Sunday, May 27, 2012

သတင္း...သတင္း

ေနအိမ္အတြင္း HIV စမ္းသပ္မႈကို FDA ခြင့္ျပဳမည္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ ေဆးဝါးႏွင့္ အစားအေသာက္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည့္  FDA အေနျဖင့္ ေနအိမ္ အတြင္းတြင္ မိမိဖာသာ  HIV စစ္ေဆးႏိုင္မည့့္ စနစ္သစ္ တစ္ခုကို အတည္ျပဳေပးသင့္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္ သူ ၁၇ ဦး ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ကမကထျပဳသူ အဖြဲ႕ တစ္ခုမွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ယခုလုိ စမ္းသပ္ခြင့္ကို ေပးႏိုင္ေစရန္ အတြက္ တညီတညြတ္တည္း သေဘာ တူညီခဲ့ၾကကာ အဆုိပါ စမ္းသပ္သည့္ ကိရိယာမွာ ပါးစပ္ အတြင္းသုိ႕ ထည့္သြင္းကာ ေသြး နမူနာ ရယူျပီး မိနစ္ ၂၀ အတြင္း အေျဖ ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုလို စမ္းသပ္ခြင့္ ေပးျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ HIV ကူးစက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အသစ္အသစ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သိသာစြာ ေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ အဖြဲ႕ထဲမွ ကမကထ ျပဳသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Blaine Hollinger ဆိုသူမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဝဖန္သူမ်ား၏ အေျပာအရမူ ယင္းစမ္းသပ္မႈ အတြက္ ေသခ်ာစြာ အေျဖထုတ္ႏိုင္ ၊ မထုတ္ႏိုင္ ဆိုသည္ကိုမူ ေမးခြန္း ထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ အႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစဘဲ စမ္းသပ္ႏုိင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးကို ေပး စြမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းအဆိုကို လိုလားသူ အဖြဲ႕မွ ေျပာသည္။ ေရာဂါေဗဒ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕၏ အေျပာအရ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ လူတစ္သန္းေက်ာ္မွာ HIV ေရာဂါ ကူးစက္ခံေနရေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအထဲမွ ငါးပံုတစ္ပံုမွာ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ HIV ေရာဂါ ရွိထားသည္ကို သိရွိၾကျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

MRTV-4 - ေနအိမ္အတြင္း HIV စမ္းသပ္မႈကို FDA ခြင့္ျပဳမည္

HIV/AIDS ေၾကာင့္ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်မႈမ်ား ကင္းစင္ေရး

 အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ၊ ေအ႔ဒ္စ္ ေရာဂါကူးစက္မႈမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ ကုသျခင္းႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္ကို ျပည္ေထာင္ စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္က ဦးစီး၍ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသား မဟာ ဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၁-၁၅)၏ လမ္းညြန္မႈအရ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ၊ ေအ႔ဒ္စ္ ကာကြယ္ ကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကက႑ ပိုမိုပါ၀င္လာေစရန္ႏွင္႔ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီမူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္လာေစရန္ စနစ္တက် အားေပး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ကုလသမဂၢ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ၊ ေအ႔ဒ္စ္ ပူးတြဲအစီအစဥ္ႏွင္႔ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (MBCA) တို႔၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အဆိုပါအသင္း၏ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ေျပာသည္။
“က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရး စီမံကိန္းကို စီးပြားေရးက႑ကလည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တာပါ။ အဓိက ကေတာ့ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ၊ ေအ့ဒ္စ္ေ၀ဒနာ ရွင္ေတြကို အလုပ္ခြင္မွာႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံ ခံရမႈေတြမရွိေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးအလုပ္ကိုလုပ္တဲ့ အခါ လူမႈ ေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈေတြလည္း ပါ၀င္လာ တဲ႔သေဘာလည္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

“၀န္ထမ္းေတြကို ဒီလို ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းအားျဖင္႔ ကိုယ့္အလုပ္၀န္းက်င္ တစ္ခုခ်င္းစီကေန လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း တစ္ခုလံုးကို အက်ဳိး ျပဳႏိုင္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္လိုသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ခြဲျခား ႏွိမ့္ခ်မႈကင္းစင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ လာေစရန္၊ ခြဲျခားမႈကင္းစင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားေပၚထြန္း လာရန္၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ၊ ေအ႔ဒ္စ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္၊ ဗဟုသုတ မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီပိုး ကူးစက္မႈမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ ကုသျခင္းႏွင့္ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းမ်ားေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အစိုးရ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိျပဳ လက္ မွတ္ေရးထိုး ပါ၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ အဖြဲ႕မွ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ၊ ေအ႔ဒ္စ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပံုမွန္ပညာေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိသူမ်ား အေပၚ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရး၊ ေရာဂါပိုး ရွိသူမ်ား အေနႏွင့္လည္း မိမိေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ မထိခိုက္ေစရန္ ပညာေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ခင္ေအးေအးက “အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ ျဖစ္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းကို ကူးမွာေၾကာက္လို႔ လုပ္ငန္းခြင္ကေန ထုတ္ပယ္တယ္ ဆိုတာေတြ က ေခတ္မမီေတာ့ ပါဘူး။ သူတို႔လည္း လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ရွိေနေသးတယ္ဆိုရင္ လက္ခံႏိုင္ရမယ္။ တျခား ၀န္ထမ္းေတြကိုလည္း အသိ ပညာေတြ ေပးသင္႔ ပါတယ္” ဟု ေျပာ ၾကားသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္းက တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင္႔ ျပည္နယ္စံုရွိ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီပိုးရွိသူ အမ်ဳိးသား ၁၆၆ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၁၅၈ ဦးတုိ႔ကို ေမးျမန္းေကာက္ယူခဲ႔ေသာ စစ္တမ္းအရ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၄၁ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီပိုး ရွိျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ဆံုး႐ႈံး ခဲ့ၾကရရာ ၂၄ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တို႔၏ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး က်န္အေရအတြက္မွာ ၎တို႔၏ က်န္းမာေရး အေျခအေန ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ မိမိဘာသာ အလုပ္ ထြက္သင့္သည္ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္ ထြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္း မ်ားအရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီပိုး ကူးစက္ခံေနရသူ ၂၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ကူးစက္ခံရသူ အမ်ားစုမွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၄၉ ႏွစ္ အတြင္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အသက္ အရြယ္မ်ားျဖစ္သည္။

ယမံုဖူးသစ္ – အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၇၀ (၂၅ – ၃၁ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၂)

ျမန္မာတိုင္းမ္HIV/AIDS ေၾကာင့္ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်မႈမ်ား ကင္းစင္ေရး

No comments: