Tuesday, January 7, 2014

ႏွလံုးသားတြင္ အလွဆင္ပါ


လူတို႔ႏွလုံးသားမွာ အမုန္းမပြားဖို႔ လိုပါသည္။ အမုန္းတရားမ်ား ေဘးဖယ္၍ အၿပဳံးႏွလုံးသားမ်ား ကိန္း၀ပ္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းေအးျခင္းအစစ္အမွန္ကို ပိုင္ဆိုင္ခံစားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ “အမ်ဳိးသားစည္းကမ္းအစ စာသင္ေက်ာင္းက” ဟုဆိုလွ်င္ “တစ္ေလာကလုံး ေအးခ်မ္းျခင္းအစ ႏွလုံးသားလွပျခင္းက” လို႔ ေျပာခ်င္ပါသည္။

တစ္မ်ဳိးသားလုံး စည္းကမ္းရွိဖို႔ဆိုလွ်င္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားက စတင္ေလ့က်င့္ ညႊန္ျပေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု သာယာစည္ပင္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ဖို႔ဆိုလွ်င္ တိုင္းသူျပည္သားအားလုံး ပညာတတ္ဖို႔ လိုပါသည္။ ပညာတတ္ရန္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ စည္းကမ္းစနစ္မ်ားကို ပူးတြဲသင္ၾကားေပးမည္ ဆိုပါက စည္းကမ္းရွိၿပီး ပညာတတ္ေသာ လူေကာင္းလူေတာ္ အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာမွာ ေသခ်ာပါသည္။ လူေကာင္းလူေတာ္မ်ားစြာရွိေသာ တိုင္းျပည္သည္ ကမၻာ႔အလယ္မွာ ထည္၀ါၾကြား၀င့္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘ၀ခရီးတစ္ေလွ်ာက္ ခ်မ္းေျမ့ၾကည္ႏူး ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ဖို႔ ႏွလုံးသားမ်ားကို အလွဆင္ျခင္းျဖင့္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။   လူသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္တည္ရွင္သန္ႀကီးျပင္းရာ ရပ္၀န္းအေနအထားသည္လည္း ထိုသူ၏ ႏွလုံးသား ဖြဲ႕စည္းမႈအေပၚ ႐ိုက္ခတ္လႊမ္းမိုးမႈရွိမွာ ေသခ်ာပါသည္။ ကိုယ္ခံအားေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းျခင္းႏွင့္ ဗီဇသေႏၶ အမူအက်င့္မ်ားကလည္း ႏွလုံးသားပုံရိပ္ကို ထင္ဟပ္ပုံေပၚေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။

လူအခ်ဳိ႕သည္ ႏွလုံးသားအတုကို ခုတုံးလုပ္ကာ အေပၚယံ အဆင္တန္ဆာမ်ားစြာျဖင့္ ႏွလုံးသားအစစ္ပမာ ျခယ္သတတ္ၾကပါသည္။ အေျပာခ်ဳိခ်ဳိ၊ အငိုအရယ္၊ လီဆယ္ကာျဖင့္ ပလီပလာ မသတီစရာမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္တတ္ၾကပါသည္။ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္မ်ားကို လိုရာဆြဲကျပသက့ဲသို႔ အခ်ိန္အခါကိုလိုက္၍ ႏွလုံးသားကို အမိန္႔ေပး ေစခိုင္းတတ္ၾကပါသည္။ ထိုသူမ်ား၏ ႏွလုံးသားသည္ သံပတ္ေပးစက္႐ုပ္သဖြယ္ အလုပ္လုပ္ေနလ်က္ ရွိေနတတ္ပါသည္။ သူတို႔၏ ဘ၀ပန္းခ်ီကားသည္ သူတို႔၏ လက္ရာအစစ္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ကြန္ပ်ဴတာသ႐ုပ္ေဖာ္ ဗီႏိုင္းကားခ်ပ္ကို အေပၚမွ ထပ္အုပ္ထားသည္ႏွင့္ တူေနတတ္ပါသည္။

တခ်ဳိ႕ႏွလုံးသားမ်ားသည္ ရင့္သန္ခိုင္မာေသာ ႏွလုံးသားအဆင့္သို႔ မေရာက္မီမွာဘဲ ညိဳႇးႏြမ္းပြန္းပ့ဲ၊ ထိခိုက္ပ်က္စီး သြားရသည္လည္း ရွိပါသည္။ ႏွလုံးသားႏုႏုမ်ားတြင္ ဆူးၾကမ္းၾကမ္းႀကီးမ်ား ထိုးေဖာက္စူး၀င္ခံရျခင္းဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ႏွလုံးသားမွာ ဒဏ္ရာရလွ်င္ ႏွလုံးသားပ်က္မည္။ ႏွလုံးသားပ်က္လွ်င္ စိတ္ထားပ်က္မည္။ စိတ္ထားပ်က္လွ်င္ ဘ၀အလွေတြပ်က္မည္။ ဘ၀အလွေတြပ်က္လွ်င္ ေလာကႀကီးတစ္ခုလုံး အက်ည္းတန္ဆုံးေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနလိမ့္မည္။

ႏွလုံးသားေတြ ပကတိျဖဴစင္သန္႔ရွင္းဖို႔ လိုပါသည္။ သန္မာထြားက်ဳိင္း ဖြံ႔ၿဖဳိးဖို႔ လိုပါသည္။ အစဥ္သျဖင့္ လတ္ဆတ္က်န္းမာေနဖို႔ လိုပါသည္။ မိမိတို႔၏ ႏွလုံးသားမ်ားတြင္ အနာအဆာ မရွိပါမွ မ်ဳိးဆက္တို႔၏ အသစ္ႏွလုံးသားမ်ားတြင္လည္း ပိုးေပါက္ကင္းသည့္ ႏွလုံးသားမ်ား ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ႐ိုးသားသိမ္ေမြ႔ေသာ၊ ရႊင္ျမဴးလန္းဆန္းေသာ၊ မွ်တၾကည္လင္ေသာ ႏွလုံးသားပိုင္ရွင္မ်ားသာလွ်င္ ေနာက္ထပ္ႏွလုံးသား အလွမ်ားကို ထြန္းကားေပၚထြက္ ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွလုံးသားအလွမ်ား စီရရီ မ်ားမ်ားစားစား ျဖစ္တည္လာဖို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ခံယူခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားအေပၚ၌ မူတည္သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

အမွန္စင္စစ္ အ႐ိုးစင္းဆုံး ႏွလုံးသားသည္ အလွဆုံးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ႐ိုးစင္းေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ပင္ အလွဆင္မႈျဖစ္ပါသည္။ ထိုအလွထက္ ပို၍လွေသာအလွ မရွိဟုလည္း ဆိုခ်င္ပါသည္။ ထိုအလွဆင္မႈကို မျမင္ေတြ႔သူ၊ မသိရွိသူ၊ အလွဟု မထင္မွတ္သူမ်ားသည္ အလွကို လိုက္လံရွာေဖြၾကသည္။ အလွကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ရွာေဖြၾကသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ေတြ႔ရမည္မွာ သဘာ၀မက်ေသာ၊ အေရာင္ဆိုးထားေသာ ပကာသန အလွမ်ားသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအားလုံး မွန္မွန္ကန္ကန္ တိုးတက္ျမင့္မားလာမႈကို င့ံလင့္ေစာင့္စားေနေသာ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အသီးသီးအသက ႏွလုံးသားမ်ားတြင္ အလွဆင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ အျမဲထာ၀ရ ႏွလုံးသားမ်ား လွပေနၾကရပါမည္။ မဂၤလာႏွစ္သစ္ စတင္ခ်ိန္မွစကာ ႏွလုံးသားမ်ားတြင္ အလွဆင္ၾကပါဟု
လွပမႈအေပါင္းသည္ ႏွလုံးသားမွျမစ္ဖ်ားခံ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ႏွလုံးသားလွလွ်င္ ေအးခ်မ္းရမည္။ ၾကည္ႏူးရမည္။ ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ားစြာကို ခံစားရရွိႏိုင္သည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႏွလုံးသားလွျခင္းသည္ မိသားစု အသိုက္အ၀န္းကိုလည္း ပို၍ရင္းႏွီး ေႏြးေထြးေစသည္။ ယုံမွားသံသယကင္းစြာျဖင့္ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ခင္မႈကို ရွင္သန္ေစသည္။ ညီညြတ္စည္းလုံးမႈအတြက္ အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေစသည္။ လူသားအခ်င္းခ်င္း ႐ိုးသားခ်စ္ၾကည္စြာ ေပါင္းဖက္ႏိုင္ရန္မွာ ႏွလုံးသားလွျခင္းသည္ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွလုံးသားလွသူမ်ား ဆုံေတြ႔ဆက္ဆံမႈအၾကား၌ မည္သည့္အဆင္မေျပမႈ ျပႆနာမွ် မရွိႏိုင္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ႏွလုံးသားမ်ားသည္ မိမိကိုယ္တြင္းတြင္လည္း စင္ၾကယ္လွပရမည္။ မိမိ မိသားစု ေနအိမ္တြင္လည္း စင္ၾကယ္လွပရမည္။ မိမိတို႔ က်င္လည္ရာ ႐ုံး၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း စင္ၾကယ္လွပရမည္။ ေန႔စဥ္ လူမႈဆက္ဆံေရး ရပ္၀န္းတြင္လည္း စင္ၾကယ္လွပရမည္။ ကူးသန္းသြားလာရာ လမ္းမမ်ား၊ ယာဥ္ရထားမ်ားေပၚတြင္လည္း စင္ၾကယ္လွပရမည္။ ႏွလုံးသားလွသူမ်ားသည္ အေျပာအဆို ခ်ဳိသာယဥ္ေက်းသည္။ အျပဳအမူ သိမ္ေမြ႔ႏူးည့ံသည္။ အေနအထိုင္ ႐ိုးရွင္းျဖဴစင္သည္။ ႏွလုံးသား လွသူမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ရသူတိုင္း စိတ္ခ်မ္းသာၾကသည္။

မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ႏွလုံးသားတြင္ အလွဆင္ၾကရမည္။ တစ္ပါးသူမ်ား၏ ႏွလုံးသားတြင္လည္း အလွဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္ၫႊန္ျပေပးၾကရမည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား၏ ႏွလုံးသားမ်ားတြင္လည္း လွပလိုစိတ္မ်ား၊ အလွဆင္လိုစိတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းလာေအာင္ သြန္သင္ပ့ံပိုးေပးၾကရမည္။ ေလာကနီတိ၊ ဂါရ၀တရား၊ ဘာသာေရး အဆုံးအမမ်ားႏွင့္ စာေပက်မ္းဂန္လာ နိပါတ္ေတာ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏွလုံးသားမ်ားတြင္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ႏွလုံးသားတြင္ အလွဆင္လိုသူ တိုးလာျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္။ အလွဆင္လိုသူသည္ အလွဆင္ရန္ ပစၥည္းကို လုံ႔လစိုက္ကာ လိုက္ရွာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွလုံးသားကို အလွဆင္လိုသူကလည္း ႏွလုံးသားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္ကို မွီ၀ဲသုံးေဆာင္ရန္ အားထုတ္ႀကဳိးပမ္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ႐ိုးရွင္းသက္သာ လြယ္ကူမႈအရွိဆုံး ႏွလုံးသား အလွဆင္နည္းမွာ စာေပဖတ္႐ႈ ေလ့လာဆည္းပူးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ “စာအုပ္စာေပ လူ႔မိတ္ေဆြ” ဟုဆိုထားပါသည္။

စာေပမွတစ္ဆင့္ အသိကိုရမည္။ အသိမွတစ္ဆင့္ အေတြးသို႔ လွမ္းတက္ႏိုင္မည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ အက်င့္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ႏိုင္မည္။ “အသိ၊ အေတြး၊ အက်င့္” မွန္ကန္ျပည့္စုံသည့္အခါ ႏွလုံးသားသည္ လွပေ၀ဆာ ဖူးပြင့္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဘ၀ရသမ်ားကို ေကာင္းျခင္းသုခမ်ားျဖင့္ ခံစားႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ မြန္ျမတ္ျခင္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ႏွလုံးသားလွသူ ေပါမ်ားလာသည့္အခါ ေရာင္းေရး၀ယ္တာမွအစ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရမႈအားလုံး ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႔လာမည္ျဖစ္သည္။ လမ္းမမ်ားတြင္ သြားရလာရတာ အႏၲရာယ္ရွင္း ေဘးကင္းလာမည္ျဖစ္သည္။ လူျမင္ကြင္း၌ မေထမ့ဲျမင္ ျပဳလုပ္မႈမ်ား၊ အ႐ိုေသတန္မႈမ်ား၊ ႐ိုးရာဓေလ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာမွ ေသြဖည္မႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရမႈ နည္းလာမည္ျဖစ္သည္။ ေနရာမေရြး အမႈိက္စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ယာဥ္လမ္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ အမ်ားသူငါအား အေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္း စသည့္က်ဴးလြန္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း ေလ်ာ့က်လာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္းလူတိုင္း၏ ႏွလုံးသားမ်ား လွပေနဖို႔ လုိပါသည္။ ႏွလုံးသားမလွေသးသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ႏွလုံးသားတြင္ အလွဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေနရာတိုင္း၊ ေဒသတိုင္း၊ အခ်ိန္တိုင္းအတြက္ ႏွလုံးသားကို အလွဆင္ျခင္းသည္ အ႐ႈံးမရွိ၊ အျမတ္သာရွိမည္မွာလည္း ေသခ်ာပါသည္။ အျမတ္တကာ့အျမတ္ဆုံး၊ အလွဆုံး ႏွလုံးသားမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾက ေစလိုပါသည္။ လူသားတိုင္း၏ ႏွလုံးသားမ်ား လွပေနမွ ေဒါသမီး၊ ေလာဘမီး၊ ေမာဟမီးမ်ားအျပင္ ရန္မီးမ်ား၊ စစ္မီးမ်ားၿငိမ္းေအးကာ ကမာၻႀကီး သာယာေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏွလုံးသားမ်ား အစဥ္လွပေနဖို႔ ျပင္ဆင္ရန္မွာ ေနာက္မက်ေသးဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ယခုခ်က္ခ်င္း ျပင္ဆင္မည္ဆိုလွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ႏွလုံးသားမ်ားတြင္ အလွဆင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားက အားလုံးအတြက္ လက္လွမ္းမီေနပါေသးသည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးမွသည္ ႏိုင္ငံ့အေရးအထိ အစစအရာရာ အဆင္ေျပေစဖို႔ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ႏွလုံးသားတြင္ အလွဆင္ၾကရပါမည္။ အ႐ြယ္ရွိတုန္း၊ က်န္းမာတုန္း၊ အခ်ိန္အခါေပးတုန္း လုံ႔လစိုက္ကာ ႏွလုံးသားတြင္ အလွဆင္ႏိုင္ေအာင္ လုံ႔လစိုက္ၾကရပါမည္။

ႏွလုံးသားတြင္ အလွမဆင္ခ့ဲသူမ်ား၊ ႏွလုံးသား မလွသူမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ေရတိမ္ နစ္ခ့ဲရသည္။ ေနာက္ျပတ္က်န္ရစ္ခ့ဲရသည္။ အၿငဳိးအေတးမ်ား၊ လက္စားေခ်မႈမ်ား၊ အာဏာ၊ နယ္ေျမ၊ ရာထူး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ လုယူဖန္တီးမႈမ်ား၊ ထင္ရာစိုင္း ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္မႈမ်ား လက္စမသတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကဳံေတြ႔ေနၾကရသည္။ ႏွလုံးသားလွသူ အခ်ဳိ႕၏ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရကာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟု ရပ္တည္ႏိုင္ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏွလုံးသား မလွသူမ်ား ျခယ္လွယ္အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသျဖင့္ လမ္းလြဲ၊ လမ္းေပ်ာက္ခ့ဲၾကရသည္။

ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအားလုံး မွန္မွန္ကန္ကန္ တိုးတက္ျမင့္မားလာမႈကို င့ံလင့္ေစာင့္စားေနေသာ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အသီးသီးအသက ႏွလုံးသားမ်ားတြင္ အလွဆင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ အျမဲထာ၀ရ ႏွလုံးသားမ်ား လွပေနၾကရပါမည္။ မဂၤလာႏွစ္သစ္ စတင္ခ်ိန္မွစကာ ႏွလုံးသားမ်ားတြင္ အလွဆင္ၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။
Written by: 
လြင္ခ်န္ၿဖိဳး (နတ္ေမာက္)

No comments: