Monday, February 27, 2012

၀ိပႆနာႏွင့္ လူငယ္တို႕သတိျပဳစရာ

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ား ၀ိႆနာကို စိတ္၀င္စားလာၾကေၾကာင္း ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ေတြ႕ရွိရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုေလာက္အထိ ၀ိပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားသည္ အသက္ငါးဆယ္၊ ေျခာက္ဆယ္ ေက်ာ္အရြယ္ လူၾကီးပိုင္းအတြက္သာ အဓိကထားရည္ရြယ္ေရးသား စီစဥ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါမူ အသက္ႏွစ္ဆယ္မွ ေလးဆယ္၀န္းက်င္လူငယ္ထု စာဖတ္ပရိသတ္အၾကိဳက္ အေရးအသား၊ အျပင္အဆင္မ်ားျဖင့္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ အႏုပညာ ေလာကမွ နာမည္ၾကီးေသာ၊ လူငယ္ပရိတ္သတ္လည္းရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ ၀ိပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျပာအဆို အေရးအသားမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ၀ိပႆနာကို ေလ့လာလိုက္စားသည့္ လူငယ္မ်ားတြင္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေစကာမူ ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆံုးအမကို လိုက္နာက်င့္သံုးလာၾကသည္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႕အဖို႕ သာဓုေခၚစရာပင္ျဖစ္သည္။ ၀ိပႆနာလိုက္စားသူေတြ မ်ား လာေလေလ ၀ိပႆနာ ကမၼ႒ာန္းနည္းျပဆရာမ်ား၊ ကမၼ႒ာန္းတိုက္မ်ားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအ၀ွမ္း တိုးပြားလာေလေလပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဤေနရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ သတိျပဳအပ္သည္မွာ ထိုကမၼ႒ာန္းတိုက္တို႕အေနႏွင့္ အေရအတြက္သာမက အရည္အခ်င္းပါ တိုးတက္လာေစ ေရး ျဖစ္သည္။ ကမၼ႒ာန္းတိုက္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပရိယတၲိ၊ပဋိပတၲိစြယ္စံုရ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ား၊ လူ၀တ္ေၾကာင္ဆရာၾကီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာပြားမ်ားနည္းမ်ားကို ပို႕ခ်လ်က္ရွိရာ သာသနာေတာ္အတြက္ လြန္စြာအားရေက်နပ္ဖြယ္ လည္း ေကာင္းလွပါသည္။ သို႕ရာတြင္ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ ကမၼ႒ာန္းတိုက္မ်ားမွာကား ဗုဒၶဘာသာပိဋကတ္စာေပကို သင္ရိုးနည္းက်လည္း မသင္ဖူး၊ ပရိယတၲိ၊ပဋိပတၲိစြယ္စံုရ ဆရာသမားမ်ားထံမွာ စနစ္တက်နည္းနာခံယူဖူးျခင္းလည္းမရွိပါဘဲ မိမိကိုယ္ကို ဆရာတစ္ဆူအျဖစ္ခံ ယူကာ ကိုယ့္ေလွကိုယ္ထိုး ပဲခူးေရာက္ေရာက္ လုပ္ေနၾကသူမ်ားရွိေနသည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ သိရွိရေပသည္။

ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ပိဋကတ္စာေပလာ ၀ိပႆနာဘာ၀နာပြားနည္းတို႕ကို သင္ရိုးနည္းက်ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆရာသမားေကာင္းထံ နည္းနာခံယူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မသင္ၾကားမနာယူခဲ့ဖူးဘဲ ကမၼ႒ာနစရိယအျဖစ္ မိမိဘာသာ သတ္မွတ္ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ ဗုဒၶေဒသနာကို သင္ရုိးနည္းက်မသင္ယူခဲ့ရျခင္း၊ ဆရာသမားေကာင္းထံ မဆည္းပူးခဲ့ရျခင္းဟူေသာ အားနည္းခ်က္ကိုဖံုးဖိရန္အလို႕ငွာ အခြင့္သာတိုင္း ပိဋကတ္စာေပႏွင့္ယွဥ္၍ စနစ္တက် ၀ိပႆနာကမၼဌာန္း နည္းျပေနသူမ်ားကို 'ပရိယတၲိသမားေတြ'၊ 'စာခံေနလို႕ တရား ထူးမေတြ႕ႏိုင္သူေတြ' ဟု တိုက္ခိုက္ေဟာေျပာ ပုတ္ခတ္ေလ့ရွိၾကသည္။

ဗုဒၶဘာသာတြင္ ပရိယတၲိ၊ ပဋိပတၲိ၊ပဋိေ၀ဓ ဟူ၍ သာသနာသံုးရပ္ ရွိေပသည္။ ေခတ္စကားျဖင့္ နားရွင္းေအာင္ေျပာရလွ်င္ 'ပရိယတၲိ'ဟူ သည္ 'နည္းလမ္း' (လမ္းညႊန္သေဘာတရား၊သီအိုရီ)၊ 'ပဋိပတၲိ' ဟူသည္ နည္းလမ္းအတိုင္းလက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈ၊ 'ပဋိေ၀ဓ' ဟူသည္ နည္းလမ္းအတိုင္း လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ 'အက်ိဳးရလဒ္'ပင္ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ရာ 'နည္းလမ္း'တည္းဟူေသာ 'ပရိယတၲိ 'မပါဘဲ မည္သို႕မွ် 'ပဋိပတၲိ'ကို က်င့္ၾကံအားထုတ္၍ မရႏိုင္ေခ်။ တခ်ိဳ႕က ေဟာၾကေျပာၾကေသးသည္။ 'တို႕ကေတာ့ ပဋိပတၲိ သမား၊ လက္ ေတြ႕သမားပဲေဟ့။ ပရိယတၲိ တတ္တာေလာက္နဲ႕ နိဗၺာန္ေရာက္မွာမဟုတ္ဘူး၊ ဗုဒၶရဲ႕တရားက အက်င့္တရား အထိုင္တရား စာသိမဟုတ္ ဘူး၊ ခႏၶာသိကြ' ဟုဆိုေလ့ရွိၾကသည္။

စာေရးသူအေနႏွင့္ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ရန္ ၾကံရြယ္ေနေသာ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအား အထူးသတိေပးလိုပါသည္။ အထက္က ဆိုခဲ့ေသာစကားႏွင့္ အဓိပၸာယ္တူတရားေတြ ေဟာေနျပီဆိုလွ်င္ ထို၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းျပဆရာသည္ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ အေျခခံမွ်ကိုပင္ ေကာင္းစြာ နားလည္ျခင္းမရွိေသာ၊ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားေနေသာ ဆရာတုဆရာေယာင္မွ်သာ ျဖစ္သည္ဆိုျခင္းပင္။

ပရိယတၲိဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႕၏ စိတ္ထဲတြင္ သူတို႕မရရွိခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ပိဋကတ္ဆိုင္ရာဘြဲ႕မ်ား၊ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အတန္းမ်ားႏွင့္ သူတို႕မသင္ခဲ့ရဖူးေသာ ပိဋကတ္စာေပတို႕႕ကိုသာ ျမင္ေယာင္ေနမိတတ္ၾကသည္။ ယခုအခါ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ သင္ၾကားပို႕ခ်ေနေသာ ၀ိပႆနာ ကမၼ႒ာန္းျပဆရာေတြထဲတြင္ ပိဋကတ္စာေပကို သင္ရိုးနည္းက် မသင္ယူခဲ့ဖူးသူ မ်ားစြာရွိပါသည္။ သို႕ေသာ္ သူတို႕သည္ ပိဋကတ္စာေပတတ္ကြၽမ္းသည့္ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းတို႕ထံမွ ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ သင္ယူခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

ပမာဆိုရေသာ္ ၀ိပႆနာ ကမၼ႒ာန္းနည္းျပဆရာၾကီး ဦးဂိုအင္ကာသည္ ပိဋကတ္စာေပကို စာသင္သား ရဟန္းေတာ္မ်ားကဲ့သို႕ သင္ရိုး နည္းက် သင္ယူခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေခ်။ သို႕ေသာ္သူ႕ကို စာေပပရိယတၲိမတတ္ကြၽမ္းသူဟု ဆိုလိုက္ပါက လံုး၀မွားသြားပါလိမ့္မည္။ ပရိယတ္ ဆိုသည္မွာ အထက္ကဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း 'နည္းလမ္း'ကိုဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ၀ိပႆနာနည္းလမ္းကို မွန္ကန္တိက်စြာ သိရွိတတ္ကြၽမ္းသူသည္ ပရိယတ္ ကြၽမ္းက်င္သူပင္ျဖစ္သည္။

ဆရာၾကီး ဦးဂိုအင္ကာ၏ ဆရာျဖစ္ေသာ ေငြစာရင္းမင္းၾကီးေဟာင္း ဆရာၾကီးဦးဘခင္ဆိုသည္မွာလည္း ပိဋကတ္စာေပကို စာသင္သား ရဟန္းေတာ္မ်ားကဲ့သို႕ သင္ရိုးနည္းက် သင္ယူခဲ့ရသူမဟုတ္ပါ။ပိဋကတ္စာေပအရာတြင္ သူမတူေအာင္ ဆရာတစ္ဆူ ပါရဂူေျမာက္သည္ အထိ ကြၽမ္းက်င္ေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးရွင္လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏တပည့္ရင္း ဆရာသက္ၾကီးထံမွ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ နည္းကို သင္ယူခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ မိမိဘာသာလည္း ပိဋကတ္စာေပကို တတ္အားသေရြ႕ ေလ့လာမွတ္သားခဲ့သူျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ရာ ဆရာသက္ၾကီး၊ ဆရာၾကီးဦးဘခင္၊ ဆရာၾကီး ဥိးဂိုအင္ကာတို႕ကို ပရိယတ္ မတတ္ကြၽမ္းသူမ်ားဟု လံုး၀မမွတ္ယူႏိုင္ပါေခ်။ ထိုဆရာၾကီးမ်ားကလည္း မည္သည့္အခါကမွ် ပရိယတၲိစာေပ ေလ့လာသူမ်ားအေပၚ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈ မျပဳခဲ့ေပ။

စင္စစ္အားျဖင့္ ပိဋကတ္စာေပကို သင္ရိုးနည္းက်လည္းမသင္ခဲ့ဖူး၊ ဆရာသမားေကာင္းႏွင့္လည္း နည္းနာမခံယူဖူးပါဘဲ ကိုယ့္ေလွကိုယ္ ထိုး ပဲခူးေရာက္ေရာက္လုပ္ေနသူတို႕သာလွ်င္ ပရိယတၲိစာေပ ေလ့လာသင္ၾကားမႈကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသူမ်ား သည္ 'ပရိယတၲိ'ဆိုသည့္ေ၀ါဟာရကိုပင္ ေကာင္းစြာနားလည္ျခင္းမရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားထံ တပည့္ခံနားေယာင္မိသူ အခ်ိဳ႕က လည္း သံေယာင္လိုက္ၾကေသး၏။ 'ငါတို႕ဆရာက ပရိယတ္ကို အားမေပးဘူး။ သံသရာရွည္တယ္။ ကိုယ္တိုင္က်င့္ ကိုယ္တိုင္သိမယ့္ ခႏၶာဥာဏ္သိ နည္းလမ္းကိုသာျပတယ္' ဟု ဆိုၾကသည္။ အမွန္မွာ ခႏၶာဥာဏ္သိနည္းလမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပိဋကတ္စာေပတြင္ ေဖာ္ျပထား သည့္နည္းလမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္ 'နည္းလမ္း' ဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ 'ပရိယတၲိ' ပင္ျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို သူတို႕ သေဘာမေပါက္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။ ေဟာေျပာသည့္နည္းက မွားသည္မွန္သည္ကိုပင္ ခဏထားပါဦး။ ကမၼ႒ာန္းနည္းျပ၏ ႏႈတ္မွေဟာေျပာလိုက္ေသာ 'နည္းလမ္း' သည္ပင္ 'ပရိယတၲိ' ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ပရိယတၲိစာေပ ဆိုသည္မွာလည္း ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ 'နည္းလမ္း'မ်ားကို စာျဖင့္ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။ နည္းလမ္းမရွိဘဲ လက္ေတြ႕လိုက္နာက်င့္သံုးရေသာ 'ပဋိပတၲိ'ဆိုသည္မွာ ျဖစ္ေပၚမလာႏိုင္ေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ 'နိဗၺာန္ရဖို႕ ပရိယတၲိမလိုပါ' ဟုဆိုလာလွ်င္ ထိုဆရာသည္ ပရိယတၲိဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရ၏အဓိပၸာယ္ကိုမွ်နားမလည္သည့္ ဆရာတု၊ဆရာေယာင္သာ ျဖစ္သည္ဟု အေသအခ်ာ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဆရာတု၊ ဆရာေယာင္တို႕သည္ သူတို႕ေဟာေျပာေနသည္မ်ားကို ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ 'နည္းလမ္း'ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး လိုက္ပါက သူတို႕ အလိမ္ထုပ္ၾကီး ဗူးေပၚသလိုေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သူတို႕၏အလြဲလြဲအမွားမွား ကမၼ႒ာန္းနည္း မ်ားကိုေရးသား ေဖာ္ျပထားသည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ေဟာေျပာထားသည့္ တိတ္ေခြမ်ားကို လူထုအတြင္းတရား၀င္ျဖန္႕ခ်ိျခင္း မျပဳ၀ံ့ၾက ေပ။ တရား၀င္ျဖန္႕ခ်ိခြင့္လည္း ရလိမ့္မည္ မဟုတ္သည္ကို သိရွိျပီးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ 'ငါေဟာထားတဲ့တရားကို သူတို႕ဥာဏ္တစ္ထြာ တစ္မိုက္နဲ႕ အမွားအမွန္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္လို႕လား၊ သူတို႕သင္ထားတဲ့ ပရိယတၲိေပတံေလးနဲ႕ တိုင္းလို႕ရမလား' စသည္ျဖင့္ ပိဋကတ္စာေပ တတ္ကြၽမ္းသူတို႕အား ပုတ္ခတ္ထိပါး ေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ဆရာတု ဆရာေယာင္တို႕ကမူ သူတို႕ကိုယ္ကို 'ရဟန္းကိစၥျပီးျပီ' ဟုရဲရဲၾကီးေၾကျငာတတ္ၾကသည္။ ရဟန္းကိစၥျပီးသည္ဆိုျခင္းမွာ 'ငါရဟႏၲာျဖစ္ျပီ' ဟု ဆိုလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ၀ိပႆနာလိုက္စားရန္ ၾကံရြယ္ေနသည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အထူး သတိျပဳသင့္ေသာအခ်က္တစ္ခုကို ထပ္မံတင္ျပလိုပါသည္။

မိမိတို႕ကိုယ္ကို 'ရဟန္းကိစၥျပီးျပီ' ဟုတြင္တြင္ၾကီးအထပ္ထပ္အခါခါ ေျပာဆိုသူမွန္သမွ် 'ရဟန္းကိစၥျပီးသူမဟုတ္' ဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာတြင္ ဘုရားသားေတာ္ရဟန္းအျဖစ္ ခံယူထားသူမွန္လွ်င္ ပုထုဇဥ္ရဟန္းကို မဆိုထားဘိ၊ မဂ္ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳျပီးျဖစ္သည့္ ရဟႏၲာအရွင္သူျမတ္တို႕ပင္လွ်င္ ၀ိနည္းေတာ္ကို အသက္တစ္မွ်အေလးထား ေစာင့္ထိန္းၾကရစျမဲ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိနည္း ဥပေဒပညတ္ခ်က္တို႕မွာလည္း ျပစ္မႈအၾကီးအေသးအလိုက္ ျပစ္ဒဏ္က်ေရာက္မႈ အၾကီးအေသး ျခားနားမႈရွိပါသည္။

အကယ္၍ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ စ်ာန္၊ မဂ္တစ္ခုခုကို မရေသးမွန္း မိမိကိုယ္တိုင္ သိပါလ်က္ 'စ်ာန္၊မဂ္တစ္ခုခုဆိုက္ေနသူပါ' ဟုေၾကျငာ ေျပာဆိုပါက ဘုရားသာသနာေတာ္တြင္ အၾကီးေလးဆံုးေသာ ျပစ္မႈၾကီးကို က်ဴးလြန္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ယင္းကို 'ပါရာဇိကသိကၡာပုဒ္' က်ဴးလြန္သည္ဟုလည္း ေခၚေပသည္။ 'ပါရာဇိကသိကၡာပုဒ္'က်ဴးလြန္မိေသာသူသည္ ဘုရားသာသနာတြင္ ျမတ္ေသာရဟန္းဘ၀ျဖင့္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ပါ။ သက္ဆံုးတိုင္ ရဟန္းဘ၀ကို စြန္႕လႊတ္ရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ရဟန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ခံယူေနပါက ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ဥပေဒကိုဆန္႕က်င္သူ၊ သာသနာ့ရန္စြယ္ ဓမၼႏၲရာယ္သာျဖစ္ေတာ့သည္။

အကယ္၍ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ စ်ာန္၊မဂ္တစ္ခုခုကို အမွန္တကယ္ ရရွိေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို အဆိုပါစ်ာန္၊မဂ္တစ္ခုခုကို ရရွိထားသူပါ ဟု ၀န္ခံေျပာဆိုလွ်င္ပင္ 'ပါစိတ္အာပတ္' သင့္ေစဟု ဘုရားရွင္က ပညတ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ပါစိတ္ဆိုသည္မွာ 'ပါစိတၲိယ' ဟူေသာပါဠိမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေ၀ါဟာရျဖစ္ျပီး ကုသိုလ္စိတ္ကို က်ဆင္းေစ၊ ေပ်ာက္ပ်က္ေစေသာ အာပတ္ ျဖစ္ပါသည္။

ပရိ၀ါပါဠိေတာ္၊ ဂါထာသဂၤဏိကတြင္ - အၾကင္အာပတ္ကို 'ပါစိတၲိယ' ဟုဆိုအပ္၏။ အၾကင္ အာပတ္သည္ ကုသိုလ္တရား(ကုသိုလ္စိတ္ ကို) က်ေစတတ္၏။ အရိယာမဂ္ကိုဖ်က္ဆီးတတ္၏။ စိတ္ေတြေ၀ျခင္း၏ အေၾကာင္းလည္းဟုတ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤအာပတ္ကို 'ပါစိတ္ ဟုေခၚဆိုအပ္ေလသည္' ဟုေဖာ္ျပထားေပသည္။

ယခုအခါတြင္မူ အခ်ိဳ႕ဆရာတု ဆရာေယာင္တို႕သည္ သူတို႕ကိုယ္ကို 'ရဟႏၲာ'ဟု သူတို႕အားကိုးကြယ္သူ ပရိသတ္အေပါင္းအား တစ္ၾကိမ္မက ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းေၾကျငာေနၾကျခင္းသည္ ရဟန္း၀ိနည္းတည္းဟူေသာ ဘုရားဥပေဒေတာ္ၾကီးကို ရဲရဲၾကီးဖီလာ ဆန္႕က်င္မႈ ျပဳေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ ထိုကဲ့သို႕အခြင့္သာတိုင္း ၀ိနည္းဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသူတို႕သည္ ဘုရားနည္း လမ္းတက်အားထုတ္ပါမွ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ရဟႏၲာစင္စစ္ဟုတ္ႏိုင္ မဟုတ္ႏိုင္ဆိုသည္ကို ေခတ္လူငယ္တို႕အေနႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဦးေႏွာက္ ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သင့္လွေပသည္။

အခ်ိဳ႕ကလည္း မိမိ၏တရားစခန္းတြင္ လာေရာက္အားထုတ္ပါက မည္သို႕ေသာပုဂၢိဳလ္ကိုမဆို ဘယ္ႏွစ္ရက္ျဖင့္ 'ဘာမဂ္ရေစရမည္ ဘာဖိုလ္ဆိုက္ေစရမည္' စသည္ျဖင့္ ဆြယ္တရားေဟာၾကသည္။ ေရာက္လာသူမ်ားကိုလည္း သူတို႕သတ္မွတ္ရက္ ျပည့္သည့္အခါ 'ဘာမဂ္ရသြားျပီ၊ ဘာဖိုလ္ဆိုက္သြားျပီ' စသည္ျဖင့္ ရဲရဲၾကီးအဆံုးအျဖတ္ေပးလိုက္ၾကသည္။ လာေရာက္ အားထုတ္သူမ်ားကလည္း ဘုမသိ၊ ဘမသိႏွင့္ အေက်နပ္ၾကီး ေက်နပ္သြားၾကသည္။ ထိုထိုေသာဆရာတု ဆရာေယာင္တို႕၏ နည္းတု၊ နည္းေယာင္မ်ားျဖင့္ အားထုတ္ရာမွ မဂ္တူ၊ မဂ္ေယာင္၊ ဖိုလ္တု၊ဖိုလ္ေယာင္မ်ားကို အဟုတ္ထင္ဘ၀င္ျမင့္ရံုသာဆိုလွ်င္ကား ကိစၥမရွိေသးပါ။ အထူးစိုးရိမ္ရ သည္မွာ ဆရာတု၊ဆရာေယာင္တို႕သင္ျပေသာ လမ္းမွားကိုေလွ်ာက္မိျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဂေယာင္ ေခ်ာက္ခ်ား၊ ေသြးေလမညီမညြတ္ ျဖစ္ကာ ရူးသြပ္သြားတတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ျဖစ္ရာ ၀ိပႆနာကို ေလ့လာလိုက္စားေတာ့မည္ဟု ၾကံရြယ္ေနၾကေသာ လူငယ္ေမာင္မယ္တို႕အေနႏွင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အထူးသတိျပဳရန္ အၾကံေပးရင္း ဤစာစုကို နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

၁။ 'ပရိယတၲိသင္ယူျခင္းသည္ အလကား၊ ပဋိပတၲိက်င့္ျခင္းသည္သာ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရား'ဟုဆိုသူမ်ားထံ မည္သည့္အခါမွ် ဆည္းကပ္အားထားမႈမျပဳပါႏွင့္။ ထိုသူမ်ားသည္ ပရိယတၲိႏွင့္ ပဋိပတၲိဆိုေသာ ေ၀ါဟာရတို႕၏အဓိပၸာယ္ကိုမွ် မသိပါဘဲ ဗုဒၶသာသနာတြင္ ဆရာတုဆရာေယာင္လုပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ မိမိကိုယ္ကို 'ရဟႏၲာပါ' သို႕မဟုတ္ 'ရဟန္းကိစၥျပီးသူပါ' ဟုေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း၀န္ခံေၾကျငာေနျပီဆိုလွ်င္ ထို ရဟန္းသည္ ရဟန္းတုရဟန္းေယာင္၊ ဆရာတု ဆရာေယာင္မွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ျပီး ေ၀းေ၀းမွေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါ။ သာသနာ့ ၀န္ထမ္း ရဟန္းေတာ္မွန္လွ်င္ ပုထုဇဥ္သံဃာပင္ ဘုရားရွင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ၀ိနည္းကိုအသက္တမွ် အေလးထားေစာင့္ထိန္းတတ္ၾကစျမဲ ျဖစ္ပါသည္။ ရဟႏၲာဆိုလွ်င္ကား အထူးဆိုဖြယ္မရွိပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ မည္သည့္ ရဟႏၲာအစစ္ကမွ် မိမိကုိယ္ကို 'ရဟႏၲာပါ၊ ရဟန္းကိစၥျပီး သူပါ' ဟု အတိအလင္း ၀န္ခံေျပာၾကားလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ရဟႏၲာဟု ထင္ရွားေသာ၊ တပည့္ပရိသတ္တို႕က ရဟႏၲာမ်ားပါဟု သမုတ္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္၊ ေ၀ဘူဆရာေတာ္၊ မဟာစည္ဆရာေတာ္အစရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားသည္ မည္သည့္အခါကမွ် မိမိတို႕ ကိုယ္ကို ရဟႏၲာဟု တိုက္ရိုက္ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုရန္ မဆိုထားဘိ၊ သြယ္၀ိုက္၍ပင္ အရိပ္အေယာင္မွ် မေျပာခဲ့ၾကပါ။

၃။ မည္သူမဆို သူတို႕ထံလာပါက 'ဘယ္ႏွစ္ရက္ျဖင့္ ဘာမဂ္ရေစရမည္' ဟုက်ဴရွင္ဆရာမ်ား အနီးကပ္၊ ရက္ျပတ္သင္တန္း ေၾကာ္ျငာ သလို ေၾကာ္ျငာေနသူမ်ားသည္လည္း ဆရာတုဆရာေယာင္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ ဗီဇ၊ ပတ္၀န္းက်င္ခ်င္း မတူ သည့္အေလ်ာက္ ကံ၊ဥာဏ္၊၀ီရိယခ်င္း၊ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစြမ္းရည္ခ်င္း မတူညီၾကပါ။ ဗုဒၶ၏တရားသည္ ဤမ်က္ေမွာက္ဘ၀ တြင္ပင္ လက္ငင္းဒိ႒ဓမၼ အက်ိဳးခံစားရေသာ တရားျဖစ္သည္ကားမွန္ပါ၏။ သို႕ေသာ္ လူပုဂၢိဳလ္ခ်င္းမတူသလို အက်ိဳးခံစားရန္အား ထုတ္ရေသာ ကာလအပိုင္းအျခားခ်င္း လံုး၀ကြဲျပား ျခားနားလွေပသည္။ တစ္ဦးကခုႏွစ္ရက္ႏွင့္ တရားထူးရေကာင္း ရႏိုင္ေစကာမူ၊ အျခားတစ္ဦးက ခုႏွစ္ႏွစ္ၾကာေအာင္ အားထုတ္ေကာင္း အားထုတ္ရတတ္ပါသည္။ လူတိုင္းဘယ္ႏွစ္ရက္ႏွင့္ ဘာမဂ္၊ ဘာဖိုလ္ဆိုက္ ေစရမည္ဟူ၍ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္ အာမခံျဖင့္တရားမျပႏိုင္ခဲ့ပါ။ထိုသို႕ က်ဴရွင္ဆရာဆန္ဆန္ ရက္ျပတ္သင္တန္းဖြင့္ေနျပီ ဆိုကတည္းက ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လူလိမ္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ၾကပါ။

၄။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ '၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္း' ဆိုင္ရာ တရားတိတ္ေခြ၊ တရားစာအုပ္အစရွိသည္တို႕ကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ယူျပီး မျဖန္႕၀ံ့ဘဲ လက္သိပ္ထိုးျဖန္႕ေနျပီဆိုလွ်င္ ယင္းတိတ္ေခြ၊ ယင္းစာအုပ္မ်ားပါအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ပိဋကတ္စာေပတတ္ကြၽမ္းသူတို႕ လက္ခံႏိုင္ ျခင္းမရွိေသာ၊ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေသြဖည္ေသာ ေဟာေျပာေရးသားခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို သတိျပဳပါ။ ထိုသို႕ ေသြဖည္ေနသူမ်ား၏ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈတို႕ကို ေ၀းေ၀းမွေရွာင္ရွားပါ။

၅။ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ျခင္းမျပဳမီ ဆရာစစ္ဆရာမွန္ရဖို႕ လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕အစုတစ္ခုခုသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေလးခ်က္အနက္ တစ္ခ်က္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေနပါက ဆရာတုဆရာေယာင္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူတို႕ကို ဆရာတင္မိပါက တရားထူးမရဘဲ သြက္သြက္ခါေအာင္ ရူးသြပ္သြားႏိုင္ပါသည္။ လူငယ္ေမာင္မယ္တို႕အေနႏွင့္ ဘာသာတရားကို ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းသည္အထိ ေလးေလးနက္နက္ လိုက္စားျခင္းမျပဳမီ ရဟန္းတို႕လိုက္နာရမည့္ ၀ိနည္းစည္းကမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ သိကၡာပုဒ္ ၂၂၇-သြယ္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ေလ့လာ ဖတ္ရႈထားသင့္ပါသည္။ ထိုသို႕ေလ့လာျပီးပါမွ မိမိကဆရာတင္မည့္ ကမၼ႒ာန္းနည္းျပဆရာသည္ ရဟန္းျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ဘုရားဥပေဒႏွင့္ အညီက်င့္သံုးေနထိုင္ေသာ ရဟန္းစစ္၊ ရဟန္းမွန္လား၊ သို႕တည္းမဟုတ္ ၀ိနည္းမွ်ပင္နားမလည္ဘဲမိမိဘာသာ ကမၼ႒ာနာစရိယအျဖစ္ သတ္မွတ္ေနသည့္ ဆရာတုဆရာေယာင္လားဆိုသည္ကို မွတ္ေက်ာက္တင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရဟန္း၀ိနည္းအားေလ့လာရာတြင္ အလြယ္ကူအရွင္းလင္းဆံုး စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ညႊန္းပါဟုဆိုလွ်င္ကား ေက်းဇူးရွင္ မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသေရးသားျပဳစုခဲ့သည့္ 'ဘုရားဥပေဒေတာ္ၾကီး' စာအုပ္ကို ညႊန္ျပလိုပါေၾကာင္း။

၀င္းသိန္းဦး

(ျမတ္သတိ၀ါဒီ၊ အမွတ္ ၉၊ ၂၀၀၁ခုႏွစ္၊မတ္လ။)

No comments: