Saturday, August 13, 2011

မဟာစီးပြား နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ- ေဒါက္တာေနဇင္လတ္

တစ္ခ်ိန္က  Imperialism ဆိုတဲ့ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒကို ကမၻာမွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ က်င့္သံုး ခဲ့ဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီး ေနာက္ပိုင္းမွာ အဲဒီနယ္ခ်ဲ႕ဝါဒဟာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေရးနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္မႈ ပံုသဏၭာန္ ကေန၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ စီးပြားေရးနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္ နယ္ခ်ဲ႕တဲ့ ပံုသဏၭာန္ကို ေျပာင္းလဲ သြားခဲ့တယ္၊  Super Economic Imperialism လို႔ ဆိုၾကတယ္၊ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အေမရိကန္ေတြက စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး တဟုန္ထိုး တိုးတက္ လာခဲ့ၾကၿပီး၊ အျခား ေရွ႕တန္း ေရာက္ခဲ့တဲ့ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက အင္အား တစ္စံုတစ္ရာ က်ဆင္း ခဲ့ၾကတယ္။ အင္အားရွိသူေတြရဲ႕သဘာဝအရ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ အဂၢဗ်ဴဟာမွာ စီးပြားေရး နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒဆိုတဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာကို ထည့္သြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဘရက္တန္ဝုဒ္

အေမရိကန္ Bretton Woods မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ့ သေဘာ တူညီခ်က္ဟာ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာ ဒါမွမဟုတ္ စီးပြားေရး နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုပါ။ ေဒၚလာတန္ဖိုးကို ေ႐ႊနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး၊ ေဒၚလာကို ကမၻာ့အဓိက ေငြေၾကးအျဖစ္ ပံုသြင္းခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း  IMF (International Monetary Fund)ဆိုတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕တို႔၊ ကမၻာ့ဘဏ္(World Bank)လို အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ အေမရိကန္ေတြက ၾသဇာ လႊမ္းမိုးထားတယ္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢႀကီးမွာ ဗီတို သံုးႏုိင္တဲ့ ႏိုင္ငံ(၅)ႏိုင္ငံ ရွိေပမယ့္ ၊ IMF လို ေနရာမ်ိဳးမွာ ဗီတို သံုးႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံဟာ အေမရိကန္ တစ္ႏိုင္ငံတည္းသာ ရွိပါတယ္။ တစ္ေလာက IMF ရဲ႕အႀကီးအကဲ အသစ္အျဖစ္ လာဂါတ္ ျဖစ္လာရတာဟာ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို ရလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ IMF အႀကီးအကဲတိုင္းဟာ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွာ ရွင္သန္ၾကရတယ္။ အေမရိကန္ေတြနဲ႔ သေဘာထား တိုက္ဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို IMF ကေန ေငြေခ်း ေပးေပမယ့္ ၊ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြကိုေတာ့ IMF က ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးေလ့ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ IMF တို႔၊ World Bank တို႔ရဲ႕ အကူအညီ လိုခ်င္တယ္ ဆိုရင္ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ ၾသဇာ အနည္းအမ်ားကို ခံရေလ့ ရွိရတယ္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢႀကီး ေပၚထြက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္ေရးအရ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈထက္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ အေပးအယူေတြနဲ႔ ၾသဇာခ်ဲ႕ထြင္ ၾကရာမွာ အေမရိကန္ေတြ အင္အား အေကာင္းဆံုး  ျဖစ္လာခဲ့တယ္။

ကမၻာ့့ေရႊ သံုးပံုႏွစ္ပံု

(၁၉၄၉)ခုႏွစ္ ေလာက္တုန္းက ကမၻာ့့ေရႊ ပမာဏရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုကို အေမရိကန္ေတြ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ ေရႊတန္ဖိုးနဲ႔ ေဒၚလာတန္ဖိုးကို တိုက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားႏိုင္တာေၾကာင့္ ေဒၚလာရဲ႕ ၾသဇာဟာလည္း ကမ
ာႀကီးမွာ တစ္ေန႔တျခား ႀကီးမား လာခဲ့တယ္။ (၁၉၆၀)ျပည့္ႏွစ္မွာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ(Super State) ျဖစ္လာၿပီး ဥေရာပနဲ႔တကြ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ၾသဇာ တစ္စတစ္စ လႊမ္းမိုး လာခဲ့တယ္။ မ်က္ေမွာက္ အခ်ိန္မွာေတာ့ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ ေဒၚလာတန္ဖိုးဟာ တအိအိ က်ဆင္းေနၿပီး၊ သူတို႔ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့ ေရႊေတြဟာလည္း အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားဆီကို ျပန္႔က်ဲ ေရာက္ရွိသြားခဲ့တယ္။ တစ္ဖက္က တ႐ုတ္ရဲ႕ စီးပြားေရး အင္အားက တရိပ္ရိပ္ တက္လာၿပီး၊ ရက္ပိုင္း အတြင္းက သံုးသပ္ခ်က္မွာ တ႐ုတ္ေတြရဲ႕ စီးပြားေရးအဆင့္ဟာ ထြန္းသစ္စ(Emergence)အဆင့္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ပါဝါ အဆင့္ကို သည္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ ေရာက္သြား လိမ့္မယ္လို႔ အေမရိကန္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈေတြအရ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့တယ္။

မဟာဗ်ဴဟာ အေျပာင္းအလဲ

တစ္ခ်ိန္က ၿမီစား (Debtor) ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ဟာ အခု အေႂကြးတင္ခံရသူ ၿမီရွင္ (Creditor) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့တယ္၊ အေမရိကန္ရဲ႕ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ ဘီလီယံ မ်ားစြာကို တ႐ုတ္ေတြက ဝယ္ထားခဲ့ေတာ့ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ အေႂကြးရွင္က တ႐ုတ္ေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ စီးပြားေရး တစ္ႏွစ္ တိုးတက္ႏႈန္းက (၃%)ေရာက္ေအာင္ အသည္းအသန္ ေမာင္းႏွင္ရေပမယ့္ တ႐ုတ္ေတြက သာသာေလး တစ္ႏွစ္(၁၀%) ေက်ာ္နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ တိုးတက္ခဲ့တာ ေတြ႕ရတယ္။ ကမ
ာႀကီးကို စီးပြားေရးအရ ၾသဇာ ဆက္လက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေအာင္ အေမရိကန္ေတြ ဆက္လုပ္ရတယ္။ အေႂကြး ေဒၚလာသန္းေပါင္း သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး အတင္ခံေနရတဲ့ အေမရိကန္ေတြဟာ မၾကာေသးခင္ကမွ သူတို႔ရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာကို အသစ္ျပန္ၿပီး မြမ္းမံခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ အက္ဆက္ကို အျခားႏိုင္ငံေတြအတြက္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေပးထားၿပီး ဩဇာရယူတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္တယ္။ Terrance Mc Carthy ဆိုတဲ့ သူေပးခဲ့တဲ့ မွတ္ခ်က္က.........

"သည္ရာစုႏွစ္ထဲမွာ အလြန္ အေရးႀကီးတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ပါ။ လီနင္ရဲ႕ အရင္းရွင္ဝါဒ အေၾကာင္း ေရးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ အခုလို ေဆာင္႐ြက္မႈဟာ အရင္းရွင္ စီးပြားေရးကို လိုနီနယ္ခ်ဲ႕ဝါဒအေနနဲ႔ ကြဲျပား ျခားနားမႈနဲ႔ နည္းလမ္း အသစ္ကို စုေပါင္းထားတဲ့ ပထမဦးဆံုးေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ျဖစ္တယ္" ။ Michael Hud-son ဆိုသူက ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေဘာဂေဗဒ ပညာရပ္ကို သင္ၾကားေနသူ ျဖစ္ၿပီး၊ ေဆာင္းပါးေပါင္း မ်ားစြာကို ေရးသား ခဲ့သူလည္း ျဖစ္တယ္။ ကမ
ာေက်ာ္ Chase Manhattan Bank ၊ Author Anderson နဲ႔  Continental Oil ေတြအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနတဲ့ သူလည္း ျဖစ္ၿပီး၊ အေမရိကန္ရဲ႕ ေခတ္သစ္ အရင္းရွင္ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ အေၾကာင္းကိုလည္း တကၠသိုလ္ေတြမွာ သင္ၾကား ေပးေနပါတယ္။ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ အေႂကြးပင္လယ္ေဝ အေျခအေနကေန စီးပြားေရး အရင္းရွင္ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာကို ဝါရင္တန္မွာရွိတဲ့  Institute for Policy Studies မွာ သင္ၾကားခဲ့ရာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေထာက္ခံ စိတ္ဝင္စားမႈ မ်ားစြာကို ရရွိခဲ့တယ္။ Michael Hudson ေရးခဲ့တဲ့ "Super Imperia-lism" စာအုပ္ဟာ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ေဖာ္ထုတ္ထားတာ ျဖစ္ၿပီး၊ အေရာင္းရ အေကာင္းဆံုး  "Best Seller" ထဲမွာ ပါဝင္ခဲ့တယ္။ သည္စာအုပ္ဖတ္ၿပီး အေႂကြး ပင္လယ္ေဝေနတဲ့ အေမရိကန္ေတြကုိ မၾကာခင္မွာ အေႂကြးရွင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ေတြက ဇက္ႀကိဳးတပ္ၿပီး လိုရာခိုင္းေတာ့မယ္လို႔ သံုးသပ္ ေနၾကတဲ့ သူေတြကို အေတာ္ႀကီး အံ့ၾသ သြားေစခဲ့တယ္။ တခ်ိဳ႕ကတည္း သံသယနဲ႔ ျဖစ္တယ္။

ဘာေၾကာင့္ အေမရိကန္ေတြ အသက္ျပင္းတာလဲ

ပထမ
ကမၻာစစ္အထိ အေမရိကန္ေတြဟာ ကမၻာမွာ ဦးေဆာင္က႑က မရွိခဲ့ေသးဘူး။ ဒုတိယ ကမာစစ္မွာ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းေရာင္းခ်ရင္း ႀကီးပြား လာတယ္။ General Motor,Ford,Chrysler တို႔ရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ံုေပါင္း မ်ားစြာဟာ ဒုုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက လက္နက္ေပါင္းစံု ထုတ္တဲ့ စက္႐ံုႀကီး ေတြပါ။ ေမာ္ေတာ္ကား စက္႐ံုကေန လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ လက္နက္ စက္႐ံုအျဖစ္ ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းလဲ တီထြင္ လိုက္ႏိုင္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳက အေမရိကန္ေတြရဲ႕ ဝိညာဥ္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ကစၿပီး အေမရိကန္ လူမ်ိဳးေတြဟာ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈရဲ႕ရလဒ္ကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး ခံစား အသံုးခ် လာတတ္ၾကတယ္။ သုေတသနေတြအရ အေမရိကန္ လူမ်ိဳးေတြ တစ္ရာမွာ တီထြင္ ဆန္းသစ္ႏိုင္သူ (၁၂.၅%) ေလာက္ ရွိၾကၿပီး၊ ဂ်ပန္လို  စက္မႈ ႏိုင္ငံႀကီးမွာေတာင္ လူတစ္ရာမွာ ႏွစ္ေယာက္ေက်ာ္ ေလာက္ပဲ ရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အေမရိကန္ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အသက္နဲ႔ဝိညာဥ္ဟာ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီ တီထြင္ ဆန္းသစ္ႏိုင္မႈကိုကပဲ အေမရိကန္ေတြကို အသက္ျပင္းေစတဲ့ အဲဒီက ေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ (၂၀၀၈)ခုႏွစ္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ပ်က္ကပ္ အတြင္းမွာ ျပန္ၿပီး နာလန္ထဖို႔ ငါးႏွစ္၊ေျခာက္ႏွစ္ ၾကာမယ္လို႔ သံုးသပ္ေနတဲ့ၾကားက တစ္ႏွစ္ အၾကာေလးမွာပဲ အေမရိကန္ေတြက နာလန္ထၿပီလို႔ ေႂကြးေၾကာ္ႏိုင္ခဲ့ ၾကတာဟာ သူတို႔ရဲ႕ တီထြင္ ဆန္းသစ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ သာမန္အားျဖင့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုက ကုန္ပစၥည္း တစ္ခုကို ထုတ္လုပ္တယ္။ အျခား ကုမၸဏီေတြကလည္း အလားတူ လိုက္ၿပီး ထုတ္လုပ္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ၿပိဳင္ဆိုင္ၿပီး ေရာင္းခ်တတ္ၾကတာ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ ေၾကာ္ျငာေတြ မတန္တဆ သံုးၿပီး ကိုယ့္ပစၥည္း မ်ားမ်ား ေရာင္းခ်ရေရးအတြက္ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ အၿပိဳင္ၾကဲၾကတဲ့ စနစ္ကို Push System လို႔ သတ္မွတ္ ၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ေတြက Pull System ကို သံုးခဲ့ၾကတယ္။ သူမ်ား မထုတ္ေသးတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကို တီထြင္ ဆန္းသစ္ၿပီး ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ထုတ္လုပ္ၾကတယ္။ ဥပမာ သမား႐ိုးက် ကုန္ပစၥည္းေတြၾကားက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားစြာနဲ႔ ထြက္လာတဲ့  iPad,iPhone,iPod ေတြလိုေပါ႔။ ဆန္းသစ္မႈကို ႀကိဳဆိုၾကတာ၊ အသံုးျပဳခ်င္ၾကတာ လူ႔သဘာဝပါပဲ။ အေမရိကန္ေတြက တီထြင္မႈ အသာစီးနဲ႔ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းအသစ္ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့ ဝယ္ယူသူေတြက အဲဒီ ပစၥည္းေနာက္ကို လိုက္ၾကတယ္။ ဝယ္ယူသူေတြကို ကုန္ပစၥည္းက ဆြဲေဆာင္သြားတဲ့ သေဘာေပါ႔။ ဒါေၾကာင့္ Pull System လို႔ ဆိုတာပါ။

ဘ႑ာေရးနဲ႔ ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္မွာလည္း အေမရိကန္ေတြရဲ႕ တီထြင္ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြက အမ်ားႀကီးပါပဲ။ အျခားႏိုင္ငံေတြက လိုက္ၿပီး အတုခိုး ၾကရတဲ့ အဆင့္ျဖစ္တယ္။ တီထြင္မႈ ေကာင္းမွာ ကိုင္တြယ္မႈ ေလ်ာ့ေပါ႔ လြန္းတဲ့အတြက္ (၂၀၀၈)ခုႏွစ္မွာ Sub-prime ေစ်းကြက္ကစၿပီး ဘ႑ာေရး ၿပိဳလဲမႈ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တီထြင္မႈေၾကာင့္ပဲ အေမရိကန္ေတြ အေစာႀကီး နာလန္ ျပန္ထူလာခဲ့ၾကတယ္။ အခုလည္း အေမရိကန္ေတြရဲ႕ ေခတ္သစ္ အရင္းရွင္ ပံုစံျဖစ္တဲ့ မဟာစီးပြားေရး နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ  (Super Economic Imperialism) ကစၿပီး အသက္ဝင္ လာေနပါၿပီ။ လက္သစ္ အရင္းရွင္ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ ဘယ္ေလာက္ အင္အားေကာင္း လာမလဲ ဆိုတာ မဟာဗ်ဴဟာ ဘယ္ေလာက္ မွန္ကန္မလဲ ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိကန္မွာ ေႂကြးတင္တဲ့သူက အသားစီး ရမလား၊ အေႂကြးတင္ခံရတဲ့ သူကပဲ အက်ိဳးအျမတ္ ရွိမလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာ ျဖစ္တယ္။

ေဒါက္တာ ေနဇင္လတ္
Credit < Opportunityjournal>

No comments: