Sunday, May 22, 2011

မီးခိုးမဲ့ စက္မႈ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္း ၏ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ဆင္းရဲတြင္း ထြက္ေပါက္မ်ား အနက္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ တံခါး တစ္ခ်ပ္ျဖစ္ေသာ ခရီးသြား လုပ္ ငန္းသည္ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန- ေရြး ေကာက္ပဲြ ကာလႏွင့္ အေျခအေန အမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကားမွ သည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း လာေရာက္ လည္ ပတ္သည့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ အေရအတြက္ သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ထက္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ လာခဲ့ ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး လုပ္ ငန္း ၀န္ႀကီး ဌာနမွ ထိပ္တန္း အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကား လိုက္သည္။

မီးခိုးမဲ႕စက္မႈလုပ္ငန္း၏ ခရီးအစ

မိမိေရာက္ရွိ ခဲ့ေသာ ေနရာ ေဒသ တစ္ခု၏ စိမ္းလန္း စိုျပည္မႈ၊ သာယာ ေသာျမင္ကြင္း၊ စိတ္ တြင္ ခံစား ရေသာရသ၊ သဘာ၀ တရားတို႔ကို အျခားသူ တစ္ဦးအား မည္သို႔ ပံုေဖာ္ ေျပာျပ မည္ နည္း။ မည္သို႔မွ် မတူႏိုင္ပါ။ ႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ျပ၍ ျမင္ရ ေသာ ျမင္ကြင္း သည္ကား မျပည့္စံု၊ စိတ္တြင္ ခံစား ရသည့္ ျဖစ္ေပၚ ခံစားမႈသည္ လည္း ထပ္တူ မက်။ ကိုယ္တုိင္ ေရာက္သြားမွ သာလွ်င္ ၿပီးျပည့္ စံု ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လူ၏ ဗီဇက စူးစမ္း ေလ့လာ လိုသည္။ တစ္အိမ္ႏွင့္ တစ္အိမ္ ကူးလူး ဆက္ဆံ သြားလာသည္။ ဤသည္ ကား ခရီးသြား လုပ္ငန္း ၏ အစပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ နယ္ေျမသစ္ ရွာေဖြသူ က ိုလံဘတ္စ္၊ ဗာစကို ဒဂါးမားတို႔ မတုိင္မီ ဟိုးေရွး ယခင္ ကပင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၊ ခရီး လွည့္လည္ သြားလာျခင္း မ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆို ၾကသည္။

ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလ ၂၀ ရက္တြင္ ကုန္သြယ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း အမွတ္ ၂၀ အျဖစ္ ဖဲြ႔စည္း ကာ စတင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ Tourist Burma ဟု အမည္တြင္ ေစခဲ့သည္ မွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ကျဖစ္သည္။

အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၅၁/ ၉၂)ျဖင့္  ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာလ ၂၄ ရက္မွ စ၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီး ဌာနကုိ ဖဲြ႕စည္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခရီးသြား လုပ္ငန္း၏ Tourism Product သည္ ကား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သပ္သပ္ကို ထုပ္ပိုး ေရာင္းခ် ရင္း ကမၻာ့ ႏုိင္ငံ အသီးသီး ၏ ႏုိင္ငံျခား ၀င္ေငြကို အဓိက ေနရာမွ ရွာေဖြ ေပးေသာ လုပ္ ငန္း လည္း ျဖစ္ရာ မီးခိုးမဲ့ စက္မႈ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္း ဟု လည္း ၫႊန္းဆို ၾကပါသည္။

အသြင္ေျပာင္း လာေသာ ခရီးသြား

တစ္ခ်ိန္က ျဖစ္ထြန္း လာေသာ ခရီးသြား လုပ္ ငန္းသည္ စီးပြားေရး ကိစၥ၊ အလုပ္ ကိစၥရပ္ မ်ား ေပၚ တြင္ သြားလာျခင္း အေပၚ အေျခခံ သည္။ စိတ္အ ပန္း ေျဖရန္ အတြက္ ခရီး သြားလာျခင္း ကို ဒုတိယ ကမၻာ စစ္ႀကီး ၿပီးေနာက္ တြင္ စစ္ေဘး ဒဏ္၊ ပင္ပန္းမႈ ဒဏ္မ်ား အေပၚ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚ လာ သည္ဟု လည္း ဆိုၾက သည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္း တြင္ Tourism လုပ္ငန္း သည္ အလုပ္ ကိစၥ၊ စီးပြားေရး ကိစၥ သပ္သပ္မ်ား အေပၚတြင္ အေျခမခံ ေတာ့။ စိတ္အပန္း ေျပမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အတြက္ကို အဓိက အေျခခံ ျဖစ္ထြန္း လာ ေတာ့သည္။ ထိုအခါ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း မ်ာသည္ ေနရာ ထုိင္ခင္း၊ စားစရာ စီစဥ္ ေပး႐ုံမွ် ျဖင့္ မလံုေလာက္ ေတာ့။ အိမ္ႏွင့္ ေ၀းကြာၿပီး ခရီး ထြက္ လာသူကို အိမ္လြမ္း ေ၀ဒနာ ေပ်ာက္ေစၿပီး စိတ္ခံစားမႈ အသစ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ လြတ္လပ္မႈ၊ အပန္း ေျပ ေစမႈ တို႔ကို ရရွိ ခံစားေစႏုိင္ ေလာက္ေသာ ထူးကဲ ေကာင္းမြန္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ တို႔ကို ေပးစြမ္း ဖို႔ျဖစ္လာ ရေတာ့သည္။ အေျခခံ အားျဖင့္  ကမၻာ လွည့္ ခရီးသြား လာေရာက္ ေစခ်င္ စိတ္ ျဖစ္ေပၚ ေစရန္၊ စိတ္ခ်မ္း သာစြာ အပန္းေျဖ ႏုိင္ရန္ ေနရာ ထုိင္ခင္း၊ အခန္း (accommodation)၊ အစားအေသာက္ (Food and Beverage)၊ သြားလာ လည္ပတ္ ဇိမ္ခံစရာ (Sightseeing and Limousine)၊ ေရကူးကန္ ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေလ့ က်င့္ရန္ (Gymnastic)၊ အသားအေရ ကို ထိန္း သိမ္းၿပီး လွပႏ ုပ်ဳိေစေသာ (SPA) ၀န္ေဆာင္မႈ စေသာ အခ်က္အလက္ တို႔ကို တည္းခုိမည့္ ေနရာ၊ ဟိုတယ္ တို႔တြင္ ေပးစြမ္းႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ လာပါသည္။

Business Travel မွသည္ For Leisure သို႔ အသြင္ ေျပာင္းလာရာ တြင္ Sex Tourism မွာလည္း ႀကီးထြား လာသည္ကို သတိျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ခ်ိန္က လယ္ ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ကို အေျခခံေသာ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ သည္ ယခုအခါ tourism  လုပ္ငန္းက တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံျခား ၀င္ေငြ ကို အဓိက ထား ရွာေဖြ ေပးေသာ လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ tourism indsustry တြင္ လိင္ကိစၥ အေပ်ာ္အပါး လြတ္လပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ အမ်ားအျပား လာေရာက္ ၾကသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ Sex Tourism က အင္အားႀကီး ထြားလာသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရႏိုင္ေသာ၊ ထိန္း ခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲေသာ ျပည့္တန္ဆာ ကိစၥကို လြတ္ လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးၿပီး ယင္း အေပၚ အမွီျပဳ ၍ တုိင္းျပည္၀င္ေငြ ရေအာင္ရွာသည္။

သုိ႔ရာတြင္ တစ္ဖက္က ျပည့္တန္ဆာ တို႔ အား က်န္းမာေရး အသိတြင္ မ်က္စိပြင့္၊ နားပြင့္ ျဖစ္ေစရန္ တရား၀င္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း က်န္းမာ ေရး အသိေပး မႈျပဳလုပ္သည္။ ျပည့္တန္ဆာ အေရ အတြက္ အတိအက် ကို စာရင္း ျပဳစုထားသည္။ တရား၀င္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးထားၿပီး က်န္းမာေရး စစ္ ေဆးမႈ မွန္မွန္ ျပဳလုပ္ေစသည္။ တုိင္းျပည္ တြင္ ရွိေသာ ျပည့္တန္ဆာ အေရအတြက္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ျပဳ ထားေသာေနရာ-စာရင္းဇယား ရွိ၍အိတ္ခ်္ အိုင္ဗီြ / ေအအုိင္ဒီအက္စ္ တားဆီးေရး လုပ္ငန္းကို မ်ားစြာ အေထာက္ အကူျပဳ ေစသည္။

သတိျပဳ စရာ ေကာင္းသကဲ့ သို႔ နမူနာ ယူစရာ အခ်က္အလက္ မ်ားစြာ လည္း ရွိေန ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ leisure အသြင္ေဆာင္လာ ေသာ Tourism လုပ္ငန္းတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ Sex Tourism လုပ္ငန္းမွာ ကြၽဲကူး ေရပါဆို သလို လိုက္ ပါဖံြ႕ၿဖိဳး လာႏိုင္ရာ လမ္းဖြင့္ ေပးမႈ၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္မႈ တို႔ကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းရင္း တုိင္း ျပည္ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ တစ္ေထာင့္ တစ္ ေနရာမွ အကူ အညီ ေပးႏုိင္မႈကို ေမ့ေလ်ာ့ မထား သင့္ေပ။ တစ္ဖက္ ကလည္း ပြင့္လင္း ျမင္သာ ျခင္း၊ ထင္သာ ျမင္သာ ရွိေစျခင္းကသာ အိတ္ခ်္ အုိင္ဗီြ / ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ကာကြယ္ တားဆီးေရး ကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ဟန္႔တား ႏုိင္ေပ လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ေငြျဖဳန္းအားေကာင္းသူႏွင္႕ ၀င္ေငြရေသာသူ

ဤကိစၥမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ မိမိႏိုင္ငံ အတြင္း၀င္ ေရာက္လာေသာ ကမၻာလွည့္ ခရီး သည္ တစ္ဦးသည္ သူ႔ထံတြင္ ပါလာေသာ ႏုိင္ငံ ျခား ေငြေတြကို ျပည္တြင္း ၌ မည္မွ် သံုးစဲြသြား သနည္း ဆိုသည္မွာ အေရးပါ လွသည္။ သို႔မွသာ လွ်င္ ႏိုင္ငံျခား ၀င္ေငြ မ်ားမ်ားစားစား က်န္ခဲ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။ သံုးစြဲခ်င္ ေလာက္ေသာ အေျခ အေန၊ သံုးစဲြ ေလာက္ေအာင္ ဆဲြေဆာင္ ႏိုင္မႈ မ်ားလည္း ရွိရပါမည္။ ယင္း အခ်က္မွာ အဆို ပါ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္အေနျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံ တြင္ မည္မွ် ရက္ၾကာၾကာ တည္းခို ေနထိုင္ သြားသနည္း ဆိုသည့္ အခ်က္ ေပၚတြင္လည္း မူတည္ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ဦး၏ပ်မ္းမွ် ေနထုိင္ ေသာ ရက္မွာ အမ်ားဆံုး ခုနစ္ရက္မွ ကိုးရက္ၾကား ျဖစ္သည္။

အတိအက် ဆိုရလွ်င္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး လုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန ၏ ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ မ်ားအရ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ် ေနထုိင္သြား ေသာရက္မွာ (၇) ရက္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ (၄.၅)ရက္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တြင္ (၉) ရက္၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က (၈.၅)ရက္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး ေနထုိင္ သြားခဲ့ၾက ပါသည္။ သူတို႔ တစ္ဦးခ်င္း စီ၏ ပ်မ္းမွ် တစ္ရက္ သံုးစြဲေငြမွာ ၉၅ ေဒၚလာ ၀န္းက်င္ တြင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုထက္မက ရက္ရွည္ ၾကာေအာင္ ေနထုိင္ ႏုိင္ေလ ႏုိင္ငံျခားေငြ မ်ားမ်ား စားစား က်န္ခဲ့ ေလ ပင္ျဖစ္ သည္။

ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ အမ်ား အျပားလာ ေရာက္ရန္ ဆဲြေဆာင္ ရာတြင္ ကမၻာ ေပၚတြင္ ခရီး အသြား ဆံုးႏုိင္ငံျခားသား မ်ား ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို႔ ပို၍ ၀င္ေရာက္ လာေအာင္ ဆဲြေဆာင္ ဖို႔လည္း လိုအပ္ ပါသည္။ World Tourism Organization ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ အမ်ားဆံုး ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း အစဥ္ လိုက္ရွိ ေနဆဲပင္။ ၎တို႔မွာ အီတလီ၊ စပိန္၊ အေမရိက၊ တ႐ုတ္၊ ၿဗိတိန္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကၠစီကို၊ ဂ်ာမန္၊ ၾသစႀကီးယား တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး တစ္ကမၻာ လံုးတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း အားျဖင့္ ခရီးသြား အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကသည္။

ခရီးသည္မ်ား ေငြအျဖဳန္း ခ်င္ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံ(၀ါ) ခရီးသည္မ်ား ေငြသံုး သျဖင့္ ၀င္ေငြ အရ ဆံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အေမရိက၊ စပိန္၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ဂ်ာမနီ၊ ၿဗိတိန္၊ တ႐ုတ္၊ တူရကီ၊ ၾသစႀကီးယားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံတို႔က အစဥ္လိုက္ အတိုင္း ရပ္တည္ ေနၾကသည္။ (အထက္၊ ေအာက္ အေျပာင္း အလဲရွိႏုိင္ပါ သည္။)

တကယ္႕ခရီးသြားဆိုတာ

ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား ဟုဆုိရာတြင္ အျခား ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး မိမိႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ လာသည္ ႏွင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ စာရင္း သြတ္ သြင္းျခင္း မွာ မွားယြင္း သည္ဟု မဆို ႏိုင္ေသာ္ လည္း မမွန္ကန္ ပါဟု ဆိုႏိုင္ ပါသည္။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ ဟု သတ္ မွတ္ ရန္ စံသတ္ မွတ္ခ်က္ တစ္ခုက အဓိက အားျဖင့္ သူသည္ ေလေၾကာင္း လိုင္းမွ ၀င္ေရာက္ ရမည္ဟူ ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုရွိသည္။ တစ္နည္း ဆိုရေသာ္ နယ္စပ္ ၀င္ေပါက္မ်ားမွ ၀င္လာေသာ ခရီးသည္ (Border Tourism) ႏွင့္ နယ္စပ္မွ၀င္ လာၿပီး ေန႔ခ်င္းျပန္သြားေသာ (Day Return Visitors) ခရီးသည္မ်ားကို ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ စာရင္းတြင္ မသြင္းပါ။

ဤအဆုိကို ကမၻာ့ခရီးသြား အဖဲြ႕အစည္း (World Tourism Organizaion) ႏွင့္ အာရွ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ဘဏ္ (Asia Development Bank) တို႔က ဖြင့္ဆိုသည္။ Tourism လုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳး ေသာ ႏုိင္ငံ အသီးသီးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံ အသီးသီး တို႔တြင္ လည္း အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံသား တို႔ သန္း ဂဏန္း နီးပါး ၀င္ထြက္ သြားလာ မႈ ကို ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ စာရင္းတြင္ ထည့္ မတြက္ပါ။

တကယ့္ ခရီးသြား ဟူသည္မွာ ေလေၾကာင္း လုိင္းက လာ ရမည္။ ေငြျဖဳန္း ႏိုင္ရမည္။ ရက္ရွည္ တည္း ၾကမွသာ ၀င္ေငြမ်ားမ်ား ရမည္ မဟုတ္ပါ လား။ နယ္စပ္၀င္ေပါက္ မွလာေသာ ခရီးသည္ ကိုႏုတ္လိုက္ ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔လာေသာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား အစစ္အမွန္၏ စာရင္း မ်ား စြာ ေလ်ာ့နည္း လ်က္ ရွိသည္။

ဘာေၾကာင္႕ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုလာရမလဲ

တစ္ႏိုင္ငံ ထဲတြင္ မတူညီေသာ ရာသီဥတု သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ရွိလို႔၊ အဖိုး မျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ေတြရွိေနလို႔၊ ေလ့လာ စရာ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစံု အစံု အလင္ ရွိေနလို႔၊ လွပတဲ့ ကမ္းေျခ၊ ေရေျမ ေတာေတာင္ သဘာ၀ ေတြရွိေနလို႔ဟု ေယဘုယ် ေျပာစရာရွိ ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ရန္ အခ်က္ အလက္မ်ားစြာ ရွိေန ပါေသးသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ဘာသာတူ ႏိုင္ငံမ်ား ကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ ဘာသာေရး အေျခခံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းသည္ မ်ားစြာ ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ရန္ ရွိေနပါေသးသည္။

ကမၻာ့ ခရီးသြားလာ မႈ ႏႈန္းထားတြင္ တစ္ကမၻာ လံုး၏ ခရီးသြားမႈ အနက္ အာရွတုိက္ သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္သူ သန္း ၁၅၀ ၀န္းက်င္ ရွိသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အာဆီယံ ေဒသ သို႔ လာ ေရာက္ၾက သည္မွာ သန္း ၅၀ ၀န္းက်င္ တြင္ျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အိႏိၵယ တို႔ တြင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္  အဟုန္ျဖင့္ ဆက္လက္ တိုးတက္ေနသည္။ (Ref: WTO) ထုိင္းႏုိင္ငံ တြင္လည္း ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လ်က္ရွိ သည္။ ျမန္မာ ပါ၀င္ေသာ ဘင္းစတက္ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ Tourism လုပ္ငန္း ႏွစ္ဆ ျမင့္တက္ ေအာင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အသစ္ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ခရီးသြား လုပ္ငန္းအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံတည္း က ႀကိဳးပမ္းရျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အာဆီယံ၊ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း ေဒသ ႏုိင္ငံမ်ား၊ ဘင္းစတက္အဖဲြ႕ ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားစသျဖင့္ ႏုိင္ငံစံုအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ၾကားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိရာမ်ားစြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အလားအလာ မ်ား ရွိေနပါသည္။

အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ Tourism ႏွင့္ ပတ္သက္ လွ်င္ ၿပီးျပည့္စံု ေသာ (Unique Country) ႏိုင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေလရာ ခရီးသြား မ်ား မလာခ်င္ မွာကို မပူရ။ လာခ်င္ ေအာင္၊ လာႏိုင္ ေလာက္ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ေလွ်ာ့ေပး သင့္သည္ ဟု ထင္ရေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း တခ်ဳိ႕ ေငြေၾကး ကိစၥရပ္ မ်ားကို ေျဖရွင္း ေပးရန္ အဓိကလိုအပ္ ေၾကာင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္တို႔က သံုးသပ္ သည္။

ျပင္ဆင္မႈ

ျပင္ဆင္မႈ အပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ခရီးသြား လုပ္ ငန္းတုိးတက္ ေစရန္ အဓိက အားထုတ္မႈအျဖစ္ Visit Myanmar Year 1996 ကို ႐ႈျမင္ႏုိင္ပါ သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကို ျမန္မာ့ ခရီးသြား ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ကာ ျပင္ဆင္မႈ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ ခဲ့ သည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ေအာက္တြင္ Myanmar Tourism Promotion Board အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်း ကြက္ျမႇင့္တင္ေရး ေကာ္မတီ (MMC: Myanmar Marketing Committe) ကို ဖဲြ႕စည္း သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (UMTA) ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္တြင္ ဖဲြ႕စည္းသည္။

ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ ေစရန္ႏွင့္ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းမွ ႏိုင္ငံျခား ၀င္ေငြ တုိးတက္ ရရွိေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ စတင္ ဖဲြ႕စည္း ခဲ့ၿပီး ဇုန္ အလိုက္ အသင္းအဖဲြ႕ မ်ားကို ဆက္လက္ ဖဲြ႕ စည္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ အသင္းမ်ား အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ တုိင္း ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီး တြင္ ျပဳလုပ္ ေလ့ ရွိေသာ  ခရီးသြား လုပ္ငန္း ျပပဲြမ်ား တြင္ ပါ၀င္ျပသျခင္း၊ Tourism Promotion လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ကို ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ အသင္းႀကီးမ်ား ဟန္ခ်က္ ညီညီ ျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာ့ ခရီးသြား လုပ္ ငန္း ကိုကမၻာက သိေအာင္၊ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ မ်ား လာခ်င္ လာေအာင္ ဆဲြေဆာင္ ႏုိင္ပါသည္။

ဆင္းရဲတြင္း၏ ထြက္ေပါက္ (သို့) ေကာင္းက်ဳိးႏွင္႕ဆိုးက်ဳိး

ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြ တို႔သည္ မည္သည့္ ေနရာမ်ားသို႔ စီးဆင္း သြားပါသနည္း။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ အစိုးရ၊ ၀န္ႀကီး ဌာနက အေကာက္အခြန္ ကိုရရွိသည္။ အဓိက အားျဖင့္ ခရီးသြား အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ လာေရာက္ၿပီဆို လွ်င္ျဖင့္ ေလေၾကာင္း လိုင္းႏွင့္ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္း တို႔က အမ်ားဆံုး ၀င္ေငြ ရသည္။ ၿပီးလွ်င္ အစား အေသာက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူ၊ ေရာင္းခ် သူတို႔ ၀င္ေငြရသည္။ ဧည့္လမ္းၫႊန္ စသျဖင့္ အစဥ္ အတုိင္း ၀င္ေငြအဆင့္ဆင့္ရၾကသည္။

ၿပီးလွ်င္ ခရီးသြား အမ်ားအျပား လာေရာက္ သည့္ ေဒသရွိ ေဒသ ထြက္ကုန္ အမွတ္ တရ ပစၥည္း ေရာင္းခ်သူမ်ား အပါအ၀င္ အေႏွးယာဥ္ လုပ္သား မ်ား အထိ ၀င္ေငြရၾကသည္။ ေျပာရ လွ်င္ ကမၻာလွည ခရီးသည္၏ သံုးစဲြေသာ ေငြေၾကး သည္ ထိပ္ဆံုးမွ သည္ အေျခခံ အက်ဆံုးေသာ (Grass Roots Level) လူသားမ်ား အထိ စီးဆင္း သြားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခရီးသြား အမ်ားအျပား လာ ေရာက္ၾကေသာ ေဒသႏွင့္ ေဒသခံ တို႔မွာ က်ိန္း ေသ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ရမည္မွာ မလဲြ ဧကန္ပင္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း Tourism လုပ္ငန္း ကို ဆင္းရဲမဲြ ေတြမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အနက္မွ တံခါး တစ္ခ်ပ္ဟု ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။

ဆုိးက်ဳိး အေနျဖင့္မူ အပန္းေျဖ အနားယူမႈ အဓိကက်ေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈ၏ေနာက္ ကပ္ပါ လာမည့္ Sex Tourism ႏွင့္ ၀င္ေငြ အမ်ားအျပား ရျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းေန အရြယ္ ေဒသခံ ကေလးငယ္တို႔ ေစ်းေရာင္းျခင္း လုပ္ငန္း ကို အသက္ေမြး လာၿပီး ပညာေရးနိမ့္ပါး လာႏိုင္မႈႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္း တတ္၍ ပ်က္စီး လာႏိုင္မႈစေသာ အခ်က္ တို႔ုမွာ စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ ကဲ၍ ရႏုိင္ ပါသည္။

အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင္႕ သံုးသပ္ခ်က္

ခရီးသြားလာ ေရးလုပ္ငန္း တြင္ ႏွစ္စဥ္ အားစိုက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနေသာအခ်က္မွာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္ တစ္သန္း ျပည့္မီ ေရးမွာ အေျခခံ အခ်က္အျဖစ္ ရည္မွန္း လုပ္ ေဆာင္ ေနပါသည္။ ျမန္မာ့ ခရီးသြားႏွစ္ ၁၉၉၆ မွ စတင္ၿပီး ႏွစ္အလိုက္ ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈမွာ လည္း တိုးတက္ လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ တစ္သန္း၀င္ ေရာက္ လာခဲ့လွ်င္ မိမိႏိုင္ငံ ၌ ႏုိင္ငံျခားသား တည္းခို ေနထုိင္ႏိုင္သည့္ လိုအပ္ေသာ Infracture မ်ား ျပည့္စံုဖို႔ လိုအပ္သည္။ ယင္းအတြက္ လည္း ဟိုတယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာေအာင္ တည္ ေဆာက္ခြင့္မ်ား ခ်ေပးေနၿပီး အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ မွာ ယခုေနာက္ပိုင္း အတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပား ျပည္ပ ႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ ထြက္ခြာ ေနသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါ သည္။ ယခင္က ဗုဒၶဂယာ ဘုရားဖူးရန္ အတြက္ သာ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အလည္ အပတ္ သြားၾကရာမွ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္င ံသား အစု အဖဲြ႕မ်ား အလိုက္ ကမၻာ့ႏုိင္င ံအသီးသီးသို႔ သြားေန သည္ကိုေတြ႕ရသည္မွာ မ်ားစြာ အားရ ဖြယ္ရာ ေကာင္းလာ ပါသည္။ Out-bound tour မ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလာသည့္ သေဘာ ပင္ျဖစ္ သည္။ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မ်ား သြားျခင္း ျဖင့္ နား၊ မ်က္စိပြင့္လာသည္။ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးလာ သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္ အလမ္း မ်ား ျမင္ႏုိင္ လာျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြား ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ အတြင္းသို႔ ခရီးသည္ မ်ားလာ မွသာ အက်ဳိးရွိ သည္မဟုတ္ ကိုယ္က သြားလွ်င္ လည္း အက်ဳိး အျမတ္မ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းသည္။

ယခင္က ကဲ့သို႔ မိမိႏုိင္ငံသား ျပည္ပ သြား လွ်င္ ျပည္တြင္းမွ ႏုိင္ငံျခား ၀င္ေငြ ေဒၚလာမ်ား ျပန္ထြက္ သြားသည္ဟု ႐ႈျမင္၍ မရပါ။

"ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုတာ ကိုယ့္ဆီကို ခ်ည္း ပဲ လာေအာင္ လုပ္ေနလို႔ မရဘူး။ ကိုယ္က လည္း ျပန္သြားမွ ဒီလုပ္ငန္း ဟာ ပိုၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ မွာ" ဟု အေတြ႕အႀကံဳရင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

အနာဂတ္ မီးခိုးမဲ့ စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း သည္ကား ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာႏိုင္သည္ဟု ယူဆ ႏိုင္ဖြယ္ ရာရွိပါသည္။

ဘသန္း

Resource: http://www.themyanmarpost.com/?p=7874

No comments: