Wednesday, September 12, 2012

သင့္ကိုစိတ္ဆိုးေနတဲ့သူရွိရင္


လူတစ္ေယာက္ကိုယ့္ကို စိတ္ဆိုးေနတယ္ဆိုတာကို သင္ၾကံဳဖူးမွာပါ။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုလြဲေခ်ာ္မႈေၾကာင့္ သင့္ကို လူတစ္ေယာက္က စိတ္ဆိုးတာမ်ိဳး၊ သင့္အလုပ္မွာ လုပ္ငန္းခြင္ကိစၥတစ္ခုခုေၾကာင့္ သင့္အလုပ္သူေဌးက သင့္ကိုစိတ္ဆိုးတာမ်ိဳး၊ သင့္ေယာကၡမနဲ႕ အဆင္ မေျပဘဲ စကားမ်ားတာေၾကာင့္ စိတ္ဆိုးတာမ်ိဳး၊ ကားငွားစီးခ်ိန္မွာ မေတာ္တေရာေစ်းေတာင္းလို႕ ကားသမားကို စိတ္တိုတာမ်ိဳးစတဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းကိစၥေတြကို ၾကံဳဖူးၾကမွာပါ။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ တခ်ိဳ႕လူေတြက အသံက်ယ္က်ယ္ ေအာ္ဟစ္ပစ္လိုက္တာမ်ိဳးနဲ႕ တံု႕ျပန္တတ္ၾကျပီး တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ ျငိမ္သက္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ျငင္းခံုေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရန္ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းပဲရွိျပီး အက်ိဳးရလဒ္က မေကာင္းတတ္ပါဘူး။ 


ဘယ္သူမဆို တရားနည္းလမ္းတက် ေျဖရွင္းတယ္ဆိုတာကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုမ်ိဳးတရားနည္းလမ္းတက် ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ရုတ္တရက္ စဥ္းစားႏိုင္ဖို႕ ေတာ္ေတာ္ကို ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ တရားနည္းလမ္းတက် မွန္ကန္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕ကေတာ့ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ တတ္ဖို႕ေတာ့ လိုပါတယ္။ ျပႆနာတစ္ခုကို မေျဖရွင္းခင္နဲ႕ ေဒါသေတြအရမ္းထြက္ေနခ်ိန္မွာ ခဏေလာက္အခ်ိန္ယူျပီး စိတ္ေအး လက္ေအးထားဖို႕ဟာ ေျပာသေလာက္ေတာ့ မလြယ္ကူတတ္ပါဘူး။ သင့္အတြက္ စိတ္သက္သာရာရေစျပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးေတြ မရွိႏိုင္ေအာင္ နည္းလမ္းေလးေတြကို အေတြးအေခၚပညာရွင္တခ်ိဳ႕က အၾကံေပးထားပါတယ္။

(၁) ျငိမ္သက္ေနမႈက အေျဖတစ္ခုပါ
စိတ္ဆိုးေနတဲ့သူတစ္ေယာက္အတြက္ ေဒါသနဲ႕ျပန္ျပီး တံု႕ျပန္တာဟာ ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ပိုမိုေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္း ရင္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကိုလူတစ္ေယာက္က စိတ္ဆိုးေနတယ္ဆိုရင္ ခဏေလာက္ေတာ့ ျငိမ္သက္ေနေပးလိုက္ပါ။သင္ ျငိမ္သက္ျပီး စကားမေျပာဘဲေနတာက တစ္ေယာက္တစ္ခြန္းစကားမ်ားရန္ျဖစ္တာထက္စာရင္ ေျဖရွင္းႏို္င္မယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုကို ရရွိႏိုင္ပါ လိမ့္မယ္။

(၂) အေျခအေနမွန္တစ္ခုကိုရေအာင္ရွာပါ
ဘာေၾကာင့္ သင့္ကိုစိတ္ဆုိးရတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုကို သိဖို႕အေရးၾကီးလွပါတယ္။ ဘာအေၾကာင္းမွမသိဘဲ သူစိတ္ဆိုးတာ နဲ႕ သင္ကပါလိုက္ျပီး စိတ္ဆိုးမယ္ဆိုရင္ အခင္အမင္ပ်က္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ မသင့္ျမတ္တာျဖစ္ရတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခု ကို သိဖို႕အေရးၾကီးပါတယ္။သင့္အထက္က အထက္လူၾကီးနဲ႕ျဖစ္တဲ့ျပႆနာမ်ိဳး၊ လုပ္ငန္းခြင္ျပႆနာမ်ိဳးနဲ႕ အမႈကိစၥအေတာ္မ်ား မ်ားမွာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုက အရမ္းကိုအေရးၾကီၚပါတယ္။အေျဖတစ္ခုကိုရရွိႏိုင္ဖို႕ မေၾကာက္ပါနဲ႕။ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္နည္းလမ္း တစ္ခု ေတာ့ ရွိေနမွာပဲျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။ ကိစၥတစ္ခုကို ေျဖရွင္းလိုက္တာက မ်ိဳသိပ္ထားတာထက္စာရင္ ပိုျပီး ခံစားရသက္သာေစပါတယ္။

(၃) တစ္ဖက္လူရဲ႕ေဒါသနဲ႕ခံယူခ်က္ကို လက္ခံနားေထာင္ေပးပါ
သင့္ကိုစိတ္ဆိုးေနတဲ့သူရဲ႕ ခံစားခ်က္ဟာ ဘာပဲျဖစ္ေနပါေစ လက္ခံနားေထာင္ေပးဖို႕ေတာ့လိုပါတယ္။ သူ႕ဘက္က မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွား ေနသည္ျဖစ္ေစ နားေထာင္ေပးလိုက္ပါ။ ဒါမွ သူ႕ဘက္က ျမင္ေနတဲ့အျမင္က မွန္ကန္ေနတယ္ဆိုရင္ သင္လည္း ကိုယ့္အမွားကိုသိႏိုင္ျပီး။ သူ႕ဘက္က မွားေနတယ္ဆိုရင္လည္း မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းကို သူ႕အတြက္ေပးႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းရာမွာ သံုးသင့္တဲ့အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းက လုပ္ငန္းကိုတစ္ခုကို ပိုျပီး ထိေရာက္ေစတယ္ဆို တာကို သေဘာေပါက္သင့္ပါတယ္။

(၄) အခ်ိန္ယူေျဖရွင္းပါ
နာက်င္ခံစားေနရခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းတာဟာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုေတာ့ သင္သတိရဖို႕လိုပါတယ္။ သင့္စိတ္ထဲမွာ သင္ေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥတစ္ခုဟာ သင့္ကိုနာက်င္ေနေစတယ္ဆိုရင္ အဲဒီ့အခ်ိန္မ်ိဳးနဲ႕ ေဒါသေတြျပည့္ႏွက္ေနခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မခ်ပါနဲ႕ဦး။ ေဒါသထြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာေၾကာင့္ အမွားေတြမ်ားစြာျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ ေလ့လာမႈ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႕ရွိထားျပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ အနည္းဆံုး အခ်ိန္၁၅မိနစ္ေလာက္ အသက္ကို ပံုမွန္ေလးရွဴသြင္း၊ ရွဴထုတ္ျပဳလုပ္ျပီးမွ စကားေျပာပါ။

(၅) စကားလႊဲလိုက္ပါ
ေဒါသထြက္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္က သင့္ကို သူခံစားေနရတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို ထပ္ကာထပ္ကာေျပာေနတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ- လမ္းခရီးတစ္ခုကို သြားလို႕ သင္ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းက လမ္းပိတ္ေနျပီး ကားေတြပိတ္ဆို႕ေနတယ္ ဆိုပါေတာ့။ သူေျပာတဲ့ လမ္းကသြားရင္ ပိတ္မွာမဟုတ္ဘူး သင့္ေၾကာင့္ ဒီလိုေႏွာင့္ေႏွးေနရတယ္လို႕ ထင္ေနရင္ သူ႕အေတြးထဲမွာ သင့္ကိုစိတ္တုိေနတာေၾကာင့္ ထပ္ကာထပ္ကာ သင့္ကိုေျပာေနပါလိမ့္မယ္။ အဲလိုေျပာတာနဲ႕အတူ သင့္ကိုစိတ္ဆိုးျပီး ေဒါသေတြထြက္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ သူေျပာေနတဲ့ စကားလမ္းေၾကာင္းကို လႊဲႏိုင္မယ္ဆိုရင္ သူ႕ေဒါသေတြကို ေျပေလ်ာ့ေစတဲ့အျပင္ သင့္ကိုလည္း ေဒါသမထြက္ေတာ့ဘဲ နားလည္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

(၆) Sorry လို႕ေျပာပါ
သင္က ကိစၥတစ္ခုခုကို မွားယြင္းစြာျပဳလုပ္ခဲ့မိတာေၾကာင့္ သင့္အေပၚကို အရမ္းကိုစိတ္ဆိုးေနေသးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ မွားယြင္းခဲ့ေပမယ့္ သင္ၾကိဳးစားပမ္းစားျပဳလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကိုသိေအာင္ ရွင္းျပေပးသင့္ျပီး ဒီကိစၥေတြအတြက္ Sorry ဆိုတာကို ေျပာဖို႕ ေတာ့လိုပါတယ္။ သင္နဲ႕တစ္ခါမွ အလုပ္တြဲမလုပ္ဘူးတဲ့သူ၊လူုစိမ္းတစ္ေယာက္ဆိုရင္ ပိုျပီး ရွင္းျပေပးဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ မွာ  ဒီလိုမျဖစ္ေစဖို႕လည္း သင့္ဘက္ကေန ေျပာဆိုေပးပါ။ ဘယ္လိုမွ ရုတ္တရက္ေျဖရွင္းလို႕မရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာဆိုရင္ေတာ့ သင့္ အေနနဲ႕ Sorry လို႕ေျပာဖို႕ကို ၀န္ေလးေနလို႕ မရပါဘူး။

(၇) ၾကင္နာစိတ္ထားပါ
လူတစ္ေယာက္အေပၚ ၾကင္နာသနားတတ္တဲ့စိတ္ဟာ လူတိုင္းမွာမရွိတတ္ပါဘူး။ သင့္အေပၚလူတစ္ေယာက္က စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ ေနခ်ိန္မ်ိဳးမွာ သင့္ဘက္က ဘယ္လိုတုံ႕ျပန္မလဲဆိုတာမ်ိဳးဟာ ေျဖရွင္းရခက္ခဲတတ္ေပမယ့္ အၾကင္နာတရားရွိတတ္သူေတြမွာေတာ့ အေျဖတစ္ခုရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းရာမွာ မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းကို ရရွိေစဖို႕အတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

(၈) အတင္းမေတာင္းပန္ပါႏွင့္
ျပႆနာတစ္ခုကို ဘယ္သူကပဲက်ဴးလြန္ပါေစ ကိုယ္မမွားဘူးလို႕ေတာ့ လူတိုင္း ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ ျပီးတာ ပဲဆိုျပီး သင္က အတင္းၾကီးေတာင္းပန္လိုက္မယ္ဆိုရင္ တကယ္တမ္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာမေရာက္ဘဲ သင့္ကို အထင္လြဲသြားႏိုင္တာ ေၾကာင့္ပါ။ သင့္လက္ရွိ အေျခအေနနဲ႕ ပံုစံကိုသာေျပာျပျပီး ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းကိုၾကိဳးစားပါ။

(၉) ေလးစားသမႈရွိပါေစ
လူေတြကို ေလးစားသမႈနဲ႕ဆက္ဆံတတ္ဖို႕ေတာ့လိုပါတယ္။ သင္က ရိုင္းပ်တဲ့အျပဳအမူရွိရင္ေတာ့ သင့္ကို ဘယ္သူကမွ အေပါင္းအသင္း မလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦးေလးစားသမႈနဲ႕ ဆက္ဆံတာဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကိုလည္း ျမင့္မားေစပါတယ္။ ယဥ္ေက်းလိမ္မာတဲ့ သူတစ္ေယာက္ကို ေဒါသနဲ႕ဆက္ဆံတတ္တဲ့သူနည္းပါတယ္။

(၁၀) ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းကင္းပါေစ
သင့္သူငယ္ခ်င္းပဲျဖစ္ပါေစ စိတ္ဆိုးေနခ်ိန္မ်ိဳးမွာ သင္ကရယ္ေမာျပီးဂရုမစိုက္သလိုေနမယ္ဆိုရင္ သင့္ကိုပိုျပီးေဒါသထြက္ကာ အထင္ မွားေစပါတယ္။ ဒါက အစ အေနာက္သန္သူေတြမွာ ပိုျပီးအျဖစ္မ်ားတဲ့ ျပႆနာပါ။ တခ်ိဳ႕ေတြက တစ္ဖက္လူေဒါသထြက္ေနခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အစအေနာက္သန္တာေၾကာင့္ ေဒါသကို ပိုျပီးျဖစ္ေစေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္သလိုမ်ိဳးျဖစ္ေစပါတယ္။ သင့္အျပဳအမူက ေဒါသထြက္ေနတဲ့ တစ္ဖက္လူအတြက္ ပိုျပီးခံရခက္ေစတယ္ဆိုတာကို နားလည္ဖို႕ေတာ့လိုပါတယ္။

(၁၁) သံသယကင္းပါေစ
သံသယရွိတာက လူတစ္ဦးနဲ႕တစ္ဥိးကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတာတင္မကပါဘူး။ ၾကီးမားတဲ့ ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈေတြကိုျဖစ္ေစ ပါတယ္။ သင္က တစ္ဖက္လူအေပၚ သံသယရွိျပီဆိုတာနဲ႕ သင္တို႕ႏွစ္ဦးၾကားက ဆက္ဆံေရးဟာ အဆင္မေျပႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို သံသယရွိတယ္ဆိုရင္ ပြင့္လင္းစြာေျပာဆိုႏိုင္ဖို႕လိုပါတယ္။


လမင္းေလး
Credit: The Chic Magazine – No.23, September, 2012

No comments: