Monday, October 31, 2016

သက္ငယ္မုဒိမ္း

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကမလဲ အပိုင္း(၁)

ယခုအခ်ိန္တြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္း အမႈအခင္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၾကားေနၾကရသလို ပိုၿပီးလည္း ရက္စက္လာၾကျခင္းကို သတိထားမိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အရာမ်ားကို ဘယ္သူမ်ားက က်ဴးလြန္ေနၾကသလဲ၊ ဘယ္လိုရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းၾကမလဲ၊ ဘာေတြေျပာင္းလဲရန္လုိမလဲ၊ ထိုသို႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ဘ၀ ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ ဘာလုပ္ေပးၾကမလဲ စသည္တို႔ကို သံုးသပ္ျပမည့္ ေဆြးေႏြးခန္းအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ ပထမပိုင္းကို သိရွိႏိုင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကမလဲ (Part 2)

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးထားျခင္းတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ဘယ္သူမ်ားက က်ဴးလြန္ေနၾကသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရသလဲဆိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သက္ငယ္မုဒိမ္း အမႈအခင္းမ်ားတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါသည္။ ယခုတစ္ပတ္တြင္ က်ဴးလြန္ခံရသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တဲြအက်ဳိးဆက္ႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ဘ၀ရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္ ဘာလုပ္ေပးၾကမလဲ ဆိုသည္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။No comments: