Thursday, December 16, 2010

အစြမ္းထက္ေသာ AIDS ကာကြယ္ေဆးေတြ႕ရ

AIDS ေရာဂါကို ကူးဆက္ခံေနရတဲ့ ေ၀ဒနာသည္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ေနရတဲ့ လုပ္အားေပးသူမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ေဆးကို ပထမဦးဆံုး ေတြ႕ခဲ့ပါၿပီ။ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စမ္းသပ္ခ်က္ အမ်ားအျပားအရ ေဆးထိုးျခင္းမွ ကူးဆက္ျခင္းကို ၃၁.၂% ေအာက္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္က ေထာက္ပံ့ၿပီး လုပ္အားေပးသူ ၁၆၄၀၂ ေယာက္အေပၚ ေလ့လာခဲ့တဲ့ ဤေတြ႕ရွိခ်က္ ေတြဟာ HIV/AIDS အတြက္ ကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ သုေတသန ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ၆ ႏွစ္ၾကာ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈေတြဟာ HIV/AIDS ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ရန္္အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေျခလွမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး Witthaya Kaewparadai က ဘန္ေကာင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဤေရာဂါ စတင္ျဖစ္ေပၚေသာ ၁၉၈၀ ျပည္ႏွစ္ေတြက စၿပီး ကုသျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ျခင္းမ်ားမွာ တိုးတက္မႈေတြ ရရွိခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း ယခုအထိေတာ့ ကာကြယ္ေဆးနဲ႕ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္တဲ့ေဆး မေတြ႕ေသးပါ။

စမ္းသက္ခဲ့ပံု ႏွစ္မ်ိဳး

AIDS ကူးဆက္ျခင္း လံုး၀မရွိႏိုင္တဲ့ လိင္ဆက္ဆံျခင္း အေလ့အထရွိေသာ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းအားလံုး အနက္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း တစ္၀က္ေလာက္ကို ပထမေနနဲ႔ placebo ေဆးကို ေပးၾကည့္ပါတယ္။ ဒုတိယ အေနနဲ႔လည္း Alvac နဲ႔ AidsVax ေဆးကို ထိုးေပးၾကည္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေဆး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးဟာ သူတို႔တစ္မ်ိဳးတည္း အေျခအေနမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိပါဘူး။ Sanofi-Pasteurရဲ႕ Alvax ေဆးဟာ ေက်ာက္ေရာဂါကာ ကြယ္ေဆးျဖစ္ၿပီး HIV မ်ိဳးေစ့ထဲကို ခိုး၀င္ေရာက္သြားၿပီး ေရာဂါ ကာကြယ္တဲ့ T-cells ထုတ္လုပ္မႈကို အားေပးပါတယ္။ ကမာၻတစ္၀ွမ္း ကူစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ပိုင္ဆိုင္တဲ့ AidsVax ကေတာ့ proteins ဆဲ(လ္) စု ပါ၀င္ၿပီး HIV cells ေတြကို ခုခံေပးႏိုင္တဲ့ ေရာဂါကာကြယ္တဲ့ ပဋိပစၥည္း (ကိုယ္ခံအားစနစ္) Antibody ကို ႏိုးဆြ ေပးႏိုင္ပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

မေမွ်ာ္လင့္ေသာရလဒ္ေတြ႕ရွိ

လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ခန္႔က ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးရွိတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕ကို ထိုးေပးခဲ့ေသာ Merck စမ္းသပ္ခ်က္တြင္ အသံုးျပဳသည့္ Ad5 ကာကြယ္ေဆးကို ျပန္လည္ ေလ့လာခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ ရလဒ္သည္ လံုး၀ ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္း မရွိေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိရတယ္လို႔ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါတယ္။ ထိုေတြ႕ရွိခ်က္မွာေတာ့ ယင္းကာကြယ္ေဆးဟာ ကိုခံအားစနစ္ႏွစ္ဆ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အခုလိုေတြ႕ရွိခ်က္ဟာ စမ္းသက္မႈ ျပဳလုပ္ေသာသူႏွင့္ စမ္းသပ္ခံေသာ သူမ်ားအတြက္ မဟာေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ စမ္းသပ္မႈကို ျပင္းထန္ေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ားအၾကား ေထာက္ခံသူမ်ားက ဆိုပါတယ္။

"အခုလို ကာကြယ္ႏိုင္မႈ အရမ္းေကာင္းၿပီး ထိေရာက္လိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ့ကိုယ္ ကြ်န္ေတာ္ လံုး၀ မထင္ခဲ့ပါဘူး" ဟု အေမရိကန္ အမ်ဳိးသား ကူးဆက္ေရာဂါႏွင့္ ေဆး၀ါး ထိေရာက္မႈ တိုင္းတာေရးဌာနကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့သူ Anthony Fauci က ဒါ႐ိုက္တာ သတင္းဌာနကို ေျပာပါတယ္။

Alvac နဲ႔ AidsVax ဒီကာကြယ္ေဆး ၂ မ်ဳိးကို စမ္းသပ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ၆ လၾကာ ထိုးေပးခဲ့ၿပီး ၃ ႏွစ္ၾကာကာလအထိ ေဆာင့္ၾကည့္ခဲ့တာပါ။ သူတို႔ကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေသာ လိင္ဆက္ဆံေရးအတြက္ လမ္းညြန္မႈမ်ားေပးခဲ့ၿပီး ထိုေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္တဲ့ တန္ျပန္ တုန္႔ျပန္မႈ မေတြရခဲ့ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားထားပါတယ္။

Resource: http://myanmargay.socialgo.com/magazine/read/-aids-_2979.html

http://www.standardmedia.co.ke/InsidePage.php?id=2000023938&cid=4&ttl=Researcher%20hopeful%20Aids%20vaccine%20will%20be%20found%20soon

http://www.metro.us/newyork/international/article/706350--vaccine-steps-touted-as-groundbreaking

No comments: