Sunday, September 2, 2012

ပံုမွန္ေခၚယူေလ့ရွိေသာ ပညာသင္ဆုအခ်ိဳ႕ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားကေန ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားကို အေၾကာင္းအရာအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဘာသာရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ၾကရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာလည္း သတ္မွတ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ ႏိုင္ငံစာရင္းထဲမွာပါ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းပါေနေလ့ရွိပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္၊ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသႏိုင္ငံမ်ားအတြက္၊ မဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ စသည္ျဖင့္ ေခၚယူေလ့ရွိတာပါ။ ပညာသင္ဆုေတြမွာ ေက်ာင္းေတြကေပးတာ၊ အဖြဲ႕အစည္းကေပးတာ၊ အစိုးရေတြက ေပးတာ စသျဖင့္ရွိတဲ့အထဲမွာတခ်ိဳ႕ပညာသင္ဆုေတြက ကိုယ္တိုင္ေလွ်ာက္လို႕ရတယ္ဆုိတာကို မ်က္စိဖြင့္နားစြင့္ရွိေနရင္၊ ေလ့လာရွာေဖြေနရင္သိႏိုင္ျပီး တခ်ိဳ႕ပညာသင္ဆုေတြကေတာ့ ပံုမွန္ေခၚယူေလ့ရွိျပီး ပညာသင္ဆုစိတ္၀င္စား့သူေတြၾကား သိသာထင္ရွား ပါတယ္။ အဲဒီထဲက ပံုမွန္ေခၚယူတတ္ေလ့ရွိတဲ့ ပညာသင္ဆုတခ်ဳိ႕အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ နာမည္ တခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

APSC
အေတာ္မ်ားမ်ားသိေနၿပီျဖစ္တဲ့နာမည္ပါ။ APSC (Asia Pacific ScholarshipConsortium) ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ တည္ေထာင္ပါတယ္။ ထိုင္း၊
ေဟာင္ေကာင္၊ မေလးရွားနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတြက တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ျမန္မာၿပီးရင္ ကေမၻာဒီးယား၊ ထိုင္းနဲ႔လာအိုႏိုင္ငံေတြပဲရွိပါတယ္။ ဘြဲ႕လြန္ဒီဂရီအတြက္ ဒီပညာရပ္နယ္ပယ္ေတြထဲက ဘာသာရပ္ေတြကို ေလွ်ာက္ထား
ႏိုင္ပါတယ္။ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း မေရာက္ခင္ေခၚယူေလ့ရွိပါတယ္။
Community Health, Development, Education, Environment, Humanities & Social Sciences, Media, Policy, Law & Administration, Social Work.တုိ႔ပါ။
www.apscconsortium.org နဲ႕  www.myanmarstudyabroad.org တို႔မွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။

Heinrich Boll
Heinrich Boll Stiftung (HBS) ဟာလည္း ရင္းႏွီးၿပီးသားနာမည္ပါ။ထိုင္းမွာ အေျခစိုက္တဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ႐ံုးကေန ထိုင္းႏိုင္ငံထဲက တကၠသိုလ္ေတြမွာ ဘြဲ႕လြန္တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ ေခၚယူေလ့ရွိပါတယ္။ ေအာက္ပါတကၠသိုလ္ သံုးခုနဲ႔ ဘာသာရပ္ ေတြကိုၾကည့္ပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကေတာ့ ႏို၀င္ဘာမွာ ေခၚပါတယ္။
- Master of Arts in Economics (International Program), Thammasat University in Bangkok, Faculty of Economics (2 academic Years)
- Master of Arts in International Development Studies (MAIDS), Chulalongkorn University in Bangkok, Faculty of Political
Science (1 Academic Year).
- Master of Arts in Sustainable Development, Chiang Mai University, at the Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD), Faculty of Social Sciences (2 Academic Years).
www.boell-southeastasia.org နဲ႕ www.myanmarstudyaborad.org တုိ႔မွာ၀င္ၾကည့္ႏုိုင္ပါတယ္။

Chevening Scholarship
ဒါက ၿဗိတိန္အစိုးရကေပးတဲ့ပညာသင္ဆုပါ။ ျမန္မာအပါအ၀င္ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကိုေပးတာျဖစ္ၿပီး၎တို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံသံ႐ံုးေတြက
ေန ေခၚယူေလ့ရွိတာပါ။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွာတည္ေထာင္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကတကၠသိုလ္ေတြမွာတက္ဖို႔ ဘြဲ႕လြန္အဆင့္အတြက္ ေခၚယူပါတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက နယ္ပယ္တစ္ခုခုထဲမွာေခါင္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး Mid-Career အဆင့္ လူငယ္ေတြကို
ေခၚယူပါတယ္။ Fellowship Program တစ္ခုပါ။ Politics, Business, The Media, Civil Society, Religion ဘာသာရပ္ေတြပါ၀င္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း
၁၁၀ ကိုေခၚယူပါတယ္။ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွာေခၚယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံ႐ံုးကေန သတင္းထုတ္ျပန္တတ္ပါတယ္။ www.fco.gov.uk မွာ ၾကည့္လုိ႔ရပါတယ္။

Fulbright Foreign Student Scholarship
အေမရိကန္အစိုးရကေပးတဲ့ ပညာသင္ဆုျဖစ္ၿပီး သူတို႔ႏိုင္ငံကတကၠသိုလ္ေတြမွာ ဘြဲ႕လြန္အဆင့္တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ Fulbright Program ကို၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ၿပီးႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ကိုေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွာ ေခၚယူေလ့ရွိ
ပါတယ္။ www.fulbright.state.gov

The Hubert H.Humphrey Fellowship Program (HHH)
ဒါကလည္း အေမရိကန္အစိုးရ က ေပးတာပါ။ ဒီဂရီပ႐ိုဂရမ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအစီအစဥ္ကို ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာစတင္တာျဖစ္ၿပီး ဒီဘာသာရပ္ေတြ
ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကလည္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ကိုေခၚယူပါတယ္။
- Agricultural and Rural Development
- Communications/Journalism
- Substance Abuse Education, Prevention, and Treatment
- Economic Development/Finance and Banking
- Educational Administration, Planning and Policy
- Higher Education Administration
- HIV/AIDS Policy and Prevention
- Human Resource Management
- Law and Human Rights
- Natural Resources & Environmental Policy/Climate Change
- Public Health Policy and Management
- Public Policy Analysis and Public Administration
- Teaching of English as a Foreign Language
- Technology Policy andManagement
- Trafficking in Persons Policy and Prevention
- Urban and Regional Planning
www.humphreyfellowship.org မွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ၤ Fulbright နဲ႔ Humphrey ႏွစ္ခုစလံုးကို ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွာ ေခၚယူေလ့ရွိ
ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုးကေန သတင္းထုတ္ျပန္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ http://burma.usembassy.gov/scholarships.html တို႔မွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မွာပါ။

ADS, ALAS
ၾသစေၾတးလ်အစိုးရက ဘြဲ႕လြန္ပညာသင္မ်ားအတြက္ေပးေသာ ပညာသင္ဆုမ်ားပါ။ Australian Development Scholarship (ADS) နဲ႕ Australian Leadership Awards Scholarships (ALAS) တို႕မွာ ADS မွာ Health (Especially for Mothers and Children),Basic Education, Food Security and Livelihoods (Agriculture) တို႕ကိုဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ျပီး Law, Public Policy, Economics, Development Studies and International Relations ဘာသာရပ္ေတြကိုလည္း စဥ္းစားေပးမယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ALAS ကလည္း ADS နဲ႕စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ပံုတူတယ္လို႕ဆိုျပီး သူကေတာ့ ပိုျပီးျပိဳင္ဆိုင္မႈ မ်ားပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကလည္း ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွာေခၚယူေလ့ရွိတာပါ။

Credit: The Voice Weekly Journal (Vol.8, No.35, Monday, September 3-9, 2012)

No comments: