Wednesday, October 19, 2011

ပရိတ္သည္ မႏၲန္မဟုတ္ပါ

ပရိတ္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ပရိတၲ ဆိုသည့္ ပါဠိမွ ဆင္းသက္လာျပီး
ျမန္မာဘာသာအားျဖင့္ အရံအတား ဟုအဓိပၸာယ္ရေၾကာင္း ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္မ်ား
အသိပင္ျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ အရံအတားဟုဆိုလိုက္တိုင္း လူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ
မိမိတို႕အေပၚက်ေရာက္လာမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္အသြယ္သြယ္မွ ကာကြယ္ေပးမည့္
အေဆာင္လက္ဖြဲ႕သဖြယ္ ထင္မွတ္မွားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ပရိတ္ဆိုသည္မွာ
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕၏ ဂါထာမႏၲန္တစ္မ်ိဳးဟု ယူဆၾကသည္။
အကယ္စင္စစ္အားျဖင့္လည္း ယင္းသို႕ယူဆသူမ်ားကို အျပစ္မဆိုသာေပ။ ဗုဒၶ၀ါဒသည္
ျဗာဟၼဏ၀ါဒအၾကီးအက်ယ္ထြန္းကားရာ မဇၩိမ ေဒသ၌ေပါက္ဖြားခဲ့ေပရာ
အႏွစ္သာရပိုင္းတြင္မဟုတ္ေစကာမူ အသြင္သဏၭာန္ပိုင္းတြင္ကား ျဗာဟၼဏ၀ါဒ၏
ၾသဇာသက္ေရာက္မႈက ရိုးရာဓေလ့စရိုက္ပံုစံျဖင့္
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိရွိခဲ့ေပသည္။
သို႕ျဖစ္ရာ ေႏွာင္းပိုင္းကာလ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ကမၻာ့ေဒသအသီးသီးသို႕
ဗုဒၶ၀ါဒပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ေစကာမူ ျဗာဟၼဏ၀ါဒေလာင္းရိပ္က ထပ္
ၾကပ္မကြာစိုးမိုးခဲ့ေပရာ ဗုဒၶ၀ါဒ၏အႏွစ္သာရသည္ အမွန္တကယ္အားထုတ္ေလ့လာကာ
ပင္ကိုယ္ဥာဏ္ကို အသံုးခ်သူတို႕အတြက္သာ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။
ဘာသာေရးကို မလုပ္မျဖစ္ကိစၥတစ္ရပ္အေနႏွင့္ သေဘာထားသည့္
မိရုိးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုမွာကား ျဗာဟၼဏ၀ါဒေလာင္းရိပ္ ေအာက္မွ
မလြတ္ႏိုင္ မကြၽတ္ႏိုင္ျဖစ္လ်က္ ရွိၾကကုန္သည္။
အထက္ကဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ပရိတ္ကိုဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕၏ အေဆာင္လက္ဖြဲ႕
မႏၲန္တစ္မ်ိဳးဟု ယူဆၾကသူမ်ားမွာ ထိုသို႕ေသာ ျဗာဟၼဏ ၀ါဒေလာင္းရိပ္မိသူ
အမည္ခံဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ပရိတ္တရားေတာ္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ျခင္း၊
နာယူျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားသည္ ျဗာဟၼဏ၀ါဒေလာင္းရိပ္ကို
တြန္းလွန္ဖယ္ရွား လ်က္ ဗုဒၶ၀ါဒရွဴေထာင့္စစ္စစ္မွ
ၾကည့္ျမင္သံုးသပ္မည္ဆိုပါက ဗုဒၶျမတ္စြာႏွင့္တကြ ဓမၼကိုဆက္ခံလိုက္နာ
ျဖန္႕ျဖဴးၾကကုန္သည့္ သာသနာ့ ၀န္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားက ပုထုဇဥ္လူသားတို႕၏
အသိဥာဏ္အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားၾကရေစ
ျခင္းငွာ အထူးစီမံခဲ့ေသာ အဆံုးအမၾသ၀ါဒ တရားထူးမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။
ယခုအခါ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားသူငါ ရြတ္ဖတ္နာယူသမႈ
ျပဳေနၾကသည့္ပရိတ္ၾကီး(၁၁)သုတ္၏အရင္းအျမစ္ကို ေလ့လာမည္ဆိုပါက မဂၤလသုတ္၊
ရတနသုတ္ႏွင့္ ေမတၲသုတ္တို႕ကို ခုဒၵကနိကာယ္၊ ခုဒၵကပါဌႏွင့္
သုတၲနိပါတ္တို႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶသုတ္ကို ၀ိနယ ပိဋကတ္ စူဠ၀ဂ္၊
ခုဒၵကနိကာယ္မွ ဇာတကႏွင့္ အဂၤုတၲရနိကာယ္တို႕တြင္လည္းေကာင္း
ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ေမာရသုတ္ကို ခုဒၵက နိကာယ္ ဇာတက၀တၳဳအား
အေျချပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ၀႗သုတ္ကို ဇာတက၀တၳဳႏွင့္ စရိယာပိဋကတ္တို႕အား
အေျချပဳ၍လည္းေကာင္း ေရးဖြဲ႕ထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ထို႕အျပင္ ဓဇဂၢသုတ္ကို သံယုတၲနိကာယ္၊ သတၲယံယုတ္မွ လည္းေကာင္း၊
အာဋာနာဋိယသုတ္ကို ဒီဃနိကာယ္ ပါထိက၀ဂ္ႏွင့္ ခုဒၵက နိကာယ္
ဓမၼပဒတို႕မွလည္းေကာင္း၊ အဂၤုလိမာလသုတ္ကို မဇၩိမနိကာယ္
မဇၩိမပဏၰာသမွလည္းေကာင္း၊ ေဗာဇၩင္သုတ္ကို သံယုတၲ နိကာယ္
မဟာ၀ဂၢသံယုတ္မွလည္းေကာင္း ေရြးႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
ပုဗၺဏွသုတ္မွာမူ ခုဒၶကနိကာယ္မွ သုတၲနိပါတ္ ခုဒၵကပါဌႏွင့္
အဂၤုတၲရနိကာယ္တို႕မွ ဘုရားေဟာဂါထာအခ်ိဳ႕ကို ေႏွာင္းေခတ္ပညာရွင္တို႕က
ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ပရိတ္တရားေတာ္သည္ ျဗာဟၼဏ၀ါဒေလာင္းရိပ္ မကင္းသူတို႕အတြက္ အေဆာင္လက္ဖြဲ႕-
မႏၲန္ - ဆုေတာင္းစာတစ္မ်ိဳးဟု ထင္မွတ္မွား ဖြယ္ျဖစ္ေကာင္း
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႕ရာတြင္ မိမိကိုယ္ပိုင္ဆင္ျခင္တံုတရားကိုအသံုးျပဳလ်က္
က်ဳိးေၾကာင္းဆက္စပ္ ပိုင္းျခားေ၀ဖန္တတ္ သူတို႕အတြက္မူကား ရြတ္ဖတ္၊
နာယူေနရံု သက္သက္မွ်မဟုတ္ဘဲ ဘ၀တစ္သက္တာအတြက္
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၾကမည္သာျဖစ္သည္။
ယင္းအခ်က္ကို ရိပ္စားမိၾကကုန္ေသာ သာသနာ့၀န္ေဆာင္ ပညာရွင္ၾကီးမ်ားကလည္း
ပရိတ္တရားေတာ္ ရြတ္ဖတ္နာယူသူမ်ားအား ရြတ္ဖတ္နာယူရက်ိဳးနပ္ေစရန္
လိုက္နာက်င့္ၾကံသင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ၾက ေပသည္။
ပါထိက၀ဂ္၊ အ႒ကထာ၊ အာဋာနာဋိယသုတ္အဖြင့္တြင္ က်မ္းျပဳဆရာက ပရိတ္တရားေတာ္
ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႕အေန ႏွင့္ -
(၁) အနက္သဒၵါကို သုတ္သင္၍ ေကာင္းစြာ သင္ယူထားျခင္း၊
(၂) ပုဒ္၊ ဗ်ည္းတို႕ကို မယုတ္ေလ်ာ့ေစရဘဲ ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာက်က္မွတ္ထားျခင္း၊
(၃) လာဘ္လာဘကို မငဲ့ကြက္ဘဲ ေမတၲေရွ႕ထား၍ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ျခင္းဟူသည့္
အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပသြားခဲ့ေပသည္။
ဤတြင္ သတိျပဳရန္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး ပရိတ္တရားေတာ္ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ရာတြင္
လိုက္နာအပ္ေသာအဂၤါရပ္မ်ားသည္ အျခား သာသနာမွ မႏၲန္ဆရာမ်ား
လိုက္နာေလ့ရွိေသာအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ လံုး၀ျခားနားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ပရိတ္တရားေတာ္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္သူသာမက အျခားမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆို
မိမိႏႈတ္ဖ်ားမွထြက္လာသည့္ စကားလံုးတိုင္း၊ စကားလံုး တိုင္း၏
အနက္အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ခရီးတာသြားမႈကို ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ၾကရမည္သာ
ျဖစ္သည္။ မိမိေျပာေသာစကားကိုပင္ မိမိနား မလည္သူကို
လူတန္းေစ့က်ပ္ျပည့္သူဟု သတ္မွန္ရန္ ခဲယဥ္းလွေပသည္။ သို႕ေသာ္ ယခုအခါ၌ကား
အခ်ိဳ႕ေသာဂႏၶာရီဆရာ၊ေမွာ္ဆရာ ေယာင္ေယာင္၊ ပေယာဂဆရာေယာင္ေယာင္
ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိႏႈတ္ကရြတ္ဆိုေနသည္မ်ားကို
မိမိကိုယ္တိုင္ပင္နားမလည္ဘဲ အဓိပၸာယ္မဲ့စြာ
လူအထင္ၾကီးခံလိုစိတ္ျဖင့္ရြတ္ဆို ေနတတ္ၾကသည္။
မိမိျပဳေနေသာ ကာယကံအမႈ၊ ၀စီကံအမႈ၊ မေနာကံအမႈတို႕၏ အဓိပၸာယ္ကိုမွ်
မိမိနားမလည္ဘဲျပဳေနသူအား လူဟုပင္ေခၚရန္ခက္လွ ေပရာ
ယင္းသို႕အဓိပၸာယ္မဲ့သည့္ အျပဳအမူမ်ိဳးကို ဗုဒၶ၀ါဒက မည္သည့္အခါကမွ်
အားေပးခဲ့ျခင္းမရွိပါေပ။
ယင္းအခ်က္ကို ပိုမိုထင္ရွားေစစိမ့္ငွာ ဗုဒၶ၀ါဒီတို႕၏
ပရိတ္တရားေတာ္ရြတ္ဖတ္မႈကို သာသနာပ ျဗာဟၼဏပုဏၰားတို႕၏ ေ၀ဒမႏၲန္ သင္ယူ
ရြတ္ဖတ္မႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပပါဦးမည္။
ေရွးအခါက ျဗာဟၼဏပုဏၰားတို႕၏ ေ၀ဒမႏၲန္သင္ၾကားမႈသည္ အနက္အဓိပၸာယ္
နားလည္စရာမလိုဘဲ ႏႈတ္မွအာဂံုေဆာင္ ရြတ္ဖတ္ႏိုင္ ေရးသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္သည္။
ျဗာဟၼဏတို႕ ရြတ္ဖတ္ေသာမႏၲန္မ်ားကို နာယူသူတို႕မွာလည္း အနက္အဓိပၸာယ္အား
သိနားလည္ စရာမလိုေခ်။ မႏၲန္ပါစကားလံုးတိုင္းသည္ ဖန္ဆင္းရွင္မဟာျဗဟၼာၾကီးက
စၾကာ၀ဠာမဟာ တံတုိင္းတြင္ ေရးထိုးထားျခင္းျဖစ္ျပီး သိဒၶိရွင္
ရေသ့ရွစ္ေသာင္း ဆရာအေပါင္းက ကူးယူထားခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ မႏၲန္ပါ စကားလံုးတိုင္းသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ မဟာျဗဟၼာၾကီးႏွင့္သာ
သက္ဆိုင္သည္ျဖစ္ရာ ရြတ္ဆိုေနေသာမႏၲန္တို႕ကို ျဗဟၼာၾကီးကၾကားသိျပီး
၄င္းတို႕အေပၚေကာင္းခ်ီး မဂၤလာေပးေရးသာလွ်င္ အဓိကလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။
ယခုေခတ္တိုင္ေအာင္ ျဗာဟၼဏဘာသာ၀င္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မိမိတို႕ရြတ္ဖတ္
နာယူေနသည့္ ေ၀ဒမႏၲန္ပါ ေ၀ါဟာရမ်ား၏ အနက္ အဓိပၸာယ္ကို နားလည္းမလည္၊
နားလည္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းရေကာင္းမွန္းလည္း မသိၾကေခ်။ ယင္းအခ်က္တြင္
မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္ အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ အတန္ပင္တူညီသည္ကိုေတြ႕
ရွိႏိုင္ေပသည္။
မည္သည့္ဘာသာစာေပမဆို အနက္အဓိပၸာယ္မသိဘဲ အာဂံုေဆာင္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ကာလ
ၾကာေညာင္းလာ သည္ႏွင့္အမွ် အေျပာင္း အလဲ
အယိုအဖိတ္မ်ားစြာရွိလာႏိုင္သည့္အျပင္ ခ်ဲ႕ကားျဖည့္စြက္မႈမ်ားပါတိုးပြားလာ
ႏိုင္ေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အနက္သဒၵါကို ေကာင္းစြာ သင္ယူျခင္းႏွင့္ ပုဒ္၊
ဗ်ည္းတို႕ကို မယုတ္မေလ်ာ့ေစဘဲ ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာက်က္မွတ္ျခင္းတို႕သည္
လံုး၀ဆက္ႏြယ္ေနေပသည္။ ဗုဒၶဘာသာတြင္ပင္ ယင္းသို႕ကာလ ၾကာရွည္
အာဂံုေဆာင္ခဲ့ၾကရသည္ျဖစ္ရာ ႏွစ္ကာလၾကာေညာင္းလာသည့္အေလ်ာက္ ျပင္ဆင္ျဖည့္
စြက္ ခ်ဲ႕ကားမႈမ်ား ပိဋကတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာခဲ့ေပသည္။ သို႕ေၾကာင့္ပင္
အနက္သဒၵါကို ေကာင္းစြာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ ေသာ သာသနာ့ပညာရွင္မ်ား၏
အကူအပံ့ျဖင့္ သုတ္သင္တည္းျဖတ္ကာ သဂၤါယနာ တင္ခဲ့ရသည္မွာ
အထင္အရွားပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။
ေရွးအခါကဆိုလွ်င္ ျဗဟၼဏပုဏၰားတစ္ဦး ေ၀ဒမႏၲန္သင္ယူေနသည္ကို
ဇာတ္ျမင့္မဟုတ္သည့္ ေအာက္တန္း လႊာမွ ျဗဟၼဏဘာသာ၀င္ ဇာတ္နိမ့္သူစ႑ာလတစ္ဦးက
နားေထာင္မိပါက ၾကီးေလးေသာဘာသာေရး ျပစ္မႈၾကီးကို
က်ဴးလြန္ျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။
ေ၀ဒမႏၲန္သင္ၾကားျခင္း၊ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ျခင္းအလုပ္မ်ားသည္
ျဗာဟၼဏဘာသာ၀င္ခ်င္းတူေစကာမူ ျဗဟၼဏၾကီးခံတြင္းမွ ေပါက္ဖြား လာသည္ဟု
သူတို႕ကိုယ္ကိုအမႊမ္းတင္ကာ လူတန္းစားခြဲျခားထားသည့္ ျဗာဟၼဏပုဏၰားတို႕၏
အလုပ္သာျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ရာ ေ၀ဒ မႏၲန္သင္ၾကားမႈကို ခိုးယူနားေထာင္သူ
ေအာက္တန္းစားတစ္ဦးအား ဖမ္းမိသြားပါက နားထဲသို႕ သံရည္ပူေလာင္းထည့္၍ပင္
အျပစ္ေပးခဲ့ ၾကသည္။ ယင္းသို႕လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းမွာ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္ေခ်။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ ေ၀ဒက်မ္းဂန္မ်ားသည္ ကမၻာ႔စာေပႏွင့္သမိုင္း
သုေတသီတို႕အတြက္ ေလ့လာစရာမွတ္တမ္းၾကီး ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေရွးအခါကမူ
ျဗာဟၼဏတို႕၏ အသက္ေမြးရာ ထမင္းအိုးၾကီးမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
ေ၀ဒက်မ္းဂန္လာမႏၲန္မ်ား ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ျခင္း၊ယဇ္နတ္ပူေဇာ္ေပးျခင္း
စသည့္အလုပ္မ်ားကို ျဗာဟၼဏပုဏၰားတို႕ကသာ မူပိုင္ယူ၍
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနျခင္းျဖစ္ရာ သူတို႕၏မႏၲန္မ်ားကို အျခားလူ႕အလႊာမွ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ တတ္သိနားလည္သြားပါက ၄င္းတို႕အား
ပင့္ဖိတ္ပူေဇာ္ျခင္းမျပဳေတာ့မွာကို စိုးရိမ္၍ျဖစ္ေပသည္။
လာဘ္လာဘ ဆိတ္သုဥ္းသြားမည္ကို ေၾကာင့္ၾကသျဖင့္ ဤေ၀ဒမႏၲန္မ်ားသည္
ျဗာဟၼဏပုဏၰားတို႕အတြက္ သာ မဟာျဗဟၼာၾကီးက ေရးထိုးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး
အျခားလူ႕အလႊာမ်ားႏွင့္ မထိုက္တန္ဟု ၀ါဒျဖန္႕ခဲ့ၾက သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္
ျဗာဟၼဏပုဏၰားတို႕သည္ ၄င္းတို႕၏ ထမင္းအိုးကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ခဲ့ၾကျခင္း
ပင္ျဖစ္သည္။ အနီးစပ္ဆံုး ဥပမာျပဳရလွ်င္ ယင္းျဗာဟၼဏပုဏၰားမ်ားသည္ ယခုေခတ္
မိရုိးဖလာဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ားအၾကား ေရပန္းစားေနသည့္ ဘုရားကိုးဆူဆရာမ်ား၊
ဦးရွင္ၾကီးနတ္တင္ဆရာမ်ား၊ ကႏၷားစီးမ်ား ကဲ့သို႕ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
ဗုဒၶသာသနာေတာ္မွ ပရိတ္တရား ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ျခင္းကား နာယူသူတို႕ထံမွ
ပူေဇာ္ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲလာမည့္ လာဘ္လာဘ၊ အထင္ ၾကီးေလးစားမႈႏွင့္ မိမိအား
သိဒၶိရွင္တစ္ဦးသဖြယ္ ကိုးကြယ္မႈတို႕အေပၚ ေမွ်ာ္ကိုး၍ မျပဳစေကာင္းေပ။
ပရိတ္ရြတ္သူအေနႏွင့္ ပရိတ္တရား နာယူသူအတြက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ
တန္ခိုးရွင္ထံပါး ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းေပးေနျခင္းလည္း မဟုတ္ေခ်။
စစ္မွန္ေသာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာရႈေထာင့္မွ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ပရိတ္ရြတ္သူသည္
ပရိတ္နာသူအား ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ၾသ၀ါဒအဆံုးအမ လမ္းညႊန္ေဒသနာမ်ားကို
ေမတၲာျဖင့္သင္ၾကားေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ဂါထာတစ္ပိုဒ္ မန္းလုိက္၊
မႈတ္လိုက္၊ ဟိန္းလိုက္၊ ေဟာက္လိုက္ ရံုမွ်ျဖင့္ ဘာျဖစ္ေစသတည္း၊
ညာျဖစ္ေစသတည္းဆိုသည့္ မႏၲန္မ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ နာယူသူ၏ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ႏွင့္
လံု႕လစိုက္ထုတ္ေတြး ေခၚႏိုင္စြမ္းအေပၚ မူတည္၍ ဘ၀ခရီးလမ္းညႊန္အျဖစ္
လိုက္နာအပ္သည့္ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏အဆံုးအမ ေဒသနာမ်ားသာျဖစ္သည္။
သို႕ျဖစ္ရာ ပရိတ္တရားေတာ္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္သူတို႕အေနႏွင့္ ဌာန္ကရိုဏ္းက်က်
ရြတ္ဆိုေပးလုိက္ရံုႏွင့္ တာ၀န္ေက်ျပီဟု မယူဆ သင့္ေပ။
မိမိရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္လိုက္သည့္ ပရိတ္တရားေတာ္တို႕၏ အနက္ အဓိပၸာယ္ကိုပါ
နာယူသူတို႕ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုျပသင့္ေပသည္။
ပရိတ္ၾကီး (၁၁)သုတ္ ကုန္ေအာင္ရြတ္ျပီး ျပန္သြားျခင္းထက္ ပရိတ္ေတာ္
တစ္သုတ္မွ်ကိုပင္ျဖစ္ေစ ရြတ္ ဖတ္သရဇၩာယ္ ျပီးသည့္ေနာက္ နာယူသူတို႕အား
ဤတရားေတာ္၏ အနက္အဓိပၸာယ္ ဆိုလိုရင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ အက်ိဳးရွိေအာင္
မည္သို႕မည္ပံု လိုက္နာအပ္သည္တို႕ကို သြန္သင္ ညႊန္ျပသင့္ေပသည္။
ပရိတ္တရားေတာ္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္သူမ်ား၌ ရွိအပ္ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားကို
ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္ နာယူသူတို႕တြင္ ရွိသင့္သည့္အဂၤါရပ္ မ်ားကိုလည္း
ဆက္လက္အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးသြားပါဦးမည္။
ပရိတ္တရားေတာ္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ျခင္း၊ နာယူျခင္းတို႕ျပဳၾကရာတြင္
ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္သူက မည္မွ်ပင္အားထုတ္သမႈျပဳေစကာမူ
နာယူသူဘက္ကနည္းလမ္းမက်ပါက ရသင့္ရထိုက္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးကို အျပည့္အ၀
ခံစားၾကရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ နာယူသူတို႕ ဘက္ကလည္း
ထိုက္တန္ေသာအားထုတ္မႈျဖင့္ ေပးဆပ္မွသာ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္
တရားေဒသနာေတာ္တို႕၏ အဆီအႏွစ္ကို ရရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။
ပရိတ္တရားေတာ္ဟူသည္ သာသနာပမႏၲန္ဆရာတို႕က ၄င္းတို႕၏ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာလိုမႈ၊
လာဘ္လာဘေပါမ်ားလိုမႈကို ရည္ေမွ်ာ္၍ အသံုးျပဳေသာ ေပ်ာက္ေစမႏၲန္မ်ိဳး
မဟုတ္သည့္အေလ်ာက္ ရြတ္ဖတ္သူကိုခ်ည္း အားကိုးေနရံုျဖင့္
အက်ိဳးထူးလိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္အပ္ေပ။
ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနႏွင့္ အထူးသိသင့္သည္မွာ ေထရ၀ါဒပိဋကတ္ေတာ္လာ
ဘုရားေဟာေဒသနာေတာ္မ်ားျဖင့္ စုစည္း သီကံုးထားေသာ ပရိတ္တရားေတာ္တို႕သည္
မိမိမွတစ္ပါးအျခားအျခားေသာ ပရေလာကမွ သဘာ၀လြန္ဖန္ဆင္းရွင္၊
တန္ခိုးရွင္တစ္စံု တစ္ဦး၏ ကယ္တင္ေစာင္မ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးမႈကို
ေတာင္းခံပန္ၾကား အသနားခံေသာ ဂါထာမႏၲန္မ်ားမဟုတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶျမတ္စြာ ကိုယ္ေတာ္တုိင္က မိမိသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ ကယ္တင္ရွင္မဟုတ္၊
သစၥာတရားကိုသိျမင္ျပီး မိမိသိသလိုသိျမင္ေအာင္ လမ္းညႊန္ ေပးသူသာ ျဖစ္သည္ဟု
အတိအလင္း ျမြက္ၾကားခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ေလာကတြင္ အစဥ္ထာ၀ရ
တည္ျမဲအစိုးရေနေသာအရာဟူ၍ ျမဴမွ်မရွိဟု ေဟာၾကားခဲ့သျဖင့္
ေလာကကိုအစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ ကယ္တင္ေစာင္မႏိုင္သည့္
ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍လည္းမရွိႏိုင္ေခ်။ သို႕ျဖစ္ရာ မိမိမွ တစ္ပါးအျခားတြင္
ကယ္တင္ရွင္ရွာေဖြျခင္း၊ ေမွ်ာ္ကိုးတမ္းတျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏
အလုပ္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ -
ပရိတ္တရားေတာ္တို႕၏ အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ခံစားလိုသူ
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိ၌ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတည္းဟူေသာ
၀မ္းစာတရားမ်ားျပည့္၀ေစရန္ အားထုတ္ၾကရေပလိမ့္မည္။ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာႏွင့္
ျပည့္စံုေအာင္ အားထုတ္လိုသည့္ဆႏၵပင္မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ကား
ပရိတ္တရားေတာ္နာယူျခင္းသည္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ယင္းအခ်က္ကို
ေကာင္းစြာသေဘာ ေပါက္ေသာ မိလိႏၵပဥႇာက်မ္းျပဳဆရာက ပရိတ္တရားေတာ္
နာယူသူမ်ားအေနႏွင့္ -
(၁) ပဥၥာနႏၲရိယကံမရွိျခင္း၊
(၂) နိယတမိစၦာဒိ႒ိမဟုတ္ျခင္း၊
(၃) ပရိတ္တန္ခိုးကိုယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုမွသာ
ပရိတ္တရားေတာ္တို႕ အစြမ္းထက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားသြားခဲ့သည္။
ထို႕အျပင္ ပရိတ္အရံအတားဟူသည္ အသက္ရွင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေသးေသာ၊
အရြယ္ေကာင္းေသာ၊ ကံၾကီးငါးပါးမွ ကင္းလြတ္ကုန္ေသာသူ တို႕အတြက္သာျဖစ္သည္။
အသက္ရွင္သန္ႏိုင္ခြင့္ ကုန္ေသာသူအား ပရိတ္ရြတ္ဖတ္ေပးျခင္းျဖင့္
အသက္ဆက္ရန္ မစြမ္းႏိုင္ေခ် ဟူ၍ အတိအလင္းေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္ကိုလည္း
ေတြ႕ရွိႏိုင္ေပသည္။
ဤေနရာတြင္ မိလိႏၵပဥႇာက်မ္းျပဳဆရာ ရည္ညႊန္းေသာ ပရိတ္နာသူတို႕၌
ရွိသင့္သည့္အဂၤါသံုးရပ္ကို အနည္းငယ္ဖြင့္ဆိုလိုေပသည္။ ပထမအဂၤါရပ္ျဖစ္သည့္
ပဥၥာနႏၲရိယကံမရွိျခင္း ဆိုသည့္အခ်က္မွာ ပရိတ္နာသူ၏
ကိုယ္က်င့္သီလျပည့္စံုမႈ အတိုင္းအတာကို ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္။
ပဥၥာနႏၲရိယကံဆိုသည္မွာ (၁) အမိကိုသတ္ျခင္း၊ (၂) အဖကိုသတ္ျခင္း၊ (၃)
ရဟႏၲာကိုသတ္ျခင္း၊ (၄) ဗုဒၶျမတ္စြာကို ေသြး ထြက္သံယို ျဖစ္ေအာင္ျပဳျခင္း
(ဤေနရာတြင္ သတိျပဳရန္မွာ သံဃာကိုေသြးထြက္သံယို ျဖစ္ေအာင္ျပဳျခင္းသည္လည္း
ဗုဒၶကို ေသြးထြက္ သံယိုျဖစ္ေအာင္ျပဳျခင္းႏွင့္
ထပ္တူျဖစ္သည္ဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ယခုေခတ္၌ ဗုဒၶျမတ္စြာ
သက္ေတာ္ထင္ရွားမရွိေတာ့ျပီျဖစ္ရာ ဤကံမ်ိဳး က်ဴးလြန္စရာ ရွိပါဦးအံ့ေလာဟု
ဆင္ေျခတက္လိုသူ မ်ား စဥ္းစားႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္)၊ (၅)
သံဃာကိုသင္းကြဲေအာင္ျပဳမူျခင္း တို႕ပင္ျဖစ္ ပါသည္။ သီလမရွိသူမ်ားအား
ပရိတ္အက်ိဳး မခံစားႏိုင္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ေပရာ သာသနာပ တႏၲရ၊
မႏၲရဂိုဏ္း ဆရာတို႕အလိုအား ျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ရံုႏွင့္ ပဥၥာနႏၲရိယကံၾကီးမွ
လြတ္ကင္းႏိုင္သည္ဟုဆိုေသာ မႏၲန္တို႕ႏွင့္ကား ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕၏
ပရိတ္တရား ေတာ္တို႕သည္ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္းပမာ ျခားနားလွေၾကာင္း
ထင္ရွားေပေတာ့သည္။ ေလာက၌ သီလမဲ့သူသည္ သမာဓိမရွိႏိုင္ ေခ်။ သမာဓိကင္းသူသည္
ပညာမဲ့မည္သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထိုပညာမဲ့သူတို႕ေၾကာင့္ ၄င္းတို႕ကိုယ္တိုင္ေရာ
ပတ္၀န္းက်င္ပါ အႏၲရာယ္ ၾကီးမားလွေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သီလမဲ့သူ၊
သီလႏွင့္ျပည့္စံုေအာင္လည္း အားထုတ္ရန္ဆႏၵမရွိသူတို႕အဖို႕
ပရိတ္တရားေတာ္သည္ အခ်ည္းအႏွီးပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။
နိယတမိစၦာဒိ႒ိမဟုတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုရန္လိုအပ္ျခင္းကို
ရည္ညႊန္းေပသည္။ ေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္တို႕သည္ ကုသိုလ္ကံ၊
အကုသိုလ္ကံတို႕ကို ယံုၾကည္မႈမရွိၾကေခ်။ လူနပ္ခ်မ္းသာဆိုေသာစကားသည္
သူတို႕၏ႏွလံုးသား၌ ထာ၀စဥ္ခ်ိတ္ဆြဲထား ေသာေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ ေလာက၌
လ်င္သူစားစတမ္း ေတာရိုင္း၀ါဒကိုသာ ယံုၾကည္သည္။ မိမိတို႕ျပဳခဲ့ေသာ
ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ကံ တို႕သည္ မိမိဘ၀တစ္သက္တာခရီး၀ယ္
တစ္ေန႕ေန႕တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ ျပန္လည္အက်ိဳးေပးလိမ့္မည္ဟု မယံုၾကည္ေပ။
နတၲိကဒိ႒ိ အယူစြဲ လမ္းေနသူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ကမူ ေလာက၌အရာရာသည္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း
မယံုၾကည္ေခ်။ အရာရာကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ေတြးေခၚ ဆင္ျခင္ရန္
အားမထုတ္လိုေတာ့ဘဲ အေၾကာင္းတရား မဲ့စြာ အက်ိဳးတရားျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု
လက္ခံထားၾကသည္။ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ ေတြးေခၚမႈကိုပစ္ပယ္ကာ လြယ္လြယ္ေတြး၊
လြယ္လြယ္ေျပာ၊ လြယ္လြယ္ယံု၊ လြယ္လြယ္လုပ္လိုသူမ်ားသာျဖစ္ရာ ၄င္းတို႕မွာ
အေဟတုကဒိ႒ိ အယူ စြဲလမ္းေနသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ကလည္း မိမိတုိ႕ပစၥဳပၸန္၌ ခံစားေနရေသာ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္တို႕သည္
မိမိတို႕အတိတ္က ေတြးေခၚ၊ ေျပာဆို၊ က်င့္ၾကံအားထုတ္ ခဲ့မႈတို႕၏
အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို လက္မခံလိုၾကေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိအနာဂတ္
ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ယခုပစၥဳပၸန္၌ ေကာင္း ေသာအေတြး၊ ေကာင္းေသာအေျပာအဆို၊
ေကာင္းေသာအက်င့္အၾကံတို႕ျဖင့္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္သည္ဆိုျခင္းကိုလည္း မယံုၾကည္ေခ်။ အနာဂတ္ကံၾကမၼာသည္
ပစၥဳပၸန္လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ အေျခတည္သည္ဆိုျခင္းကို လက္မခံလိုသည့္အေလ်ာက္
သတၲ၀ါ တို႕အေနႏွင့္ ေကာင္းမႈျပဳလည္း ေကာင္းက်ိဳးမျဖစ္၊ မေကာင္းမႈျပဳလည္း
မေကာင္းက်ိဳးမျဖစ္ဟုသာ လက္ခံထားရကား ထိုသူတို႕ကို အကိရိယဒိ႒ိ အယူ
စြဲလမ္းသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည့္ နတၲိကဒိ႒ိျဖစ္ေစ၊ အေဟတုကဒိ႒ိျဖစ္ေစ၊ အကိရိယဒိ႒ိျဖစ္ေစ
ဒိ႒ိတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးစြဲကပ္ေနသူအား နိယတမိစၦာဒိ႒ိ အယူရွိသူဟု
ေခၚဆိုႏိုင္ေပသည္။ ပရိတ္တရားေတာ္တို႕မွာ ေကာင္းေသာအျပဳအမူသည္
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ၏ အရင္းမူလျဖစ္ျပီး မေကာင္းေသာအျပဳအမူသည္
မေကာင္းက်ိဳးျပစ္၏ အရင္းမူလသာျဖစ္သည္ဆိုေသာ မူအေပၚအေျခခံသည့္
ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ေဒသနာ ေတာ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ရာ
နိယတမိစၦာဒိ႒ိတည္းဟူေသာ ပညာဥာဏ္ကင္းမဲ့သူတို႕၏ အယူကို စြဲလမ္းေနသေရြ႕
ယင္းပုဂၢိဳလ္ မ်ိဳးသည္ ပရိတ္တရားေတာ္၏အက်ိဳးကို ခံစားႏိုင္ဖြယ္ရာ
အေၾကာင္းမရွိပါေခ်။
ပရိတ္တန္ခိုးကို ယံုၾကည္ျခင္း ဆိုသည္ကား ဤမည္ေသာ ပရိတ္ကိုရြတ္ဖတ္ျခင္း၊
နာယူျခင္းျပဳရံုမွ်ျဖင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ ကယ္တင္ ရွင္က ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ
ေပးအပ္လာလိမ့္မည္ဟုမွတ္ယူရန္ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေခ်။ အခ်ိဳ႕ေသာမႏၲန္ဆရာတို႕
ယူဆသကဲ့သို႕ ပရိတ္ရြတ္ သူ၏အသံလႈိင္းတြင္ တန္ခိုးသတၲိမ်ားရွိေပရာ
ယင္းတို႕၏ စြမ္းပကားေၾကာင့္ နာယူသူတို႕၌ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚ လာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရန္လည္း မဟုတ္ေပ။
ယင္းသို႕ ေၾကာင္းက်ိဳးကင္းမဲ့ေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳးျဖင့္ ယံုၾကည္ပါက
ပရိတ္အက်ိဳးမခံစားရသည့္အျပင္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္လက္ခံမႈကို
ပစ္ပယ္ရာေရာက္သည့္အတြက္ အေဟတုကဒိ႒ိပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေပေသးသည္။ ထို႕ေၾကာင့္
ပရိတ္ရြတ္သံကို ကက္ဆက္ေခြဖြင့္ထားရံုျဖင့္ မဂၤလာရွိမည္၊
လာဘ္ရႊင္မည္၊ေစ်းေရာင္းေကာင္းမည္ဟု လြဲမွားစြာယံုၾကည္ ေနသူမ်ားသည္
နိယတမိစၦာဒိ႒ိ၀ါဒီမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ေန႕စဥ္၀တ္မပ်က္ ပရိတ္ရြတ္၊
ပရိတ္ကက္ဆက္ေခြဖြင့္ေနၾကေသာ္လည္း ပရိတ္၏အနက္အဓိပၸာယ္ကို မသိ၊ သိေအာင္လည္း
အား မထုတ္သူတို႕မွာကား ပရိတ္တရားေတာ္၏ အက်ိဳးကို ခံစားရဖြယ္ရာ
အေၾကာင္းမျမင္ေပ။
တိဗက္ျပည္ရွိ တႏၲရဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ သူတို႕၏ ထာ၀ရဗုဒၶဘုရားသခင္၏သားေတာ္
ကယ္တင္ရွင္ အ၀ေလာကိေတႆရအား ရွိခိုးေသာ'ဥံဳမဏိပဒၶေမဟံု' ဆိုသည့္မႏၲန္ကို
ေလရဟတ္၊ ေရရဟတ္မ်ားတြင္ေရးသား တပ္ဆင္ထားတတ္ၾကသည္။ ယင္းရဟတ္မ်ား
ေခါက္ေရမ်ားမ်ားလည္ပတ္ေလ ကုသိုလ္မ်ားမ်ားရေလဟု အေၾကာင္းအက်ိဳးမဲ့စြာ
ယံုၾကည္ၾကေပရာ ယခုအခါျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပရိတ္ တရားေတာ္အသံ
ကက္ဆက္ေခြဖြင့္ထားျပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ေနသူတို႕ႏွင့္ ဘာမွ်မထူးေၾကာင္း
သတိျပဳအပ္ေပသည္။
ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ပရိတ္တန္ခိုးကို ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္သို႕ေသာ
ယံုၾကည္မႈမ်ိဳးျဖစ္ပါသနည္းဟု ေမးဖြယ္ရာရွိပါသည္။ ေထရ
၀ါဒဗုဒၶဘာသာတြင္ရွိေသာ ယံုၾကည္မႈသည္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္
ယွဥ္ေသာယံုၾကည္မႈမ်ိဳးသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ဥာဏ္ပညာႏွင့္မယွဥ္သည့္
အကန္းယံုၾကည္မႈမ်ိဳးကို ဗုဒၶျမတ္စြာက မည္သည့္အခါကမွ် အားေပးအားေျမႇာက္
မျပဳခဲ့ေခ်။ ထို႕ေၾကာင့္ ပရိတ္တန္ခိုးကို ယံုၾကည္သည္ ဆိုရာ၌ ဦးစြာပထမ
ယင္းပရိတ္တရားေတာ္တို႕၏ အႏွစ္သာရကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ ဗုဒၶျမတ္စြာကို
ယံုၾကည္ရန္လိုအပ္ေပသည္။
ဗုဒၶကိုယံုၾကည္သူသည္ ဓမၼကိုယံုၾကည္သူပင္ ျဖစ္သည္။ ဓမၼကိုမယံုၾကည္ဘဲ
ဗုဒၶကိုယံုပါသည္ဟု ေျပာဆိုသူကား ေရွ႕စကား၊ေနာက္ စကားမညီသူ အဓမၼသမားသာ
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဓမၼကိုယံုၾကည္သူမွန္ပါက ဓမၼကို ေစာင့္ထိန္းၾကစျမဲ၊
ဓမၼႏွင့္အညီ ၾကံစည္ေျပာဆို လိုက္နာက်င့္ၾကံၾကစျမဲပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ပရိတ္တန္ခိုးကို ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ
ဗုဒၶျမတ္စြာထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ဓမၼေဒသနာေတာ္တို႕ကို ယံုၾကည္လက္ခံ
လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤမည္ေသာ
ပရိတ္တရားေတာ္ကိုနာယူလိုက္ရံုျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာေသာအက်ိဳးရလဒ္ကို
ခံစားရလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းသည္ကား ဗုဒၶအလိုေတာ္က် ယံုၾကည္ျခင္း
မမည္ေပ။ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းသည္
အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနေပသည္။ ပရိတ္တရားေတာ္လာ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏
အဆံုးအမေဒသနာေတာ္မ်ားမွာပါရွိေသာ သီလ၊သမာဓိ၊ ပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ
က်င့္စဥ္တို႕ကို လိုက္နာက်င့္သံုးဖူးသူတိုင္း ဤအခ်က္ကို
သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ ဗုဒၶအဆံုးအမႏွင့္အညီ လိုက္နာျခင္းျဖင့္
အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားၾကရသလို အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရျခင္းအေပၚမွီ၍
ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ၾသ၀ါဒ ေဒသနာေတာ္မ်ားအား ယံုၾကည္မႈသဒၶါတရား
တိုးပြားလာၾကစျမဲျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား နာယူရျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို
အျပည့္အ၀ခံစားလိုၾကကုန္ေသာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ၀င္သူေတာ္စင္တို႕အေနျဖင့္
ဦးစြာပထမ ပရိတ္တရားေတာ္တို႕၏ ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္ႏွင့္အႏွစ္သာရကို
အမိအရနားလည္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္သင့္သည္။ နားလည္ သေဘာေပါက္သည့္အေလ်ာက္
မိမိဘ၀တစ္သက္တာတြင္ လိုက္နာခံယူ က်င့္သံုးသင့္ေပသည္။
ယင္းသို႕ လိုက္နာက်င့္သံုးသျဖင့္ ရရွိခံစားလာရေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကို
အေၾကာင္းျပဳ၍သာလွ်င္ ပရိတ္တရားေတာ္တို႕၏ အစြမ္း အာနိသင္အစစ္အမွန္ကို
သိရွိနားလည္ ခံစားႏိုင္ၾကေပမည္။ အကယ္စင္စစ္ ပရိတ္တရားေတာ္လာ
ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ဓမၼအစစ္အမွန္ကို ေလ့လာေစ့ငုႏိုင္မည္ဆိုပါက ပရိယတၲိ၊ပဋိပတၲိ၊
ပဋိေ၀ဓ ဟူေသာ သာသနာသံုးရပ္ ျပဳရာလည္းေရာက္ေပလိမ့္မည္။
ပရိတ္တရားေတာ္တို႕၏ အဓိပၸာယ္အႏွစ္သာရကို ေလ့လာေစ့ငုျခင္းသည္
ပရိယတၲိသာသနာျပဳျခင္းမည္ျပီး တရားေတာ္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ
လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းသည္ ပဋိပတၲိသာသနာျပဳျခင္းမည္ပါေပသည္။
ဤသို႕လိုက္နာက်င့္သံုးမႈ၏ ေကာင္းက်ိဳးအာနိသင္ကို ခံစားရျခင္းသည္ကား
ပဋိေ၀ဓသာသနာသုိ႕ အေရာက္လွမ္းႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့ရာ
ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနႏွင့္ ပရိတ္တရား
ေတာ္မ်ားကိုသာသနာပမႏၲန္မ်ားကဲ့သို႕ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာမထားသင့္ေခ်။
ဤေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သျဖင့္ သဂၤဇာဆရာေတာ္ႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းတို႕
ပရိတ္တရားပြဲတြင္ အခ်ီအခ်ေျပာဆိုခဲ့ပံုကို တင္ျပလိုပါသည္။
ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္ မင္းတုန္းမင္းစိုးစံစဥ္က
ေလးျပင္ေလးရပ္ရွိ ဆရာေတာ္မ်ားအား နန္းေတာ္သို႕ပင့္ဖိတ္၍
မင္းတုန္းမင္းႏွင့္တကြ နန္းတြင္းသူ၊ နန္းတြင္းသားမ်ား
ပရိတ္တရားေတာ္နာခဲ့ၾကဖူးသည္။
ဤတြင္ ဆရာေတာ္မ်ားပရိတ္ရြတ္အျပီးတြင္ မင္းတုန္းမင္းက ပရိတ္အိုးကိုၾကည့္ကာ
- 'သီရိဓမၼာေသာကမင္းလက္ထက္ အရွင္မဟာ ေမာဂၢလိပုတၲတိႆ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႕
ပရိတ္ရြတ္ေသာအခါ ပရိတ္ေရမ်ား ဆူပြက္လာသည္ဟု မွတ္သားရဖူးပါသည္။ ယခုအရွင္
ဘုရားတို႕ ပရိတ္ရြတ္ေသာအခါ ပရိတ္အိုးမ်ား ဆူပြက္ဖို႕ေ၀းစြ၊
လႈပ္ရွားမႈပင္မရွိ၊ တည္ျငိမ္ေသာသမာဓိႏွင့္ ရွိေနပါကလားဘုရား'
ဟုေလွ်ာက္တင္ေတာ့သည္။
ဤသို႕ မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႕၏ ယံုၾကည္မႈအေလ်ာက္
ပရိတ္ေရမဆူပြက္သည္ႏွင့္ပင္ ဆရာေတာ္မ်ားအား တရားမျပည့္စံုဟုဆိုခ်င္ ေသာ
မင္းၾကီးအား အျခားဆရာေတာ္မ်ားက ခပ္မဆိတ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း သဂၤဇာဆရာေတာ္ကမူ
သူ႕အရိုးႏွင့္ သူထိုးဆိုသကဲ့သို႕ မင္းၾကီး ၏ စကားကိုေခ်ပႏိုင္ခဲ့ပံုမွာ -
'သီရိဓမၼာေသာကမင္းၾကီးသည္ နဂါးတို႕ကိုပင္ အာဏာစက္ျဖင့္ ေခၚႏိုင္သည္။
ဘုန္းၾကီးတို႕ကား သူ႕ဆရာ အရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၲ တိႆမေထရ္ကဲ့သို႕
ရဟႏၲာမ်ားမဟုတ္သျဖင့္ ပရိတ္အိုးမပြက္သည္ကို ထားေလဦး၊
ေရေျမ႕ရွင္ကိုယ္တိုင္ကပင္ နဂါးကိုေခၚဖို႕ေ၀းစြ၊ ေရေျမြကေလးတစ္ေကာင္မွ်ပင္
လာေအာင္မေခၚႏိုင္ပါလ်က္ႏွင့္ ပရိတ္အိုးမပြက္သည္မွာ ၀မ္းနည္းစရာမရွိေပ'
ဟူ၍ျဖစ္သည္။
အမွန္ကား ပရိတ္အိုးပြက္ျခင္း၊ မပြက္ျခင္းျဖင့္ သံဃာေတာ္တို႕၏ သီလ၊သမာဓိ၊
ပညာတို႕ကို အကဲျဖတ္၍ မရစေကာင္းသလို နဂါးတို႕ကို
အာဏာစက္ႏွင့္ေခၚႏိုင္ရံုမွ်ျဖင့္ ရာဇ၀င္တြင္ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ဟု
သတ္မွတ္၍မရႏိုင္ေပ။
သို႕ေသာ္ သဂၤဇာဆရာေတာ္၏ဆုိလိုရင္းကား ပရိတ္ဟူသည္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္သူ၏
ကိုယ္က်င့္သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ျပည့္စံုေနရံုျဖင့္ နာယူသူတြင္
အက်ိဳးထူးမည္မဟုတ္ဘဲ နာယူသူတို႕၌လည္း မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္မိမိတို႕ သီလ၊
သမာဓိ၊ ပညာ တည္းဟူေသာ ၀မ္းစာ တရားတို႕ႏွင့္ျပည့္စံုေအာင္အားထုတ္မွသာ
လိုရာဆႏၶျပည့္၀ေပလိမ့္မည္ ဟူ၍သာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပသတည္း။

၀င္းသိန္းဦး
(၇-၈-၉၃)
ဓမၼရံသီ၊ ၁၉၉၃ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ။No comments: