Sunday, September 2, 2012

ဘာသာမဲ့သူေလး


ကမၻာတစ္၀န္းလံုးရွိ လူသားအားလံုးတို႕ကို ဘာသာေရးအျမင္ျဖင့္ၾကည့္ပါက ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတစ္ခုခုကို လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္ျပဳ၍ သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ဘာသာကိုမွ် လက္ခံသက္၀င္ျခင္းမရွိေသာ ဘာသာမဲ့ဟု အမည္ခံၾကသူမ်ားဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားေတြ႕ၾကရေပမည္။

အထူးသျဖင့္ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူတို႕သည္ မိမိတို႕၏စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေန႕ညမအား ရွာေဖြလႈပ္ရွားေနၾကရ သည္။ တိုးတက္လာေသာ လူေနမႈစနစ္ကို အမီလိုက္ရင္း အဆင့္အတန္းျမင့္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ ဘာသာေရးကို စိတ္မ၀င္စားႏိုင္ၾကေခ်။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ အလွမ္းေ၀းကာ မိမိတို႕ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာကိစၥဟူ၍ သေဘာ ထားလာၾကသည္။ မိရိုးဖလာ ယံုၾကည္သက္၀င္လာၾကေသာ ဘာသာကိုပင္ စြန္႕လႊတ္ကာ ဘာသာမဲ့မ်ားအျဖစ္ ခံယူလာၾကေတာ့သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႕မွာမူ မူလက ဘာသာေရးကို လက္ခံသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း မိမိတို႕ ယံုၾကည္ေသာဘာသာ၏ ပင္ကိုအားနည္းခ်က္ မ်ား၊ ယုတၲိမရွိ လက္မခံႏိုင္ေသာ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ လက္ေတြ႕ဘ၀ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္ေသာ သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုဘာသာ အေပၚ၌ ယံုၾကည္မႈအားနည္းလာသည္။ အျခားဘာသာမ်ားကိုလည္း အားထုတ္ေလ့လာျခင္းမျပဳဘဲ စြန္႔ပယ္ထားလိုက္ျပီး ဘာသာမဲ့မ်ား အျဖစ္ ခံယူလာၾကေတာ့သည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ စေသာဘာသာၾကီးအားလံုးတို႕ကို ေက်ာခိုင္းကာ မည္သည့္ ဘာသာ၀င္မွ မဟုတ္ေသာ ဘာသာမဲ့ လူသားမ်ား သီးသီးသန္႕သန္႕ရွိေနသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိမိကိုယ္မိမိ ဘာသာမဲ့သူပါဟု ၀န္ခံေျပာဆိုမည့္သူမရွိေသာ္လည္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႕ေသာ သူမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနၾကရျပီ ျဖစ္ သည္။

စာေရးသူကိုယ္တုိင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ကာလအတြင္း ဘာသာမဲ့သူ ႏိုင္ငံျခားသူကေလးတစ္ဦးႏွင့္ အမွတ္မထင္ ဆံုေတြ႕ခဲ့ဖူးပါသည္။

စာေရးသူ၏မိတ္ေဆြ ကိုရီးယား မာဟာယာန ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္၏ေနအိမ္တြင္ ဆံုေတြ႕ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုရဟန္းေတာ္မွာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶစာေပကို ေလ့လာသင္ၾကားရန္ သီရိလကၤာသို႕ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ျပီး ပါဠိသင္လိုသျဖင့္ မိမိထံတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ပါဠိစာေပကိုေလ့လာသင္ယူေနသူလည္းျဖစ္သည္။ စာေရးသူကလည္း မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိလုိသည္မ်ားရွိပါက သူ႕ ထံသို႕ သြားေရာက္ေမးျမန္းေလ့ရွိရာ တစ္ေန႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ တစ္ဦးကလည္း သူ႕ထံအလည္လာသည္ႏွင့္ ဆံုမိၾကသည္။ မိတ္ေဆြ ရဟန္းက အျပန္အလွန္မိတ္ဆက္ေပးသျဖင့္ ဘြဲ႕ရပညာတတ္ကိုရီးယားမေလးျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ သိရ၏။ အတန္ငယ္ စကားေျပာ ျပီးေနာက္ စာေရးသူက ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသလားဟု ေမးျမန္းၾကည့္ပါသည္။ သူမက ရယ္ေမာရင္းႏွင့္ -
"ဘယ္လို ထင္ပါသလဲ" ဟုျပန္လည္ ေမးခြန္းထုတ္လာပါသည္။

"ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္ထံအလည္လာတယ္ဆိုေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္မယ္လို႕ထင္ပါတယ္"

"မဟုတ္ပါဘူး၊ ကြၽန္မက ဘယ္ဘာသာ၀င္မွမဟုတ္ပါဘူး။ အခု အလည္လာတာက ပုဂၢိဳလ္ေရး ခင္မင္မႈအရ လာတာပါ။ ဘာသာေရးနဲ႕ မဆိုင္ပါဘူး။ ကြၽန္မက ဘာသာမဲ့တစ္ေယာက္ပါ"

အမွန္ေျပာရလွ်င္ စာေရးသူ၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဘာသာမဲ့ပါဟုေျပာၾကားလာသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ၾကံဳေတြ႕ဖူးျခင္း မရွိေသးပါ။ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္သာ က်င္လည္ေနရျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ အခု 'ကြၽန္မ ဘာသာမဲ့ပါ' ဟု ဆိုလာသူႏွင့္ ေတြ႕ရေသာအခါ အနည္းငယ္ဆန္းၾကယ္သလို စိတ္ထဲျဖစ္မိပါသည္။ တစ္ဆက္တည္း ဘာသာေရးနဲ႕ပတ္သက္ေသာ သူမ၏သေဘာထားကို ေျခေျချမစ္ျမစ္သိလို၍ ဆက္ေမးၾကည့္ပါသည္။
'ဘယ္ဘာသာမွ်မယံုၾကည္ဘူးလား။ ဘာသာတစ္ခုခုေပါ့။ ဥပမာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ျဖစ္၊ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျဖစ္ေလ'

'ဟင့္အင္း၊ ကြၽန္မ ဘယ္ဘာသာမွ မယံုၾကည္ဘူး။ ကြၽန္မအဖို႕ ဘာသာေရးဆိုတာ လိုအပ္တဲ့အရာတစ္ခုလို႕လည္းမျမင္ပါဘူး။ ဘာသာ မရွိလည္း ျဖစ္ပါတယ္' သူမက သူမ၏အျမင္၊ သူမ၏ယံုၾကည္ခ်က္ကို ရဲရဲ၀င့္၀င့္ပင္ ဆက္လက္ေျပာဆိုပါသည္။

'အခု အရွင္ဘုရားၾကည့္ေလ။ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွာ တမီလ္ေတြနဲ႕ စစ္ျဖစ္ျပီး တိုက္ခိုက္ေနၾကတယ္။ ေသလိုက္ၾက တာလည္း အမ်ားၾကီးပဲ။ ေနာက္ျပီး ေဘာ့စနီးယားမွာလည္း ၾကည့္ဦး။ ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႕ မြတ္စလင္ေတြ စစ္ျဖစ္ျပီး သတ္ျဖတ္ေနၾက တာျမင္မေကာင္းပါပဲ။ ဒီေတာ့ သူတို႕ သူတို႕ေတြယံုၾကည္ၾကတဲ့ ဘာသာေရးဆိုတာ ဘာအဓိပၸာယ္ရွိေတာ့မွာလဲ'

သူမကေတာ့ ဘာသာေရး အေရးမပါ အရာမေရာက္ပံုကို သက္ေသသာဓကျပ၍ ေျပာဆိုေနေခ်ျပီ။ မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနကလည္း သူေျပာသည့္အတိုင္း ျဖစ္ေနသည္။ သူ႕စြပ္စြဲခ်က္ကို မေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္ မိမိတို႕ ရဟန္းေတာ္မ်ား သိကၡာက်ေပေတာ့မည္။ မိမိမိတ္ေဆြ ကိုရီးယားရဟန္းကလည္း "ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ" ဟူေသာအၾကည့္ျဖင့္ ၾကည့္ေနေသာေၾကာင့္ စာေရးသူက အလ်င္အျမန္ ေျဖရွင္းရ ေတာ့မည္။ ကိုယ့္အေမးေၾကာင့္ ကိုယ္ဒုကၡေရာက္ေနျပီ မဟုတ္လား။

"ဒီမွာ ခဏေလာက္တို႕ေျပာမယ့္စကားကို ေသေသခ်ာခ်ာအာရံုစိုက္ျပီး နားေထာင္ပါ။ မင္းေျပာတဲ့ျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္း ေပးပါ့မယ္။ တျခားဘာသာေတြ အေနနဲ႕ေတာ့ မေျပာလိုပါဘူး။ တို႕ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆိုတာ ဗုဒၶ၀ါဒကို ယံုၾကည္လိုက္နာတဲ့သူ၊ ျမတ္စြာ ဘုရားရဲ႕အဆံုးအမၾသ၀ါဒကို ေလးစားလိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းျပဳက်င့္တဲ့သူလို႕ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ရပါမယ္။ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့တဲ့ တရားေတာ္ အားလံုးကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေရွာင္ရန္ႏွင့္ေဆာင္ရန္ပါပဲ။ ေရွာင္ရန္ဆိုတဲ့အထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မွန္သမွ် အနိမ့္ဆံုး အနည္းဆံုး အေနနဲ႕ ဒီ(၅)ခ်က္ကို ေစာင့္ထိန္းရမယ္လို႕ အတိအက် ေဟာထားပါတယ္။

အဲဒါေတြကေတာ့ -
(၁) သူတစ္ပါးအသက္မသတ္ရ၊
(၂) သူတစ္ပါးဥစၥာ မခိုးရ၊
(၃) သူတစ္ပါးသားမယားမေစာ္ကားရ၊
(၄) လိမ္ညာလွည့္ျဖားမေျပာၾကားရ၊
(၅) အရက္ေသစာမေသာက္စားရ ဆိုတာေတြပဲျဖစ္တယ္။"

"ဒါေတြကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္မွန္သမွ် မျဖစ္မေန ေစာင့္ထိန္းရမယ္၊ မက်ဴးလြန္ရဘူးလို႕ ဗုဒၶက တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္အတြက္ အနိမ့္ဆံုးက်င့္စဥ္ပါပဲ။ ဒီအက်င့္ေတြကိုမွ မက်င့္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုပဲ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ပါလို႕ေျပာေျပာ သူ႕ကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္အျဖစ္ ဘယ္ေတာ့မွ် အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ စာရင္းက သူ႕အလိုလိုပယ္ဖ်က္ျပီးသား ျဖစ္သြားပါျပီ"

စာေရးသူ၏စကားကို သူမက အေသအခ်ာစဥ္းစားေနပံုရပါသည္။ စာေရးသူတို႕၏စကား၀ိုင္းလည္း ေခတၱမွ်တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္သြား၏။ စာေရးသူကလည္း ဘယ္လိုထပ္ျပီး ရွင္းျပရေကာင္းမလဲဟု စဥ္းစားေနစဥ္မွာပင္ သူမက -

“အရွင္ဘုရား ေျပာသလိုဆိုရင္ ဗုဒၶရဲ႕စကားကို လိုက္နာမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္။မလိုက္နာရင္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႕ ဆိုလိုတာေပါ့ေနာ္”

“ဟုတ္ပါတယ္ ဒီအတိုင္းပါပဲ”

“ဒါဆို ကၽြန္မတစ္ခုေျပာမယ္ေနာ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို ကၽြန္မလည္းလိုက္နာေနသားပဲ။ ကၽြန္မလည္းဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ေနမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မက အရွင္ဘုရားတို႕ရဲ႕ဗုဒၶေဟာလို႕နားေထာင္ျပီး လိုက္နာေနတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ကၽြန္မဘာသာ ကၽြန္မအသိဉာဏ္နဲ႕ မေကာင္းဘူးထင္လို႕ မလုပ္တာပါ”

“ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီက်င့္စဥ္တရားေတြဟာ လူသားအားလံုးျငိမ္းခ်မ္းဖို႕အတြက္ ကမၻာၾကီး သာယာျငိမ္းေအးေနေစဖို႕အတြက္ လူသားတိုင္းေစာင့္ထိန္းရမယ့္၀တၱရားေတြပါ။ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟုတ္သူေရာ၊မဟုတ္သူေရာ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းသင့္တဲ့ အက်င့္တရားေတြပါပဲ။ တို႕ရဲ႕ျမတ္စြာဘုရားကလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြသာက်င့္ရမယ္လို႕မေဟာပါဘူး။လူသားတိုင္းအတြက္ ေဟာခဲ့တဲ့တရားေတြပါ။ တို႕ဘုရား ေဟာတဲ့တရားကိုက်င့္တဲ့ေနရာမွာ ေယာက္်ားမိန္းမခြဲျခားမႈ၊ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ၊ဆင္းရဲခ်မ္းသာခြဲျခားမႈ ဘာတစ္ခုမွ မရွိပါဘူး။ က်င့္သူတိုင္း အက်ိဳးရတဲ့ တရားေတြပါ။’
“ဒါေပမဲ့ ဒီတရားအတိုင္းေနထိုင္ရံု၊ဒီတရားေတြကိုလိုက္နာရံုနဲ႕ေတာ့ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနျပီလို႕ေျပာလို႕မရေသးပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖို႕အတြက္ သရဏဂံုကိုရြတ္ဆိုတည္ေဆာက္ရပါတယ္။ သရဏဂံုဆိုတာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းလို႕ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္”

“ဗုဒၶသရဏံဂစၦာမိ - ျမတ္စြာဘုရားကိုကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါတယ္။
ဓမၼံသရဏံဂစၦာမိ - ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားတဲ့တရားေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါတယ္။
သံဃံသရဏံဂစၦာမိ - ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တပည့္သား သံဃာေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါတယ္။
လို႕ႏႈတ္ကေန၊စိတ္ကေန ရြတ္ဆို တည္ေဆာက္ပါမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာတာပါ။”

“ဟုတ္ကဲ့၊ကၽြန္မနားလည္ပါျပီ။ သိသင့္တာရွိရင္လည္း ေျပာျပပါဦး”

“အခုေျပာခဲ့တာေတြက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္္ေယာက္အတြက္ အနိမ့္ဆံုးအေျခခံအဆင့္သေဘာတရားေတြပါပဲ။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားေတြ ဟာ အတိုင္းမသိ နက္ရႈိင္းက်ယ္၀န္းပါတယ္။ဒီတရားေတြထဲမွာ လူသားတစ္ဦးေမြးဖြားလာတဲ့အခ်ိန္ကစျပီး ေသဆံုးကြယ္လြန္သည္အထိ သက္တမ္းတေလွ်ာက္အတြင္း လူ႕ဘ၀မွာ အက်ိဳးရွိစြာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္နည္း၊ အျပစ္ကင္းစင္စြာ ေနထိုင္နည္းတို႕ကို ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အျပင္ ဆင္းရဲဒုကၡေတြအားလံုး ကင္းေပ်ာက္ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားေအာင္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကိုလည္း လိုေလ သေရြ႕မရွိေအာင္ ညႊန္ၾကားဆံုးမထားပါတယ္။”

“ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕အဆံုးအမလိုက္နာသလဲဆိုတဲ့အေပၚမူတည္ျပီး အက်ိဳးတရားေတြကို ရရွိမွာပါပဲ”

“ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာဟာ အင္မတန္ရခဲတဲ့ အခြင့္ထူးၾကီးတစ္ခုရထားတာပါပဲလို႕ေျပာရရင္ ျငင္းႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။
မင္းလည္း ဗုဒၶစာေပေတြကို ေလ့လာလိုက္စားျပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာပါေစလို႕ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္”

“ဟုတ္ကဲ့ ကၽြန္မၾကိဳးစားၾကည့္ပါမယ္”


ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရ
B.A (Myanmar), M.A (Srilanka), Ph.D (India)
သာသနဓဇဓမၼာစရိယ၊ သာသနေဇာတိပါလဓမၼာစရိယ၊
သာသနဟိတဂဏ၀ါစကာစရိယ၊
ဓမၼကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ၊မဟာဂႏၲ၀ါစကပ႑ိတ

Credit: ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရ - ဘာသာမဲ့သူေလး စာအုပ္ငယ္မွ

No comments: