Tuesday, May 22, 2012

HIV ဘာလို ့အျဖစ္မ်ားလဲ (၁)


ျမန္မာၿပည္တြင္ HIV ေရာဂါသည္မ်ား တၿဖည္းၿဖည္း တုိးပြားလာသည္႕ သတင္းကုိ အားလုံး သိရွိၿပီး ၿဖစ္မည္ ထင္ပါသည္ ။ ယခု က်ေနာ္ ေရးသား တင္ၿပလုိသည္႕ အေၾကာင္း အရာသည္ HIV ေ၇ာဂါသည္မ်ား တုိးပြားလာရၿခင္း၏ အဓိက အခ်က္ဟု ထင္ၿမင္ ယူဆမိပါ၍ ဒီေဆာင္းပါးေလးကုိ ေရးသား လုိက္ၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါသည္ ။ ပုံမွန္အားၿဖင့္ လိင္ဆက္ဆံၿခင္းမွသာ အမ်ားဆုံး ကူးစက္ေလ့ ရွိသည့္ ထုိေရာဂါကုိ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား သိေနပါလွ်က္ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေရာဂါသည္မ်ား တုိးပြားလာရသနည္း ဆုိသည္႕ ေမးခြန္းသည္ အင္မတန္မွာ စဥ္းစားစရာ ေကာင္းသည္႕ အခ်က္ ၿဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္ မ်ားစြာ ေတြးေတာမိ သလုိ ပညာရွင္မ်ားလည္း ေတြးေတာမိမည္မွာ အမွန္ပင္ ၿဖစ္ပါည္ ။

ၿမန္မာႏူိင္ငံတြင္ HIV ပညာေပး ဇတ္ကားမ်ားကုိ အစုိးရမွာ ထုတ္လႊင္႕ေလ႕ ရွိသလုိ ကမာၻက်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း မၾကာခဏ ပညာေပးပြဲမ်ား က်င္းပေလ့ရွိပါသည္ ကုိ ၿမန္မာႏူိင္ငံတြင္ ထုိသုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားထံမွ အၿမဲလုိလုိ ၾကားသိရပါသည္ ။ တကယ္တမ္း ပညာေပးသည့္ အတုိင္း ၿပည္သူလူထု လုိက္ေနေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိလွ်င္ ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား ေလွ်ာ့နည္းသြားသင့္သည့္ အစား တၿဖည္းၿဖည္း တုိးပြာလာၿခင္းသည္ တခုခု မွားယြင္းေနၿပီ ဆုိတာ အေသအခ်ာဟု ပထမဦးစြာ ယုံၾကည္ေစခ်င္ပါသည္ ။

ပထမ ဆုံးအားနည္းခ်က္ ကုိ ေထာက္ၿပရမည္ ဆုိလွ်င္ ကမာၻက်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ အသုံးၿပဳသည္႕ အကာအကြယ္ပစၥည္း ( condom ) ကုိ ေခတ္မီွ နည္းစနစ္မ်ား ၿဖင္႕ စစ္ေဆးၿခင္း မရွိဘဲ ၿမန္မာႏူိင္ငံတြင္ ၿဖန္႔ေဝၿခင္းေၾကာင့္ပင္ ၿဖစ္သည္ဟု အေသအခ်ာ ေၿပာရဲပါသည္ ။ ၿမန္မာႏူိင္ငံသုိ႔ထုိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အကူအညီ ေတာင္းခံ၍ ေပးပုိ႕လွဴဒန္းသည္လား ၊ ေစ်းေပါေပါၿဖင့္ ေရာင္းခ်သည္လား ထုိစက္ရုံ၌ သုံးႏွစ္ၾကာ အလုပ္သမား အၿဖစ္ အမႈ ထမ္းခဲ့ေသာ ၿမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အေနၿဖင္႕ အတိအက် မသိႏူိင္ေသာ္လည္း ေသခ်ာစြာ ေၿပာႏူိင္သည္က ထုိပစၥည္းမ်ားသည္ အရည္အေသြး အဆင့္အတန္း မမွီသည္႕ သက္တမ္းကုန္လြန္ေနသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ပုိ႕ေဆာင္ ၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္း အားလုံးက တညီတညြတ္တည္း ေၿပာဆုိၾကသည့္ အတြက္ ၿပည္သူလူထုအတြက္ အထူးသိသင့္သည့္သတင္း တခု ၿဖစ္သလုိ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ ရွိသူမ်ား မွလည္း စုံစမ္းသင့္သည္ဟု ေလးစားစြာ တုိက္တြန္း ေၿပာၾကားလုိပါသည္ ။


က်ေနာ္ သိထားသည့္ သတင္း အရဆုိလွ်င္ ၿမန္မာႏူိင္ငံကုိ တင္သြင္းသည့္ ထုိပစၥည္းမ်ားကုိ မေလးရွားႏူိင္ငံ Karex Industrial Sdn.Bhd မွ ထုတ္လုပ္ပါသည္ ။ ထုိပစၥည္းမ်ား စတင္ ထုတ္လုပ္သည့္ အဆင့္မွ စကာ ေနာက္ဆုံး ထုပ္ပုိးသည့္ အဆင့္အထိ ၿမန္မာႏူိင္ငံသား ၀န္ထမ္းမ်ား ရွိသည္ဟု လာေရာက္ ဖြင့္ဟ ေၿပာဆုိသြားပါသည္ ။ ယခုခ်ိန္ထိလည္း ထုိစက္ရုံတြင္ ၿမန္မာႏူိင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ား ဆက္လက္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနၾကဆဲပင္ၿဖစ္ပါသည္ ။ ႏူိင္ငံတကာ သုိ႔တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သည့္အခါ အဆင့္အတန္းၿမင့္ေသာ ႏူိင္ငံမ်ား အတြက္ အရည္အေသြးကုိ အထူးထိန္းသိမ္း ၾကီးၾကပ္သေလာက္ ဆင္းရဲေသာ ႏူိင္ငံမ်ား အတြက္ ဆုိလွ်င္ ၿဖစ္သလုိ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည္မွာ စက္ရုံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဘူးသည့္ ၿမန္မာႏူိင္ငံသားမ်ား အသိဆုံး ၿဖစ္မည္ ထင္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ Latex ေခၚ ရာဘာရည္ကုိ ဓါတုေဗဒ ေဆး၀ါးမ်ား ေရာစပ္ကာ ပုံသြန္းေလာင္းသည့္စက္မ်ား ၿဖင့္လွည့္ပတ္ေမာင္းႏွင္ရသည္ ။ ထုိအဆင့္လြန္ေၿမာက္လွ်င္ ထိုပစၥည္းမ်ားကုိ ေပါင္ဒါမႈန္႕မ်ား ပ်က္ၿဖန္းကာ အေၿခာက္ခံထားရပါသည္ ။ ထုိသုိ႔သတ္မွတ္သည့္ အပူခ်ိန္ေပး၍ အေၿခာက္ခံၿပီးလွ်င္ ပလတ္စတစ္ အိပ္မ်ားသုုိ႕ သြတ္သြင္းကာ စတုိထဲတြင္း သိမ္းထားေလသည္ ။ ထုိ႕ေနာက္ ထုိပစၥည္းမ်ားကုိ Electronic Test လုပ္သည္႕ စက္မ်ားတြင္ တခုခ်င္းတပ္ဆင္၍ စက္မ်ားမွ အလုိအလ်ာက္စနစ္မ်ားၿဖင့္ အေကာင္း အဆုိး ကုိ ခြဲၿခမ္း စမ္းသပ္ကာ လြယ္ကူစြာ သုံးစြဲႏူိင္ရန္ ပစၥည္းမ်ားကုိ လိပ္ေပးလုိက္သည့္ အသင့္ အေနအ ထားေရာက္ေအာင္ ထုိစက္မွ လုပ္ေဆာင္သြားပါသည္။

ထုိ႕ေနာက္ ထုိ႕ေနာက္ customer မ်ား၏ order ေပၚကုိ မူတည္၍ သက္ဆုိင္ရာ တံဆိပ္မ်ား အသင္႕တပ္ဆင္ထားသည္႕ plastic roll မ်ားကုိ စက္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ကာ တခုခ်င္းစီကုိ ေခ်ာဆီ ထည္႕၍ parcking ထုတ္ပုိးသည့္အဆင့္တြင္လည္း စက္မ်ားၿဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားပါသည္ ။ ထုိေနာက္ အပ္ႏွံသည့္အလုပ္ order ေပၚကုိ မူတည္လွ်က္ တခုခ်င္းၿဖစ္ေစ ၊ သုံးခုတတြဲၿဖစ္ေစ ၊ ဆယ့္ႏွစ္ခု တတြဲၿဖစ္ေစ ထုပ္ပုိး၍ ကမာၻႏူိင္ငံ အႏွံ႔အၿပားရွိ ေစ်းကြက္သုိ႔ ကြန္တိန္နာမ်ား ၿဖင့္ပုိ႕ေဆာင္ပါသည္ ။

ထုိသုိ႕ ထုတ္လုပ္သည့္  စတင္သည့္အဆင့္မွ စကာ ေနာက္ဆုံး အဆင့္အထိ ေနရာတုိင္းတြင္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးထိမ္းသိန္းသည့္ QC မ်ားက အဆင့္တုိင္းတြင္ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၾကပါသည္ ။ ထုိသုိ႔ စစ္ေဆး ရာ၌ အဆင္႔အတန္း ၿမင့္ေသာ ႏူိင္ငံမ်ားကုိ ပုိ႔မည့္ ပစၥည္းမ်ား၌ Reject တခုေတြ႕လွ်င္ ထုိေတြ႕ရွိသည့္ ပစၥည္းႏွင့္ အတူတူထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ပစၥည္မ်ားကုိ ၿပန္လည္ ဖြင့္ေဖာက္ကာ စစ္ေဆးေလ့ ရွိေသာ္လည္း ၿမန္မာႏူိင္ငံ အပါအ၀င္ ဆင္းရဲ ေသာ ႏူိင္ငံမ်ားသုိ႔ပုိ႔မည့္ ပစၥည္းမ်ား ၿပန္လည္ ဖြင့္ေဖာက္ စစ္ေဆးေလ့ မရွိၾကပါ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ထုိသုိ႔ ၿပန္လည္ စစ္ေဆးရမည့္ပစၥည္းမ်ား အလြန္မ်ားေနလွ်င္ သူေဌး ၏ အညိဳၿငင္ကုိ ခံရမည္ကုိ စုိးေၾကာက္၍ လည္းေကာင္း ၊ ဆင္း၇ဲ ႏြမ္းပါးေသာ ႏူိင္ငံမ်ား၌ ေခတ္မွီ ေသာ နည္းပညာမ်ားၿဖင့္ စမ္းသပ္၍ မရွိသည္ကုိ သိေနၾကသည့္ သက္ဆုိင္၇ာ အလုပ္ၾကီးၾကပ္သူမ်ားသည္ မ်က္စိမွိတ္ကာ လက္မွတ္ထုိးေပးေလ့ ရွိပါသည္။

ၿမန္မာႏူိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းသည့္ ထုိပစၥည္းမ်ားတြင္ အေဖာ္တံဆိပ္ႏွင့္ တံဆိပ္မပါသည့္ ခဲေရာင္ ကာဘာ ၿဖင့္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ပစၥည္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္ ။ထုိတံဆိပ္ မပါသည့္ ပစၥည္မ်ားသည္ ႏူိင္ငံတကာမွ အကူအညီ ေတာင္းခံေသာ အခါ ဆင္းရဲသည့္ ႏူိင္ငံမ်ား အတြက္ ေပးပုိ႔လွဴဒန္းရန္ ၿဖစ္သည္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္သူ အရာရွိမ်ားထံမွ ၿမန္မာႏူိင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ား ၾကားသိခဲ႕ရပါသည္ ။ ထုိပစၥည္းမ်ား သည္ ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္တုိင္းတြင္ QC မ်ား မ်က္စိတ္မွိတ္၍ လက္မွတ္ထုိးခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားပင္ ၿဖစ္ပါသည္ ။ ထုိသုိ႔ အရည္အေသြး မမွီရုံသာ မဟုတ္ ၊ မည္သည့္နိုုင္ငံ အတြက္ဟု သီးသန္႔ရည္ရြယ္ထားၿခင္း မရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ အၿမဲလုိလုိ အပုိ ထုတ္လုပ္ကာ အသင့္ အေနအထားၿဖင့္ သိမ္းဆည္းထားေလ့ရွိပါသည္ ။ ထို အကာအကြယ္ ပစၥည္းမ်ား၏ သက္တမ္း မွာ သုံးႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္ ။ အကယ္၍ သုံးႏွစ္ ၿပည့္သြားလွ်င္ ထုိရက္စြဲမ်ားကုိ ၿပန္လည္ဖ်က္ကာ ရက္စြဲ အသစ္မ်ား ထပ္မံရုိက္၍ ၿပည္လည္ သိမ္ဆည္းထားၾကသည္ဟု သိရွိရပါသည္ ။

ကုိယ့္နိုင္ငံကုိ တင္ပုိ႔မည့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရး ပစၥည္မ်ားသည္ အရည္အေသြး မမွီရုံသာ မက ရက္လြန္ပစၥည္းမ်ား ၿဖစ္သည့္အတြက္ ေပါက္ၿပဲဖုိ႕ အလြန္ လြယ္ကူသည့္အတြက ္ေရာဂါ ကူးစက္သည့္ ႏႈန္း ပိုမုိ မ်ားၿပား လာႏူိင္သည္ ကုိ သိသိၾကီးနဲ႕ မလြန္ဆန္ႏူိင္ေသာ အလုပ္သမားတဦးကမူ မ်က္ရည္ က်ခဲ႕ရပါသည္ဟု ေၿပာၾကားခဲ႕ပါသည္ ။ သူတုိ႕ေၿပာဆုိခဲ့သမွ် လိမ္ညာ ေၿပာဆုိၿခင္း မဟုတ္မွန္း သူတုိ႕၏ ရုိးသားေသာ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ၀မ္းနည္းသည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား အထင္သား ေပၚလြင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ၿမင့္ခဲ့ရေလသည္ ။ တုိင္းၿပည္ တၿပည္ ဆင္းရဲလွ်င္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ခံစားရေလသည္ ကုိ ၿပည္သူလူထု အေနၿဖင့္ သတိထားေစလြန္းလွပါသည္ ။

က်ေနာ္ ၿမန္မာႏူိင္ငံတြင္ ေနစဥ္က HIV ပညာေရး ေဟာေၿပာပြဲ တစ္ခုတက္ေရာက္ဘူးပါတယ္ ။ သူတုိ႕ေဟာေၿပာ ခ်က္မ်ားတြင္ အကာအကြယ္ ပစၥည္း မသုံးခင္ ေလမႈတ္၍ စမ္းသပ္ၾကည့္သင့္ေၾကာင္း ပညာေပး ေဟာေၿပာခဲ့သည္ကုိ သြားအမွတ္ရမိၿပန္ေသးသည္ ။ ေသေသခ်ာခ်ာ ၿပန္လည္ သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ မသုံးခင္ ထုိသုိ႕ ေလမႈတ္၍ စမ္းသပ္သူ အေတာ္နည္းမည္ကုိ ကုိယ္တုိင္ စဥ္းစားေစခ်င္ပါသည္ ။ ထုိ႕အၿပင္ ထုိပစၥည္းကို သာမန္ အၿမင္ၿဖင့္ ေလလုံပါသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားသည္႕ အပူခ်ိန္ ၊ ေလဖိအားဒဏ္ ခံႏူိင္မႈ ၊ အရည္ယုိစိမ့္မႈ တုိ႔ကုိ နည္းပညာ အကူအညီ မပါဘဲ သာမန္ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ား ၿဖင္႕ စမ္းသပ္၍ မလုံေလာက္ ႏူိင္ပါဟု အထစ္ခ် ေၿပာရဲပါသည္ ။ ထုိအကာအကြယ္ပစၥည္းသုံးစြဲၿခင္း ႏွင့္ပက္သက္၍ သုေတသီမ်ား၏ လက္ေတြ႕က်က် ေမးၿမန္းထားခ်က္မ်ားအရ သုံးစြဲေသာ အကာအကြယ္ ပစၥည္း ေပါက္ၿပဲသြားသည္ဟု သိရသည့္လူ (၁၀၀) တြင္ ၁၀ေယာက္ခန္႔သာ အသစ္ေၿပာင္းတပ္၍ သုံးစြဲေလ့ ရွိၾကသည္ဟု ၾကားသိခဲ့ရဘူးပါသည္ ။

ေနာက္တခ်က္ကား ထုိအကာအကြယ္ ပစၥည္းမ်ားသည္ HIV ေရာဂါ အပါအ၀င္ အၿခား ကာလသားေရာဂါမ်ားကုိ ကာကြယ္ တားဆီးေပးႏူိင္မွန္းသိလွ်က္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ားသည္ မသုံးစြဲခ်င္ၾကသည္ကုိ ၿပည့္တန္ဆာ အၿဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ၿပဳသူမ်ားထံမွ ၾကားသိခဲ့ရေလသည္ ။ ထုိအခါ သူတုိ႔ မသုံးစြဲလုိ၍ ရွိေစအုံး ခင္ဗ်ာတုိ႔ အေနနဲ႔လက္မခံ၍ ရတာဘဲဟု ေၿပာေသာအခါ သူတုိ႔ အေၿဖစကားသည္ ရင္နင့္စရာ ေကာင္း လြန္းလွေပသည္ ။ " ကံၾကမၼာ မေကာင္း၍ ၿပည့္တန္ဆာ အလုပ္ၿဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ၿပဳေနသည့္ က်မတုိ႔ စကားကုိ ဘယ္သူကမ်ား ေလးစားမွာလည္းတဲ့ "။ မေကာင္းသည့္ အလုပ္ၿဖင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းၿပဳေနသည့္ လူကုိ အသာထား ရုိးသားၿဖဴစင္စြာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ၿပဳေနသူမ်ားကုိ အပင္ အထင္ေသးတတ္ၾကသည့္ လူမ်ားလည္း မရွားဆုိတာကုိ အေၿခခံ၍ စဥ္းစားၾကည့္ ထုိစကားသည္ ဟုတ္ေလာက္ေပသည္ ။ သူတုိ႕ေလာကမွ ၾကားသိရသေလာက္ဆုိလွ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေပ်ာ္ရွာရန္ လာသည့္လူမ်ား ထိုပစၥည္းကုိ မသုံးခ်င္သည့္ အခါ "အလႊာပါးေပမယ့္ ကမာၻၿခားသလုိ ခံစားရတယ္ " လွ်ာကုိ ရာဘာစြပ္ၿပီး ထမင္းစားၾကည့္ရင္ ဘာအရသာ ရွိမွာလည္း " ဆုိသည့္ စကားလုံးမ်ားမွာ အၿမဲသုံးသည္ ကုိ ၿငန္းဆုိေလ့ရွိၾကသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္ ။

ထုိ႔အၿပင္ ထုိသုိ႔အေပ်ာ္ရွာ သည့္လူအမ်ားစုသည္ လာေရာက္လူမ်ားတြင္ ကုိးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အရက္မူးေနၾကသည္ ။ နဂုိက ခုိးေခ်ာင္ခုိး၀ွက္ လုပ္စားရသည့္ဘ၀တြင္ သူတုိ႔၏ ၿပႆနာ ရွာေဖြၿခင္းကုိ မခံႏူိင္သည့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ သူတုိ႔ အလုိက်လုိက္ေလ်ာ ေနရၿခင္းသည္ ထုိေရာဂါပုိးကုိ ကူးဆက္ၿခင္းကုိ ဟန္႔တားႏူိင္ၿခင္း မရွိၿခင္း၏ အေၿခခံ အေၾကာင္းအရင္း တရပ္ပင္ ၿဖစ္သည္ ။ အရက္မူးေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ အရက္၏ အာနိသင္ေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္၏ ခႏၶာကုိယ္ အပူခ်ိန္တက္လာေလ့ရွိသည့္ အၿပင္ အမွန္အမွားကုိ သာမန္ အခ်ိန္လုိ ခြဲၿခား ႏူိင္စြမ္း မရွိသည့္အတြက္ မုိက္ရုးရဲ ဆန္စြာ တဒဂၤ သာယာမႈ အတြက္ တဘ၀လုံး ထုိေရာဂါ ကုိ သိမ္းပုိက္သြားရသည့္ လူမ်ား၏ ရာခုိင္ႏႈန္းက ပုိမ်ားေလ့ရွိိပါသည္ ။

အိမ္မက္ခ်စ္သူ - HIV ဘာလို ့အျဖစ္မ်ားလဲ (၁)

No comments: