Monday, November 16, 2015

ႏိုင္ငံေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူႏွင့္ . . .လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္အတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား မိသားစုတစ္စု ေရွာင္တိမ္း ထြက္ေျပးေနသည္ကို ႏုိ၀င္ဘာ ဒုတိယအပတ္က ေတြ႕ရစဥ္

ႏိုင္ငံေတာ္
လူသားေတြဟာ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ရွာေဖြ စားေသာက္ ေနထိုင္ရာမွ ေနရာတစ္ေနရာမွာ အေျခစိုက္ ေနထိုင္လာၾကတယ္။ အေလ့က်စပါး၊ သစ္သီး၊ သစ္ဖု တူးဆြ ား ေသာက္ရာမွ စိုက္ပ်ဳိး စားေသာက္ လာတဲ့အတြက္ အစားအေသာက္ ေနာက္ကို တေကာက္ေကာက္ လိုက္ေနစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ ေတြ႕တဲ့ တိရစၦာန္ကို လိုက္လံဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္ စားေသာက္ရာမွ တိရစၦာန္မ်ားကို ေမြးျမဴလာတတ္တဲ့အတြက္ တိရစၦာန္ေနာက္ လိုက္စရာ မလိုေတာ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ လူသားေတြဟာ ႏွစ္သက္ရာ ေနရာမွာ ႀကိဳက္ရာ သီးႏွံ မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးရင္း၊ ႏွစ္သက္ရာ တိရစၦာန္မ်ားကိုေမြးျမဴရင္း အေျခခ် ေနထုိင္လာၾကတယ္။ ရာသီဥတု၊ သားရဲတိရစၦာန္ေဘးမွ ကာကြယ္ဖို႔ အိမ္ေတြ၊ အမိုးအကာေတြ ေဆာက္လုပ္လာၾကတယ္။ ျခံစည္း႐ိုးေတြ ကာရံ တည္ေဆာက္ၾကတယ္။ လူအစုအေ၀း (Society) တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းလာတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ အိမ္ေတြစုရာမွ ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာေတြစုရာမွ ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတြစုရာမွ တိုင္း၊ ႏိုင္ငံရယ္လို႔ ျဖစ္ထြန္းလာတယ္။

ခုဆို ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၃ ႏိုင္ငံ ရွိလာၿပီ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ဖို႔ အဓိက က်တဲ့အခ်က္က တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ အတူတကြ စုေပါင္း ေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒီလို စုေပါင္း ေနထိုင္လာၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ၊ တပ္မေတာ္သားတို႔ဟာ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈရွိၾကဖို႔ အထူးလိုအပ္ တယ္။ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ေက်၊ ကိုယ့္စည္းကိုယ္လံု၊ အျပန္အလွန္ တန္ဖိုးထား၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ခ်ဳိးႏွိမ္လိုစိတ္ ပယ္ေဖ်ာက္။ 
ဒီလိုမ်ဳိးယဥ္ေက်းမႈျမင့္ ျမင့္မားမားနဲ႔ ေနထိုင္ၾကမွသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ထာ၀ရ တည္တံ့မွာ ျဖစ္တယ္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူ
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္းမွာ စုေပါင္းေနထိုင္လာၾကတဲ့ လူေတြဟာ ေမြးဖြားရာဇာတိ၊ ကိုးကြယ္မႈဘာသာ၊ တူရာစုအစြဲျပဳတဲ့စကား စသျဖင့္ ကြဲျပားမႈကိုယ္စီ ျဖစ္လာတယ္။ အႁမႊာပူးေမြးတဲ့ ေမာင္ႏွမေတြပင္လွ်င္ အလံုးစံု မတူညီႏိုင္ဘူး။ တစ္ေယာက္က ေယာက်္ားေလး၊ တစ္ေယာက္က မိန္းကေလး။ က်န္တဲ့ဓေလ့စ႐ိုက္ကလည္း အနည္းငယ္မွ အမ်ားႀကီးအထိ ကြဲျပားေနႏိုင္ျပန္တယ္။ ဒါဟာ သဘာ၀ျဖစ္လို႔ သဘာ၀ကို လက္ခံ ၾကရမွာျဖစ္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားေပါင္း ၁၃၅ မ်ဳိးထိ စုေပါင္း ေနထိုင္ၾကတယ္။ ထိုအခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး တိုင္းရင္းသားပါတီ၊ ဗမာပါတီေပါင္း ၉၂ ပါတီအထိ ေပၚထြက္လာတယ္။ ထိုတိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြဟာ ဘယ္လိုပဲ မတူကြဲျပားမႈေတြ ရွိေနပါေစ။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္တာကို လက္ခံၾကရမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို သစၥာရွိရမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်စ္ရမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လိုအပ္လွ်င္ အသက္ေပး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ခု ေပၚထြန္းလာတာဟာ ထိုႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေနတဲ့လူေတြရဲ႕သစၥာရွိမႈ၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ၊ အတူတကြ ပူးေပါင္း ေနထိုင္လိုမႈဆိုတဲ့ ရင့္က်က္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ရွိေနဖို႔လိုတယ္။ အတူတကြ ပူးေပါင္းေနထိုင္လိုမႈဟာ Sharing လို႔ေခၚတဲ့ မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္တယ္။
ေအးအတူပူအမွ် ခံစားစံစားျခင္း ျဖစ္တယ္။ ေကာင္းတူဆိုးဖက္ ေနထိုင္ျခင္း၊ က်ရာတာ၀န္ကို မတြက္ကတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တယ္။
အဲဒီစိတ္ထားေတြဟာ လူႏွစ္ေယာက္မွစကာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအထိ ထားရွိရမယ့္ ရင့္က်က္တဲ့ စိတ္ထားျဖစ္တယ္။ ဒီစိတ္ထားဟာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ ကိုယ္စီရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ထားရွိႏိုင္မွသာ ျပည္ေထာင္စု မကြဲမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီစိတ္ထား ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး မိမိအတြက္၊ မိမိလူမ်ဳိးအတြက္၊ မိမိအဖြဲ႕ အစည္းအတြက္ကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ လာမယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုဟာ အခ်ိန္မေရြး ၿပိဳကြဲသြားႏိုင္တယ္။

ဆိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုတာဟာ ၁၃၅ မ်ိဳး တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုးရဲ႕ စုေပါင္းေနထိုင္ရာ ဘူမိနက္သန္ မဟာပထ၀ီေျမ ျဖစ္တယ္။ ဒါတို႔ျပည္၊ ဒါတို႔ေျမျဖစ္တယ္။ ဒီေျမကို တပ္မေတာ္သားေတြသာ ခ်စ္ၾကတာမဟုတ္ဘူး။ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးအားလံုးက အသက္ထပ္တူ တပ္မေတာ္သားေတြ အခ်စ္ထက္ မေလွ်ာ့ေသာအခ်စ္နဲ႔ ခ်စ္ၾကတယ္။

တပ္မေတာ္
တို႔ျပည္၊ တို႔ေျမဟာ အဖိုးတန္ ျဖစ္ေလတာေၾကာင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီတာ၀န္ကိုေတာ့ ကာကြယ္ေရး၊ စစ္ေရးအတတ္ပညာ သင္ထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူထဲက လူအခ်ဳိ႕ကို တာ၀န္ေပးလိုက္တယ္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ဖို႔၊ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ကို ေတာ္လွန္ဖို႔အတြက္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အေျမာ္အျမင္ရွိရွိနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႕ခဲ့တယ္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူထဲက ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ရွိတဲ့ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ကို ေရြးထုတ္ၿပီး ဂ်ပန္ျပည္မွာ စစ္ပညာ သင္ၾကားေစခဲ့တယ္။ ဒါဟာ တပ္မေတာ္အစပဲ။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူကို ကြၽန္အျဖစ္မွကယ္တင္ဖို႔ တစ္နည္းဆိုရင္ ျပည္သူကို အလုပ္ေကြၽးျပဳဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ တပ္မေတာ္ စဖြဲ႕ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ျပည္သူအတြက္ အသက္ေပးလွဴခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္လံုးကို  စံနမူနာျပခဲ့တယ္။ ျပည္သူအတြက္ အသက္ကိုပင္ ေပးလွဴခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္သား တစ္ေယာက္ဟာ ျပည္သူထံမွ ဘာကိုမွ် မေမွ်ာ္ကိုးခဲ့ဘူး။ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ တစ္လံုး၊ ကိုယ္ပိုင္ကားတစ္စီး မရွိခဲ့ဘူး။ ျပည္သူ႔အတြက္ ေပးဆပ္ဖို႔၀န္မေလး သူေတြျဖစ္တယ္။

ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုးၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း တာ၀န္ယူလာတဲ့ ကာလမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ယိမ္းယိုင္စ ျပဳလာတယ္။ ဗုိလ္ေန၀င္းဟာ တပ္မေတာ္ကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ထားကာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ အာဏာသိမ္း လိုက္တယ္။

ျပည္သူပိုင္ သိမ္းလိုက္တဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး စစ္သားေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ျပည္သူ႔ပစၥည္းကို အခ်ိန္မေရြး အာဏာနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ သိမ္းပိုက္လို႔ ရတယ္လို႔ မွတ္ထင္သြားပံုရတယ္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္း စစ္သားေတြဟာ ျပည္သူကို ေလးစားမႈ ေလ်ာ့ပါးသြားတယ္။ ျပည္သူကို မေလးစားေတာ့ဘူး။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဥေပကၡာ ျပဳလာၾကတယ္။ ျပည္သူနဲ႔တပ္မေတာ္ဟာ တစ္သားတည္း မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ခြဲျခားစ ျပဳလာတယ္။ ျပည္သူနဲ႔တပ္မေတာ္ ဆက္ဆံေရးမွာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူဆႏၵနဲ႔ တပ္မေတာ္ဆႏၵဆို တပ္မေတာ္ဆႏၵက ပိုအေရးပါလာတယ္။
အရပ္ဘက္ လုပ္ငန္းေတြ၊ အရပ္ဘက္ ၀န္ထမ္းေလာကေတြမွာ စစ္သားေတြနဲ႔ အစားထိုး ေနရာယူလာတယ္။ အထက္အရာရွိ ေနရာေတြမွာ လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မပတ္သက္သည္ ျဖစ္ေစ အသင့္ ေနရာယူလိုက္ၾကတယ္။ မူလလုပ္ငန္းမွာ လုပ္သက္၊ ပညာ အေတြ႕အၾကံဳေၾကာင့္ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းေတြ ေဘးေရာက္ကုန္ၾကတယ္။ မေတာ္မတတ္ မကြၽမ္းက်င္ေပမယ့္ ေပါင္းတတ္၊ သင္းတတ္ရင္ ရာထူးတုိးဖို႔ အခြင့္အေရးေတြ ရလာတဲ့ ၀န္းထမ္းေတြေပၚလာၿပီး ၀န္ထမ္းေလာကလည္း ပ်က္စီးသြားတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ နယ္ပယ္စုံမွာ အရပ္ဘက္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ က်င့္၀တ္ေတြ ပ်က္စီးကုန္ၾကတယ္။ ဒါဟာ စစ္တပ္ကို အသုံးခ်ၿပီး အာဏာစက္ ျဖန္႔ၾကက္လိုက္လို႔ ျဖစ္ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုး ပ်က္စီးမႈက ပညာေရးနဲ႔ လူငယ္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရး နယ္ပယ္ေတြမွာ ျဖစ္တယ္။ ပညာေရး နိမ့္က်မႈေၾကာင့္ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္အထိ နိမ့္က်သြားကာ ႏိုင္ငံပါ အနိမ့္က်ဆံုး စာရင္း၀င္ ႏိုင္ငံျဖစ္ကုန္တယ္။

အာဏာ
စင္စစ္ အာဏာဆိုတာ ေကာင္းတာေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္သလို၊ မေကာင္းတာေတြကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ ေကာင္းဖို႔အတြက္ အာဏာလိုအပ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ႏုိင္ငံသား (တိုင္းရင္းသားျပည္သူ) မွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုး၌ တည္သည္လို႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၄) မွာ အတိအလင္း ဖြင့္ဆိုထားတယ္။ ျပည္သူနဲ႔ တုိင္းျပည္ ေကာင္းစားဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ အာဏာဟာ ျပည္သူမွာသာ ရွိသင့္တယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မေကာင္းၾကံတဲ့လူ မရွိသလိုဘဲ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ မေကာင္းၾကံမယ့္ ျပည္သူဆိုတာ ဘယ္မွာရွိမွာလဲ။

ဆိုေတာ့အာဏာဟာ ႏိုင္ငံကို အမွန္တကယ္ခ်စ္တဲ့ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ လက္ထဲမွာသာ ထာ၀ရ ရွိသင့္တယ္။ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုလက္ထဲမွာ အာဏာကို ထားခြင့္မရွိဘူး။ အာဏာ အထားမွားခဲ့လို႔ အာဏာကို အလြဲသုံးစားလုပ္ခဲ့လို႔ တုိင္းျပည္ဘက္က ၾကည့္ရင္ တုိင္းျပည္ဟာ စုတ္ျပတ္သြားၿပီး အဆင္းရဲဆုံး၊ အ ေၾကြးအထူဆုံး၊ ပညာေရး အနိမ့္က်ဆုံး၊ က်န္းမာေရးအခ်ဳိ႕တဲ့ဆုံး ဆိုတဲ့ မေကာင္းတဲ့ ၫႊန္းကိန္းေတြကသာ လႊမ္းမိုးေနတယ္။

ဒီလိုဆိုးရြားနိမ့္က်တဲ့ အၫႊန္းကိန္းေတြကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ ျပည္သူအပ္ႏွင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကသာ အာဏာကို လက္၀ယ္ ပိုင္ပိုင္ရယူၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအာဏာဟာ ျပည္သူ႔အာဏာ၊ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အာဏာ၊ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အာဏာသာ ျဖစ္သင့္တယ္။ တလြဲဆံပင္ေကာင္းတဲ့ အာဏာ မဟုတ္ရဘူး။ ျပည္သူကိုႏွိပ္ကြပ္တဲ့ အာဏာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူကိုကာကြယ္ေပးမယ့္ အာဏာသာျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တုိးတက္ဖို႔၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ ခ်မ္းသာၿပီး၊ ႀကီးပြားၿပီး၊ စိတ္ခ်မ္းသာဖို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား ကိုယ္တုိင္ ျပည္သူ တစ္သားတည္း ခံစားရႏိုင္ဖို႔၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ မကြဲျပား၊ မခြဲျခားဖို႔။ တုိင္းရင္းသားျပည္သူနဲ႔၊ တပ္မေတာ္သားတို႔က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ အပ္ႏွင္းလိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား လက္ထဲကို အာဏာေရာက္ရွိရမွာ ျဖစ္တယ္။ ေခ်ာေမြ႕ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။
တလြဲ အာဏာေၾကာင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ အမုန္းတရားေတြ ရပ္တန္႔သင့္ၿပီ။ ျပည္သူတစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံမႈရထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လက္ထဲကို အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးသင့္ၿပီ။ အာဏာကို လုယူျခင္းထက္ အာဏာကို ထုိုက္တန္သူထံ အသာတၾကည္ လႊဲေပးျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္။ ယဥ္ေက်းသူတို႔ရဲ႕လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္။
ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဟာ ျပည္သူတို႕ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို ဆုံး႐ႈံးလိုက္ရၿပီ ျဖစ္တယ္။ ထိုပါတီမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ ကိုယ္တုိင္လည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ကာ၀န္ခံၿပီး ျဖစ္တယ္။

ဆိုေတာ့ တုိင္းရင္းသားျပည္သူရဲ႕ ဆႏၵအမွန္ကို တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ သိလိုက္ရၿပီ။ စင္စစ္ ျပည္သူ႔ဆႏၵဆို တာဟာ တပ္မေတာ္ဆႏၵနဲ႔ ထပ္တူမက်ေတာင္မွ နီးစပ္မႈ ရွိရမွာျဖစ္တယ္။ နားလည္မႈရွိရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔  တုိင္းျပည္ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို အႏိုင္ရပါတီနဲ႔အတူ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ရမယ္။
တပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံအတြက္ မရွိမျဖစ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သလို ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေလးစားလိုက္နာတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းလည္းျဖစ္ရမယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းရမယ္။ အာဏာရပါတီဟာ ဘယ္ပါတီ ျဖစ္ျဖစ္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမယ္။ 

အာဏာရပါတီဆိုတာ ျပည္သူေထာက္ခံတဲ့ပါတီ ျဖစ္ေနလို႔ ျပည္သူကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဟာ ျပည္သူေထာက္ခံတဲ့ပါတီကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ျဖစ္တယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ၊ တပ္မေတာ္တို႔ဟာ စုေပါင္းရက္ လုပ္ထားတဲ့ ျခံဳလႊာတစ္ခု ျဖစ္တာေၾကာင့္ သီးျခားစီ ခြဲျခားေနလို႔မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူရဲ႕ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံမႈကို တပ္မေတာ္က ပံ့ပိုး ေထာက္ခံရမွာျဖစ္တယ္။ ထပ္ဆင့္ ေထာက္ခံရမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး မၿပိဳကြဲဖို႔ဆုိတာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူနဲ႔ တပ္မေတာ္ မၿပိဳကြဲမွျဖစ္မွာပါ။
တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေထာက္ခံတဲ့ ပါတီကို တပ္မေတာ္နဲ႔ လက္ရွိ အာဏာရ ပါတီတို႔မွ ႀကိဳဆုိလက္ခံကာ အာဏာလႊဲေပးၿပီး အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ေျဖာင့္တန္းစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ ပါေစေၾကာင္း။

Writer: 
ေမာင္တင္ဦး(ေျမာင္းျမ)

No comments: