Monday, October 10, 2011

IQ ျမင့္မား စမ္းသပ္မႈမ်ား

အိုင္က်ဴဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို လြယ္လြယ္ေျပာ ရရင္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေတြးေတာႏိုင္စြမ္း၊ ဆင္ျခင္ စဥ္းစားႏိုင္စြမ္းကို ပိုင္းျဖတ္ျခင္းလို႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္။  အိုင္က်ဴဆိုတာ သိပၸံနည္းက်တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ေပမယ့္ အဓိပၸာယ္အတိအက် ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲပါ တယ္။

 

အိုင္က်ဴဆိုတာ အသိဉာဏ္ျမင့္မားမႈကို စမ္းသပ္ တယ္ဆိုေပမယ့္ ''ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ'' နဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ အသိဉာဏ္ကို ပုံေသသတ္မွတ္ တိုင္းတာဖို႔ဆိုတာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အသိဉာဏ္ကိုတိုင္းတာရင္ သူနဲ႔ဆက္ႏႊယ္ေနတာေတြ ကိုလည္း တိုင္းတာရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စံတစ္ခုထား ၿပီး အိုင္က်ဴကိုစစ္ေဆးၾကတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ အိုင္က်ဴစစ္ေဆးျခင္းဆိုတာ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈ၊ သြက္လက္မႈကို တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္းလို႔လည္း ေျပာ ႏိုင္တယ္။ ဒီလိုစစ္ေဆးရာမွာ အသက္အ႐ြယ္အပိုင္း အျခားအရ ကြာျခားခ်က္ျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အသက္ အ႐ြယ္ခြဲျခားစစ္ေဆးမႈကိုလည္း ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတယ္။  တကယ့္ကို အိုင္က်ဴျမင့္မားသူေတြကေတာ့ အသက္ အ႐ြယ္အပိုင္းအျခားဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ၾကတာမ်ားတယ္။

 

အိုင္က်ဴျမင့္တယ္ဆိုတာကို အမွတ္ သုညကေန ၂ဝဝ ေက်ာ္အထိေပးၿပီး တိုင္းတာေလ့ရွိတယ္။ သူ႕အခ်ိဳးကေတာ့ စိတ္သက္နဲ႔ ေမြးအသက္ကို ႏႈိင္း ယွဥ္တာမ်ားတယ္။ စိတ္သက္ MA (Mental Age) ရဲ႕ အဆ ၁ဝဝ ကို လက္ရွိေရာက္ေနတဲ့ေမြးသက္ CA (Chnronological Age) နဲ႔စားရင္ သူ႕ IQ အေျဖထြက္ တယ္လို႔ဆိုတယ္။

 

IQ = Mental Age / Chronological Age x 100

 

အိုင္က်ဴ = စိတ္သက္ / ေမြးသက္ x ၁ဝဝ

 

ဒါကိုျပန္ရွင္းရရင္ ကိုယ္က အသက္ ၅ဝ ဆိုပါ ေတာ့။ ဉာဏ္ရည္ (စိတ္သက္) က ပ်မ္းမၽွ  ၄၄ ပဲရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို တြက္ၾကည့္ရင္ သူ႕အိုင္က်ဴက ဒီလို အေျဖထြက္မယ္။

 

၁ဝဝ x ၄၄ / ၅ဝ = ၈၈

 

အိုင္က်ဴရမွတ္ ၈၈ ဆိုတာ နိမ့္တယ္လို႔ေျပာရမယ္။

 

အိုင္က်ဴရမွတ္ ၁ဝဝ ဆိုတာ ပ်မ္းမၽွ ပုံမွန္ရမွတ္ လို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ အိုင္က်ဴရမွတ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ ရင္ သူ႕အသက္ထက္ျမင့္တယ္၊ ၁ဝဝ ေအာက္ေရာက္ ရင္ နိမ့္တယ္လို႔ေျပာႏိုင္တယ္။ အိုင္က်ဴရမွတ္ဟာ လူႀကီးေတြဆိုရင္ ၂ဝဝ မွတ္၊ ကေလးဆိုရင္ ၂၅ဝ မွတ္ေလာက္အထိ အျမင့္ဆုံးအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ႏိုင္တယ္။

 

အိုင္က်ဴျမင့္မားဖို႔ ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါတယ္။ အျခား နည္းလမ္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ ဉာဏ္စမ္း ပေဟဠိေလးေတြ ေျဖၾကည့္ရတာ ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတယ္။

 

IQ ျမင့္မားေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

 

ေမးခြန္းမ်ား

 

၁။ မစၥတာ စမစ္နဲ႔ သူ႕ဇနီး မစၥစ္ စမစ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ၾကတယ္။ မစၥစ္ စမစ္မွာ သား ၅ ေယာက္ရွိၿပီး၊ သား ၅ ေယာက္မွာ ညီမ ၅ ေယာက္စီ ရွိၾကတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္သူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္လဲ။

 

၂။ ႀတိဂံထဲက လြတ္ေနတဲ့ေနရာက ဂဏန္းကိုျဖည့္ပါ။

 

၃။ ဂူတစ္ဂူထဲမွာ ရတာနာေသတၱာတစ္လုံးကိုေတြ႕တယ္။ ေသတၱာကိုေသာ့ခတ္ထားတယ္။ ဂူထဲမွာ ဘီလူးႀကီးႏွစ္ေကာင္ရွိတယ္။ သူတို႔က ေသာ့တစ္ ေခ်ာင္းစီကိုင္ထားတယ္။ တစ္ေခ်ာင္းက ေ႐ႊေသာ့၊ ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းက ေငြေသာ့။ ဘီလူးတစ္ေကာင္က ေသာ့တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ေသတၱာဖြင့္ဖို႔ အခြင့္အေရးတစ္ ႀကိမ္ပဲေပးတယ္။ အဲဒီလို တစ္ခုကိုေ႐ြးၿပီး မပြင့္ရင္ ဘီလူးေတြက သတ္စားလိုက္တယ္။ ဘီလူးေတြက ေသာ့လာဖြင့္တဲ့လူေတြကို သဲလြန္စတစ္ခုေတာ့ ေပး ထားတယ္။ အဲဒီစာတန္းကို ဂူနံယံမွာေရးထားတယ္။

GKOY OEPD LYEO DCNO EAAR NNN ဆိုတဲ့ စာတန္းကို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၾကည့္ရမယ္။ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္တာမွားရင္ ဘီလူးစားခံရမယ္။ ကဲ  ဘယ္လိုေဖာ္မလဲ။

 

၄။ ကြက္လပ္မွာ ဆက္စပ္တာျဖည့္ေပးရမယ္။

 

4, 7, 15, 29, 59, 117, ?

 

၅။ ဂၽြန္ဆိုတဲ့ေကာင္ေလးဟာ စိတ္ဆိုးရင္ ေဘးမွာရွိ တဲ့ ပစၥည္းေတြကို ေကာက္လႊင့္ပစ္တတ္တယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ အ႐ုပ္တစ္႐ုပ္ကို ေကာက္လႊင့္ပစ္လိုက္ တာ သူ႕ဆီကိုျပန္လာလို႔ အေတာ္ေလးစိတ္ဆိုးသြား တယ္။ သူ႕အ႐ုပ္က ေဘာလုံးလည္းမဟုတ္ဘူး။ ဘက္ျပန္ကန္လာစရာအေၾကာင္းလည္း မရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္ သူစိတ္ဆိုးသြားရတာလဲ။

 

၆။ ၄ ထက္ဝက္ကို ၄ နဲ႔ေပါင္းရင္ဘယ္ေလာက္ ရသလဲ။ ျမန္ျမန္ေျဖ။

 

၇။ NUMERAL ဆိုတာကို UEALRMN လို႔ျပန္ေရး သလိုမ်ိဳး ALGEBRA ဆိုတာကို ဘယ္လိုျပန္ေရးႏိုင္မလဲ။

 

၈။ ေအာက္ပါစာလုံးေတြထဲမွာ အျခားစာလုံးေတြနဲ႔ မတူ ထူးျခားတဲ့စာလုံးတစ္လုံးပါေနတယ္။ ဘယ္ စာလုံးလဲ ေ႐ြးေပးပါ။

                level , civic, madam, eye, mouth

 

၉။ ေအာက္ကစာလုံးေတြမွာ vowel ေတြဖယ္ထား တယ္။ Vowel ေတြျပန္ထည့္ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ တိရစၧာန္ေတြ ျပန္ျဖစ္သြားမယ္။

pnd

lprd

td

lphnt

trts

chmln

 

၁ဝ။ ကြက္လပ္မွာ ဆက္စပ္တာျဖည့္ေပးရမယ္။

6 13 25 51 101 ?

 

အေျဖေတြကို မၾကည့္ဘဲ အရင္ဆံုးႀကိဳးစားေျဖၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ လံုး၀မရေတာ့ဘူးဆိုမွ ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

 

အေျဖမ်ား

၁။ ၂ ေယာက္

ရွင္းခ်က္

မစၥတာစမစ္နဲ႔ မစၥစ္စမစ္ႏွစ္ေယာက္ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ တာပဲေျပာတာ။ သားသမီးေတြပါတယ္လို႔ေျပာတာမွ မဟုတ္တာ။

 

၂။ 149

ရွင္းခ်က္

ႀတိဂံ ၁ မွာ မူတည္ကိန္း ၃ ကိုစၾကည့္မယ္။ အေပၚ မွာ အစကိန္း ၉ ျဖစ္ေအာင္ ၃ ကို ၃ နဲ႔ ေျမႇာက္ရင္ရ တယ္။ အလားတူ ေနာက္မူတည္ကိန္းတစ္လုံးက ၄ ကိုလည္း ၄ နဲ႔ေျမႇာက္ရင္ ၁၆ ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေပၚကိန္းက ၉၁၆ ျဖစ္သြားတယ္။

ႀတိဂံ ၂ မွာလည္း ေအာက္ေျခအစကိန္း ၂ ကို ၂ ေျမႇာက္ရင္ ၄ ရတယ္။ အေပၚကိန္းအစကို ၄ လို႔ သတ္မွတ္တယ္။ ေနာက္ကိန္းတစ္လုံးျဖစ္တဲ့ ၅ ကို ၅ နဲ႔ ေျမႇာက္ရင္ ၂၅ ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေပၚကိန္း က ၄၂၅ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ 1 x1 =1 နဲ႔ 7x7=49 ကိုျဖည့္လိုက္ရင္ 149 ရတယ္။

 

၃။  GKOY OEPD LYEO DCNO EAAR NNN

ရွင္းခ်က္

ဒီစာလုံးေတြကို ဒီလိုျပန္စီၾကည့္မယ္။

 

                G             K              O             Y

                O             E              P              D

                L              Y              E             O

                D             C              N             O

                E              A              A             R

                N             N             N

 

စာလုံးေတြကို ၄ လုံးစီ ဒီလိုျပန္စီ ၿပီးရင္ G ကစၿပီး အထက္ကေန ေအာက္တန္းစီဖတ္သြားရမယ္။ ဒီလို ဆိုရင္ GOLDEN KEY CAN OPEN ANY DOOR ဆိုတာကို ရမယ္။ ဒါဆိုရင္ ဘီလူးအစားခံရတဲ့ေဘးကလည္း လြတ္မယ္။

 

၄။ 235

၄ ကို ေနာက္စာလုံး ရ ျဖစ္ဖို႔ ၃ နဲ႔ေပါင္းရင္ရတယ္။

4 + 3 = 7

၇ ကို ၁၅ ျဖစ္ဖို႔ မူလ ၄ လည္းပါေအာင္ဆိုရင္

7 + 4 x 2 =15

၁၅ ကို ၂၉ ျဖစ္ေအာင္ အေပၚကိန္း ၇ လည္းပါရမယ္ဆိုရင္

15 + 7 x 2 = 29

၂၉ ကို ၅၉ ျဖစ္ေအာင္ အေပၚကိန္း ၁၅ လည္း ျပန္ပါေအာင္ဆိုရင္

29 + 15 x 2 = 59

၅၉ ကို ၁၁ရ ျဖစ္ေအာင္

59 + 29 x 2 = 117

၁၁ရ ကို အေျဖရွာခ်င္ရင္ ဒီနည္းအတိုင္း

117 + 59 x 2 = 235 ဆိုရင္ အေျဖထြက္ၿပီ။

 

၅။ ေဘးကိုမပစ္ဘဲ အေပၚတည့္တည့္ေျမႇာက္ပစ္လိုက္ေတာ့ ေခါင္းေပၚျပန္က်တာေပါ့။

 

၆။ ၆

ရွင္းခ်က္

၄ ရဲ႕ထက္ဝက္က ၂ ျဖစ္ၿပီး ၂ နဲ႔ ၄ ေပါင္း ၆ ရတယ္။

 

၇။ LERABGA

ရွင္းခ်က္

ဒီလို အလြယ္စီၾကည့္ရမယ္

N U M E R A L

1 2 3 4 5 6 7

ဒါကို သူေပးထားတဲ့ အတိုင္းျပန္စီရင္

U E A L R M N

2 4 6 7 5 3 1

ဒီအတိုင္းပဲ ALGEBRA ကို အမွတ္စဥ္ထိုးၿပီး ျပန္စီ ၾကည့္ႏိုင္တယ္။

 

၈။ Mouth

ရွင္းခ်က္

Mouth ကလြဲၿပီး က်န္တဲ့စာလုံးေတြကို ေနာက္ကေန ျပန္ဖတ္လည္း အတူတူပဲ။

 

၉။ အေျဖ

Panda

Leopard

Toad

Elephant

Tortoise

Chameleon

 

၁ဝ ။ အေျဖက 203 ပါ။

ဒီလိုဆက္စပ္ေတြးပါ။

6x2+1=13

13x2-1=25

25x2+1=51

51x2-1=101

101x2+1=203

 

မွတ္ခ်က္။ ITIZEN နည္းပညာဂ်ာနယ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါသည္။

No comments: