Tuesday, August 9, 2011

ထုတ္မေျပာတဲ့ စကား(၇)ခြန္း

အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ ကိုယ့္ထက္ရာထူးၾကီးတဲ့သူေတြနဲ႕ စကားေျပာဆိုဆက္ဆံရတဲ့အခါ လူတိုင္းဟာ စကားစစ္ေလးေတြကိုသံုးျပီးေျပာၾက ပါတယ္။ မဟုတ္ဘူးလို႕မျငင္းပါနဲ႕။ သင့္အထက္လူၾကီးကို စိတ္ထဲရွိတဲ့အတိုင္း ေျပာဆိုဆက္ဆံတဲ့၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ေလာက္ကိုမ်ား လက္ဆြဲျပႏိုင္မယ္ဆိုရင္ မၾကာမီအလုပ္ျပဳတ္မယ့္ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ကို ခ်က္ခ်င္းလက္ညႇိဳးထိုးျပလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

စကားကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေျပာျခင္းဟာ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ေပမဲ့ သင့္၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ တကယ့္အေတြးေတြကို နားလည္ ဖို႕ကေတာ့ ေ၀းကြာသြားႏိုင္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ သင့္၀န္ထမ္းက ဘယ္လိုေတြးေခၚေနတယ္ဆိုတဲ့ ထုတ္မေျပာတဲ့စကားေတြဟာ သင့္ အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။

ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးမယ့္ စကား(၇)ခြန္းကေတာ့ သူတို႕စိတ္ထဲရွိျပီး ဘယ္ေသာအခါမွ ထုတ္မေျပာတဲ့ စကားေတြျဖစ္ပါတယ္။


(၁) အေရးၾကီးတဲ့ အလုပ္ေတြ ငါ့ကိုလုပ္ခိုင္းစမ္းပါ။ ငါ့ကိုအားကိုးတာငါသိပါတယ္....

အေရးပါတဲ့အလုပ္တစ္ခုကို ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ကိုတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းဟာ အားကိုးအားထားျပဳျခင္းရဲ႕ အမွတ္လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာေတြကပိုအေရးပါျပီး ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ က်ရႈံးျခင္းက ပိုအေရးၾကီးေလေလ၊ အားကိုးအားထားတဲ့ပမာဏက ပိုျမင့္ေလေလပဲျဖစ္ပါတယ္။


(၂) ငါေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္တာကို လုပ္ခိုင္းတဲ့အတြက္ ငါ့ကိုယံုၾကည္မႈရွိတာ သိပါတယ္...

ဦးေဆာင္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ဘယ္လိုအဆင့္မွာ ဘာေတြလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို ေျပာဆိုဆရာလုပ္တာကေတာ့ သဘာ၀ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေဆာင္သူတစ္ေယာက္ဟာ သူတာ၀န္ေပးမယ့္ အလုပ္ကိုျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ဖို႕ ဘာေတြလိုအပ္တယ္ဆိုတာသိသလို၊ ဘယ္လိုစိတ္ကူးကြန္႕ျမဴးမႈေတြရွိရမယ္ဆိုတာကိုလည္း သိျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျပီးဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေသးစိတ္စီစဥ္ညႊန္ၾကားမႈ ေတြမရွိတဲ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ခု သင့္ဆီေရာက္လာျပီဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာသင့္ရဲ႕လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကိုအားကိုးတာျဖစ္သလို သင့္ရဲ႕ဖန္တီး ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကိုလည္း ယံုၾကည္ရာေရာက္တယ္ဆိုတာ နားလည္ဖို႕လိုပါတယ္။ အားကိုးခံရတယ္ဆိုတဲ့ခံစားခ်က္ဟာေကာင္းသလို ယံုၾကည္ခံရတယ္ဆိုတဲ့ခံစားခ်က္ကေတာ့ အဲဒီ့ထက္သာလြန္ပါတယ္။


(၃) ဒါေၾကာင့္ ငါ့ရဲ႕၀န္ထမ္းသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးကို ဒီမွာပဲျဖတ္သန္းခ်င္တယ္....

မိမိကုိပဲ အေရးပါတဲ့ အလုပ္ေတြလုပ္ခိုင္းေစခ်င္တဲ့ အလုပ္ေမွ်ာ္တဲ့ ကိန္းဂဏန္းဟာ သတိျပဳစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျမင့္မားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီကိန္းဂဏန္းရဲ႕ျပင္ပမွာရွိေနတဲ့ အလုပ္ထြက္သြားသူမ်ားရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပိုက္ဆံေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အလုပ္ရွင္ (သို႕မဟုတ္) အထက္လူၾကီးနဲ႕ ဆက္ဆံေရးမေကာင္းမႈေၾကာင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္ဆိုတာေတြ႕ရပါတယ္။ ၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္ဟာ ဘာေၾကာင့္အလုပ္ထြက္ခ်င္ရတာလဲဆိုတာကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။ လက္ရွိအလုပ္မွာအဆင္ေျပေနတဲ့သူေတြဟာ အလုပ္ေခၚစာေတြကို သတိထားၾကည့္စရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ သို႕ေသာ္လည္း လူနည္းစုမွာေတာ့ အလုပ္ေဟာင္းမွာ လူေဟာင္းေတြနဲ႕ ခ်ည္း ဆက္ဆံရတာကို ပ်င္းရိလာတဲ့အတြက္ အလုပ္အသစ္ရွာျပီး အေျပာင္းအလဲလုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ရွိတတ္ပါတယ္။


(၄) စကားေျပာတာကိုေလွ်ာ့ရင္ေကာင္းမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ေတြေၾကာင့္ ျပီးရမယ့္အလုပ္ေတြေနာက္က်ကုန္လိမ့္မယ္...

အခ်ိန္ကိုလုျပီးအလုပ္လုပ္ေနရတဲ့အလုပ္ခြင္မ်ိဳးမွာ ဒီကိစၥဟာအျမဲျဖစ္ေနတတ္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးပါပဲ။ အထက္လူၾကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ တကယ္အေရးတၾကီးေဆာင္ရြက္ရမယ့္အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ စကားမ်ားမ်ားေျပာေနျခင္းဟာ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕အခ်ိန္ေတြကို အလိုမတူဘဲ နယ္ခ်ဲ႕ တာနဲက သဏၭာန္တူပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ေ၀းေ၀းေနျခင္းဟာ သူတို႕အလုပ္ေတြကို အခ်ိန္နဲ႕အညီ ျပီးေျမာက္ေစ ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္အထက္လူၾကီးတစ္ေယာက္က ကိုယ္နဲ႕စကားစျမည္ေျပာဆိုတာကို လိုလားတာမွန္ေပမဲ့ အျပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ ရာေတြကလည္း တစ္ဖက္မွာရွိေနပါေသးတယ္။ တခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ိဳးမွာ အဲဒီကိစၥမ်ိဳးဟာေျဖရွင္းရလြယ္ပါတယ္။ ဥပမာ - ၀န္ထမ္းေတြ ရဲ႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာေတြက ကိုယ္ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးလို႕ရတဲ့ကိစၥေတြကိုကူညီရင္းနဲ႕ စကားစျမည္ေျပာေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို မွမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးလို႕လည္းမရႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္ရႈပ္ေနတဲ့၀န္ထမ္းကို စကားသြားေျပာျပီး မေႏွာင့္ယွက္ မိပါေစနဲ႕။


(၅) နင့္ရဲ႕ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေတြကို စိတ္မ၀င္စားဘူး...

အလုပ္နဲ႕မပတ္သက္တဲ့ တျခားအေၾကာင္းမ်ားေျပာဆိုျခင္းဟာ လူတစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ၾကားက နားလည္မႈကိုတည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သလို တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ေသေသခ်ာခ်ာမသိတဲ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုေနျခင္းကေတာ့ သိပ္အဓိပၸာယ္မရွိပါဘူး။ မန္ေနဂ်ာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႕ အလုပ္ရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႕ရဲ႕ ပုဂၢလိကအေၾကာင္းအရာေတြကို ေျပာတတ္တဲ့အေလ့ အထရွိပါတယ္။ ဆိုးရြားတဲ့အေလ့အထတစ္ခုပါပဲ။ သင့္၀န္ထမ္းေတြ အထူးသျဖင့္၀န္ထမ္းသစ္ေတြအတြက္ေတာ့ သင့္ကေလးေတြ အေၾကာင္း၊ သင့္၀ါသနာအေၾကာင္းနဲ႕ အားလပ္ရက္အစီအစဥ္ေတြဟာ စိတ္၀င္စားစရာမေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြျဖစ္ပါတယ္။


(၆) ဒါေၾကာင့္ ငါ့ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေတြကိုလည္း သိပ္စိတ္၀င္တစားမျဖစ္ပါနဲ႕...

နင့္မိသားစုေရာ အေျခအေနေကာင္းလား..၊ ဒီအပတ္အားလပ္ရက္ေတြမွာ ဘယ္လိုအစီအစဥ္ေတြရွိလဲ....ဆိုတဲ့ေမးခြန္းေတြဟာ ၀န္ထမ္း ေတြကို ဖိအားေပးတဲ့ေမးခြန္းေတြပါပဲ။ ဒါဟာရင္းရင္းႏွီးႏွီးနဲ႕ ဂရုတစိုက္ေမးတဲ့ေမးခြန္းပဲလို႕ဆိုလာရင္ေတာ့၊ ဒါဟာကိုယ္နဲ႕အခ်ိန္မ်ားစြာ တြဲလုပ္ခဲ့တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ သက္သက္ပဲမွန္ကန္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ၀န္ထမ္းသစ္တစ္ေယာက္ အတြက္ဆိုရင္ ေတာ့ သူ႕ရဲ႕ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေတြကို စပ္စပ္စုစုလုပ္ေနမယ့္အစား သူအရင္လုပ္ခဲ့တဲ့အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳအေၾကာင္းနဲ႕ ဘယ္လို ေဖာက္သည္ေတြက အေရးပါတယ္ဆိုတာမ်ိဳးကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးတာကပိုသဘာ၀က်ပါတယ္။


(၆) ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႕ေျပာလိုက္ရင္ ေသသြားမွာမို႕လို႕လား....

မွန္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းဆိုတာ တန္ရာတန္ေၾကးေပးထားတဲ့ သင့္ရဲ႕အလုပ္သမားေတြပါ။ သင့္ရဲ႕ေက်းဇူးတင္မႈေတြဟာ လုပ္ခလစာမွာပဲရပ္ ထားလို႕မရႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒါဟာ အမွန္တရားဆိုေပမဲ့ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ အမွန္တရားမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႕တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ေက်းဇူးတင္လို႕ ရမယ့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို ရွာေဖြၾကည့္ပါ။ သူတို႕ရဲ႕ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳပါ။ ဘယ္ေလာက္ေသးငယ္တဲ့ အေၾကာင္းခ်င္းရာျဖစ္ေနပါေစ....အသိအမွတ္ျပဳတတ္ဖို႕နဲ႕ အဲဒါကို ထုတ္ေဖာ္ျပဖို႕လိုပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာရတာဟာ လြယ္ကူ တဲ့ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သလို စကားေျပာဆိုေဆြးေႏြးဖို႕ အေကာင္းဆံုးအဖြင့္စကားလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ စကားေျပာဆိုေဆြးေႏြးတဲ့အခါ၊ ၄း၁ လမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုးဖို႕ၾကိဳးစားပါ။ ဆိုလိုတာက သင္စကားတစ္ခြန္းေျပာလိုက္ မယ္ဆိုရင္ သင့္၀န္ထမ္းဆီက ေလးခြန္းရေအာင္လုပ္ပါ။

အဲဒီလို လက္ခံက်င့္သံုးတဲ့အခါ၊ သင္ၾကားနာရတဲ့အရာေတြေပၚမွာ တအံ့တၾသျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ သင္နဲ႕ သင့္၀န္ထမ္းၾကားမွာ အေကာင္း ဆံုးဆက္ဆံေရးကိုလည္း တည္ေဆာက္ျပီးသားျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။


Ref: 7 Things Employees are Thinking – but won't say by Jeff Haden

No comments: