Thursday, February 7, 2019

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ဖို႕အတြက္ ေရက အကူအညီေပးႏိုင္မလား


 (Can water help you lose weight?)

ေရေသာက္ျခင္းက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ေရး(weight loss)ကို ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္ဆိုတဲ့ သီအိုရီကို ေလ့လာခ်က္မ်ားစြာအရ ေထာက္ခံေနၾကပါတယ္။ အစာေၾကေစျခင္းနဲ႔ ၾကြက္သားေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းကိစၥေတြမွာ  ေရဓာတ္ျဖည့္တင္းျခင္းက ေသာ့ခ်က္အေနျဖင့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာအရ အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ လႈပ္ရွားေနတာပါ။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ေဆးပညာရွင္အ၀န္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္လည္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ေရအသံုးျပဳဖို႔ ေသာက္သံုးဖို႕ဆိုတာ ၾသဇာလႊမ္းမႈဘယ္ေလာက္ရွိေၾကာင္း မေသမခ်ာရွိဆဲပါ။

သည္ေဆာင္းပါးမွာေတာ့ လူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ရာမွာ ေရေသာက္ျခင္းက အကူအညီျဖစ္ႏိုင္စရာရွိေၾကာင္း ေလ့လာစရာ အေၾကာင္းျပဆိုခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ပါပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္လည္း လူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ တစ္ရက္ကို ေရဘယ္ ေလာက္ေသာက္သင့္တယ္ဆိုတာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေလ့လာေနပါတယ္ ခင္ဗ်။

ဘာေၾကာင့္ ေရေသာက္ျခင္းက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ဖို႕အတြက္ အကူညီျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိရသလဲ
(Six reasons why drinking water may help you lose weight)

သုတသနျပဳလုပ္သူမ်ားဟာ ဘာေၾကာင့္ ေရပိုေသာက္ျခင္းက လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်တဲ့ကိစၥမွာ အကူအပံ့ျဖစ္ရသလဲ ဆိုတာ မေသခ်ာမႈရွိေနဆဲပါ။ ဒါေပမဲ့ ေလ့လာခ်က္မ်ားစြာအရ ေရေသာက္သံုးမႈတုိးျမွင့္ျခင္းနဲ႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွစ္ခုအၾကား မွာေတာ့  အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ဆက္ႏြယ္ေနမႈအခ်ိဳ႕ျပသလ်က္ရွိပါတယ္။

ေအာက္မွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္ ေရက အကူအညီျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ (၆)ခ်က္ကို ေ၀ငွေရးသားထားပါတယ္။ ဖတ္ၾကည့္ပါဦး။

(၁) ေရသည္ သဘာ၀အေလ်ာက္ အာသာေျပေစတဲ့ အရာတစ္ခု (Water is a natural appetite suppressant)

ေရေသာက္ျခင္းဆိုတာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

အစာအိမ္က ျပည့္ျပီလို႕အာရံုခံစားမိတဲ့အခါ အစာစားျခင္းကိုရပ္တန္႕ဖို႕အတြက္ ဦးေႏွာက္ကို အခ်က္ျပမႈမ်ားပို႕လႊတ္ပါတယ္။ ေရအေနနဲ႔ အစာအိမ္ထဲမွာ ေနရာလပ္ယူလို႔ရေအာင္ ကူညီႏိုင္တာေၾကာင့္ ဗိုက္ျပည့္တဲ့ ခံစားခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာျပီး ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္က အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ေရဆာခ်ိန္မွာ ဗိုက္ဆာေနတယ္လို႔ ေတြးထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္ေသးတာပါ။ တစ္ခုခုစားေသာက္ဖို႕ မလုပ္ခင္ ေရ တစ္ဖန္ခြက္ေလာက္ေသာက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ မလိုအပ္တဲ့ အဆာေျပအစာစားျခင္းကိစၥကို ဟန္႕တားဖို႕ အကူအညီရပါတယ္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္ေလ့လာမႈအရ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ပိုမ်ားေနေသာ အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ (၅၀)ကို  နံနက္စာ၊ေန႕လယ္စာႏွင့္ ညစာမ်ားမစားခင္ မိနစ္ ၃၀ အလုိမွာ ေရပမာဏ ၅၀၀ မီလီလီတာ (ml) ကို ရက္သတၱပါတ္ ၈ ပါတ္ၾကာ ပံုမွန္ေသာက္သံုးေစခဲ့ပါတယ္။

အစမ္းသပ္ခံမႈမွာပါ၀င္ေပးသူမ်ားရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳအရ ကိုယ္ခႏၶာအဆီ ၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္အတိုင္းအထြာ(body mass index) နဲ႕ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းေတြမွာ အေျခအေနတစ္ခုထိရရွိပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႕အေနနဲ႔ အစာစားခ်င္စိတ္ အာသီသကိုလည္း သည္းခံမ်ိဳသိပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ၾကပါေသးတယ္။

ယမန္ႏွစ္က ေလ့ေလာမႈစစ္တမ္းတစ္ခုမွာလည္း အလားတူရလဒ္အတိုင္း ျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါတယ္။

(၂) ကယ္လိုရီေလာင္ကၽြမ္းမႈတိုးေစတယ္ (Water increases calorie burning)

သုေတသနအခ်ိဳ႕ ျပဆိုတာက ေရေသာက္ျခင္းျဖင့္ ကယ္လိုရီေလာင္ကၽြမ္းမႈကို အကူအညီေပးႏိုင္သည္ဆိုတာပါပဲ။

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေလ့လာမႈတြင္ လူ ၁၂ဦးကို ေရေအး ၅၀၀ မီလီလီတာ (ml) နဲ႕ အခန္းတြင္းအပူခ်ိန္အတိုင္းရွိတဲ့ ေရ တလွည့္စီ ေသာက္ေစတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္တြင္းစြမ္းအင္သံုးစြဲမႈတစ္ရပ္တိုးပြားလာေၾကာင္း ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။

ထံုးစံအတိုင္းေနတာထက္ ေရေသာက္ျပီး မိနစ္ ၉၀အတြင္းမွာ ကယ္လိုရီပမာဏ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုေလာင္ကၽြမ္းခဲ့တာပါ။

ေရက ကိုယ္ခႏၶာရဲ႕ အနားယူေနခ်ိန္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ သို႕မဟုတ္ အနားယူေနခ်ိန္ ကယ္လိုရီေလာင္ကၽြမ္းမႈ အေရအတြက္ ယာယီတိုးပြားျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေရေအးေသာက္ျခင္းက အျခားေသာ ေရရဲ႕ကယ္လယ္ရီေလာင္ကၽြမ္းျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားပိုမိုရရွိေစပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆို ေတာ့ အစာေၾကေစျခင္းအတြက္ ေရကို အပူဓာတ္ျမင့္ေစဖို႕ ကိုယ္ခႏၶာက စြမ္းအင္ သို႕မဟုတ္ ကယ္လိုရီမ်ားကို သံုးစြဲရလို႕ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ကိုယ္ခႏၶာမွ မလိုလားေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို႕ကူညီ (Water helps to remove waste from the body)

ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ေနေသာအခါ ကိုယ္တြင္းမလိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို ဆီး သို႕မဟုတ္ မစင္အျဖစ္ မွန္ကန္စြာ မဖယ္ရွားႏိုင္ပါဘူး။

ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားက မရွိမျဖစ္ေသာ အဟာရဓာတ္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္လိုက္ေပ်ာ္ရည္(electrolytes)မ်ား ထိန္းသိမ္းစဥ္ ေက်ာက္ကပ္က အဆိပ္အေတာက္နဲ႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို စစ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ ေရမွ ကူညီေပးပါတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာမွာ ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ေနခ်ိန္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေက်ာက္ကပ္က အရည္ (fluid) အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။

ေရဓာတ္ကုန္ခမ္းျခင္းက အညစ္ေၾကးစြန္႕အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို မာေတာင့္ေစျခင္း၊ အညစ္အေၾကးမ်ား မာက်စ္သြားေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ျပီး ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္ေစပါတယ္။ ေရဓာတ္က အစာေဟာင္း အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေပ်ာ့ေျပာင္းကာ ေရွ႕ကိုေရြ႕လ်ားေစသလို အညစ္အေၾကးစြန္႔အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုလည္း ေလ်ာေလ်ာရွဴရွဴ အလုပ္လုပ္ေစတာပါ။

၀မ္းေလွ်ာျခင္း နဲ႔ အစာမေၾကျခင္းကဲ့သို႕ေသာ အစာေျခအဂၤါဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားမွ နလန္ထူဖို႔ကိုလည္း ခႏၶာကိုယ္အား ေရက အကူအညီေပးပါတယ္။

လူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းမွာ အညစ္အေၾကးမ်ားစုပံုလာခ်ိန္ဆို ေမာပန္းျပီး ဖူးေယာင္ေဖာင္းပြလာသလို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ ေဖာေယာင္တယ္ဆိုရာမွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခါးဆိုဒ္ကို လက္မေတြတိုးေစႏိုင္တာေပါ့ေနာ္။

ေရဓာတ္ျပည့္၀ေအာင္ေနထိုင္စားေသာက္ျခင္းက မလိုလားအပ္ေသာ ကိုယ္တြင္းအညစ္အေၾကးမ်ားစုပံုကာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အနည္းငယ္ပိုလာမွာကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

(၄) ေရေသာက္ျခင္းက အရည္ျဖစ္ ကယ္လိုရီ၀င္ေပါက္အလံုးစံုကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္(Drinking water can reduce overall liquid calorie intake)
ေရဆိုတာက အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ ဒါမွမဟုတ္ ေဖ်ာ္ရည္ေတြလို ကယ္လိုရီမပါေသာ ေသာက္စရာတစ္ခုပါ။

ဆိုဒါရည္၊ ေဖ်ာ္ရည္ သို႕မဟုတ္ အခ်ိဳကဲတဲ့ လဖက္ရည္/ေကာ္ဖီေတြလို ကယ္လိုရီျမင့္ အရည္ေတြေသာက္ျခင္းျဖင့္ ကယ္လိုရီ အလြယ္တကူစုပံုရရွိေစပါတယ္။

လူအမ်ားစုအေနျဖင့္ အားကစားသမားေတြအတြက္ထုတ္ထားပါတယ္ဆိုတဲ့ေသာက္စရာ အခ်ိဳရည္ ဒါမွမဟုတ္ အယ္လ္ကိုေဟာ အရက္ပါေသာ ေသာက္စရာေတြ စားေသာက္ျခင္းျဖင့္ ကယ္လိုရီပမာဏဘယ္ေလာက္ျဖစ္ေနျပီ ရေနျပီဆိုတာကို လ်စ္လ်ဴရႈထား ၾကပါတယ္။

ေန႕တစ္ေန႕ျခင္းအတြက္ ကယ္လုိရီျမင့္ေသာက္စရာအနည္းငယ္ရဲ႕ေနရာမွာ ေရ သို႕မဟုတ္ ေဆးဖက္၀င္လက္ဖက္ရည္ (Herbal tea)လို ကယ္လိုရီလံုး၀မပါ၀င္ေသာ ေသာက္စရာကို အစားထိုးျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်တဲ့ကိစၥမွာ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိႏိုင္ပါတယ္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဆန္းစစ္ခ်က္ေရးသားသူမ်ားရဲ႕ေတြ႕ရွိမႈမွာ ကယ္လိုရီျမင့္ေသာက္စရာ ႏွစ္မ်ိဳး သို႕မဟုတ္ အေတာ္မ်ားမ်ားအစား ကယ္လိုရီ မပါေသာ ေသာက္စရာမ်ားကိုအစားထိုးျပီး အ၀လြန္အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုတစ္စုအား ေျခာက္လေလာက္ေန႕စဥ္ေသာက္ခိုင္းၾကည့္ရာတြင္ ပွ်မ္းမွ် ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၂ရာခိုင္းႏႈန္းနဲ႔ ၂.၅ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္းေလ်ာ့က်ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ပူးေပါင္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ရက္သတၱပါတ္၂၄ ပါတ္၀ိတ္ခ်ျခင္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္၌ တက္ေရာက္ေနစဥ္ ရက္တစ္ရက္ကို ေန႕လယ္စာစားျပီးေနာက္ ေရ ၂၅၀မီလီ (250 ml) ေသာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အလားတူအစီအစဥ္မွာ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေနသလို ေန႕လယ္စာစားျပီးခ်ိန္ ပမာဏတူဓာတ္စာေဖ်ာ္ရည္ေသာက္သံုးခဲ့ၾကသည့္ အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၁၃.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုက်ခဲ့ပါတယ္။

ေန႕စဥ္ သၾကားအခ်ိဳဓာတ္ကဲေသာက္စရာေနရာမွာ ကယ္လိုရီနည္းေသာ ေသာက္စရာ သို႕မဟုတ္ ေရကိုအစားထိုးေသာက္သံုးခဲ့သူ အမ်ိဳးသားနဲ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ ရလဒ္ရယ္ အလားတူအုပ္စုထဲရွိ အေျပာင္းအလဲမျပဳလုပ္ခဲ့ေသာသူမ်ားရဲ႕ ရလဒ္ရယ္ကို ေလးႏွစ္အၾကာမွာ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရာ အေတာ္ကြာျခားေသာရလဒ္အေျဖအတိုင္းအတာတစ္ခုကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။

အဆိုပါ လူအုပ္စုမွာပဲ အနည္းဆံုး သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္တစ္ခြက္ေနရာမွာ ေရသို႕မဟုတ္ ကယ္လိုရီနည္းေသာေသာက္စရာကို အစားထိုးေသာက္သံုးခဲ့သူမ်ား၌ သူတို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ပမာဏထက္ 0.35 ကီလိုဂရမ္ ပိုမိုေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။

(၅) အဆီေလာင္ကၽြမ္းဖို႕အတြက္ ေရလိုအပ္ပါတယ္ (Water is necessary to burn fat)

ကိုယ္ခႏၶာအေနနဲ႔ ေရမပါဘဲ အဆီသို႕မဟုတ္ ကာဘိုဟိုက္ဒရိတ္ သိုမွီးတဲ့ ကိုယ္တြင္းဇီ၀ဓာတ္ျပဳႏိုင္ဖို႔ အဆင္မေျပပါဘူး။

အဆီအား ဇီ္၀ဓာတ္ျပဳတဲ့ျဖစ္စဥ္ကို lipolysis လို႕ေခၚတယ္။ သည္ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ပထမအဆင့္ကေတာ့ ေရေမာ္လီက်ဴးေတြနဲ႕ အဆီ ဓာတ္ေပါင္းဖြဲ႕ျဖစ္ကာ glycerol နဲ႕ fatty acids ထုတ္ေပးတဲ့ hydrolysis ပါပဲ။

အစားအေသာက္ေတြကေနတစ္ဆင့္ အဆီအျဖစ္ေကာင္းေကာင္းသိုေလွာင္ထားတဲ့ အဆီကို ေလာင္ကၽြမ္းသြားဖို႕အတြက္ မရွိမျဖစ္ မလုပ္မျဖစ္ကေတာ့ လံုေလာက္ေအာင္ေရေသာက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ရဲ႕ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္ေလးတစ္ခုအရ တိ႐စၧာန္မ်ားတြင္ ေရေသာက္ႏႈန္းပိုျမွင့္ေစလိုက္ျခင္းက lipolysis ျဖစ္စဥ္နဲ႔ အဆီက်ျခင္းျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ တိုးပြားလာေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။

(၆) ကစားခုန္စားေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ရာမွာလည္း ေရက ကူညီ (Water helps with workouts)
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္တိုင္းရဲ႕ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကေတာ့ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကြက္သားမ်ား၊ တစ္ရွဴးအတြဲအဆက္မ်ားနဲ႕ အရိုးအဆစ္မ်ား မွန္ကန္စြာေရြ႕လ်ားလႈပ္ရွားႏိုင္ဖို႕ ေရက အကူအညီေပးပါတယ္။ အလားတူပါပဲ ေလ့က်င့္ခန္း လႈပ္ရွားကစားေနခ်ိန္ အဆုတ္၊ ႏွလံုးနဲ႕ အျခားေသာ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ေရက အကူအပံ့ေပးပါတယ္။

ေရဓာတ္လံုလံုေလာက္ေလာက္ရရွိေနျခင္းက ၾကြက္တက္ျခင္းနဲ႕ ေမာပန္းႏြမ္းလ်ျခင္းေတြလို ျပႆနာေတြမမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစျပီး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေနတဲ့အေပၚ အဆင္ေျပေျပျဖစ္ေစပါတယ္။

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းမျဖစ္ရေအာင္ ေလ့က်င့္ခန္း မျပဳလုပ္ခင္၊ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ၊ ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ အျမဲလိုလိုေရေသာက္သင့္ပါတယ္။

မိမိလက္လွမ္းမီတဲ့ေနရာတစ္၀ိုက္မွာ ေသာက္ေရသန္႔ကို ထားသင့္တာပါ။ အထူးသျဖင့္ ရာသီဥတု ပူအိုက္ခ်ိန္၊ စိုစြတ္ခ်ိန္ သို႕မဟုတ္ အလြန္အမင္း ေနပူေနတဲ့အေျခအေနေတြမွာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနရင္ေပါ့ဗ်ာ။

ေရပမာဏ ဘယ္ေလာက္ေသာက္သင့္သလဲ (How much water do you need to drink?)
အိမ္ေထာင္ရွင္မေတြကေတာ့ မိသားစုထမင္းစားဖို႔ျပင္ဆင္ေနစဥ္မွာ ေရကရားထဲကေန ဖန္ခြက္ထဲငွဲ႔ထည့္ေပးကာ ကေလးေတြကို ေပးတတ္တာပါပဲ။

အၾကံဳျပဳခ်က္ေပးရရင္ အသက္အရြယ္နဲ႔ က်န္းမာေရးတို႔လို အေၾကာင္းတရားေတြေပၚမူတည္ျပီး ေရကိုခ်ိန္ဆေသာက္သံုးရပါမယ္။

ေရဘယ္ေလာက္ေသာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ိဳးမရွိပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ေသာလူေတြက ေရပိုေသာက္ဖို႔ သို႕မဟုတ္ ေရေလ်ာ့ေသာက္ဖို႕ အေၾကာင္းအရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚ မူတည္ေနတာမို႔ပါ။

ဘယ္လိုအခ်က္ေတြပါ၀င္ေနလဲဆိုေတာ့ -
(၁) လႈပ္ရွားသြားလာမႈ အခ်ိန္အဆ (activity level)

(၂) အသက္အရြယ္ (age)

(၃) ကိုယ္ခႏၶာအရြယ္အစား (body size)

(၄) အပူအေအးအတိုင္းအတာ (temperature)

(၅) စိုထုိင္းမႈအေျခအေန (humidity)

(၆) ေနထြက္မႈအေျခအေန (sun exposure)

(၇) က်န္းမာေရး အေျခအေန (health status)

က်န္းမာေရးနဲ႔သက္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားအေနနဲ႔ ေန႕စဥ္ေရေသာက္သံုးရမယ့္ပမာဏေတြကို အၾကံျပဳေလ့ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေတာင္စု အမ်ိဳးသားေဆးသိပၸံဌာန (National Academy of Medicine - NAM) အေျပာအရ အရြယ္ေရာက္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ရက္ကို ၂၇၀၀ မီလီလီတာ (2,700 mL/day for adult women) ၊ အရြယ္ေရာက္ျပီးအမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ တစ္ရက္ကို ၃၇၀၀ မီလီလီတာ (3,700 mL/day for adult men) ေသာက္ရမယ္လို႕ဆိုထားပါတယ္။

ေရေသာက္တာလံုေလာက္ဖို႔ (Getting enough water)
၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးႏွင့္ အဟာရေဗဒ စစ္ေဆးေလ့လာမႈ (၂၀၀၅ - ၂၀၁၀) စစ္တမ္းအရ ေတြ႕ရွိတာကေတာ့ အရြယ္ေရာက္အမ်ိဳးသားအမ်ားစုဟာ NAM က အၾကံျပဳညႊန္းဆိုထားတဲ့ တစ္ရက္တာေရေသာက္ႏႈန္းထက္ ပိုမိုေသာက္သံုးခဲ့ၾကတာပါပဲ။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရလဒ္ကျပဆိုတာကေတာ့ အရြယ္ေရာက္သူအမ်ားစု အထူးသျဖင့္ အသက္အရြယ္ရေနျပီးေသာ လူၾကီးေတြဟာ NAM က လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္းျပည့္မွီဖို႕ ေရကိုလံုေလာက္ေအာင္မေသာက္ခဲ့ၾကပါဘူးတဲ့။

အသက္အရြယ္ ၂၀ - ၅၀ အုပ္စုအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသား ၄၂.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ အမ်ိဳးသမီး ၄၀.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ NAM ရဲ႕အၾကံျပဳထားခ်က္ အတိုင္း မျပည့္မွီ မေသာက္သံုးခဲ့ၾကပါ။ အသက္အရြယ္ ၇၁ႏွစ္ သို႕မဟုတ္ သည္ထက္အသက္ပိုရေနေသာ အမ်ိဳးသား ၉၄.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၈၂.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာလည္း လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း ေရမေသာက္ၾကပါဘူး။

ေရေသာက္မိဖို႔ လိုက္နာရမယ့္ ေယဘုယ်အခ်က္မ်ား -
ေရ ၈ေအာင္စ တစ္ဖန္ခြက္ကို အစာစားခ်ိန္တိုင္းေသာက္ေပးပါ။
ျပန္အသံုးျပဳလို႕ရတဲ့ ပုလင္းတစ္လံုးထဲသို႕ ေရထည့္ကာ သြားေလရာသယ္သြားပါ။

ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ခ်ိန္ သို႕မဟုတ္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတဲ့အခါမ်ိဳးေတြမွာ ေရပိုေသာက္ပါ။

ရာသီဥတု ပူေႏြးခ်ိန္၊ စိုစြတ္ခ်ိန္ သို႕မဟုတ္ ေနအလြန္ပူတဲ့အခ်ိန္မ်ားမွာ ေရပိုေသာက္ေပးပါ။

အိပ္ရာနံေဘးမွာ ေရတစ္ဖန္ခြက္ေလာက္ေတာ့ ထားထားပါ။

 သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ ေရလံုျပဳတ္ဟင္းလ်ာေတြလို စြပ္ျပဳတ္နဲ႕ အရည္မ်ားေသာ အစားအစာမ်ားကို စားေသာက္ေပးပါ။

ဘယ္ရီသီးမ်ား၊ စပ်စ္သီး၊ ဖရဲသီးမ်ား၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ား၊ သခြားသီးမ်ား၊ မုန္ညင္းရြက္၊ ဆလပ္ရြက္တို႕လို ေရဓာတ္ပါ၀င္ႏႈန္းမ်ားေသာ သစ္သီးမ်ားနဲ႕ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို စားသံုးေပးပါ။

Alex Aung (23 January 2019)

Ref: “Can water help you lose weight?”By Jennifer Huizen

No comments: