထပ္ႀကဳံေတြရင္ဆိုင္ရမွာ  တစ္ခုကေတာ့ လုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ ရာကြဲျပားခ်ကEnvironment differences ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ Environmental differences ေတြမွာအမ်ားအားျဖင့္ ေဈး ကြက္ရဲ႕ဗဟိုအခ်က္အခ်ာက်မႈကြဲျပား ခ်က္၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာကြဲျပားခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာကြဲျပားခ်က္၊ အ လုပ္သမားသမဂၢေတြရဲ႕စုေပါင္းအေရးဆိုမႈ ကြဲျပားခ်က္၊ လုပ္သားထုရဲ႕အသြင္အျပင္ အမူအက်င့္ကြဲျပားမႈေတြပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။

 ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိက၊ ကေနဒါႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားသမဂၢ ေတြရဲ႕စုေပါင္းအေရးဆိုမႈေတြဟာ စာေရး သူတို႔ႏိုင္ငံထက္မ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းေနပါ တယ္။ စာေရးသူတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလုပ္ သမားသမဂၢေတြရဲ႕အခန္းက႑ဟာ သိပ္မ ေပၚလြင္ေသးေပမဲ့ ယခုႏွစ္၂၀၁၇ ကစလို႔ အရင္ထက္ပိုမိုအားေကာင္းလာဖြယ္ရွိပါ တယ္။ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ေတြ ပိုမို အားေကာင္းလာတာႏွင့္အမၽွ စုေပါင္းအ ေရးဆိုမႈေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္ပါတယ္။

 ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးဟာ စီမံခန္႔ခြဲသူမန္ေန ဂ်ာေတြႏွင့္ HR Professional ေတြအ တြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေခ်ာေမြ႕မႈေတြအမ်ားအ ျပားျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္၊ အ လုပ္သမားအၾကား ပဋိပကၡေတြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ လာရတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရတာထက္ အလုပ္ သမားအဖြဲ႕အစည္းက တင္ေျမႇာက္တဲ့ အ လုပ္သမားသမဂၢအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြဟာ ခရီးတြင္က်ယ္ ႏိုင္ပါတယ္။

 ေနာက္ထပ္ႀကဳံေတြရမယ့္ တစ္ခုက ေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားခ်က္ပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လာတဲ့အခါမွာ မိမိတို႔လုပ္ငန္းဟာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ျပည္ တြင္းအဖြဲ႕အစည္းကိုပင္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အပါအဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတာဆိုရင္ ယဥ္ ေက်းမႈကြဲျပားခ်က္ႏွင့္ မလြဲမေသြႀကဳံေတြ႕ ရပါလိမ့္မယ္။ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံသားေတြ ထားတဲ့ တန္ဖိုးထားမႈကတစ္မ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံျခား သားေတြထားတဲ့ တန္ဖိုးထားမႈကတစ္မ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ Diversity မ်ားတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ HR Professionals  ေတြအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားခ်က္အ ေပၚမူတည္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႔အေရးႀကီးပါ တယ္။

   Global staffing ကလည္း Challenge တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ Key Players ေတြ၊ Senior Management ေတြျပန္လည္ေ႐ြး ခ်ယ္ခန္႔အပ္ဖို႔လိုတဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းရဲ႕ မိခင္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သူ ေတြကိုခန္႔မလား၊ လုပ္ငန္းအတြင္းမွာ လုပ္ ကိုင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားတတ္သိနားလည္ သူကိုပဲခန္႔မလား၊ လုပ္ငန္းအတြင္းက မိမိ ႏိုင္ငံသားလဲမဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသားလဲမ ဟုတ္ဘဲ သီးျခားတတိယလူ  Third Country Nationals ကိုပဲ ငွားရမ္းခန္႔အပ္မလား ဆိုတာေတြရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံျခားကငွားရမ္းအသုံးျပဳရတဲ့ Expatriates ေတြအတြက္ Pay and Benefits  ေတြကိုစဥ္းစားတဲ့အခါမွာ သူတို႔မိခင္ႏိုင္ငံ မွာရခဲ့တဲ့ လစာေငြေတြ၊ ခံစားခြင့္ေတြႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးတူညီေအာင္ Home-based ဆိုတာေတြကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားလာ ရပါတယ္။

 ဒါေတြသာမကေျပာင္းလဲလာတဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ HR Professionals ေတြ အေနျဖင့္ အဓိကအေလးထားရမယ့္ စိန္ ေခၚမႈအခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကိုေဖာ္ျပလိုပါ တယ္။

(၁) Technology (နည္းပညာ)
 ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြႏွင့္ ရင္ ေဘာင္တန္းတဲ့အခါမွာ နည္းပညာဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ နည္းပညာအေရးႀကီး သလို အဲဒီနည္းပညာေတြကိုအသုံးျပဳမယ့္ သူေတြဟာလည္း နည္းပညာကိုအမီလိုက္ ႏိုင္ရပါမယ္။ HR Professionals ေတြအ ေနျဖင့္ မိမိတို႔က်င္လည္ေနတဲ့ နယ္ပယ္ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့နည္း ပညာကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ရွိဖို႔ လိုအပ္သလို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ႀကဳံေတြရမယ့္ နည္းပညာဆိုင္ရာအေျပာင္း အလဲေတြကို ဝန္ထမ္းေတြအမီလိုက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပါရမီ ထူးတဲ့ဝန္ထမ္းေတြ မိမိတို႔မွာရွိေနပါေစ နည္းပညာကိုအမီလိုက္ႏိုင္တဲ့ သူေတြျဖစ္ ေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးမႈေတြမရွိေနရင္ အ ၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားမယ့္ႏွစ္မွာ လုပ္ငန္းအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြျဖစ္လာေစမွာ ေသခ်ာသ ေလာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

(၂)Be employee-centric (ဝန္ထမ္း ဗဟိုျပဳျဖစ္ရမယ္)
 ဝန္ထမ္းေတြကိုစားသုံးသူေတြလို႔ စဥ္း စားရပါမယ္။ ဆိုလိုတာကစားသုံးသူေတြ ဘာေၾကာင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ထုတ္ကုန္ေတြကို ဝယ္တာလဲ၊ ဘယ္လိုေတြဝယ္ၾကလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ ဝယ္ယူသုံးစြဲၾကလဲ စ တဲ့စားသုံးသူအျပဳအမႈConsumer Behavior ကိုေလ့လာရသလို ဝန္ထမ္းေတြ ဘာ ေၾကာင့္မိမိတို႔လုပ္ငန္းမွာ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနတာလဲ၊ ဘယ္လိုေတြတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ ဘယ္ဝန္ထမ္းေတြကေတာ့ ဘယ္လိုေတြ ျပဳမူတတ္လဲစတဲ့ ေမးခြန္းေတြရဲ႕အေျဖကို ရွာရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ ဝန္ထမ္းေတြအ တြက္လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းတစ္ခုေပးတဲ့အခါမွာ ဝန္ထမ္း ေတြဘယ္လိုလိုက္ပါသင္ယူၾကလဲ၊ သင္တို႔ ေတြ သင္ယူခ်င္ၾကရဲ႕လား၊ ဘယ္လိုေတြ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ၾကလဲ စတဲ့ေမးခြန္းေတြ ကိုေျဖႏိုင္မွသာ HR Professionals ေတြ အေနႏွင့္ ဘယ္လိုသင္ယူေလ့လာမႈပုံစံ ေတြ ဖန္တီးရမလဲဆိုတာကိုသိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။

(၃)Business alignment (လုပ္ငန္း ႏွင့္ တသားတည္းက်မႈ)
 HR ေတြဟာအမ်ားအားျဖင့္ HRM ပညာရပ္တစ္ခုတည္းကိုပဲၾကည့္ၿပီး လုပ္ ေဆာင္တဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းႏွင့္မကိုက္ညီ တဲ့ အေျခအေနေတြျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္း HR ေတြႏွင့္ Line Managers ေတြအၾကားအခ်ိန္ေတြအၾကားႀကီး နားလည္မႈေတြလြဲေခ်ာ္ၿပီး အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္ေနၾကတုန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ HR ရဲ႕ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြဟာ လုပ္ ငန္းႀကီးတစ္ခုလုံးရဲ႕ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ေတြဆီဦးတည္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ HRM ပညာရပ္စကားအသုံးအႏႈန္းေတြပဲ သုံးေန တာထက္ Business Lanaguage ဆိုတဲ့ လုပ္ ငန္းနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အသုံးျပဳရတဲ့စီးပြား ေရးဆိုင္ရာအသုံးအႏႈန္းေတြ၊ အေတြးအ ျမင္ေတြရွိဖို႔လိုအပ္လာပါၿပီ။ ဒါမွလည္း HR ေတြက HR တစ္ခုတည္းပဲသိတာ၊ ဘာမွ သိတာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အေျပာေတြမရွိႏိုင္ ေတာ့သလို လုပ္ငန္းအေနႏွင့္လည္း HR Professionals ေတြအေပၚမွာ လက္တြဲ ေဖာ္ Business Partners ေတြအျဖစ္ျမင္ လာမွာပါ။

(၄) Data (ကိန္းဂဏန္းပိုင္ႏိုင္မႈ)
 ဒီဘက္ေခတ္မွာကိန္းဂဏန္း Data ပိုင္ႏိုင္မႈဟာ စာေရးသူတို႔ HR, Marketing, Finance စတဲ့ ဘယ္လိုပညာရပ္နယ္ ပယ္မွာ အသက္ေမြးတာပဲျဖစ္ျဖစ္အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းမပိုင္ႏိုင္ ရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ေနရာမွာ ေနာက္က်က်န္ခဲ့မွာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္ပါတယ္။

(၅) Skills (လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ)
 ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့အခါမွာ မိမိတို႔ဝန္ထမ္းေတြဟာ လက္ရွိအတြက္သာမက အနာဂတ္မွာလို လာႏိုင္ဖြယ္ရွိတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြရွိေနဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ သင္တန္းေပး ဖို႔လိုအပ္ခ်က္ Training Needs ကဘာေတြ ျဖစ္ေနမလဲ၊ ဒီ Training Needs ေတြက လုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ အမွန္တကယ္ပဲ လို အပ္ေနတာလား။ Traning ေပးလိုက္ရင္ ေရာ လုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္တဲ့ ကၽြမ္း က်င္မႈေတြ တကယ္ပဲရလာမွာလားဆိုတာ ေတြကို အေသအခ်ာဆန္းစစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။

(၆) Learning culture (သင္ယူေလ့ လာမႈအေလ့အထ)
 ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕အသိပညာ၊ ဗဟုသု တႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈေတြဟာ မိမိတို႔ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုလုံးအမ်ားႏွင့္ယွဥ္ ရင္ အသားစီးရေအာင္ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေန ရာမွာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအ ဖြဲ႕အစည္းေတြႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရာမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီတဲ့ အသိပညာ၊ ဗဟု သုတေတြ ဝန္ထမ္းေတြမွာရွိေနဖိုကလို အပ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအေနႏွင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ သင္ယူေလ့ လာမႈအေလ့အထေတြျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ဖန္တီးေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

(၇) Talent (ပါရမီရွင္ေတြကိုသိရွိမႈ)
 ေဈးကြက္ထဲက သေဘာသဘာ၀တူ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေတြႏွင့္ ယွဥ္ရင္ အသာစီးရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ ပါရမီရွင္ေတြ မိမိတို႔မွာရွိသလား၊ တကယ့္ ကိုအဓိကအေရးႀကီးတဲ့ ပါရမီရွင္ Top Talent ေတြကိုေရာ မိမိတို႔လုပ္ငန္းကေန ထြက္ခြာမသြားေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္ရဲ႕ လား၊ ဘယ္လို Retention  Strategies ေတြ သုံးမွာလဲစတဲ့ ေမးခြန္းေတြကိုအေျဖထုတ္ ထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

(၈)Mental health and well being (စိတ္သက္သာက်န္းမာမႈျဖစ္ထြန္းေရး)
 မိမိတို႔လုပ္ငန္းခြင္ဟာ ဖိအားေတြအ ရမ္းမ်ားေနလား၊ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ေတြ၊ စိတ္အ ပန္းေျဖဖို႔အတြက္ အစီအစဥ္ေတြကို ဘယ္ လိုဖန္တီးေပးရမလဲဆိုတာကလည္း အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။

(၉)Working Patterns (အလုပ္လုပ္ တဲ့ပုံစံ)
 ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ရွိ တတ္တဲ့ အေလ့အထတစ္ခုကေတာ့ Flexible working hours ေတြသတ္မွတ္ေပး တတ္ၾကပါတယ္။ ပုံမွန္တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ႐ုံးခ်ိန္မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီလုပ္တဲ့ပုံစံေတြကေန Flexible working hours ေတြသတ္မွတ္ၾကၿပီး ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ၿပီး ေျမာက္မႈကိုပဲ အာ႐ုံထားေနၾကပါၿပီ။ ဥပ မာ မိမိလုပ္ငန္းမွာDesigner ခန္႔အပ္ထား ပါကစိတ္ပါပါ မပါပါ႐ုံးခ်ိန္ မနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီလာၿပီး အလုပ္လုပ္ရတာ ထက္ Designer ေတြရဲ႕သေဘာသဘာ၀ အရ Mood ဝင္တဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ပိုမိုေကာင္း မြန္တဲ့ရလဒ္ေတြရလာေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ ၾကတဲ့အတြက္ ပုံမွန္သတ္မွတ္တဲ့အလုပ္ လုပ္တဲ့ပုံစံထက္ Flexible Working Hours ေတြကိုအသုံးျပဳရင္ ပိုအက်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၁၀)Your own self development (မိမိ ကိုယ္တိုင္ရဲ႕တိုးတက္မႈ)
 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္း ေတြအတြက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ပဲစဥ္း စားၿပီး မိမိရဲ႕တိုးတက္မႈကိုမျမႇင့္တင္ရင္ လည္း အက်ိဳးဆက္ကိုမိမိႏွင့္ လုပ္ငန္းက ပါခံစားရပါလိမ့္မယ္။ မိမိအတြက္ လိုအပ္ ေနတဲ့အရည္အခ်င္းေတြကို အၿမဲျဖည့္ ဆည္းေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ စာေရးသူတို႔ ကိုယ္တိုင္လုပ္သားထု Workforce ထဲမွာ ပါတဲ့အတြက္ HR Professionals ေတြ လည္း လိုအပ္တဲ့ဗဟုသုတ၊ အသိပညာ ေတြျဖည့္ဆည္းမွသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အ စည္းေတြႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
စိန္ေခၚမႈေတြရွိတိုင္းမွာ အခြင့္အလမ္းဆို တာလည္း တြဲပါလာတတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ျခားရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ေတြဝင္လာတာ ဟာ HR Professionals ေတြအတြက္ အ ရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ သူေတြရွာရတဲ့ျပႆ နာေတြႏွင့္ ေဖာ္ျပပါစိန္ေခၚမႈေတြရွိႏိုင္ေပ မဲ့ ဒီလိုႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ ေၾကာင့္ပဲ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ မိမိတို႔လုပ္ ငန္းအမ်ားႏွင့္ယွဥ္ရင္ အသာစီးရေအာင္ က်ိဳးစားရာမွာ ဝန္ထမ္းေတြဟာ အေရးႀကီး ေၾကာင္း အျပဳသေဘာေဆာင္သတိထား လက္ခံလာမွာျဖစ္ၿပီး HR ေတြအေပၚမွာ ယုံၾကည္အားကိုးလိုမႈေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုယုံၾကည္အားကိုးမႈေတြကတဆင့္ စာ ေရးသူတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ HR ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာပဲျဖစ္ ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ပိုင္စိုး (Management)

Ref:
Armstrong’s Essential Human Resource Management Practice,
 10 areas HR professionals should focus on in 2016 by DPG community

(HR Journal မွာ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ေရးခဲ့တဲ့ HR မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ ေဆာင္းပါးအားျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။)

Credit: ဆရာပိုင္စိုး Page

No comments: