Wednesday, January 23, 2019

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေရႊလက္တြဲဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးလဲ

<<<<အိမ္ေထာင္မျပဳမီအထိ အပ်ိဳရည္မပ်က္ရန္္ ကတိသစၥာခံယူျခင္းသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ လိင္မႈကိစၥမ်ားကို မရပ္တန္႕ေစနိုင္ပါ>>>

ေရးသားသူ Dr. K Zin Thwe
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar.
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မ်ားတြင္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ရခက္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ယင္းတို႕မွာ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္း နွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုကိမႈမ်ားျဖစ္လာျခင္းတို႕ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ ကိုယ္၀န္မရေအာင္ကာကြယ္နည္းမ်ားကို မသိရွိပါက ကိုယ္၀န္ရလာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႕ေႀကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ အရြယ္ေရာက္ေသာ မိန္းမပ်ိဳမ်ားသည္  အိမ္ေထာင္မျပဳမီအထိ အပ်ိဳရည္မပ်က္ရန္္ ကတိသစၥာခံယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိႀကသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထိေရာက္မႈရွိပါသလား။

အိမ္ေထာင္မျပဳမီအထိ အပ်ိဳရည္မပ်က္ရန္္  ကတိသစၥာခံယူျခင္းဆိုတာဘာလဲ>>>

ဆယ္ေက်ာ္သက္ မွသည္ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်ိန္မွသာလွ်င္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို ျပဳလုပ္ပါမည္ဟု ကတိျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဓေလ့သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ မိန္းကေလးအုပ္စုမ်ားႀကားနွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႀကားတြင္ ေရပန္းစားေသာ အေလ့အထျဖစ္ပါသည္။

အိမ္ေထာင္မျပဳမီအထိ အပ်ိဳရည္မပ်က္ရန္္  ကတိသစၥာခံယူျခင္းသည္ ဘာေႀကာင့္ ထင္ထားသေလာက္ ထိေရာက္မႈမရွိရတာာလဲ>>>

အေမရိကန္ျပည္ရွိေလ့လာသူမ်ား၏ ေျပာႀကားခ်က္အရ အဆုိပါ ကတိက၀တ္မ်ားသည္ ၁၈ လခန္႕သာ ေစာင့္ထိန္းနိုင္ႀကေႀကာင္းေတြ႕ရျပီး ယင္းကတိသစၥာသည္ အသက္ ၁၅ နွစ္မွ ၁၇ နွစ္အတြင္းအရြယ္ရွိသူမ်ားနွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္သာ ထိေရာက္မႈရွိေႀကာင္းေတြ႕ရသည္။

အံအားသင့္စရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ အိမ္ေထာင္မျပဳမီ လိင္ကိစၥမ်ား မျပဳလုပ္ပါဟု ကတိခံယူထားသူဆယ္ေက်ာ္သက္အမ်ားစုသည္ ထိုကတိကို လြယ္လြယ္နွင့္ ေဖာက္ဖ်က္ႀကေႀကာင္းေတြ႕ရသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ ထိုသို႕ ကတိခံယူမႈမ်ားသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ လိင္မႈကိစၥမ်ားကို ရပ္မတန္႕သြားေစေႀကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

သို႕ေသာ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ ထိုကတိက၀တ္မ်ားကို ခံယူေနႀကဆဲျဖစ္သည္။ အေႀကာင္းမွာ သူတို႕သည္ ထိုအယူအဆရွိေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႀကားထဲတြင္ ဆန္႕က်င္ဘက္အယူအဆမ်ား လုပ္ျခင္းသည္ ပံုမွန္အတိုင္းေနထိုင္ျခင္းထက္ ဆြဲေဆာင္မႈပိုမိုက်ဆင္းသြားေစသည္ဟု ထင္မွတ္ႀကေသာေႀကာင့္ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ကမူ ကတိက၀တ္ကို ခံယူထားေသာ္လည္း လက္မထပ္မီ ေစာစီးစြာပင္ လိင္ဆက္ဆံေႀကာင္းကို မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေတြ႕ရပါသည္။

အိမ္ေထာင္မျပဳမီအထိ အပ်ိဳရည္မပ်က္ရန္္  ကတိသစၥာခံယူျခင္းသည္ လိင္ကိစၥမ်ားကို ပိုျဖစ္နိုင္ေစပါသလား >>

 အခ်ိဳ႕ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ထိုသို႕ကတိျပဳထားေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးမ်ားသည္ အျခားေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားထက္ ကိုယ္၀န္တားေဆးမ်ားသံုးျခင္း၊ အကာအကြယ္မ်ားသံုးျခင္း စသည့္ မ်ိဳးဆက္ပြားကာကြယ္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေလ့မရွိေႀကာင္းေတြ႕ရသည္။ ထို႕ျပင္ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေစျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ရသြားျခင္းတို႕ကို ပိုျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားေစပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ ထိုသို႕ကတိခံယူျခင္းမ်ားသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသလိုမဟုတ္ဘဲ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သတိျပဳခ်က္မ်ားကိုပါ ေပါ့သြားေစနိုင္ပါသည္။

စိတ္ခ်ရေသာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းဆိုတာဘာလဲ >>>

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားကို လိင္မဆက္ဆံရန္တားျမစ္မည့္ အစား လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို အသိပညာေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ တားျမစ္ေလေလ ပိုလုပ္ခ်င္ေလေလျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကေလးမ်ားကို ကြန္ဒံုးမ်ားေဆာင္ရန္၊ ကိုယ္၀န္တားေဆးမ်ားအသုံုးျပဳပံနွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို မ်ိဳးဥေႀကြသည့္ရက္၊ ကိုယ္၀န္ရနိုင္ေသာ အခ်ိန္မ်ားကိုတြက္ခ်က္ျပျခင္းမ်ား စသည္တို႕ကို သင္ေပးျခင္းျဖင့္ လိင္မႈကိစၥမ်ား၏ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစနိုင္ပါသည္။

ထို႕ေႀကာင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳမီအထိ အပ်ိဳရည္မပ်က္ရန္္  ကတိသစၥာခံယူျခင္းကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္မည့္အစား ကေလးမ်ား၏ လူမႈဆက္ဆံမႈပတ္၀န္းက်င္တြင္ အသိပညာမ်ားတိုးလာေစရန္၊ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးနွင့္ပတ္သက္ျပီး ကာကြယ္သင့္သည္ မ်ားကို သိေစရန္ သင္ျပေပးျခင္းျဖင့္ ကတိက၀တ္မ်ားကိုေဖာက္ဖ်က္မိရာမွ ျဖစ္လာေသာ ဆိုးကိ်ဳးမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္နိုင္ပါလိမ့္မည္။


<<<<<ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေရႊလက္တြဲဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးလဲ>>>>>

ေရးသားသူ Yun Sandi Nan Mon
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win.
လက္ထပ္ဖို႔စဥ္းစားေနျပီလား… ဘယ္ေတာ့စားရမွာလဲလို႔ ခင္မင္သူေတြကဝိုင္းေမးေနတာ ခဏခဏၾကားရတဲ့ ခ်စ္သူစံုတြဲေတြအတြက္ကေတာ့ ေရႊလက္တြဲဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ကို စဥ္းစားရပါျပီ။

တြဲလာတာၾကာလာေလ မိဘအသိုင္းအဝိုင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္က လက္ထပ္ဖို႔တြန္းအားေပးတာတိုးလာေလ ျဖစ္ရတာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ထံုးစံပါပဲ။ အသက္ငယ္လြန္းရင္လည္း မသင့္ေတာ္၊ အသက္ၾကီးသြားမွာလည္းစိုးရိမ္ၾကရတဲ့အျပင္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း ရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥေတြအတြက္လည္း ၾကိဳေတြးသင့္တာေၾကာင့္ လက္ထပ္သင့္တဲ့အခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္နို္င္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။

အသက္ၾကီးမွ အိမ္ေထာင္ျပဳတာက အိမ္ေထာင္ပိုခိုင္ျမဲေစတယ္လို႔ လက္ခံထားၾကတာေတြရွိသလို ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ အိမ္ေထာင္က်တဲ့အခါ ျပန္ကြဲဖို႔ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ အသက္ ၂၀ေက်ာ္ဟာ ေက်ာင္းျပီးလို႔ အလုပ္အကိုင္အတည္တက်ျဖစ္ခ်ိန္ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ အေကာင္းဆံုးလို႔ လူငယ္တခ်ိဳ႕နဲ႔မိဘေတြကလက္ခံထားၾကပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေတြဆို အနာဂတ္အတြက္မေရရာေသး၊ ေက်ာင္းစာနဲ႔မိသားစုေလာင္းရိပ္ေအာက္မွာ ရွိေနေသးခ်ိန္ျဖစ္ျပီး ဦးေႏွာက္အေတြးအျမင္ေတြလည္း မဖြံ႔ျဖိဳးေသးခ်ိန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အသိအျမင္ျပည့္စံုေလာက္တဲ့ ၂၀ နဲ႔ ၃၀ ၾကားအရြယ္ကို အသင့္ေတာ္ဆံုးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။

အရင္ဆံုး ေရႊလက္တြဲဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့အသက္အရြယ္မွာရွိေနျပီဆိုရင္ေတာ့ ခ်စ္သူစံုတြဲေတြအတြက္ စဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ေတြရွိပါေသးတယ္။(၁) ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္သိရဲ႕လား

ရင့္က်က္တဲ့အရြယ္ေရာက္ေနျပီျဖစ္လို႔ လက္ထပ္ဖို႔စဥ္းစားေနျပီဆိုရင္ ကိုယ့္စိတ္ကိုအရင္သိေအာင္လုပ္ပါ။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ၾကားကဆက္္ဆံေရးမွာ စိတ္ရင္းနဲ႔ရိုးသားၾကရဲ႕လား၊ ကိုုယ့္မွာရွိတဲ့ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြကိုအျပန္အလွန္ပြင့္လင္းၾကရဲ႕လား။(၂) ဆက္ဆံေရးကိုဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ

ကိုယ့္ဘက္ကေသခ်ာျပီဆိုရင္ လက္ထပ္ဖို႔အထိ ေရွ႕ဆက္တိုးဖို႔ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးကို အခ်က္တခ်ိဳ႕နဲ႔ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။

တကယ္ခ်စ္တာလားတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေလးစားမႈရွိလားသူနဲ႔အတူရွိခ်ိန္ ေပ်ာ္ရႊင္ရလားသူက ကိုယ့္အေပၚေကာင္းရဲ႕လားအၾကိဳက္တူ၊ တန္ဖိုးတာခ်င္းတူရဲ႕လား (အေတြးအျမင္၊ခံယူခ်က္စသည္)ဘဝအတြက္ ရည္မွန္းထားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြတူသလားကိုယ္နဲ႔သဟဇာတျဖစ္ရဲ႕လား စတဲ႔အခ်က္ေတြက တစ္သက္လံုးလက္မတြဲခင္ ေတြးၾကည့္သင့္တဲ့အရာေတြပါ။(၃) ခ်စ္သူခ်င္းဆက္ဆံေရးကို သံုးသပ္ပါ

ကုိယ့္ခ်စ္သူကို တကယ္ယံုၾကည္ျပီလား၊ ယံုလို႔ေရာရလားသံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ပါ။ ယံုၾကည္မႈဆိုတာ ခ်စ္သူေတြအတြက္ အဓိကက်တဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ျပီးခ်ိန္မွ လက္ထပ္ဖို႔စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။(၄) ရင္းႏွီးပြင့္လင္းတဲ့သူေတြျဖစ္ျပီလား

ကို္ယ္ၾကိဳက္တာ မၾကိဳက္တာေတြကုိ အခ်င္းခ်င္းသိေနၾကျပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဆက္ဆံေနၾကျပီလား။ ကိုယ့္ကို ျပဳမူဆက္ဆံေစလိုတဲ့ ပံုစံအတိုင္း တစ္ဖက္ကို ဆက္ဆံေပးပါ။ သာယာခိုင္ျမဲတဲ့ အိမ္ေထာင္တစ္ခု တည္ေဆာက္နို္င္ပါလိမ့္မယ္။(၅) ကိုယ့္ကို ေလးစားမႈရွိလား

လက္တြဲၾကေတာ့မယ့္သူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံတဲ့အခါ ေလးစားမႈရွိသင့္ပါတယ္။ အခန္႔မသင့္လို႔ ရန္ျဖစ္ခ်ိန္ေတြမွာ ေဒါသေပါက္ကြဲတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ေလးစားမႈေလးရွိရင္ေနာင္အခါ ေမတၱာပ်က္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္းေစပါတယ္။(၆) ဘဝအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြ ေပါင္းစည္းျပီးျပီလား

ႏွစ္ေယာက္အတူေလွ်ာက္လွမ္းၾကမယ့္ရည္မွန္းခ်က္လမ္းေၾကာင္းေတြကို လက္မထပ္ခင္ကတည္းက ေရးဆြဲထားဖို႔ လိုပါတယ္။ကေလးဘယ္ႏွေယာက္ယူမလဲ ၊ဘာအလုပ္ေတြလုပ္ၾကမလဲ၊ ဘယ္မွာေနမလဲဆိုတာေတြ အတူစဥ္းစားပါ။

တကယ္ေတာ့ ေရႊလက္တြဲဖို႔ စဥ္းစားေနျပီဆိုရင္ အသက္အရြယ္ထက္ အထက္ပါအခ်က္ေတြလို အေျခအေနေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားတာက အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ပိုျပီးရလဒ္ေကာင္းေစမွာပါ။ အိမ္ေထာင္ျပဳတာဟာ ဘဝအတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ရံုတင္မကဘဲ မိသားစုခ်င္း၊ ဝင္ေငြခ်င္း၊ဘဝခ်င္းေပါင္းစည္းတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အေလာတၾကီးမဆံုးျဖတ္သင့္ပါဘူး။ ကိုယ္တကယ္လက္ထပ္သင့္တဲ့အေနအထား မွန္ကန္တဲ့အခ်ိန္က်ျပီလားဆိုတာ ေတြးဆဆင္ျခင္ပါ။ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္အရဆိုရင္ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းေတြေၾကာင့္ အသက္ၾကီးမွ အိမ္ေထာင္ျပဳသူေတြမွာ ကေလးယူတဲ့အခါ သတိထားရမွာေတြ၊ အႏၱရာယ္ေတြရွိနိုင္တာေၾကာင့္ အသက္မငယ္လြန္း၊ မၾကီးလြန္းတဲ့အရြယ္မွာ အထက္ပါအခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညွိျပီး ဆံုးျဖတ္မယ္ဆိုရင္ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

မူရင္းတင္ဆက္သူ >>>>
Hello Health Group 

No comments: