Saturday, November 21, 2015

ျမန္မာေတြ ညံ့သလား ?
ခုတေလာ ျမန္မာေတြညံ.သလားဟူေသာ ေမးခြန္းကိုက်ြန္ေတာ္သည္ ကိုယ္.ဘာသာ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္
ေမးေနမိပါသည္ ။ ျမန္မာ.သမိုင္းကိုျပန္ျကည္.လိုက္ေသာအခါ အဂၤလိပ္တို.အရိုင္းသာသာ သာ လူေနမွုအဆင္.သာ ရွိေသးေသာ ေအဒီ (၆) ရာစုေလာက္တြင္ က်ြန္ေတာ္တို. ျမန္မာမ်ားသည္ သေရေခတၱရာပ်ဴနိုင္ငံေတာ္ျကီးတည္ေထာင္လ်က္ တန္ခိုးရွိန္ေစာ္ ေက်ာ္ေစာခဲ.ေျကာင္းကို စာေတြ.သာမက လက္ေတြ.အျဖစ္ ဘုရားမာ ၊ ဘုရားျကီး ၊ေဘာေဘာျကီး ၊ဘဲဘဲျကီးစေသာ ဘုရားေစတီ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကိုေတြ.နိုင္ေလသည္ ။ ျမန္မာတို. ဘုန္းမီေနလေတာက္ပခဲ.ေသာ ပုဂံေခတ္ကို
ျပန္ျကည္.ေသာအခါတြင္လည္း သူ.ေခတ္ သူ.အတိုင္းအတာ ေဘာင္အတြင္းမွ လြန္ခဲ.ေသာ နွစ္ ကိုးရာ ၊ တစ္ေထာင္ေလာက္က ေရွးျမန္မာျကီးမ်ား တည္ေဆာက္သြားခဲ.ေသာ ဘုရား ပုထိုး ေစတီအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ဗိသုကာလက္ရာ နွင္.ယဥ္ေက်းမွုအဆင္းအတန္းမွာ မည္သည္. လူမ်ိဳးကမွ ေအာက္တန္းေနာက္တန္း
က်သည္ဟု က်ြန္ေတာ္တို.ကိုမေျပာနိုင္ရံုမက ကမၻာ ကပါ ယေန.တိုင္အံ.ျသေလးစားရေသာ အေနအထားမ်ားမျငင္းနိုင္ေအာင္ရွိခဲ.ပါသည္ ။

တစ္ဖန္က်ြန္ေတာ္တို.လူမ်ိဳးသည္ ဘုရားတည္ေက်ာင္းေဆာက္ရာတြင္ပင္ ထူးခ်ြန္၍ က်န္သည္.
လူရည္လူေသြး မွာ ဥာဏ္ရည္နံုနဲ.ေသာ လူမ်ား ေလတကားဟု ေစာေျကာျကည္.ျပန္ပါလ်င္လည္း တစ္ကမၻာ လံုး၏အထြတ္အထိပ္ဟုေခါ ္ဆိုအပ္ေသာ ကုလသမဂၢ လိုေနရာမ်ိဳးမွာ ပင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူးရာထူးကို ၂ ျကိမ္ဆက္တိုက္ တာ၀န္ေျကျပြန္စြာ ကမၻာကအံ.ျသခ်ီးက်ဴးျက
ရေသာဦးသန္.လိုပုဂၢိဳလ္ပင္ေပါ ္ေပါက္ခဲ.ဖူးသည္မဟုတ္ပါေလာ ။ ေလာကုတၱရာဘက္မွာျကည္
.ျပန္ပါလ်င္လည္း ျမတ္ဗုဒၥ ေဟာျကားေတာ္မူခဲ.ေသာ ပိဋကတ္သံုးပံု ကို ေျခာက္ခ်ားေအာင္ေမြွေနွာက္ အာဂံုေဆာင္နိုင္စြမ္းရွိေသာ ၁၉၈၃ ခုနွစ္၏ ဂင္းနစ္ ကမၻာ.စံခ်ိန္မွတ္တမ္းတြင္ ကမၻာ.ဥာဏ္အေကာင္းဆံုးလူသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရေသာ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ျကီးလို ဧရာမ ပုဂၢိုလ္ျကီးမ်ား ထြန္းကားခဲ. ေသာနိုင္ငံလည္းျဖစ္ပါသည္ ။ ေက်ာင္းသားမ်ားဆိုလ်င္လည္း ပညာေရးစနစ္ ညံ.ဖ်င္း၍ သာ ေနာက္က်က်န္ေနေကာင္းက်န္ရစ္မည္ ၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးအရာ၌ ကမၻာေပါ ္ရွိ ကုလား ၊တရုတ္ ၊ဂ်ပန္ ။အေမရိကန္ ၊ အဂၤလိပ္ မည္သည္. လူမ်ိဳးနွင္.မဆို ဥာဏ္ရည္တူ ပညာသင္ယူနိုင္စြမ္းရွိေသာ လူသားအရင္းအျမစ္လည္း ရွိေနခဲ.ေသးသည္ ။ ဤေရြ.ဤမ်ွ သမိုင္းေျကာင္းအရေရာ ၊ ယဥ္ေက်းမွုအရေရာ ၊ ဥာဏ္ေရးဥာဏ္ေသြးအရေရာ အဘက္ဘက္ မွ ကမၻာ.အဆင္.မီခဲ.ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးသည္ အဘယ္ေျကာင္. ယခုကာလတြင္ အဘက္ဘက္ မွ က်ရွံုးကာ Failure State ျဖစ္ေနဘိသနည္း ဆိုသည္ကို က်ြန္ေတာ္သည္ အခ်ိန္ရွိတိုင္း ေထာင္.ေပါင္းစံုမွ အေျဖရွာေနခဲ.ဘူးပါသည္ ။

အလြယ္သေဘာနွင္. စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမွု ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ နွစ္ (၅၀ )ခန္.ရွည္ျကာခဲ.မွုတို.ကိုအျပစ္ဖို.လက္ညွိုးထိုး၍ ရေသာ္လည္း ထိုအခ်က္သည္ ျမန္မာ က်ဆံုးခဲ.ရသမ်ွ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုသာ ရွင္းျပနိုင္ခဲ.ျပီး အဓိက အေျဖမဟုတ္ဟုလည္း (က်ြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း၏ ကိုယ္ပိုင္ အယူအဆအရ ) ထင္မွတ္မိပါသည္ ။ အဘယ္.ေျကာင္.ဆိုေသာ္ ျမန္မာ.နိုင္ငံေရး၌ စစ္တပ္သည္ ၁၉၅၈ ခုတြင္မွ အာဏာနိုင္ငံေရးတြင္ စတင္ပါ၀င္ ပါတ္သက္လာျခင္းျဖစ္ရာပ်က္စီးမွုသည္ ထိုနွစ္မတိုင္မီ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကအျမစ္တြယ္လာခဲ.ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္.အျမင္၌ ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ အဆင္.အတန္း တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းခဲ.ရျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဧကရာဇ္မင္းမ်ားနွင္. အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူလူထု၏ စီမံခန္.ခြဲမွု ညံ.ဖ်င္းျခင္း မွာအဓိကအေျကာင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုခ်င္ပါသည္ ။ စီမံခန္.ခြဲမွု ( management ) က်ြမ္းက်င္လိမၼာေသာ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္တို.လက္ထက္တြင္ တိုင္းျပည္သည္ စည္ပင္၀ေျပာေလ.ရွိျပီး ၊ ဤနိုင္ငံ ၊ဤလူေတြပင္ျဖစ္ပါလ်က္ စီမံခန္.ခြဲမွုညံ.ဖ်င္းေသာ ဘုရင္မ်ား ၊ အစိုးရ မ်ားလက္ထက္တြင္ တိုင္းျပည္သည္ ၀ါးအစည္းေျပသကဲ.သို.အဖက္ဖက္မွ ခ်ြတ္ျခံုက် တတ္စျမဲျဖစ္သည္ ။ စီမံခန္.ခြဲမွုဆိုသည္ မွာ ရွုပ္ေထြးေပြလီလွေသာ နည္းနာနိသယမ်ား ၊ က်မ္းျကီးက်မ္းငယ္မ်ာကိုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပဲ အနွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင္. လုပ္သင္.သည္ကိုမလုပ္ျခင္း ၊ မလုပ္သင္.သည္ကိုလုပ္ျခင္း ဟူ၍ အမွားနွစ္ခုကိုပဲထပ္ကာထပ္ကာ ျပဳလုပ္မိျခင္း၊ မျကာခနျပုလုပ္မိျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္ ။ ဥပမာအားျဖင္. စီမံခန္.ခြဲမွု က်ြမ္းက်င္လိမၼာေသာ အေလာင္းဘုရားလက္ထက္ ၊ ေနာင္ေတာ္ျကီးမင္းလက္ထက္ ၊ ဆင္ျဖဴရွင္မင္းလက္ထက္၊
စဥ္.ကူးမင္းလက္ထက္ ၊ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တို.တြင္ အဂၤလိပ္သည္ ျမန္မာ.အခ်ဳပ္အျခာ
အာဏာကိုထိပါး နိုင္ခဲ.ျခင္းမရွိပဲ ၊စီမံခန္.ခြဲမွု ညံ.ဖ်င္းေသာ စစ္ကိုင္းမင္းေခါ ္ ဘျကီးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္သာ ေသြးတိုးစမ္း တိုက္ခိုက္ျပီး ရခိုင္နွင္.တနသၤာရီ ကို ပထမက်ဴးေက်ာ္စစ္ျဖင္.သိမ္းပိုက္ခဲ.ပါသည္ ။ ပုဂံမင္း ၊ သီေပါမင္းတို.လက္ထက္မွာ နိုင္ငံေတာ္ကိုလုပ္ျကံခံရခဲ.ပါသည္ ။

ဘျကီးေတာ္ဘုရား၏ စီမံခန္.ခြဲမွု အလြဲမွာ မဘက္လိုက္၍ မိုက္ဘက္ပါရာမွစသည္ ။ သူသည္ ညီေတာ္ အိမ္ေရွ.ဥပရာဇာ သာယာ၀တီမင္းသား ထက္ မိဘုရားေခါင္ျကီး မယ္နုနွင္. ၊ မယ္နု၏ ေမာင္ေတာ္ ေမာင္အို ကို္ စလင္းျမို.ကို စားေစျပီး မင္းသားျကီးေနရာတြင္ထား သည္.အျပင္(ေယာက္ဖကို) ညီေတာ္ သာယာ၀တီမင္းသားထက္ ပိုမိုခ်ီးေျမွာက္ကာ သတိုးဓမၼရာဇာဘြဲ.ေပးျပီး အစီးအနင္း၊အေဆာင္အရြက္ ၊ေဗာင္း ၊နားေတာင္း၊ ၀တ္လံုနွင္.တကြ အိမ္ျဖဴျပတင္းေရြွခ် ၊ ေရွ.ေဆာင္ဦးမွီတိုင္နွစ္လံုးေရြွခ် ၊ ေနာက္ေဆာင္မွီတိုင္ ၂ တိုင္ ေရြွပိန္းခ်ခြင္.ေပးကာေျမွာက္စားထား၏ ( မွတ္ခ်က္ ျမန္မာဘုရင္မ်ားေခတ္က မင္းညီမင္းသားမ်ားသည္ မိမိစံအိမ္ကို ဘုရင္. အခြင္.အမိန္.မရပဲ ေရြွပိန္းခ်ခြင္.မရွိေပ ) ။ ဆိုလိုရင္းမွာ ဘုရင္သည္ နန္းတြင္းဓေလ.မ်ားကို ဘာမွနားမလည္ေသာ ေယာက္ဖကို မိဖုရားျကီးမယ္နုမ်က္နွာနွင္. ရာထူး ဘြဲ.ထူူးအျပင္ လုပ္ပိုင္ခြင္.မ်ားလြန္လြန္ကဲကဲ ေပးထားသည္ကိုေတြ.နိုင္၏ ။ ထိုသိုလြဲမွားစြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ရာထူးခန္.ထားမွူမ်ားျဖစ္ေနစဥ္ အဂၤလိပ္ျမန္မာပထမစစ္ပြဲစတင္ျဖစ္၏ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတို.သည္ စစ္ေရးတြင္ တစ္ဖက္သတ္ အေရးနိမ္.မွုမရွိေသးေခ် ။စစ္သူျကီးမဟာဗႏၥဳလသည္ ရခိုင္၌ စခနး္ခ်ေန၏ ။ ျမ၀တီမင္းျကီးဦးစ က ပန္း၀ါ၌ အဂၤလိပ္မ်ားကိုအနိုင္ရရွိကာ စစ္တေကာင္း သို.ပါ လိုက္လံတိုက္ခိုက္ ခ်ီတက္ သိမ္းပိုက္လိုေနသျဖင္. အဂၤလိပ္တို.ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာကာလကတၱားျမို.ပင္က်ီးလန္.စာစားအေျခအေနမ်ိဳးနွင္.ေခ်ာက္ခ်ားေနေလသည္ ။ ရခိုင္ကို ထိမ္းထားနိုင္ျပီး ၊ပန္း၀ါတြင္အသာရေနေသာအခ်ိန္တြင္ ညီေတာ္သာယာ၀တီမင္းသားသည္ မိမိတြင္ စုစည္းထားေသာ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ အင္အားတစ္ေသာင္းကို အရင္းျပဳကာ သာယာ၀တီနွင္. ျပည္တစ္၀ိုက္တြင္ လူသူအင္အားထပ္မံျဖည္.ဆည္းကာေအာက္ျမန္မာနိုင္ငံကို
ကာကြယ္ခြင္.ေတာင္းသည္ ။ အေလာင္းဘုရား၏ မ်ိဳးဆက္ပီပီ စစ္ေရးစစ္ရာတြင္က်ြမ္းက်င္ေသာ ဟံသာ၀တီမင္းသား ၊ စစ္သူျကီး မဟာဗႏၥဳလ ၊ ျမ၀တီမင္းျကီးဦးစတို.သာ စစ္မ်က္နွာ သံုးခု ဖြင္.၍ တိုက္လ်င္ အဂၤလိပ္သည္ ျမန္မာကို မရွံုးေသာ္ မွ ယခုေလာက္လြယ္လြယ္ စစ္နိုင္လိမ္.မည္မဟုတ္ ။ ဤ အျဖစ္၌ တိုင္းျပည္၏ ကံျကမၼာထက္မိမိ၏ အတၱကိုေရွ.တန္းတင္လိုေသာ စီမံခန္.ခြဲမွု အမွားမ်ားသည္ ဆက္တိုက္ျဖစ္လာ၏ ။ ဘုရင္.ေယာက္ဖသာျဖစ္ေသာ မင္းသားျကီးဦးအိုသည္ နန္းဆီနန္းေသြး
မဟုတ္သျဖင္. နန္းဆီနန္းေသြးျဖစ္ေသာ သာယာ၀တီမင္းသား စစ္တပ္ကို ဦးေဆာင္သြားလ်င္ မိမိထက္အစြမ္းအစပိုမိုေပါ ္လြင္ထင္ရွားသြားမည္.အေရးကိ အဓိကစဥ္းစားကာ ၊ မိမိနာမည္မရေတာ.မွာကိုေတြးပူ၍ အစ္မေတာ္ နန္းမေတာ္မယ္နုမွတစ္ဆင္. ေယာက္ဖေတာ္ဘုရင္ျကီးကို သာယာ၀တီမင္းသားအားမလြွတ္ဖို. ကတုန္းကတိုက္လုပ္၏ ။ မယားစကားေအာင္ေသာ ဘျကီးေတာ္ဘုရား သည္လည္း သာယာ၀တီမင္းကိုစစ္ထြက္ခြင္. တားဆီးထားရာ အခ်ိန္ကာလ ( ၅ )လတိတိျကာသြား၏ ။ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမဟန္ေသာအခါမွ သာယာ၀တီမင္းသားကိုလြွတ္ေသာအခါ မဟာဗႏၥဳလလည္းက်ဆံုးခဲ.ျပီ ၊ ဦးစလည္းပန္း၀ါမွ ဆုတ္ခဲ.ရျပီျဖစ္၍ အနိုင္တိုက္ရန္မဆိုထားဘိ ၊ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ကို ေရွ.တက္မလာေအာင္ပင္ တားဆီးမထားနိုင္ခဲ.ျပီ ။ အင္း၀နန္းေတာ္အနားသို. အဂၤလိပ္သေဘၤာမ်ား ဧရာ၀တီကိုဆန္တက္လာကာမွ နန္းမေတာ္မယ္ နုနွင္. ဘျကီးေတာ္ မင္းသည္ေသြးပ်က္ကာ သာယာ၀တီမင္းကို ရႏ ၱပိုစာခ်ဳပ္ျဖင္.စစ္ေျပျငိမ္းေစသျဖင္. ျမန္မာ.ေျမမွာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ ပထမဆံုးအျကိမ္အျဖစ္ ျပည္ပနိုင္ငံတစ္ခုေအာက္သို.ေရာက္ေလသည္ ။ ဤေနရာတြင္ ဘျကီးေတာ္မင္းသည္ Mismanagement (စီမံခန္.ခြဲမွုအလြဲအျဖစ္ ) ရာထူးခန္.သင္.သူကိုမခန္.ျခင္း ၊ ဘယ္ကေရာက္လာမွန္းမသိေသာ မိုးက်ေရြွကိုယ္ ေမာင္အိုကို မတန္မရာ ရာထူးနွင္.လုပ္ပိုင္ခြင္.မ်ားေပးျခင္း ( ထိုအက်င္.မွာ ၂၁ ရာစုျဖစ္ေသာယေန.ေခတ္အထိ စြဲျမဲစြာက်င္.သံုးေနဆဲျဖစ္သည္ ) ၊ စစ္တိုက္သင္.သည္.အခ်ိန္တြင္ စစ္သူျကီးကိုတိုက္ခြင္.မေပးျခင္း ၊မတိုက္သင္.ေတာ.ေသာ အခ်ိန္မွ သြားေရာက္တိုက္ေစျခင္း စသည္.လြဲမွားမွုမ်ားအျကိမ္ျကိမ္ျဖစ္ကာ အဂၤလိပ္တို. ေျခကုပ္ရသြားျခင္းျဖစ္သည္ ။ စစ္ရွံုးရျခင္း၌ ျမန္မာတို.ညံ.ဖ်င္းမွုေျကာင္. ရွံုးရျခင္းမဟုတ္ပဲ ေခါင္းေဆာင္ (ဘုရင္ )၏ေပ်ာ.ညံ.မွု ၊ စီမံခန္.ခြဲမွုညံ.ဖ်င္းမွုတို.ေျကာင္.ရွံုးရျခင္းျဖစ္သည္ ။ ၁၈၂၄ -၂၆ တြင္ အဂၤလိပ္နွင္.ျမန္မာမွာ လက္နက္အင္အား ၊လူအင္အားခ်င္းသိပ္ျပီးကြာလွေသးသည္ မဟုတ္ေခ် ။ ဤေနရာ၌ ေဆာင္းပါးရွည္မည္စိုး၍ အဂၤလိပ္ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲ ၊တတိယစစ္ပြဲမ်ား အေျကာင္းကိုဇာတ္ေျကာင္းမလွန္လိုေတာ.ပါ ။ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၌ အရည္အခ်င္းရွိေသာလူမ်ား ေအာက္သို.ေရာက္၍ အရည္အခ်င္းမရွိေသာ ေမာင္အိုလို လူစားမ်ားအထက္သို.ေရာက္လာလ်င္ ထိုနိုင္ငံသည္ လံုး၀ဥသံု ပ်က္စီးျခင္းနွင္.ျကံုရမည္သာ ဓမၼတာျဖစ္သည္ ။

အတိတ္မွျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဖယ္ခြာကာပစၥဳပၹန္တည္.တည္.ရွုေသာအခါတြင္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံမတိုး
တက္ရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင္.လြဲမွားေသာ စီမံခန္.ခြဲမွုမ်ားေျကာင္.ဆိုတာသိသာထင္ရွားလွသည္ ။ နုိင္ငံတြင္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မွအစ ၊ဒံေပါက္ဆိုင္အဆံုး အခြန္ေဆာင္ရသည္ ၊ေစ်းေကာက္ေပးရသည္ ။သို.ေသာ္ နိုင္ငံ၏ ဒိတ္ဒိတ္ျကဲကုမၼဏီျကီးအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း
မရွိပဲလြတ္ကင္းေနနိုင္သည္မွာ စီမံခန္.ခြဲမွုမွားယြင္းျခင္း၏ ျပယုတ္ျဖစ္သည္ ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒလည္းရွိ ၊ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ.လည္း ဒုတိယ သမၼတဦးေဆာင္ကာရွိေနျပီးပါလ်က္ နိုင္ငံေတာ္တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွုမ်ားပံုမွန္
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္မွာ စီမံခန္.ခြဲမွုညံ.ဖ်င္းျခင္းျဖစ္သည္ ။ နယ္ခ်ဲ.အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ပင္ ရွိသမ်ွသစ္မ်ားကို အားလံုးေျပာင္က်သြားေအာင္ (ခုတ္နိုင္ပါလ်က္ ) မခုတ္ပဲ ေရရွည္ အက်ိဳးကိုျကည္.ရကာ ၊ ွု ခုတ္သည္.သစ္နွင္.စိုက္သည္.သစ္ အျမဲမျပတ္လည္ပါတ္ေနေအာင္ နိုင္ငံ၏သစ္ေတာဖုံးလြွမ္းမွု ဧရိယာကိုထိ္မ္းသိမ္းနိုင္ခဲ.ေသာ္လည္း ၊ကိုယ္.မင္းကိုယ္.ခ်င္း
ကိုယ္.အစိုးရေခတ္တြင္ သူတစ္လူငါတစ္မင္း ခုတ္ခ်င္သူက ခုတ္ နိုင္သေလာက္ အကန္.အသတ္မရွိ အလြန္အက်ြံသစ္ထုတ္မွုေျကာင္. သစ္ေတာမ်ား ကုန္သေလာက္ျဖစ္သြားတာလည္း ညံ.ဖ်င္းေသာ စီမံခန္.ခြဲမွုပင္ျဖစ္သည္ ။ အစိုးရရံုးဌာနမ်ားတြင္ ဘာမွမတတ္ေသာသူမ်ားမိုးက်ေရြွကိုယ္
အျဖစ္ေရာက္လာျကျခင္းသည္လည္း အလြန္ဆိုး၀ါးေသာ စီမံခန္.ခြဲမွုအလြဲမ်ားျဖစ္သည္ ။ ၀န္ျကီးဌာနမ်ားတြင္ က်ြမ္းက်င္မွုနွင္. ဌာနကို ေရြးခန္.ျခင္းမျပဳပဲ ၊ ခင္မင္မွုျဖင္.ခန္.အပ္ေသာေျကာင္. ၀န္ျကီးမ်ားလူမွန္ေနရာမွန္မျဖစ္ကာ ကေမာက္ကမျဖစ္ေနျကျခင္းသည္လည္းစီမံခန္.ခြဲမွုအလြဲမ်ားျဖစ္သည္ ။ တာတမံဆည္ေျမာင္းမ်ားကိုေဆာက္လုပ္ခဲ.ေသာ္လည္း ထိုအထဲတြင္တိုင္းျပည္အတြက္ ဘာမွအသံုးမ၀င္ေသာ ဆည္ေျမာင္း တာတမံမ်ားပါ၀င္ေနျခင္းကလည္း ညံဖ်င္းေသာ စီမံကိန္း အလြဲမ်ားျဖစ္သည္ ။ ေျပာေသာ္ကုန္နိုင္ဖြယ္ရာမရွိ ။

လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္အနာေဟာင္းကိုျပန္ွဆြပါရေစ။အေရွ.ေတာင္အာရွအားကစားျပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳး
သားေဘာလံုးအသင္းရွံုးေသာအခါ ပရိသတ္အခ်ိဳ.သည္ ခံုမ်ားကိုရိုက္ခ်ိဳးျကသည္ ။ ပိုစတာအခ်ိဳ.ကိုမီးရွို.ျကသည္ ။ ေဘာလံုးအဖြဲ.ခ်ဳပ္ကလည္းထိုအခါမွ သြားေလသူနည္းျပဆရာ၏ အပုပ္မ်ားကိုေဖာ္ေကာင္လုပ္ျကသည္ ။ သို.ေသာ္ ေမးရမည္.ေမးခြန္းမ်ားမွာ ထိုနည္းျပဆရာ
ကိုျမန္မာနိုင္ငံအတြက္မခန္.အပ္မီ ေဘာလံုးအဖြဲ.ခ်ဳပ္သည္ ထိုနည္းျပဆရာ၏ ေနာက္ေျကာင္းရာဇ၀င္နွင္. စြမ္းေဆာင္ရည္အေသးစိတ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ တိတိက်က် ေလ.လာဆန္းစစ္ခဲ.ျကဖူးပါသလား ။ ကမၻာေပါ ္တြင္ ေဘာလံုးနည္းျပမ်ား ရိုက္သတ္၍ မကုန္ေအာင္ေပါမ်ားေနေသာေခတ္ျကီး၀ယ္ ကမၻာ.ေဘာလံုးေလာက၀ယ္ တတိယအဆင္.မွသာပါ၀င္ေနေသာ ကိုရီးယားလိုနိုင္ငံမွနည္းျပဆရာကို အဘယ္သို.ေသာ စံမ်ားနွင္. အျခား ေဘာလံုးအင္အားျကီးနိုင္ငံမ်ားမွ နည္းျပဆရာမ်ားကို
ေက်ာ္ကာလြန္ခဲ.ေသာ နွစ္နွစ္ကေရြးခ်ယ္ခဲ.ပါသနည္း ။ ျမန္မာနွင္.အင္ဒိုနီးရွားအသင္း ယွဥ္ျပိဳင္မည္.ေန.က တစ္ဖက္အုပ္စုတြင္ပါ၀င္ေနေသာ ဗီယက္နမ္အသင္း ရွိပါလ်က္ ၊ကြင္းလည္ဒိုင္လူျကီးအျဖစ္ ဗီယက္နမ္ဒိုင္ကိုတာ၀န္ေပးခဲ.မွုကို ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အိမ္ရွင္အခြင္.အေရးရွိပါလ်က္ အဘယ္ေျကာင္. မကန္.ကြက္ပဲလက္ခံခဲ.ပါသနည္ း။ ျမန္မာနည္းျပဆရာ ကိုရီးယားလူမ်ိဳးပါတ္ေဆာင္ဟြာသည္ ဘုရင္တစ္ဆူလို ေဘာလံုးအဖြဲ.ခ်ဳပ္အေပါ ္ ျပဳမူရေလာက္ေအာင္ နည္းျပငွားရမ္းစဥ္က နိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္မ်ားထက္ပို၍ မည္သည္. အေျကာင္းအခ်က္မ်ားကိုထည္.သြင္းခ်ဳပ္ဆို ခဲ.သနည္း ။ ျမန္မာ.ေဘာလံုးအဖြဲ.ခ်ဳပ္မွ နည္းစနစ္အျကံေပးအဖြဲ.သည္ ကစားကြက္နွင္.ပါတ္သက္၍ ေက်ာ္ကိုကိုမွ ေမးျမန္ေမးေဆြးေနြးသည္ကို ဘာေျကာင္. မေထာက္ခံပဲ ေက်ာ္ကိုကို အား နည္းျပဆရာကို ကန္ေတာ.ေတာင္းပန္ေစခဲ.သနည္း ။အဂၤလိပ္လိုမတတ္ေသာ နည္းျပဆရာအားအဘယ္ေျကာင္. ကစားပြဲစည္းမ်ဥ္းအေျကာင္း အဂၤလိပ္လို ေပးဖတ္ေစခဲ.သနည္း ၊အဘယ္.ေျကာင္.ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို စနစ္တက် (Google Translate Machine ျဖင္.ပင္ျဖစ္ေစ)ကိုရီးယား ဘာသာျပန္ မေပးခဲ.သနည္းဟူေသာ ေနရာမက်ခဲ.သည္.စီမံခန္.ခြဲမွု အမွားမ်ားကိုတသီတတန္းျကီး ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္ ။

မွားကာမွ အျပစ္မ်ားေျပာျက ၊ ေဒါသထြက္ကာေပါက္ကြဲျကသည္ထက္ ျမန္မာမ်ား၏အရိုးစြဲေနေသာ
ျဖတ္ကတတ္ဆန္းလုပ္တတ္သည္.၀သီကိုသာအျပစ္တင္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ နည္းျပစငွားကတည္းက မိမိ ျကိုက္ေသာနည္းျပကို ေပးနိုင္မည္.ေစ်းေျပာ၍ ကမ္းလွမ္းသည္.စနစ္ကိုလုပ္ရမည္.အစား ၊ ဒရ၀မ္တစ္ဦးအလိုရွိသည္ဟု ေျကျငာသလို အလုပ္လိုခ်င္ေသာနည္းျပမ်ားကို တင္ဒါစနစ္ျဖင္.ေခါ ္ယူျခင္းကစ၍ လြဲေနေပသည္ ။အလုပ္အလိုရွိသည္ဟုေျကျငာလိုက္ပါက အလုပ္လက္မဲ. အရည္အေသြးနိမ္.နည္းျပဆရာမ်ားသာ က်ြန္ေတာ္တို.ဆီသို.ေရာက္လာပါလိမ္.မည္ ။ ေရြွ၀ယ္ခ်င္သူသည္ ေရြွဆိုင္သို.သြားကာ၀ယ္ယူရသလို နည္းျပလိုခ်င္သူသည္ ကိုယ္တိုင္ေလ.လာ၍ ၀ယ္ယူရပါသည္ ။ ထိုသို.မဟုတ္ပဲ သင္.ေတာ္ေသာနည္းျပ ၃ ေယာက္ေလာက္ စာရင္းပို.ေပးပါဟု စီမံခန္.ခြဲမွု အမွားျကီးအတိုင္း အာရွေဘာလံုးအဖြဲ.ခ်ဳပ္သို.ကုန္အမွာစာပို.သလိုလွမ္းမွာေနလ်င္ ခ်ိဳက်ိဳး နားရြက္ပဲ. အရည္အခ်င္းမမီေသာေရြးက် နည္းျပဆရာမ်ားသာျမန္မာ.ေဘာလံုးေလာက
သို.ေရာက္လာေပလိမ္.မည္ ။အရာရာကားစီမံခန္.ခြဲမွုညံ.ဖ်င္းျခင္း၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္ ။ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုေလာက္ငေအာင္မေပးေသာအခါ လာဘ္စားျခင္းမ်ားျဖစ္ေပါ ္လာေပမည္။ လာဘ္စားျခင္းကိုမနွိမ္နွင္းေသာအခါ အျကီးအက်ယ္ ျခစားမွု အပြျကံမွု ၊ သူေဌးျဖစ္သည္အထိ အဂတိလိုက္စားမွု မ်ားျဖစ္လာေပမည္ ။မတတ္သူကိုေနရာေပးေသာအခါ ဆံုးရွံးေလလြင္.မွုမ်ား၊
ကိုယ္က်ိဳးရွာအလြဲသံုးစားမွုမ်ား ျဖစ္လာေပမည္ ။ စီမံခန္.ခြဲမွုညံ.ဖ်င္းေသာအခါ ရုပ္ရွင္ရံု
လက္မွတ္ေရာင္းတာကအစ ၊ မီတာခေဆာင္တာအပါအ၀င္အေသးအဖြဲကိစၥမ်ားမွာပင္အလြဲလြဲ
အေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္ေပမည္။

ျမန္မာသည္ မေတာ္သည္မဟုတ္ ။တစ္ဦးခ်င္းက်ြမ္းက်င္မွုမ်ားစြာရွိေသာလူမ်ိဳးျဖစ္သည္ ။ သို.ေသာ္ ေခတ္အဆက္ဆက္ က်ြန္ေတာ္တို.အားနည္းခဲ.သည္မွာ လူေတာ္မ်ားထံမွ တိုင္းျပည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္မည္ကဲ.သို. တြန္းအားေပးစီမံေဆာင္ရြက္ျကမလဲဆို တာေစတနာမရွိျကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို.မဟုတ္ပဲ ကိုယ္တိုင္လဲ စီမံခန္.ခြဲမွုကိုေနရာက်ေအာင္မလုပ္တတ္ ။ လုပ္တတ္သူတို.လုပ္ပါရေစဆိုလာျပန္ေတာ.လည္း မင္းသားျကီးမလုပ္ရလို.ပါတ္မျကီးကိုလာထိုးေနသ
လိုလို ၊ဆီသည္မလက္သုတ္ဖတ္လိုဖန္တရာေတေနေသာဆင္ေ၀ွ.ရန္ေရွာင္စကားေတြနဲ.ေတာ. ပညာေခတ္ ၊အိုင္တီေခတ္ျကီး၀ယ္ ဘယ္လိုမွ လူေတာတိုးျပီးရပ္တည္လို.ရေတာ.မွာမဟုတ္ေျကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္ ။ ေမာင္အိုလိုလူစားမ်ိဳးနဲ.ေတာ. ၂၀၁၅ တြင္ထပ္၍ မေတြ.လိုေတာ.ပါျပီ ။


သရ၀ဏ္ (ျပည္)
ေစာင္.ျကည္.ဂ်ာနယ္ ၃၁.၁၂.၂၀၁၃

No comments: