Monday, May 14, 2012

သတင္း...သတင္း


ရပ္႐ြာအေျချပဳ HIV ကူညီေရး ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားေတြ႕ဆံု

  ျမန္မာႏိုင္ငံ HIV ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ရပ္႐ြာအေျချပဳကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁ နာရီအထိ Central Hotel ၌က်င္းပခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ HIV ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ရပ္႐ြာအေျချပဳ ကြန္ယက္မ်ား ရင္းႏွီးခ်ိတ္ဆက္မႈ ရရွိေစရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ HIV ကိစၥရပ္မ်ားအားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပိုမိုသေဘာေပါက္ နားလည္ေစရန္ ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္ ဟူေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု Phoenix Association မွ ဦးေဆာင္သူ ဦးသီဟႀကိဳင္ ကေျပာသည္။

၎ပြဲကို HIV ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အကူအညီေပးေနသည့္ Phoenix Association မွစီစဥ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအသင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ၊ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီပါတီ မွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ ႏွင့္ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။
ျမန္မာ NGO ကြန္ယက္၊ Myanmar Positive Group၊ Myanmar Positive Women Network၊ မူးယစ္ေဆးသံုးဆြဲသူမ်ားကြန္ယက္၊ လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ား ကြန္ယက္၊ ျမန္မာျပည့္တန္ဆာကြန္ယက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘာသာေပါင္းစံု ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (HIV/AIDS) တို႔မွ ၎လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုရွင္းျပၾကၿပီး HIV/AIDS ကာကြယ္တားဆီးေရးတြင္ မူ၀ါပိုင္းဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြး အေျဖရွာ ခဲ့ၾကသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ရပ္႐ြာအေျချပဳ HIV ဆုိင္ရာလုပ္န္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕၍ မူဒါဒဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲတက္ေရာက္သူမ်ားကေျပာသည္။

ေမ ၁၂၊ ၂၀၁၂ (YPI)

သစ္ထူးလြင္ရပ္႐ြာအေျချပဳ HIV ကူညီေရး ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားေတြ႕ဆံု

အနာဂတ္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို ရိုေဘာ႔မ်ား သိမ္းပိုက္မည္

 မၾကာေတာ႔မည့္တစ္ေန႔တြင္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားရဲ႕ ေျမေအာက္ အေမွာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ရိုေဘာ႔မ်ားက သိမ္းပိုက္သြားႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု သုေတသနျပဳသူမ်ားက ယံုၾကည္လာၾကသည္။
ဩစေၾတးလ် စီမံခန္႔ခြဲမႈ သုေတသန ပါေမာကၡ Ian Yeoman ႏွင္႔ လိင္မႈေဗဒပညာရွင္ (sexologist) Michelle Mars တို႔ ႏွစ္ဦးရဲ႕ ေလ႔လာခ်က္အရ၊ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ မိန္းမပ်က္ကဲ႔သို႔ ၀တ္စားျပဳမူေသာ ရိုေဘာ႔ မ်ားသည္ အျမတ္အစြန္းရမည့္ လိင္္လုပ္ငန္းေတြမွာ ေနရာယူလာၿပီး၊ ပုရိသအေပါင္းရဲ႕ မ်က္လံုးေတြ ကြ်တ္ထြက္လုလု စြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

Futures ဂ်ာနယ္မွာ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦး ေရးသားခ်က္အရ အနာဂတ္ ျပည့္တန္ဆာရံုမ်ားႏွင္႔ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ ကလပ္မ်ားတြင္ ရိုေဘာ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္႔ ျပည့္ႏွက္ေနမည္ဟု ဆိုသည္။ ရိုေဘာ႔မ်ားကို လူမ်ဳိးပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ခႏၶာကိုယ္အခ်ဳိးအစားမ်ဳိးစံု၊ အသက္အရြယ္ႏွင္႔ ဘာသာစကား အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသြင္သ႑န္မ်ဳိးစံုျဖင္႔ ေဖာက္သည္မ်ား စိတ္ခ်မ္းသာဖို႔ ဖန္တီးထားႏိုင္လိမ္႔မည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။

Yeoman ႏွင္႔ Mars တု႔ိႏွစ္ဦး ပူးတြဲေရးသားသည့္ အနာဂတ္ ျပည့္တန္စာလုပ္ငန္း စာတမ္းအရ ၂၀၄၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအထိ လိင္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင္႔ လူကုန္ကူးမႈမ်ားႏွင္႔ လိင္ေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္။ ၄င္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ရိုေဘာ႔ ျပည့္တန္ဆာ အမ်ားအျပားကို အစားထိုး အသံုးျပဳလာၾကလိမ္႔မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

Source: The Futures & CNN
ေမာကၡအနာဂတ္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို ရိုေဘာ႔မ်ား သိမ္းပိုက္မည္ 

No comments: