Monday, December 19, 2016

အစားအေသာက္ သတင္းအခ်ိဳ႔


လ်ွာဂြၽမ္းျပန္ေစမယ့္ မခ်စ္အသုပ္စံု


၀႐ိုးရာဆန္ျပဳပ္ ဘယ္လိုလဲ


အင္းအရသာစင္စစ္

အစားအေသာက္မွျဖစ္ေသာ မိႈမ်ားအေၾကာင္း

No comments: