Monday, October 28, 2019

ပန္းထိန္ငို စိုက္ပ်ိဳးနည္းပန္းထိန္ငိုပန္းကို အေအးပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ ယခုအခု အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္လည္း စတင္စိုက္ပ်ိဳးလာၾကပါသည္။ အပူမ်ားလြန္းေသာအခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ အရိပ္က်ဲ ၅၀%ရေအာင္ ဗူးစင္မ်ားတင္ေပးျခင္း ပ်ိဳးစင္ဇကာစိမ္းအုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

    ပန္းထိမ္ငိုသည္ ေရၾကိဳက္ျပီး ေရဝပ္တာကို လုံးဝမၾကိဳက္ပါ။ေျမခ်ဥ္ငံကိန္း pH 5-6ၾကားတြင္ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းသည္။ေျမနီသဲဝန္း သဲႏုန္းႏွင့္ ႏုန္းေျမမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ ပန္းထိန္ငိုမ်ိဳးတြင္ တစ္ထပ္ပန္းထိန္ ႏွစ္ထပ္ပန္းထိန္ သုံးထပ္ေခၚ ဆင္စြယ္ဆိုျပီး သုံးမ်ိဳးရွိပါသည္။

  မ်ိဳးယူရာတြင္လည္း အပင္ကို cuttingထိုးျခင္း ကိုင္းထိုးျခင္းႏွင့္ အျမစ္မွမ်ိဳးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥ မွ စိုက္ျခင္း ဆိုျပီး၂နည္းရွိပါသည္။


ေျမယာျပင္ဆင္ျခင္း
    ထယ္ထြန္ကိုဖြာျပီး မြေနေစရန္ ညက္ညက္လုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပင္ျခားအေနျဖင့္ ၃ေပ လူသြားလမ္း ၅ေပျဖင့္စိုက္ပါက အပင္၃၀၀၀ခန္႔ ဝင္ဆန္႔ျပီး ဥအေနျဖင့္စိုက္ပါက ပိသာ၅၀မွ၁၀၀ၾကားလိုအပ္ပါသည္။ေျမျပင္စဥ္တြင္ အေပၚယံ ကိုမီးရိႈ႕ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေျမၾသဇာသုံးစြဲျခင္း
     အေျခခံေျမၾသဇာအျဖစ္ ႏြားေခ်းကို သီးသန္႔သုံးစြဲသင့္ျပီး ႏြားေခ်းကိုEM ဘူကာရွီနည္းအတိုင္း သို႔မဟုတ္ ထရိုင္ကိုဒါးမားႏွင့္ ေျမၾသဇာလုပ္ျပီး သုံးပါကပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ကြ်န္ေတာ့အေနျဖင့္စိုက္ပါက ထရိုင္ကိုဒါးမားျဖင့္ေဆြးထားေသာႏြားေခ်းကို ပိုမိုအသုံးျပဳခ်င္ပါသည္။ ထရိုင္ကိုဒါးမားမိႈသည္ ပင္စည္ပုပ္ အူပုပ္ အျမစ္ပုပ္ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

စိုက္စနစ္
      အပင္စိုက္ျပီးတႏွစ္အၾကာတြင္ စတင္ခူးစြတ္ႏိုင္ပါသည္။ အပင္ကိုင္းျဖတ္မ်ားကို မိုးဦးက်တြင္ စတင္စိုက္ပါက ေနာက္ႏွစ္ေႏြအကုန္ မိုးဦးက်ခါနီးတြင္စတင္ခူးစြတ္ႏိုင္သည္။ ဥမ်ားကိုေတာ့ ဇန္နဝါရီလႏွင့္ေဖေဖၚဝါရီလမ်ားတြင္ စတင္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ျပီး မိုးလယ္တြင္ ခူးစြတ္ႏိုင္ပါသည္။

    ပန္းထိန္ငိုခင္းသည္ ၁၀လပိုင္းေလာက္တြင္ပန္းမ်ားပြင့္ျခင္းရပ္တတ္ျပီး ၁၂လပိုင္းလမ်ားသည္အပင္နားေသာလျဖစ္ပါသည္။ ၃လပိုင္းႏွင့္၃လပိုင္းေက်ာ္လွ်င္ အပင္အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို ျဖတ္ထုတ္ဖ်က္စီးျပီးေဘာင္မ်ားေပၚတြင္ မီးရိႈ႕ကာ ႏြားေခ်းေျမၾသဇာထည့္ ေဘာင္လုံးျပီးေရေန႔စဥ္သြင္းေပးပါက ပန္းမ်ားေစာစီးစြာပြင့္ေစပါသည္။ ပန္းထိန္ငိုပန္းခင္းကို ၃ႏွစ္အထိထားရွိျပီး ၃ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ဥမ်ားကို ျပန္ေဖာ္ျပီး အသစ္ျပန္စိုက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

စိုက္ခင္းအဓိကျပသနာ
     စိုက္ခင္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အျမစ္ပုပ္ အူပုပ္ျပသာနာမ်ားျဖစ္သည္။ျခစ္စား ပိုးအနည္းငယ္လည္းက်တတ္ပါသည္။ အျမစ္ပုပ္ ပင္စည္ပုပ္ေရာဂါမ်ားသည္ မ်ိဳးမွပါလာတတ္ၾကျပီး ေျမေဆာင္ေရာဂါျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။ထိုေရာဂါကို ထိန္းသိမ္းရန္ မ်ိဳးဝယ္ယူရာတြင္ အထူးဂရုျပဳျပီး ဝယ္ယူျခင္း အခ်ိန္ေပးျပီး ကိုယ္တိုင္ ကိုင္းထိုးမ်ိဳးခံၿခင္းမ်ားျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ဌင္းေရာဂါက်ေရာက္ပါက အပင္မ်ားေသေပ်ာက္ကာ ေနာက္ဆုံးတခင္းလုံးကူးတတ္ပါသည္။

   ကုသျခင္းထက္ ကာကြယ္မွေသာ ေကာင္းမြန္ေသာေရာဂါမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ထရိုင္ကိုဒါးမား မိႈကိုေမြးျမဴထားျခင္းျဖင့္ ေရာဂါက်ေရာက္ျခင္းကို အသင့္အတင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ကုသေဆးအေနျဖင့္ forst ethyl aluminum ေဖာ့စ္အီသိုင္အလူမီယမ္ေခၚ ေဆးကိုေျမၾကီးအတြင္းထည့္ကာ ကုသရပါမည္။ အရြက္မ်ားေပ်ာ့
ကာရိက်တတ္ပါသည္။မိုးမ်ားလြန္းေသာ အေျခအေနႏွင့္ အပင္ထူေသာ အေျခအေနဆုံပါက အျဖစ္မ်ားပါသည္။ေျမခ်ဥ္ကိန္းလည္း pH 5 ေအာက္ဆင္းႏိုင္သျဖင့္ မိုးဦက်တၾကိမ္ မိုးလယ္တၾကိမ္ ထုံးႏွင့္ ဂ်စ္ပဆင္ကို ၄း၁ ႏႈန္းထည့္ထားသင့္ပါသည္။စိုထိုင္းစ ေလ်ာ့က်ေအာင္ အထူးေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ေရာဂါရအရြက္မ်ားကို ျဖတ္ထုတ္ျခင္း
     ပင္မ်ားတူးထုတ္လႊင့္ပစ္ျဖစ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။benzimidazole အုပ္စု propiconazoleအုပ္စုတို႔ကို
ဖ်န္းေဆးကုသေဆးအျဖစ္ သုံးႏိုင္ပါသည္။ mancozeb ကို ကာကြယ္ေဆး အေနျဖင့္ သုံးႏိုင္ပါသည္။ ပန္းထိန္ငိုသည္ ေစ်းကြက္ျငိမ္ပါက စိုက္ပ်ိဳးသင့္ေသာ သီးႏွံတခုထဲတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ၿပင္ဦးလြင္ေဒသမွလြဲ၍တျခားေဒသမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ရွိပါက စိုက္သင့္ပါတယ္ လို႔အၾကံျပဳေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။


Credit-- Agriculture Man

No comments: