Sunday, February 5, 2017

၀န္ထမ္းျမဲေစတဲ့အခ်က္ေတြ နဲ႔ မန္ေနဂ်ာေတြေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္ထြက္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

၀န္ထမ္းျမဲေစတဲ့အခ်က္ေတြ
------------------------------


• သင့္တင့္မွ်တတဲ့ လစာနဲ႕ခံစားခြင့္မ်ားရွိျခင္း
• ရာထူးအဆင့္ဆင့္တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈအခြင့္အလမ္းရွိျခင္း
• အရည္အေသြးျပည့္၀ေကာင္းမြန္သူေတြနဲ႕ အလုပ္တြဲလုပ္ရျခင္း
• အဓိပၸါယ္ရွိေသာအလုပ္ေတြလုပ္ကိုင္ရျခင္း
• စီမံခန္႕ခြဲသူေတြရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့အေထာက္အပံ့ေတြရွိျခင္း
• အသိအမွတ္ျပဳ၊ တန္ဖိုးထား၊ ေလးစားခံရျခင္း
• လုပ္ငန္းအေနနဲ႕ ဂုဏ္ယူ၀ံ့ၾကြားဖြယ္အေျခအေနရွိျခင္း
• ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္၀န္းက်င္ရွိျခင္း
• လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေ၀ေပးျခင္း
• အလုပ္အကိုင္တည္ျမဲမႈရွိျခင္း
• လုပ္ငန္းတည္ေနရာသင့္တင့္ေကာင္းမြန္ျခင္း
• အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြေျပာင္းလဲတဲ့ အလုပ္တာ၀န္ခြဲေ၀မႈရွိျခင္း
• အသိပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္တိုးတက္မႈရွိျခင္း

ဒီအခ်က္ေတြက ၀န္ထမ္းေတြကို ျမဲေအာင္ထိန္းတဲ့ေနရာမွာ အသံုး၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ပိုင္စိုး (Management)

Ref; Career Systems Internaitonal, 2005

မန္ေနဂ်ာေတြေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္ထြက္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းမ်ား
---------------------------------------------------------------------------------

စာေရးသူေရးတဲ့ စာေတြမွာအျမဲတမ္းေျပာခဲ့သလို ၀န္ထမ္းေတြအလုပ္ကို စြန္႕ခြာသြားရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း (၂) ခုရွိပါတယ္။ ပထမတစ္ခုက ေစ်းကြက္အတြင္းမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက လက္ရွိ၀န္ထမ္းေတြကို ရာထူး၊ လစာ၊ ခံစားခြင့္ေတြျဖစ္တဲ့ Pull Factors ေတြကို မိမိလုပ္ငန္းထက္ပိုေပးလို႕ထြက္သြားတာျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လက္ရွိ ၀န္ထမ္းကို ထြက္သြားေအာင္ လုပ္ငန္းဘက္က တြန္းထုတ္သလိုျဖစ္တဲ့ Push Factors ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အျခား အေၾကာင္းအရာေတြလည္းရွိႏိုင္ေပမဲ့ (ဥပမာ၊ အစိုးရအလုပ္ လုပ္သြားလို႕) အဓိက ကေတာ့ ဒီ (၂) ခ်က္ေၾကာင့္ပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက ရာထူး၊ လစာ၊ ခံစားခြင့္ေတြပိုေပးလို႕ ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္က ထြက္သြားတာထက္စာရင္ ၀န္ထမ္းေကာင္းေတြကို မထြက္ထြက္ေအာင္ တြန္းထုတ္သလိုျဖစ္ေစတဲ့အခ်က္ေတြဟာ လုပ္ငန္းအတြက္ နစ္နာေစပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြကို တြန္းထုတ္သလိုျဖစ္ေစတဲ့ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြရဲ႕ အမွားတခ်ိဳ႕ကို ေဖၚျပလိုပါတယ္။

Fail to get to know employees as people. ပထမဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြဟာ လူေတြထဲက လူဆိုတာကို ေမ့ေနတတ္တာပါပဲ။ လက္ေအာက္ငယ္သား၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေရး ဖန္တီးထားတာဟာ စီမံခန္႕ခြြဲတဲ့ေနရာမွာ အေရးၾကီး ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ကိစၥဟာ ကိုယ့္ကိစၥလို႕ယူဆတဲ့ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြရွိသလို၊ ၀န္ထမ္းေတြအမွားလုပ္ တာ ကိုယ္နဲ႕မဆိုင္ဘူးဆိုတဲ့ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြလည္းရွိတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ ပတ္သက္ေနတဲ့ အေၾကာင္းကိစၥေတြဟာ မိမိနဲ႕ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိတယ္လို႕ ယူဆသင့္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းက လုပ္ငန္းကိစၥနဲ႕ မဆိုင္ေပမဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အလုပ္ထဲမွာ စိတ္ပါ ၀င္စားမႈမရွိဘဲ အလုပ္လုပ္ေနတယ္ဆိုပါစို႕။ ဒါဟာ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႕ ဆိုင္လာပါျပီ။ တခ်ိဳ႕ေတြေျပာၾကပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ေရာက္လာရင္ Personal နဲ႕ အလုပ္နဲ႕ ခြဲထားႏိုင္ရမယ္လို႕ေျပာတယ္။ ဒီအခ်က္ကလည္းမွန္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြကို စီမံခန္႕ခြဲတဲ့ေနရာမွာ Personal မပါသင့္တဲ့အေၾကာင္းဆိုလိုတယ္လို႕ စာေရးသူ ယူဆမိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေတြက လုပ္ငန္းခြင္ကို သက္ေရာက္မႈရွိေနပါတယ္။ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြအေနနဲ႕ ဒီလိုအေျခအေနေတြကို သိရွိနားလည္ဖို႕လိုအပ္သလို ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ နည္းေပးလမ္းျပေပးဖို႕၊ အၾကံေပးေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

Fail to provide clear direction. ေနာက္ထပ္အမွားတစ္ခုကေတာ့ ရွင္းလင္း ျပတ္သားတဲ့ လမ္းညႊန္မႈေတြမေပးႏိုင္တာပါပဲ။ မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြဆီကဘယ္လိုစြမ္းေဆာင္ရည္ေတြရရွိဖို႕အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထား တယ္ဆိုတာ၊ ဘာေတြလုပ္ဖို႕လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ၀န္ထမ္းေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိေနေအာင္လုပ္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ စာေရးသူတို႕ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြအေနနဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြအေပၚရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြေပးႏိုင္မွ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ေတြအေပၚ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Fail to trust. ဒီကိစၥအေရးၾကီးပါတယ္။ ယံုၾကည္ဖို႕ကိစၥ။ စီမံခန္႕ခြဲသူအမ်ားစု ဟာ ၀န္ထမ္းေတြအေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈမရွိၾကဘူး။ ၀န္ထမ္းေတြမွားလုပ္မိမွာ စိုးလို႕။ ၀န္ထမ္းေတြလုပ္လို႕ လုိခ်င္တဲ့ရလဒ္ေတြထြက္မလာမွာစိုးလို႕ ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္စိတ္ေတြနဲ႕ အရာရာကို ၀င္ပါျပီး ပါေလရာငပိခ်က္ စီမံခန္႕ခြဲသူ Micro Manager ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕ အထက္လူၾကီး ယံုၾကည္ေလးစားတာကို လိုခ်င္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာဖတ္သူတို႕ တစ္ခု သတိထားရမွာကေတာ့ ၀န္ထမ္းတိုင္းကေတာ့ ယံုၾကည္ရေလာက္တဲ့ စိတ္ခ်ရမႈ မရွိတတ္ပါဘူး။

Fail to listen to and help employees feel that their opinions are valued. ၀န္ထမ္းေတြဆီကအသံ နားေထာင္တာအားနည္းတတ္ျပီး ၀န္ထမ္းေတြ ရဲ႕အေတြးအျမင္ေတြကိုလည္းတန္ဖိုးမထားတတ္တဲ့အမွားပဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေကာင္းေကာင္းနားေထာင္တတ္တဲ့ အရည္အခ်င္းဟာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ နားေထာင္တတ္တဲ့ စြမ္းရည္ဟာ မိမိအေနနဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြအေပၚမွာ တန္ဖိုးထားေၾကာင္း ၀န္ထမ္းေတြနားလည္သြားေစႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအမွားကိုပဲ စီမံခန္႕ခြဲသူ အမ်ားစု ထပ္ကာထပ္ကာ မွားေနၾကတုန္းပါပဲ။

Make decisions and then ask people for their input. ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ရာထူးအတုိင္းအတာအလိုက္ ခြဲေ၀ေပးေလ့ မရွိဘဲ အရာအားလံုးကို စီမံခန္႕ခြဲသူကသာ ဆံုးျဖတ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ ၀န္ထမ္းတခ်ိဳ႕ဟာ သူတို႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရတာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီးအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရလို ၾကပါတယ္။

Fail to react to problems and issues that will soon fester if ignored.
၀န္ထမ္းေတြရဲ႕လုပ္ငန္းအခက္အခဲေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေျဖရွင္းမေပးဘဲ လ်စ္လ်ဴရႈေနတတ္တဲ့အမွားကို စီမံခန္႕ခြဲသူေတြ ျပဳလုပ္ေန ၾကတုန္းပါပဲ။ ၀န္ထမ္းေတြဟာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြေဆာင္ရြက္ေနရင္း လုပ္ငန္း အခက္အခဲေတြနဲ႕ ၾကံဳေတြ႕လာရင္၊ စီမံကိန္းအသစ္ေတြကို စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖၚတဲ့အခါမွာ အၾကံဥာဏ္အကူအညီေတြ လိုအပ္လာရင္ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြရဲ႕ အကူညီအေထာက္အပံ့ေပးတာကို လိုခ်င္ေတာင့္တၾက ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြဟာ အဥာဏ္ေပးႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ေနဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြဟာ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာ မွတ္သားေနဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

Trying to be friends with employees who report to you. ၀န္ထမ္းေတြ နဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေပါင္း ေပါင္းဖို႕ၾကိဳးစားတာဟာလည္း ေကာင္းမလိုနဲ႕ မေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြရွိေနတတ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲသူအၾကားမွာ ေႏြးေထြးပြင့္လင္း သာယာတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးရွိတာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူငယ္ခ်င္းေပါင္း ေပါင္းရင္ေတာ့ အခက္အခဲတခ်ိဳ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အလုုပ္နဲ႕ ရင္းနီးမႈဟာ မေရာေထြးသင့္ပါဘူး။ ရင္းနီးမႈနဲ႕ အလုပ္ ေရာလာရင္ ျပတ္ျပတ္သားသားဆံုးျဖတ္ရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြမွာ အားနာ ရတာေတြရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

Fail to communicate effectively and withhold important information. လုပ္ငန္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အေရးၾကီးအေၾကာင္းအရာေတြကို ၀န္ထမ္းေတြ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိရွိနားလည္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္တဲ့အားနည္းခ်က္တခ်ိဳ႕ဟာ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြမွာ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာအေရးၾကီးပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုခုလုပ္ဖို႕ လိုအပ္လာတဲ့အခါမွာလည္း ၀န္ထမ္းေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ေအာင္မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရင္ ၀န္ထမ္းေတြဟာ အေျပာင္းအလဲကို ခုခံတတ္ၾကပါတယ္။

Not treating all employees equally. ၀န္ထမ္းေတြအားလံုးကို သာတူညီမွ် မဆက္ဆံတဲ့အမွားဟာ အေတာ္ဆိုးရြားတဲ့ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုတာ လူေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အတြက္ ဘက္လိုက္မႈေတြကေတာ့ ရွိေနမွာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ၀န္ထမ္းေတြဟာ သိသာထင္ရွားေလာက္တဲ့ ဘက္လိုက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ မ်က္ႏွာသာေပးမႈေတြနဲ႕ ၾကံဳေတြ႕လာရင္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ပ်က္ျပားႏိုင္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ေက်နပ္မႈေတြေပ်ာက္ဆံုးတဲ့အထိ ဦးတည္ႏိုင္ ပါတယ္။

Throw employees under the bus. ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္လုပ္ရင္း အမွားအယြင္းေတြရွိလာရင္ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြဟာ တာ၀န္မယူ တတ္ဘဲ ၀န္ထမ္းေတြကိုသာ အျပစ္တင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ မိမိ လက္ေအာက္ငယ္သား၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ မိမိနဲ႕ဆိုင္တယ္ဆိုတဲ့ တာ၀န္ယူတတ္တဲ့စိတ္ထားဟာ လုပ္ငန္းခြင္ စီမံခန္႕ခြဲတဲ့ ေနရာမွာအေရးၾကီးပါတယ္။
စာေရးသူေဖၚျပခဲ့တဲ့ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြရဲ႕အမွားေတြဟာ ယေန႕လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေနတတ္ၾကတဲ့အမွားအယြင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအမွား ေတြကို ဆက္ကာဆက္ကာ ျပဳလုပ္မိရင္ ၀န္ထမ္းေတြဟာ လုပ္ငန္းခြင္ကို စြန္႕ခြာသြားတဲ့ အေျခအေနအထိ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကပါေစ။

ေလးစားစြာျဖင့္

ပိုင္စိုး (Management)
Ref; Top 10 Mistakes Managers Make Managing People by Susan M.Healthfield, Human Resource Management by Gary Dessler, 13th Edition

Credit : ဆရာပိုင္စိုးရဲ႕ Page

No comments: