Wednesday, June 22, 2016

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ – အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ကုစားေျဖရွင္းျခင္း (နိဂံုး)

အစိုးရ အရာရွိေတြကို အက်င့္ပ်က္ ျခစားေအာင္လုပ္ဖို႔ ႀကံစည္မႈနဲ႔ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ အျပစ္ရွိေၾကာင္း စီရင္ခံရတဲ့ အေမရိကန္ ေလာ္ဘီသမား ဂ်က္အဗရာေမာ့ဗ္က ထင္ရွားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ပါပဲ။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ေတြေၾကာင့္ လူ႔သဘာ၀ေတြက အံ႔မခန္း ေျပာင္းလဲသြားၾကတာမ်ိဳး မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ဆိုတာကို အမႈက ျပေနေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရး အဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြ ဘယ္ေလာက္္ပဲ ရွိေနပါေစ အမႈက်ဴးလြန္သူေတြက အဖမ္းခံရႏုိင္တယ္၊ ႏုိင္ငံေရးစနစ္က လက္မခံဘူး ဆိုတာကိုလည္း အမႈက သက္ေသျပေနပါတယ္။

ဆြစ္ဇာလန္ ႏုိင္ငံသားေတြ ၁၈ ရာစုမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ေနာက္ရာစုႏွစ္ ၁ ခုအၾကာမွာ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တာကို ထြန္းေပၚစ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြ လိုက္လံ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ခက္ခဲတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ သူတို႔ လုပ္ခဲ့တာေတြကေတာ့ တာ၀န္ခံမႈရွိၿပီး တရားမွ်တမႈရွိတဲ့ အစိုးရကို ထူေထာင္ျခင္း၊ ျပည္သူေတြနဲဲ႔ အစိုးရၾကား ဆက္ဆံေရး၊ ျပည္သူေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္ဆံေရးကို ၾကပ္မတ္ေပးဖို႔အတြက္ အားလံုးအတြက္ တေျပးညီ အယူအဆကို အေရးႀကီးဆံုးမူအျဖစ္ လက္ခံတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္းပါ။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းကေန ေပးေနတဲ့ သတင္းစကားကေတာ့ သန္႔ရွင္းတဲ့ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကို တျခားႏုိင္ငံေတြက ပံုတူကူးခ် လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ ဆိုတာပါ။ ႏိုင္ငံေတြ အမ်ားအျပားက အေနာက္တိုင္း အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကို ေမြးစားက်င့္သံုးထားေပမယ့္ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒ” ရဲ႕ အဓိက အစိတ္အပိုင္းေတြကို အေျပာင္းအလဲ မလုပ္ဘဲ အရင္အတိုင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

စကင္ဒီေနဗီးယန္း အင္စတီက်ဳးရွင္းျဖစ္တဲ့ အမ္းဘြတ္ဒ္စ္မန္း (တိုင္တန္းခ်က္မ်ား အေပၚ စံုစမ္းေရး အစိုးရ အရာရွိရာထူူး) ကို ထြန္းေပၚစ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ တည္ေဆာက္ က်င့္သံုးေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ စကင္ဒီေနဗီးယန္း ႏုိင္ငံေတြမွာ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒ” ကို စေတးၿပီး က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ အားလံုးအတြက္ တေျပးညီ၀ါဒကို ျမွင့္တင္ေပးခဲ့တဲ့ သမိုင္းျဖစ္္စဥ္ကိုေတာ့ ထြန္းေပၚစ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ ပံုတူကူး လုပ္ေဆာင္မထားလို႔ပါ။

ဒါေၾကာင့္မို႔ အဲဒီလို သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြကို ေမာင္းျဖဳတ္ အရွိန္ျမွင့္ေပးခဲ့တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ “အေကာင္းဆံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း” ဆိုတာေတြထဲမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကိုသာ ထည့္သြင္းရံုမဟုတ္ဘဲ ရလဒ္ေတြကိုပါ တိုင္းတာလို႔ရႏိုင္တဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ မႈေတြကိုပါ ထည့္သြင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ စိတ္ကူးစိတ္သန္း အသစ္အဆန္းေတြကိုလည္း အဲဒီေနရာကေန ရႏုိင္ပါတယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ တရားရံုးအေၾကာင္းေတြ၊ ဥပေဒတိုက္ပြဲေတြ အေၾကာင္းကို အခု ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမွာ ေဖာ္ျပမထားဘဲ သိသိသာသာႀကီး ေပ်ာက္ကြယ္ေနၾကတယ္ဆိုရင္ ဒါက ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်မေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ တရားရံုးေတြက အထူးအခြင့္အေရး အုပ္စုေတြနဲ႔ မလြတ္ကင္းႏိုင္ျဖစ္ေနလို႔ပါ။

ဥပေဒကိုလည္း မၾကာခဏဆိုသလို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ဘဲ လ်စ္လ်ဴျပဳထားလို႔ပါ။ ဒါ့အျပင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ကလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားေနတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိတဲ့ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ”မွာ တရားရံုးေတြ ကေနတဆင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို တိုက္ဖ်က္ရတာက မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ပါဘဲ။ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” ရဲ႕ မရွိမျဖစ္ အစိတ္အပိုုင္းေတြကို ျဖဳတ္သိမ္းၿပီးေနာက္မွာမွပဲ ဥပေဒ ယႏၱရားႀကီးက ထိထိေရာက္ေရာက္ အသက္၀င္လာႏိုင္မွာပါ။

အင္စတီက်ဴးရွင္းလို ျဖစ္ေနတဲ့ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒ”မွာ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဘယ္အရာေတြက အေျပာင္းအလဲကို ေစ့ေဆာ္ေပးႏုိင္မလဲ ဆိုတာကို ေမးရပါမယ္။ အေျဖကေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ မေတြ႔ႏိုင္ပါ။ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒ”ကို အစိုးရက မတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ “အုပ္စုေကာင္းစားေရးစနစ္” ထဲမွာ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ဒါမွမဟုတ္ ဥာဏ္ပညာ ရွိတဲ့ အာဏာရွင္ေတြက အမ်ားႀကီး ခရီးေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။ လူႀကိဳက္မ်ားမႈေနာက္ကို လိုက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြကေတာ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေၾကြးေၾကာ္သံေတြကို ရြတ္ဆိုႏိုင္လို႔ အာဏာ ရၿပီးရင္ေတာင္ သူ႔ေရွ႕က အစိုးရေတြလို အက်င့္ပ်က္သြားၾကပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေဟာင္း (ဥပမာ အီတလီ) ေတြမွာလိုပဲ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံသစ္ေတြမွာလည္း  အထူးအခြင့္အေရး အုပ္စုေတြက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ ေဘာင္အျပင္ဘက္ကိုေတာင္ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိသြားၿပီး ျပည္သူပိုင္က႑ကို သူတို႔ ခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ခြဲေ၀ယူၾကတာကို ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီလုို အေျခအေနမ်ိဳးကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပႏုိုင္ဖို႔ ပါတီတိုခရာဇီရာ (ျပည္သူေတြရဲ႕ ေန႔တဓူ၀ ကိစၥရပ္ေတြနဲဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အစိုးရမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ခ်မွတ္ေနတဲ့စနစ္) ဆုိတဲ့စကားလံုးကို တီထြင္သံုးစြဲ ထားပါတယ္။

“အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒ” ဆိုတဲ့ အဆိုးသံသရာထဲကေန ရုန္းထြက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ ပထမအဆင့္က စနစ္ေၾကာင့္ နစ္နာသူေတြကတဖက္ အထူးအခြင့္အေရး အုပ္စုေတြနဲ႔ ဗိုလ္က်လုယက္ အီလစ္ေတြက တဖက္ကို တိုက္ေပးဖို႔ပါ။ ေနာက္တမ်ိဳးေျပာရင္ေတာ့ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မယ့္ အင္အားစုႀကီး တခုကို ထူေထာင္ဖို႔ပါပဲ။

အဲဒီမဟာမိတ္ တပ္ဖြဲ႔ႀကီးထဲမွာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းထဲက စံႏႈန္း၀ါဒီေတြ တင္မကဘဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးမႈအမ်ားဆံုး ခံစားရသူေတြကိုပါ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းရပါမယ္။ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ သမဂၢေတြကပါ NGO ေတြ လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာေတြနဲ႔ပါ ပူးေပါင္းလာမယ္ဆိုရင္ ထိေရာက္တဲ့ မဟာမိတ္တခုကို ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အနည္းဆံုး တခုကိုပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈထဲ ပါေအာင္ ေခၚသြင္းသင့္ပါတယ္။


အဲဒီလိုသာ ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီက ပိုၿပီးသန္႔ရွင္း ရိုးသားတယ္ဆိုတာ ျပသႏုိင္မယ့္ မက္လံုးေတြပါ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ဒီမုိကရက္ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက အဲဒီအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ပ်က္ကြက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လက္ယာစြန္း လူၿပိန္းႀကိဳက္ ႏိုင္ငံေရးသမားကေန အစၥလာမ္၀ါဒီေတြအထိ ပါ ၀င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ မဆန္သူေတြက သူတို႔အစား လုပ္သြားပါလိမ့္မယ္။

ဒုတိယ အဆင့္ကေတာ့ အားလံုးတေျပးညီ ႏႈန္းစံေတြကို အင္စတီက်ဴးရွင္းဆန္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ပါ။ အမ်ားျပည္သူ နယ္္ပယ္ မွာ တရားမွ်တမႈ၊ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အနည္းဆံုးအားျဖင့္ လိုက္နာသင့္တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ႀကီးက သေဘာတူခ်မွတ္သင့္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ႏိုင္ငံေရးပရိုဂရမ္ႀကီးရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္လည္း ထည့္သြင္း သင့္ပါတယ္။
အဲဒီသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာရယ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ အစိုးရၾကားမွာရယ္ အႀကိတ္ အနယ္ ေဆြးေႏြးၿပီး ေစ့စပ္္ညွိႏႈိင္းသင့္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ဥပေဒျပဳမႈအသစ္ထဲ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္သည္ ျဖစ္ေစ မေပါင္းစပ္သည္ျဖစ္ေစ ထိပ္တန္းအစိုးရ အရာရွိေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ရာမွာေတာ့ အသံုးခ် သင့္ပါတယ္။

ေစာင့္ၾကည့္မႈ ရလဒ္ေတြကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးသင့္ပါတယ္။ တခု ဒါမွမဟုတ္ တခုထက္ပိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြက သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို လက္ခံက်င့္သံုးၿပီး သူတို႔ပါတီ၀င္ေတြ လုိက္နာျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးေပးမယ္လို႔ ကတိျပဳ ရင္ အေရးႀကီးတဲ့ ေျခတလွမ္းကို လွမ္းႏိုင္ပါၿပီ။ အဲဒီလို အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကိုလည္း ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳသင့္ပါတယ္။
တတိယအဆင့္ (ဒီအဆင့္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေတြ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္) ကေတာ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ႀကီး ဒါမွမဟုတ္ သီးျခားစီလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့  အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္သူေတြ စြဲကိုင္ႏိုင္တဲ့ အင္စတီ က်ဴးရွင္း လက္နက္ေတြကို လက္ခံစြဲကိုင္ၾကဖို႔ တြန္းအားေပးေရးပါ။

အစိုးရရဲ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုသာ မရရင္ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္ မျပည့္ေျမာက္ႏိုင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ကသာ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တာ မရွိရင္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအပိုင္း ျဖစ္ေပၚလာမယ္လို႔ အာမ ခံခ်က္ မေပးႏိုင္ပါ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ ျပဌာန္းတဲ့ ဥပေဒအျပင္ အင္စတီက်ဴးရွင္း လက္နက္ေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံေရး သ မားေတြ၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ တရားသူႀကီးေတြက သူတို႔ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို မျဖစ္မေန ထုတ္ျပန္အသိေပးရမယ္ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသင့္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကေတာ့ ပါ၀င္သူေတြအားလံုး “ရိုးသား သန္႔ရွင္းသြားၿပီ” ျဖစ္ေၾကာင္း ျပလိုစိတ္ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ မက္လံုး ေတြ ဖန္တီးေပးထားဖို႔ပါပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲလိုမ်ိဳး အေျခအေနေတြေအာက္မွာ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ အေနနဲ႔ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္ ပစၥည္းေတြကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုေစျခင္း၊ ျပည္သူလူထုကလည္း ေသခ်ာဂရုစိုက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္လည္း မက္လံုး ေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးသမားေတြအေနနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားတဲ့ အမူအက်င့္ေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔ ဖိအားေပးတိုက္တြန္းတဲ့ မက္လံုးေတြကို လည္း ေစ်းကြက္သေဘာတရားအတိုင္း အျမင့္ဆံုးဆြဲတင္ေပးပါလိမ့္မယ္။ အင္စတီက်ဴးရွင္း လက္နက္ေတြကို ကိုင္စြဲထား ႏိုင္တာေၾကာင့္ “ညြန္႔ေပါင္းအင္အားစုႀကီး”က ပိုင္ဆိုင္မႈေတြအေၾကာင္း ဖြင့္ဟေၾကညာဖို႔ တိုက္တြန္းတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္ ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲက ဒါမွမဟုတ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ နယ္ပယ္ထဲက အထူးအခြင့္အေရး အုပ္ စုေတြကို ဖယ္ရွားဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအေပၚ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားတာကိုလည္း အဆံုးသတ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳး စားသင့္ပါတယ္။

“အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” ခုခံဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဘယ္အခ်ိန္က အသင့္ေတာ္ဆံုးလဲဆိုတာကို ေတာ့ ေမးရမွာပါ။ လူအမ်ားစုက လက္ရွိအေျခအေနကို ေက်နပ္အားရေနတဲ့ အေနအထားမွာေတာ့၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေတြေၾကာင့္ တဦးတေယာက္ခ်င္းမွာ ဆံုးရံႈးစရာမရွိဘူးလို႔ ထင္ျမင္ေနၾကတဲ့ အေနအထားမွာေတာ့ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒ”ကို ဘယ္လိုမွ မခုခံမဆန္႔က်င္ႏုိင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနတုန္းမွာ ဒါမွမဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အ စည္းအတြင္း တျခားအက်ပ္အတည္းေတြ ေပၚလာတုန္းမွာ ခုခံဆန္႔က်င္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါ။

အေရးႀကီးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ အခ်ိန္အခါေတြကလည္း လုပ္ခြင့္သာေစႏိုင္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး ဥပမာကေတာ့ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ ေပါင္းစည္းၾကတဲဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ ႏိုင္ငံေတြပါ။ သမဂၢ၀င္ျဖစ္သြားရင္ မျဖစ္မေနလိုက္နာရမယ့္ သတ္ မွတ္ခ်က္ေတြကို “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” ကို ခုခံဆန္႔က်င္ရာမွာ အသံုးျပဳႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ႏုိင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ထိေရာက္ ထက္ျမက္ မႈရွိတဲ့ စာရင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ယံုၾကည္ကိုးစားႏိုင္တဲ့ နစ္နာမႈတိုင္ၾကားေရးအရာရွိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ႏိုင္ငံအစိုးရေတြအေနနဲ႔ အဆိုပါလုပ္ငန္း တာ၀န္ေတြကို အျပည့္အ၀ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ မရင့္က်က္ေသးခင္မွာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ေပးသင့္ပါတယ္။
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုတာက ျပည္တြင္းနဲ႔ျပည္ပ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြအျပင္ ေရရွည္ခ်မွတ္ထားရမယ့္ လုပ္ေဆာင္စရာေတြ ရွိပါတယ္။
  • တာ၀န္ခံမႈနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစဖို႔ ႏုိင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းက ဖိအားေတြကို ဆက္ လက္ေပးသင့္ပါတယ္။
  • ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ မွီခိုေနရမႈကို ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ စဥ္းစားေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူပိုင္ပိုက္ဆံနဲ႔ ခန္႔ထားတဲ့ ၀န္ထမ္းဦးေရကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်သြားျခင္းျဖင့္လည္း ေျဖရွင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က တိုက္ရိုက္ထိန္း ခ်ဳပ္ထားတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္လည္း ေျဖရွင္းႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါ တယ္။
  • အခန္းက႑တိုင္းမွာ လြတ္လပ္တရားမွ်တစြာ ၿပိဳင္ဆုိင္ႏုိင္ေစမယ့္ စနစ္ေတြကို ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ ေပးရပါ မယ္။
အခုေျပာတ့ဲ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြက လက္ေတြ႔ေအာင္ျမင္မႈေတြကို အေျခခံ ထားတာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ လည္း ရွိေနႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းေတြကေန ရရွိလာမယ့္ အက်င့္ပ်က္ျခစား မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ကိရိယာေတြ ပစ္ပယ္ထားရမယ္လို႔ေတာ့ မဆိုလိုပါ။ အဲဒီအစား တခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြမွာ က်င့္သံုးဖို႔ မျဖစ္ ႏိုင္တဲ့ ကိရိယာေတြကို မီွခိုအားထားတာ မျဖစ္ေအာင္ သတိေပးလိုတဲ့ သေဘာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေအဂ်င္စီက တရားစီရင္ေရး လြတ္လပ္မႈ အစဥ္အလာရွိခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ၾသစေတးလ် ႏိုုုင္ငံမွာ အလုပ္ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ အဲဒီလိုမ်ိဳး ေအဂ်င္စီက အရင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုေဟာင္းမွာ ဆုိရင္ “လူ ႀကီး”ေတြကို ဖမ္းဆီးဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ အျပစ္ေပးအေရးယူဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

အစိုးရေတြရဲ႕ ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေပမယ့္ အစိုးရေတြကို အားကိုးၿပီးေတာ့ “အုပ္စု ေကာင္းစားေရး၀ါဒ” ကို မတိုက္ဖ်က္ႏုိင္ပါ။ သူႏုိင္-ကိုယ္ႏုိင္ အေျဖထြက္ေစတဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွား မႈဆိုတာမရွိပါ။ တစံုတေယာက္ကေတာ့ လက္လႊတ္ဆံုးရႈံးရမွာျဖစ္ၿပီး (အခုုေျပာေနတဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားႏုိင္ငံေတြမွာ ဆို ရင္ေတာ့) ထိပ္ဆံုးမွာ ေရာက္ေနသူေတြပဲ လက္လြတ္ဆံုးရႈံုးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလို ႏုိင္ငံေတြ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ”ကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ရတယ္ ဆိုတာက တုိင္းျပည္ ေခတ္မီေအာင္လုပ္ျခင္း ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္္းဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြရဲ႕ သဘာ၀ အစိတ္အပိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ၾကရတာက တခါတေလမွာေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္အသြင္ ေဆာင္ေနေပမယ့္ (ဒီမိုကေရစီ သမုိင္းေၾကာင္းက ျပထားသလိုဆိုရင္ေတာ့) တာ၀န္ခံမႈရွိတဲ့ အစိုးရေတြ ေပၚထြန္းလာေရးဆိုရင္ ျပည္ တြင္းစစ္ေတြကို တခါတရံမွာ လိုအပ္ေနတတ္ပါတယ္။

(အလီနာ မြန္ဂ်ဴပစ္ပီဒီ (Alina Mungiu-Pippidi) သည္ ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံ၊ ဘူခါရက္စ္ၿမိဳ႕ရွိ Romanian Academic Society အဖြဲ႔၏ ဒါရိုက္တာ ျဖစ္သည္။ Freedom House ႏွင့္ United Nations Development Programme တို႔တြင္ အတုိင္ပင္ခံ ပညာရွင္လည္း ျဖစ္သည္။ Coalition for a Clean Parliament ၏ ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္ၿပီး ၎အဖြဲ႔သည္ ၂၀၀၄ ရိုေမးနီးယား ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခု စာတမ္းကို Journal of Democracy ႏွင့္ Johns Hopkins University Press တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူၿပီး Educational Initiatives (ပညာေရွ႕ေဆာင္) က ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ Educational Initiatives (www.eduinitiatives.org) အဖြဲ႔သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ား၊ အရည္အေသြးျမွင့္ သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးေနေသာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။)

No comments: