Monday, March 12, 2007

Sunday Talk at my Hostel.

မေန႔က တနဂၤေႏြဆိုေတာ့ အလုပ္အားရက္ေပါ့။သူငယ္ခ်င္းကအေဆာင္ကိုလာလည္ပါတယ္။ သူက ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ပါဘူးသူက ကၽြန္ေတာ့္အိပ္ယာေဘးက ဘာသာေရးစာအုပ္တစ္ခ်ိဳ႕ကိုေတြ႔သြားျပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို ေမးခြန္းတစ္ခ်ိဳ႕ေမးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္းသိသေလာက္သာေျဖႏိုင္တာေပါ့။ကၽြန္ေတာ္က အခုမွ မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာအဆင့္မွာပဲရွိေသးတာကိုး။သူျပန္သြားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေတာ္ေတာ္ရွက္မိပါ တယ္ ေသေသခ်ာခ်ာမေျဖလိုက္ႏိုင္ဘူးကိုး။ ညက်ေတာ့ အေဆာင္ပိုင္ရွင္ ဦးေလးနဲ႔ တိုင္ပင္ျဖစ္ပါတယ္၊ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သိလိုက္သမွ်ကို သူငယ္ခ်င္းေတြ အျခားသူေတြလည္း သိေစလိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။
(၁) ဗုဒၶဘာသာကို ဘာေၾကာင့္ကိုးကြယ္တာလဲ?
ဗုဒၶဘာသာကိုကိုးကြယ္တဲ့သေဘာတရားကေတာ့ ေလာကၾကီးျငိမ္းခ်မ္းသာဖို႔ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကိုယ္ တယ္။တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ဒုကၡကင္းေ၀းခ်မ္းသာဖို႔အေရးအတြက္ ကိုးကြယ္ၾကပါတယ္။ လူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနၾကတာကေတာ့ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟေတြ လြန္ကဲေနၾကတဲ့အတြက္ ဆင္းရဲ ဒုကၡခံစားၾက ရတာျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ ေလာဘနည္းေရး၊ေဒါသနည္းေရး၊ေမာဟနည္းေရးအတြက္ သဘာ၀နိယာမကို အေျခခံေသာ ဗုဒၶက်င့္စဥ္ကို ႏွစ္သက္၍ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ပါတယ္။
(၂)ဘုရားဘာေၾကာင့္ရွိခိုးတာလည္း?ဘာေၾကာင့္ကိုးကြယ္တာလည္း?
ရွိခိုးျခင္းဆိုတာပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရွိခိုးပူေဇာ္ရျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္းဟူေသာ သဒၶါေပၚမူတည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားတည္းဟူေသာရတနာ၊တရားတည္းဟူေသာရတနာ၊သံဃာတည္းဟူေသာရတနာမ်ားမွ တစ္ပါးကိုးကြယ္ရာမရွိဟု မမွိတ္မသုန္ယံုၾကည္ျပီး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆို သည္မွာ ရတနာျမတ္သံုးပါးကို ယံုၾကည္သူမ်ားကိုသာဆိုလိုသည္။
ေလာဘနည္းေရး၊ ေမာဟနည္းေရး၊ေဒါသနည္းေရး က်င့္သုံးမွသာလွ်င္ သတ္တ၀ါတိုင္းသတ္တ၀ါတိုင္း ျငိမ္းေအးခ်မ္းသာမည္မွာ သဘာတရားျဖစ္သည္။ ယင္းသဘာ၀တရားကို ေဖာ္ထုတ္လမ္းၫြန္မႈျပဳသူမွာ သမၼာသမၺဳဒၶျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ သံသရာၾကီးရဲ႕ ဒုကၡကင္းေ၀းလြတ္ေျမာက္ေစျပီး အျမဳိက္တရား နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာကို လူ၊နတ္၊ျဗဟၼာ သတ္တ၀ါတိုင္းအား ကယ္မလမ္းညြန္ေပးႏိုင္ေသာ ေက်းဇူးရွင္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ကို ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
(၃) ေစ်းေရာင္းေနရင္း ပုတီးစိပ္တယ္၊ေစ်းစကားေျပာတယ္ ေစ်းေရာင္းတယ္ ဒါဟာ?မနက္ကေတာ့ ေမတၲာ
ပို႔အမွ်အတန္းေ၀တယ္၊ ညေနက်ေတာ့ အိမ္ကၾကက္ကို သတ္စားတယ္၊ ဒါဟာဘာလည္း?
ေမတၲာ ပို႔အမွ်ေ၀တယ္ဆိုတာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈလုပ္တာျဖစ္တယ္၊အိမ္က ၾကက္ကိုသတ္စားတာက အကုသိုလ္အလုပ္လုပ္တာျဖစ္တယ္။ျမတ္စြာဘုရားက ကုသိုလ္အလုပ္လုပ္တာကို ဘုရားကလက္ခံျပီး၊ အကုသိုလ္အလုပ္လုပ္တာကို ဘုရားက ပစ္ပယ္ပါတယ္။သို႔ေသာ္ ဘုရားက မည္သူ႔ကိုမွ် လုပ္ရ၊မလုပ္ရဟု အတင္းအၾကပ္ ခိုးေစျခင္းမရွိပါ။ ျပဳသူေကာင္းမႈလုပ္ရင္ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ျပီး၊မေကာင္းမႈလုပ္ရင္ မေကာင္းက်ိဳးကိုခံစားရမည္ျဖစ္သည္။
ကုိယ္က်င့္တရားဆိုသည္မွာ သီလ၊သမာဓိကိုဆိုလိုသည္။ သီလဆိုသည္မွာ ကာယကံ၊၀စီကံ ထိမ္းျခင္းျဖစ္ သည္။ သမာဓိဆိုသည္မွာ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ေစ်းသည္သည္ စိတ္ပုတီးစိတ္၊ေမတၲာ ေ ၀ ေနျခင္းသည္ ေမတၲာ ဘာ၀နာပြားမ်ားေနသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း သူေရာင္းတဲ့ေစ်းသည္ သမာ အာဇီ၀က်မက် သိရွိဖို႔ခဲယဥ္းသည္။ေမတၲာ ဘာ၀နာပြားမ်ားျပီး သမာအာဇီ၀က်ေသာေရာင္း၀ယ္မႈျဖစ္လွ်င္ ျမင့္ျမတ္ေသာကိုယ္က်င့္ျပည့္စံုသူ သမာဓိရွိသူေျပာရပါမယ္။ သမာအာဇီ၀မက်ေရာင္း၀ယ္သူျဖစ္လွ်င္မူ သီလသမာဓိမရွိသူဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။
ကုသိုလ္၊အကုသိုလ္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးျပဳလုပ္ေနသူဟုသာ မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ႏြယ္မႈ ဓမၼနိယာမ အရ ကုသိုလ္ျပဳလွ်င္ ကုသိုလ္အက်ိဳးခံစားရမည္၊အကုသိုလ္ျပဳလွ်င္ အကုသိုလ္အက်ိဳးခံစားရမည္မွာ သဘာ၀နိယာမမွာ အေျခခံေသာဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ႏွင့္အညီ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။
(၄)အျပစ္ရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ အျပစ္ျပဳခံရသူကို ရွိခိုးကန္ေတာ့လိုက္ရင္ အျပစ္ဟာ ေၾကပ်က္သြား ေရာလား?
အကုသိုလ္ကံ၊ကုသိုလ္ကံဟာ အာနိသင္ခ်န္ျပီး ေပ်ာက္ျပယ္သြားဒါမွမဟုတ္အက်ိဳးေပးတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအာနိသင္ဟာ
- ဒီဘ၀မွာျပဳတဲ့အကုသိုလ္၊ကုသိုလ္ဟာ ဒီဘ၀မွာပဲ အက်ိဳးေပးတာ၊အေဟာသိကံျဖစ္သြားတာလည္း ရွိတယ္။
- ေနာက္ဘ၀မွာမွ အကုသိုလ္ကံ၊ကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးတာ၊အေဟာသိကံျဖစ္သြားတာလည္း ရွိတယ္။
- သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လံုး အာနိသင္ရွိေနတတ္တဲ့ အကုသိုလ္ကံ၊ကုသိုလ္ကံလည္းရွိတယ္။
အာနိသင္ျပဳသူဟာ အာနိသင္အက်ိဳးကို နိဗၺာန္မရခင္အထိခံရမည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ ေဒ၀ဒတ္ဟာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို ေသြးစိမ္းထြက္ေအာင္လုပ္တယ္။ဘုရားရွင္က အျပစ္မယူစိတ္မဆိုးေသာလည္း ေဒ၀ဒတ္ဟာ ေျမျမိဳခံခဲ့ရတယ္။ ကာယကံရွင္က ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ျပဳလုပ္တဲ့ ကံကမေပ်ာက္တဲ့အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ အကုသိုလ္အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ အက်ိဳးတရားကိုခံစားရမည္သာျဖစ္သည္။ျပီးေတာ့ အဲဒီဦးေလးကေျပာပါေသးတယ္...ရွိခိုးကန္ေတာ့တယ္ဆိုတာ ေနာက္ဒီလိုမျပဳေတာ့ပါဘူးဟု ၀န္ခံကတိျပဳရာေရာက္သလို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း ၀န္ခံကတိထားရာေရာက္ပါသတဲ့။

No comments: