Monday, November 17, 2014

ဗုဒၶဝါဒီေတြရဲ႕ ဆုေတာင္းေလွ်ာက္ထားပါရေစ ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္ဘုရား
ဗုဒၶဘာသာမွာ ဖန္ဆင္းရွင္ထာဝရဘုရား (ေဂါ့ဒ္)မရွိဟုဆိုပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါက ဆုေတာင္းလွ်င္ ေတာင္းသည့္ဆုကို မည္
သူက ျပည့္ေအာင္လုပ္ေပးပါသနည္း။ ဗုဒၶကိုယ္တိုင္ကေရာ တပည့္ သာဝကမ်ားအား ဆုေတာ္ကိုေပးခဲ့ဖူးပါသလား။ ကိုယ္လုပ္တဲ့ကုသိုလ္ က ဧကန္အက်ဳိးေပးမည္ျဖစ္၍ အထူးဆုေတာင္းဖြယ္လိုပါသလား ဘု ရား၊ ဆုေတာင္းတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာက မည္သို႔လက္ခံ ထားသည္ကို သိလိုပါသည္။

                                                       (သက္လ်ာ)

ျခားနားခ်က္
*************
ဗုဒၶဝါဒဟာ ဣႆရ(စၾကဝဠာကမၻာ မိုးေျမကိုစိုးပိုင္) နိမၼာန (စၾကဝဠာတစ္ခုလံုးကို ဖန္ဆင္း)တဲ့ ထာဝရတည္ၿမဲတဲ့ တစ္ဆူတည္း ေသာ ဘုရားသခင္ရွိဝါဒကို လက္မခံတာမွန္ပါ တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဝါဒီတို႔ဆုေတာင္းရာမွာ ဘာမွမလုပ္ဘဲ အဲဒီ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားကို မ်က္စိမွိတ္ယံုၾကည္႐ုံမွ်နဲ႔ လိုတာေတြ အားလံုးကိုရတယ္ဆိုၿပီး လက္ျဖန္႔ေတာင္းခံတဲ့အဓိပၸာယ္မ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။

အေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အလုပ္တစ္ခုခုကို လုပ္ၿပီးမွ ဆုေတာင္းပတၴနာျပဳရင္ ေတာင့္တတဲ့အတိုင္းျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီးဆုေတာင္းတာပါ။ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ဗုဒၶဝါဒီေတြဆုမေတာင္း ပါဘူး။ တစ္နည္းဆိုရင္ 'ဆုေတာင္းျခင္း'ဆိုတာ လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္နဲ႔ ရင္တြင္းကဆႏၵကို ေပါင္းစပ္ျခင္းလို႔ ဆိုႏိုင္မလားဘဲ။

ဗုဒၶရဲ႕ႏႈတ္ျမြက္
****************
သဂႌတိသုတ္(ဒီ ၃၊ ၂၁၄)မွာ ျမတ္ဗုဒၶက'အလိုရွိရာကို ေတာင့္ တ(ဆုေတာင္း)ၿပီး သမဏျဗဟၼဏတို႔ကို ထမင္းအေဖ်ာ္စသည့္ လွဴ ဖြယ္ဝတၴဳကိုေပးလွဴလွ်င္ လူနတ္ခ်မ္းသာကိုရႏိုင္သည္သာမက ျဗဟၼာ ဘဝကို ရရွိရန္ပါ အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္၏(အပိုဒ္၃၃၇အႏွစ္ခ်ဳပ္)'လို႔ မိန္႔ပါတယ္။ 'တရားမွ်တမႈကို ျပဳေလ့ရွိသူသည္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ လူ႔ဘဝနတ္ဘဝကို ေတာင့္တ(ဆုေတာင္း)ပါက ရရွိႏိုင္၏(မ ၁၊၃၅၉)'။ 'အလွဴေပးျခင္း၊ သီလေဆာက္တည္ျခင္း ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုးကိုေစာင့္စည္း ျခင္း၊ ဣေႁႏၵတို႔ကို ေစာင့္စည္းျခင္းဟူေသာေရႊအိုးကို ျမႇဳပ္ႏွံ၍လည္း ေကာင္း၊ ေစတီ သံဃာ ပုဂိၢဳလ္ ဧည့္သည္ အစ္ကို အစ္မတို႔အား ေပး လွဴျခင္း၊ ကိစၥႀကီးငယ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းဟူေသာ ေရႊအိုးကိုျမႇဳပ္
ႏွံ၍လည္းေကာင္း အလိုရွိေသာခ်မ္းသာသုခကို ေတာင့္တ
(ဆုေတာင္း)ပါက ေတာင့္တသည့္ဆုကိုရႏိုင္၏(ခု ၁၊၉)'။
'သုဂတိဘဝတစ္ခုကိုေတာင့္တ၍ (ဆုေတာင္း၍)ကုသိုလ္
ျပဳအံ့၊ ယင္းေတာင့္တအပ္ေသာဘဝ၌ျဖစ္ႏိုင္၏ (တၾတဴပ ပတိၱယာ သံ ဝတၴတီတိ ယံပေတၴတြာ ကုသလံ ကတံ၊ တတၴ တတၴ နိဗၺတၱနတၴာ ယ သံဝတၴတိ၊ ဒီ-႒ ၃၊ ၂၂၇)'။ ပေတၴတြာပုဒ္ရဲ႕ နိႆယျပန္အနက္က ေတာင့္တ၍ျဖစ္ေပမယ့္ ဆုေတာင္း၍ဆိုတာနဲ႔ အတူတူပါ။

ဗုဒၶဆုေပးျခင္း
*****************
'ပၪၥသီခနတ္သား၊ ေကာင္းေပၿပီ။ အေျ>ြခအရံ ပရိသတ္ႏွင့္ တကြ နတ္တို႔သနင္း(သင္တို႔၏အရွင္) သိၾကားမင္းသည္ ခ်မ္းသာပါေစ သတည္း (ဒီ ၂၊ ၂၁၅)'လို႔ ဗုဒၶက သိၾကားမင္းကိုဆုေတာ္ေပးဖူးပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ မိမိထံ လာေရာက္ရွိခိုးေသာအခါ ေရႊမ႐ိုးစည္ႏွင့္တူေသာ မိမိ၏လည္တိုင္ေတာ္ကိုေမာ့၍ နားခ်မ္းသာ ဖြယ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိေသာ၊ အၿမိဳက္ေရစင္သြန္းေလာင္းသည္ႏွင့္တူ ေသာ အသံေတာ္ကိုျ>ြမက္ဟလ်က္ ''ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာခ်မ္းသာပါေစ''ဟု ထိုလူပုဂိၢဳလ္၏အမည္ကိုေခၚေဝၚလ်က္ ဆုေပးစကား ျမြက္ၾကား ေတာ္မူ၏ (မ-႒ ၁၊ ၁၈၅)။

ဗုဒၶဝါဒဆုေတာင္း
*******************
ဗုဒၶဝါဒီတို႔လက္ခံတဲ့ ဆုေတာင္းျခင္းရဲ႕ အဓိပၸာယ္မွန္က ဒီလိုပါ။ သူသူငါငါေလာကသားေတြ အလိုအႀကိဳက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးစ႐ိုက္ အေထြေထြရွိၾကရာမွာ မိမိလိုလားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ရရွိႏိုင္ ဖို႔ ရည္ၫႊန္းျခင္း၊ စိတ္ၫႊတ္ျခင္း၊ စိတ္ကိုေဆာက္တည္ျခင္း၊ စိတ္မွာ ထားျခင္း၊ စိတ္ကိုပြားမ်ားေစျခင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို ဆုေတာင္းျခင္း (အဓိကာရပဓာန)လို႔ ဆိုပါတယ္။
အဲဒီလို ဆုေတာင္းရာမွာ ဗုဒၶဝါဒီေတြဟာ ဒါန သီလ ဘာဝနာ ကုသိုလ္တစ္ခုခုကိုလုပ္ၿပီးမွ ဆုေတာင္းပါတယ္။ အနည္းဆံုးရတနာ သံုးပါးကို ရွိခိုးကန္ေတာ့ျခင္း(ပဏာမ)ကုသိုလ္ေလာက္ကိုျပဳၿပီးမွ ဆု ေတာင္းၾကတာပါ။ ေရွးေရွးက က်မ္းျပဳမေထရ္ေက်ာ္ေတြ
ဟာ က်မ္းမျပဳခင္ ရတနာသံုးပါးကို ရွိခိုးၿပီးတဲ့အခါ 'တႆာ
နဘာေဝန ဟတႏၲရာေယာ=ဤပဏာမ(ရတနာသံုးပါးရွိခိုး)ကုသိုလ္
ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ကင္းေပ်ာက္(က်မ္းၿပီးေျမာက္ရပါလို၏)လို႔ မိမိျပဳ စုေနတဲ့က်မ္းစာ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ဖို႔ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါတယ္။
ပထမ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတစ္ခုခုကိုျပဳရမယ္၊ အဲဒီေနာက္ လိုရာအက်ဳိး ကိုရဖို႔ ဆုေတာင္းတယ္လို႔ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ပါ။ အင္း၊ ဆုမေတာင္း ေပမယ့္ ကုသိုလ္ကံက ေကာင္းက်ဳိးကိုေပးၿမဲပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ စိတ္ၫြတ္ ၿပီး လိုခ်င္တဲ့ဆုကိုအထူးျပဳၿပီး ပန္ဆိုလိုက္တဲ့ အခါ မိမိရဲ႕စိတ္စြမ္းရည္ စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ စိတ္ ဦးတည္ခ်က္ဟာ ပိုမိုပီျပင္သြားတာေပါ႔။ ဦးတည္ ခ်က္ရွိတဲ့လမ္းဟာ ပိုမိုမေျဖာင့္ျဖဴးေပဘူးလား။

ဆုေတာင္းျပည့္
*******************
ေျပာျပထားတဲ့အတိုင္း ဆုေတာင္းတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္အလုပ္ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္ကို ေဖာ္ၫႊန္းတာျဖစ္လို႔ ဆုေတာင္းျပည့္ ျခင္းမျပည့္ျခင္းဟာ ေစတီ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတြနဲ႔မဆိုင္ပါဘူး။ အဲဒီေစတီ အဲဒီဆင္းတုေတာ္ေတြမွာ ဆုေတာင္းမွ ဆုေတာင္းျပည့္တယ္လို႔လည္း မစြဲလမ္းသင့္ဘူး။ ကိုယ္တိုင္ သီလျပည့္စံုစင္ၾကယ္ေနခိုက္ စင္ၾကယ္ တဲ့ဒါနကိုျပဳၿပီး အဓိ႒ာန္ျပဳဆုေတာင္းရင္ ေစတီဆင္းတုမပါဘဲလည္း ဆုေတာင္းျပည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာမဆို 'ဒါမွဒါပဲ ဟိုဟာဆိုရင္ ဟင့္အင္း'ဆိုတာမ်ဳိးေတာ့ မျဖစ္သင့္ေခ်ေသးဘူး။ 'ဆုေတာင္းျပည့္ ဘုရား'ဆိုတဲ့နာမည္က အနည္းဆံုး အိပ္ေမာက် သို႔မဟုတ္ အိပ္မေပ်ာ္ တေပ်ာ္ျဖစ္ေနတဲ့ ဗုဒၶဝါဒီတစ္ေယာက္ကို ႐ုတ္တရက္လႈပ္ႏႈိးလိုက္ႏိုင္ တယ္ဆိုရင္ အက်ဳိးမရွိဘူးလို႔ဆိုႏိုင္မလား။ အနာထပိဏ္သူေဌးဟာ သားေမာင္ကာဠကို အသျပာေပးၿပီး ဘုရားဆီကိုသြားဖို႔ ျဖားေယာင္း ခဲ့တဲ့ထံုးရွိပါတယ္။ သာသနာျပဳပုဂိၢဳလ္ေတြက ၿဂိဳဟ္ႀကီးကိုးလံုးပူေဇာ္ မႈ လႊမ္းမိုးတဲ့ေနရာမွာ ဘုရားကိုးဆူပူေဇာ္မႈနဲ႔ အစားထိုးေပးခဲ့တာကို လည္း ဓမၼနဲ႔မဆန္႔က်င္လို႔ လက္ခံႏိုင္တာေပါ႔။ ဒါေၾကာင့္ အခက္အခဲ ေတြနဲ႔မြမ္းက်ပ္ေနသူတစ္ေယာက္ကို 'ဒီကုသိုလ္ေလးျပဳ၊ ဘုရားဂုဏ္ ေတာ္ပြားမ်ားၿပီး အဓိ႒ာန္ျပဳ ဆုေတာင္းၾကည့္ပါလား'လို႔ ဗုဒၶဝါဒီ အခ်င္းခ်င္း အႀကံေပးေကာင္းပါတယ္။

တိုက္ဆိုင္မႈရဲ႕ရလဒ္တစ္ခုခုေၾကာင့္ အဲဒါေနာက္ကိုပဲလိုက္ ၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံမႈကို ေမ့ေလ်ာ့ေနရင္လည္း မသင့္ႏိုင္ပါဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာသာတရားကိုးကြယ္ရာမွာ ေယာနိေသာမနသိကာရ
(သင့္ေအာင္ႏွလံုးသြင္းျခင္း)နဲ႔ အစြန္းမေရာက္ျခင္းတို႔ဟာ
အေျခခံလည္းက်တယ္။ အလြန္လည္းအေရးႀကီးပါတယ္။

(အရွင္ေကလာသဆရာေတာ္၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

#TheFlowerNews

No comments: