Thursday, June 16, 2016

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ – အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ကုစားေျဖရွင္းျခင္း (၄)


နယ္ေျမပိုင္နက္ ဒါမွမဟုတ္ စီးပြားေရးတခုလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသူ ဇာတ္ေကာင္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ အထဲမွာမွ ႏိုင္ငံေတာ္က ဇာတ္ေကာင္တခု အျဖစ္ပါ၀င္ေနတဲ့ ကိုလိုနီေခတ္လြန္ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အဓိကက်တဲ့ ဇာတ္ေကာင္ကို တျခားေနရာမွာ ေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ – ပုန္ကန္ျခားနားေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္၊ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားေရး ကုမၸဏီေတြ အျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္ေတြအျဖစ္ ေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။

အခြန္သက္သာခြင့္ျပဳဖို႔ ကုမၸဏီတခုက လာဘ္ထိုးခံထားရတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း တာ၀န္ရွိသူေတြက အဓိက စီးပြားေရးသမားႀကီးေတြ ျဖစ္ေနၿပီး ျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းေတြကို သူတို႔ပုိင္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေနတဲ့ (ဥပမာ – ဆိုဗီယက္ အုပ္စု၀င္ေဟာင္း) ႏိုင္ငံ ၂ ခုၾကားမွာ အေရးႀကီးတဲ့ ျခားနားခ်က္ ရွိပါတယ္။


ပထမႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ ရဲလုပ္ငန္းက ကူညီေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒုတိယႏုိင္ငံမွာေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ညႊန္ၾကားေနသူေတြ ကိုယ္တိုင္က အက်င့္ပ်က္ျခစားစနစ္ႀကီးကို ကာကြယ္ေစာင့္ၾကပ္ေပးသူေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ စနစ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ထား တာကလည္း ရာဇ၀တ္ဂိုဏ္း တခုလို အထက္ေအာက္ အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေအာက္ဆံုး အဆင့္မွာရွိသူေတြက တံစိုးလက္ေဆာင္ေတြကို ေကာက္ယူ စုေဆာင္းေပးရၿပီး အစိုးရ အထက္အဆင့္ဆင့္ကို ေပးသြင္းေပးရပါတယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကို စစ္ေဆးၾကည့္တဲဲ့အခါ ေရြးေကာက္ပြဲ အက်င့္ပ်က္မႈကို ၾကည့္ရပါမယ္။ မဲေပးသူေတြရဲ႕ဆႏၵကို နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ခ်ယ္လွယ္ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ မိရိုးဖလာ ေက်းလက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေစာင့္ၾကပ္သူေတြက မဲျပားေတြကို အရင္းအျမစ္ေတြနဲ႔ ဖလွယ္ေပးပါတယ္။ အဲဒီလို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ မဲေပးသူေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိပါ။

သူတို႔ေတြရဲ႕ မဲျပားဆိုတာ အစားအစာ၊ အပူေပးစနစ္ ဒါမွမဟုတ္ ေျမယာနဲ႔ ဖလွယ္ႏုိင္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းတခုပါပဲ။ ေခတ္သစ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာေတာ့ မဲေပးသူေတြက သူတို႔သေဘာထား ဆႏၵေတြကို လြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးႏိုင္ၾကၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈေတြကို သူတို႔ကပဲ တာ၀န္ယူပါတယ္။

မဲေပးသူေတြကို သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အၿပိဳင္ တိုက္တြန္းၾကရာမွာ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ေငြအား လိုအပ္ေပမယ့္ ေငြအမ်ားႀကီး သံုးတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ေစမယ္ဆိုတဲ့ အာမခံခ်က္ေတာ့ မရွိပါ။ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမွာ ပုဂၢလိက ေငြေၾကး ထည့္္၀င္မႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးၿပီး အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးေစတဲ့ အေမရိကန္ပံုစံ မဲဆြယ္စည္းရံုး ဘ႑ာေရးဥပေဒက မဲေပးသူအမ်ားစု စာမတတ္တဲ့၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား မပိုင္ဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ အက်ိဳးမ်ားေစမယ္ မဟုတ္ပါ။

အဲဒီလို ႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို အဓိက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ေပးတာက ျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းဥစၥာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈအတြက္ အဓိကကုန္ပစၥည္းက (နည္းလမ္းအဖံုဖံုနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္တာကို ခံေနရတဲ့) ပုဂၢလိက ေငြေၾကး မဟုတ္ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈက ကာဇက္စတန္ႏိုင္ငံကေန ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စသျဖင့္ တႏိုင္ငံနဲ႔ တႏုိင္ငံ အႀကီးအက်ယ္ကြာျခား ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေနရာတိုင္းမွာ အေျဖပံုစံတခုတည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းလို႔ ရႏုိင္မယ္ထင္ရင္ အႀကီးအက်ယ္ မွားပါတယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ဇယား ၁၊ တိုင္ ၁ မွာ ျပထားတဲဲဲ့ အုပ္စုေတြအတုိင္း စနစ္တက် အၾကမ္းဖ်င္း အုပ္စုခြဲျခားႏုိင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတခုက “ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိတဲ့ အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” အဆင့္္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီကို ေရာက္သြားၿပီလား ဆိုတာကို ဖရီးဒမ္းေဟာက္စ္ ေပးမွတ္ေတြနဲ႔ အရင္ဆံုးခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။ (တိုင္ ၂ မွာ ျပထားတဲဲ့) အာ ဏာေတြကို ဘယ္လိုျဖန္႔ေ၀ေနသလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ပြဲကိုၾကည့္ၿပီး ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏုိင္ပါတယ္။

ၾသဇာအာဏာ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူတေယာက္ကို တရားရံုးက ဘယ္လိုမ်ိဳး သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ ေပးေနသလဲဆိုတာကို ၾကည့္ၿပီး ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏုိင္ပါတယ္။ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” အရမ္းက်င့္သံုးလြန္းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ လုပ္ပိုင္ ခြင့္အာဏာေတြကို ဗဟိုက အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပေလ့ရွိတဲ့ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာေတာ့ အထူးအခြင့္အေရးရဖို႔ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကတဲ့ အုပ္စုေတြၾကား အျငင္းအခံုေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ အားလံုးအတြက္ တေျပးညီႏႈန္း စံတန္ဖိုးေတြရဲ႕ လမ္းညႊန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ ခံေနရတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေတြကို ေတာ္ေတာ္ တန္းတူညီမွ်ရွိတဲ့ အေနအထားနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေနပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဘယ္သူ”ပိုင္ဆိုင္” ဆိုတာကို ေစာေၾကာၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္လည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို (တိုင္ ၃ မွာ ျပ ထားသလို) စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္။ အက်ဥ္းခ်ခံထားရတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ေတြနဲ႔ ကိုယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ေတြကို ႏႈိုင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ေစမယ့္ ကိရိယာတခုကို ကမၻာ့ဘဏ္က တီထြင္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေလ့လာ စစ္တမ္းေကာက္ၿပီး တီထြင္ထားတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ သိလိုသမွ်ေတြကို ေျပာမျပပါ။

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ကြန္ရက္ေတြနဲ႔ အထူးအခြင့္အေရး ကြန္ရက္ေတြကို ေျခရာခံၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီ ကြန္ရက္ေတြကေန တဆင့္ ျပည္သူတရပ္လုံးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို (တိုင္ ၄ မွာ ျပထားသလို) ဘယ္ေလာက္ အတုိင္း အတာအထိ ျဖန္႔ေ၀ေနသလဲဆိုတာ သိဖို႔ႀကိဳးစားရပါမယ္။ အဲဒီကြန္ရက္ႀကီးေတြက ဘယ္ေလာက္အထိ က်စ္လစ္သိပ္သည္းၿပီး ၾသဇာ လႊမ္းမိုးထားႏုိင္သလဲ ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ရပါမယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဘယ္ေလာက္အထိ လက္ခံထားသလဲဆိုတာ သိႏိုင္ဖို႔ သေဘာထား စစ္တမ္းေတြကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ- ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ၊ တရားသူႀကီးေတြနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြက ဥပေဒ အထက္မွာ ရွိေနတယ္လို႔ ျပည္သူေတြက ေျပာေနလား။ ဇယား ၁၊ တိုင္ ၅ မွာ ျပထားသလိုဆိုရင္ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒ” က ထံုးစံလိုျဖစ္ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာေတာ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို အေတာ္အသင့္ လက္ခံထားၾကတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲရွိတဲ့ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” စနစ္မွာေတာ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ သိပ္ၿပီး လက္မခံၾကဘူး ဆိုတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အားလံုးအတြက္ တေျပးညီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာေတာ့ လက္ခံႏုိင္မႈ အေတာ္ကို နည္းတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ပုဂၢလိက နယ္ပယ္ ၂ ခုၾကား ကြာျခားခ်က္ကို (တိုင္ ၆ မွာျပထားသလို) တိုင္းတာျပရတာ ေတာ္ေတာ္ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ (“အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” စစ္စစ္မွာ) ကြာျခားခ်က္မရွိ၊ (ေရြးေကာက္္ပြဲရွိ “အုပ္စုေကာင္း စားေရး၀ါဒ”မွာ) ကြာျခားခ်က္နည္းပါး (အားလံုးအတြက္ တေျပးညီစနစ္မွာ)၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ကြာျခားခ်က္္ရွိတယ္ဆို တာကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ဖို႔ ညႊန္းကိန္းေတြကို အလြယ္တကူေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။
ျပည္္သူပိုင္နယ္ပယ္ထဲရွိ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရး အႀကီးအကဲေတြက သူတို႔ေဆြမ်ိဳးေတြကို ခန္႔အပ္ေနရာေပးေနလား။ အမ်ားျပည္္သူ နယ္ပယ္ထဲရွိ လက္ေအာက္ ငယ္သားေတြက သူတို႔ အႀကီးအကဲေတြရဲ႕ အိမ္တြင္းေရးကိစၥေတြကို ကူညီလုပ္ေဆာင္ ေပးေနရလား ဆိုတဲ့ေမးခြန္းေတြ ေမးၿပီး သိႏိုင္ပါတယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အေၾကာင္း ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈထဲမွာ အရည္အေသြးပိုင္းေရာ၊ အရည္အတြက္ပိုုင္းေရာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ အက်င့္္ပ်က္္ျခစား အတုိင္းအတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိက်တဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြကို ေပးတာထက္ အက်င့္္ပ်က္္ျခစား အျပဳအမူေတြရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရာမွာ ကိုယ္စားျပဳမႈ စစ္တမ္းလို အရည္အေသြးတုိင္းတာ ကိရိယာေတြက ပိုၿပီးစိတ္ခ်ရပါတယ္။ ဥပမာ – ေဘာ္လကန္ေဒသမွာ ဥေရာပသမဂၢ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းအေပၚ အေျခခံတဲ့ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို ဇယား၂ မွာ အတိအက် ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီေလ့လာမႈအရ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” က အခရာပါပဲ။

အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကိုရရွိဖို႔ ႏုိင္ငံသားေတြ အသံုးခ်တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို သူတို႔က ေက်နပ္အားရမႈရွိ၊ မရွိ အတုိင္းအတာကို ခေရာ့စ္တာဗ်ဴလိတ္နည္းနဲ႔ တြက္ခ်က္ထားတဲ့ အေပၚမွာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို အေျခခံထားပါတယ္။

အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ရွိသူေတြပဲ ေက်နပ္စရာ ေကာင္းေလာက္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ရၾကတယ္ဆိုတာ ရလဒ္ေတြက ျပေနပါတယ္။ အဆက္အသြယ္ မရွိသူေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ အခြင့္အေရး အုပ္စုေတြနဲ႔ ပတ္သက္မႈ မရွိသူေတြကေတာ့ လိုအပ္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကို ရယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ တံစိုးလက္ေဆာင္ ေပးရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သူတို႔က တ၀က္တပ်က္ေလာက္ပဲ ေက်နပ္အားရမႈ ရွိၾကပါတယ္။ အဆက္အသြယ္ လံုး၀မရွိသူ လူမ်ားစုႀကီးကေတာ့ မေပးမျဖစ္လို႔ ေပးရမယ့္ အခေၾကးေငြ (ဥပမာ က်န္းမာေရးအတြက္ ခဲြစိတ္ကုသခံရဖို႔) ေတြအတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ရွိသမွ် အရင္းအျမစ္ေတြ အားလံုးကို စုေဆာင္းရပါတယ္။

အဲဒီလို စုေဆာင္းတာေတာင္မွပဲ တႀကိမ္သာေပးႏုိင္ ဒါမွမဟုတ္ လံုး၀မေပးႏုိင္တာလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ထုတ္မသံုးႏုိင္သူေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ သိပ္မရွိသူေတြက ၀န္ေဆာင္မႈေတြ အသံုးျပဳခြင့္ကို ဆူပရာတက္စ္နည္းနဲ႔ ၀ယ္ဖို႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သလား ဆိုတာကိုလည္း သိရပါမယ္။
ပံုမွန္ ၀န္ေဆာင္မႈတခုကို ရဖို႔အတြက္ လူတခ်ိဳ႕က တျခားသူေတြထက္ ပိုၿပီးေငြေၾကးပိုမို ေပးေဆာင္ရတာ ရွိလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အထူးအခြင့္အေရးေတြကို ေငြေပး၀ယ္လို႔ ရေနလားဆိုတာကိုလည္း ေမးရပါမယ္။ ဒါေတြက အေရးႀကီးတဲ့ ကြာျခားခ်က္ေတြပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အရင္ျဖစ္ရပ္မွာ တရားစီရင္ေရး လမ္းေၾကာင္းကေန အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မဟာဗ်ဴဟာက မေအာင္ျမင္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ေနာက္ျဖစ္ရပ္မွာေတာ့ တရားစီရင္ေရး လမ္းေၾကာင္းကေန အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈက မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါတယ္။

တရားရံုးျပင္ပမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ျခင္း
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုတာ တေလာကလံုးမွာ ျဖစ္ေနတာပဲ၊ တခ်ိန္လံုး ျဖစ္ေနတာပဲ၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတုိင္းမွာ ျဖစ္ေနတာပဲ၊ လူ႔သဘာ၀က မေျပာင္းလဲႏုိင္သေရြ႕ ရွိေနမွာပဲလို႔ မၾကာခဏ ေျပာၾကပါတယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တခုလံုးက (“အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” သေဘာမ်ဳိး) သိမ္းက်ံဳး က်ဴးလြန္းေနတာလည္း ရွိပါတယ္။ တခါတေလမွာ လူတဦးတေယာက္က က်ဴးလြန္တာ (ဒါကလည္း ေနရာတိုင္းနီးပါးမွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္) လည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို က်ဴးလြန္မႈ ၂ မ်ိဳးကို ခြဲျခားသိျမင္ဖို႔က အေရးႀကီးေပမယ့္ အေပၚကလိုမ်ိဳး သိမ္းက်ံဳးေျပာဆိုပံု ေၾကာင့္ ခြဲျခားမျမင္ႏိုင္ဘဲ ေ၀၀ါးသြားတတ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲအဓိက ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ အဲဒီလို ေ၀၀ါးမႈမ်ိဳးကို လက္ခံလို႔မျဖစ္ပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီမိုက ေရစီစနစ္ေတြ တည္တံ႔ခိုင္ၿမဲမႈ မရွိေအာင္ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ”က ပိတ္ပင္တားဆီးထားႏိုင္လို႔ပါပဲ။ အေနာက္ႏုိင္ငံ ေတြ အမ်ားစုက “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ”ကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ဖို႔ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ တိုက္လည္း တိုက္ ဖ်က္ပစ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
(အလီနာ မြန္ဂ်ဴပစ္ပီဒီ (Alina Mungiu-Pippidi) သည္ ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံ၊ ဘူခါရက္စ္ၿမိဳ႕ရွိ Romanian Academic Society အဖြဲ႔၏ ဒါရိုက္တာ ျဖစ္သည္။ Freedom House ႏွင့္ United Nations Development Programme တို႔တြင္ အတုိင္ပင္ခံ ပညာရွင္လည္း ျဖစ္သည္။ Coalition for a Clean Parliament ၏ ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္ၿပီး ၎အဖြဲ႔သည္ ၂၀၀၄ ရိုေမးနီးယား ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခု စာတမ္းကို Journal of Democracy ႏွင့္ Johns Hopkins University Press တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူၿပီး Educational Initiatives (ပညာေရွ႕ေဆာင္) က ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ Educational Initiatives (www.eduinitiatives.org) အဖြဲ႔သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ား၊ အရည္အေသြးျမွင့္ သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးေနေသာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။)

No comments: