Tuesday, April 24, 2012

Circumcision - လိင္တံထိပ္အေရျပား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း

လိင္တံထိပ္ဖ်ားမွ အေရျပားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း Circumcision ကို ကမၻာတစ္၀န္းက အမ်ိဳးသားဦးေရရဲ႕ ၅ပံု ၁ပံုခန္႕ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ျပဳလုပ္ၾကတာျဖစ္ျပီး ေမြးကင္းစကေလးမွ လူပ်ိဳ ေဖာ္၀င္ခါနီးအရြယ္အတြင္းမွာျပဳလုပ္တာမ်ားပါတယ္။ လူၾကီးမ်ားကေတာ့ က်န္းမာေရးကိစၥအတြက္ Circumcision လုပ္တာက ပိုမ်ား ပါတယ္။

လိင္တံထိပ္ဖ်ားက အေရျပားေလးေနာက္ကိုဆြဲလွန္လို႕ မရျခင္း(ငံုျခင္း)ကို တစ္ႏွစ္သားေယာက္်ားေလးမ်ားရဲ႕ ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဆယ္ႏွစ္ သားေယာက္်ားေလးရဲ႕ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွာေတြ႕ရပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းနည္းသာ ငံုျခင္းကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Circumcision လုပ္ျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းျပခ်က္က ငံုျခင္းတစ္ခုတည္းေၾကာင့္မို႕မဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကေတာ့ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္မွသည္ ေနာက္ျဖစ္လာမယ့္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ဖို႕၊ ဘာသာေရးအယူအဆ စသည္တို႕ ျဖစ္ ပါတယ္။


Phimosis

လိင္တံထိပ္ဖ်ား အေရျပားအ၀က်ဥ္းျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္သို႕ဆြဲလွန္လို႕မရျခင္းကို Phimosis လို႕ေခၚျပီး ၁၇ႏွစ္အရြယ္ ေယာက္်ား ေလးမ်ားရဲ႕ ၁ရာခိုင္ႏႈန္း - ၁.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာေတြ႕ရတယ္။ လကၡဏာရပ္ေတြက လိင္တံထိပ္အေရျပား အေနရအထိုင္ရခက္ျခင္း၊ ေသြးထြက္ျခင္း(အထူးသျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ႏွင့္ Masturbation ျပဳလုပ္စဥ္)၊ ဆီးသြားစဥ္ တင္းက်ပ္ျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း၊ လိင္ထံထိပ္ ဖ်ားအေရျပားအေပါက္၀ အရမ္းက်ဥ္းလြန္းလွ်င္ ဆီးစြန္႕ထုတ္၍မရျခင္း။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ Circumcision ျပဳလုပ္ဖို႕ အၾကံ ဉာဏ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။


Acute Balanoposthitis

လိင္တံထိပ္ဖ်ား အေရျပား နီရဲျပီးေရာင္ရမ္းကာ လိင္တံႏွင့္ လိင္တံအေရျပားအၾကားမွာ အျဖဴေရာင္အဖတ္မ်ားေတြ႕ရတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ Balanoposthitis ဟာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါရွိတဲ့ လကၡဏာလည္း ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုေနာက္ကြယ္က ေရာဂါမရွိရင္ ေတာ့ ရိုးရိုးေလးပဲ တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းေရးကို ဂရုစိုက္ျခင္း၊ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးအေပ်ာ့စားမ်ားေပးျခင္း၊ လိင္တံအေရျပားကို ထိ ေတြ႕ကိုင္တြယ္မႈေရွာင္ရွားျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ရံုႏွင့္ ရပါတယ္။ အဲဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳး မၾကာခဏထပ္ခါတလဲလဲ ျပန္ျပန္ျဖစ္ရင္သာ Circumcision ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။


လိင္တံကင္ဆာ

လိင္တံကင္ဆာဟာ အလြန္အျဖစ္နည္းပါးတဲ့ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္တယ္။ ကေလးဘ၀မွာ Circumcision ျပဳလုပ္ထားရင္ လိင္တံကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈနည္းပါးတယ္ဆိုတဲ့ သက္ေသျပမႈအခ်ိဳ႕ရွိေပမယ့္ လူၾကီးဘ၀မွာျပဳလုပ္ရင္ေတာ့ မကာကြယ္ႏိုင္ပါဘူး။ တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းေရး ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ လိင္တံၾကြက္ႏို႕ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး၀င္ျခင္းစသည္တို႕ဟာလည္း လိင္တံကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းရင္း ေတြျဖစ္တယ္။ လိင္တံအေရျပားျဖတ္ထားတဲ့သူဟာ ျဖတ္မထားတဲ့သူထက္ လိင္အဂၤါၾကြက္ႏို႕ျဖစ္ဖို႕ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Circumcision လုပ္ျခင္းဟာ Penile Cancer လိင္တံကင္ဆာကို ကာကြယ္ႏိုင္တယ္လို႕ေျပာလို႕မရေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။


လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား

ဆစ္ဖလစ္၊ ရွန္ကာ၊ေရယုန္စတဲ့ လိင္အဂၤါမွာ အနာျဖစ္ေစတဲ့ ေရာဂါပိုးေတြဟာ Circumcision လုပ္မထားတဲ့သူေတြမွာ ပိုမ်ားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂႏိုေရာဂါနဲ႕ ဂႏိုေၾကာင့္မဟုတ္တဲ့ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာင္ရမ္းျခင္းေတြကေတာ့ Circumcision လုပ္ ထားသူေတြမွာ ပိုေတြ႕ရပါတယ္။ Yeast Infection ကေတာ့ ျဖတ္ထားတဲ့ေရာ ျဖတ္မထားတဲ့သူမွာပါ အတူတူေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေရာဂါေတြ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈကို ကာကြယ္ဖို႕ ကြန္ဒံုးသံုးျခင္း၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လိင္မႈကိစၥအေလ့အထမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္သာ ကာကြယ္ႏိုင္ျပီး STDs ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ဖို႕ Circumcision ကိုေထာက္ခံခ်က္ေပး၍ မရႏိုင္ပါ။


HIV

Circumcision ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ HIV ကူးစက္မႈကိုဟန္႕တားမႈျပဳတဲ့အခါကူညီေပးႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိကိုလည္း အျငင္းပြားေနပါတယ္။ လက္ရွိ သက္ေသျပခ်က္ေတြအရေတာ့ Circumcision ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ HIV ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈေႏွးေကြးႏိုင္ေစတယ္ဆိုတဲ့ သက္ေသျပဳမႈဟာ လံုေလာက္မႈမရွိေသးပါဘူး။ အလားတူပင္ Cervical Cancer ကို Circumcision လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း လံုေလာက္သည့္ သက္ေသ ျပခ်က္မ်ား မရွိေသးပါ။ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္သည့္ေရာဂါ Urinary Tract Infection (UTI) ဟာ Circumcision လုပ္ထား တဲ့လူနာမ်ားမွာ ၁၀ဆခန္႕ပိုနည္းပါးတယ္ဆိုေပမယ့္ UTI ဟာ ျပင္းထန္တဲ့ေရာဂါမဟုတ္တဲ့အတြက္ လုပ္ဖို႕ လံုေလာက္တဲ့ အေၾကာင္း ျပခ်က္ မဟုတ္ပါ။


ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈႏွင့္ Circumcision

အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ Judaism ဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ ဘာသာေရးအရ Circumcision ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။


Circumcision လုပ္သင့္သလား

တကယ္ေတာ့ လိင္တံကို ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ အေရျပား Foreskin ဟာ အခ်ည္းႏွီးတည္ရွိေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ လိင္ထံထိပ္ အေရျပား ပြတ္တိုက္မႈ အတိုး၊ အေလွ်ာ့လုပ္တဲ့အခါ ေကာင္းမြန္တဲ့ ခံစားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။


Circumcision ျပဳလုပ္ျခင္း

ေဆးရံုတက္စရာမလိုတဲ့ ခြဲစိတ္မႈအေသးစားျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲရႈပ္ေထြးမႈလည္း နည္းပါးပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မွာေတာ့ လိင္တံ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ေသြးထြက္ျခင္း၊ ေရာဂါပိုး၀င္ေရာက္ျခင္း၊ လိင္တံ၏ ထိေတြ႕ခံစားမႈ Sensation ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္း၊ အမာရြတ္က နာ က်င္ျခင္းစသည္တို႕ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

Credit: Health Digest Journal – Vol. (9), No.23 (25-4-2012)

No comments: