Friday, November 14, 2014

ေမွ်ာ္လိုက္တိုင္းမေဝးေစဖို႔ ကြက္လပ္ျဖည့္ရမည့္ ဟံသာဝတီေလဆိပ္စီမံကိန္းျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္လိုက္မိတိုင္း''ေရႊျပည္ ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းေဝး''ဆိုတဲ့ ေရွးေခတ္စာဆို ေတာ္ေတြရဲ႕ ဆိုစကားေလးတစ္ခုကို ျပန္လည္ ၾကားေယာင္ မိသည္။

ဟုတ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အခင္းအက်င္းသစ္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအ တြက္ လုပ္ေဆာင္သမွ် ပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔ေဝး ေနဦးမည္လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ပ်က္သုဥ္း သြားမည္လား။ ယခုလိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျပည္သူလူထုအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာက ေမး ခြန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။
ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းမေဝးေစဖို႔ အဘက္ဘက္မွ ေထာင့္ေပါင္းစံုက လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္မွာ လည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ယခုဆိုလွ်င္လည္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ ေပါင္တန္းႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ ဟံသာဝတီေလဆိပ္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါေခၚဆိုမႈမ်ား အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ ၿပီး တင္ဒါေအာင္သည့္ ကုမၸဏီကိုလည္း ေၾက ညာၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္လည္း တင္ဒါေရြးခ်ယ္မႈကို ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ယူခဲ့ရ ၿပီး တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီကိုလည္း ႏွစ္ႀကိမ္ တိုင္တိုင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရသည္။

စီမံကိန္း၏ ပထမေျခလွမ္း
*******************************
ဟံသာဝတီေလဆိပ္စီမံကိန္းအတြက္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကစတင္၍ တင္ဒါေခၚ ယူခဲ့ရာ ႏိုင္ငံတကာမွ အဖြဲ႕ ၃ဝက တင္ဒါ တင္ခဲ့ၿပီး တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာအဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ခုနစ္ဖြဲ႕ထဲမွ အင္ခြၽန္း Incheon Airport Consortium ႏွင့္ ယြန္နန္ (Yongnam CAPE- JGC- Consortium) အဖြဲ႕မ်ားက တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ေလ ေၾကာင္းၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက တရားဝင္ေၾကညာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အင္ခြၽန္းအဖြဲ႕၏ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈ၊ ေငြေၾကးအာမခံခ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈတို႔ေၾကာင့္ တင္ဒါလိုလားခ်က္မ်ား ကြဲလြဲခဲ့သျဖင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ဖြဲ႕ ကို ျပန္လည္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာမွ ယြန္နန္ (Yongnam CAPE- JGC- Consortium) အဖြဲ႕ကို တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ကုမၸဏီအျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ရက္တြင္ ေလေၾကာင္းၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနက တရားဝင္ေၾကညာသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတန္ဖိုးကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄၄၅သန္းသတ္မွတ္ထားၿပီး ဂ်ပန္ အစိုးရထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ဝ၆သန္း JICA ၏ PSLF Muti Doner မ်ားမွ ေခ်း ယူေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁၇သန္းႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၂၂၂သန္းတို႔ျဖင့္ စီမံကိန္းကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟု ေလေၾကာင္းၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက တရား ဝင္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''ODA ေခ်းေငြအတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရဆီ ကေန ျမန္မာအစိုးရက အာမခံၿပီး အတိုးႏႈန္း ၃ဒသမ၅ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ေလးရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ ေခ်းေပးရမယ္။ အဲဒီအတြက္လဲ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ တျခားစီမံကိန္းေတြကို မထိခိုက္ႏုိင္ပါ ဘူး''ဟု ေလေၾကာင္းၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေဆြထြန္းက ေျပာ သည္။

ယင္းသို႔တင္ဒါေခၚယူမႈတြင္ တင္ဒါလို လားခ်က္မ်ားကြဲလြဲခဲ့သျဖင့္ ဟံသာဝတီေလဆိပ္ စီမံကိန္း ရပ္တန္႔သြားမည္လား။ သို႔တည္းမဟုတ္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္လား ဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ စီမံကိန္းစတင္ရန္ တင္ဒါေခၚယူသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္မွာပင္ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရဘက္မွ ေျဖေလွ်ာ့ မႈ၊ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားျဖင့္ တင္ဒါေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းမေဝးဖို႔ ပထမေျခလွမ္းကို လွမ္း တက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဘယ္လိုစတင္မလဲ
*********************
စီမံကိန္းအတြက္ တင္ဒါကို ေအာင္ျမင္ စြာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္း စတင္ရန္အတြက္ တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီႏွင့္ ေလေၾကာင္းၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတို႔ အေသး စိတ္ညႇိႏိႈင္းခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ျဖစ္ သည္။

''အခုဒီလထဲမွာ ေလဆိပ္လုပ္ငန္းလုပ္ဖို႔ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာေတြ၊ ဒီဇိုင္းေတြ၊ ေျမ စမ္းတာေတြ၊ ဘ႑ာေရး၊ ေခ်းေငြေတြနဲ႔ လုပ္ ငန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္ ဘယ္ေလာက္သံုးမယ္ဆို တာေတြကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမယ္။ ေနာက္ ထပ္ ေလယာဥ္ကြင္းမွာ ဘာေတြလုပ္မယ္၊ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အေသးစိတ္ကို ဒီဇင္ ဘာလမွာ ထပ္ေဆြးေႏြးမယ္''ဟု ေလယာဥ္ ကြင္း စံခ်ိန္စံၫႊန္းပံု ထုတ္လုပ္မႈဌာနမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တင္ဒါ ေအာင္ ကုမၸဏီႏွင့္ Frame Agreement အ ၿပီးသတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း ေၾကာင္း၊ ယင္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပါက ေဖေဖာ္ ဝါရီလတြင္ MIC သို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၅ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထား ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ ကုမၸဏီဖြဲ႕ျခင္း၊ ဝန္ႀကီး႐ံုးတင္ျပျခင္း၊ MIC သို႔ တင္ျပျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္၍ တည္ေဆာက္မႈကို ေလးႏွစ္ ၾကာျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ ေလဆိပ္လုပ္ငန္းမ်ား ကို ၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္ မွန္းထားေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရီးသြား ၁၂ သန္း ဝင္ထြက္ႏိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေဆြထြန္းက ေျပာ သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ပီသသည့္ ေလဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ရန္ လိုအပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာထြက္ေပါက္ ျဖစ္ရန္အတြက္ Transit ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မ်ားသည္ Transit မရွိ သည့္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ မပီသေသးေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာသို႔ တိုက္႐ိုက္ ေျပးဆြဲမႈမ်ားမရွိေသးဘဲ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မေလးရွား ႏိုင္ငံတို႔မွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ သြားေရာက္ ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဟံသာဝတီေလ ဆိပ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အျဖစ္ ေဆာက္လုပ္မည္ဆိုပါက Transit ထားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းလိုင္း အသိုင္းအ ဝိုင္းက ေျပာဆိုသည္။

''ဟံသာဝတီေလဆိပ္စီမံကိန္းက ငါးႏွစ္ စီမံကိန္းျဖစ္တယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ Election ကလဲ ရွိေသးတယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ေတာ့ အေျခ အေနေတြ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တယ္။ တကယ့္ ကို ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္ႀကီးျဖစ္လာဖို႔ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေပၚ မူတည္တယ္ေလ။ ေနာက္ႏွစ္ဆို ဥေရာပဘက္က ေလေၾကာင္း လိုင္းေတြဝင္လာေတာ့မယ္။ ဒီမွာက ႏိုင္ငံတ ကာထြက္ေပါက္ (Gate Way) မျဖစ္ေသးဘူး။ လက္ရွိမွာလဲ ႏိုင္ငံတကာကေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အဆင့္ပဲရွိေသးတယ္''ဟု EVA Airlin မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ႏွင့္ ဘယ္လိုခ်ိတ္ဆက္မလဲ
ဟံသာဝတီေလဆိပ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာေလဆိပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေဆြထြန္းက ေျပာ သည္။

''ဟံသာဝတီေလဆိပ္ကို ပံုမွန္ခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းေနတဲ့ ျပည္ပေလေၾကာင္း လိုင္းေတြပဲ ေရႊ႕မွာပါ။ ျပည္ပကလာတဲ့ စင္းလံုးငွား ေလ ယာဥ္ေတြ၊ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ေလ ယာဥ္ေတြ အသံုးျပဳေနဦးမွာျဖစ္လို႔ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အျဖစ္ ဆက္ထားမွာပါ'' ဟု ၄င္းက ရွင္းျပသည္။

ဟံသာဝတီေလဆိပ္စီမံကိန္း ေဆာက္ လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာေလဆိပ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ား ဆင္းသက္ပ်ံသန္းေနမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းၿပီးစီးမွသာ ယင္းျပည္ပေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ဌာနက တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေလဆိပ္စီမံကိန္းကို တင္ဒါေအာင္ျမင္ ခဲ့ေသာ Pioneer Aerodrome Services အဖြဲ႕က တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရီးသည္ ေျခာက္သန္း ဆ့ံေသာ ေလဆိပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။

''ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာလည္တဲ့ ခရီးသြား ေတြအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းကို လည္ပတ္ရမွာဆို ေတာ့ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းေတြရွိတဲ့ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကိုသြားဖို႔ လိုလာၿပီေလ။ အဲဒီ အတြက္ ဟံသာဝတီေလဆိပ္နဲ႔ ရန္ကုန္ေလ ဆိပ္က မိုင္ ၅ဝ ေလာက္ကြာတယ္။ ကားနဲ႔ ပံုမွန္သြားရင္ ႏွစ္နာရီေလာက္ၾကာတယ္။ ၿပီး ရင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္မွာနဲ႔ဆိုေတာ့ ႏွစ္နာရီခြဲ ေလာက္အခ်ိန္ေပးမွရမွာ။ အဲဒီအတြက္ ဘယ္ လိုျပင္ဆင္မွာလဲ။ လမ္းေၾကာင္းေတြ စီစဥ္ေပး ရမယ္။ ကားေတြ စီစဥ္ေပးရမယ္ေလ''ဟု ခရီး သြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ နယူးေယာက္၊ ဘန္ ေကာက္ႏွင့္ ကိုရီးယားတို႔တြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေလဆိပ္ ကို ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ယင္း သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္လည္း ေလဆိပ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အကူးအေျပာင္းအတြက္ ေျမေအာက္ ရထားမ်ား၊ Express Train ႏွင့္ Express ကားမ်ား စီစဥ္ထားရွိေၾကာင္း ၄င္းကႏိုင္ငံတ ကာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာဆိုသည္။

ကုန္က်စရိတ္ ပိုလာႏိုင္
**************************
ဟံသာဝတီေလဆိပ္စီမံကိန္းႀကီး ၿပီးစီး ပါက ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ေျပာင္း ေရႊ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၄င္းတို႔၏သြားလာေရးအတြက္ ခရီးစရိတ္ပိုမိုကုန္က်မည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားကလည္း ¤င္းတို႔၏ဝန္ထမ္းသြားလာေရးစရိတ္၊ အေထြ ေထြစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ ေလယာဥ္ခႏႈန္းထား မ်ားလည္း ပိုလာႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ပေလ ေၾကာင္းလိုင္း ကုမၸဏီမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

''မေလးရွားတို႔၊ ဘန္ေကာက္တို႔ကေန ညပိုင္းမွဆိုက္တဲ့ Flight ေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမွာက ျပည္တြင္းေလဆိပ္ေတြကို ညပိုင္းသြား တဲ့ Flight မရွိဘူးေလ။ ရန္ကုန္မွာ တစ္ည တည္းရမွာပဲ။ အဲဒီအတြက္ ခရီးသြားေတြအ တြက္ ဟိုတယ္ခေတြထပ္ကုန္မယ္''ဟု ၄င္းတို႔ က တညီတၫြတ္တည္း ေျပာသည္။

ေလေၾကာင္းလိုင္းအားလံုး ဟံသာဝတီ ေလဆိပ္ၿပီးစီးပါက ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ဟု ၾကား သိရၿပီး ေလယာဥ္မ်ားကို ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ညအိပ္ အေျချပဳခြင့္ေပးမည္ဟုလည္း ၾကားသိ ရေသာ္လည္း ေလေၾကာင္းၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနက တိတိက်က် ထုတ္ျပန္မႈမရွိေသး ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ေလယာဥ္မ်ား ရန္ကုန္ တြင္ ညအိပ္အေျချပဳၿပီး ဟံသာဝတီေလဆိပ္ တြင္ ေလေၾကာင္းလိုင္း သြားေျပးဆြဲရမည္ဆိုပါက ယင္းေလဆိပ္ႏွစ္ခုၾကား အသြားအျပန္ အတြက္ ေလယာဥ္ဆီဖိုး ငါးသိန္းခန္႔ကုန္ က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

အဘက္ဘက္ကစဥ္းစားၿပီး ျပင္ဆင္သင့္သည္
***************************************************
ထို႔အတြက္ ရန္ကုန္မွ သြားမည့္ ေလ ေၾကာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ သြားလာေရး၊ ႏိုင္ငံ တကာေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားျဖင့္ ခရီးသြား မည့္ ျပည္သူမ်ားသြားလာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ တကာက ေဆာင္ရြက္ေပးသကဲ့သို႔ ေျမေအာက္ ရထားမ်ား၊ Express Train ႏွင့္ Express ကားမ်ား စီစဥ္ထားရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။

''တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ေလဆိပ္က ၿမိဳ႕နဲ႔ေဝး ေပမယ့္ ေလဆိပ္မွာ ကိုယ္သြားမယ့္ Terminal ထိ အျမန္ရထားေတြရွိတယ္။ ရန္ကုန္ကေနလာ မယ့္ လူထုအတြက္ေရာ ရန္ကုန္ကိုသြားမယ့္ လူထုအတြက္လဲ စဥ္းစားသင့္တယ္ေလ။ နာရီ ဝက္ တစ္ခါေလာက္ ေျပးေပးႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္မွန္ ထြက္ႏိုင္တဲ့ ရထားေတြလိုအပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမရွိေအာင္ လမ္းေတြ ထပ္ခ်ဲ႕သင့္တယ္၊ ထပ္ေဖာက္သင့္တယ္''ဟု ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ တာဝန္ရွိသူက သံုးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

ဟံသာဝတီေလဆိပ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ ကို ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါကလည္း Link ေကာင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဥပမာ- ေလဆိပ္တစ္ခုမွ ေနာက္ထပ္ေလဆိပ္တစ္ခုသို႔ ေလယာဥ္ေရႊ႕ေျပာင္းစီးႏိုင္ရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား ထားရွိရန္လိုေၾကာင္း၊ ဥပမာအေန ျဖင့္ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ LA တို႔တြင္ ေလဆိပ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၄င္းတို႔၏စံႏႈန္းအတိုင္း သတ္ မွတ္ထားေၾကာင္းကို EVA Airline မွ တာ ဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

၁၉၉၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ရက္ကျပဳလုပ္ ေသာ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕က ဟံသာဝတီေလဆိပ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ ေလဆိပ္၏ ေလယာဥ္ အတက္အဆင္းထိခိုက္ မႈမရွိႏိုင္သည့္ေနရာ ၁ဝေနရာကို ရွာေဖြခဲ့ရာမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္ ၅ဝ ကြာေဝးေသာ ပဲခူးၿမိဳ႕ အေရွ့ဘက္ ေက်ာက္တိုင္ကန္ေက်းရြာအနီးရွိ ဂ်ပန္ေခတ္ ေလယာဥ္ကြင္းေဟာင္းေနရာကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာထြက္ေပါက္ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ တစ္ခု လိုအပ္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေရွးစာဆိုတို႔၏ ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းမေဝး ေစဖို႔ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္း အႀကံျပဳ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္သည္။

#Democracytoday

(ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

No comments: