Saturday, May 4, 2019

ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိရွာေဖြျခင္း …..


က်ေနာ္တုိ႔ လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွာ၊ လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္မွာ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ဘယ္လုိရွာေဖြ မလဲ? ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဖြံ႕ျဖိဳးမႈဆုိတာဘာကုိေျပာတာလဲ? ဘယ္လုိရွာေဖြရမလဲ? ေလ့က်င့္ယူလုိ႔ရသလား? အဓိကအေန နဲ႔ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ကုိ တိတိက်က်မသိရွိမႈေတြရွိေနပါတယ္။  ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးန႔ဲ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ ကလည္းဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဆုိတဲ့ အ၀န္း၀ုိင္းထဲမွာကုိက Attitude ဆုိတာပါေနျပီးသာလည္းျဖစ္ျပန္ ပါတယ္။ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရႈေထာင့္ (၅) မ်ိဳးကေန ခ်ည္းကပ္ေလ့လာရပါမယ္။ အဲဒီရႈေထာင့္ေတြက ေတာ့ (1) Spiritual Development (2) Emotional Development (3) Mental Development (4) Social Development (5) Physical Development ဆုိျပီးေတာ့ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဖၚျပပါ ရႈေထာင့္မ်ားကေန မခ်ည္းကပ္မွီ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဆုိတာ ဘာကုိဆုိလုိတာလည္းဆုိတာကုိ အေျခခံအားျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပပါမယ္။ လူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ရဲ႕ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမွာ အဓိကက်တဲ့ေမးခြန္းတစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒီေမးခြန္းက “What do you want to be?” … ဆုိတာပါပဲ။ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိလူျဖစ္ခ်င္ပါသလဲ? လုိ႔ေမးတာပါ။ လူတုိင္း ဘာျဖစ္ခ်င္တယ္၊ ဘ၀ကုိ ဘယ္နည္းဘယ္ပံုရွင္သန္ ခ်င္တယ္၊ ခ်မ္းသာခ်င္တယ္၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ခ်င္တယ္၊ ပညာေတြအမ်ားၾကီးတတ္ခ်င္တယ္ … အစရွိသည္ျဖင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ေတြ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ Personal Goal ေပါ့။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ဘ၀မွာ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ား တဲ့ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိတဲ့ Personal Goal ေတြကုိေတာ့ Realistic က်က် ခ်မွတ္တာဟာ လက္ေတြ႕အက်ဆံုးပါပဲ။ ေျပာခ်င္တာက စိတ္ကူးယဥ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ စိတ္ကူးကုိယဥ္ျပီး စိတ္ကူးအတုိင္း ျဖစ္ေအာင္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ပါ။ ဒီလုိ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ယခုက်ေနာ္ေရးသားတင္ျပေနတဲ့ Personal Development ကုိယ္ရည္ ကုိယ္ေသြးဖြံ႕ျဖိဳး တုိးတက္မႈဆုိတာက အေရးၾကီးတဲ့ က႑ကေနပါ၀င္လာျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။


အဖဲြ႕အစည္းန႔ဲပဲလုပ္လုပ္၊ တစ္ဦးတည္းပဲလုပ္လုပ္ မည္သည့္အလုပ္မဆုိ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ဆုိတာရွိကိုရွိရ ပါမယ္။ Objective, Goal ေတြကုိ ခ်မွတ္တဲ့ေနရာမွာေသာ္လည္းေကာင္း Vision, Mission, Core Value မ်ားကုိ ခ်မွတ္တဲ့ ေနရာမွာေသာ္လည္းေကာင္း သဘာ၀က်က် လက္ေတြ႕က်က် ခ်မွတ္ရပါမယ္။ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ျဖစ္ႏုိင္တာကုိ ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ခ်မွတ္ရပါမယ္။ Goal ပန္းတုိင္မရွိတဲ့ လူ၊ အဖဲြ႕အစည္းေတြဟာ ပင္လယ္ျပင္ၾကီးထဲမွာ ဦးတည္ရာမဲ့သြား ေနတဲ့ သေဘာၤၾကီး တစ္စင္းလုိပါပဲ။ အခ်ိန္မေရြး အႏၱရာယ္ဇံုထဲကုိက်ေရာက္သြားျပီး ဒုကၡေတြအမ်ားၾကီးေတြ႕ၾကံဳႏုိင္ပါ တယ္။ ဆုိေတာ့ကာ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ပန္းတုိင္ကုိ ေသခ်ာသတ္မွတ္ျပီးျပီဆုိရင္ အဲဒီပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ရွိဖုိ႔ရန္အတြက္ ခ်ီတက္ရပါေတာ့မယ္။ Implementation ကုိေဆာင္ရြက္ရပါေတာ့မယ္။ ဒီေနရာမွာ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ၀ီရိယ စကားေျပာလာပါျပီ။ မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ၀ီရိယေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရပါေတာ့မယ္။ ဒီေနရာမွာျပန္စဥ္းၾကည့္တဲ့အခါ ဒီ Implementation Stage ကုိ ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ “သင္ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲ” ဆုိတာထက္ “သင္ဘာလုပ္ေနတာလဲ” ဆုိတာက ေရွ႕ေရာက္ လာပါျပီ။ ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲဆုိတဲ့ Goal ကခ်မွတ္ျပီးျဖစ္လုိ႔ သင္ဘာလုပ္ေနတာလဲဆုိတဲ့ Plan Implementation က ေရွ႕ေရာက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ Plan ေတြရဲ႕ အဓိက က်ဆံုးခန္းက ဒီ Implementation Stage မွာပဲ အမ်ားဆံုး က်ဆံုးေလ့ ရွိပါတယ္။  အဆံုးသတ္သြားေလ့ရွိပါတယ္။ Project လည္း Project အေလ်ာက္ အဆံုးသတ္သြားေလ့ရွိပါတယ္။

မိမိကုိယ္ကုိယ္ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္းသည္လည္း က်ဆံုးခန္းကုိေရာက္ေစပါတယ္။ “အရံႈးကုိ စတင္လက္ခံလုိက္တဲ့ အခ်ိန္ကစျပီး သင္တကယ္ရံႈးေတာ့တာပါပဲ” ဆုိတဲ့ စကားရပ္ေလးတစ္ခုရွိပါတယ္။ သံုးသပ္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ဒီ အရံႈး ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရက အေလွ်ာ့ေပးမွ ရံႈးတာလုိ႔ ခံစားနားလည္မိပါတယ္။ အေလ်ာ့မေပးမခ်င္း မရံႈးေသးဘူးလုိ႔လဲ အဓိပၸါယ္ဖြင့္လုိ႔ရပါ ေသးတယ္။ မိမိကုိယ္ကုိယ္ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္းဟာ လက္ခံအတြင္းစိတ္ စိတ္ေပ်ာ့ညံ့လုိ႔ျဖစ္တာလုိ႔ Oxford University ရဲ႕ Psychologist တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Dr. Linda က 1976 ခုႏွစ္ကတည္း ဆုိထားပါတယ္။ အခုထက္ထိမွန္ေနတဲ့ Theory တစ္ရပ္ပါ။ လူတုိင္းလူတုိင္းမွာ လက္ခံအတြင္းစိတ္လုိ႔ေခၚတဲ့ Inner Acceptance Mind ဆုိတာရွိပါတယ္။ အဲဒီလက္ခံအတြင္းစိတ္ ေပ်ာ့ညံ့တဲ့အခါမွာ လူဟာ မိမိကုိယ္ကုိယ္မိမိ ယံုၾကည့္မႈနည္းပါးလာေလ့ရွိပါတယ္ဆိုတာကုိလည္း ကမာၻေက်ာ္ စိတ္ပညာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္တဲ့ ABC of Human Mind ဆိုတဲ့ စာအုပ္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ကေလးေလးေမြးလာကတည္းက သူၾကီးျပင္းလာမယ့္ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ လႊမ္းမုိးမႈ Environmental Influence က ရာခုိင္ႏႈန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒီကေလးေလး ရဲ႕ Inner Acceptance Mind မွာ သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ အဲဒီသက္ေရာက္မႈဟာ ကေလးေလး တျဖည္းျဖည္းၾကီးထြားျပီး အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အထိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္အေတာ္အတန္ရေနတဲ့အခ်ိန္အထိေသာ္လည္းေကာင္း စြဲေနတတ္ပါ တယ္။ ဒီေနရာမွာ မိမိကုိယ္ကုိယ္ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ေအာင္ မိဘေတြအေနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရြယ္ေရာက္ လာတဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၾကိဳးစားတည္ေဆာက္ရယူရပါလိမ့္မယ္။ ဒါကလည္း ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ အေရးၾကီး အေရးပါတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈရွိေအာင္ ယံုၾကည္မႈျမင့္မားလာေအာင္ ရွာေဖြတည္ေဆာက္ရယူရပါလိမ့္မယ္။


ေနာက္တစ္ခ်က္က လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ မေျပမလည္ျဖစ္မႈဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ မေျပမလည္ျဖစ္မႈဆုိတဲ့သေဘာမွာ က အေျခအေန အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာရွိေနတတ္ပါတယ္။ Both Side ျဖစ္ႏုိင္သလုိ ရႈေဒါင့္ Aspects မ်ိဳးစံုကလည္း မေျပ လည္မႈအေၾကာင္းတရားေတြက ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိပါတယ္။ မိမိဘက္က လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ႏုိင္သလုိ အျခားဘက္က လုိအပ္ခ်က္လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအတင္ျဖစ္လာခဲ့ရင္ Tension Level ျမင့္လာေလ့ရွိပါတယ္။ အလုပ္လုပ္လုိ႔ မေကာင္းေတာ့ပါဘူူး။ ဒီလုိအေျခအေနေတြမွာ Communication and Negotiation Skills ေတြကုိ အသံုးျပဳျပီး Tension Level ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရပါမယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လုိခ်င္တဲ့ အတုိင္းအတာအထိေရာက္ေအာင္ အတုိးအေလွ်ာ့ျပဳလုပ္ျပီး Negotiate ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ရည္းမွန္းခ်က္ေတြကုိ Win – Win ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရွာေဖြျခင္းမွာ ယခုရွင္းျပတဲ့ Communication and Negotiation Skills ကုိလည္း ျမင့္မားေအာင္ တည္ေဆာက္ထားသင့္ပါတယ္။

ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိရွာေဖြျခင္းအဆင့္မွာ သတိျပဳျပီး တည္ေဆာက္သင့္တဲ့ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ Time Management ပါပဲ။ အခ်ိန္ကုိ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခဲြဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ တစ္ရက္ မွာ (၂၄) နာရီရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ (၈) နာရီ (၃) ပုိင္းပုိင္းၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ပထမ (၈) နာရီမွာ လူေတြအိပ္စက္ အနားယူၾကတယ္။ ဒုတိယ (၈) နာရီမွာ လူေတြအလုပ္လုပ္ၾကပါတယ္။ တတိယ (၈) နာရီမွာၾကေတာ့ ေအာင္ျမင္သူနဲ႔ က်ရံႈးသူကုိ အခ်ိန္က အဆံုးျဖတ္ေပးပါတယ္။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ပထမ (၈) နာရီမွာ လံုေလာက္စြာ အိပ္စက္မႈျပဳၾကသလား? ဆန္းစစ္ၾကည့္ေတာ့ မျပည့္ၾကဘူး။ Facebook သံုးတဲ့သူနဲ႔ စာဖတ္တဲ့သူနဲ႔ အလုပ္ေၾကြးက်န္ေတြအိမ္ယူလုပ္တဲ့သူနဲ႔ လည္တဲ့သူနဲ႔ လူမ်ိဳးစံု အလုပ္မ်ိဳးစံုလုပ္ေနတာကုိ ပထမ (၈) နာရီ စက္၀န္းမွာျမင္ေတြ႕ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သံုးသပ္လုိက္ရင္ Effective မျဖစ္ဘူးေပါ့။ ကဲ ဒုတိယ (၈) နာရီကုိ ၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ဒုတိယ (၈) နာရီမွာအလုပ္လုပ္ၾက တယ္ဆုိေပမယ့္ ရွစ္နာရီအျပည့္အ၀မလုပ္တဲ့သူေတြရွိတယ္။ (၁၀) နာရီေလာက္လုပ္တဲ့သူေတြရွိတယ္။ ၾကိဳးစားတဲ့သူေတြ ရွိၾကတယ္။ မၾကိဳးစားတဲ့သူေတြရွိၾကတယ္။ ကုိယ္ၾကိဳးစားေပမယ့္ မေအာင္ျမင္မႈေတြလည္းရွိၾကတယ္။ ၾကံဳရတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ? အခ်ိန္ကုိ စနစ္တက်စီမံခန႔္ခဲြမႈလုပ္တတ္ျခင္းနဲ႔ မလုပ္တတ္ျခင္းက စကားေျပာသြားတာပါပဲ။ တတိယ (၈) နာရီကုိ သံုးသပ္ၾကည့္ရာမွာ အဲဒီ (၈) နာရီမွာ သင္ဘာလုပ္ေလ့ရွိပါသလဲ။ အရည္အခ်င္းေတြထပ္ျဖည့္ေနသလား၊ Life Plan ခ်မွတ္ျပီး ခ်မွတ္ထားတဲ့အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖၚေနပါသလား။ အခ်ိန္ကုိ အလဟသမျဖစ္ေစပဲနဲ႔ မိမိဘ၀ေရွ႕ေရး အတြက္ ဘယ္လုိၾကိဳးစားေနပါသလဲ … ဆုိတာေတြက ေအာင္ျမင္မႈ က်ရႈံးမႈေတြကုိ ခဲြျခားေပးသြားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရွာေဖြတဲ့ေနရာမွာ ယခု Time Management Skills ကလည္း အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္အခ်က္ေတြက စိတ္ေနသေဘာထား Attitude နဲ႔ ေတြးေခၚပံုေတြးေခၚနည္း Ways of Thinking … ေနာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း Decision Making … အက်င့္စရုိက္ဆုိတဲ့ Habit … ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံ Leadership Style … စတာေတြဟာလည္း ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရွာေဖြတဲ့ေနရာမွာ ေရွ႕တန္းကုိတင္ထားရမယ့္ အခ်က္ေတြပါ ပဲ။ တစ္ခုသတိထားရမွာက ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးကုိ ျမွင့္တင္တဲ့ေနရာမွာ ကုိယ့္တကယ္လုိအပ္ခ်က္ကုိ အရင္ျမင္ေတြ႕ေအာင္ ၾကည့္ရႈတတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ အခုတင္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြအကုန္လံုးကုိ သင္တန္းေတြတက္ျပီး လုိက္ျဖည့္ေနတာဆုိရင္ အခုေျပာမယ့္စကားေလးကုိ သတိထားပါ။ အဲဒါက “အမ်ားၾကီးတတ္ျပီး သံုးမရတာထက္စာရင္ တစ္မ်ိဳးထဲမွာ ထူးခၽြန္ျပီး အသံုးက် အသံုး၀င္တာက ပုိေကာင္းပါတယ္” ဆုိတာပါပဲ။ ေနာက္ျပီး ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးကုိ ညံ့ေစတာက ေဒါသထြက္တာ ပဲ။ ေဒါသထြက္ရင္ မျမင္ေတာ့ဘူး မစဥ္းစားတတ္ေတာ့ဘူး တုန္႔ျပန္မႈကုိပဲ ေဆာင္ရြက္တတ္တယ္။ ဒါဟာ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ ေသြး က်ဆင္းရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းေတြထဲက တစ္ခုပါပဲ။ အေရးၾကီးပါတယ္။ ထိန္းပါေဒါသကုိ။ ဘာမျဖစ္လုိ႔၊ ညာမျဖစ္လုိ႔၊ ဘာေၾကာင့္၊ ညာေၾကာင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြေျမာက္မ်ားစြာနဲ႔ လူေတြေဒါသျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ တတ္ႏုိင္သ၍ ေဒါသကုိ မထြက္ေအာင္ၾကိဳးစားျခင္းဟာ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးကုိ ျမွင့္ယူျခင္းပါပဲ။ ကမာၻေက်ာစာေရးဆရာၾကီး တစ္ဦးေျပာသလုိေပါ့ “အလကားေနရင္းေလာကၾကီးကုိ ဆြဲဆဲြမထည့္ပါနဲ႔ အျပစ္မတင္ပါနဲ႔၊ ေလာကၾကီးက သင့္ကုိ ဘာျဖစ္ေစရမယ္ ညာျဖစ္ေစရမယ္ဆုိျပီး တာ၀န္ယူ ေခၚေဆာင္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး” … ဆုိတဲ့ စကားရပ္ကေလးက သိပ္ကုိ တန္ဖုိးရွိပါတယ္။ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိရွာေဖြရာမွာ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဂ်က္၀ဲ့(ခ်္) က ေျပာထားတာရွိေသးတယ္။ “Control your own destiny or someone else will”   ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးပါ။ မဟုတ္ရင္ သူမ်ားကဖန္တီးသြားလိမ့္မယ္ ဆုိတဲ့ စကားေလးပါပဲ။


ဆုိေတာ့ကာ က်ေနာ္အထက္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့ Personal Development ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရွာေဖြရာမွာ ခ်ည္းကပ္ရ မယ့္ ရႈ႕ေထာင့္ (၅) မ်ိဳးကုိ ျပန္လည္ေဖၚျပေပးပါမယ္။ ယင္းတုိ႕ကေတာ့ (1) Spiritual Development (2) Emotional Development (3) Mental Development (4) Social Development (5) Physical Development … ဆုိတဲ့ ရႈ႕ေထာင့္ ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ Personal Development ကုိ စိတ္၀င္စားတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအေနနဲ႔ ယခုေဆာင္းပါးကုိ ဖတ္ရႈျပီးတဲ့ ေနာက္ ရႈ႕ေထာင့္ တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ အေသးစိတ္ကုိ ရွာေဖြေလ့လာပါ။ ၾကိဳးစားေလ့က်င့္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈဆီကုိ အားၾကိဳးမာန္ တက္ခ်ီတက္ၾကပါ။ ခရီးမစမွီ လက္မေလွ်ာ့ၾကပါနဲ႔။ ေအာင္ျမင္မႈက သင္တုိ႔ရဲ႕ လက္တစ္ကမ္းအကြာမွာလုိ႔ သေဘာပုိက္ျပီး မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ၾကိဳးစားၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း …….

ဆႏၵမြန္ျဖင့္ …..
ေအာင္ခုိင္ (မီးအိမ္ရွင္)

No comments: