Friday, July 19, 2013

ေတာင္ျပဳန္းပြဲ ကြန္ဒုံး ငါးေသာင္း ျဖန္႔မည္


HIV ဆိုင္ရာ လူမႈကြန္ယက္ ေပါင္းစပ္အဖြဲ႕မ်ားက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအား ေတြ႕ဆံု
လႊတ္ေတာ္ အတြင္း AIDS ဆိုင္ရာ ပါတီစံုအဖြဲ ့ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ညႊန္း၍ HIVဆိုင္ရာ လူမႈကြန္ယက္ ေပါင္းစပ္အဖြဲ ့မ်ားက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေမာင့္ပလဲဆန္ ့ေဟာ္တယ္ရွိ ဥတၱရသီရိ ခန္းမ၌ ေတြ ့ဆံုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေတြ႔ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ပြဲက်င္းပေရး ဆိုင္ရာအဖြဲ ့မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို ့ HIV/AIDS ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ျပေသာ မွတ္တမ္း အက်ဥ္းတြင္ “နိုင္ငံ အခ်ိဳ႕ရွိ ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္ေနသည့့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း  AIDS ဆိုင္ရာ ပါတီစံု အဖြဲ ့ (All Parties  Parliament  Group on AIDS ) ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အား ျမန္မာနိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေပၚေပါက္လာၿပီး HIV/AIDS အေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ သုေတသနျပဳမႈ အေျခအေနမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားမွ သိရွိၿပီး နိုင္ငံတြင္းရွိ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ အလုပ္သမားေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ေပၚလစီမ်ား၏ လိုအပ္ ခ်က္မ်ား၊ ျပဳၿပင္သင့္သည့္ အရာမ်ားကို ေထာက္ျပေဆြးေႏြး၍ ေရာဂါပိုး ရွိေနသူမ်ား အတြက္ သာမက ေရာဂါပိုး ကူးစက္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရွိေနသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွ ဖယ္က်ဥ္ခံေနရမႈမ်ား အေပၚ ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစမည့့္ ေပၚလစီမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္ ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ တြင္းမွေန၍ နိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ျပႆနာအား ၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္း ထိန္းေက်ာင္းေပးနိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ ့ရွိရသည္။

၎ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ၀က္လက္ၿမိဳ ့နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအးျမင့္၊ ကန္ပက္လက္ ၿမိဳ ့နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သူရ ဦးေအာင္ကို၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီး ေရးရာအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒နွင့္ အဖြဲ ့၀င္မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံ မိခင္နွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း ဥကၠ႒နွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ HIV ဆိုင္ရာ လူမႈကြန္ယက္ ေပါင္းစပ္အဖြဲ ့ စုစုေပါင္း (၇) ဖြဲ႔တို႔ေတြ ့ဆံုၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခု ေတြ႔ဆံုျခင္းသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ေတြ ့ဆံုျခင္းျဖစ္္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ေမ၂၁ ရက္ေန႔က နိုင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ပါတီနွင့္ အဆိုပါ HIV ဆိုင္ရာလူမႈ ကြန္ရက္ေပါင္းစပ္ အဖြဲ ့မ်ား ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္လည္း ယင္း လူမႈကြန္ရက္ ေပါင္းစပ္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒နွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၇။
TTA

ျမန္မာေခတ္ - HIV ဆိုင္ရာ လူမႈကြန္ယက္ ေပါင္းစပ္အဖြဲ႕မ်ားက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအား ေတြ႕ဆံု 

ေတာင္ျပဳန္းပြဲ ကြန္ဒုံး ငါးေသာင္း ျဖန္႔မည္
 ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ မိန္းမလ်ာ အမ်ားစု ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေလ့ရွိေသာ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ျပဳန္း ပြဲေတာ္တြင္ ကြန္ဒုံး ငါးေသာင္း နီးပါးခန္႔ အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသား ခုခံအား က်ဆင္းမႈႏွင့္ ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး ဌာနမွ ေဒါက္တာေက်ာ္စိုးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။
ယင္းပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပေလ့ရွိၿပီး လာမည့္ ပြဲေတာ္တြင္ ကြန္ဒုံး အခမဲ့ျဖန္႔ေဝျခင္း အစီအစဥ္အျပင္ HIV ပိုးရွိ မရွိ အခမဲ့စစ္ေဆး ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကလည္း ယင္းပြဲေတာ္ တြင္ ကြန္ဒုံး ၄၉,၀၀၀ ခန္႔ အခမ့ဲျဖန္႔ေဝေပး ခဲ့ၿပီး လက္ကမ္းစာေစာင္ ၂၅၄၆၀ ေစာင္၊ HIV ပိုးရွိ မရွိ စစ္ေဆးသူဦးေရ ၁၁၂၇ ဦးႏွင့္ ေဆးကုသမႈ ခံယူသူ ၂၀၈ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာေက်ာ္ စိုးက ေျပာၾကားသည္။
"ပြဲေတာ္ကို လာတဲ့လူေတြ မ်ားရင္ မ်ားသ လို ကြန္ဒုံးကို ေဝသြားမွာပါ။ ပညာ ေပးရတာ ကေတာ့ လိင္တူခ်စ္သူကေန တစ္ဆင့္ အခ်င္းခ်င္းက်န္းမာေရး ဗဟုသုတရ ေစခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပြဲေတာ္ရက္မတိုင္ခင္ ရက္ေတြမွာသြားၿပီး ပညာေပး ရပါတယ္။ ပြဲေတာ္ရက္ေတြမွာ ဆိုရင္ သိပ္ၿပီးမထိ ေရာက္ဘူး" ဟု ၄င္းကထပ္မံဆိုသည္။

အဆိုပါ ပြဲေတာ္တြင္ ပညာေပးျပခန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝျခင္း၊ အမ်ဳိးသားသုံး ကြန္ဒုံးမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ ကြန္ဒုံးသုံးစြဲမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ စနစ္တက် သုံးစြဲျခင္းမ်ားကို ျပသေပးျခင္း၊ ကာလသားေရာဂါပိုး ရွိ မရွိစစ္ေဆးေပးရာ တြင္ ေန႔ခ်င္းၿပီး အေျဖရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ က်န္းမာေရးေဆာင္ ႐ြက္မႈမ်ားကို အခမဲ့ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ခုခံအားက်/ကာလသား ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးဌာန ထံမွ သိရသည္။
"တစ္ႏိုင္ငံလုံး၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က လူေတြလာမွာ ဆိုေတာ့ အခုလိုပညာေပး လုပ္ေဆာင္တာ ပိုၿပီး ထိေရာက္ပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တယ္၊ မႏၲေလးက လိင္တူခ်စ္သူ ေတြက လည္း ပါဝင္ၿပီး လုပ္အားေပး ၾကတယ္" ဟု မႏၲေလးၿမဳိ႕ရွိ လိင္တူခ်စ္သူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

From:The Voice Weekly

No comments: