Monday, September 12, 2016

Multi-Level Marketing သမားေတြ စည္းရံုးသလုိ လူတုိင္းခ်မ္းသာႏုိင္မွာလား

Multi-Level Marketing သမားေတြ
စည္းရံုးသလုိ လူတုိင္းခ်မ္းသာႏုိင္မွာလား
===========================

Network Marketing ကုမၸဏီတခုက လူတိုင္းခ်မ္းသာႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း ၎တို႔တြင္ရိွသည္ဟုေျပာလာလွ်င္ ယံုၾကည္ႏိုင္ပါသလား။ တိုင္းျပည္ခ်မ္းသာမည္၊ မခ်မ္းသာမည္ထက္ ထိုတိုင္းျပည္ေန လူတိုင္းခ်မ္းသာရမည္ဟု ဆိုပါသည္။

 လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Network Marketing ကုမၸဏီမ်ားက လူအမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာအင္တိုက္အားတိုက္လုပ္ ေဆာင္လာေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ လမ္းေဘးေဈးသည္မွအစ ဆရာ၀န္၊ အင္ဂ်င္နီယာစသည့္ ပညာတတ္
အသိုင္းအ၀ိုင္းအထိ 'ဒါရိုက္တာ'ဟူေသာ ရာထူးအိပ္မက္၊ တလသိန္း ၃၀ ရရိွ မည္ဆိုသည့္ အိပ္မက္ကို မက္ေနၾကသည္။

Network Marketing လုပ္ငန္းကို ယခင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္းစက္မ်ားေၾကာင့္ စက္ဆုပ္ရံြရွာသူ အမ်ားအျပား ရိွေနခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ Network Marketing အား စိတ္၀င္စား၍ လုပ္ကိုင္ေနသူ ေပါင္းသိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရိွေနျပီျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ MCC ခန္းမတြင္ Unicity ထုတ္ ကုန္မ်ားနွင့္
ပတ္သက္၍ Network Marketing ပဲြတပဲြက်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းပဲြအား သာမန္ကာလံွ်ကာထင္ထားခဲ့ေသာ္လည္း လူဦးေရ ၆၀၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တက္ေရာက္လိုသူတိုင္း အခမဲ့ တက္ေရာက္
ခြင့္ရရိွျခင္းမဟုတ္ဘဲ တဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ လက္မွတ္တေစာင္၀ယ္ယူမွ တက္ေရာက္ခြင့္ရရိွသည္။ လူဦးေရ ၆၀၀၀ ခန္႔ MCC ခန္းမအေပၚ ထပ္၊ ေအာက္ထပ္အျပည့္ တက္ေရာက္လာသည့္သူမ်ားအား မည္သည့္အရာမ်ားက ဆဲြေဆာင္ထားပါသနည္း။

ပဲြစတင္သည္ႏွင့္ Unicity ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ထိေတြ႕ခြင့္ရသူမ်ားသည္ ေလာကတြင္ ကံအေကာင္းဆံုးလူမ်ားျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီႏွင့္ လက္တဲြ၍ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရသူ
မ်ားသည္လည္း မဟာအခြင့္အေရးရရိွသူမ်ားကဲ့သို႔ တင္စားခဲ့ၾက သည္။

လူ႔ဘ၀တြင္ ေငြေၾကး၊ အခ်ိန္၊ က်န္းမာေရးျပည့္စံုမွဘ၀သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္း
သည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းအခ်က္အား Unicity ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ Network Marketing လုပ္သည့္သူတိုင္းရရိွႏိုင္မည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

တင္ဆက္မႈပံုစံမ်ားတြင္ Unicity ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ား၊ သုေတသနျပုလုပ္ထားခ်က္မ်ား၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဘးထြက္
ဆိုးကို်းမရိွဆိုသည္မ်ားအား ဆရာ၀န္တဦးက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ကုန္မ်ားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ခံခ်က္
မ်ားျဖင့္ဟုေျပာျပျပီး ေဆး သိပၸံေလာက၏ဘုရင္ဟု တင္စားသည့္ Rexall ကုမၸဏီ၏ အမွတ္တံဆိပ္ကို ေရျဖင့္ေဖ်ာ္ေသာက္လွ်င္ပင္ က်န္းမာေရးေကာင္းေၾကာင္းေျပာျပီး ဆရာ၀န္ေလာကတြင္ ထင္ရွားသည္ဟုလည္းဆို၏။

လူထု၏က်န္းမာေရးထက္ အသင္း၀င္သူမ်ား ဘယ္လိုၾကီးပြားခ်မ္းသာမည္၊ ဘယ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားရမည္ဟုသာ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈကို သိရသည္။ သည္အတိုင္းဆိုလွ်င္ ေဆး၀ါးအေနျဖင့္ ေဆးရံုမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ားမလိုေတာ့ဟု ယူဆရမလို ျဖစ္ေနသည္။

ထို႔ေနာက္ Network Marketing ၏ Multi Level Marketing (MLM) ေဈးကြက္ဆင့္ပြားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ား၏ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားခဲ့ရခ်ိန္မွ ေအာင္ျမင္မႈ အသီးအပြင့္မ်ား ခံစားရပံုမ်ားကို အမ်ားအားက်ေလာက္ေအာင္ တင္ ဆက္ျပသည္။

ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ျမဳိ႕မွ အမ်ဳိးသမီးတဦးသည္ ယင္းေဆးကုမၸဏီ၏ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေဈးကြက္ဆင့္ပြားစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းအား အယံုအၾကည္မရိွဘဲ သူမ၏အမ်ဳိးသားမွ အၾကိမ္ၾကိမ္လုပ္ေဆာင္ ရန္ေျပာၾကားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း စိတ္မ၀င္စားဘဲေနခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ စိတ္မ၀င္စားဘဲေနခဲ့ ရာမွ ၎၏အမ်ဳိးသားက မန္ဘာအဖဲြ႕၀င္အျဖစ္၀င္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျပီး ျပင္သစ္ခရီးစဥ္ကို တကိုယ္တည္းသြား မည္ဟုဆိုသျဖင့္ ခြင့္မျပဳလိုျခင္းေၾကာင့္ ၎ပါလိုက္ပါနိုင္ရန္ လိြဳင္ေကာ္သို႔သြားေရာက္ကာ ေဈးကြက္စတင္ခဲ့ သည္ဟုဆိုသည္။

သူ၏ဘ၀အိပ္မက္တြင္လည္း မိသားစုႏွင့္အတူတကြ ရိွခ်ိန္မ်ားစြာလိုခ်င္သည္ဟု ဆိုသည္။ သူ၏ဖခင္သည္ ေမာ္ခီ်းဘက္တြင္ မိုင္းတြင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနျပီး ဥယ်ာဥ္စိုက္ပို်းေရး ၀ါသနာပါသည့္အတြက္ ဧက ၁၀၀ ၀ယ္ယူကာ နဂါးေမာက္စိုက္ခင္း စိုက္ပို်းထားသည့္လုပ္ငန္းလည္းရိွသည္ဟု ဆိုသည္။

သူ၏ မိခင္ သည္ သူတို႔ျမိဳ႕နယ္၏ မသိသူမရိွသည့္ ဆီစက္ကိုပိုင္ဆိုင္ထားျပီး သူကိုယ္တိုင္လည္း လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕တြင္ ေဈးဆိုင္တခုကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ထားသည္ဟုဆိုသည္။

ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရိွေနေသာ္လည္း အခ်ိန္နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ မိသားစုခ်င္း မ်က္ႏွာစံုညီ ထမင္းစားရန္ပင္ အခက္အခဲရိွျပီး ့ Unicity ၏ Happy Life Project ကို စိတ္၀င္တစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့ျပီး သူ၏ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ျပင္သစ္သို႔ အခမဲ့ခရီးသြားခြင့္ရခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ယခု MCC သို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ လူမ်ား အေနျဖင့္ လာမည့္ေလးလတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုဆာကာခရီးစဥ္အတြက္ အိပ္မက္မက္ခြင့္ရိွေၾကာင္းကိုပါ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအစီအစဥ္တြင္ လူသားမ်ားသည္ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ အႏွစ္ ၄၀ ခန္႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရေသာ္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္သည့္ဘ၀ကိုမရရိွ၊ မခံစားခဲ့ရဘဲ အခိ်န္မ်ား ကုန္ဆံုးသြားသည္ဟုဆိုသည္။ Unicity ၏ Happy Life Project သည္ သံုးလမွ ေျခာက္လအတြင္း ၾကဳိးစားလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ လစဥ္၀င္ေငြ သိန္း ၃၀ ခန္႔ရရိွျပီး သံုးႏွစ္ျပည့္သည့္အခိ်န္တြင္ ပင္စင္ရရိွ ကာ အလုပ္လုပ္ရန္ မလိုေတာ့ဟု ဆိုသည္။

ထို Happy Life Project ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ား၊ ခံစား စံစားေနရသည့္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေအာင္ ျမင္ေနသူမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား တင္ဆက္ျပသခဲ့ျပီး ဘ၀တြင္ ၾကဳိက္ႏွစ္သက္သည့္ ကြန္ဒိုမ်ားကို စိတ္ၾကဳိက္၀ယ္ယူခြင့္၊ စိတ္ၾကဳိက္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူခြင့္ ၊ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားသို႔ အခမဲ့လည္ပတ္ ခြင့္ရျခင္းသည္ လူသားဘ၀တြင္ မေကာင္းေပဘူးေလာဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာ တက္ေရာက္သူတိုင္းမွ ေကာင္းမြန္ သည္ဟု တညီတညြတ္တည္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကေလသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လူတဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ျဖင့္ MCC ခန္းမၾကီးတခု လံုး ရံုျပည့္ရံုလံွ်တက္ေရာက္လာသည္အထိ ဆဲြေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ၎တို႔၏ အရည္အခ်င္းမွာ ခီ်းက်ဴးစရာေပ။

ေဟာေျပာပဲြ တင္ဆက္ပဲြအျပီးတြင္ မိမိမန္ဘာအဖဲြ႕၀င္အခ်င္းခ်င္းစုစည္းကာ ယေန႔တက္ေရာက္ရသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအားေျပာျပေစခဲ့ျပီး တက္ေရာက္လာသူတိုင္းနီးပါးမွာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မနက္ျဖန္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္သြားရမည့္ ဒါရိုက္တာတဦးအျဖစ္ အထင္ေရာက္သြားၾကသည္
ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

MCC တြင္ က်င္းပသည့္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ပဲြစဥ္တက္ရံုျဖင့္ လူ႔ဘ၀ၾကီးတြင္ မေသဆံုးသင့္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ ကန္ေတာ္ၾကီးပတ္လမ္းရိ Dolphin စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ သင္တန္းကို တက္ေရာက္ျပီးမွသာ လူ႔ဘ၀သည္ ေသဆံုးသင့္သည္ဟုဆိုျပန္၏။

ယင္းသင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ လက္မွတ္ တေစာင္ က်ပ္ ၁၅၀၀၀ ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး လက္မွတ္အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ေသာေၾကာင့္ အျမန္၀ယ္ယူ သင့္သည္ဟု အၾကံျပဳျပန္၏။ ယင္းအတြက္ Dolphin စားေသာက္ဆိုင္တြင္ တက္ေရာက္ခြင့္လက္မွတ္တေစာင္ ၀ယ္ယူခဲ့ျပီး ေလ့လာဦးမည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသည္။

 ပဲြတက္ျပီး သူမ်ား၏အျပန္ မ်က္၀န္းမ်ား၌ မၾကာမီ သူေဌးျဖစ္ရေတာ့မည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ားအား ျမင္ေတြ႕ေနရျပီး အားလံုးသည္ တက္ၾကြေနၾကသည္။ ထိုင္း ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ရွင္းျပသည္မ်ားကို စကားျပန္မ်ားမွတဆင့္ အားတက္သေရာ နားေထာင္ေနေသာ လူအုပ္စု မ်ားလည္း ဟိုတစု ဒီတစု ေတြ႕ျမင္ေနခဲ့ရသည္။

MLM ေခၚ ေဈးကြက္ဆင့္ပြားစနစ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ယခင္ကလည္းရိွခဲ့ဖူးရာ အဆံုးသတ္၌ အလိမ္အညာ မ်ားျဖင့္ အခ်ည္းႏီွးသာ ျပီးဆံုးခဲ့သည္မ်ားကို သတိရမိ၏။ ဆင့္ပြားေဈးကြက္၏သေဘာအရ လူတဦးအဖဲြ႕၀င္ျပီး ပါက မိမိလက္ေအာက္တြင္ လူငါးဦး ထပ္မံရွာေဖြစုေဆာင္းျပီး ၎ငါးဦးမွ လူငါးဦးစီ ထပ္မံရွာေဖြေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဈးကြက္ျဖန့္ျဖူးသည့္ကုမၸဏီမွ စားသံုးသူအထိ အဆင့္မ်ားျဖတ္သန္းရသည္။

 ေနာက္ဆံုး စားသံုး သူမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္သည့္ေဈးႏႈန္းထက္ မ်ားစြာျမင့္မားသည့္ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူစားသံုးရျခင္းျဖစ္သည္။ အကို်းခံစား ခြင့္ရိွသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အထက္အဆင့္ဆင့္မွ ေအာက္ေျခသို႔ အျမတ္မ်ားစြာယူသည့္ လုပ္ငန္း စဥ္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ တင္ဆက္မႈမ်ားတြင္လည္း အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရသည္ကို မစားရ၀,ခမန္းၾကားေနရ၏။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း တရား၀င္သည္ဟု ေျပာၾကားျပီး MLM ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ မည္သည့္ဌာနမွေပးခဲ့သည္ ဆိုျခင္းကို တလံုးတပါဒမွ ထည့္သြင္းေျပာၾကား
ထားျခင္းမရိွေပ။ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံ ၄၅ ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းဟု ေျပာၾကားထားျပီး ယင္း ၄၅ ႏိုင္ငံအနက္ ျမန္မာျပည္၏
 ေရာင္းအားသည္ အဆင့္-၁ ျဖစ္သည္ဟု ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ
 ေျပာၾကားထားသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ Dolphin စားေသာက္ဆိုင္တြင္ က်င္းပေသာသင္တန္းသည္ သင္တန္းသား အဆင့္ သံုးဆင့္ခဲြထားျပီး ပထမဦးဆံုးတက္ေရာက္လာသူမ်ားအား Class-1 အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။

ယင္း Class-1 တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား မိမိတို့သည္ ငါးနွစ္သား ကေလးငယ္တဦးအျဖစ္ ခံယူထားရန္လည္း ညႊန္ၾကား ထားသည္။
သင္တန္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ How to Get Start ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အခ်က္ ၈ ခ်က္အား သင္ျပေပး သည္။

သင္ၾကားသည့္ ပံုစံမွာလည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္သူမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား ယမန္ေန႔ကကဲ့သို႔ပင္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ျဖင့္ တင္ဆက္ခဲ့သည္။ သင္တန္း Class သံုးခုတြင္ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၇၀၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ ၾကသည္။ လူတဦးလွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀၀၀ ေပးရျပီး အခန္းထဲတြင္ ၎တို႔စိတ္ၾကဳိက္ Marketing လုပ္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းသည္လည္း မေသးဟု ခံစားမိ၏။

သင္တန္းတြင္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ကို နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီထိ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ရာ ပရိသတ္အား ျငီးေငြ႕မႈမရိွေစရန္ Marketing လုပ္ႏိုင္သည္က အံ့ၾသဖြယ္ပင္ ျဖစ္၏။

စတင္ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈအတြက္ ၁၀၀ PV အတြက္ က်ပ္ တသိန္းေက်ာ္ဖိုး၊ ၂၀၀ PV အတြက္ က်ပ္သံုးသိန္း ေက်ာ္ဖိုး၊ ၅၀၀ PV အတြက္ က်ပ္ရွစ္သိန္းေက်ာ္ဖိုး စာရင္းဖြင့္ႏိုင္ပိတ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းအခ်က္ ၈ ခ်က္ ပါ အိပ္မက္ႏွင့္ ပန္းတိုင္ရရိွျခင္းက လူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္အလုပ္လုပ္ ျခင္းမ်ားစသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။
ေအာင္ျမင္ျပီးသား လူမ်ား၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ယွဥ္ကာ တင္ဆက္ခဲ့ျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ ၀င္ေရာက္သင္တန္းပို႔ခ်သည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားအတြက္ ငါးႏွစ္သား၏အေတြးအေခၚ အယူအဆျဖင့္ လက္ခံရန္ လမ္းညႊန္မႈေပးခဲ့သည္။ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ား၏ရလဒ္မ်ားအား လိုခ်င္ပါက သူတို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္ အတိုင္း အလြယ္တကူလုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ညႊန္ျပျပီး ယခုသင္တန္းတက္ျပီးပါက Class-2 သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ျဖစ္ျပီး မတက္ေရာက္ျဖစ္လွ်င္ ဒီတသက္ မေသထိုက္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းထက္ပိုပါက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ Camp ကပို၍ တက္ထိုက္ျပီး ယင္း Camp မတက္ေရာက္လွ်င္လည္း ဒီဘ၀၌ မေသထိုက္ေသးဟု ဆိုရိုးစကားပင္ရိွသည္ဟု ဆိုျပန္သည္။

ထိုအေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေျပာၾကားခ်ိန္တြင္ ပုဂံမွလာသူမ်ား၊ မနၱေလးမွ၊ သရက္မွ စသျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ေနရာအႏံွ႔ အျပားမွလာသူမ်ားအား ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ယင္းအထဲမွ ကိုရီးယားသို႔သြားရန္ စီစဥ္ထားသူမ်ားလည္း ခရီး စဥ္အား ဖ်က္လိုက္သည္။

 လက္ရိွရန္ကုန္တြင္ သိန္းဆယ္ခီ်၀င္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း အလုပ္ထြက္ေတာ့ မည္။ လမ္းေဘးေဈးေရာင္း သူမ်ားလည္း ေဈးေရာင္းျခင္းထက္ ယခုအလုပ္အား ေဇာက္ခ်လုပ္ေတာ့မည္ စသျဖင့္ လက္ရိွရည္ရြယ္ခ်က္ထက္ ဘ၀အခ်ဳိးအေကြ႕အျဖစ္ Network Marketing လုပ္ေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။

 အားလံုးသည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ဒါရိုက္တာဟု အထင္ေရာက္ရိွသြားၾကျပီး ၎ထက္အဆင့္ ျမင့္သည့္ ရာထူးမ်ားအား တဆင့္ခ်င္းတက္ေရာက္ႏိုင္မည္ဟု အထင္ရိွေနၾကေလသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ေဒးကာနက္ဂီ်၏စာအုပ္ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏု ဘာသာျပန္သြားသည့္ လူေပၚလူ ေဇာ္လုပ္နည္း (၀ါ) မိတၱဗလဋီကာကိုသာ သြားသတိရမိသည္။

Network Marketing လုပ္ငန္းသည္ ၎တို႔ေျပာသကဲ့သို႔ လူသားမ်ား၏ဘ၀အား အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲ ခြင့္ရမည္ေလာ၊ ၎လုပ္ငန္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ရလဒ္ အမွန္တကယ္ရမည္ ေလာ၊ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၅ ႏိုင္ငံထက္ အဆင္းရဲဆံုးစာရင္း၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဘယ့္ေၾကာင့္ ေရာင္းအား နံပါတ္-၁ ျဖစ္ရသလဲ၊ MLM သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွ၊ မရိွ မည္သူ႔ခြင့္ျပဳခ်က္ရခဲ့သလဲစသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအျပင္ ယခင္က သာဓကေပါင္းမ်ားစြာအား ဆင္ျခင္မိျပီး MLM ေဈးကြက္အတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရိွလာခဲ့ပါသည္။ မၾကာမီ ရန္ကုန္ျမဳိ႕လယ္ေကာင္ (ဆာကူရာတာ၀ါအတြင္း) က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ လိမ္လည္သြား သည္ကိုပင္ အသာတၾကည္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

 ယင္းထုတ္ကုန္မ်ား၏ ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္းအား မေ၀ဖန္လိုေသာ္လည္း MLM ၏ လူတိုင္းခ်မ္းသာခြင့္ရိွႏိုင္သည္ဆိုသည့္ ဆဲြေဆာင္မႈအတြက္
 ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

မိမိအား ပဲြအတြင္းသို႔ ေခၚယူခဲ့သူအား စကားတခြန္းသာ ေျပာခဲ့မိသည္။ ''ကိုယ့္ယံုၾကည္ခ်က္ကိုေတာ့ မစြန္႔ လႊတ္ပါနဲ႔၊ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ကိုလည္း မစည္းရံုးပါႏွင့္''ဟုသာ ေျပာခဲ့မိသည္။ ေကာင္းလြန္းလွ်င္ အမွန္မျဖစ္ႏိုင္-
 ‘Too good to be true’ ဆိုေသာ အဂၤလိပ္စကားကိုလည္း သတိရမိသည္။

ကိုခက္
News Watch ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္

၂၀၁၅ စက္တင္ဘာလ News Watch (ေစာင့္ၾကည့္)သတင္းဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးအားျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။

No comments: