Wednesday, September 7, 2016

ျမန္မာႏိုင္ငံက အခ်မ္းသာဆံုးသတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်မ္းသာဆုံး သူေဌးမ်ားအေၾကာင္း
-

1. ဦးေဇာ္ေဇာ္
-
အသက္ – ၄၈
-
အဓိလုပ္ငန္း – မက္စ္ျမန္မာ ဂ႐ု(ပ္) Max Myanmar Group
-
အဓိက လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား – ဘဏ္၊ ဟိုတယ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေလာင္စာဆီ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမားႏွင့္ ရာဘာလုပ္ငန္းမ်ား
-
ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဂ်င္နေရတာမီးစက္မ်ား တင္သြင္းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ျပန္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားေတြက တျဖည္းျဖည္း က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဘာလံုးကြင္း ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းအပါအဝင္ စစ္အစိုးရနဲ႔ နီးစပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ကို အေမရိကန္က နာမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဦးေဇာ္ေဇာ္ဟာ ကေလးေဆး႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာ ေဆးခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေရေဘးသင့္ ဧရာဝတီတုိင္းတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကဲ့သို႔ လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ ၎ႏွင့္ ၎၏ ကုမၸဏီပံုရိပ္ကို နာမည္ဆိုးမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ႀကဳိးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ မက္စ္ျမန္မာ ဂ႐ု(ပ္) Max Myanmar Group ၏လုပ္ငန္းမ်ားထဲ၌ ပါဝင္လာခဲ့ေသာ မက္စ္ဓာတ္ဆီဆုိင္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အသစ္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႏိုဗိုတယ္ ဟိုတယ္ Novotel Hotel ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မွ ရာဘာစိုက္ခင္းတုိ႔က သိသာထင္ရွားလာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
-
2. ဦးစတီဗင္ေလာ (ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္)
-
အသက္ – ၅၇
-
အဓိလုပ္ငန္း – ေအးရွားေဝါ ကုမၸဏီ Asia World Company
-
အဓိက လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား – ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေလယာဥ္ကြင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ စြမ္းအင္၊ အိမ္ၿခံေျမ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
-
ဦးစတီဗင္ေလာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသမိုင္း၌ အင္အားအေတာင့္တင္းဆံုး မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူးသူ ေလာ္စစ္ဟန္၏သား ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သားအဖႏွစ္ဦးသည္ ေအးရွားေဝါ ကုမၸဏီကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေရာင္းခ်မႈကို ဖုံးကြယ္ရန္ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။ ဦးစတီဗင္ေလာက အေဖျဖစ္သူ၏ ဘိန္းအင္ပါယာလုပ္ငန္းကို စြန္႔ခြာၿပီး တရားဝင္လုပ္ငန္းမ်ားဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။ ေအးရွားေဝါသည္ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ အဓိက ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္း၌ ပါဝင္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္ခဲ့သည့္ ဦးစတီဗင္ေလာကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံက နာမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခဲ့သည္။
-
ေအးရွားေဝါသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အႀကီးဆံုးဆိပ္ကမ္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို ကိုင္တြယ္ထားၿပီး ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ တုိးခ်ဲ႕မႈစီမံကိန္းလုပ္ငန္း၌လည္း ပါဝင္ေနသည္။ ဦးစတီဗင္ေလာသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာလည္း ကုမၸဏီမ်ားစြာ ပိုင္ဆုိင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စင္ကာပူကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္လည္း အဓိက တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ၎သည္ မေကြး ေဘာလံုးအသင္းကိုလည္း ပိုင္ဆုိင္ပါသည္။
-
3. ဦးေတဇ
-
အသက္ – ၅၁
-
အဓိကလုပ္ငန္း – ထူး ဂ႐ု(ပ္) Htoo Group
-
အဓိက လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား – ေလေၾကာင္းလုိင္း၊ ဟိုတယ္၊ ကၽြန္းသစ္၊ တြင္းထြက္ သတၱဳပစၥည္းမ်ား၊ ဘဏ္၊ ေဘာလံုး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ား
-
ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား – Air Bagan၊ AGD Bank၊ Yangon United Football Club၊ Bagan Entertainment
-
ဦးေတဇသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထင္ရွားဆံုး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာလည္း ပါဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူလည္းျဖစ္ကာ ၎၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ နည္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ ဆိုသည္္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎က ယခင္ စစ္အစိုးရ အဓိကေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးသန္းေ႐ႊ ေျပာသမွ်ကို လုိက္လံ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ အခြင့္အလမ္းသာမႈကို ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၎ကို “ျမန္မာစစ္အစိုးရအတြက္ လက္နက္ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္သူႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လက္ကိုင္တုတ္တစ္ဦး”အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
-
၎က ထူး ဂ႐ု(ပ္) ကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေဝးလံေသာေဒသမ်ားမွ ကၽြန္းသစ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းကုမၸဏီက ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ရွိ ဝန္ႀကီးဌာနအေဆာက္အအုံမ်ားကိုလည္း တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏ ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အာရွစိမ္းလန္းဖြံ႔ၿဖဳိးမႈဘဏ္ Asia Green Development Bank၊ ကန္ေတာ္ႀကီး ပဲ့ေလ့စ္ဟိုတယ္ Kandawgyi Palace Hotel၊ အဲပုဂံေလေၾကာင္းလိုင္း Air Bagan ႏွင့္ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ေဘာလုံးအသင္း Yangon United Football Club တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
-
4. ဦးသိမ္းေငြ(ဆာ့ခ်္ပန္း)
-
အသက္ – ၆၃
-
အဓိကလုပ္ငန္း – အက္စ္ပီေအ ျမန္မာ Serge Pun & Associates (SPA Myanmar)
-
အဓိက လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား – အိမ္ၿခံေျမ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ဘဏ္၊ စုေပါင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္း၊ ေကာ္ဖီ လုပ္ငန္းမ်ား
-
ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား – ႐ိုးမဘဏ္ Yoma Bank၊ အက္ဖ္အမ္အိုင္ ေလေၾကာင္း FMI Air၊ စတား စီးတီး Star City၊ မစ္ဆူဘီရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Mitsubishi Motors၊ ေကအက္ဖ္စီ KFC
-
ဦးသိမ္းေငြ(Serge Pun) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေပက်င္းသို႔ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္က ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဟာင္ေကာင္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ကာ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၃၄ ႏွစ္အၾကာမွာ ပထမဆုံးအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၌ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ေဖဖာ့ဘ္စ္ Forbes မဂၢဇင္းက ၎ကို “ကမ႓ာႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ေပးသူ”ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး ႏွစ္ခုစလံုးမွာ ဝင္ေရာက္အေျခခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၎မွာမူ အေမရိကန္စီးပြားေရး၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ စာရင္း၌ မပါဝင္ခဲ့ေခ်။
-
အက္ဖ္အမ္အိုင္ First Myanmar Investement ႏွင့္ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံ၌ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ Yoma Strategic တုိ႔ၾကားမွ ခြဲထြက္လာသည့္ အက္စ္ပီေအ ျမန္မာ SPA Myanmar သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္ၿခံေျမ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑ႏွင့္ ေငြေၾကးက႑တုိ႔တြင္ အဓိကလုပ္ကိုင္သူ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေလေၾကာင္းလုိင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အျခား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္ၿပီး တစ္ခါတရံ ႏုိင္ငံျခား ပါတနာမ်ားႏွင့္လည္း တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိသည္။
-
5. ဦးမုိက္ကယ္မုိးျမင့္
-
အသက္ – ၆၃
-
အဓိကလုပ္ငန္း – MPRL E&P
-
အဓိကလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား – ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ျခင္း
-
ဦးမုိက္ကယ္မုိးျမင့္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “အေအာင္ျမင္ဆံုးနဲ႔ တရားနည္းလမ္း အက်ဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္”တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၎အၾကား အျငင္းပြားမႈကို ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေမရိကန္သံ႐ံုးမွ ေပါက္ၾကားေသာသတင္းက ဆိုသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎ကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္ထားမႈမွ ဖယ္ရွားရန္လည္း ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ဦးမိုက္ကယ္မုိးျမင့္သည္ ခ႐ုိနီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အင္န္အယ္လ္ဒီ) ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နီးစပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သေဘာက်ခဲ့ၾကသည္။
-
6. ဦးခ်စ္ခုိင္
-
အသက္ – ၆၈
-
အဓိကလုပ္ငန္း – ေအဒင္ ဂ႐ု(ပ္) Eden Group
-
အဓိလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား – ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဘဏ္၊ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္၊ ဆန္၊ စြမ္းအင္၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေလာင္စာဆီ
-
ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား – မက္ပ္ကို MAPCO၊ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ Myanma Apex Bank၊ ဟီတန္ ဟိုတယ္ Hilton Hotel၊ ဖူဂ်ီ ေကာ္ဖီေဟာက္စ္ Fuji Coffee House
-
ဦးခ်စ္ခုိင္၏ စီးပြားေရးအင္ပါယာသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ၎၏ ေအဒင္ဂ႐ု(ပ္)သည္ ဟိုတယ္၊ ဘဏ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားမွာ အႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ အျခားျမန္မာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနည္းတူ ေအဒင္ဂ႐ု(ပ္)သည္ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဲ့သို႔ ၎သည္လည္း စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရွိခ့ဲသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ခံရသူမ်ား စာရင္းမွာ ပါဝင္ခဲ့သည္။
-
၎သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ အနည္းငယ္မွစၿပီး လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ဦးခ်စ္ခိုင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္း ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ကာ ဆင္းရဲေသာ လယ္သမားမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးအပ္ေလ့ရွိၿပီး ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ လယ္သမားမ်ား ေခတ္မီလယ္ထြန္ပစၥည္းမ်ား သံုးႏုိင္ေစေရးအတြက္ အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးေလ့ရွိသည္။
-
(ဘာသာျပန္- ရဲထြဋ္သိန္း)
-
(စကားခ်ပ္-သင္ေကာ နံပါတ္ဘယ္ေလာက္မွာရွိပါသလဲ..?)

No comments: