Tuesday, October 20, 2009

ပီပီျပင္ျပင္ျပံဳး

မ်က္ႏွာျပင္ လႈပ္ရွားမႈသြင္ျပင္ကို အဓိကပံုေဖာ္ေနသည္မွာ ပါးစပ္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးၾကားကို ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုေနျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔ လူကိုယ္ခႏၶာအတြင္းသို႔ အဟာရဓာတ္မ်ားကို ပါးစပ္မွတဆင့္ပို႔ေဆာင္ ေပးေနသည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈျဖစ္သည့္ ငိုျခင္း၊ရယ္ျခင္း၊ျပံဳးျခင္းတို႔ကိုလည္း သရုပ္ေဖာ္ေပးေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါးစပ္သည္ မ်က္ႏွာအလွ၏ ၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

သို႔ရာတြင္ လူတိုင္းလိုလိုသည္ မ်က္ႏွာအလွကိုသာေရွ႕တန္းတင္ျပင္ဆင္ၾကျပီး ပါးစပ္အလွကိုမူဂရုစိုက္မႈနည္းပါးၾက သည္။ အမွန္တကယ္ျပီးျပည့္စုံသည့္ မ်က္ႏွာအလွတြင္ ပါးစပ္အတြင္းမွ သြားမ်ားက်န္းမာလွပေစရန္လိုအပ္သည္။ သြားမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံအမ်ိဳးအစား၊ အေရာင္ျဖဴေဖြးေနျခင္း၊ ဘယ္ႏွင့္ညာ အခ်ိဳးအစားလိုက္ေလ်ာညီေထြျခင္း၊ ဆိုဒ္(အရွည္၊အတို၊အၾကီး၊အေသး) မွ်တျခင္း၊ အေပၚသြားႏွင့္ ေအာက္သြားထိေတြ႕မႈညီမွ်ျခင္း၊ ပါးစပ္ေပါက္ႏွင့္ သြားအရြယ္၊ မ်က္ႏွာအရြယ္ အခ်ဳိးညီမွ်ျခင္းတို႔သည္ သြားအလွကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ေမြးရာပါေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သြားကို ဂရုမစိုက္၍ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သြားအလွခ်ိဳ႕ယြင္းသြားႏိုင္သည္။ ၄င္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ အေၾကာင္းရင္းကို သိလွ်င္ျပဳျပင္ယူႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ျပင္၍မရေတာ့ဟုထင္ေနၾကသည္။ ရႏိုင္ပါသည္။ ျပင္းျပေသာ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ သြားေဆးခန္းသို႔သာ သြားရန္လိုအပ္သည္။

သြားမလွေစေသာအခ်က္မ်ား
- ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ကြမ္းစားျခင္း၊
- ခဲတံ၊ကလစ္ စသည္ကဲ့သို႔ ပစၥည္းမ်ားထည့္ကိုက္တတ္ျခင္း၊
- မာေက်ာေသာ အစားအစာမ်ားကိုစားျခင္း၊
- ႏႈတ္ခမ္းကိုက္ျခင္းႏွင့္ ပါးေဆာင္ကိုက္သည့္ အေလ့အက်င့္ရွိျခင္း၊
- လွ်ာထိုးျခင္း၊ လက္မစုပ္တတ္ျခင္း၊

သင့္သြားဘာျဖစ္ေနလဲ ေရွ႕သြားပိုးစားေနသလား?
ေရွ႕သြားမ်ားေပါက္သည့္ (၇)ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခ်ိဳမုန္႔မ်ားစားသံုးသည့္အေလ့အက်င့္ေၾကာင့္ျဖစ္ျခင္း၊ သြားဖြဲ႕စည္းမႈအားနည္းျခင္း၊ သြားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ အစာမ်ား၀င္၍ ပိုးစားေဆြးျမည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘယ္လိုျပဳျပင္မလဲ
- ေရွ႕သြားမ်ား ပိုးစားသည္ဟုသိလွ်င္ သြားဖာျခင္းကိုျပဳလုပ္ရမည္။
- သြားပိုးစားျခင္း (သို႔) သြားေဆြးျခင္းကို ကုသမႈေနာက္က်ခဲ့လွ်င္ဖာေထး၍မရပါ။
- သြားပိုးစားျခင္းမ်ားစြာျဖစ္လွ်င္ သြားမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ သြားအသစ္စိုက္ပါ။
- မိမိသြားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အေရာင္တူသြားတုကို ဖာေထးအသံုးျပဳပါ။

ေရွ႕သြားတစ္ေခ်ာင္းက ပိုၾကီးေနလား?
- မွန္ၾကည့္လွ်င္ သိသာပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို အားမလိုအားမရျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

ဘယ္လိုျပဳျပင္မလဲ
သြားအခ်ိဳးအစားကို ညီညာမႈရွိေစရန္ ေရာင္ျခည္ျဖင့္သြားတုပစၥည္း (ဖာေထးသည့္ အမ်ိဳးအစား)ကို သြားအေရာင္ အတိုင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္သည္။

ေရွ႕သြားႏွစ္ေခ်ာင္းက ပိုရွည္ေနတာလား
ပံုမွန္ရွိသင့္ေသာ သြားမ်ားထက္ ၄င္းသြား(၂)ေခ်ာင္းက ပိုရွည္ေနသည္။ ေပါက္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဘယ္လိုျပဳျပင္မလဲ
ရွည္ေနေသာသြားကို တိုႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ေဘးသြားကိုရွည္ေအာင္ျပဳျပင္ယူႏိုင္သည္။ ေအာက္တြင္ရွိေသာ သြားမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ လည္းသက္ဆိုင္သည္။

သြားက်ဲေနတာလား
သြား၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ေမးရိုးအရြယ္အစားကြာျခားေနမႈေၾကာင့္လည္း က်ဲႏိုင္သည္။ သြားမေပါက္သည့္ သြားေနရာ ရွိျခင္း၊ ႏႈတ္ထားေသာသြားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သြားက်ဲႏိုင္ပါသည္။

ဘယ္လိုျပဳျပင္မလဲ
- သြားညႇိပညာရပ္ျဖင့္ အေသနည္းႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အရွင္နည္းႏွင့္ျဖစ္ေစသြားမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းယူ၍ ေစ့ေအာင္ျပဳ လုပ္ႏိုင္သည္။
- သြားကိုစြပ္၍ အလွဆင္ႏိုင္သည္။ အေသစိုက္ျခင္းဟုသိၾကသည္။

ေရွ႕သြားတစ္ေခ်ာင္းတည္းကြက္ျပီး မည္းေနလား?
ပံုမွန္သြားမ်ားျဖဴျခင္း၊ ၀ါျခင္း၊ ျဖဴ၀ါျခင္းရွိေနရာမွ တစ္ေခ်ာင္းေသာသြားသည္ မည္းေနတတ္သည္။ မည္းေနရေသာ အေၾကာင္းမွာ သြား၏အတြင္းပိုင္းရွိ အသက္ရွိေသာ အာရုံေၾကာ၊ ေသြးေၾကာမ်ား ထိခိုက္မိ၍ျဖစ္ေစ၊ ပ်က္စီးေသဆံုး သြား၍ျဖစ္ေစ၊ ပုပ္သိုးျပည္တည္၍ျဖစ္ေစ ျဖစ္တတ္သည္။

ဘယ္လိုျပဳျပင္မလဲ
- သြားႏွင့္ ခံတြင္းဘက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ကိုျပသ၍လိုအပ္သည့္ စစ္ေဆးကုသမႈမ်ားခံယူပါ။
- အေၾကာထုတ္ကုသျခင္းမ်ား၊ တိုက္ရိုက္သြားစိုက္ျခင္းမ်ား၊ အေရာင္တူသြားျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား၊ ေၾကြသြားအစားထိုးစိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

လည္းသည္းႏွင့္ ထိုးၾကည့္လွ်င္ က်ဥ္ေနလား ခ်ိဳင့္၀ွမ္းရွိေနလား?
သြားႏွင့္သြားဖံုးနား၀န္းက်င္တြင္ ဗီပံုသ႑ာန္အေျမႇာင့္သည္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရွိၾကသည္။ လက္သည္းႏွင့္ စမ္းၾကည့္လွ်င္ က်ဥ္သကဲ့သို႔ခံစားရသည္။ နည္းစနစ္မွန္ သြားတိုက္နည္းမသံုးျခင္း၊ သြားတိုက္ေဆးမ်ား ၾကမ္းတမ္း ျခင္း(မီးေသြးခဲ၊ ဆားခဲ) တို႔ေၾကာင့္ သြားမ်က္ႏွာျပင္နိမ့္ဆင္းလာသည္။

ဘယ္လိုျပဳျပင္မလဲ
- ေစာေစာကုသပါ၊
- ကုသမႈေနာက္က်လွ်င္ သြား၏ ပတ္လည္ျပတ္ထြက္ျခင္း၊ သြားအတြင္းပိုင္းလႊာသို႔ ေရာဂါ၀င္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ သည္။ - အေရာင္တူသြားဖာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ဖာေထးအသံုးျပဳႏိုင္သည္။

သြားဆရာ၀န္ဆီသြားရမည့္သူမ်ား
- သြားမ်က္ႏွာျပင္တြင္ အေပါက္ရွိသူမ်ား - သြားဖံုးမွ ေသြးထြက္ေနသူမ်ား
- ငယ္သြားလဲခ်ိန္ေရာက္ေနသူမ်ား - သြားႏႈတ္ထားသူမ်ား - အေၾကာႏႈတ္ထားေသာ သြားရွိသူမ်ား - မ်က္ႏွာေရာင္ေနသူမ်ား - ပါးစပ္ဟ၍မရသူမ်ား
- လွ်ာေပၚတြင္ အျဖဴကြက္ရွိေနသူမ်ား
သြားႏႈတ္ရသည့္အခါ ႏႈတ္ရလြယ္ကူမႈႏွင့္ ခက္ခဲမႈဟူ၍ရွိသျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

သြားေရာဂါမ်ားကုသရာတြင္ လြယ္ကူေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ား
လြယ္ကူမႈ
- အသက္ငယ္သူ
– အမ်ိဳးသမီး
- အရုိးမျမဳပ္ျခင္း၊ သြားေသးျခင္း၊အျမစ္တစ္ေခ်ာင္းတည္းရွိျခင္း
- အာရံုေၾကာႏွင့္ ေ၀းေနျခင္း

ခက္ခဲမႈ
- အသက္ၾကီးသူ (၃၀)ႏွစ္အထက္ – အမ်ိဳးသား - အဆံုးျမဳပ္ေနျခင္း၊
- သြားၾကီးျခင္း - အျမစ္မ်ားျခင္း၊ ေကာက္ျခင္း - အာရုံေၾကာႏွင့္ နီးေနျခင္း

သြားတိုက္နည္း မွန္မွန္ေလးမ်ိဳး
ပါးစပ္သည္ အစားအစာအားလံုးကို လက္ခံရာဂိတ္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အစာမ်ားအားလံုးကို ပါးစပ္အတြင္းၾကိတ္၀ါး ျပီးမွ အစာအိမ္တြင္းသို႔ေရာက္ရွိေပသည္။ သြားမ်ားၾကားတြင္ အစာေဟာင္းမ်ားက်န္ခဲ့လွ်င္ သြားမ်ားပ်က္စီးတတ္ သည္။ သြားမ်ားမပ်က္စီး၊ မဆံုးရႈံးရေလေအာင္ သြားမ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို သန္႔စင္ေပးရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ အရသာ ရွိေသာ က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အစားအစာမ်ားကို စိတ္တိုင္းက်စားသံုးႏိုင္ရန္ သြားမ်ားကို အျမဲထိန္းသိမ္း ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သြားမ်ားကို နည္းစနစ္မွန္မွန္ သြားတိုက္ေပးျခင္းသည္ သြားမ်ားကိုထိန္းသိမ္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သြားတိုက္နည္းစနစ္မမွန္ကန္ပါက အၾကိမ္မ်ားမ်ားသြားတိုက္ေသာ္လည္း မသန္႔စင္ႏိုင္ပါ။
သြားတိုက္မည္ဟုဆိုသည္ႏွင့္ သြား၏အစိတ္အပိုင္းကို ဘယ္၊ညာ၊အေပၚ၊ေအာက္ ဟူ၍ (၄)ပိုင္းခြဲ၍ အပိုင္း(၁)ပိုင္းစီကို လံုး၀သန္႔စင္ျပီးမွ အျခားအပိုင္းမ်ားကို ေျပာင္း၍သြားတိုက္ရမည္။ ဘယ္နည္းနည္း၊ ညာမ်ားမ်ားတိုက္၍ သြားသန္႔စင္မႈ မရႏိုင္ပါ။ သြားတိုက္တံကိုသြားေပါက္သည့္လမ္းအတိုင္း ဦးတည္၍ ပြတ္တိုက္ေပးရသည္။ ပါးဘက္အျခမ္းျပီးလွ်င္ လွ်ာဘက္အျခမ္းကိုတိုက္ရသည္။ ျပီးလွ်င္ ၀ါးေသာမ်က္ႏွာျပင္ကိုတိုက္ေပးရသည္။ တစ္ျခမ္းျပီးလွ်င္ တျခားအျခမ္း မ်ားကို ၄င္းနည္းအတိုင္း ေရႊ႕ေျပာင္းတိုက္ေပးရမည္။

'သြားတိုက္ပါ။ သြားတိုက္ပါ'ဟုဆိုလွ်င္ သြားမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးတိုက္ၾကသူမ်ားရွိသည္။ သြားကို၀န္းရံထားသည္မွာ သြားဖံုးႏွင့္ အရိုးမ်ားျဖစ္သည္။ ၀န္းက်င္တစ္သွ်ဴးမ်ားေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ သြားဖံုးမ်ားပါတိုက္ေပးရ မည္။ သြားဖံုးသားမ်ားေကာင္းမွ သြားဖံုးေရာဂါကင္းေ၀းႏိုင္မည္။

သတိျပဳရန္
- သြားမ်က္ႏွာျပင္အားလံုး သိသိသာသာသန္႔စင္ရွင္းလင္းေပးပါ။ သြားတိုက္လွ်င္ ခံုးေနေသာသြားမ်က္ႏွာျပင္ သည္ သန္႔စင္ရလြယ္ကူေသာ္လည္း သြားၾကားမ်ားသည္ သန္႔စင္ရန္ခက္ခဲသည္။ ထို႔သို႔ျဖစ္ေနသူမ်ားသည္ သာမန္ သြားေပါက္သူထက္ပို၍ သတိထားတိုက္သင့္သည္။
- သြားတိုက္တံအမွ်င္တန္းမ်ားသည္ သြားဖံုးသားကို မထိခိုက္ေစရ၊ သြားတိုက္နည္းစနစ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ သြားဖံုးသားနိမ့္ဆင္းျခင္း၊ အနာတရျဖစ္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။
- အသံုးျပဳျပီးေသာ သြားတိုက္တံကို ျပန္လည္ေဆးေၾကာေပးပါ။ ျပီးလွ်င္ ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ထားပါ။ စိုစြတ္ေသာသြားတိုက္တံသည္ ပိုး၀င္တတ္သည္။
- သြားတိုက္တံႏွင့္ တိုက္သည့္အခါ ဖိအားလိုသည္ထက္ ပို၍ဖိမသံုးရ။

သြားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဒါေတြျဖစ္တတ္တယ္
ပါးစပ္နံျခင္း
အသက္အႏၲရာယ္ေပးလာႏိုင္သည့္ ေရာဂါမဟုတ္ေသာ္လည္း လူမႈဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ ယံုၾကည္အားကိုးမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာဆက္ဆံမႈေပၚတြင္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။

ပါးစပ္နံတတ္သူမ်ားသည္ မိမိပါးစပ္မွ အနံ႔ကိုအျခားသူမ်ားမရေစရန္ လက္ကာ၍ျဖစ္ေစ၊ လက္ကိုင္ပု၀ါျဖင့္ကာ၍ ျဖစ္ေစ စကားေျပာဆိုၾကသည္။ ဒီလိုကာကြယ္ျခင္းဟာ ခဏတာကာကြယ္ျခင္းသာျဖစ္ျပီး အဓိကျဖစ္ေသာ သြားႏွင့္ ခံတြင္းျပႆနာကို အေျဖရွာၾကည့္ဖို႔လိုအပ္သည္။ မိမိစိတ္မွာ မလံုျခံဳသလို ခံစားရျပီး အျခားသူရဲ႕စိတ္၌လည္း အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။

အေၾကာင္းရင္း
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ သြား၊လွ်ာ၊ပါးေစာင္ႏွင့္ အျခားအစိတ္အပိုင္းေတြမွ ထိခိုက္ေစျပီး ပါးစပ္အတြင္းရွိ အေျမႇး ပါးကို ေျခာက္ေသြ႕ေစသည္။ တံေတြးေျခာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဘက္တီးရီးယားၾကီးထြားလာမႈ အားေပးကာ အနံ႔ဆိုး မ်ားထြက္ရျခင္းျဖစ္သည္။တံေတြးနည္းျခင္းဟာ အနံ႔ထန္းခ်ဳပ္ျခင္း စနစ္၏ အဓိကျဖစ္သည္။ အိပ္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ တံေတြးထြက္နည္းသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အိပ္ရာမွ ထလာခ်ိန္တြင္ ခံတြင္းမွ အနံ႔ကိုရွဴလွ်င္ စူးရွျပီး မႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ ခံစား ရမည္။

စကားမ်ားမ်ားေျပာတတ္တဲ့သူေတြမွာ ပါးစပ္နံျခင္းသည္ တံေတြးထြက္နည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မ်ားမ်ားေျပာရ၍ အာေျခာက္လာသည္။ ပါးစပ္တြင္ စိုစြတ္မႈနည္းပါးလာျပီး ဘက္တီးရီးယားပြားရန္အခြင့္ရလာသည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေသာက ေရာက္ေနေသာအခ်ိန္တြင္လည္း အာေျခာက္ျပီး အနံ႔ဆိုးလာတတ္သည္။ ပါးစပ္ထဲတြင္ အစားအေသာက္ မ်ိဳးစံုကို လွ်ာအရသာခံစားျပီး ၾကာၾကာထားလွ်င္လည္း လွ်ာေပၚရွိ အရိအရြဲမ်ားမွ အနံ႔ဆိုးမ်ားထြက္လာတတ္ၾကသည္။
(ပါးစပ္နံျခင္းရွိ မရွိ အေကာင္းဆံုးစမ္းသပ္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမွာ မိမိႏွင့္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ စကားေျပာတတ္သူ အေပါင္း အသင္းအား စကားေျပာျပီး ပါးစပ္မွအနံ႔ရွိ၊ မရွိေမးလိုက္ပါ။)

သြားပိုးစားေပါက္မ်ားရွိလွ်င္ သြားၾကားညႇပ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ျပီး စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားကလည္း ပါးစပ္ေပါက္တြင္းခိုေအာင္း ေနတတ္ၾကသည္။ ထိုမွတဆင့္ ပါးစပ္အတြင္း မေကာင္းေသာ အနံ႔မ်ားထြက္လာေတာ့သည္။

ကာကြယ္ပါ
- ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ။ အိပ္ရာမ၀င္မီသြားတိုက္ပါ။ ပလုတ္က်င္းေဆးရည္ႏွင့္က်င္းေပးပါ။ - ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ။ - အရက္ေသာက္ျခင္းကိုေရွာင္ပါ။
- ေခါင္းအံုးမပါဘဲ ပက္လက္အိပ္ျခင္းကို ေရွာင္ရမည္။
- လွ်ာကို လွ်ာျခစ္တံျဖင့္ သြားတိုက္ျပီးခ်ိန္ တိုက္ျခစ္ေပးပါ။

ရစီးကမ္းျပိဳေရာဂါ
သြားကိုသြားဖံုးမ်ားက ပတ္လည္ပံုစံ၀န္းရံထားသည္။ ၀န္းရံထားေသာသြားဖံုးသည္ ေရာဂါ၀င္လာလွ်င္ သြားဖံုးမ်ား အျမစ္ေအာက္သို႔နိမ့္ဆင္းလာသည္။ သြားဖံုးမ်ား နိမ့္ဆင္းလာလွ်င္ သြားမ်ားရွည္လာသည္ဟုထင္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သြားေျခေတြေပၚ နိမ့္ဆင္းလာသျဖင့္ ေရစီးကမ္းျပိဳေရာဂါဟုေခၚၾကသည္။ ၄င္းေရာဂါျဖစ္ရျခင္းမွာ ခံတြင္းမသန္႔စင္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ခံတြင္းမသန္႔စင္ျခင္းမွာ သြားတိုက္သည့္နည္းစနစ္၊ သြားေပါက္သည့္အေနအထား၊ ထပ္ျခင္း၊ အစာစားသည့္ပံုစံႏွင့္ အေလ့အက်င့္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
ေရာဂါကိုတိတိက်က် ခံစားရျပီဆိုလွ်င္ သြားမ်ားလႈပ္လာမည္။ အနံ႔ထြက္လာသည္။ သြားရည္က်လာသည္။ သြားႏွင့္ သြားဖံုးၾကားအေပါက္မွာနက္လာသည္။ နာက်င္မႈမခံစားရဘဲ သူ႕အလိုလို ကြၽတ္ထြက္သြားၾကသည္။ ခံစားရပံုႏွင့္ ျဖစ္ပြားပံုမတူညီသည့္အေလ်ာက္ တခ်ိဳ႕မွာ တစ္ေနရာတည္းကြက္ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕မွာ သြားရွိေသာ ေနရာတိုင္းျဖစ္ျပီး ၀ါးရသည္မွာ မေကာင္းေတာ့ပါ။ တစ္ေခ်ာင္းတည္း ကြၽတ္ထြက္ျခင္း အတြဲလိုက္ကြၽတ္ထြက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ သြားႏႈတ္လိုက္လွ်င္ (သို႔) သြားကြၽတ္သြားလွ်င္ သြားဖံုးသားမ်ား၊ ေမးရုိးမ်ားနိမ့္ဆင္းသြားသည္။ ေမးရိုးနိမ့္ဆင္းသြား ေသာအခါတြင္ သြားစိုက္ရာ၌ အခက္အခဲရွိတတ္သည္။

ကာကြယ္ပါ
ေရစီးကမ္းျပိဳေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဂရုစိုက္ျခင္းအျပင္ ကုသေရးကိုပါ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရမည္။
- သြားတိုက္နည္းစနစ္မွန္ပါေစ – အစာစားျပီးႏွင့္ ညအိပ္ရာမ၀င္မီ ပံုမွန္သြားတိုက္ပါ။
- သြားႏွင့္ သြားဖံုးလကၡဏာမ်ားကို မွန္တြင္ၾကည့္၍ ေက်ာက္မ်ားအေရာင္မ်ားရွိလွ်င္ သန္႔စင္ေပးပါ။
- ေရာဂါရွိသူသည္ ပလုတ္က်င္းေသာေဆးရည္ႏွင့္ က်င္း၍ သန္႔စင္ပါ။
- အေျခအေနဆိုးလာပါက သြားႏွင့္ခံတြင္းဘက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမန္ဆံုးတိုင္ပင္ပါ။

သြားကိုက္ျခင္း
သြားသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အမာဆံုးေသာအရာျဖစ္သည္။ သြားကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္၍ၾကည့္လွ်င္ အေပၚဆံုးအလႊာသည္ ေၾကြကဲ့သို႔ မာေၾကာလွသည္။ ေၾကြလႊာသည္ အပူဒဏ္ကိုခံႏိုင္ျပီး အေအးဒဏ္ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ ေၾကြသြားလႊာ ေၾကာက္ေသာ ရန္သူရွိသည္။ ထိုအရာမွာ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားမွာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခ်ဥ္ေပါက္ေနသည့္ အက္ဆစ္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းဓာတ္ေၾကာင့္ ေၾကြသြားလႊာမ်ားေပါက္ျခင္း၊ ေဆြးျခင္းျဖစ္ေပၚလာသည္။ ေၾကြသြားလႊာေဆြးေျမ႕ျခင္းျဖစ္ေပၚနာက်င္မႈကို ကုသလွ်င္ရႏိုင္ေသာ္လည္း အတြင္းဆံုးအလႊာသည္ အသားႏုျဖစ္ သျဖင့္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈကို သိသာစြာခံစားရေတာ့သည္။ အသား၀င္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳစား၍ေသာ္လည္း ေကာင္း ၀င္ေရာက္လာေသာ အစာမွ ဘက္တီးရီးယားအခ်ဥ္ေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ သြားကိုက္ျခင္း၊ သြားနာျခင္းကို ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။

သြားကိုက္သြားနာျခင္းကို ေဆးေသာက္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္သည္ထက္ ကြၽမ္းက်င္ေသာ ဆရာ၀န္ထံျပသ အၾကံဥာဏ္ ယူသင့္သည္။

ကုသပါ
ကုသ၍ရေသာ္လည္း သြားကိုက္သည့္ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ သြားေဆြးျခင္း၊ ပိုးစားျခင္းရွိလွ်င္ အေပါက္ကိုျပန္လည္ဖာေထးႏိုင္ျပီး အေပါက္မရွိခဲ့လွ်င္ စနစ္မွန္သြားတိုက္နည္းသံုး၍ သြားတိုက္သင့္သည္။

သြားဖံုးေသြးယိုစိမ့္ျခင္း
သြားဖုံးေသြးယိုစိမ့္ျခင္းဟာ အခ်ိဳဓာတ္မ်ားေသာ အစားအစာမ်ားကို အလြန္အကြၽံစားသံုးျပီး သြားပံုမွန္မတိုက္ျခင္း (သို႔) ခံတြင္းကို ေသခ်ာစြာသန္႔ရွင္းမႈမလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားခိုေအာင္းျပီး သြားဖုံးစေယာင္ပါသည္။ သြားတိုက္သည့္အခါ သြားဖံုးမ်ားနီရဲေယာင္လာျပီး ေသြးထြက္လာတတ္သည္။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း၊ အစာအဟာရကို မွ်တစြာစားေသာက္မႈမရွိျခင္းသည္လည္း သြားဖံုးေသြးယိုျခင္းကိုပိုမိုျဖစ္ေစသည္။ သြားတိုက္ေသာအခါ၌ ေသြးထြက္ ျခင္းမွာ သြားတိုက္ခ်ိန္၌ အားျဖင့္ဖိတိုက္ျခင္းေၾကာင့္ သြားဖံုးကို ၾကြတက္လာေစကာ ေအာက္က သြားေျခမွာေပၚ လာျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ သြားဖံုးေသြးယိုစိမ့္ျခင္းျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ သြားဖံုးေယာင္ျခင္း၊ သြားဖံုးတြင္ေရာဂါတစ္ခုခုရွိျခင္း၊ ေသြးမတိတ္ေသာေရာဂါရွိျခင္း၊ ေသြးကင္ဆာ၊ ကိုယ္၀န္ရွိစဥ္ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲျခင္း၊ ပါးစပ္အတြင္း ပိုး၀င္ျခင္း၊ ဗိုက္တာမင္စီႏွင့္ အျခားဓာတ္မ်ားေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ အရက္ေသစာေသာက္စား ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ပါ
သြားဖံုးမွာသာမက အျခားေနရာမ်ားကပါ အလိုအေလ်ာက္ေသြးထြက္လာျပီဆိုလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး သင့္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ သြားဖံုးတစ္ခုတည္းက ေသြးထြက္ေနမည္ဆိုလွ်င္ သြားႏွင့္ ခံတြင္းကိုေကာင္းမြန္သန္႔ရွင္းစြာ ထားျခင္းသည္ သြားေသြးယိုစိမ့္ျခင္းအတြက္ ကာကြယ္မႈႏွင့္ ကုသမႈအေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သြားတိုက္ျခင္းကို နံနက္တစ္ၾကိမ္၊ ညအိပ္ရာမ၀င္ခင္တစ္ၾကိမ္ (၂)ၾကိမ္တိုက္ျပီး၊ တစ္ၾကိမ္တိုက္လွ်င္ (၃)မိနစ္ခန္႔ၾကာေအာင္ တိုက္ေပးရမည္။ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းမႈကို ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေနစဥ္ သၾကားလံုး၊ ေခ်ာကလက္၊ အခ်ိဳရည္ စသည့္ အခ်ိဳဓာတ္မ်ားေသာ အစားအေသာက္မ်ားကိုေလွ်ာ့စားျခင္း၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ လက္ဘက္ရည္ထဲသို႔ သၾကားမ်ားစြာထည့္သံုးေဆာင္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။

ၾကာၾကာ၀ါးမည့္သြား အရိုးၾကည့္ေရွာင္ပါ
ေခါင္းစဥ္ေပးထားတဲ့ 'ပီပီျပင္ျပင္ျပံဳး'ဆိုတဲ့အတိုင္း မိမိသြားမလွတာကို ဖံုးဖိခ်င္ျပီး ပါးစပ္ေစ့ရုံျပံဳးမေနၾကပါနဲ႕။ ကုသ၍ လွပႏိုင္သည္ကို သတိရၾကေစလိုသည္။ သြားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါမျဖစ္ပြားေသး၍ မိမိႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟု မထင္ ေစလိုပါ။ သြားဒုကၡေပး၍ စားခ်င္တာစားမရ၊ ဟိုအစာေရွာင္ ဒီအစာေရွာင္ ဒုကၡမ်ားသည့္ လူမ်ားကိုၾကည့္ျပီး ဤဒုကၡ အဘယ္မွ်ၾကီးမားေၾကာင္း သတိယူေစလိုသည္။ အၾကာၾကီး စားခ်င္သည့္သြားသည္ မာေက်ာေသာအရာမ်ားစားျခင္း ကို ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း ေရွးလူၾကီးမ်ားက 'ၾကာၾကာ၀ါးမည့္သြား အရုိးၾကည့္ေရွာင္ပါ'ဟု လက္ဆင့္ကမ္းျပီးေျပာျပ ခဲ့ၾကသည္။

လူတိုင္း လူတိုင္း ပီပီျပင္ျပင္ျပဳံးႏိုင္ၾကေစဖို႔ မိမိတို႔၏ သြားႏွင့္ခံတြင္းကို ထိန္းသိမ္းၾကပါစို႔ဟုဆိုရင္း အဆံုး သတ္လိုက္ပါသည္။

ဇာနည္
Ref: 'ျပံဳးအလွပိုင္ရွင္ျဖစ္လိုေသာ္' ေဒါက္တာမိုလာ၏ စာအုပ္မွ မွီးျငမ္းထားပါသည္။

No comments: