Thursday, February 14, 2019

"စြမ္းအင္ကိုက်ြမ္းက်င္သူေတြနဲ့ ကိုင္ေစခ်င္သည္"[ဆရာသရ၀ဏ္(ျပည္) ေရးသည္။]

အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ သို ့ တိုင္ၾကားခံရမွု အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ၀န္ၾကီးဌာန ၁၄ ခု တြင္ ဌာနတြင္း အဂတိလိုက္စားမွု တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ့ (CPU) မ်ားဖြဲ့စည္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္ ။ ထိုသို့အတိုင္ခံရမွုအမ်ားဆံုုး ၀န္ၾကီးဌာနထဲတြင္လ်ွပ္စစ္နွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနလည္းပါသည္ဟုသိရသည္ ။ ထိုအခါ က်ြန္ေတာ့္ထံသို့ေရာက္ေနေသာ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနမွ၀န္ထမ္းတေယာက္၏ ရင္ဖြင့္စာကိုသတိရမိသည္ ။ ထိုစာကို သမၼတၾကီးလည္းဖတ္မိေစခ်င္၏၊ လ်ွပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနမွ၀န္ၾကီး လည္းဖတ္မိေစခ်င္ပါ၏ ။အေသးစိတ္ ဓာတ္ပံုအေထာက္အထားမ်ားလည္း မ်ားစြာပါေသး၏။ အခ်ိဳ့လူမ်ား ၏ နာမည္အေသးစိတ္ ၊ ရာထူးအေသးစိတ္ ၊ ပတ္သက္မွုအေသးစိတ္ကိုခ်န္လွပ္၍ သူမ၏စာကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္ ။ က်ြန္ုပ္၏မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ့ကိုေတာ့ စကားခ်ပ္အျဖစ္ကြင္းစကြင္းပိတ္ျဖင့္ေဖာ္ျပလုိက္ရေပသည္ ။

“ဆရာရွင့္   MPPE ဆီဆိုင္ေတြက ၁၉၉၀ ေက် ာ္က ၂၀၁၀ အႏွစ္၂၀ေလာက္ ေခတ္ေကာင္းခဲ႔ပါတယ္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး အစိုးရပိုင္ဆီဆိုင္ ၂၆၄ ဆိုင္ရွိပါတယ္ အဲဒိအခ် ိန္က ဝန္ႀကီးက ဦးခင္ေမာင္သိန္း အေျပာင္း ဦးလြန္းသီ ျဖစ္ခါစ ဒုဝန္ႀကီးက ဦးသိန္းေအာင္ တို႔ပါ ။မေကြးတိုင္းမွာ ဆီဆိုင္ ၁၆ဆိုင္ရွိ ေရနံတိုင္းရံုးတရံုးထဲရွိ တိုင္းမွဴ း တိုင္းေရနံေရာင္းဝယ္ေရး အရာရိွ (DMO) ကအုပ္ခ် ဳပ္ တိုင္းရံုးကပဲ ကားဆိုင္ကယ္ ဆီစာအုပ္လုပ္ေပး ဆီဆိုင္ေတြကို A,B,C အဆင့္၃ မ် ိဳ းခြဲထားၿပီး A အဆင့္ဆို လက္ႏွစ္ဖက္ ၁၀သိန္း Bဆို လက္တဖက္ပဲ တလထဲနဲ႔အရင္း ေၾကပါတယ္ ။မေကြး ပဲခူး နယ္ဆိုင္ တႏွစ္စာက ရန္ကုန္ မႏၲေလး တလစာေလာက္နဲ႔ ညီပါတယ္. . တိုင္းရံုးက ဆီစာအုပ္ဖိုးပိုေတာင္း တဲ႔ခြင္ရွိ ဆီဆိုင္ကို ဆိုင္မန္ေနဂ် ာ လက္ေထာက္ဆိုင္မန္ေနဂ် ာနဲ႔ ဆီျဖည့္ဝန္ထမ္း ေပါင္း အမ် ားဆံုး ၁၀ေယာက္မွ အနဲဆံုး ၅ ေယာက္ရွိ ျပင္ပက ဆီျဖည့္ဖို႔နဲ႔ စားရင္းဇယား လုပ္ဖို႔ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အမ် ိဳ းေတာ္ သူေတြေခၚခိုင္းပါတယ္ ၁၀ဂါလံေရာင္း ၁ဂါလံ က်န္ပါတယ္ ဆီေတြ သိုေလွာင္တဲ႔ သံကန္ေတြကလဲ ပူပူေအးေအး ဆီသားတက္ပါတယ္ ညေနဆီတိုင္း ထုတ္တဲ႔ဆီစာရင္းနဲ႔ သံကန္လက္က်န္ဆီစာရင္းနဲ႔ ဆီတိုင္းၿပီး ပိုတာအကုန္ေရာင္း ဆီပြဲစားေတြကလဲ တန္းစီ ေစ် းပို ေပးတဲ႔သူေရ ာင္းတာပဲ တိုင္းရံုး စားေရးဘဝက ဆီထုတ္ေစ် းက ဓါတ္ဆီ၁၆၀/ ဒီဇယ္၁၈၀/ အျပင္ေစ်း ၅၀၀ ေနာက္ ထုတ္ေစ်းက ၁၅၀၀/ အျပင္ေစ်း ၃၀၀၀/ တရုတ္ဆိုင္ကယ္ဝင္လာ ဆီေစ်းေကာင္းလာ ေရာင္းအားလဲ ေကာင္းလာပါတယ္ ထုတ္ေစ်း၂၅၀၀/ အျပင္ေစ်း ၄၀၀၀-၅၀၀၀ရွိပါတယ္ ဆီအမ်ားဆံုးေရာင္းရတဲ႔ဆိုင္ ခြဲတမ္း အမ် ားဆံုးရတာပါပဲ ဆီမထုတ္တဲ႔ ဆိုင္ကယ္စားရင္းကို အထုတ္ျပ ေရာင္းေစ်းစိုက္သြင္းၿပီး အျပင္ေရာင္းစား တာပါပဲ ဆီဆိုင္ဝန္ထမ္းကားစီေတာ့ ကားသမားေတြက အလကားစီး ထမင္းပါေၾကြး ဆရာမေတြ ကားတားစီရင္ မတင္ခ်င္ဘူး ဆီျဖည့္ဝန္ထမ္းေတြ ၄တန္းေတာင္ မေအာင္တဲ႔သူေတြေတာင္ပါပါတယ္။

ပညာတတ္ေတြ ေဘးေရာက္တဲ့ ေခတ္ေပါ့ဆရာ ၂၀၀၆ / ၂၀၀၇ ေလာက္က ရန္ကုန္ဆီဆိုင္မွာ ဆိုင္မန္ေနဂ် ာကတေန႔စာအေရာင္း မနက္ပိုင္းေငြကိုဘဏ္သြင္းဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းရံုးကိုပို႔ ေန႔လည္နဲ႔ ညေနေရာင္းရေငြကို တိုင္းရံုးအပ္ရ မန္ေနဂ် ာတေယာက္က ေသာၾက ာ ေန႔ညေနေရာင္းရေငြ စေနတနဂၤေႏြ ေရာင္းရေငြနဲ႔ တနလၤာ မနက္ပိုင္း ေရာင္းရေငြ ( FECနဲ႔ပါ ေရာင္းေန) သိန္းေထာင္ေက် ာ္ တိုင္းရံုးကိုမီးခံ ေသတၱာနဲ႔အပ္ရတာ မီးခံေသတၱာထဲ ေဘာက္ခ်ေတြပဲထည့္ၿပီး ပိုက္ဆ႔ံကို လစ္ေျပးဘူးတယ္ ဘယ္သူမွ မတိုင္ရဲဘူး DMO နဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြ ေပါင္းေလ်ာ္ဖူးတယ္ ။ဆီအသံုးျပ ဆီေရာင္း အစားထိုး ေလ်ာ္ၾကတာပါ အဲဒါက ရန္ကုန္mppe တကယ္ျဖစ္ခဲ႔တာပါ ။ရန္ကုန္ဆိုင္က မန္ေနဂ် ာ တေယာက္ရဲ႕ မယားႀကီး မယားငယ္ အတိုင္းအေတာ ဇာတ္လမ္း လ်ွပ္တျပတ္ဂ် ာနယ္မွာ ဦးျမတ္ခိုင္ေရးဘူးတယ္ သူတို႔ အသိဆံုးပဲ ဆရာ. .


ရန္ကုန္ မႏၲေလး ဆီဆိုင္ေတြ Aအဆင့္ဆို ကားနဲ႔စိန္မွ ရတာ တလအတြင္းေၾကပါတယ္ ဆီဆိုင္ တဆိုင္ တလေရာင္းအားဟာ က်ြန္မ တာဝန္က်ခဲ႔ဘူးတဲ႔ ---- ဆီဆိုင္ဟာ နယ္မွာေရာင္းအား အနဲဆံုးပဲ အဲဒိဆီဆိုင္မွာ ဝန္ထမ္း ၅ေယာက္ပဲရွိ ဓါတ္ဆီ ဂါလံ၅၀၀၀ နဲ႔ ဒီဇယ္ဂါလံ ၃၀၀၀ ေရာင္းရပါတယ္ အျပင္ေရာင္းစား ရတာ ။တလကို ဓါတ္ဆီ ၅၀၀ဂါလံနဲ႔ ဒီဇယ္ ၃၀၀ဂါလံ ထုတ္ေရာင္းစားရ မန္ေနဂ်ာနဲ႔ ဆီျဖည့္ဝန္ထမ္း ခြဲယူရ ၃း၂း၁ အခ် ိဳး မန္ေနဂ် ာ ၃ သိန္း လက္ေထာက္မန္ေနဂ် ာ ၂ သိန္း ဆီျဖည့္ဝန္ထမ္းက ၁ သိန္းခြဲယူရ ရန္ကုန္ဆိုင္၂၄ နာရီဆိုင္ေတြဆို ဂါလံေသာင္းေက် ာ္ပဲ အဲဒါပါ ဆရာ ဆီဆိုင္၂၆၀ေက် ာ္ကို တလ ဓါတ္ဆီ ဒီဇယ္ ဂါလံ၅၀၀ နဲ႔ ၁၅ႏွစ္ဆို မနဲဘူး ဆီဂါလံေတြ ဆီသယ္ေဘာက္ဆာ ကားေတြ ဓနိေတာဆီ ပဌနဂိုလ္ဌာန ပဌနဂိုလ္ မႏၲေလးပင္မ ဆီျဖန္႔ျဖဴ း ေရးဌာနႀကီးေတြ ခိုးတာေတြ မပါ ေသးဘူး ဆရာ ။ဒါ mppe တခုထဲရွိေသးတာ moge နဲ႔ mpe စက္ရံုေတြလဲ ပြဲေတာ္ေတြ႕ခဲ႔ ၾကပါတယ္ သန္လ် င္နဲ႔ သံပုရာကန္ စက္ရံုေတြက အဆိုးဆံုးပါပဲ က်ြန္ေတာ္က ျမစ္သာဆည္နဲ႔ ပခုကၠဴ ေညာင္ဦး တံတားဆိုက္လဲ ဆီႀကီးၾကပ္ေရး တာဝန္က် လို႔ ခြဲတမ္းယူခဲ႔ဘူးပါတယ္ ဒီတိုင္း့ျပည္ မမြဲပဲ ေနပါ့မလားဆရာ ခု အျမင္မွန္ ရေတာ့မွ လစာယူေနရေတာင္ ရွက္လာပါတယ္ ဆရာ။

       စြမ္းအင္ကို အဓိကဖ်က္္စီးခဲ႔တဲ႔ ပုဂၢဳိလ္က ……… ပါပဲ ။1995/96 ေလာက္က သူ႔ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ ကားကလဲ အေကာင္းစားနဲ႔ ရွိမွာေပါ့ ဆရာ ပုဂံ ေညာင္ဦးကအျပန္ ေဂြးခ် ိဳ ဆီဆိုင္မွာ ဆီထည့္တာ ဆီမသန္႔လို႔ ေရနံေခ် ာင္းမွာ ဆီတိုင္ကီေဖါက္ခ် ဆီသန္႕ရွာခဲ႔ရတယ္လို႔ ေဂါက္ရိုက္ အတူရိုက္ရင္းေျပာတာ စိတ္ဆိုးၿပီး ေဂြးခ် ိဳ တဆိုင္လံုးက ဝန္ထမ္းေတြ နဲ႔ ေခ် ာက္ေရနံကဆီပို႔တဲ႔႔ ဆီသယ္ ေဘာက္ဆာကားသမားကို စစ္ေဆး ၿပီး အကုန္ျဖဳ တ္ျပစ္ခဲ႔ဘူးတယ္. . ေနာက္တခုက 1999/2000 ေလာက္က သံပရာကန္ေရနံခ် က္ စက္ရံုမွာ စက္ရံုမွဴ းနဲ႔ ဆီခ်က္တဲ႔ ကုန္ထုတ္ဝန္ထမ္း၁၀ ေယာက္နဲ႔ ေပါင္းၿပီး mogeက ေရနံစိမ္းကို အစိုးရေငြနဲ႔ဝယ္တာ တဝက္ပဲ အဝယ္ျပ အခ်က္ျပၿပီး က်န္တဲ႔ တဝက္က ခ်က္လို႔ရတဲ႔ဆီကို အကုန္ အျပင္ေရာင္းစားခဲ႔ၾကတယ္ ေနာက္အေဝမတဲ႔လို႔ ၁၀ေယာက္ အတြင္းသိထဲက တေယာက္တိုင္လို႔ တိုင္သူေရာ အတိုင္ခံရသူပါ ၁၀ ေယာက္လံုး ေထာင္၁၀ ႏွစ္က် တဲ႔ အျဖစ္ ျဖစ္ခဲ႔ဘူးတယ္. . အဲဒိေနာက္ ေတာ့ ၀န္ၾကီး------က သူ႔တပည့္--------ေတြကို ေဝစား မ်ွ စားလို႔ရေအာင္ အထူးအရာရွိ ဆိုတဲ႔ ရာထူးထြင္ ခန္႔ထားၿပီး mpe, moge, mppe ဆီဆုိင္ စက္ရံု ဌာနေတြကို အခ် ိန္မေရြး ဝင္စစ္ခြင့္ျပဳ ေပါင္းစားေစၿပီး တရုတ္ေရနံ ပိုက္လိုင္း စစ္ေဆး ႀကီးၾကပ္ေရးအေနနဲ႔ ေဒၚလာပါ စားေစခဲ႔ပါတယ္. . ၂သီး . .၃သီး စားေတြလို႔ ေခၚတာေပါ့ ဆရာ။

     အဆိုးဆံုးက ေရနံစိမ္း ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းခ, တရုတ္ေရနံပိုက္လိုင္းမွာ ရတဲ႔ေဒၚလာ တေဒၚလာကို ျပင္ပေပါက္ေစ် း ၇၀၀ နဲ႔ ေရာင္းစားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သြင္းေတာ့ တေဒၚလာ ၆က် ပ္ ႏႈန္းနဲ႔ပဲသြင္းခဲ႔ တယ္လို့ ေျပာၾကေပမယ့္ စစ္အစိုးရေခတ္မို့ ဘာမွအေရးယူတာေတြဘာေတြမၾကား၇ပါဘူး။ . ဆရာနဲ႔ တပည့္ေပါင္းၿပီး ၂၀၁၀ ဆီဆိုင္ေတြ ကုပၼဏီလႊဲတဲ႔ အခ် ိန္မွာ အက် ိဳ းျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္ ဆီဆိုင္ေတြကို ျပင္ပေပါက္ေစ် းထက္ လြန္စြာမွနဲပါး တဲ႔ေအာက္ေစ် းနဲ႔ ကုပၼဏီေတြကို ေရာင္းစားခဲ႔တာပါ ႏိုင္ငံေတာ္မွမ် ား စြာနစ္နာဆံုရွဴံ းခဲ႔ရပါတယ္. . . ဝန္ႀကီးရဲ႕ သားေတာ္သမီးေတာ္ေတြ ဆီဆိုင္ေတြ ရခဲ႔ပါတယ္. . . ေျပာစရာေတြ က် န္ပါေသးတယ္. . သည္းခံဖတ္ေပးပါဦး ဆရာ ။
       
            ခုလက္ရိွ mppe mpeေရာ moge မွာပါ တခ် ိဳ႕ ႔လုပ္ငန္းေတြ ဝန္ႀကီး မသိတာေတြ ရွိေနပါတယ္။
အရင္ေခတ္တုန္းကဆို ၀န္ၾကီးသား--------က  ၁၀ဘီး ၁၂ဘီး ဆီသယ္ေဘာက္ဆာ ကားေတြ ေထာင္ၿပီး ရန္ကုန္ဆီဆိုင္ ေတြကို ဆီပို႔ေစခဲ႔ပါ ဆီေလ်ွာ့ေနရင္လဲ ဘယ္ ဆိုင္မန္ေနဂ် ာမွ မေျပာရဲခဲ႔ၾကပါဘူး ဌာနက ဆီသယ္ယာဥ္ ေဘာက္ဆာ ကားေတြကို နယ္ဆိုင္ပဲ ပို႔ရေတာ့ရ ပါတယ္ ။ဆီျဖည့္ ပန္႔မန္း မိန္းမေတြနဲ႕ ဆိုင္မန္ေနဂ် ာ့ မိန္းမေတြက တိုင္းမွဴ း၊ dmoေတြရဲ႕ မိန္းမကိုဖါး dmo စက္ရံုးမွဴ း မိန္းမေတြက ညႊန္မွဴ း ဝန္ႀကီး ဒုဝန္ႀကီး မိန္းမေတြ သား သမီး ေဆြမ် ိဳ းေတြ ကိုဖါး ၾကနဲ႕ အဖါး သံသရာလယ္ ခုဆို အဲဒိdmoေတြ စက္ရံုမွဴ းေတြ ရံုးခ် ဳ ပ္မွာ ညႊန္မွဴ း ေတြ ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ ။ဒီမိုးဒီေလ ဒီလိုလူေတြ စီမံကြပ္ကဲအုပ္ခ် ဳပ္တာ ဘယ္လိုမွ ေကာင္းမလာႏိုင္ပါဘူး တျခားဌာနေတြလဲ ဒီလိုပါပဲ ဓါတ္ဆီ ဆိုင္မန္ေနဂ် ာ ဆိုင္ဝန္ထမ္းေတြ ဆိုင္ပိတ္တာနဲ႔ ktv ပန္းကံုးစြပ္ မယားငယ္ယူနဲ႔ စစ္ကိုင္းdmo တေယာက္aidsနဲ႔ ေသဘူးတယ္ ။တခ် ိဳ ႕ဝန္ထမ္းေတြလဲ အလားတူ ပါပဲ ၂၀၁၀ ဆီဆိုင္ေတြလဲ ေရာင္းလိုက္ေရာ ဆိုင္ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕ ဆင္းရဲမြဲေတ ဘဝပ် က္ၾကနဲ႔ အရက္ေၾကာင့္ေသတဲ႔သူကေသ . .မစားေကာင္းတာ စားခဲ႔ေတာ့ ကင္ဆာေရာဂါေတြလဲ ျဖစ္ၾကနဲ႕ ေတာ္ေတာ္ သံေဝဂ ယူစရာ ေကာင္းပါတယ္ ဆရာ. . ႀကီးပြါးခ်မ္းသာေနတဲ႔သူလဲ ရွိပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ဆရာရယ္. . အထင္ႀကီးစရာေတာ့ တကြက္မွမရွိ ။

        စက္ရံုေတြမွာ  လ်ွပ္စစ္ဝန္ထမ္းေတြကို လ်ွပ္စစ္က်ြမ္းက် င္ သင္တန္းေတြ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္ျပင္ေတြကို သင္တန္းေပးတာေတြ မရိွတာ ေၾကာင့္ က်ြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းရွားပါး လာေနတာပါ ခုစက္ရံုဆို ခါးဆက္ ျပတ္ေနၿပီလို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္ ။အသစ္ဝင္လာတဲ႔ BEဆင္းေတြလဲ က်ြမ္းက်င္မႈ အားနည္းပါတယ္ ဆရာ တလက္စတည္း စက္ရံု အေၾကာင္း ပါေျပာပါရေစ စက္ရံုကေန ေနျပည္ေတာ္ မႏၲေလး မေကြးနဲ႕ မင္းဘူး ဓါတ္ေငြ႕ဆိုင္၄ဆိုင္ကို ဓါတ္ေငြ႕ပ lpg သယ္ ေဘာက္ဆာယဥ္နဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ဆိုင္ကို
ပို႔ေပးရပါတယ္ နပတဆိုင္ကို စြမ္းအင္ရံုးခ် ဳပ္ mpeက ဝန္ထမ္း မန္းဆိုင္ကို ေခ် ာက္ေရနံခ် က္စက္ရံု နဲ႔ မေကြး မင္းဘူးဆိုင္ကို မင္းဘူး စက္ရံုကဝန္ထမ္းေတြ အလွည့္က် စနစ္နဲ႔ သြားရပါတယ္ ဒါေတာင္ရန္ကုန္LPG ၄ဆိုင္ကို ရတနာစုကုပၼဏီကို၂၀၁၆က လႊဲလိုက္လို႔ ရံုးခ် ဳပ္ကလူေတြ စားေပါက္ပိတ္ကုန္ၾကတယ္ မင္းဘူး မေကြးက တလကို တႀကိမ္ ၁၀ေယာက္နဲ႔အလွည့္က် သြားရ မေကြးဆိုင္က ခြဲတမ္းက စရိတ္ၿငိမ္း ၃/ ၄ သိန္း မင္းဘူးက စားစရိတ္ မပါ ၂သိန္း နီးပါး ခုလက္ရွိအခ် ိန္ ထိလုပ္စားေနၾကတံုးပါ မင္းဘူးစက္ရံုကlpgတင္ဒါကို ရံုးခ်ဳပ္ကကိုင္ထား တင္ဒါ မေအာင္ရင္ မင္းလွသံပုရာကန္ စက္ရံုကို ယခင္က ပိုက္လိုင္းနဲ႔ ပို႔ေပးရတယ္ မင္းလွနဲ႔ မင္းဘူးၾကား ဗါးရံုတခုရွိ ဗါးဖြင့္ပိတ္လုပ္ရ ဟိုဘက္နဲ႔ဒီဘက္ စက္ရံုက ပိုက္လိုင္းႀကီးၾကပ္ေတြ ပိုက္လိုင္း က်န္lpg ခိုးထုတ္တာနဲ႔ အရွံဳ းမ်ား ေနလို႔ lpgေဘာက္ဆာနဲ႔ ပို႔ေပးေန ရေတာ့ ကားနာ ကားေမာင္းဆီကုန္ တိုင္းျပည္ ဘ႑ါပဲရွံဳ းေနေတာ့ စက္ရံုက ဂ် ပန္အေၾကြးမေက် လို႔ ရွံဳဳးရတဲ႔ အထဲ အရွံဳ းေပၚ အရွံးဆင့္ ေနပါတယ္ . . .

လူမွန္ေနရာမွန္လဲမရွိ ဆိုင္တာဝန္က် အမ် ိဳ းသမီး ဝန္ထမ္း ေတြလဲ ခြဲတမ္းယူေနၾကတာ မန္းသံပုရာကန္စက္ရံုက အမ် ိဳ း သမီးဝန္ထမ္းေတြဆို ျခင္းေလးေတြ ခ် ိဳင့္ေတြထဲ ဆီထည့္သယ္ေနၾက သန္လ်င္နဲ႔ တျခားစက္ရံုက အမ် ိဳ း သမီးဝန္ထမ္းေတြလဲ ပါမွာပါပဲ. . ျပဳ ျပင္ေရးက စိတ္ဓါတ္ေရာ အလုပ္ကိုင္ပါ ျပဳ ျင္ဖို႔ အေတာ္ကို အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္ ။

      ဓါတ္ေငြ႕ရည္ဆိုင္ကိုလဲ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ တစ္ခါတာဝန္က် ။  မခိုး ခ်င္ေတာ့လို႔ပါဆရာ. .
စက္ရံုကေန မေကြး မင္းဘူး lpg ဆိုင္ေတြက ဓါတ္ေငြ႕ရည္ ထုတ္တဲ႔စာအုပ္ ဓါတ္ေငြ႕ရည္အိုး ကို ပူးတြဲထုတ္ေပးထား စာအုပ္ သက္တမ္းတိုးခ်င္ရင္ စက္ရံုမွ တဆင့္ ရံုးခ် ဳ ပ္ကို တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳ သက္တမ္းတိုးရပါတယ္။မေကြး မင္းဘူးဓါတ္ေငြ႕ရည္ဆိုင္ ေတြမွာ ထုတ္တဲ႔အိုးနံပါတ္နဲ႔ စာအုပ္ပါ အိုးနံပါတ္ေတြ မတူေတာ့ပါ အိုးေဟာင္းေတြ ပ်က္စီးကုန္လို႔ အျပင္ထိုင္းကထုတ္တဲ႔ အိုးေတြနဲ႔ ထုတ္ေနၾကတာလဲ ၾကာပါၿပီ စာအုပ္တအုပ္ တအိုးကို 25 kg ထည့္ေပးရမွာ ဒါေပမယ့္ စာအုပ္နဲ႔ဆို 22. ပြဲစားအိုးဆို 23.ပဲ ပံုမွန္ထည့္ေပးၾက 25 kg အိုးတအိုးကို မိသားစု ၅ ေယာက္ရွိ တဲ႔အိမ္ အနဲဆံုး ၃လ ၄လ နီးပါး သံုးလို႔ရပါတယ္ မထုတ္ျဖစ္တဲ႔လေတြ နစ္နာမွာေၾကာက္တဲ႔သူေတြက ပြဲစားကို စာအုပ္ေရာင္းစားထား ပါတယ္ သူလိုမွသာ ပြဲစားဆီက ထုတ္ယူပါတယ္ မေကြးမွာ ပြဲစား ၂ေယာက္ အလွည့္နဲ႔ မင္းဘူးက ၁ေယာက္ထဲ ပြဲစားနဲ႔ တာ၀န္ရွိတဲ့သူ ကလဲ ဖဲ အတူရိုက္ေပါင္းစားၾကပါ ေသးတယ္ lpg ေဘာက္ဆာသမား နဲ႔ log ထည့္ေပးသူ ကုန္ထုတ္အဖြဲ႔ နဲ႔ ပိုထည့္ေပးရတဲ႔ ေစ်းကြက္ ရွိပါေသးတယ္. .lpg ပြဲစား lpg ထည့္အိုးက 45kg အိုးႀကီးနဲ႔ ထည့္ေပးရၿပီး အကုန္လံုး ရန္ကုန္ ကိုပို႔ပါတယ္ ရန္ကုန္မွာlpg ေစ်းကြက္ ရွိေနပါတယ္ ကုလားေတြလို႔ ေျပာပါတယ္. . . ဒါအျပင္ ဆိုင္မွာ ပိသာနဲ႔ လာဝယ္ တဲ႔သူေတြကိုလဲ အလြတ္ေရာင္းစား ၾကပါေသးတယ္ ရတဲ႔ဟာ အေသာက္အစား စရိတ္ေပါ့ ဆရာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာန အေၾကာင္းလဲ ေျပာပါဦးမယ္. . ဆရာ. . .

           လစဥ္လဲ စက္ရံုပ ဝန္ထမ္းေတြကို မေကြး ၁၁ဦး မင္းဘူး ၁၁ဦး မငဆိုင္အလွည့္က် လြတ္ရတယ္
ရယ္စရာတခုရိွပါတယ္ ဆရာ လစဥ္ ဆိုင္ခ် ိန္းတိုင္း ဆိုင္တာဝန္က် မန္ေနဂ်ာက ပြဲစားဆီကပိုက္ဆံ႔ ယူ ဆိုင္ဝန္ထမ္း၁၁ ေယာက္စာ အိုးခြက္ပန္းကန္ေတြကို ဝယ္ ဆန္ဆီဆား အေၾကြးယူ ေန႔စဥ္ ေစ်းဝယ္ထမင္းခ် က္လဲ တာဝန္ေပးထားၿပီးသားပါ အားလံုးက ဆိုင္မွာပဲအိပ္ရပါတယ္ လကုန္ဆိုင္ခ် ိန္းရင္ ပြဲစားနဲ႔ စားရင္းရွင္း ပိုတာခြဲယူ သူကိုလဲ lpg လိုသေလာက္ ေပးထားၿပီး သား အိုးခြက္ပန္းကန္ေတြကို ၁၁ဦး မဲႏွဳိက္ အိမ္သည္တာ လစဥ္ပါပဲ အဲဒီလိုမ် ိဳ းေတြ မခိုးခ် င္ေတာ့ပါဘူး ဆရာ ရွက္လဲ အေတာ့္ကို ရွက္စရာ ေကာင္းပါတယ္ဆရာ သူခိုးေတြ လစာေပး စက္ရံုကရွဳံး ဒီတိုင္းျပည္ မြဲေနဦးမွာပါ။ ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ ဘာမွမသိ ေအာက္ေျခထိလဲမဆင္း ေျပာတာနားေထာင္တာေလာက္ပါပဲ ။

         ၂၀၁၆/ ၁၇ တံုး mpe မွာ md မရွိလို႔ …………. က mpe နဲ႔ mppe ပူးတြဲ md လုပ္ရပါတယ္ အဲဒိတံုးကလဲ ဝန္ထမ္းေတြကို လံုးဝ ထည့္မတြက္ပဲ ေညာင္တံုး lpg စက္ရံုကို မရွံဳ းပဲနဲ႔ သူနဲ႔ အမ် ိဳ းေတာ္ တဲ႔ ………… ကုပၼဏီကို လက္သိပ္ ထိုး ေရာင္းခဲ႔ၿပီး ရန္ကုန္က lpg ဂက္စ္ဆိုင္ ၄ ဆိုင္ပါ ေပးခဲ႔တာပါ ။အဲဒိအခ် ိန္က ဝန္ႀကီးေဖဇင္ထြန္းပါ ။ဝန္ထမ္းေတြလည္း ဟိုေရာက္ဒီေရာက္နဲ႔ အေတာ္ ဒုကၡ ေရာက္ခဲ႔တာ မင္းဘူးစက္ရံုကိုလဲ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ အပို႔ခံရတာပါ ။ mpe ရံုးခ် ဳပ္ကလူေတြ mppe,md ဦး……..အေတာ့္ကိုမုန္းၾကတယ္။ ရန္ကုန္ lpg ဂက္စ္ဆိုင္ကို အလွည့္နဲ႔သြားရတဲ႔ စားေပါက္ ပိတ္သြားခဲ႔လို႔ပါ . . . ရန္ကုန္ cng ဆိုင္ေတြက MOGE ေအာက္ကပါ cngဆိုင္ေတြလဲ mogeက ဝန္ထမ္းေတြ အလွည့္က် စနစ္နဲ႔ ပါပဲ သူတို႔ဆိုင္ကလဲ cngကားေတြ စာအုပ္ထုတ္ေပးထား တခ် ိဳ႕ cng ကားနံပါတ္နဲ႕ cngထုတ္တဲ႔စာအုပ္ က ကားနံပါတ္ စာအုပ္နံပါတ္ေတြ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရင္ အကုန္ေပၚ ပါတယ္ ဆရာ. . . ေျပာစရာေတြ က်န္ပါေသးတယ္. . ဆရာ။

 ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ဌာနဆို ခုမနက္ ကားေတြဆီ ထည့္ ဆီကို စတိုဌာနကိုင္ပါတယ္ ပစၥည္းထိန္းစတိုဌာနပါ နံမည္ကိုက စတို ဆိုတဲ႔အတိုင္းပဲ ေလ်ွာ့တာလဲပါ ကားေတြ ပ်က္ရင္ ဘီးေပါက္ရင္ အျပင္မွာပဲ လုပ္ရေတာ့ ကားသမား ေတြ ပိုက္ဆံ႔စိုက္ရတယ္ အဲဒါ စာရင္းျပလို႔မရေတာ့ မသြားတဲ႔ ခရီး အသြားျပ ဆီပိုထည့္ေပး ဆီေရာင္း ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ျပန္ဖါနဲ႔ ဆီသံသရာ လည္ေနပါတယ္ အင္ဂ်င္အႀကီးစား ျပင္ရင္ အျပင္work shop မွာပဲ ျပင္ရတာပါပဲ ျပင္ဆင္စရိတ္မ်ား ပစၥည္းအဝယ္စရိတ္မ်ား ပိုတင္ၿပီး လူႀကီးေတြနဲ႔ ကားသမား ခြဲယူၾက ေနာက္ မႏၲေလး ရန္ကုန္မသြားပဲ ပစၥည္းအဝယ္ အသြားျပ ဆီထုတ္ ေရာင္းစားေနၾကတာပါ လူႀကီးေတြ ကလဲ ခရီးသြားရံုးမိန္႔ moထုတ္ေပး ခရီးစရိတ္ပါ ထုတ္စားလို႔ရပါတယ္.. အဲဒါကိုစစ္ရင္တန္းေပၚပါတယ္. စက္ရံုဘ႑ါေရးဌာနမွ.သြားတဲ႔ခရီးစဥ္ တေလ်ွာက္ လမ္းေၾကး တံတား ေၾကး ေပးေဆာင္ထားျခင္းတဲ႔ေငြ ထုတ္ထားတာ ရွိမရွိ ၾကည့္ရင္သိပါ တယ္ ။

ကားေတြပံုမွန္ဆြဲရတာက ရံုးခ် ိန္နဲ႔ အလွည့္ဆင္းferry ဆြဲ ေစ် း ေက် ာင္း ေဆးရံု ဘဏ္ ဆြဲရ ေပမယ့္ မေကြး စကုဘက္ မသြားပဲ အသြားျပ ဆီထုတ္စားပါေသးတယ္ ကားႀကီးက ၁၀မိုင္ ၁ဂါလံ ကားေလးက ၁၂မိုင္၁ဂါလံႏႈန္းပါ ရံုးခ် ိန္ဆင္းတဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြက မနက္ ၈ နာရီတန္းစီၿပီး ၉နာရီထိ ကန္တင္းေကာ္ဖီေသာက္ ၁၀နာရီခြဲ ၁၁နာရီထိ အလုပ္ျပ ၁၁နာရီေက် ာ္ ထမင္းစား ေန႔ခင္း အိပ္တဲ႔သူအိပ္ ဖဲရိုက္ အရက္ေသာက္နဲ႔ ညေန၃ခြဲ အိမ္ျပန္ အခ် ိန္တန္ေတာ့ လကုန္ လစာေလးထုတ္နဲ႔ ဇိမ္ပါပဲ . . တျခားရံုးဝန္ထမ္းေတြဆို မနက္ ၁၀နာရီမွ ရံုးတက္တဲ႔ဝန္ထမ္းေတြ နယ္ၿမိဳ ႔ေတြမွာ ရွိပါေသးတယ္ ။ . ဆရာ့ကို ခုလို အသိေပးရလို႔ေတာ့ ေက်နပ္ပီတိျဖစ္မိပါတယ္. . တျခားစက္ရံု အေၾကာင္းေတြကိုလဲ ေျပာျပပါဦးမယ္. . ဆရာ. .

။စက္ရံုက ေဘးေပါက္မရတဲ႔ဌာနက ဝန္ထမ္းတခ် ိဳ႕ဆို လစာထုတ္အေၾကြးဆပ္လိုက္ ျပန္ေခ်းလိုက္နဲ႔ တလနဲ႔တလ အေၾကြးသံသရာလည္တဲ႔ သူေတြ ရွိပါတယ္ ။အရင္ေလာက္လဲ ခိုးလို႔ မရ ထြက္ေငြကို မထိန္းတတ္ ၂လံုး ၃လံုးလဲ ခုခ် ိန္ထိ ထိုးေနၾကတံုးပါ စက္ရံုရပ္ထားလို႔ ခိုးမရလို႔ အဆင္မေျပရင္ ေရႊေရာင္းၾကတာ မ်ားတယ္ ေရနံလဲထြက္ ေရႊလဲထြက္လို႔ေတာင္ ေျပာစမွတ္တြင္ mogeၾကေတာ့ တြင္းတူးဆီေရာင္းစားတာကို ဆီထမင္းစားတယ္လို႔လဲ ေျပာၾက တယ္ nld အစိုးရကိုလဲ လံုးဝမွ မေထာက္ခံ ။မခိုးရလို႔ ၂၀၂၀ အဘ ေမ်ွ ာ္တဲ႔သူေတြရွိလို႔ စက္ရံုေတြ မရပ္ေအာင္ အေပၚကထိန္းေနၾက ရွံဳ းတာကေတာ့ ၂ခါရွံဳ းပါပဲ ဆရာ ရပ္ထားတဲ႔ စက္ရံုဆို ဝန္ထမ္းလစာ လ်ွ ပ္စစ္မီတာခ, ကားခြဲတမ္းဆီ ပံုမွန္ကုန္ေနတဲ႔ အျပင္ အၿငိမ္းစား ရၿပီးတဲ႔ဝန္ထမ္းေတြ ဝန္ထမ္း အိမ္ယာက ဖယ္မေပးပဲ ေနေနတဲ႔ အရာရွိအၿငိမ္းစားေတြရွိတယ္ ။

ဓါတ္ေျမၾသဇာ စက္ရံုက ယူရီးယား နဲ႔ အမိုးနီးယား ထြက္ပါတယ္ စေလ ဆိပ္သာ ဆရာတို႔ျပည္နားက ေက် ာ္စြာ စက္ရံုေတြရပ္ထားတာ ၾကာေနပါၿပီ တြက္သာၾကည့္ပါေတာ့ ဆရာ ဘယ္ေလာက္ဆုံးရွံဳ းေနလဲလို႔ ရပ္ထားတဲ႔ စက္ရံုကဝန္ထမ္းေတြကို လည္ေနတဲ႔စက္ရံုေတြဆီ ၃လ တႀကိမ္ပို႔ေပးတယ္ အသြားျပန္ဆီ ကုန္တာပဲ အဖတ္တင္ပါတယ္ ေနာက္ စက္ရံုေတြက အရာရွိေတြ ကို ႏိုင္ငံေတာ္စားရိတ္နဲ႔ ဂ်ပန္ကို ၃ပါတ္ေလာက္ပို႔ေပးေသးတယ္ အလွည့္က် နဲ႔ပဲ ဘာမမထူးပါဘူး ။အေမစု နဲ႔ သမၼတႀကီးပါ သိေစခ် င္လို႔ပါ ဦးဝင္းခိုင္ ပါ သူ႔အနားကလူေတြ အေၾကာင္း သိေစခ် င္ပါတယ္ ဆရာ ။ အေမစု လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး လုပ္မယ္ဆိုတံုးက အားရိွခဲ႔တယ္ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ သူတို႔ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္လို႔ရသြားၾကတာပါ . . . ဆရာ .

       ကားေတြရဲ႕ တာယာ ဘတၳရီ ဆိုရင္လဲ ရံုးခ် ဳပ္ကကိုင္ထား လိုအပ္စာရင္းတင္လို႔ ရၿပီဆိရင္ သန္လ်င္စက္ရံုက စတိုသြားထုတ္ ရတယ္ အဲဒိ ကုပၼဏီေတြနဲ႔ အေပၚ ကလူေတြနဲ႔ ေပါင္းစားထား စာခ် ဳပ္ ထားသလားပဲ လိုခ်င္သလို ဘ႑ါေရးက ေငြထုတ္ဝယ္မရဘူး ေငြခ်ေပးရင္ ရရဲ႕သား တာယာပဲေပး ေတာ့ တာယာ ဘတၳရီဖိုး အျပင္ သြားထုတ္ရတဲ႔ သယ္ယူစရိတ္ ကားခေတြပါ ထပ္ကုန္ရပါတယ္ စက္ရံုအကုန္လံုးက သြားထုတ္ရတာပါ ဆရာ ေျပာဖို႔ က်န္ေနလို႔ပါ “

         သူမ၏စာကဆက္ရန္မ်ားစြာက်န္ေသးသည္ ။ဤစာကိုဖတ္ျပီးေနာက္ ၀န္ထမ္းေလာက တြင္ေခတ္စားေနေသာ မလုပ္မရွုပ္မျပဳတ္ဟူေသာစကားကို သတိရမိ၏ ။ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ေနၾကသည္မွာတိုင္းျပည္အတြက္ရင္ေလးစရာျဖစ္၏။ NLD အစိုးရအေပါ ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမရွိပဲ ၂၀၂၀ က် အဘေတြျပန္လာမွာဟုေမ်ွာ္ေနသူေတြ၀န္ထမ္းေလာကမွာ မ်ားေနေၾကာင္း စိတ္မေကာင္းစြာ သိရေပ၏ ။ သမၼတၾကီးသည္လည္းေကာင္း၊ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးသည္လည္းေကာင္း ဤျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာကိုင္တြယ္ေစခ်င္ပါသည္ ။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား ဤကဲ့သို့ဆံုးရွံုးေနျခင္းမျဖစ္သင့္ပါ ။ ယခင္ မဆလ ၊ န.၀.တ၊ န.အ.ဖ အစိုးရလက္ထက္ ၊ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ေတြမွာလို ဌာနတြင္းစံုစမ္းေရး( DI ) ဆိုျပီး သူ ့လူအခ်င္းခ်င္းစစ္ေဆးခိုင္းလို့ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ထိုအမွုကိစၥမ်ား ေပါ ္ထြက္လာမည္မဟုတ္ပါ ။ အားလံုးေကာင္းပါသည္ခင္ဗ်ား ၊ ၀န္ၾကီးဌာနၾကီးတိုးတက္မွု ရာခိုင္နွုန္းမည္မ်ွရွိေနပါသည္ဟုသာ၀ိုင္း၀န္းလိမ္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ေငြယိုေပါက္ျဖစ္ေနေသာအဆင့္တိုင္းကို အေသးစိတ္စစ္ေဆးရပါမည္ ။ စာရင္းျပျပီးအျပင္မွာ အမွန္တကယ္ ရွိမရွိ စာရင္းနွင့္ေျမျပင္လက္ေတြ့တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးရပါမည္ ။ စြမ္းအင္ကို က်ြမ္းက်င္သူမ်ားနွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္သင့္ပါသည္ ။စြမ္းအင္သာမဟုတ္ ၊ နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေနေသာ ၀န္ၾကီးဌာနအားလံုးတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးမ်ားသည္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား၊ညြွန္ခ်ဳပ္ ညြွန္မွူးမ်ား ၊ေအာက္ကေျပာသမ်ွကိုသာ ရံုးခန္းထဲမွထိုင္နားေထာင္မေနပဲ  က်ြမ္းက်င္သူမ်ား ၊ သက္ေသအထာက္အာထားမ်ား မရရေအာင္ရွာကာ တိုင္းျပည္မ်က္နွာ၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူျပည္သားမ်ားမ်က္နွာကိုသာ ၾကည့္ျပီး ျပတ္ျပတ္သားသား အလုပ္လုပ္္သင့္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

No comments: