Thursday, May 21, 2015

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘယ္ေလာက္အထိ ဆက္စပ္ေနသလဲ


ႏိုင္ငံျခား တုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို “ေမွ်ာ္”ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုက အခ်ိန္တုိ အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြ အလုံးအရင္း စီး၀င္လာၿပီး “ဆူလြယ္နပ္လြယ္” ျဖစ္တဲ့ သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးနဲ႔ ထုခဲြေရာင္းခ်ေရးဘက္ကို သြားခ်င္လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းအေနနဲ႔ ခ်ျပတဲ့အခါမွာလည္း ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက မ်က္ႏွာပန္းလွတယ္ မဟုတ္ပါလား …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ၊ ေလ့လာသူေတြရဲ႕ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ်က္ေတြကို တီးေခါက္ ၾကည့္လိုက္ရင္ “အႏုတ္လကၡဏာ”၊ ဆုတ္ယုတ္မႈ၊ စိုးရိမ္မကင္းမႈေတြကိုပဲ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ေနရတယ္။ လက္ေတြ႕မွာလည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္း တရိပ္ရိပ္ တက္လာတာနဲ႔အတူ ေငြေဖာင္းပြလာၿပီး ေငြလဲႏႈန္းမွာလည္း က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းလာတာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး အလားအလာဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ဖို႔ ေသြဖည္ေနပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာလည္း အစိုးရဘ႑ာေရး လုိေငြျပျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြ စံခ်ိန္တင္ျခင္း၊ အရန္ႏိုင္ငံျခားေငြ ပမာဏ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းနဲ႔ ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်လာဖြယ္ရွိျခင္း အစရွိတာေတြက တုိင္းျပည္ စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈဘက္ကို ပံုေဖာ္ေနတယ္ မဟုတ္ပါလား။

ဒီလုိ အေျခအေနမ်ဳိးမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၆ ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္လာမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းလိုက္တယ္။

တကယ္ေတာ့ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပဲြမတုိင္မီကာလနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြ အလြန္ကာလဆုိၿပီး ႏွစ္ပိုင္းခဲြျခားႏိုင္တယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္ဥေရာပ ႏိုင္ငံေတြက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္ေပၚ မူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ၾကမွာျဖစ္လုိ႔ အဲဒီမတိုင္မီ ကာလအတြင္းမွာ သူတုိ႔ဆီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ေစာင့္ၾကည့္မႈေတြကသာ လႊမ္းမိုးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အာဆီယံ အပါအ၀င္ အာရွႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျပဳလုပ္တဲ့အခါ စီးပြားေရး လုပ္သာကိုင္သာရွိမႈ၊ ႀကိဳးနီစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရး ဆဲြေနတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားနဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ အစရွိတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ သြားဖြယ္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္ကလည္း ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္ကို မလြတ္တမ္း ေစာင့္ၾကည့္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ အယူအဆႏွစ္ခု “အားၿပိဳင္”ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ပထမတစ္ခုက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမုိရရွိေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ တစ္ခုကေတာ့ ပို႔ကုန္ျမႇင့္ေရး လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရယႏၲရားထဲမွာေတာ့ ပထမလမ္းေၾကာင္းကို ပိုၿပီး အားသန္ေနပံုရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာကံေဇာ္ကိုယ္တုိင္ ၂၀၁၅ ခု၊ မတ္လ၂၁၊ ၂၂ ႏွစ္ရက္ ဆက္တိုက္ အစိုးရသတင္းစာမွာ “ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ဟာ အရင္းအႏွီးျဖစ္ပါ တယ္”လုိ႔ ရွင္းျပထားတယ္။

အရင္းအႏွီးဆုိတဲ့ “ေခါင္းစဥ္”ေအာက္မွာ ႏိုင္ငံျခား တုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI)၊ ျပည္ပေခ်းေငြနဲ႔ ျပည္တြင္း စုေဆာင္းေငြတုိ႔ ပါ၀င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံတုိင္းမွာေတာင္ ျပည္တြင္း စုေဆာင္းေငြက ျပည္တြင္း လုိအပ္ခ်က္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တာ မရွိလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနရ တယ္လုိ႔ ေဒါက္တာကံေဇာ္က ဆုိထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ႏိုင္ငံျခား တုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ျပည္ပေခ်းေငြကို “ေမွ်ာ္”ရျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

တုိင္းျပည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးဖုိ႔အတြက္ ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “ဆဲြထုတ္” ျပစရာ ၃ ခ်က္ ရွိလာတယ္။ ပထမအခ်က္က ႏုိင္ငံျခား တုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ “ေမွ်ာ္”ရတဲ့ အေၾကာင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္က ေဒသခံေတြ အက်ဳိးခံစားရမႈျဖစ္ၿပီး တတိယအခ်က္က ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခား တုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို “ေမွ်ာ္”ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုက အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြ အလုံးအရင္း စီး၀င္လာၿပီး “ဆူလြယ္နပ္လြယ္”ျဖစ္တဲ့ သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးနဲ႔ ထုခဲြေရာင္းခ်ေရး ဘက္ကို သြားခ်င္လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္း အေနနဲ႔ ခ်ျပတဲ့အခါမွာလည္း ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက မ်က္ႏွာပန္း လွတယ္မဟုတ္ပါလား။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္မႈ လမ္းေၾကာင္းဘက္ကို သြားဖုိ႔ လတ္တေလာမွာ အဆင္သင့္ မရွိေသးျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပို႔ကုန္ဆုိရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္၊ သယံဇာတ ထြက္ကုန္အစရွိတဲ့ ကုန္ၾကမ္း အဆင့္သာရွိတဲ့ ထြက္ကုန္ေတြကို အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေနတယ္။ ေရရွည္တိုင္းျပည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ တန္ဖုိးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ (Value added) ဘက္ကို သြားႏိုင္ဖုိ႔လုိတယ္။ ပို႔ကုန္နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ စက္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို ဦးစားေပးၿပီး ထူေထာင္ႏိုင္ဖုိ႔ လုိအပ္လာတယ္။

ဒီအပိုင္းမွာေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ၀န္းက်င္နားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္တဲ့ ျပည္ပပို႔ကုန္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ FDI နဲ႔ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းေတြက ျပန္ထြက္လာတဲ့ ပို႔ကုန္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ FDI ၀င္ေရာက္မႈ ပမာဏေပၚ လုိက္ၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္ေတြကို ျမင့္တက္လာေအာင္ တ႐ုတ္ျပည္က လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ယူရမွာျဖစ္လုိ႔ တစ္ႏွစ္သာသာေလာက္ က်န္ေတာ့တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သက္တမ္းအတြင္းမွာ ျဖစ္လာႏိုင္ဖုိ႔ လြန္စြာ ခက္ခဲတယ္။

သမၼတ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေဒါက္တာေဇာ္ဦးက “ပို႔ကုန္တိုးတက္မႈ မျဖစ္ထြန္းေသးဘဲ သြင္းကုန္ပဲ မ်ားလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕တိုးတက္မႈက ဘယ္ေပၚ မူတည္ေနသလဲဆုိေတာ့ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေပၚမွာပဲ မူတည္ေနတာဗ်။ ဒါလည္း သိတဲ့အတိုင္းပဲ။ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈေတြက သိပ္အားရစရာ မရွိလွဘူး။ အလြယ္တကူ ခ်က္ခ်င္း မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး။ စက္မႈဇုန္ပဲ ၾကည့္မလား၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးပဲ ၾကည့္မလားေပါ့။ အဓိကကေတာ့ FDI က မွန္းထားသေလာက္ မလာေတာ့ဘူး ဆုိတဲ့သေဘာလည္း ပါတာေပါ့” လို႔ ဆုိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပို႔ကုန္၀င္ေငြထဲမွာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔မႈက အမ်ားဆံုး ေနရာယူ ထားတယ္။ အျခားပို႔ကုန္ အမ်ိဳးအမည္ မမ်ားလွသလို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိ ေသးပါဘူး။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏနဲ႔အညီ ပို႔ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးတာကို ေတြ႕ရတယ္။

ဆန္အပါအ၀င္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္ေတြကို ႏိုင္ငံျခား တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရာမွာလည္း ခိုင္မာတဲ့ ေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ျခင္း မရွိလို႔ ျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ အလားတူ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္း (SMEs)ေတြ အားေကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္း မရွိတာက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးျမႇင့္လို႔ မရႏိုင္ေသးတဲ့ လမ္းေၾကာင္းဆီကို တြန္းပို႔ေနတယ္။

ႏိုင္ငံျခား အရင္းအႏွီးေတြ စီး၀င္လာတဲ့အခါ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြ လည္ပတ္ႏိုင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္ အလမ္းေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ မယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕ ေအာက္ေျခမွာ ျပည္ သူေတြ ဘက္က ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးကို အမွန္တကယ္ ခံစားရရဲ႕လား ဆိုတာ ျပန္လည္ သံုးသပ္စရာ ျဖစ္လာတယ္။

အနီးစပ္ဆံုး သာဓကအေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ မေဒးကၽြန္းမွာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြက ေရနံ ပိုက္လိုင္း၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ ေရနံ သိုေလွာင္ကန္ စီမံကိန္းေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာမွာ ေဒသခံေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာထိ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းလာသလဲဆိုတာ ေဒသခံေတြ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို နားစြင့္သင့္ပါတယ္။

သိမ္းယူထားတဲ့ ေျမယာေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ထိုက္တန္စြာမေပးလို႔ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိျခင္း။

လယ္ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား သိမ္းယူခံလိုက္ရလို႔ အသက္ေမြးမႈ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းသြားျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားျခင္း။

စီမံကိန္း အေၾကာင္းျပဳၿပီး သမား႐ိုးက် ငါးဖမ္းသူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ငါးဖမ္းခြင့္မရေတာ့ျခင္း။

ေရနံတင္ သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆိုက္ကပ္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေရနံယိုစိမ့္မႈ သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆမႈ တစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အကာအကြယ္ေပးဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ အစီအမံႏွင့္ ဥပေဒ အကာအကြယ္မ်ား မရွိျခင္း။

စီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေအာက္ေျခမွ ပညာရွင္အထိ ၀န္ထမ္းမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကသာ ေခၚယူခဲ့သျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ ႀကိဳတင္ ေျပာဆိုထားတဲ့အတိုင္း အလုပ္အကိုင္မ်ား မရရွိျခင္း။

တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား မလုပ္လိုသည့္ အလုပ္ၾကမ္း အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေဒသခံမ်ားက ေန႔စားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ နည္းပါးျခင္း၊ လုပ္အားခ ေစ်းႏွိမ္ခံရျခင္း။

စီမံကိန္း မစခင္ကတည္းက ေဒသခံမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ ျပင္ဆင္ေပးထားမႈ မရွိျခင္း။

ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရ လံုေလာက္ေစျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ဟု ေျပာထားေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာ စီမံကိန္းကားမ်ား ျဖတ္သန္း သြားလာ၍ လမ္းမ်ားပ်က္စီး သြားျခင္း၊ သဘာ၀ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ပ်က္စီးသြားၿပီး အညစ္အေၾကးမ်ား ပါ၀င္ေသာ ေရမ်ားကိုသာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း။

အလားတူပဲ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲေတြက ေဒသခံေတြ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးေတြကို ခံစား ေနရျခင္းရဲ႕ သက္ေသသာဓကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏိိုင္ငံျခား တုိက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုပဲ “ေမွ်ာ္”ေနရတဲ့ အေနအထားမွာ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ သင့္တာက ဘယ္လို အမ်ိဳးအစားေတြ ၀င္ေရာက္လာသလဲဆိုတာ စိစစ္ၿပီးတိုင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ FDI ကိုသာ လက္ခံ႐ံုပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ FDI ျဖစ္ရင္ၿပီးေရာဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး မထားဘဲ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ မ်ားျပားၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳး မ်ားတယ္ဆိုရင္ ခ်င့္ခ်ိန္တန္ခ်င့္ခ်ိန္၊ ျငင္းပယ္တန္ ျငင္းပယ္သင့္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္ေရာက္လာဖို႔ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ (political stability) ရွိဖို႔လိုတယ္။ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ဖို႔ဆိုတာကလည္း အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနၿပီး ျပည္သူေတြက အာဏာရ ပါတီနဲ႔အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈအေပၚ ေက်နပ္မႈ ရွိ မရွိ၊ ဆႏၵျပ ႐ုန္႔ရင္း ဆန္ခတ္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာအထိ ျဖစ္ပြားသလဲ ဆိုတာေတြနဲ႔ တိုင္းတာေလ့ရွိတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥ၊ ေျမယာသိမ္းမႈ၊ အလုပ္သမားနဲ႔ ေက်ာင္းသား ဆႏၵျပမႈေတြကို အစိုးရကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းပံုေတြက သမား႐ိုးက် လမ္းေဟာင္းထဲက ခြဲထြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ေသးဘဲ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းတဲ့ နည္းလမ္းမွာပဲ အဆံုးသတ္ေနတယ္။

မၾကာေသးမီက ဘီဘီစီနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လက္ပံတန္း အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲမႈ၊ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုခဲ့ရာမွာ အမွန္တရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ေျပာဆို သြားတယ္လို႔ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ အခုလို ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းအေပၚ ေထာက္ခံတာကို တစ္ခုတေလမွ မေတြ႕ျမင္ရေသးပါဘူး။

ေျပာမယ္ဆိုရင္ လတ္တေလာ အလုပ္သမားနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခံရမႈ၊ နယ္စပ္ျပႆနာနဲ႔ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းေတြက တိုင္းျပည္ “ပံုရိပ္”ကို ထိခိုက္ က်ဆင္းေစခဲ့တယ္။

ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြဘက္က ဘယ္လိုစဥ္းစားမလဲ၊ စြန္႔စားမႈကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ႀကိဳတင္ေနရာဦးဖို႔အတြက္ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္မလားဆိုတာ သံုးသပ္စရာေတြ ျဖစ္လာ ပါတယ္။

ၿခံဳၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ စီး၀င္လာျခင္း မရွိဘူး ဆိုတဲ့အခ်က္က ပကတိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေတြအေပၚ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနတယ္။ အလားတူ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ လာဖို႔ဆိုတာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေပၚမွာ အနည္းနဲ႔အမ်ား မူတည္ေနေသးတယ္ မဟုတ္ပါလား။

  Written by ေမာင္သုတ

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန – https://www.facebook.com/myanmarherald

No comments: