Tuesday, April 30, 2019

သတိျပဳစရာ အပူရွပ္ေလျဖတ္ျခင္း (Heat Stroke)


 ရုတ္တရက္ လဲက်သြားၿပီး စကားမေျပာႏုိင္သူ၊ သတိလစ္သြားသူမ်ားကို ေလျဖတ္သြားသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အမွန္ေတာ့ ေလျဖတ္ျခင္း (Stroke) မွာ ေျခ၊ လက္၊ ကိုယ္တစ္ျခမ္းသာ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ေႏြရာသီမွာ အပူဒဏ္ကို ခံရၿပီးျဖစ္ေသာ (Heat Stroke) ေခၚ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေလျဖတ္ျခင္းမွာ အဖ်ားႀကီး ၿပီး သတိလစ္သြားျခင္းမ်ိုးျဖစ္သည္ကို ေတြ့ရသည္။ ေလျဖတ္သူအမ်ားစုမွာ အဖ်ားမရွိၾကဘဲ… အပူရွပ္၍ ေလျဖတ္ျခင္းမွာ အဖ်ားႀကီးျခင္း၊ ကိုယ္အပူခ်ိန္ အလြန္တက္ျခင္းကို ေတြ့ရပါသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တန္ခူး၊ ကဆုန္၊ နယုန္ (မတ္၊ ဧၿပီ၊ေမ) ၃ လသည္ အပူဆံုးလမ်ားျဖစ္သည္။ ေနပူထဲထြက္ရသူမ်ား သတိျပုရမည့္လျဖစ္သည္။ သႀကၤန္က်သည့္လတြင္ အပူဆံုးျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မိုးရြာသည္။ မိုးရြာေသာ္လည္း ပူၿမဲပင္ျဖစ္ေနတတ္သျဖင့္ သတိျပုသင့္သည္။

 အပူရွပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ျပင္းထန္ေသာအပူဒဏ္ (ေနပူဒဏ္)ႏွင့္ ထိေတြ့ၿပီး အေရျပားမွတစ္ဆင့္ ခႏၶာကိုယ္ေသြးေၾကာမ်ား အတြင္းသို့ အပူဓာတ္လြန္ကဲစြာ ေရာက္သြားၿပီး ဖ်ားလာျခင္း၊ ထို့ေနာက္ ဦး ေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္ကာ သတိလစ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အတြင္း ေသြးယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ ေလျဖတ္ၿပီးခႏၶာ ကိုယ္တစ္ျခမ္း(သို့မဟုတ္) တစ္စိတ္တစ္ေဒသ မလႈပ္ရွားႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊ စကားပီသေအာင္ မေျပာႏိုင္ျခင္း (သို့မဟုတ္) လံုးဝစကားမေျပာႏုိင္ေတာ့ျခင္း ျဖစ္ရပ္မ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလုိ ျဖစ္ပြားျခင္းကို ေခၚသည္။

 အပူရွပ္၍ ေလျဖတ္ျခင္း (၂) မ်ုိး

 (က) ေနပူထဲမွ ျပန္လာၿပီး အေအးထဲသို့ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ေရေအးေသာက္ျခင္း၊ ေရခ်ုိးျခင္းမ်ား  ျပုလုပ္မိျခင္း။
 (ခ) အေအးခန္းအတြင္း ေနထုိင္ရာမွရုတ္တရပ္ ပူျပင္းေသာ ေနေရာင္ေအာက္သို့ ထြက္ျခင္း။   (ဥပမာ- အဲယားကြန္းကားစီးၿပီး ဆင္းလိုက္ေသာအခါ ပူျပင္းေသာေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ တိုက္ရုိက္ထိ  ေတြ့ျခင္း)

  အပူအေအး ဝိေရာဓိျဖစ္ျခင္းဟုေခၚေသာ ဆန့္က်င္ဘက္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေသြးစီး ေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေသြးေၾကာမ်ားရုတ္ျခည္း ေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကို မခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ ေသြးေၾကာႀကီးမ်ား အက္ ကြဲျခင္း၊ ေသြးေၾကာငယ္ေလးမ်ား ျပတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ အသက္ႀကီးသူူမ်ားတြင္ ပုိ၍ျဖစ္ရျခင္းမွာ သူတို့၏ ေသြးေၾကာမ်ားမွာ ေဟာင္းႏြမ္းၿပီး မာဆတ္မႈေၾကာင့္ ပူ၍ က်ယ္ျခင္း၊ ေအး၍ က်ဳံ့ျခင္းဒဏ္ကို မခံ ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပလတ္စတစ္ပိုက္မ်ား ေဟာင္းႏြမ္းေသာအခါ မာကၽြတ္ဆတ္ၿပီး  ကြဲလြယ္ေပါက္လြယ္ သည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

 အပူဒဏ္ေၾကာင့္ သတိလစ္ျခင္း (သို့မဟုတ္) အပူရွပ္၍ ေလျဖတ္ျခင္း Heat Stroke မျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ဂရုျပုေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

(က) ေနပူျပင္းခ်ိန္တြင္ အျပင္မထြက္ပါႏွင့္ မလြဲမေရွာင္သာ၍ ထြက္ရလွ်င္ လံုၿခံုေသာအေဆာင္း၊ အကာ၊ ထီး၊ ဦးထုပ္ပါဖို့လိုသည္။

(ခ) ေစာင့္ဆိုင္းရေသာ အလုပ္ျဖစ္လွ်င္ သစ္ပင္အရိပ္၊ အေဆာက္အအံုအရိပ္၊ အမိုးအကာေအာက္မွ ေစာင့္ပါ။
(ဂ) ေရငတ္လွ်င္ ရုိးရုိးေရေသာက္ပါ။ ေရခဲေရမေသာက္ပါႏွင့္။
(ဃ) အဲကြန္းကားစီးၿပီး လုိရာေရာက္၍ ေနပူရွိန္ျပင္းေသာ ေနရာတြင္ ဆင္းရမည္ဆုိလွ်င္ မဆင္းမီကႀကို တင္၍ ေရေသာက္ထားပါ။ အစာအိမ္အတြင္း ေရရွိလွ်င္ ေသြးေၾကာမ်ားက ေရကို စုပ္ယူထားသျဖင့္ ေတာ္ရုံ အပူဒဏ္ကို ခံႏိုင္သည္။

(င) ေနပူထဲမွ ျပန္လာၿပီးလွ်င္ ေရခဲေရ (လံုးဝ) မေသာက္ပါႏွင့္၊ ေရမခ်ိုးပါႏွင့္၊ မ်က္ႏွာမသစ္ပါႏွင့္။
(စ) ေရေႏြးၾကမ္းတြင္ ဆားေလွာ္အနည္းငယ္ ခပ္ေသာက္ျခင္းသည္ ေရွးလူႀကီးမ်ား၏ အပူဒဏ္ကာကြယ္ နည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေနပူထဲမွျပန္လာၿပီး ေရခဲေရမေသာက္သင့္

 လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ပိုင္းက အသက္(၃၀)ေက်ာ္ခန့္သာရွိေသးသည့္ လူငယ္တစ္ဦးေနပူထဲမွ ဆုိင္ကယ္ စီးျပန္လာၿပီး အိမ္အေရာက္တြင္ ေရခဲေသတၱာအတြင္းမွ ေရခဲေရဘူးကိုယူ၍ ဘူးတစ္ဝက္နီးပါး ေမာ့ ေသာက္လိုက္သည္။ ၿပီးေနာက္ ၁၅ မိနစ္အၾကာတြင္ မူးသည္ဟုဆိုကာ လဲက်သြားသျဖင့္ ေဆးရုံသို့ အေရး ေပၚကားေခၚၿပီး တင္ပို့ေသာ္လည္း အသက္ဆံုးရႈံးသြားသည္။ ေဆးစစ္ခ်က္အရ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ ရုတ္ တရက္ ေပါက္သြားသည္ဟု သိရသည္။

 လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားက ယခုကဲ့သုိ့ ပူျပင္းေသာ ဧၿပီလ၊ ေမလမ်ားကလည္း ဤသို့အလားတူ ေရခဲ ေရေမာ့ခ်၊ ေလာင္းခ်ၿပီး မူးလဲသြားသူ သတိလစ္သူ၊ တက္သြားသူ၊ ေလျဖတ္သြားသူမ်ားႏွင့္ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာေပါက္ကာ အသက္ပါသြားရသူမ်ား ေတြ့ဖူး၊ ၾကားဖူးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို့ေသာ္ သတိမမူ ဂူမျမင္ ဆိုသကဲ့သုိ့္ ယခုႏွစ္မွာလည္းထပ္မံႀကံုေတြ့ရျပန္သည္။ သတိျပုၾကေစရန္ ထပ္မံတင္ျပလိုပါသည္။

 ေဒသနာ နာယေဆးပညာေခၚဗုဒၶနည္း၏ အေျခခံသည့္ ျမန္မာရုိးရာ ေဆးပညာအယူအဆအရ ေႏြရာသီ၏ အပူဓာတ္သည္ ဥဏွာေတေဇာလြန္ကဲၿပီး ေရခဲေရစိမ့္ေရ၊ စိမ့္စမ္းေရ၊ ညသိပ္ေရတို့သည္ သီတေတေဇာကိန္းေအာင္းေသာ ဓာတ္ရွိသည္။ အပူႏွင့္အေအးသည္ သာမန္ထိေတြ့ရုံျဖင့္ ဘာမွမျဖစ္ႏုိင္ ေသာ္လည္း လြန္ကဲေသာဆန့္က်င္ဘက္ႏွစ္ခု ရုတ္တရက္ထိေတြ့လွ်င္ ေပါက္ကြဲတက္ေသာ သေဘာရွိပါ သည္။ မီးေလာင္ကၽြမ္းထားေသာ ျပာပူမ်ားအတြင္းသို့ ေရေအးေလာင္းခ်ေသာအခါ ရုတ္တရက္ျပာပူမ်ား အထက္သို့ကန္တက္သည့္ ဥပမာကို သတိျပုႏုိင္ေပသည္။ ပူေသာအခ်ိန္တြင္ ေရခဲေရေသာက္ရသည္မွာ အလြန္ပင္ဇိမ္ရွိသည္။ အရသာရွိသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ထုိသုိ့ ဇိမ္ရွိျခင္းမွာ လွ်ာေပၚတြင္သာ ဇိမ္ရွိျခင္းျဖစ္ သည္။ အစာအိမ္အတြင္းသို့ ေရာက္သြားလွ်င္ ဇိမ္မရွိေတာ့ေပ။ အစာအိမ္တြင္း ေအာင္းေနေသာ အပူဓာတ္ သည္ ေရခဲေရေလာင္းထည့္လိုက္ခ်ိန္မွ စ၍ပ်က္ျပယ္သြားသည္။ အစာေခ်ျခင္း အလုပ္ရပ္စဲသြားသျဖင့္ အစာမေၾကျဖစ္ရသည္။

 ထုိ့အျပင္ အစာအိမ္မွ အပူမ်ား အထက္သို့ပ်ံ့လြင့္၍ တက္ျခင္းတို့ေၾကာင့္ အာေခါင္ေျခာက္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္းျဖစ္လာျပန္သည္။ ေရငတ္သျဖင့္ ေရခဲေရထပ္ေသာက္ရျပန္သည္။ ဤသို့ျဖင့္ အပူျပန္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း သံသရာမွာမဆံုးႏုိင္ေတာ့ဘဲ ျဖစ္ရေလသည္။ ပင္လယ္ေရေသာက္သူ ေရငတ္မေျပသကဲ့သို့ ေရခဲေရေသာက္သူမ်ားမွာလည္း ေရငတ္မေျပႏုိင္ၾကေပ။

 ေရွးက ဓာတ္ဆရာႀကီးမ်ား၏ စကားမွာ “အပူကိုအပူႏွင့္ ေခ်မွေၾကသည္” ဟုဆိုသည္။ ေနပူထဲ မွလာၿပီး ေရငတ္လာသူကို ေျမကရားအိုးႏွင့္ တည္ထားေသာ ေရေႏြးၾကမ္းအဖန္ရည္ကို တိုက္လိုက္ ေသာအခါ ငုတ္ေနေသာ အပူမ်ားကန္၍ ေခၽြးမ်ားထြက္လာၿပီးေနာက္ ရင္ထဲေအးလာသည္ကို ေတြ့ရသည္။ အခ်ို့က ထြက္သြားေသာ ေခၽြးမွ ဆားဓာတ္ကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ အဖန္ရည္တြင္ ဆားအနည္းငယ္ထည့္ ေလ့ရိွသည္။ ေတာရြာမ်ားတြင္ ဤဓေလ့ကို ယေန့တိုင္ေတြ့ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

 ေနပူျပင္းခ်ိန္တြင္ အိမ္အတြင္းမွာပင္ေနၿပီး ေနပူမထိသူမ်ား၊ ေလေအးေပးစက္ႏွင့္ ေနသူမ်ား အတြက္ ေရခဲေသတၱာထဲမွ ေရကို ေသာက္ျခင္းမွာ အႏၲရာယ္မရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေနပူထဲမွ ျပန္လာသူမ်ား အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။ အခန့္မသင့္လွ်င္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ သျဖင့္ အိမ္မ်ားတြင္ ေျမေသာက္ေရအိုးမ်ား ထားသင့္သည္။ ေျမေသာက္ေရအိုးအတြင္းမွ ေရမွာေအး ေသာ္ လည္း ေဘးမျဖစ္ႏုိင္ေပ။

 ေျမေသာက္ေရအိုးမရွိသျဖင့္ ေရခဲေသတၱာထဲမွ ေရပုလင္းကို ေသာက္လိုသူမ်ားသည္ ထိုေရပုလင္း ကို ခ်က္ျခင္းမေသာက္ဘဲ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ ေခတၱထားၿပီး အေအးဓာတ္ေလ်ာ့သြားမွ ေသာက္သံုးျခင္း ျဖင့္လည္း ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္သည္။ ေရေအးကို အလ်င္အျမန္မေသာက္ဘဲ ျဖည္းျဖည္းေသာက္ျခင္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ျခင္း၏ အက်ုိးေက်းဇူး

 ေႏြရာသီေရာက္လာေသာအခါ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အပူဒဏ္ခံရသျဖင့္ ေရေအးကိုသာ ေသာက္လိုၾကသည္။ အမွန္မွာ ေရေအးေသာက္ျခင္းထက္ ေရေႏြးေသာက္ျခင္းက ပို၍ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ိုးရွိသည္ကို မသိၾက၍ ျဖစ္သည္။ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းရွိ ဝမ္းမီးေခၚ သက္ေစာင့္ဓာတ္သည္ ရုတ္တရက္အေအးဓာတ္ႏွင့္ ေတြ့ရွိေသာ အခါ ဝမ္းမီးပ်က္သြားတတ္သည္။

 ဝမ္းမီးဆိုသည္မွာ သက္ေစာင့္ဓာတ္တစ္မ်ိုးျဖစ္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ အစာေၾကဖို့တာဝန္ တစ္ခု သာရသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အသက္ရွည္က်န္းမာေရးအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးႏွင့္ အဓိက အက်ဆံုး တာဝန္ကို ယူထားရသည္။ ေရာဂါမွန္သမွ် အစာမေၾကျခင္းမွ စသည္ဟု ဆုိျခင္းေၾကာင့္ ေရေအးေသာက္ၿပီး ဝမ္္းမီးၿငိမ္းသြားလွ်င္ အစာမေၾကေရာဂါစ၍ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ေရာဂါတစ္ခုကို ကုသရာတြင္ လူနာသည္ အစားစားခ်င္စိတ္ေကာင္းစြာ ေပၚေပါက္လာၿပီး စားလိုက္ေသာအစာလည္းေၾက ဝမ္းလည္းမွန္မွသာလွ်င္ ေရာဂါအျမစ္ျပတ္ ေပ်ာက္ကင္းသည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။

 ေနပူထဲမွျပန္လာသူတစ္ဦးသည္ အိမ္ေရာက္ေသာအခါ ေရခဲေသတၱာ အတြင္းမွ ေရသန့္တစ္ဘူးကို ယူၿပီး ေမာ့ခ်လိုက္သည္။ ထုိသူသည္ ေနာက္တစ္ေန့တြင္ အသံဝင္လည္ေခ်ာင္းနာျဖစ္ၿပီး အစာမစားခ်င္ ျဖစ္ရသည္။ ထုိသုိ့ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေရခဲေရက ဝမ္းမီးကို ၿငိမ္းလုိက္သျဖင့္ အစာအိမ္အတြင္းမွ သက္ေစာင့္ အပူဓာတ္မွာ အေအးႏွင့္ ဖလွယ္ၿပီး အထက္သို့ကန္တက္သြားျခင္းေၾကာင့္ လည္ေခ်ာင္းနာရျခင္းျဖစ္သည္။ အပူကန္၍ အသံအိုးေရာင္သြားလွ်င္ ရက္သတၱပတ္ၾကာသည္ထိ အသံျပန္မထြက္သည္ကို ေတြ့ရသည္။ ထုိကဲ့သို့ျဖစ္ေသာ လူနာမ်ုိးကို ေရေႏြးပူပူတြင္ ဆားထည့္ၿပီး ပလုတ္က်င္းျခင္း၊ ငံုေထြးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ေဆးျခင္းျဖင့္ အသံျပန္ထြက္လာေအာင္ ကုသႏုိင္သည္။

 ေရွးက ျမန္မာလူမ်ုိးမ်ားသည္ တေပါင္း၊ တန္ခူး ေႏြရာသီအပူရွိန္ျပင္းေသာ ကာလတြင္ ေန့ခင္း၊ ေန့လယ္ အလုပ္မလုပ္ဘဲ အနားယူၾကေသာအခါ မန္က်ည္းပင္ရိပ္၊ ထေနာင္းပင္ရိပ္၊ ကုကၠုိပင္ရိပ္တြင္ ေရေႏြးၾကမ္းဝိုင္းခ်ၿပီး ဆားေလွာ္ကို ခြက္ငယ္ကေလးျဖင့္ ထည့္ထားကာ ေရေႏြးၾကမ္းအဖန္ရည္ျဖင့္ ေရာစပ္၍ ေသာက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထုိနည္းျဖင့္ အသံဝင္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းမွ ကာကြယ္ရုံသာမက ေႏြရာသီတြင္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ေက်ာက္ေရာဂါ၊ ဝက္သက္ေရာဂါ၊ မိတ္အိုင္းေခၚ မိတ္ႀကီးထြက္သည့္ ေရာဂါ မ်ားမွ ကာကြယ္ႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။

 ဥတုေဘာဇနသဂၤဟက်မ္းတြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ… ေရေႏြးႏွင့္ သင့္သူ။ ေဘးထုိးရင္က်ပ္နာရွိ ေသာသူ၊ ႏွာေစးေသာသူ၊ ေလနာရွိေသာသူ၊ ကုပ္ခိုင္ေတာင့္ေသာသူ၊ ဝမ္းေရာင္ေသာသူ၊ ၾကက္မ်က္ သင့္ေသာသူ၊ ဝမ္းသက္ေသာသူ၊ အဖ်ားသစ္ရွိေသာသူ၊ ရွူဟုိက္ေသာအနာရွိေသာသူ၊ ဆီ၊ ေထာပတ္မ်ား စြာစားေသာသူ၊ သလိပ္နာရွိေသာသူ၊ ဝမ္းကိုက္ေသာသူ၊ ဂူနာရွိေသာသူ၊ ေခ်ာင္းဆိုးနာ၊ ပန္းနာရွိေသာ သူ၊ ႏႈတ္မၿမိန္္ေသာသူ၊ အမာေပါက္ေသာသူတို့သည္ ေရေအးကို ၾကဥ္ေရွာင္အပ္ကုန္၏။ ထုိသူတို့ သည္ ေရေအးေသာက္ျခင္း၊ ခ်ုိးျခင္းကို မျပုအပ္ကုန္၊ ေရေႏြးကိုသာ သံုးေဆာင္အပ္ကုန္၏။ (ေရေႏြး၏ ဂုဏ္ကို ျပဆိုျခင္းအေၾကာင္းမွ)

 စာေရးသူ၏ဖခင္ အသက္(၈၅)ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ သတင္းစာဆရာအသင္း သက္ႀကီးကန္ ေတာ့ခံ သတင္းေထာက္ႀကီးသည္ အသက္ထင္ရွားရွိစင္က ေရေအးမေသာက္ ေရေႏြးၾကမ္းကိုသာ နံနက္ အိပ္ယာထမွ ညအိပ္ယာဝင္သည့္ အခ်ိန္ထိေသာက္သည္။ သူငယ္စဥ္ သတင္းေထာက္တာဝန္ ထမ္း ေဆာင္စဥ္ကာလကလည္း မည္သည့္အရပ္သို့ေရာက္ ေရာက္ ေရေအးမေသာက္ ေရေႏြးၾကမ္းကို ေသာက္ သည္ဟုဆိုသည္။ ေရအမ်ုိးမ်ုိးရွိသည္။ ျမစ္ေရ၊ ေခ်ာင္းေရ၊ ကန္ေရ၊ တြင္းေရ၊ စိမ့္စမ္းေရ စသည္တို့သည္ မိမိေသာက္ေနက်မဟုတ္လွ်င္ အစာမေၾကျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္နာျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းတုိ့ျဖစ္ ႏိုင္သည္။ ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ျခင္းျဖင့္ (တစ္နည္း အားျဖင့္) ေရကိုက်ုိခ်က္၍ေသာက္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ အရပ္ကေရျဖစ္ေစ အႏၲရာယ္ကင္းေစႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။ အစာမေၾကျခင္း၊ ဝမ္းပ်က္ျခင္းေဘးမွလည္း ကာကြယ္ရာေရာက္သည္ဟုဆိုသည္။


ေနပူထဲထြက္လွ်င္ သတိျပုရမည့္အခ်က္မ်ား

 ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီအပူရွိန္လြန္ကဲမည္ဟု မိုးေလဝသပညာရွင္မ်ားက သတိေပးလ်က္ရွိသည္။ အထူး သျဖင့္ အထက္အညာေဒသ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ပို၍သတိရွိရန္လိုသည္။ ၿမို့ေနလူတန္းစားမ်ား အ တြက္ ထီး၊ ဦးထုပ္၊ ေနကာမ်က္မွန္ စသည္တို့ျဖင့္ အပူဒဏ္ကာကြယ္ဖို့ သတိေပးေနခ်ိန္တြင္ လယ္ထဲ ကုိင္းထဲအလုပ္လုပ္ၾကရေသာ ေတာသူေတာင္သူမ်ားအား မည္သို့ကာကြယ္ေပးမည္နည္း။ စိတ္ပူပန္ရန္မ လိုပါ။ ေရွဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ကပင္ ေတာသူေတာင္သားတို့တြင္ ေနပူဒဏ္ကာကြယ္နည္းရွိပါသည္။ အကာ အကြယ္ရွိပါသည္။ ထုိအကာအကြယ္မွာ သနပ္ခါးဘဲၾကား ထူထူလိမ္းျခင္းႏွင့္ဝါးခေမာက္ တို့ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာ့ရုိးရာသနပ္ခါးသည္ မ်က္ႏွာႏွင့္လက္၊ ေျခမ်ားပါလိမ္းထားလွ်င္ ေနပူဒဏ္(ေခတ္အေခၚ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ဒဏ္) သာမက ေလတိုက္ၿပီး အသားပပ္ျခင္း၊ ဖုန္မႈန့္မ်ားကပ္ျခင္းကိုပါ ကာကြယ္ သည္။ သနပ္ခါးအျမစ္တြင္ အေအးဓာတ္(သီတဓာတ္) ပါသျဖင့္ အပူကန္ၿပီး မိတ္ဖုုမ်ားထြက္ျခင္းကိုပါ အကာအကြယ္ေပးသည္။ ေရွးက လူႀကီးမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကို ေရမိုးခ်ုိးၿပီးသည္ႏွင့္ ေက်ာက္ပ်ဥ္တြင္ သနပ္ခါးေသြးၿပီး လိမ္းေပးသည္။ လိမ္းေပးရုံသာမက သန့္ရွင္းေသာေရျဖင့္ ေသြးထားေသာ သနပ္ခါးအ နည္းငယ္ကို ကေလး၏ ပါးစပ္အတြင္းသို့ ခြံ့ေပးသည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ စ၍ ခြံ့ေပးခါစက သနပ္ခါး သည္ ခါးသက္သက္အရသာရွိသျဖင့္ မႀကိုက္ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ႀကိုက္သြားေလ့ရွိသည္။ သနပ္ခါးစား ျခင္းသည္ အပူဒဏ္ကာကြယ္သည့္အျပင္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေရေက်ာက္ႏွင့္ ဝက္သက္ေပါက္ျခင္းမွလည္း အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

 ကန္စြန္းရြက္သည္ ရာသီမေရြးရႏိုင္ေသာ အစာျဖစ္သည္။ ေႏြအခါ ကုန္းကန္စြန္း၊ မိုးအခါ ေရကန္ စြန္း စသည္ျဖင့္ ေပါေပါမ်ားမ်ားရႏိုင္သည္။ ကန္စြန္းရြက္ကို ေန့စဥ္စားျခင္းျဖင့္ အပူဒဏ္မွကာကြယ္ႏုိင္ သည္။ ကန္စြန္းရြက္သည္ အဆုတ္အားေကာင္းေစသည့္ အာေပါစာျဖစ္သည္။ ေႏြရာသီအပူငုပ္၍ ေခ်ာင္း ေျခာက္ဆိုးျခင္း၊ အသံဝင္ျခင္းကို သက္သာေစႏိုင္သည္။ ကန္စြန္းရြက္ကို မန္က်ည္းမွည့္ႏွင့္ ခ်ဥ္ရည္ဟင္း ခ်က္စားလွ်င္ အပူဒဏ္ကာကြယ္ေသာ ရာသီစာျဖစ္သည္။ မိတ္ကိုက္ၿပီး ပူစပ္ပူေလာင္ျဖစ္လွ်င္ ကန္စြန္း ရြက္ အရည္ညွစ္ၿပီး အားအနည္းငယ္ထည့္၍ ေဖ်ာ္လိမ္းေပးလွ်င္ သက္သာေစႏုိင္သည္။

ေနပူဒဏ္ကာကြယ္ဖို့ 

၁။ သနပ္ခါးလိမ္းပါ။ ျမန္မာ့ရုိးရာ သနပ္ခါးသည္ အပူဒဏ္ကိုကာကြယ္သည္။
၂။ မိတ္ထြက္လွ်င္ သနပ္ခါးအနည္းငယ္စားေပးပါ။ ခေရပြင့္ေျခာက္ႏွင့္ သနပ္ခါးေရာေသြးလိမ္းပါ။
၃။ ေရတစ္ခြက္ေသာက္ၿပီးမွ အျပင္ထြက္ပါ။
၄။ အျပင္မွ ျပန္လာလွ်င္ ေရခဲေရမေသာက္ပါႏွင့္။ ပံုမွန္သဘာဝေရေအးကိုသာ ေသာက္ပါ။
၅။ ေျခေထာက္ေရမေဆးပါႏွင့္။ ေရမစိမ္ပါႏွင့္။
၆။ မ်က္ႏွာမသစ္ပါႏွင့္။ ေရေအးဖတ္ျဖင့္ မကပ္ပါႏွင့္။
၇။ ေနပူထဲမွ ျပန္လာလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ေရမခ်ိုးပါႏွင့္။
၈။ ဦးေခါင္း၊ ဆံပင္ျဖန့္၍ ပန္ကာေလမခံပါႏွင့္။
၉။ ေရခဲေသတၱာထဲမွ ေရဘူးကို ေသာက္လုိလွ်င္ အျပင္မွာ (၁၅)မိနစ္ခန့္ ထုတ္ထားၿပီးမွ ေသာက္ပါ။
၁၀။  ပူျပင္းေသာရာသီတြင္ ဝမ္းခ်ုပ္လွ်င္ ညအိပ္ယာဝင္ မန္က်ည္းမည့္ႏွင့္ ထန္းလ်က္ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ပါ။ ဝမ္းႏုတ္ေဆးအျပင္းမ်ား မေသာက္ပါႏွင့္။
၁၁။ ဝမ္းပ်က္လွ်င္ သၾကားသံုးဇြန္း၊ ဆားတစ္ဇြန္း၊ လက္ဖက္ေျခာက္ လက္တစ္ဆုပ္၊ သံဒယ္အုိးျဖင့္ ေလွာ္ၿပီး ေရေႏြးဆူဆူတြင္ ခတ္ေသာက္ပါ။ ဝမ္းအရည္သြားျခင္းကို ရပ္ေစပါသည္။


ၾကည္လြင္ျမင့္ (မုျဒာ)  
​ေၾကးမံုသတင္​းစာ။ ၂၁.၄.၂၀၁၈ စာ.၁၅

No comments: