Monday, April 16, 2018

ကေလးမ်ားကို မွ်မွ်တတလုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္ သြန္သင္ေပးျခင္းေရးသားသူ Dr. Hlaing Min Ko Ko
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar.

မွ်မွ်တတျဖစ္ျခင္းသည္ လူမ်ားေန႔စဥ္ ဆက္ဆံၾကရာ၌ လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္ၿပီး ကေလးမ်ားအားလံုး သိထားရမည့္ အရာျဖစ္ပါသည္။ မွ်တျခင္းဆုိသည္မွာ သူ႔အလွည့္ ကိုယ္အလွည့္ေပးျခင္း၊ မွ်ေ၀သံုးစြဲျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ တျခားသူမ်ားစကားကို နားေထာင္ေပးျခင္း၊ ျပႆနာတစ္ခုအား အဖက္ဖက္မွသံုးသပ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ကေလးတစ္ဦးအား မွ်တစြာ လုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္ သင္ေပးျခင္းသည္ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ေစသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

မွ်တမႈႏွင့္ ဦးေႏွာက္

စိတ္ခံစားမႈကို အကူအညီေပးသည့္ ဦးေႏွာက္တြင္းမွ ဓာတုပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ စီရိုတိုနင္သည္ တရားမမွ်တမႈကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိရာတြင္ စိတ္ထဲစႏိုးစေႏွာင့္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ထင္ရပါသည္။ သုေတသနမ်ား၌ မမွ်တမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုန္႔ျပန္သည့္အခါ စီရိုတိုနင္ က်သြားေၾကာင္း သက္ေသျပထားပါသည္။

တစ္ျခားတစ္ဖက္မွၾကည့္လွ်င္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ တရားမွ်တမႈအေပၚ ခံစားခ်က္မ်ားသည္ ကိုယ္သိထားခဲ့သည့္ လူမႈေရးရာစည္းမ်ဥ္မ်ားေပၚ မမွီခိုေၾကာင္း ဆိုလိုပါသည္။ ၎သည္ ကၽြန္ႏ္ုပ္တုိ႔ဦးေႏွာက္၏ ေက်နပ္မႈအေပၚ တုန္႔ျပန္သည့္မရွိမျဖစ္ပံုစံတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အႏွိမ္ခံရသူေတြကို အႏိုင္ရေစခ်င္ၾကသည္ပဲ မဟုတ္ပါလား။

ကေလးငယ္မ်ားကို မွ်တမႈအေၾကာင္း သင္ၾကားသည့္အခါ အက်ိဳးရရွိႏိုင္မည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဘ၀၌ ကေလးမ်ားအတြက္ စံျပေကာင္းျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားပါ။ မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ လက္ဦးဆရာ၊ မိဘလုပ္သမွ်ကို ကေလးမ်ားက တစ္ခုမက်န္ မွတ္သားေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ တျခားသူမ်ားအေပၚ မိဘမ်ားက မွ်မွ်တတဆက္ဆံလွ်င္ ကေလးမ်ားကလည္း မိဘမ်ား၏အျပဳအမူကို အတုလိုက္ခိုးပါလိမ့္မည္။ လူတိုင္းကို မွ်တစြာဆက္ဆံလိုက္ပါ။

မိသားစုတြင္း၌ မွ်တမႈကိုသာ ဦးစားေပးပါ။ ဘ၀၌ ေဘာင္မ်ား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ကေလးမ်ားကိုသင္ၾကားႏိုင္ရန္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေနရာတက် ခ်ထားေပးပါ။ ကေလးမ်ား ရင့္က်က္လာသည့္အခါ အသက္ႏွင့္ ကေလးဖြံၿဖိဳးမႈေပၚလိုက္ၿပီး သင့္ေတာ္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးရပါမည္။

ကေလးလယ္ဗယ္ကိုလိုက္ၿပီး နားေထာင္ေပးမွ ကေလးက မိဘမ်ား သူ႔ကိုနားေထာင္ေနေၾကာင္း သိမည္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားကို နားေထာင္ေပးပါက သူတုိ႔သည္ အေရးပါေၾကာင္း သေဘာေပါက္မည္ျဖစ္ၿပီး တျခားသူမ်ား ေျပာသည္ကို နားေထာင္ေပးတတ္ပါလိမ့္မည္။ ကေလးမ်ားကို တုိက္ရိုက္ၾကည့္ၿပီး ေျပာပါ။

မွ်တစြာျပဳမႈျခင္းကို က်င့္သားရေစရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖန္တီးေပးပါ။ မုန္႔ပဲသြားေရစာမ်ားကို ေမာင္ႏွမခ်င္းခ်င္း ေ၀စားဖို႔ေျပာပါ။ ကိုယ္ႀကိဳက္တာကို မေရြးခ်ယ္ခင္ တျခားသူမ်ားကို ဦးစားေပးဖုိ႔ သင္ေပးပါ။ ရြယ္တူမ်ားႏွင့္ ေဆာ့ကစားသည့္အခါ မွ်တမႈကို သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ အခြင့္အေရး ပိုရေစႏုိင္ပါသည္။

ဇာတ္ကားမ်ား၊ ကေလးဖတ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ သူတို႔လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္ မွ်တျခင္း မမွ်တျခင္း အျပဳအမူမ်ားကို ရွာေဖြေပးပါ။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားကို ကေလးႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးပါ။ “သူ အဲလိုလုပ္မယ့္အစား ဘယ္လိုလုပ္သင့္လဲ” ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းက ကေလးမ်ားကို မွ်တျခင္းအေၾကာင္း ေတြးႏုိင္ဖို႔ရာ အားေပးအားေျမွာက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ကေလးမ်ား မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္တတ္မႈ ရွိမရွိ ေလ့လာပါ။ သင္သတိထားမိေၾကာင္း သူတို႔ကို အသိေပးပါ။ တျခားသူမ်ားအေပၚ မွ်မွ်တတ ဆက္ဆံေနေၾကာင္းေတြ႔လွ်င္ ကေလးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေလးစားေၾကာင္း ျပသပါ။ သူတို႔လုပ္ပံုသည္ မွ်တေၾကာင္း၊ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ား လိမၼာသည့္အခါ ဘယ္ေလာက္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ရေၾကာင္း ေျပာေပးပါ။

ကေလးမ်ားႏွင့္ ကစားေပးပါ။ မွ်တမႈအရည္အခ်င္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးႏုိင္မည့္ ကစားနည္းမ်ားကို ကစားပါ။ အႏိုင္အရံႈးႏွင့္ ပါတ္သတ္လာသည့္အခါ အားကစားစိတ္ဓာတ္ ရွိရမည့္ပံုကို ျပသေပးပါ။ ကစားေနစဥ္ ကေလးမ်ားကလည္း တျခားသူမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ပါသည္။

မိဘမ်ားမွ ကေလးမ်ားကို မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္တတ္ေစရန္ ပံုသြင္းသင္ၾကားသည့္အခါ တန္ဖိုးရွိသည့္ အက်င့္သီလကို ထူေထာင္ေပးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Credit : Hello ဆရာ၀န္

No comments: