Monday, July 30, 2012

မ်က္မွန္တပ္စရာမလိုေအာင္ ေလဆာနည္းျဖင့္ မ်က္စိပါ၀ါျပဳျပင္ျခင္း


လူတိုင္းရဲ႕မ်က္စိထဲမွာ သဘာ၀မွန္ဘီလူးရွိပါတယ္။ ဒီမွန္ဘီလူးဟာ ခံုးလြန္း၍ မ်က္လံုးအိမ္ရွည္ေသာအခါ ပံုရိပ္သည္ ျမင္လႊာ(Retina) ၏ေရွ႕တြင္ ထင္ေနေစတဲ့အတြက္ ထင္ထင္ရွားရွား မျမင္ရေတာ့ပါ။ ယင္းကို Myopia လို႕ေခၚပါတယ္။ အလားတူပဲ မွန္ဘီလူးခြက္လြန္း ေန၍ မ်က္လံုးအိမ္တိုေသာအခါ ပံုရိပ္မ်ားမွာ အျမင္အာရံုလႊာရဲ႕ေနာက္မွာ က်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ပံုရိပ္မ်ားကို ထင္ရွားစြာမျမင္ရေတာ့ဘဲ ၀ါးေနတတ္ျပန္ပါတယ္။ Hyperopia လို႕ေခၚပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မ်က္ၾကည္လႊာ၏ မ်က္ႏွာျပင္ အခံုးအခြက္ မညီညာေသာေၾကာင့္ ဆလင္ဒါေစာင္းေနခဲ့လွ်င္လည္း ပံုရိပ္ဟာ ရႊဲ႕ေစာင္း (Distorted) ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ Astigmatism လို႕ေခၚပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းကုသေပးတဲ့နည္းကေတာ့ ထိုသူကို သင့္ေတာ္တဲ့ ပါ၀ါမ်က္ကပ္မွန္မ်ားရွိေသာ မ်က္မွန္မ်ားတပ္ဆင္ေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္စိအမ်ိဳးအစားေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသလို မ်က္မွန္ကိုင္းေတြလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိလာခဲ့ရာ လြန္စြာက်ယ္ျပန္႕လွေသာ မ်က္စိက်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ၾကီးတစ္ခု ပင္ ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ပါတယ္။
သိပၸံနည္းပညာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် မ်က္မွန္တပ္စရာမလိုေတာ့ဘဲ ေလဆာေရာင္ျခည္ျဖင့္ လိုအပ္သည့္ မ်က္စိပါ၀ါအတိုင္း ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေသာ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Lasik (Laser Assisted in Situ Keratomileusis) နည္းပညာေပၚေပါက္လာခဲ့ျပီး ကမၻာေပၚ မွာ ပထမဦးဆံုး နည္းျဖင့္မ်က္စိပါ၀ါ ျပဳျပင္ေပးေသာ ကုသမႈကို ၁၉၈၉ခုႏွစ္၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Lasik အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာဦးျမေအာင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

ဆရာၾကီးရဲ႕ ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းခ်က္အရ လူတို႕၏ မ်က္စိတြင္ မ်က္ၾကည္လႊာ Cornea ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါမ်က္ၾကည္လႊာတြင္ အလႊာ၅ခု ပါရွိသည့္အနက္ Stroma အလႊာေနရာအထိေရာက္ေအာင္ Microkeratome ဆိုတဲ့ ဓားေလးနဲ႕ခြာလိုက္ရေၾကာင္း၊ အေ၀းမႈန္ျဖစ္ပါက Minus Power ကို ေလွ်ာ့ေပးေၾကာင္း၊ အနီးမႈန္ျဖစ္ေနလွ်င္ Plus Power ကိုေလွ်ာ့ေပးေၾကာင္း၊ ဆလင္ဒါေစာင္းေနလွ်င္လည္း တည့္မတ္ သြားေအာင္ လုပ္ေပးေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။

ဆရာၾကီးက "မ်က္ၾကည္လႊာ (Cornea) Flat ျဖစ္ေနရင္ နည္းနည္းေလးခံုးသြားေအာင္ေဘးပတ္ပတ္လည္ေနရာေတြကို ေလဆာနဲ႕ျပဳျပင္ ေပးတယ္။ သိပ္ခံုးေနတဲ့ မ်က္ၾကည္လႊာဆိုရင္ အလယ္ပိုင္းက ခံုးေနေသာေနရာကို ေလဆာျဖင့္ ေျပျပစ္သြားေအာင္ ျပဳျပင္ေပးရပါတယ္။ ဆလင္ဒါရွိရင္ေတာ့ Axis ၀င္ရိုးတန္းကိုေျပသြားေအာင္ Neutralise လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးရင္ေတာ့ အေပၚယံ မ်က္ၾကည္လႊာ အလႊာ (Anterior Flat) ကို ျပန္အုပ္ေပးခဲ့တယ္" လို႕ေျပာျပပါတတယ္။

ဆက္လက္၍ "Microkeratome ကိုလက္နဲ႕ပဲ ခ်ိန္ျပီး မ်က္ၾကည္လႊာေပၚမွာ လိုခ်င္တဲ့ေနရာအရြယ္အစားရေအာင္ လုပ္ရတယ္။ အထူး သျဖင့္ မ်က္ၾကည္လႊာရဲ႕ အထူ Thickness of Cornea ေပၚမူတည္ျပီး အနည္းဆံုးမ်က္ၾကည္လႊာအထူ ၃ပံု၁ပံုေလာက္ ခ်န္ထားေပး ရတယ္။ ဥပမာ - မ်က္ၾကည္လႊာ ၅၀၀ မိုက္ခရိုမီလီမီတာရွိရင္ ၁၅၀ေလာက္ကိုေလဆာနဲ႕စားလိုက္တဲ့အခါ ၃၅၀ေလာက္ က်န္တယ္" လို႕ေျပာျပပါတယ္။

Lasik ကုသမႈမစခင္ကတည္းက မ်က္ၾကည္လႊာ၏ အထူအပါးကိုတိုင္းျခင္း၊ ေလဆာျဖင့္ စားရမည့္အထူကို တြက္ခ်က္ျခင္း စသည္တို႕ အားျပဳလုပ္ကာ အခ်က္အလက္ data မ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ ထည့္သြင္းေပးရေၾကာင္း သိရပါတယ္။
အေ၀းမႈန္သူမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးျပီးတဲ့အခါ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ စာဖတ္ရန္ အနီးၾကည့္မွန္ဘီလူးလိုေနေသးသည့္အတြက္ ပါ၀ါထည့္ ျပီး Cornea Inlay လုပ္ေပးျပီးမွ Flat ကိုျပန္အုပ္ေပးရေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။

အေ၀းမႈန္ေရာ အနီးမႈန္ပါ ရွိေနသူမ်ားအတြက္ မ်က္မွန္တပ္ရသူမ်ားတြင္ Multi focal lenses ထည့္သကဲ့သို႕ သေဘာတရားခ်င္း အတူ တူျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာျပပါတယ္။

Lasik နည္းျဖင့္ မ်က္စိမွန္ဘီလူး ပါ၀ါျပဳျပင္ေပးတဲ့အခါ အဆိုပါ လူနာမ်ားအေနနဲ႕ ေဆးရံုတက္စရာမလိုဘဲ ျပင္ပလူနာအျဖစ္ ကုသမႈေပး ႏိုင္ေၾကာင္း ၊ ထံုေဆးေပး၍ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ Lasik ျဖင့္ မ်က္စိပါ၀ါျပဳျပင္သူမ်ားအေနနဲ႕ ဘယ္အသက္အရြယ္မွာ လုပ္သင့္သလဲဆိုတဲ့အခ်က္ကိုလည္း ေျပာျပပါတယ္။

အသက္အရြယ္ကေတာ့ အသက္ ၁၈ႏွစ္ေက်ာ္မွပဲလုပ္သင့္ပါတယ္။ မ်က္ၾကည္လႊာဖြံ႕ျဖိဳးမႈက အသက္၁၈ႏွစ္ေရာက္မွ ျပီးဆံုးသြားတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအသက္ထက္ငယ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္ခဲ့ရင္ မ်က္စိပါ၀ါက မမွန္ေသးတဲ့အတြက္ ထပ္ေျပာင္းသြားတဲ့အခါ Lasik ေနာက္တစ္ ၾကိမ္ျပန္လုပ္ရတတ္ပါတယ္။

မ်က္မွန္ပါ၀ါတိုင္းၾကည့္လွ်င္ အေ၀းမႈန္ (-14.00) အထိလည္းေကာင္း၊ အနီးမႈန္ (+8.00) အထိလည္းေကာင္း၊ ဆလင္ဒါ (-4.00)ကို Lasik ျဖင့္ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ဒီကုထံုးကို အေ၀းမႈန္သမားမ်ားလုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာျပပါတယ္။
Lasik ကုထံုးခံယူလွ်င္ ခြဲစိတ္ခန္း၀င္သကဲ့သို႕ လူနာ၊ဆရာ၀န္ႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားပါ ပိုးသန္႕စင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။

နဂုိကတည္းက မ်က္လံုးေျခာက္ေသြ႕ေလ့ရွိသူ Dry Eye ဆိုပါက ဒီကုထံုးခံယူျပီးတဲ့ေနာက္ သဘာ၀မ်က္ရည္ႏွင့္တူေသာ အရည္မ်က္စဥ္း တစ္မ်ိဳးကို ပုိခတ္ရတတ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အသည္းေရာင္အသား၀ါ Bပိုး၊ C ပိုး ႏွင့္ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳရွိသူမ်ားလည္း Control လုပ္ျပီး Lasik ကုထံုးကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္အျမင္ အာရံုမွာ ေရာဂါတစ္ခုခုရွိေနျခင္း၊ ေရတိမ္ေရာဂါ၊ မ်က္ၾကည္လႊာေရာဂါရွိခဲ့လွ်င္ မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ Lasik ကုထံုးကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက စတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ပထမဦးဆံုး Lasik ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့တစ္ခုတည္းေသာ မ်က္စိအထူးကုေဆးခန္းကေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တာေမြျမိဳ႕နယ္ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းမွာ ရွိေသာ iQ Vision မ်က္စိအထူးကုေဆးခန္းၾကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ယေန႕အထိ လူနာ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ကုသမႈျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျပီးျပီျဖစ္ျပီး ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္မႈေတြလည္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

iQ Vision ေဆးခန္းမွ Lasik ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားရရွိထားသည့္အျပင္ တန္ဖိုး ၾကီးမားလွေသာ Lasik ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ စက္ၾကီးဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ျဖစ္ျပီး စက္ကိရိယာကိုင္တြယ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအထိ ေစလႊတ္ကာ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း iQ Vision အထူးကုေဆးခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ျဖည့္စြက္ေျပာျပခဲ့ ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားသို႕သြား၍ Lasik ကုထံုးခံယူမယ္ဆိုလွ်င္ ကုသစရိတ္အျပင္ ဟိုတယ္စရိတ္၊ ေလယာဥ္စရိတ္မ်ား ထပ္မံကုန္က်ႏိုင္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ iQ Vision မွာေတာ့ အဆိုပါႏႈန္းထက္အမ်ားၾကီးသက္သာေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ေပးတယ္လို႕ သိရေၾကာင္းေဖာ္ျပရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

ေမာင္ (ေဆးတကၠသိုလ္)
Credit: Health Digest Journal Vol.9, No 1, 9-11-2011

Clinic Address - iQ Vision (International Quality Eye Care Center)
(S-15) ,ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ဖုန္း - 01-554010 ၊ 401208 ၊ SSC – 09-8614572, WC – 09-8614570

No comments: