Thursday, May 26, 2011

Everything you need to know about Internet and Web

  အင္တာနက္၏အစ

1957 ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔မွာ ကေန႔ေခတ္ နည္းပညာကမၻာႀကီးကို ျဖစ္ေပၚလာေစမယ့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံက ကမၻာ့ပထမဦးဆုံးၿဂိဳဟ္တုျဖစ္တဲ့ စပြတ္နစ္ (၁) ကို လႊတ္တင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ ကမၻာႀကီးကို တုန္လွုပ္သြားေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကိုပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္နိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနဆဲအခ်ိန္မွာပဲ သူတို႔ရဲ့ အဓိကၿပိဳင္ဘက္က အရင္လႊတ္တင္နိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အႀကီးအက်ယ္ တုန္လွုပ္သြားခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒီအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ARPA (the Advanced Research Project Agency) ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို နည္းပညာသစ္၊ စိတ္ကူးသစ္ေတြကို သုေတသနလုပ္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ေရးဌာနက စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါေတာ့တယ္။ အဲ့ဒီအဖြဲ႕ရဲ့ အေက်ာ္ၾကားဆုံးဖန္းတီးမွု႔ကေတာ့ ကေန႔နည္းပညာကမၻာႀကီးကို ျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ အင္တာနက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ Joseph Licklider လို႔ေခၚတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာရွင္က Man-Computer Symbiosis လို႔အမည္ေပးထားတဲ့ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို တင္ျပလာပါတယ္။ အဲ့ဒီစာတမ္းဟာ နက္ဝပ္ကြန္ပ်ဴတာေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ စိတ္ကူးအေျခခံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ Joseph Licklider ဟာ ARPA ရဲ့ Information Process Office ဥကၠဌအျဖစ္နဲ႔ သုေတသနအဖြဲ႕တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူရဲ့စိတ္ကူးကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ျဖစ္ခင္မွာပဲ အဖြဲ႕ကေန ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။

 

၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ ARPANET လို႔အမည္ေပးထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာနက္ဝပ္အစီအစဥ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာေတာ့ ပထမဦးဆုံး ကြန္ပ်ဴတာနက္ဝပ္ ေလးခုကို စတင္အသုံးျပဳနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ပထမဆုံး နက္၀ပ္ေတြမွာသုံးခဲ့တဲ့ packets switching နည္းစနစ္ဟာ ကေန႔ထိ အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ARPANET ရဲ့ packets switching နည္းစနစ္ကို ၿဗိတိန္တကၠသိုလ္ေတြစုေပါင္းထားတဲ့ နက္ဝပ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ JANET နဲ႔ အမ်ားသုံးနက္ဝပ္လုပ္ငန္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ CompuServe အပါအဝင္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း အသုံးျပဳလာၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီနက္ဝပ္ေတြဟာ ကေန႔ေခတ္နဲ႔ႏွိုင္းယွဥ္ရင္ Private Network သာသာမၽွသာျဖစ္ပါတယ္။

 

ေျခခံနည္းစနစ္ တူေပမယ့္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံေတြေၾကာင့္ အဲ့ဒီနက္ဝပ္ေတြကို တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့အခါမွာေတာ့ အခက္အခဲေတြ ၾကဳံလာရပါေတာ့တယ္။ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ARPA ရဲ့ Satellite Network Packets Project မွာလုပ္ေနတဲ့ Robert Kahn နဲ႔ စတန္းဖို႔တကၠသိုလ္က Vinton Cerf တို႔ပူးေပါင္းၿပီး မတူညီတဲ့ နက္ဝပ္စနစ္ေတြအတြက္ ၾကားခံ Mask တစ္ခုအေနနဲ႔ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္တဲ့ Protocol တစ္ခုကို ဖန္းတီးေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ေဖာ္ထုပ္ခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီနည္းပညာကို "Internet Transmission Control Program" လို႔ ေခၚခဲ့ပါတယ္။

 

အဲ့ဒီ Protocol က နက္ဝပ္ရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေလၽွာ့ခ်ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာကို အဓိက အလုပ္လုပ္ခိုင္းလိုက္တဲ့ နည္းစနစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ နက္ဝပ္ေတြအားလုံးကို ခ်ိတ္ဆက္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္တဲ့ နည္ပညာတစ္ခု ျဖစ္လာတာပါပဲ။ ARPA က လိုအပ္တဲ့ Software ေတြကိုပါ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ မတူကြဲျပားတဲ့ နက္ဝပ္သုံးခုကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွာ Protocol ကို လက္စသတ္နိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အဲ့ဒီ Protocol "TCP/IP" ကို အျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြကပါ စတင္အသုံးျပဳလာၾကပါတယ္။ အင္တာနက္ဆိုတာ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ အစျပဳခဲ့ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

World Wide Web

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္မွာ Gopher လို႔ေခၚတဲ့ စနစ္တစ္ခုကို အသုံးျပဳလာၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီစနစ္ဟာ အခ်က္အလက္ေတြကို ရွာေဖြ၊ ျဖန႔္ေဝေပးနိုင္တဲ့ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ေတြမွာ အေတာ္ေလး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန႔္အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္တစ္ခုလုံးရဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို တစ္ေနရာတည္းမွာပဲ စုထားနိုင္ၿပီး Gopher စနစ္နဲ႔ အျခားကြန္ပ်ဴတာေတြက ဆက္သြယ္ရယူနိုင္ပါတယ္။

 

Gopher ကို မင္နီဆိုးတာတကၠသိုလ္က ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ အေျခအေနေတြကို ေျပာင္းလဲသြားေစနိုင္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို မင္နီဆိုးတာ တကၠသိုလ္က ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ Gopher နည္းပညာကို အသုံးျပဳေနသူေတြက အသုံးျပဳခ ေပးရမယ္လို႔ ေၾကျငာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ Gopher အသုံးျပဳေနသူေတြက အျခားနည္းပညာတစ္ခုခုကို ေျပာင္းသုံးဖို႔ စဥ္းစားလာၾကပါေတာ့တယ္။

 

ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံမွာ အေျခစိုက္ထားတဲ့ CERN (The European Council of Nuclear Research Center) ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမွာလည္း Gopher ကို အစားထိုးနိုင္တဲ့ နည္းပညာတစ္ခုက ရွိေနပါတယ္။ အဲ့ဒီအဖြဲ႕ကTim Berners-Lee ဆိုတဲ့ပညာရွင္က Document ေတြအတြင္းမွာ အျခား Document ေတြကို Reference လုပ္ထားတဲ့ Link ေတြ ထည့္သြင္းနိုင္တဲ့ နည္းပညာတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေနပါတယ္ (အဲ့ဒီ Document ေတြကို သူက Hypertext Document လို႔ ေခၚပါတယ္)။ လက္ေတြ႕အေနနဲ႔ Document ေတြကို Server တစ္လုံးထဲမွာ စုစည္းထားၿပီး ျဖန႔္ေဝေပးနိုင္တဲ့ Server Software တစ္ခုနဲ႔ အဲ့ဒီ Document ေတြကိုဖတ္နိုင္တဲ့ Program တစ္ခုကိုလည္း ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။ ဖန္တီးမွုအားလုံးကိုစုေပါင္းၿပီး "WorldWideWeb" လို႔ အမည္ေပးခဲ့ပါတယ္။ WorldWideWeb စနစ္ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ ဖန္းတီးခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္ လူသုံးမ်ားတဲ့ စနစ္တစ္ခုရယ္လို႔ ျဖစ္လာဖို႔ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု ေစာင့္ခဲ့ရပါတယ္။

 

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ WorldWideWeb နည္းပညာရဲ့ Source Code ကို အမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီနည္းပညာကို မည္သူမဆို (အခမဲ့) အသုံးျပဳခြင့္ရလာပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ႀကီးမားတဲ့အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

 

အဲ့ဒီႏွစ္ထဲမွာပဲ NCSA (National Center of Supercomputing Applications) က Web Browser နဲ႔ Gopher Client ကိုေပါင္းစပ္ထားတဲ့ Program တစ္ခုကို ဖန္တီးေဖာ္ထုပ္ခဲ့ပါတယ္။ Mosaic လို႔ ေခၚပါတယ္။ အစပိုင္းမွာေတာ့ Unix Operating System ေတြအတြက္ ဖန္းတီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ Mac နဲ႔ Windows အတြက္ပါ သီးျခား Version ေတြ ဖန္တီးေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး Mosaic နဲ႔ WorldWideWeb ဟာ အလၽွင္အျမန္ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

Web Browser ေတြလည္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု (မယုံနိုင္ေလာက္ေအာင္) မ်ားျပားစြာ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ တကၠသိုလ္ေတြ၊ ေကာ္ပိုရိတ္ေတြရဲ့ သုေတသနပေရာဂ်က္ေတြ အေနနဲ႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

Browser War

Web နည္းပညာ အလၽွင္အျမန္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွုက ဒီနည္းပညာအေပၚ စီးပြားေရးဆိုင္ရာစိတ္ဝင္စားမွုကို တိုးလာေစခဲ့ပါတယ္။ Marc Andreessen နဲ႔ Jim Clark တို႔ႏွစ္ေယာက္က NCSA က ထြက္ၿပီး Mosaic Communications ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ Netscape Communications Corporation လို႔ အမည္ေျပာင္းၿပီး Netscape Navigator ဆိုတဲ့ Web Browser ကို ဖန္တီးခဲ့ၾကပါတယ္။ Netscape Navigator ရဲ့ Version 1.0 ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

 

NCSA ရဲ့ အဖြဲ႕ခြဲတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Sypglass Inc. က Mosaic Browser ရဲ့ လိုင္စင္ကို Microsoft ကို ေပးလိုက္ပါတယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လမွာ Mosaic Browser ကိုအေျခခံထားတဲ့ Microsoft Internet Explorer စတင္ေပၚေပါက္လာပါတယ္။

 

ေနာ္ေဝး ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Telenor ကလည္း Opera Web Browser ရဲ့ ပထမဆုံး Version ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာပဲ စမ္းသပ္ထုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 

အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး အသုံးျပဳသူေတြနဲ႔ Web Developer ေတြကို ဆြဲေဆာင္ဖို႔ Web Browser ေတြက သူ႔ထက္ငါေကာင္းဖို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳးစားၾကရင္း Browser War ဆိုတာ စတင္ေပၚေပါက္လာပါတယ္။

 

Web Standards လိုအပ္လာျခင္း

Microsoft ေရာ Netscape ရဲ့ အဓိကဦးတည္ခ်က္က သူတို႔ရဲ့ Web Browser မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ေတြ အျခားသူထက္သာေအာင္ ထပ္ထည့္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးထက္ တစ္ဦးကသာဖို႔ အဓိက ဦးတည္ေနတဲ့အတြက္ တူညီတဲ့ စံ တစ္ခုရေအာင္ ညႇိႏွိုင္းဖို႔ဆိုတာမ်ိဳးကို လုံး၀ မစဥ္းစားၾကပါဘူး။

 

အဲ့ဒီအခ်ိန္ကာလေတြဟာ Web Developer ေတြအတြက္ စိတ္အညစ္ရဆုံးအခ်ိန္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ Web Document တစ္ခု တည္ေဆာက္ခ်င္ရင္ Document တစ္ခုတည္းကိုပဲ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲၿပီး တည္ေဆာက္ေပးရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါမွ အဓိက Web Browser ႏွစ္ခုစလုံးမွာ ၾကည့္လို႔ရမွာပါ။ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့လည္း Web Browser တစ္ခုတည္းအတြက္ကိုပဲ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ၿပီး အျခား Browser နဲ႔မၾကည့္ရလို႔ သတ္မွတ္ရတာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

 

W3C ျဖစ္ေပၚလာပုံ

၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ Tim Berners-Lee က World Wide Web Consortium (W3C) ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ CERN နဲ႔ DARPA လိုအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ့ ေထာက္ခံမွုနဲ႔ MIT (မက္ဆာခ်ဴးဆက္နည္းပညာတကၠသိုလ္) အတြင္းမွာ တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္ - ARPA က အဖြဲ႕အစည္းရဲ့အမည္ကို DARPA လို႔ ေျပာင္းလဲမွည့္ေခၚေနၿပီျဖစ္ပါတယ္)

 

W3C ရဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ Web နည္းပညာနဲ႔ပက္သက္တဲ့ Protocol ေတြ စံႏွုန္းေတြ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္စံႏွုန္းေတြကို တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း လိုက္နာၾကၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္တဲ့အခါ Web နည္းပညာက ကမၻာအႏွံ့ ပိုမို ျပန႔္ႏွံ့ တြင္က်ယ္ လာေစဖို႔ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေနာက္ႏွစ္အခ်ိဳ႕အတြင္းမွာ HTML, PNG, CSS အစရွိတဲ့ စံ အခ်ိဳ႕ကို သတ္မွတ္ေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

 

W3C ဟာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမၽွသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ စံေတြကို လက္ေတြ႕လိုက္နာရမွာက Browser ထုပ္လုပ္သူေတြနဲ႔ Web နည္းပညာကို အသုံးျပဳေနသူေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Web နည္းပညာကသာ က်ယ္ျပန႔္လာပါတယ္၊ W3C နဲ႔ သူ႔ရဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို သိရွိလိုက္နာနိုင္သူ နည္းေနေသးတဲ့အတြက္ အေစာပိုင္းမွာ Browser War က ဆက္လက္တည္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ကေန႔ထိလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

 

Web Standards Project အဖြဲ႕

၁၉၉၈ ခုႏွစ္အထိ အဓိက Web Browser ေတြအေနနဲ႔ Microsoft Internet Explorer 4 နဲ႔ Netscape Navigator 4 ဆိုၿပီး ႏွစ္ခု ရွိေနပါတယ္။ Internet Explorer 5 Beta ထြက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ သူ႔မွာ DHTML ဆိုတဲ့ သီးျခားနည္းပညာတစ္ခု ပါလာပါတယ္။ အဓိပၸါယ္က Web Developer ေတြအေနနဲ႔ JavaScript ေတြေရးဖို႔ မတူကြဲျပားတဲ့ နည္းလမ္း (၅) မ်ိဳးေလာက္ သိထားဖို႔ လိုအပ္လာတယ္ဆိုတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

 

"Web Standards Project" (WaSP) လို႔ေခၚတဲ့ Professional Web Developer ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ အဲ့ဒီအဖြဲ႕ရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကMicrosoft နဲ႔ Netscape တို႔ကို W3C သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအတိုင္း လိုက္နာဖို႔ တြန္းအားေပးနိုင္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အဲ့ဒီအဖြဲ႕ရဲ့ပထမဆုံးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ Web Standard နဲ႔ပက္သက္တဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြကို Web Site ေတြမွာ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ထည့္သြင္းၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီကာလက ဘယ္ Site ကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္ Web Standards အေၾကာင္းကို ေတြ႕ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေရးသားတဲ့ Web Standards နဲ႔ပက္သက္တဲ့ စာေတြဟာ builder.com တို႔ Wired Online တို႔လို Site ေတြကေန ေနရာအႏွံ့ကို အလၽွင္အျမန္ ပ်ံ႕ႏွံ့သြားပါတယ္။

 

ဒုတိယနည္းလမ္းက သိပ္မေကာင္းေပမယ့္လည္း ေအာင္ျမင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုပါပဲ။ စံႏွုန္းကို မလိုက္နာတဲ့ ကုမၸဏီေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ Browser ေတြကို ရွုတ္ခ်ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ W3C မွာ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းက နည္းနည္းပဲ ရွိပါတယ္။ စံႏွုန္းေတြသတ္မွတ္ဖို႔ Microsoft, Opera, Apple, Google, IBM, Mozilla, Adobe စတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီေတြက ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ WaSP က W3C မွာ ပါဝင္ေနၿပီး W3C သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို မလိုက္နာတဲ့ ကုမၸဏီေတြကို အဓိကထား ရွုတ္ခ်ေလွာင္ေျပာင္တာျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒါမေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာရင္ရေပမယ့္ သူတို႔က ေျပာယုံေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ လက္ေတြ႕အေကာင္းအထည္ေဖာ္ၿပီးေတာ့လည္း Web Standards ကို ကူညီေပးပါတယ္။

 

Web Standards ၏အခန္းက႑တိုးတက္လာျခင္း

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ Microsoft က Mac အတြက္ Internet Explorer 5 ကို စတင္ျဖန႔္ခ်ီခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ အေရးပါတဲ့ကာလတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Internet Explorer က Web Standards ကို သင့္တင့္တဲ့ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ လိုက္နာလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

 

WaSP အဖြဲ႕က Netscape ရဲ့ Navigator 5 ကို မျဖန္႔ေသးပဲ Web Standards ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ လိုက္နာနိုင္ၿပီဆိုမွျဖန႔္ဖို႔ ဖိအားေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္က လက္ရွိ Popular Browser တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Firefox ေပၚေပါက္လာျခင္းရဲ့အစပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

၂၀၀၁ ခုနစ္မွာေတာ့ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ Web Development Site တစ္ခုျဖစ္တဲ့ "A List Apart" က ဒီလိုေျပာလာခဲ့ပါတယ္။

 

ေျခာက္လကေန အလြန္ဆုံး (၂) ႏွစ္အတြင္းမွာ Web Site ေတြအားလုံးဟာ Web Standards နဲ႔အညီ ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္လာၾကလိမ့္မယ္ […] ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စံႏွုန္းေတြကို အေသအခ်ာ စတင္ေလ့လာရေတာ့မယ္။

 

ဒါ နည္းနည္းေတာ့ အေကာင္းျမင္လြန္းရာက်ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေလာက္ေရာက္တဲ့အထိ Web Site အားလုံးက စံႏွုန္းေတြကို တိတိက်က် လိုက္နာနိုင္ေသးတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူအမ်ားစုက လက္ခံၾကပါတယ္။ စံႏွုန္းေတြကို မလိုက္နာတဲ့ Browser အေဟာင္းေတြကို အသုံးမျပဳၾကေတာ့ပါဘူး။ အေရးအႀကီးဆုံး Web Site ႏွစ္ခုကလည္း စံႏွုန္းေတြနဲ႔အညီ ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္လာခဲ့ပါတယ္။ Wired မဂၢဇင္း နဲ႔ ESPN တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ Web Site တစ္ခု ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ CSS Zen Garden ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ Site က CSS Style ကိုေျပာင္းလိုက္ယုံနဲ႔ (Content ကို ထိစရာမလိုပဲ) Site တစ္ခုလုံးရဲ့ Design ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းနိုင္တယ္ဆိုတာကို လုပ္ျပခဲ့ပါတယ္။ Professional Web Developer ေတြအားလုံး ဒီရလဒ္ကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္လွုပ္ရွားကုန္ပါတယ္။

 

အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္းကစၿပီး Web Standards သည္သာလၽွင္ Web Site ေတြတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အထိေရာက္ဆုံးနဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းအျဖစ္ နားလည္လက္ခံ လာခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

 

HTML5

W3C က Web Document ေတြတည္ေဆာက္ရန္ စံႏွုန္းအေနနဲ႔ HTML ဆိုတဲ့ Markup Language ကို သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။ လက္ရွိ Web ေပၚမွာ အတြင္က်ယ္ဆုံး အသုံးျပဳေနတဲ့ HTML 4.01 ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ ၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။ မၿပီးစီးခင္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ W3C က Workshop တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ Workshop က "အနာဂါတ္ Web အတြက္ Markup Language ဟာ ပိုမိုစနစ္က်တဲ့ XHTML ပဲျဖစ္တယ္" လို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ W3C က HTML 4 နဲ႔အၿပိဳင္ XHTML ဆိုတဲ့ Markup Language တစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့ပါေတာ့တယ္။

 

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ XHTML ရဲ့ Version 1 ကို လက္စသတ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ XHTML 1.0 က အမွန္ေတာ့ HTML 4.01 နဲ႔ သိပ္မကြာလွပါဘူး။ ထူးျခားတာက XHTML က XML ရဲ့ တိက်တဲ့ ေရးဟန္နဲ႔ ေရးသားအသုံးျပဳရျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

XHTML 1.0 ထြက္ၿပီးမၾကာခင္မွာပဲ ပိုမိုထူးျခားတဲ့ ျဖည့္စြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ XHTML 2.0 ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ XHTML 2.0 ဟာ လက္ရွိအမ်ားစုအသုံးျပဳေနတဲ့ Markup ေတြနဲ႔ Backward Compatible မျဖစ္ဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က လူသုံးအမ်ားဆုံး Browser ျဖစ္ေနတဲ့ Internet Explorer ကဆိုရင္ XHTML ရဲ့ Mime Type ျဖစ္တဲ့ application/xhtml+xml ဆိုတာကို လုံးလုံးကို နားမလည္ပါဘူး။ Web Developer ေတြကလည္း ပိုမိုျပည့္စုံေကာင္းမြန္တဲ့ Version အသစ္ကို ေမၽွာ္လင့္ေနေပမယ့္ XHTML 2.0 ကေတာ့ Web Developer အမ်ားစုေမၽွာ္လင့္ေနတဲ့ နည္းပညာစံအသစ္ရဲ့ပုံစံနဲ႔ ကြဲျပားေနပါတယ္။

 

၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို Web Developer ေတြ စုေပါင္း ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီအဖြဲ႕မွာ Mozilla နဲ႔ Opera က Representative ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ Apple ကလည္း ပါဝင္လာခဲ့ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ Web Application ေတြတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ပိုမိုျပည့္စုံေကာင္းမြန္ၿပီး Backward Compatible ျဖစ္တဲ့ HTML version အသစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးအဆိုျပဳနိုင္ေစဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

ရလဒ္အေနနဲ႔ Web Application 1.0 Spec ဆိုတဲ့ စံႏွုန္းတစ္ခုကို သတ္မွတ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ W3C စံသတ္မွတ္ခ်က္ထဲမွာ မပါဝင္ေပမယ့္ Web Browser ေတြက သေဘာတရားတူညီစြာ ေပးထားတဲ့ Feature တစ္ခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ Web Developer ေတြၾကားထဲမွာလည္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး (မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း) တူညီစြာအသုံးျပဳေနတဲ့ နည္းစနစ္ေလးေတြ ရွိေနပါတယ္။ Web Application 1.0 Spec က အဲ့ဒီအခ်က္ေတြကို ပိုမိုစနစ္က်ေအာင္ စုစည္းၿပီး စံႏွုန္းတစ္ခုရယ္လို႔ ျဖစ္လာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္သတ္မွတ္ေပးထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွုေတြျပဳလုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ W3C က မည္သူမဆို ပါဝင္နိုင္တဲ့ HTML Working Group ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ျပန္လည္အစျပဳခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ တစ္ရာေက်ာ္ ရွိလာပါတယ္။ အဲ့ဒီ W3C HTML Working Group ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ Web Application 1.0 Spec ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး HTML5 လို႔ ေခၚၾကဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

HTML5 ဟာ Web Developer ေတြ Web Designer ေတြအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ Markup Language တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ –

 

  • HTML5 ဟာ ယခင္ကတည္းကအသုံးျပဳေနတဲ့ HTML 4.01 တို႔ XHTML 1.0 တို႔နဲ႔ လုံး၀ Backward Compatible ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ Version အေဟာင္းကို အသုံးျပဳေနသူေတြအေနနဲ႔ အသစ္ျပန္ေလ့လာေနစရာ မလိုအပ္ပါဘူး။ ျဖည့္စြက္ပါဝင္လာတဲ့ API ေတြဟာဆိုရင္လည္း Web Developer ေတြ ယခင္ကတည္းက အသုံးျပဳေနတဲ့ နည္းစနစ္ေတြကို အေျခခံထားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။
  • ယခင္က Plugins ေတြ အသုံးျပဳၿပီး (သို႔မဟုတ္) ရွုပ္ေထြးတဲ့ Javascript ေတြေရးၿပီး ေျဖရွင္းမွ ရနိုင္တဲ့ ကိစၥေတြဟာ HTML5 မွာေတာ့ Features အေနနဲ႔တစ္ခါတည္း ပါဝင္လာပါတယ္။ ဥပမာ Form Validation ႏွင့္ Video။
  • မူလ HTML ဟာ Static Web Document ေတြအတြက္ စဥ္းစားဖန္တီးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ HTML5 ကေတာ့ Web Application ေတြတည္ေဆာက္နိုင္ဖို႔အတြက္ စဥ္းစားဖန္တီးထားတာပါ။
  • ပိုမိုရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ထားတဲ့ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ Web Browser ေတြက Parse လုပ္ရတာ ပိုမိုလြယ္ကူလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္ကရွိေနတဲ့ Browser တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုမတူညီမွု ျပႆနာဟာ HTML5 နဲ႔ဆိုရင္ ေျပလည္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

HTML5 ကို W3C က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

 

HTML5 က ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဘယ္လိုပက္သက္လဲ?

လိုရင္းတိုရွင္းေျပာရရင္ေတာ့ HTML5 ဟာ အနာဂတ္ Web ရဲ့ အဓိကနည္းပညာျဖစ္ပါတယ္။ သင္က Web Developer (ဒါမွမဟုတ္) Web Designer (ဒါမွမဟုတ္) Web နည္းပညာကိုေလ့လာေနသူ ျဖစ္ခဲမယ္ဆိုရင္ HTML5 ကို အျမန္ဆုံးစတင္ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ HTML5 မွာပါဝင္တဲ့ Features ေတြက သင္ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ Web Develop လုပ္ငန္းေတြကို လြယ္ကူျမန္ဆန္ေအာင္ အမ်ားႀကီးကူညီေပးနိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ HTML5 ကို ေလ့လာထားျခင္းဟာ အနာဂါတ္ရဲ့ အဓိကနည္းပညာကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္လို႔ Future Proof ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာနိုင္ပါတယ္။http://www.myanmaritpro.com/profiles/blogs/everything-you-need-to-know

အိေမာင္ (Durosoft)

No comments: