Friday, October 23, 2015

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို.မဟုတ္ ) ေနရာမွားပြင့္တဲ့ ပန္းတစ္ပြင့္
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင္.ပါတ္သက္လာလ်င္ အမ်ားအားျဖင္. အျမင္နွစ္မ်ိဳး ၊ ရွဳေထာင္.နွစ္သြယ္ျဖင္.သာခ်ဥ္းကပ္ၾကတာေတြ.ျမင္ရသည္ ။ ထိုသေဘာထားအျမင္နွစ္မ်ိဳးမွာ သိပ္ျပီးအေကာင္းျမင္လြန္းျခင္းနွင္. သိပ္ျပီးအဆိုးျမင္လြန္းျခင္းျဖစ္သည္ ။ လူတစ္ရာလ်င္ (၉၀) ရာခိုင္နွုန္းေလာက္ကေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပါ ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဆန္ ေထာက္ခံကိုးကြယ္ၾကသည္ ။ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေ၀ဖန္သူသည္ ဒီမိုကေရစီ ကိုမလိုလားသူ ၊ အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္ဘ၀သို. က်ေရာက္သြားေလ.ရွိသည္ ။ဤကားပထမအျမင္ျဖစ္ေပသည္ ။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ( ၉ ) ရာခိုင္နွုန္းခန္.ရွိေသာ လူထုသည္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆန္.က်င္ေရးသမားမ်ားျဖစ္သည္ ။ သူတို.သည္ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပါ ္တြင္အဆိုးျမင္လြန္းသူမ်ားျဖစ္သည္ ။ သူတို.ထဲမွအမ်ားစုမွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ရာထူး ၊အာဏာနွင္.လုပ္ပိုင္ခြင္.ၾကီးၾကီးရခဲ.ၾကသူမ်ား ၊ စစ္အစိုးရ၏ေဒါက္တိုင္မ်ား ၊ တပ္မေတာ္သားအခ်ိဳ. ၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီ၀င္ မ်ား ၊ ဗုဒၥဘာသာနွင္.ပါတ္သက္၍ အစြန္းေရာက္မ်ိဳးခ်စ္မ်ားျဖစ္သည္ ။ သူတို.၏စြတ္စြဲခ်က္မ်ား မွာ အမ်ားအားျဖင္. ဥာဏ္ပညာျဖင္.မယွဥ္ေသာ တစ္ဖက္သတ္၀ါဒျဖန္.စကားမ်ားသာျဖစ္ေနတတ္သည္ ။ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆန္.က်င္ေရးသမားတစ္ေယာက္၏ ေလသံကို ဥပမာအေနျဖင္. ေခတၱခဏ နားေထာင္ၾကည္.ၾကပါစို. ။ သူတို.ကေအာက္ပါအတိုင္းေျပာဆို၀ါဒျဖန္.ေလ.ရွိေပသည္ ။

“ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သမၼတျဖစ္သြားပါက ျမန္မာအိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား မိသားစု ခ်က္ျခင္း ေရာက္လာေတာ့မည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ျမန္မာ စကားမတတ္ေသာ ေဒၚစု သားမ်ား ေတာင္ရွည္ပုဆိုး မဝတ္တက္ဝတ္တက္ျဖင့္ အခမ္းအနား တက္ေတာ့မည္။ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္အမ်ားဆံုး ပါဝင္သည့္ NLD ပါတီမွ သမၼတျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္အရ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ဗလီမ်ား မႈိလိုေပါက္လာေတာ့မည္။ OIC ရံုးဖြင့္ခြင့္ရသြားမည္။ ဘဂၤါလီမ်ား ရိုဟင္ဂ်ာ တုိင္းရင္းသားျဖစ္သြားကာ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေတာ့မည္။ လူ႔အခြင့္အေရး အရ မယား ယူႏုိင္သေလာက္ ယူၾကေတာ့မည္။ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးအရ ကေလး ေမြးႏိုင္သေလာက္ ေမြးၾကေတာ့မယ္။ ၿမိဳ႕တုိင္း၏ အလယ္တြင္ ဗလီ မ်ား ေနရာယူလာကာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား ၿမိဳ႕ျပင္ ေရာက္သြားၾကမည္။ (အခုေတာင္ ၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕မွာ ျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္သည္)။ ၿမိဳ႕လည္တြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ပဌာန္းသံမၾကားရေတာ့ ေၾကးစည္သံမၾကားရေတာ့။ 
ကုလားေအာ္သံေတြသာ ၾကားရေတာ့မည္။ NLD မေထာက္ခံသည့္ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမွာလည္း အလိုလို ပ်က္ျပယ္သြားၿပီး အမ်ိဳး၊ ဘသာာ၊ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆရာေတာ္မ်ား ဖိႏိွပ္ခံရကာ ဘာသာ၊ သာသနာ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္သြားမည္။ Time မဂၢဇင္းသာမက ျပည္တြင္းမွာ အသစ္ထြက္ေပၚလာမည့္ ဂ်ာနယ္ မ်က္ႏွာဖံုး တုိင္းတြင္ ဗုဒၶဘုန္းႀကီးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမား ဟု ေန႔တုိင္း ေဖာ္ျပခံရေတာ့မယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမည္။ ဘုန္းႀကီးမ်ား သတ္ခံရမည္။ ဗုဒၶဘာသာေက်းရြာမ်ား မီးရႈိ႕ခံရသည္။ မြတ္ဆလင္တို႔ အႏိုင္က်င့္တာမခံႏိုင္လို႔ သြားတုိင္ပါက တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးကိုနီ ႏွင့္ေတြ႔လိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရးေတြ တိုးတက္သြားၿပီး အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ သာသနာေရးေတြ ထိုးက်သြားမည္။ သမၼတကို စံယူ၍ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ လက္ထက္ျခင္းက အစၥလမ္ဘာသာဝင္တို႔ အႀကိဳက္ျဖစ္လာမည္။ ရုပ္ဝတၳဳေတြ မ်ားစြာ အဆင့္ျမင့္သြားလိမ့္မည္။ စိတ္ဓာတ္ေတြ ကေတာ့ ေအာက္က် သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား စိန္ေတြ၊ ေရႊေတြ ျဖင့္ တစ္ကိုယ္လံုး အလွဆင္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘာသာျခား မယားျဖစ္ေနမည္။ ေငြေၾကးေတြ ခ်မ္းသာသြားၾကမည္။ စာရိတၱေတြ ဆင္းရဲသြားၾကမည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတသမ္းတမ္း ၅ ႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ထဲက အင္အားအမ်ားဆံုး NLD ပါတီဝင္မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္အၿပီး ၂၀၂၀ တြင္ သမၼတအရည္အခ်င္း ကန္႔သက္ခ်က္မွာ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားတာေၾကာင့္ တရုတ္၊ ကုလား၊ မည္သူမဆို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတလုပ္ခြင့္ ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

လႊတ္လပ္ေရးရၿပီး ၆၇ ႏွစ္အၾကာ တုိင္းတပါး၏ အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္တာ ျပန္လည္ ခံရေတာ့မည္။ အရွင္းဆံုး နားလည္ေအာင္ ေျပာရလွ်င္ သင္တို႔ ေရးထိုးမည့္ လက္မွတ္တစ္ခုသည္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ေနာင္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ဘာသာ၊ သာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္ ကာ တုိင္းတပါး ကၽြန္ဘဝ အလိုလိုျပန္ေရာက္သြားေစမည့္ စီမံကိန္း အတြက္ အေထာက္အပံ့တစ္ခု ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ “
စသည္ျဖင္.ျဖစ္သည္ ။ထိုအခ်က္မ်ားကို က်ြန္ေတာ္သည္ အယံုအၾကည္မရွိပါ ၊ လက္သင္.လဲမခံပါ ။စဥ္းစားေတြးေခါ ္တတ္ေသာပညာတတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္းဤ၀ါဒျဖန္.ခ်က္ကိုလက္မခံပါ ။ ။အေျခအျမစ္မရွိလွေသာလွိမ္.လံုးေျခာက္လံုးမ်ာျဖင္. လူထုကို ဘာသာေရးမွိုင္းတိုက္ကာ မရိုးမသားစည္းရံုးေနသည္ဟုျမင္ပါသည္ ။

ထိုကဲ.သို. ေထာက္ခံသူ ၊ဆန္.က်င္သူ အုပ္စုနွစ္စုၾကားတြင္ အေရအတြက္နည္းပါးလွသည္. (၁) ရာခိုင္နွုန္းေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားတို.မွာကား ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင္.ပါတ္သက္လာလ်င္ အေကာင္းျမင္လြန္းျခင္း ၊အဆိုးျမင္လြန္းျခင္း အစြန္းနွစ္ပါးမွကင္းေ၀းၾကသည္ ။ သူတို.သည္ အရွိကိုအရွိအတိုင္း သံုးသပ္၇ွဳျမင္ေသာ ဓမၼဓိဌာန္၀ါဒီမ်ား (၀ါ) Realists မ်ားျဖစ္သည္ ။ က်ြန္ေတာ္သည္ အထက္ပါ ( ၁ ) ရာခိုင္နွုန္းေသာ သူမ်ားထဲတြင္ပါ၀င္သည္ ဟု ထင္ပါသည္ ။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္က်ြန္ေတာ္ ဘယ္ဘက္မွမလိုက္ပဲျမင္ေသာအျမင္မ်ားထဲမွအခ်ိဳ.အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္ ။
ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ အဂၤလန္နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္နွင္.လက္ထပ္ခဲ.ျခင္းျဖစ္ျပီး ၊ အားနည္းခ်က္တစ္ခုမွာလည္းထိုအခ်က္ေၾကာင္.ပင္ေပါ ္ေပါက္ခဲ.ပါသည္ ။ ေခတ္သစ္ျမန္မာ.သမိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၊ ဦးသန္. ၊ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုေသာ သူရဲေကာင္းသံုးေယာက္ေပါ ္ထြန္းခဲ.ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင္. ဦးသန္.ကိုကမၻာကတုန္.ျပန္ပံုမွာ ခပ္မွန္မွန္ ခပ္ေအးေအးပင္ျဖစ္သည္ ။ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေလာက္ အူလွိုက္သည္းလွိုက္ အားေပးေထာက္ခံမွုမရွိဟုဆိုလိုခ်င္ပါသည္ ။ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနျခင္း ၊ လက္နက္အားကိုးအနိုင္က်င္.ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို ရဲရဲ၀ံ.၀ံ. ဖီဆန္အံတုေနျခင္း ၊ မၾကာခနေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရျခင္း ၊ ခင္ပြန္းနွင္.သားသမီးမ်ားကိုခြဲကာ မိသားစုအေရးထက္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးကို ဘ၀နွင္. ပံု၍ေဆာင္ရြက္ခဲ.ျခင္း ၊ ျပည္တြင္းသို.ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင္.ျငင္းပယ္ခံရမွာစိုးေသာေၾကာင္.ကြယ္လြန္အံ.ဆဲဆဲ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကိုပင္ သြားေရာက္ၾကည္.ရွဳျခင္းမျပဳပဲ ျမန္မာ ျပည္တြင္းမွမထြက္မခြာေနခဲ.ျခင္း ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနိုဘဲလ္ဆုရျခင္း မ်ားသည္ ကမၻာက ေလးစားကရုဏာသက္ခဲ.ရေသာအေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း က်ြန္ေတာ္.အျမင္တြင္ အဂၤလန္နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ ဇနီးျဖစ္ေနျခင္းကေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ သြယ္၀ိုက္ေသာအားျဖင္. အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ.သည္ဟုထင္ပါသည္ ။

ပထမအခ်က္အေနျဖင္. စစ္အစိုးရသည္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပါ ္ကိုင္တြယ္ရာ၌ ျပည္တြင္းမွအညတရ အမ်ိဳးသမီးနိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုစိတ္ထင္တိုင္း ဖိနွိပ္ ေျခမွုန္းခဲ.သလို လုပ္ကိုင္နိုင္ျခင္းမရွိခဲ.ပဲ U.K နိုင္ငံမွ ၀င္ေရာက္ကန္.ကြက္ ရွုတ္ခ်လာမည္ကိုစိုးရိမ္စိတ္ျဖင္.မသိမသာ အခြင္.အေရးေပးထားခဲ.သည္ ။ဦး၀င္းတင္အပါအ၀င္ ထိပ္တန္း နိုင္ငံေရးသမားမ်ား အား စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွလူမဆန္စြာဖမ္းဆီးနွိပ္စက္ျပီး စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ား ၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား သို.ပိုေဆာင္ခဲ.ေသာ္လည္း ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂ်ြန္ယက္ေတာအမွုတြင္ေခတၱခဏ အင္းစိန္ေထာင္အထူး အေဆာက္အဦတြင္ ကာလတိုထိမ္းသိမ္းခံခဲ.ရသည္မွတစ္ပါး မိမိအိမ္မွာပင္ အက်ဥ္းက်ခံခဲ.ရသည္ ။ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ မိသားစုဆရာ၀န္ျဖင္.ေဆး၀ါးကုသခြင္.ရခဲ.သည္ ။ နိုင္ငံတကာမွရံဖန္ရံခါေရာက္လာေသာ အထူးဧည္.သည္ေတာ္မ်ားနွင္.ေတြ.ဆံုခြင္.ရခဲ.သည္ ။ ဤအခြင္.အေရးမ်ားသည္ သာမန္ျမန္မာ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားမရရွိေသာ အခြင္.ထူးျဖစ္သည္ ။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္မို.ထိုသို.ေသာ အခြင္.အေရးမ်ားရျခင္းဟုေျပာ၍ရေသာ္လည္း စင္စစ္ တြင္ ေဒါက္တာမိုက္ကယ္အဲရစ္နွင္.ဆက္စပ္ျပီး United Kingdom အပါအ၀င္ အေနာက္ကမၻာ နွင္.ျပသနာမတက္ခ်င္ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား၏ အေၾကာက္တရားေၾကာင္.လဲပါေပသည္ ။ ဥပမာ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ခင္ပြန္းသာ ဦးျဖဴ ဟုေခါ ္ေသာ ျမန္မာတစ္ေယာက္ဆိုပါစို. ၊ စစ္အစိုးရသည္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နိုင္ငံေရးလွုပ္ရွားမွုမ်ားအတြက္ ဦးျဖဴကိုအရင္ဆံုးဖမ္းဆီး နွိပ္စက္မည္ ။ ဦးျဖဴနွင္.ေဒါ ္စု၏ သားနွစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားေလးနွစ္ေယာက္ကို အျပစ္မရွိအျပစ္ရွာဖမ္းဆီးမည္ ။ စစ္ေၾကာေရးတြင္လူမဆန္စြာနွိပ္စက္မည္ ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလဲဖမ္းဆီး နွိပ္စက္ကာ နွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မည္ ။ေထာင္ထဲတြင္ က်န္းမာေရးေစာင္.ေရွာက္မွုမေပးပဲ နွိပ္စက္ညဥ္းပန္းျခင္းျဖင္. အျခား ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားမ်ားလိုပင္ ေထာင္ထဲ၌ လူမသိသူမသိကြယ္လြန္ေပမည္ ။ 

သို.ေသာ္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထိုဒုကၡမ်ားမၾကံဳေတြ.ခဲ.ရျခင္းမွာတရား၀င္လက္ထပ္ေပါင္းသင္းေနေသာ ခင္ပြန္းမွာအဂၤလန္နိုင္ငံသားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင္.ျဖစ္သည္ ။ ေဒါက္တာ မိုက္ကယ္အဲရစ္ေၾကာင္.သာလ်င္ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နိုဗဲဆုေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီအပါအ၀င္ အေနာက္ကမၻာမွ သတိထားမိလာၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ. ကမၻာ.မီဒီယာ Highlight ရကာ စစ္အစိုးရထင္သလိုလုပ္ခြင္.မသာခဲ.ျခင္းျဖစ္သည္ ။စစ္အစိုးရ၏သေဘာထားအမွန္ကိုသိလိုပါက ၂၀၀၃ ခု ၊ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းတြင္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားအေသသတ္ရန္ၾကံစည္အားထုတ္ခဲ.ျခင္းကိုၾကည္.ျခင္းျဖင္.သိနိုင္ပါသည္ ။
ဤကား ျဗိတိန္နိုင္ငံသားခင္ပြန္းေၾကာင္.ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရရွိခဲ.ေသာအားသာခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ ။အားနည္းခ်က္မ်ားမွာကား စစ္အစိုးရနွင္.တကြ ဆန္.က်င္ဖက္အုပ္စုမ်ားက မ်ိဳးမေစာင္.သူ ၊ နိုင္ငံျခားသားကိုလက္ထပ္သူ စသည္ျဖင္.ၾကံဖန္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ကာ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တြင္ပင္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျဖင္. ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ခြင္.မရေအာင္ ညစ္ျခင္းကိုခံေနရျခင္းျဖစ္သည္ ။ သမာသမတ္က်က်ေျပာရလ်င္ နိုင္ငံသားတစ္ေယာက္သည္ လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ပိုင္ခြင္.ရွိသည္ဆိုလ်င္ သမၼတလဲျဖစ္ပိုင္ခြင္.ရွိေစရမည္ ။ ျပည္ပစြက္ဖက္မွုျဖစ္လာလိမ္.မည္ဆိုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္သက္သက္ျဖင္. လူေတာ္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ကို နိုင္ငံေတာ္က မဆံုးရွံုးေစသင္.ပါေခ် ။သမၼတလုပ္မည္.သူ၏မိဘနွစ္ပါးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသားစစ္စစ္ျဖစ္ရမည္ဆိုလ်င္ လံုေလာက္ေပျပီ ။ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ခင္ပြန္းမွာလဲ ကြယ္လြန္ခဲ.ျပီျဖစ္၍ ကမၻာကလက္မခံေသာ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုကိုဖ်က္သင္.ပါသည္ ။
ျမန္မာျပည္သည္အၾကိမ္ၾကိမ္ကံဆိုးခဲ.ေသာနိုင္ငံျဖစ္သည္ ။ 

ရာဇ၀င္ထဲတြင္လူေတာ္မ်ားသည္တိုင္းျပည္အတြက္စြမ္းအားျပည္.ေပးဆပ္ခြင္.မရခဲ.ပဲ နိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမွု အကြက္ဆင္ေခ်ာက္တြန္းမွုမ်ားကိုသာၾကံုေတြ.ခဲ.ၾကရသည္ ။ ျမန္မာ.ေရတပ္ကိုေခတ္မီတပ္မေတာ္ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ.ေသာ ကေနာင္မင္းသားၾကီးသည္ တူေတာ္သူ ျမင္ကြန္း ၊ ျမင္းခုံတိုင္မင္းသားနွစ္ပါး၏ လုပ္ၾကံမွုေၾကာင္. အသက္ေပးခဲ.ရသည္ ။ေယာမင္းၾကီးဦးဖိုးလွိုင္လိုပညာရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို အာဏာရအသိုင္းအ၀ုိင္းကေခ်ာင္ထိုးထားခဲ.ၾကသည္ ။ ေအာင္ဆန္းဆိုေသာအလြန္ထက္ျမက္၍ အလြန္တရာရိုးသားေျဖာင္.မတ္ေသာ လူငယ္နိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးသည္ ဂဠဳန္ဦးေစာဟူေသာ အာဏာရူး ၊မသမာသူတစ္ဦးလက္ခ်က္ျဖင္.က်ဆံုးခဲ.ရ၏ ။ ကမၻာတြင္ျမန္မာေဟ.ဟု၀င္.ၾကြားနိုင္ေစခဲ.ေသာ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးသန္.ကိုတစ္ကမၻာလံုးကေလးစားခဲ.ေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းကမနာလိုမုန္းတီးမွုမ်ား ၾကီးထြားခဲ.သည္ ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ကမၻာ.အလည္တြင္ဘာေၾကာင္. စူပါ ပါ၀ါအျဖစ္ရပ္တည္ေနနိုင္သလဲဆိုတာသံုးသပ္ၾကည္.ေသာအခါ မည္သည္.နိုင္ငံသား ၊ မည္သည္.လူမ်ိဳး ၊မည္သည္.အသားေရာင္ဆိုတာကိုမၾကည္. ေတာ္သူတတ္သူကိုေနရာေပးခ်ီးေျမွာက္ၾကသျဖင္. အိုင္းစတိုင္းကဲ.သို. နိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ အေမရိကန္ သိပၹံပညာရွင္မ်ားျဖစ္လာၾက၏ ။ ဂ်ာမန္ေဆးပညာနွင္. သိပၹံပညာရွင္မ်ားကိုလက္ခံျခင္းျဖင္.အေမရိကန္ေဆးေလာကနွင္.သိပၹံပညာတစ္ေခတ္ဆန္းေစ၏ ။ လူမည္းမ်ားကိုက်ြန္အျဖစ္မွလြတ္လပ္ခြင္.ေပးခဲ.ေသာသမၼတလင္ကြန္းလိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေၾကာင္. ဘားရက္အိုဘားမားလို အာဖရိကန္ေသြးေနွာေသာ လူမည္းသမၼတတစ္ေယာက္အေမရိကန္မွာေပါ ္ေပါက္လာ၏ ။အေမရိကန္သမိုင္းတြင္ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီးနိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးျဖစ္ခဲ.သူ မယ္ဒလင္းေအာဘရိုက္သည္ ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ကီးယားနိုင္ငံတြင္ေမြးဖြားခဲ.ျပီး ၁၉၅၇ တြင္မွ အေမရိကန္နိုင္ငံသားခံယူလာသူျဖစ္သည္ ။ နိုင္ငံျခားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ.ေသာ္လည္းတကၠသိုလ္တြင္ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာ ပါေမာကၡျဖစ္ျခင္းစေသာ ထူးျခားေသာအရည္အခ်င္းမ်ားေၾကာင္. အေမရိကန္ဆီးနိတ္လြွတ္ေတာ္က ကန္.ကြက္သူမရွိ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးရာထူးေပးရန္ေထာက္ခံခဲ.သည္ ။အရာရာသည္ သေဘာထားၾကီးျမတ္မွုနွင္.အျမင္က်ယ္မွုကိုသာအေျခခံကာ နိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ၾကီးပြားရေလသည္ ။

ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာအေမ၇ိကန္တြင္လူျဖစ္ခဲ.ပါက အေမရိကန္စစ္တပ္နွင္.တကြ နိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုလံုးက သူ.အရည္အခ်င္းနွင္.သူရသတၱိေၾကာင္. နိင္ငံအတြက္အသင္.ေတာ္ဆံုးေနရာတစ္ခုကိုေပး၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုၾကီးအက်ိဳးရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကေပလိမ္.မည္ ။ ျမန္မာျပည္မွာကား ဒ႑ာရီထဲမွပန္းပဲေမာင္တင္.တယ္တို.ေခတ္မွစကာ ယေန.အခ်ိန္အထိ အာဏာပိုင္တို.သည္ ငါနွင္.မတူငါ.ရန္သူစာရင္းသြင္းေနခဲ.ေသာနိုင္ငံျဖစ္သျဖင္.တိုင္းျပည္ေကာင္းကြက္ကားျဖစ္မလာနိုင္ေတာ. ။တိုင္းျပည္အတြက္ထက္ ငါတို.ပါတီ ၊ ငါတို.အုပ္စု၊ငါတို.အာဏာ အတြက္ပဲစဥ္းစားေနၾကေသာ နိုင္ငံတြင္ ဆရာဒဂုန္တာရာ၏ေမ၀တၱဳဇာတ္သိမ္း ခန္းထဲကစာသားကိုသာျပန္၍ေျပာရေပေတာ.မည္ ။

အေကာင္းကိုရွာ၏ ၊


အေကာင္းကားမရွိေတာ.။


သရ၀ဏ္(ျပည္)
ေစာင္.ၾကည္.ဂ်ာနယ္ ၁၅.၇.၂၀၁၄

No comments: