Sunday, March 3, 2019

#ျမန္မာျပည္ဖြား_တရုတ္လူမ်ဴိးမ်ား


ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ေသာ လူမ်ဴ ိးမ်ားထဲတြင္ တရုတ္ (华人)လူမ်ဴ ိးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ 3% ခန္႔ ရွိေပသည္။ တရုတ္လူမ်ဴ ိးမ်ားသည္လည္း ကမာၻအႏွံ႔အျပားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကရာ အထူးအဆန္းတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ လူမ်ဴ ိးေပါင္းစံု မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ ရွိေပသည္ မဟုတ္ေလာ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရုတ္လူမ်ဴ ိးတို႔ စတင္အေျခခ်သည့္ ခုနစ္ကို အတိအက် မသိရေသာ္လည္း ပ်ဴ ေခတ္၌ပင္ တရုတ္ ထန္အင္ပါယာသို႔ ပ်ဴ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ လာေရာက္ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္း ရွိေနေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္းဝေခတ္ေလာက္ကတည္းက စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈမ်ဴ ိး ရွိေနၿပီဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ဟန္လူမ်ဴ ိးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလံုးအရင္း ခိုဝင္လာသည့္ အခ်ိန္မွာ မင္မင္းဆက္ေခတ္ က်ဆံုးၿပီးေနာက္ ခ်င္းအင္ပါယာ မန္ခ်င္းေခတ္ မန္ခ်ဴ းလူမ်ဴ ိးတို႔ တရုတ္ျပည္မကို သိမ္းပိုက္ၿပီးခ်ိန္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ (ေညာင္ရမ္းေခတ္ေလာက္မွာေပါ့။)

သစုန္႔ႏွင့္ မင္မင္းဆက္ေခတ္တို႔တြင္ တရုတ္ျပည္မွ ျမန္မာသို႔ ကုန္သြယ္သည့္ ကုန္သည္ႀကီး လာေရာက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ တခ်ဴ ိ႕မွာလည္း အေျခတက် ေနထိုင္ၾကၿပီျဖစ္ေလသည္။ မင္မင္းဆက္ ပ်က္သုန္းသည့္အခါ မန္ခ်ဴ းတို႔၏ ရန္ေၾကာင့္ မင္မင္းဆက္၏ မင္းသားမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္ ကိုးကန္႔နယ္ထဲသို႔ ေျပးဝင္ရေလသည္။ သို႔ေသာ္ သစၥာေဖာက္တခ်ဴ ိ႕ေၾကာင့္ ထပ္မံေျပးၾကရျပန္ရာ ဗန္းေမာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီးေနာက္ တခ်ဴ ိ႕မွာ အမရပူေနျပည္ေတာ္၌ အေျခခ် ေနထိုင္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ ထီးနန္သစ္တည္ေသာအခါ မင္းတုန္းမင္းရွိရာသို႔ ေျပာင္းေရြ႕လာၾကသည္။  ၂၀၁၂ ခုနစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရုတ္လူမ်ဴ ိး ၁.၆ သန္းခန္႔ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ 华人 ေတြကို တရုတ္လို႔ ေခၚရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ပါတယ္။ တခ်ဴ ိ႕က သလီႏိုင္ငံက လူေတြမို႔ ကာလၾကာေတာ့ သလီကေန တရုတ္ဆိုၿပီး ျဖစ္လာတယ္လို႔ ေျပာၾကေပမယ့္ အသံထြက္ျခင္းက အေဝးႀကီးပါ။ သလီဆိုတာ သိုင္းကားေတြထဲမွာလဲ ေတြ႕ဖူးမွာေပါ့ေနာ္။ သလီ သြမ့္မ်ဴ ိးႏြယ္ေတြေလ။ ထန္ေခတ္မွာ ယေန႔ ထိုင္းလူမ်ဴ ိးျဖစ္လာမယ့္ နန္ေက်ာင္ႏိုင္ငံကို ထန္အင္ပါယာက ဝင္သိမ္းေတာ့ ၃ ျခမ္းကြဲၿပီး တစ္စုက ျမန္မာ တစ္စုက ထိုင္းနဲ႔ လက္က်န္ လူမ်ဴ ိးေတြက ယူနန္ လာအိုဘက္ကို ေျပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မြန္ဂိုေတြနဲ႔ အတူ ပါလာတဲ့ Turk လူမ်ဴ ိးေတြကို ေခၚတာကေန တရုတ္ ျဖစ္လာတာတဲ့။ ဒါလဲ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ အာရပ္ရုပ္နဲ႔ တရုတ္ရုပ္က ကြာပါတယ္။ တရုတ္လို 突厥 ထူးကြ်ယ္လို႔ ေခၚတာဆိုေတာ့ အသံထြက္အားျဖင့္လဲ မသက္ဆိုင္ပါဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီတခ်က္ကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ စဥ္းစားမိတယ္ဗ်။ မြန္ဂိုေတြဟာ တရုတ္ျပည္မကို သိမ္းၿပီးခ်ိန္မွာ သူတို႔ႏိုင္ငံကို 大元 သယြမ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ျမန္မာအသံထြက္နဲ႔ဆို သယြက္ တယြက္ ကေန တရုတ္လို႔မ်ား ေျပာင္းလာေလသလားေပါ့။ သို႔ေသာ္ တရုတ္ဟူေသာ စကားသည္ ဟန္လူမ်ဴ ိးကို ရည္ညႊန္းေသာ စကားျဖစ္ၿပီး မန္ခ်ဴ း မြန္ဂိုတို႔ကို ေခၚေဝၚျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရွးယခင္က ျဖစ္ဖူးတဲ့ တရုတ္စစ္ပြဲေတြဟာ မြန္ဂိုနဲ႔ မန္ခ်ဴ း လက္ထက္မွာသာ ျဖစ္ပြားခဲ့ျဖစ္ၿပီး ဟန္လူမ်ဴ ိးတို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။

တရုတ္လိုကေတာ့ ျမန္မာကို ျမန္တ်န္႔လို႔ ေခၚပါတယ္။  ျမန္တ်န္႔ 缅甸 缅 ဆိုတာက ေဝးကြာေသာ 甸 ဆိုတာက အစြန္အဖ်ား ျပည္မနဲ႔ ေဝးကြာတဲ့ ျပည္နယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ေခတ္အထိ ဒီလိုပဲ ေခၚၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ တရုတ္လူမ်ဴ ိးမ်ားမွာ ဖူက်န္႔ ကြမ္းတံု ယူနန္ နယ္မ်ားမွ လာေရာက္ေနထိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ဖူက်န္႔ ကြမ္းတံု အမ်ားစု ေနထိုင္ၾကၿပီး အထက္ျမန္မာျပည္တြင္ ယူနန္ အမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဖူက်န္႔ ကြမ္းတံုတို႔မွာ ဟိုးအရင္ကတည္းက ေနထိုင္လာေသာ ဟန္လူမ်ဴ ိး အမ်ားစု ျဖစ္ၾကသည္။

ဖူက်န္႔နယ္မွ လာေသာ ဟန္လူမ်ဴ ိးမ်ားကို ျမန္မာတို႔က အက်ႋီလက္ရွည္မ်ဴ ိးဟု သတ္မွတ္ ေခၚေဝၚၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ ေရွးယခင္ကတည္းက ကုန္သြယ္ၾကေသာ မ်ဴ ိးရိုးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ကြမ္းတံုနယ္မွ လာေသာ ဟန္လူမ်ဴ ိးမ်ားကို အက်ႋီ လက္တိုမ်ဴ ိးဟု သတ္မွတ္ ေခၚေဝၚၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ လက္မႈပညာသည္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (ကြ်န္ေတာ့္အေမဘက္ အဘိုးက လက္မႈပညာရွင္ဗ်)

ဖူက်န္႔ ကြမ္းတံုျပင္ပမွ လာေသာ တရုတ္မ်ားကိုမူ အက်ႋီစကဟု ေခၚေဝၚၾကျပန္သည္။

ယူနန္နယ္မွ လာေသာ တရုတ္မ်ားကို ယူနန္တရုတ္ဟုသာ အလြယ္ေခၚေဝၚၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ျပည္မသံုးတရုတ္စကားကို သံုးႏႈန္းၾကၿပီး တခ်ဴ ိ႕မွာ ရွမ္းစကား ထိုင္းစကားကိုပင္ ကြ်မ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ၾကသည္။

ပန္ေသးတရုတ္ဆိုသည္မွာ အစၥလာမ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကေသာ တရုတ္လူမ်ဴ ိးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တရုတ္ျပည္မမွာေတာင္ ၁၀ သန္းခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ မ်ဴ ိးႏြယ္ျဖစ္ၿပီး ေဟြ႕လူမ်ဴ ိးဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။

တရုတ္ဗမာ သို႔မဟုတ္ တရုတ္လူမ်ဴ ိးႏွင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားထဲမွ ေမြးဖြားလာသည့္ ေသြးေႏွာမ်ားကိုမူ ကျပားဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။ ထိုု႔အျပင္ တရုတ္ျပည္မက သတ္မွတ္ထားေသာ တိုင္းရင္းသား မ်ဴ ိးႏြယ္စုမ်ားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တရုတ္ဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ျပည္မက လူမ်ားႏွင့္ ေျပးျမင္တတ္ၾကေပသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထိုင္ေသာ တရုတ္တို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္သျဖင့္  缅甸华侨 or 缅甸华人 ျမန္တ်န္႔ ဟြာရန္ မ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ 中国人 ဟု သံုးႏႈန္းမွသာ ျပည္မရွိ တရုတ္လူမ်ဴ ိး တရုတ္ႏိုင္ငံသားဟုသာ မွတ္ယူၾကရန္ ျဖစ္သည္။ စကၤာပူ၌ ေနထိုင္ေသာ တရုတ္တို႔ကို စကၤာပူႏိုင္ငံသား တရုတ္လူမ်ဴ ိး မေလးရွား၌ ေနထိုင္ေသာ တရုတ္တို႔ကို မေလးရွားႏိုင္ငံသား တရုတ္လူမ်ဴ ိး စသည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚၾကၿပီး လူမ်ဴ ိးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ကြဲျပားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ျမန္မာျပည္ဖြား တရုတ္အမ်ားစုထဲမွ ဟိုးယခင္ကတည္းက လာေရာက္ေနထိုင္ၾကေသာ တရုတ္လူမ်ဴ ိး အမ်ားစုသည္ တရုတ္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ အားနည္းသြားခဲ့ရာ အမ်ားစုမွာ တရုတ္စာေပကို တတ္ေျမာက္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ အထူးသျဖင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တရုတ္လူမ်ဴ ိးအမ်ားစုသည္ တရုတ္စာေပ တတ္ေျမာက္မႈ အားနည္းေပသည္။ ဘံုေက်ာင္းမ်ား၌ ယခင္က သင္ၾကားေပးေသာ္လည္း အေၾကာင္း အမ်ဴ ိးမ်ဴ ိးေၾကာင့္ တရုတ္စာေပမ်ား ရိုးရာဓေလ့မ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္း မရွိေတာ့ေခ်။

ျမန္မာျပည္၌ ေနထိုင္ျခင္း ၾကာျမင့္လာေသာအခါ ျမန္မာစာ ျမန္မာစကားသည္ မိခင္ဘာသာစကား ျဖစ္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္မႈ တရုတ္မိသားစုတို႔သည္ မိမိ၏ သားသမီးမ်ားကို ဒုတိယ မိခင္ဘာသာစကားအေနျဖင့္ တရုတ္စာကို ဦးစားေပးသင္ၾကားေပးသလို အဂၤလိပ္စာကိုပါ သင္ၾကားၾကသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ဖြား တရုတ္တို႔သည္ အနည္းဆံုး ဘာသာစကား ၂ မ်ဴ ိး ၃ မ်ဴ ိးခန္႔ ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေလ့ ရွိသည္မွာ တျခားေသာ ျပည္မ စကၤာပူ ထိုင္ဝမ္ မေလးရွား စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ တရုတ္တို႔ထက္ ဘာသာစကားတြင္ သာသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 😁😁 (ေတာင္ႀကီးက စကီေလးေတြဆို ၅ မ်ဴ ိးေလာက္ တတ္တယ္။ ရွမ္း ယိုးဒယား တရုတ္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ)

ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖူက်န္႔ႏွင့္ ကြမ္းတံုစကား (အိမ္သံုးစကားေပါ့) တတ္ေျမာက္သူ မ်ားျပားသည္။ ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္းတြင္ ယူနန္နယ္သံုး စကားေျပာသူမ်ား မ်ားျပားသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္မူ ျမန္မာျပည္ဖြား တရုတ္လူငယ္မ်ားသည္ တရုတ္စာေပကို ျပန္လည္သင္ၾကားရန္ စိတ္ဝင္စားလာၾကၿပီး သင္တန္းမ်ားစြာလဲ ရွိလာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ အဆင္ေျပစြာ ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာျပည္ဖြား တရုတ္လူမ်ဴ ္ိးတုိ႔သည္ မ်ဴ ိးဆက္ ၁ ဆက္ခန္႔ စာေပေလ့လာမႈ အားနည္းခဲ့သျဖင့္ ၉၀ ဖြား တရုတ္လူငယ္တို႔၏ မိဘအမ်ားစုမွာ တရုတ္စာေပကို တတ္ေျမာက္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ မ်ဴ ိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ စာေပကို ထိန္းသိမ္းရန္ ျပန္လည္စိတ္ဝင္စားလာၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ယေန႔ေခတ္ အင္တာနက္ ထြန္းကားသည္ ျဖစ္ေပရာ လူငယ္တို႔မွာ အြန္လိုင္းေပၚ၌ ရွာေဖြေလ့လာေနၾကၿပီလဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ဖြား တရုတ္လူမ်ဴ ိးတို႔သည္ အဓိက်အားျဖင့္ ေထရဝါဒါ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကေသာလည္း ရိုးရာဓေလ့ျဖစ္သည့္ မဟာယနဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ရိုးရာနတ္မ်ား မ်ဴ ိးႏြယ္နတ္မ်ားက္ိုလည္း ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ကိုးကြယ္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္ေသာ ပန္းေသးမ်ား ရွိေသာ္လည္း အေရအတြက္အားျဖင့္ အင္မတန္ နည္းပါးလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ဖြား တရုတ္တို႔သည္ အနည္းဆံုး ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာမွာ ၂ မ်ဴ ိးထက္ ပိုၿပီး ရွိသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။ (ဒါေတာင္ သခ်ဴ ိႋင္း ကန္ေတာ့ပြဲ ဘာညာရွိေသးတယ္။) ျမန္မာျပည္တြင္ ထင္ရွားေသာ ဘံုေက်ာင္းတို႔မွာ ရန္ကုန္တိုင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ ဖူရွန္းစစ့္
福山寺 ကုကၱဳိင္းဘံုေက်ာင္း လသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခိန္႔ဟုတ္ဘံုေက်ာင္း (မားဇူ) လသာၿမိဳ႕နယ္ တရုတ္တန္းတြင္ ရွိေသာ 觀音古廟 ကြမ္းယင္ကူေျမာင့္ (ကြမ္းတံုဘံုေက်ာင္းလို႔ ေခၚတာလား မသိဖူး) တို႔မွာ ထင္ရွားေပသည္။

ျမန္မာျပည္၌ ေနထိုင္ၾကေသာ တရုတ္လူမ်ဴ ိး မိသားစု အမ်ားစုမွာ ျမန္မာနာမည္ကိုသာ ေပးေလ့ရွိၿပီး တရုတ္နာမည္ကုိ ေပးထားျခင္း မရွိေပ။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာနာမည္ကို တရုတ္နာမည္ျဖင့္ ေခၚဆိုလို႔ မရေပ။တခ်ဴ ိ႕ေသာ အသံထြက္မ်ားမွာ တရုတ္အသံထြက္တြင္ မရွိေပ။ ဥပမာ ထက္ေအာင္ ဆိုပါစို႔။ အသံထြက္အရ အနီးစပ္ဆံုး ေခၚဆိုလို႔ ရေပမယ့္ တရုတ္လိုက်ေတာ့ စာလံုး အဓိပၸါယ္က ေကာင္းခ်င္မွ ေကာင္းမယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ဖြား တရုတ္လူမ်ဴ ိး အခ်ဴ ိ႕တြင္ မ်ဴ ိးႏြယ္နာမည္ စာလံုးမ်ား ေပ်ာက္ကုန္သည္။ မ်ဴ ိးရိုးမဲ့ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ အဲ့လိုျဖစ္ခဲ့ရင္ ကိုယ့္မိဘကို ျပန္ေမးၿပီး အသံထြက္ အနီးစပ္ဆံုး တူညီမယ့္ မ်ဴ ိးႏြယ္ စာလံုးကို ရွာၾကည့္ေပါ့ေနာ္။

ျမန္မာမွာ တရုတ္အစားအစာေတြကို အလြယ္တကူပဲ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ တရုတ္အစားအေသာက္ အေခၚအေဝၚမ်ားကို ျမန္မာသံျဖင့္ ေမြးစားစကားလံုးမ်ားအျဖစ္ သံုးၾကသည္။ (ဥပမာ ကုန္းေဘာင္ႀကီးေၾကာ္) လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အစားအေသာက္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေပါက္စီ အီၾကာေကြး စသည္တို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ အဓိက နံနက္ခင္း အစားအစာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တရုတ္ရိုးရာ အစားအေသာက္ေတြက်ေတာ့ ေနာက္မွပဲ ေရးေပးေတာ့မယ္ေနာ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ားဆံုးေနထိုင္တဲ့ တရုတ္မ်ဴ ိးႏြယ္ စာရင္းကိုေတာ့ ရွာၾကည့္ေသးတယ္။ မေတြ႕တာေၾကာင့္ ထည့္မေရးေပးေတာ့ပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္ဖြား တရုတ္လူမ်ဴ ိးေတြကေတာ့

က်ားပရုတ္ဆီ ပိုင္ရွင္ ဟူးဝမ္ဟူ  胡文虎

HTC ဖုန္းကုမၸဏီရဲ႕ CEO ဥကၠ႒ ဦးဝင္းသန္း ေခၚ 周永明 က်ဴ ိးယံုမင္ Peter Chou

ျမန္မာ့ဂ်ာနယ္လစ္ဆရာႀကီး ဦးေလာရံု

အလကၤာေက်ာ္စြာဘြဲ႕ရ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးေငြကိုင္

သမိုင္းသုေတသီပညာရွင္ ေတာ္စိန္ခို

Miss Universe 2013 ၿပိဳင္ပြဲဝင္ မိုးစက္ဝိုင္ 楊鑫榮 ရန္ရွင္းရံု

ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္အခါတြင္မူ ျပည္မ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္ဆိုသည္ႏွင့္ ျပည္မက တရုတ္လူမ်ဴ ိးမ်ားႏွင့္ တြဲမျမင့္သင့္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္ေသာ တရုတ္လူမ်ဴ ိးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကေပရာ လူမ်ဴ ိးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္တည္မႈမွာ မတူညီေပ။ လူမ်ဴ ိးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ကြဲျပားျမင္သင့္ေပသည္။ စကၤာပူ၌ ေနထိုင္ေသာ တရုတ္မ်ားသည္လည္း စကၤာႏိုင္ငံအတြက္သာ ႀကိဳးစားၾကေပသည္။ ကမာၻ႕နံပါတ္ ၁ (အခုေတာ့ မသိေတာ့ဖူး) ၾကက္ေတာင္ကစားသမား လီခ်ဴ ံေဝ သည္လည္း မေလးရွားႏိုင္ငံသား တရုတ္လူမ်ဴ ိးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ တရုတ္လူမ်ဴ ိးမ်ားသည္လည္း သူ႔နည္သူဟန္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို အက်ဴ ိးျပဳလ်က္ ရွိေပရာ တရုတ္ခ်င္းတူေသာ္လည္း ခံယူထားေသာ ႏိုင္ငံသားခ်င္း မတူညီေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္ေသာ တရုတ္လူမ်ဴ ိးတို႔တြင္ ေကာင္းေသာသူလည္း ရွိလိမ့္မည္ ဆိုးေသာသူလည္း ရွိလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ဗီဇလကၡာသည္ တမ်ဴ ိးသားလံုးကို ကိုယ္စားမျပဳသည္ကို ဂရုျပဳသင့္ေပသည္။ ျမန္မာျပည္ဖြား တရုတ္လူမ်ဴ ိးတိုင္းသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ၾကသည္။ ျမန္မာေဘာလံုးအသင္း ရံႈးလွ်င္လည္း ဝမ္းနည္းတတ္ၾကသည္။ ႏိုင္လည္း ဝမ္းသာတတ္ၾကသည္။ ျမန္မာမေကာင္းေၾကာင္း ေျပာလွ်င္လည္း ေခ်ပတတ္ၾကသည္။ ဤသည္ကား မ်ဴ ိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ထက္ အျမင္က်ယ္ေသာ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ဓာတ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သစုန္႔ေခတ္ စစ္သူႀကီး ယြဲေဖးေျပာခဲ့သည့္ စကားအတိုင္း 盡忠報國 ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာရွိစြာ အလုပ္အေကြ်း ျပဳရေပမည္။

ကဲ ဒါပါပဲ ျမန္မာမွာ အမ်ားဆံုးေနထိုင္တဲ့ တရုတ္မ်ဴ ိးႏြယ္ဝင္ေတြကို သိရေအာင္ ကိုယ့္မ်ဴ ိးႏြယ္ နာမည္ေလးေတြ ေရးေပးသြားၾကပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ 林 မ်ဴ ိးႏြယ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

#SwamHtet(天下第一)

(ကြၽန္ေတာ္ သည္ Blog မွာေ၀မ်ွတဲ့ Post ေတြရဲ႕ ေအာက္ေျခနားမွာ သို႔မဟုတ္ စာေရးသူ အမည္ေတြမွာ မူလ သူတို႔တင္ထားတဲ့ Blog Post ေတြ Facebook Page or Personal Account ေတြနဲ႔ Links အျမဲလိုလို လုပ္ထားပါတယ္။ Post ေတြမွာၫႊန္းထားတဲ့ ဓာတ္​ပံုေတြ အျခားဆက္စပ္တာေတြၾကည့္ခ်င္ရင္ Click လုပ္ကာ ထပ္မံ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။)

No comments: