Thursday, August 10, 2017

​ေအာင္​ျမင္​​ေပ်ာ္​႐ႊင္​ လုပ္​ငန္​းခြင္


-------------------------------
ေက်ာင္းေနေပ်ာ္၍ စာေတာ္ရမည္ ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ေလးကို စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္ပုဒ္ေလးမွာ (၂) ပိုင္းပါ၀င္ပါတယ္။ ေက်ာင္းေနေပ်ာ္ရမယ္ ဆိုတဲ့အပိုင္းနဲ႕ စာေတာ္ရမယ္ဆိုတဲ့အပိုင္းပါ။ စာေတာ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းကို ေနာက္မွာ ထားရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းက ေက်ာင္းတက္ရတာ ေပ်ာ္တဲ့ေက်ာင္းသားေတြ အေနနဲ႕ စာေတာ္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီပံ့ပိုးၾကိဳးစားရင္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႕ စာေရးသူ ယူဆမိပါတယ္။ အျမင္ကြဲလြဲမႈေတာ့ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလိုပါပဲ လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာလည္း အလုပ္ေနေပ်ာ္ျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းရပါမယ္။ ၀န္ထမ္းေတြဟာ မနက္မိုးလင္းလို႕ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးဖြင့္လိုက္တာနဲ႕ ဒီေန႕လည္းရံုးသြားရအံုးမွာပဲ ဆိုတဲ့အေတြမ်ိဳး၊ တာ၀န္အရသာ လစာယူထားလို႕သြားရမွာ မသြားခ်င္ဘူး ဆိုတဲ့အေတြးမ်ိဳး၀င္ေနရင္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ သူတို႕ေနမေပ်ာ္ေတာ့ပါဘူး။ အေျခအေနတစ္ခုေၾကာင့္ ဆက္လုပ္ ေနရင္ေတာင္ အျခားအလုပ္ေျပာင္းဖို႕ သူတို႕ၾကိဳးစားတတ္တာမ်ားပါတယ္။

၀န္ထမ္းအထြက္ႏႈန္းမ်ားတာနဲ႕ ေနမေပ်ာ္ဘဲ တာ၀န္အရသာလုပ္ေနတဲ့၀န္ထမ္းေတြ ရွိေနတာနဲ႕ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ၀န္ထမ္းအထြက္နႈန္းမ်ားတာကသာ ပိုေကာင္းသေယာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အလုပ္ေနေပ်ာ္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ သာမာန္ထက္ အလုပ္ကိုပိုၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။ တာ၀န္အရလို႕ မယူဆတတ္ၾကဘဲ ဒီအလုပ္ လုပ္ရတာကို ဂုဏ္ယူ၀ံ့ၾကြားျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေနေပ်ာ္တာဟာ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနပါတယ္။ ေနေပ်ာ္ဖြယ္လုပ္ငန္းခြင္ေကာင္းတစ္ခုဖန္တီးယူတဲ့ ေနရာမွာ အေရးၾကီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာ တခ်ိဳ႕ကို ေဖၚျပလိုပါတယ္။

• Create the right environment.  ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားေတြဟာ ၀န္ထမ္းေတြ အတြက္ ေနေပ်ာ္ဖြယ္လုပ္ငန္းခြင္ေကာင္းတစ္ခုအေနနဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (ဥပမာ- ရံုးမွာ ထိုင္စရာထိုင္ခံုေတာင္ တိတိက်က် သတ္သတ္ မွတ္မွတ္မရွိတာ၊ ကြန္ပ်ဴတာသံုးရမယ့္အလုပ္မွာ ကြန္ပ်ဴတာမရွိတာ) ေတြဟာ ၀န္ထမ္းေတြကို စိတ္ပ်က္ေစပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ ၀န္ထမ္းေတြဟာ လူမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ေတြကိုအာရံုစိုက္ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးပါ။

Vertical Communication အေပၚေအာက္ ဆက္ဆံေရး (အထက္လူၾကီး လက္ေအာက္ငယ္သားဆက္ဆံေရး) နဲ႕ Horizontal Communication (လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး) မွာ မေကာင္းရင္ ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႕ အဲဒီလုပ္ငန္းခြင္မွာ မလုပ္ခ်င္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ တခါတေလမွာ ရွိတတ္တာက အထက္လူၾကီး စီမံခန္႕ခြဲသူေတြဟာ တခ်ိဳ႕ ေတာ္ေတာ္ကို လက္ေပါက္ကတ္ အေျပာအဆို ၾကမ္းတဲ့သူေတြရွိပါတယ္။

ရံုးသြားဖို႕စဥ္းစားလိုက္တာနဲ႕ အဲဒီအေၾကာင္းပဲ ေခါင္းထဲေရာက္လာျပီးမသြားခ်င္ဘူးလို႕ ၀န္ထမ္းေတြစဥ္းစားေနျပီဆိုရင္ေတာ့ ရံုးေနေပ်ာ္ျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းရမယ္ဆိုတာေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြား ပါလိမ့္မယ္။ ေအာင္ျမင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာမွာ အလုပ္လုပ္ရင္ လုပ္သေလာက္ အသိအမွတ္ျပဳေပးတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးရပါမယ္။ ၀န္ထမ္းေတြဟာ သူတို႕ ၾကိဳးစားရင္ၾကိဳးစားသေလာက္ တစ္ခုခု အသိအမွတ္ ျပဳတာကို ေမွ်ာ္လင့္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလို ပတ္၀န္းက်င္သံုးခုကို ေပါင္းစပ္ျပီး ေနေပ်ာ္ဖြယ္လုပ္ငန္းခြင္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးပါ။

• Know what makes people happy__ and unhappy. ဘယ္အေၾကာင္း အရာေတြဟာ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ပ်က္စီးေစသလဲ၊ ဘယ္အေၾကာင္းအရာေတြက ၀န္ထမ္းေတြ မိမိတို႕အလုပ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေစသလဲ ဆိုတာကို သိေအာင္လုပ္ပါ။ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ငိုၾကသလဲ (လုပ္ငန္းခြင္မေပ်ာ္ရႊင္၊စိတ္မေက်နပ္ၾကလဲ) ဆိုတာသိရင္ မငိုေအာင္ လုပ္ဖို႕နည္းလမ္းကို စဥ္းစားလို႕ ရပါတယ္။ ငိုေနတဲ့ခေလးေတြကို ရယ္ေအာင္ လုပ္ဖို႕ဆိုတာ အရင္ဆံုး မငိုေအာင္၊ အငိုတိတ္ေအာင္ အရင္လုပ္ရတယ္ ဆိုတာ စာဖတ္သူတို႕အားလံုးသိျပီးျဖစ္ပါတယ္။ အငိုတိတ္ေအာင္လုပ္ျပီးရင္ ရယ္လာေအာင္ ဖန္တီးယူရပါမယ္။

• Develop a pleasant management style. မိမိအလုပ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ စီမံခန္႕ခြဲသူမန္ေနဂ်ာေတြဟာ မိမိအလုပ္ကို မခ်စ္ျမတ္ႏို္းတဲ့ မန္ေနဂ်ာေတြထက္ အလုပ္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္သေဘာထားမ်ိဳးရွိိတတ္ပါတယ္။ သူတို႕ခ်စ္ျမတ္ႏို္းတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ေနရတဲ့သူ ျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း အလုပ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတတ္ၾကတယ္။ ဒီလိုပါပဲ ၀န္ထမ္းေတြအမ်ားစုဟာ သူတို႕အလုပ္ကို သူတို႕ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျပီး ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္တဲ့ မန္ေနဂ်ာေတြနဲ႕ အလုပ္လုပ္ရတာကို ပိုသေဘာက်တာမ်ားပါတယ္။ သေဘာမက်တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႕ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြအေနနဲ႕ မိမိတို႕ရဲ႕ အေတြးအျမင္ေတြကို စီမံခန္႕ခြဲဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိအလုပ္နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ စဥ္းစားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ အလုပ္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏို္းပါ။ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြနဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ အဓိက အေရးၾကီးဆံုးထဲမွာ ပါတဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ မိမိတို႕လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖို႕ပါ။ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့အလုပ္ကို လုပ္တဲ့သူဟာ သူ႕ဘ၀မွာ ဘယ္ေတာ့မွ အလုပ္မလုပ္ရေတာ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ သူကအလုပ္လို႕ကို မထင္ေတာ့လို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစကားကို ေျပာခဲ့သူကေတာ့ အမ်ားသိျပီးျဖစ္တဲ့ Steve Jobs ပဲျဖစ္ပါတယ္။

• Promote openness and trust. ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိပါ။ ယံုၾကည္မႈေတြနဲ႕ အလုပ္လုပ္ပါ။ ၀န္ထမ္းအမ်ားစုဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတဲ့ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြနဲ႕ အမ်ားအားျဖင့္ အလုပ္မလုပ္ခ်င္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိပါ။ လိုအပ္လို႕ လ်ိဳ႕၀ွက္ရမယ့္ ထိပ္တန္း လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ Top Secrets ေတြကိုေတာ့ လ်ိဳ႕၀ွက္ထားပါ။ ယံုၾကည္မႈဆိုတာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ အေရးၾကီးပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈမရွိတဲ့အခါမွာ သူ႕ကုိယ္မယံု၊ ကိုယ့္သူမယံုနဲ႕ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။

• Recognise contributions. ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳေပးလုိက္ပါ။ ၀န္ထမ္းေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ ေတြအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္မွာ ေနမေပ်ာ္ဘဲ ထြက္သြားၾကတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းေတြမွာ အသိအမွတ္မျပဳတဲ့အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတာေတြျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ သူတို႕ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အသိအမွတ္ျပဳမႈေတြကို စီမံခန္႕ခြဲသူေတြက မေပးဘဲနဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္ခြင္မွာ ေနေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ဖို႕ဆိုတာ အေတာ္ မလြယ္ကူပါဘူး။

• Encourage team identity. A champion team beats a team of champions. ဆိုတဲ့စကားအတိုင္း တကယ့္ကို စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႕ တက္ညီ လက္ညီေအာင္ျမင္တဲ့ Chanmpion အသင္းတစ္သင္းဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ Champion ေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အသင္းကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဘာလံုးေလာကမွာ ဒိတ္ဒိတ္ၾကဲအမ်ားစုဟာ အဂၤလန္မွာ ရွိေနတတ္ျပီး ကမၻာ့ဖလားကို အျမဲတမ္း မရတဲ့ အေျဖဟာ ဒီအေျဖပဲျဖစ္ပါတယ္။

• Fight boredom in the workplace. အလုပ္တစ္ခုတည္းကိုပဲ အျမဲတမ္း လုပ္ေနရရင္ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ပ်င္းရိသြားတတ္ပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြ မရွိေတာ့ရင္ ပ်င္းရိတတ္ပါတယ္။ လုိအပ္ရင္ ၀န္ထမ္းေတြကို Job Rotation လုပ္ေပးရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ စီမံခန္႕ခြဲသူရဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြအေပၚ အလုပ္အကိုင္ ဒီဇိုင္း Job Design သတ္မွတ္မႈဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။

• Empower your employees. ၀န္ထမ္းေတြကို ေပးသင့္ေပးထုိက္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးပါ။ အရာအားလံုးကို မထိန္းခ်ဳပ္ထားပါနဲ႕။ ေနရာတကာ မိမိမပါရင္ မျဖစ္လို႕ မယူဆပါနဲ႕။ ေပးသင့္ေပးထိုက္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕ဟာ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ စိတ္အားတက္ၾကြလာေစပါတယ္။
ေဖၚျပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ေနေပ်ာ္ဖြယ္ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုကိုဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာ အေထာက္အပ့ံရေစပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြဟာ ေနေပ်ာ္ဖြယ္လုပ္ငန္းခြင္ေကာင္းတစ္ခုကုိဖန္တီးေပးရံုသာမက လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစဖို႕အတြက္လိုအပ္တဲ့ Motivation ေတြကိုပါျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

​ေလးစားစြာျဖင္​့

ပိုင္​စိုး (Management)

Ref; The Management Bible by Neil Flanagan & Jarvis Finger,

Credit: ဆရာပိုင္စိုးရဲ႕ Page

No comments: