Tuesday, October 6, 2015

ဘယ္လိုအစိုးရမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ# NLD အစိုးရဖြဲ႔နိုင္ရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘာေတြ လုပ္မွာလဲ၊ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ ဘယ္လို အစီအမံေတြ၊ မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ထားသလဲဆိုတာကို ဆရာ ျမသူေအာင္က ဆန္းစစ္ ထားပါတယ္။ #

ဘယ္လိုအစိုးရမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ
----- ----- ----- ----- -----
လာမည့္ နို၀င္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွတဆင့္ ျပည္သူ႕အာဏာကို လဲႊေျပာင္းရယူၿပီး တိုင္းျပည္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အစိုးရအဖဲြ႕ကို ေရြးခ်ယ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ၾကမည့္ ပါတီအသီးသီးအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ မူ၀ါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို တင္ျပ၍ ျပည္သူလူထုထံမွ ေထာက္ခံမဲ ေတာင္းခံေနၾကသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာ၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးျပီး ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ တိုးတက္ဖံြ့ျဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည့္ အစိုးရမ်ဳိးရရိွေအာင္ ေရြးခ်ယ္ရေပမည္။ ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အစိုးရဖဲြ႔နိုင္ေရးအတြက္ ေနရာအမ်ားစုရရိွရန္ မဲဆနၵနယ္အားလံုးနီးပါးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖံြ့ျဖိဳးေရးပါတီ (ျပည္ခိုင္ျဖိဳး)နွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ဒီခ်ဳပ္)တို႔ကို အေလးထားေလ့လာသံုးသပ္ရန္ လိုပါသည္။

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွာ လက္ရိွအာဏာရပါတီျဖစ္ျပီး လာမည့္ နို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပဲြအျပီး အစိုးရသက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး၏ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ျပည္သူမ်ား၏ အဓိကလိုလား ခ်က္နွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ (၁) တိုင္းျပည္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ (၂) ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ တိုးတက္ဖံြ့ျဖိဳးေရးနွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ့ရိွရမည္ျဖစ္သည္။

တည္ျငိမ္းေအးခ်မ္းေရးနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုၾကည့္လွ်င္ လုယက္တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္သည့္ ဒုစရိုက္မႈမ်ား တိုးလာေနသည္ကို ေတြ့ၾကရသည္။ ရဲတပ္ဖဲြ့၀င္မ်ားပင္ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ အျဖစ္မ်ဳိး ၾကံဳေတြ့လာရသည္။ မေကာင္းမႈဒုစရိုက္၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာမွာ ဆင္းရဲနြမ္းပါးမႈျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္ေတာ္ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့သည္ဟု မွတ္သားမိပါသည္။ ဒုစရိုက္မႈမ်ား တိုးပြားလာရျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ စား၀တ္ေနေရး ဘ၀က်ပ္တည္းမႈ၏ ျပယုဂ္ပင္ ျဖစ္သည္။ လယ္မဲ့ယာမဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား တိုးမ်ားလာသည္၊ လူမ်ားစု၏ စား၀တ္ေနေရး ပိုမိုက်ပ္တည္းလာသည္။ တဖက္တြင္ ေငြကို ေလလိုသံုးနိုင္ ျဖဳန္းနိုင္သည့္ လူနည္းစုအလႊာတခု ေပၚေပါက္လာသည္။ နိုင္ငံ့ ဓနရင္းျမစ္မ်ားကို တရားမွ်တမႈ မရိွေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လက္တဆုပ္စာ လူတစုက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ျခံဳငံုသံုးသပ္ရလွ်င္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ဳိ႕ ရိွေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္ အမွန္တကယ္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပနိုင္သည့္ ေျပာပေလာက္ဖြယ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ မရိွဟုဆိုနိုင္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္က ဗီြအိုေအ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ နွင့္ ေတြ့ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ပူးတဲြဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက 'စီးပြားေရးဆိုတဲ့အထဲမွာ တကယ္ေတာ့ ခရိုနီဆိုတဲ့ဥစၥာရိွကိုရိွရမယ္'ဟု ဆိုပါသည္။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီကို ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားအနက္ တဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဌးဦး၏ စကားသည္ ပါတီက ဦးတည္သည့္ စီးပြားေရးစနစ္ကို ေဖာ္ျပေနသည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပည္သူလူထု၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ဒီခု်ပ္မွာ လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာ ရရိွဖူးျခင္း မရိွပါ။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အခက္အခဲနွင့္ ဖိနိွပ္မႈ အသြယ္သြယ္ၾကား ၂၇ နွစ္ေက်ာ္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွား ရပ္တည္ေနခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ ျပည္သူလူထု၏ လိုအင္ဆနၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ေရးအတြက္ ဒီခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ ဖဲြ႔နိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုထံက ေထာက္ခံအားေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံရင္း ဒီခ်ဳပ္၏ မူ၀ါဒသေဘာထားနွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပထားသည္ ကို ေတြ့ရပါသည္။ ေနာက္လာတဲ့ ေမာင္ပုလဲ ဒိုင္း၀န္ထက္ မကဲရေလေအာင္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္လိုပါသည္။
ဒီခ်ဳပ္၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ သေဘာထားနွင့္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ မ႑ိုင္ၾကီးေျခာက္ရပ္ပါရိွသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရိွရသည္။

ပထမ မ႑ိုဳင္မွာ ျပည္သူ႕ဘ႑ာကို ေကာင္းမြန္ထိေရာက္စြာ အေျမာ္အျမင္ရိွရိွ အသံုးခ်ေရးျဖစ္သည္ကို ေတြ့ရပါသည္။ ရာစုနွစ္၀က္ နီးပါးျပည္သူ႕ဘ႑ာကို အလြန္အကံြ်သံုးစဲြ၊ ျဖဳန္းတီးခဲ့သည့္ အေျမာ္ အျမင္မဲ့မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ဖယ္ရွားမည္ဟု ဆိုပါသည္။ မလိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ၾကြား၀ါသံုးစဲြမႈ၊ အလဲြသံုးစားလုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ားကို လဲြမွားစြာ ခဲြေ၀ခ်ထားသံုးစဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ ပညာေရး အဆင့္အတန္း နိမ့္ပါးမႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ညံ့ဖ်င္းမႈ၊ ပုဂၢလိက က႑တြင္ အရင္းအနီွးမလံုေလာက္မႈ၊ ေငြေၾကးတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈစသည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားနွင့္ ၾကံဳရသည္။ ဒီခ်ဳပ္၏ ျပည္သူ႕ဘ႑ာကို အေျမာ္အျမင္ရိွရိွ အသံုးခ်ေရးမွာ အမွန္တကယ္ လိုအပ္လ်က္ရိွျပီး အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းတခုျဖစ္သည္။ ဒီခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဘ႑ာေငြမ်ား ပိုမိုရရိွေအာင္ ေကာင္းမြန္စြာ စုစည္းျပီး မွန္ကန္ေသာဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အက်ဳိးရိွရိွထိေရာက္စြာ ခဲြေ၀သံုးစဲြျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္း စုစုေပါင္း၀ယ္လိုအားတိုးျပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း တိုးပြားလာေစမည္ဟု ဆိုပါသည္။ အခြန္အေကာက္မွ ရေငြမ်ား တိုးျမင့္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ အဟန္႔အတားနွင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေစဘဲ ၀င္ေငြျမင့္မားစြာ ရရိွသူမ်ားထံမွ သင့္ေလ်ာ္မွ်တေသာ အခြန္ မ်ားရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ အခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနွင့္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈဆိုင္ရာ ခြ်တ္ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆိုပါသည္။ အရက္နွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသည့္ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ တိုးျမွင့္ စည္းၾကပ္ျခင္းျဖင့္လည္း အခြန္၀င္ေငြ တိုးျမင့္လာေစနိုင္သည့္အျပင္ အစိုးရနွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မလိုအပ္သည့္ အပိုကုန္က်စရိတ္မ်ား သက္သာနိုင္ေစပါသည္။

တဖက္တြင္ ၀င္ေငြတိုးျမင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျပီး မလိုလားအပ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်၍ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာ ဖံြ့ျဖိဳးေရးနွင့္ သုေတသနနွင့္ ဖံြ့ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြးျမင့္မား လာေစရန္ ထိေရာက္စြာ ပိုမိုခဲြေ၀သံုးစဲြမည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဒီခ်ဳပ္သာ အစိုးရဖဲြ့နိုင္ပါက နိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆဲြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရိွသည့္ ဘတ္ဂ်က္စနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ားကို မည္သို႔စုစည္းသံုးစဲြမည္ကို သိရိွခြင့္နွင့္ ပါ၀င္ေဆြးေနြးခြင့္မွာ အေျခခံအက်ဆံုး ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီျဖစ္၍ ၾကိဳဆိုရမည့္ အစီအစဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္ေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ခြင့္ရိွေစျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အတတ္နိုင္ဆံုး ကိုက္ညီမႈရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္နိုင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ အခိ်န္မီ သိရိွေလ့လာနိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားကိုေျဖေလွ်ာ့ျပီး ဘ႑ာေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္နွင့္ တာ၀န္မ်ားကို တိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ခဲြေ၀ေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀သယံဇာတမွ ရေငြမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေစျပီး မွ်တစြာခဲြေ၀ခံစားခြင့္ရိွေစမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ဟု ဆိုလိုရာေရာက္ျပီး တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ ကို လြန္စြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေရရွည္ တိုးတက္ဖံြ့ျဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ သဘာ၀သယံဇာတမွ ရေငြမ်ားျဖင့္ သီးသန္႔ဖံြ႔ျဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ တရပ္ထူေထာင္သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။

ဒီခ်ဳပ္၏ ဒုတိယမ႑ိုင္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရိွေသာ၊ အဂတိကင္းေသာ က်စ္လ်စ္ထက္ျမက္ထိေရာက္ေသာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယနၱရားျဖစ္ေပၚလာေရး ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံေသာ၊ အဂတိကင္းေသာ၊ က်စ္လ်စ္ထက္ျမက္ ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယနၱရားျဖစ္ ေပၚလာေစရန္နွင့္ ဖဲြ့စည္းတည္ေဆာက္ပံုနွင့္ အေလ့အထမ်ားကို ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ နိုင္ငံေတာ္တိုးတက္သာယာေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရိွေဖာင္းပြေနေသာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားနွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းေရးတြင္ ပို လံွ်၀န္ထမ္းမ်ားအေရး ကိုင္တြယ္ရန္မွာ လြယ္ကူေသာကိစၥမဟုတ္ေပ ၾကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရိွသည္။ ထို႔အျပင္ ရာစုနွစ္၀က္နီးပါး အသားက်လာေသာ မလုပ္မရႈပ္မျပဳတ္ အယူအဆမ်ား၊ အမိန္႔ေပးမွလုပ္ေသာ အေလ့အက်င့္နွင့္ ေရဘူးေပါက္တာမလို၊ ေရပါတာ သာလိုသည္ဆိုသည့္ အယူအဆမ်ားနွင့္ စနစ္တက် ယဥ္ေက်းမႈ သဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္မွာ လြယ္ကူေသာ အလုပ္မဟုတ္ပါ။ ဒီခ်ဳပ္က အဂတိကင္းစင္ေသာ လူ႕အသိုက္အ၀န္းျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္သည္။ ေၾကြးေၾကာ္သံကို စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။ ဒီခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေၾကညာထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေၾကညာရန္ အေက်ာက္အကန္ ျငင္းဆိုသူမ်ားထက္ ပိုမိုယံုၾကည္ထိုက္သည္ဟု ဆိုနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တတိယမ႑ိုင္မွာ လယ္ယာက႑ကို ေခတ္မီဖံြ့ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး ျဖစ္သည္။ အခိ်န္တိုုအတြင္း လက္ရိွနိုင္ငံ့စီးပြားတိုးတက္ ဖံြ့ျဖိဳးေရးနွင့္ ဆင္းရဲနြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးနွင့္ အလားအလာအရိွဆံုးက႑မွာ လယ္ယာပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လယ္ယာက႑ကို လ်စ္လူ်ရႈထားခဲ့သည္မွာ ရာစုနွစ္၀က္ပင္ေက်ာ္ခဲ့ ျပီျဖစ္သည္။ ဒီခ်ဳပ္က လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားကို တရားမွ်တမႈရိွေစရန္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျပီး လယ္ယာေျမအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ လံုျခံဳအာမခံခ်က္ရိွေအာင္ ေဆာက္ရြက္ေပးမည္ဟု ဆိုပါသည္။ လယ္ယာအပါအ၀င္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ အခြင့္အလမ္းရယူျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းနွင့္ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းတို႔နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ ထင္သာျမင္သာရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ဆိုပါသည္။ လက္ရိွ ထြန္ယက္စိုက္ပို်းေနေသာ ေျမယာမ်ားနွင့္ ေဖာ္ထုတ္နိုင္သည့္ ေျမရိုင္းမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္၍ ေျမယာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်နိုင္ေရး၊ သီးနံွအထြက္နႈန္း တိုးျမွင့္ေရးနွင့္ လယ္ယာက႑ ေခတ္မီဖံြ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေလးထားကူညီပံ့ပိုးမည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ား၏ ၀င္ေငြတိုးတက္ေရးအတြက္ ေက်းလက္ေဒသ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ျပီး ေစ်းကြက္၀င္သီးနံွမ်ား ထုတ္လုပ္ေရးကို အားေပးပံ့ပိုးျခင္း၊ က်ပန္းနွင့္ လယ္မဲ့ယာမဲ့မ်ားအတြက္ ရာသီမေရြးအလုပ္အကိုင္ရရိွနိုင္မည့္ ေက်း လက္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ လယ္ယာနွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ သြင္းအားစုမ်ား ရရိွေအာင္ စီစဥ္ေပးျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ဆိုပါသည္။ လယ္ယာစီးပြားကုန္သြယ္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရိွေရး သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွေရး အပါအ၀င္ ထိေရာက္ေသာ အေျခခံအေဆာက္ အအံုမ်ား တိုးတက္ဖံြ့ျဖိဳးေအာင္ အားေပးကူညီပံ့ပိုးသြားျပီး လယ္ယာက႑ ဦးေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈနွင့္ ခိ်တ္ဆက္၍ စက္မႈနွင့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေရးကို အားေပးေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆိုပါသည္။

စတုတၳမ႑ိုဳင္မွာ တည္ျငိမ္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရး အဖဲြ့အစည္းမ်ားနွင့္ ေငြေၾကးေဈးကြက္ ထူေထာင္ေရးျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ တိုးတက္ဖံြ့ျဖိဳးေရးတြင္ အရင္းအနီွး ရွားပါးမႈျပႆနာနွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္မွာ နွစ္ပရိေစၧဒ ၾကာျမင့္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြလံုေလာက္စြာရရိွနိုင္သည့္ တရား၀င္ဘဏ္နွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖဲြ့အစည္းမ်ားမရိွဘဲ ျပင္ပမွ အဆမတန္ျမင့္မားေသာ အတိုးနႈန္းမ်ားျဖင့္ ေခ်းငွားေနၾကရသည္။ ေငြေၾကး အရင္းအနီွးလိုအပ္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အတိုးနႈန္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးေရးကို ဒီခ်ဳပ္က ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး ဗဟိုဘဏ္ကို အမွန္တကယ္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ခိုင္မာေသာ ေငြေရးေၾကးေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ေငြေၾကးေဈးကြက္ ေပၚထြန္းေရးမွာ လိုအပ္ေသာ အရင္းအနီွးမ်ား စုေဆာင္းခဲြေ၀ေရးတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္အေလ်ာက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းတခုျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ပရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈကို အားေပးဖိတ္ေခၚသည့္နည္းတူ ျပည္တြင္း စုေဆာင္းမႈနွင့္ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈမ်ား တိုးျမွင့္ေရးကို အေလးထားျပီး ပဥၥမမ႑ိုဳင္အျဖစ္ အေသးစားနွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ဖံြ့ျဖိဳးေရးအတြက္ နည္းပညာနွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရရိွနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ဆိုပါသည္။ နိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈနွင့္ပတ္သက္၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူမႈစီးပြားေရးကို တိုးတက္ဖံြ့ျဖိဳး ေစေသာ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးနိုင္ေသာ၊ ျပည္ပတင္ပို႔မႈကို အေလးထားေသာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနွင့္ နည္းပညာလဲႊေျပာင္းေပးနိုင္ေသာ ျပည္ပအရင္းအနီွးမ်ား စီး၀င္လာေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆိုပါသည္။ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္အက်ဳိးရိွေစရန္နွင့္ နိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈမ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ နိုင္ငံတကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး 'စံနႈန္း'မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီျပီး လူမႈေရးတာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳအားေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

ဆ႒မ မ႑ိုဳင္မွာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူသံုးစဲြမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာဆံုးရံႈးသည့္ေဒသမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ သဘာ၀အနၱရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ေျမ၊ ေရ၊ ေလ ညစ္ညမ္းထိခိုက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္သည္။
ဒီခ်ဳပ္၏ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားမွာ အေရးတၾကီး ေဆာင္ရြက္ရန္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ အေျခခံက်က် ခ်ဥ္းကပ္ျပီး အရိွတရားေပၚ အေျခခံထားသည့္ ေၾကာင္းက်ဳိးခိုင္လံုေသာ အျမင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ မူ၀ါဒလက္နက္ျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ ျပည္သူ့လိုအင္ဆနၵကို အေလးထားျပီး ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈနွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။

ျမသူေအာင္
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

No comments: