Tuesday, February 6, 2018

ရဲေဘာ္ျဗိ နွင့္ ပန္းနုေရာင္ေတာ္လွန္ေရး


…………………………………
ယခုလို ရဲေဘာ္ေမေမ အစိုးရ လက္ထက္ၾကီးတြင္ မည္သူ႕ကို ေမးေမး.စီးပြားေရးက အရင္ေလာက္ အဆင္မေျပ ဟုသာ ေျဖၾကမည္ကား အေသအခ်ာ။

အိမ္ရွင္ထီး ကြ်နု္ပ္ ရဲေဘာ္ေမာင္ျဗိ သည္လည္း ကန္စြန္းရြက္တစ္စည္း နွစ္ရာက်ပ္္မွ သံုးရာ ျဖစ္သြားသည့္ အေရးေၾကာင့္ ေသြးတို႕ ပြက္ပြက္ဆူေခ်ျပီ။

ေျမသလင္းသား ငနင္းျပားတို႕၏ စားစရာျဖစ္ေသာ ကန္စြန္းရြက္ ဆိုသည့္ ကုန္စည္အေပၚ အျမတ္ထုတ္ရက္သည့္ ဓနရွင္ကန္စြန္းရြက္သည္မၾကီး ၏ အဆီျပန္ေနေသာမ်က္နွာၾကီးကို ၾကည့္ကာ ရဲေဘာ္ေမာင္ျဗိ ၏ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္မ်ား ရုတ္တရက္ နိုးၾကားလာ၏။

 ယခုအေျခအေနသည္ ဓနရွင္လူတန္းစား ျပဳသမ်ွေခါင္းငံု႕ခံေနရသည့္ ဖိနွိပ္ခံလူတန္းစား၏ ေတာ္လွန္ေသာ သရုပ္သကန္ကို ျပသရန္ အခါအခြင့္သင့္ျပီဟု ယူဆမိေလသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ရဲေဘာ္ေမာင္ျဗိ သည္ လက္ထဲတြင္ ဆြဲကိုင္လာေသာ ျခင္းေတာင္းနီကို အသာခ်လ်က္ လက္သီးကို က်စ္ေနေအာင္ ဆုပ္ကာ..ေအာက္ပါအတုိင္း ရဲရဲေတာက္ ေျပာၾကားလိုက္ေလေတာ့သည္။

''ဒီမယ္..အမ…နွစ္စည္းငါးရာ မရဘူးလားဗ်ာ''

ရဲေဘာ္ေမာင္ျဗိ ၏ ေတာ္လွန္ေသာ စကားသံကုိ ၾကားသည့္ အခါ ကန္စြန္းရြက္သည္မၾကီး ကား  ဆင္ေျခဆင္လက္ေပးတတ္သည့္ ဓန႐ွင္
ဥာဥ္ဆိုးအတိုင္း ယခုလို တုန္႕ျပန္ေလ၏။

''၀ယ္ခ်င္၀ယ္..မ၀ယ္ခ်င္ေန ငါ့ေမာင္..ၾကည့္ျမင့္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္းရြာက ေဒၚလံုး လာသြင္းတဲ့ သြင္းေစ်းေတာင္ တစ္စည္း နွစ္ရာ့ေျခာက္ဆယ္..က်ဳပ္တို႕က ေလးဆယ္ေလာက္ေတာ့ အျမတ္စားမွ အဆင္ေျပမွာ..ေစ်းေတာ့ ထပ္မစစ္နဲ႕ေတာ့''

ရဲေဘာ္ေမာင္ျဗိ ကား ဆိုရွယ္လစ္ေဘာဂေဗဒသေဘာတရားအရ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ၏ ပင္မရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာ ၾကည္ျမင့္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္း၊ ကန္စြန္းခင္းေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ေဒၚလံုးကို ရွာေဖြကာ ကုန္စည္အျမတ္ၾကီးစားမႈ စာရင္းကို ရွင္းရန္ ၾကံစည္လိုက္ေလသည္။
ပစည္းမဲ့လူေဘာင္ထူေထာင္ရန္ကား အေျခခံအက်ဆံုး လူတန္းစားမွ စတင္ရေပမည္။

ထုိလူတန္းစားမွ စတင္ေဖာက္ျပန္ေနလ်င္ ေတာ္လွန္ေရးသည္ မေအာင္ျမင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးသာ ျဖစ္ေခ်ခ်ိမ့္မည္။
ရဲေဘာ္ေမာင္ျဗိ သည္ ၾကည္ျမင့္တိုင္ဆိပ္ကမ္းသို႕သြားကာ တစ္ဖက္ကမ္းသို႕ ျပန္ေတာ့မည့္ ေဖာက္ျပန္ေရးသမား ေဒၚလံုးအား ရွာ၏။

ေဒၚလံုးကား လက္တစ္ဖက္တြင္ ကန္စြန္းရြက္စည္းမ်ား ထည့္ခဲ့ဟန္တူသည္ ပီနံအိတ္ကို ကိုင္လ်က္၊ လက္တစ္ဖက္တြင္ အရင္းရွင္တို႕၏ ဇိမ္ခံပစည္းျဖစ္ေသာ ခိုးကူးဗီစီဒီခ်ပ္ထည့္ထားသည့္ အိတ္ကို ကိုင္လ်က္ ကူးတို႕ေပၚ တက္ရန္ ျပင္ေန၏။

ရဲေဘာ္ေမာင္ျဗိ သည္ ကူးတို႕ေပၚ တက္အံဆဲဆဲ ေဒၚလံုးၾကီး၏ လက္ကို ဆြဲကာ စြဲခ်က္တို႕ တစ္ခုျပီး တစ္ခု တင္ေလေတာ့သည္။

''ရဲေဘာ္ေဒၚလံုးၾကီး…ခင္ဗ်ားဟာ အေျခခံအက်ဆံုး လူတန္းစားရဲ႕ ေက်ာရိုးတစ္ခုျဖစ္ပါလ်က္နဲ႕ ကြင္းထဲက အလကားခူး ရလာတဲ့ လယ္ကန္စြန္းေတြကို တစ္စည္းနွစ္ရာ့ေျခာက္ဆယ္နဲ႕ သြင္းျခင္းဟာ အေခ်ာင္သမားစိတ္ဓာတ္ပဲ..ေဖာက္ျပန္တဲ့စိတ္ဓာတ္ပဲလို႕..က်ဳပ္ ေ၀ဖန္တယ္''

ရဲေဘာ္ျဗိ ၏ ေ၀ဖန္သံအဆံုး ေဒၚလံုးသည္ ကူးတို႕ေပၚမွ ေလွာ္တက္ကို ယူကာ ရဲေဘာ္ျဗိ ၏ ဗိုက္ပူပူကို ထိုးခ်လိုက္ျပီး ေအာက္္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ ေျဖရွင္းေလေတာ့သည္။

''ဟဲ့အေကာင္..အိမ္မွာရွိတဲ့ ငါ့လင္ အရက္သမား ေမာင္တင္ နဲ႕တင္ ေယာက္်ားဆို စိတ္ကုန္ေနျပီ..နင့္အေမလင္နဲ႕ ငါက ေဖာက္ျပန္ရမွာလား..ဒီမယ္.ကန္စြန္းရြက္ တစ္စည္း နွစ္ရာ့ေျခာက္ဆယ္ျဖစ္တာ ျဖစ္ခ်င္လို႕ျဖစ္တာ မဟုတ္ဘူးဟဲ့….သိမ္ၾကီးေစ်းက ေကတီဗြီမွာ လုပ္ေနတဲ့ ငါ့သမီးက တစ္လကို တစ္သိန္းေထာက္ပ့ံေနရာက ငါးေသာင္းပဲ ေပးနိုင္ေတာ့လို႕ေဟ့..ငါးေသာင္းပဲ ေပးနိုင္ေတာ့လိုု႕..ငါ့ကန္စြန္းလည္း ေစ်းတက္ရတာ''

ရဲေဘာ္ျဗိ ကား ေဒၚလံုး၏ စကားအဆံုး မ်က္ရည္မ်ား ၀ဲ လာေလသည္။

လူတန္းစားအသိ စာနာမႈမ်ား လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲျဖစ္လာသည္။

ပစည္းမဲ့လူတန္းစားမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ သမီးပ်ိဳသည္ ဓနရွင္တို႕၏ အေဖ်ာ္ေျဖခံအျဖစ္ ေကတီဗြီတြင္ အလုပ္လုပ္ေနရသည္ကို ၾကားသိရသည့္အတြက္ ၀မ္းနည္းရာမွ ေဒါသအျဖစ္ ေျပာင္းလြဲလာသည္။

လူတန္းစားအေျခခံအျမင္တူညီမႈစိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲလာသည့္ ေဒါသသည္ ေတာ္လွန္ဒီေရကို ျမင့္တက္လာေစသည္။

ေဖာက္ျပန္မႈ၏ ပင္မဇစ္ျမစ္ကို ေရဆံုးေရဖ်ားလိုက္ရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုခ်လိုက္ကာ ေဒၚလံုးအား ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းတစ္ခု ေမးလိုက္ေတာ့၏။

''ေဒၚလံုးသမီး နာမည္ဘယ္သူလဲ..သိမ္ၾကီးေစ်းက ေကတီဗြီနာမည္ကေရာ ဘာလဲ''

……………………………

တိုင္ထူလ်င္ အရိပ္ေပၚသလို ေဘာ္ရွီဗစ္၀ါဒအား ေၾကညက္ခဲ့သည့္ ရဲေဘာ္ျဗိ သည္  အေတြးအေခၚျပဳျပင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ေရးစံ၊ ကန္စြန္းရြက္ေစ်းတက္ရျခင္းေဘာဂေဗဒသေဘာတရားတို႕ကို ေလ့လာေရးစံ တို႕ကို ဆြဲကိုင္လ်က္ မိုးခ်ဳပ္သည္နွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ သိမ္ၾကီးေစ်း ေကတီဗြီေပၚရွိ ဟာ၀ိုင္အီ အမည္ရသည့္ အခန္းကို နွစ္ဆက္ရွင္ယူလိုက္ေလသည္။

ေဒၚလံုးသမီး ငွဲ႕ေပးေသာ ဘီယာေလးကို စုပ္ကာ ေတာ္လွန္ေသာအင္အားစုအသစ္ ထံ ခ်ဥ္းကပ္ေလေတာ့သည္။

''ရဲေဘာ္လ၀န္း..ရဲေဘာ္ဟာ အေျခခံအက်ဆံုးလူတန္းစားကေန ေပါက္ဖြားလာသူမွန္ေပမယ့္..ဓနရွင္ေလာက ရဲ႕ အေဖ်ာ္ေျဖခံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနရတယ္။ ဒီေတာ့ ရဲေဘာ္ ဟာ ဓနရွင္လူတန္းစားထံမွ ေငြေၾကးေတြ ရေနပါလ်က္ ဘာေၾကာင့္ မိခင္ေဒၚလံုးကို ေထာက္ပံ့ေငြ၊ တစ္သိန္းကေန ငါးေသာင္းအထိ ေလ်ာ့ခ်ပစ္လိုက္ရတာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ…ရဲေဘာ္ဟာ ဓနရွင္ေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းပါမ်ားလာတဲ့အတြက္ အေတြးအေခၚေတြ ယိမ္းယိုင္ေနျပီလား…ဓနရွင္တစ္ပိုင္းေဖာက္ျပန္ေရးသမားျဖစ္ေနျပီလားဆိုတာ..က်ဳပ္ကို အေျဖမေပးခင္..ခိုင္သင္းၾကည္မဂၤလာေဆာင္အေခြထဲက.နွစ္ကိုယ္တူ ခ်စ္သမ်ွ ေလး စံုတြဲတစ္ပုဒ္ေလာက္ထည့္ေပးစမ္းပါ''

ရဲေဘာ္ေမာင္ျဗိ နွင့္ ရဲေဘာ္လ၀န္းတို႕သည္ နွစ္ကိုယ္တူ ခ်စ္သမ်ွ သီခ်င္းကို ရန္ - ငါ စည္း ျပတ္သားစြာဆိုျပီးသည့္ေနာက္ ရဲေဘာ္လ၀န္းကား စြဲခ်က္အား ေျဖရွင္းေလသည္။
''ဒီလိုပါ ဦးရယ္..လာေနက် ဧည့္သည္ေတြက အရင္က မုန္႕ဖိုး သံုးေသာင္းေပးရင္ အခု တစ္ေသာင္းေတာင္ အနိုင္နိုင္ျဖစ္သြားျပီ..မီးတို႕လည္း မိတ္ကပ္ဖိုး၊ စားစရိတ္ ဘာညာနဲ႕ တြက္ရင္ မကိုက္ေတာ့ဘူး..အိမ္ကိုလည္း နည္းနည္းပဲ ပို႕ေပးနို္င္ေတာ့တာေပါ့..ဒီေတာ့..အခု ဦးေလး ကလည္း မီးကို ကူညီတဲ့အေနနဲ႕ မုန္႕ဖိုးသံုးေသာင္းေပးမယ္မဟုတ္လား..ဟင္..ဟင္''
ထိုအခ်ိန္တြင္ ရဲေဘာ္ေမာင္ျဗိ ၏ ေခါင္းထဲတြင္  ေဘာ္ရီွဗစ္အေတြးအေခၚမ်ား တေရးေရးေပၚလာေလ၏။

''ေတာ္လွန္ေရးမွာေဆြရယ္မ်ိဳးရယ္မရွိဘူး။ အေဖရယ္၊အေမရယ္၊ ညီရယ္၊ အကိုရယ္ မရွိဘူး။ ခ်စ္ျခင္းေမတာတို႕၊ သနားတာတို႕၊ သံေယာဇဥ္တို႕၊ မရွိရဘူး။ ဒါေတြဟာ လူ႕ကရုဏာ၀ါဒသက္သက္ အေတြးအေခၚပဲ။ ဒါေတြကို အူလႈိဏ္သဲလႈိဏ္ဆန္႕က်င္ရမယ္လို႕ သြားေလသူ ရဲေဘာ္ထြန္းရွိန္က ေျပာသြားဖူးတယ္။ အိမ္း..ေတာ္လွန္ေရးမွာ အေဖ၊အေမေတာင္ မရွိေသးတာ ေကတီဗြီမွာလည္း ဦးရယ္ ၊ မီးရယ္ဆုိတာ မရွိသင့္ဘူး..ဒီေတာ့..ဒီဟာမေလး မသိခင္ ေသးေပါက္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ေဘလ္သြားရွင္းျပီး လစ္မွပဲ''
ခြာစစ္သေဘာတရားအရ ဟာ၀ိုင္အီအခန္းမွ ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာလာသည့္ ရဲေဘာ္ျဗိ သည္ ကန္စြန္းရြက္ေစ်းတက္ျခင္းသေဘာတရားဇစ္ျမစ္ကို ေျခရာခံရန္ကုိကား အားမေလ်ာ့။

ဓနရွင္ကို တိုက္ဖို႕ရာ ဓနရွင္၏ သေဘာတရားေရးရာပရိယာယ္မ်ားကို အတြင္းက်က် သိရမည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဆိုပါေကတီဗြီရွိ ဖူးခက္အခန္းတြင္ ၀င္ေနေသာ ညႊန္မွဴး ကိုစိုးထုိက္ ထံ စနည္းနာေလသည္။
ညႊန္မွဴး ကိုစိုးထိုက္ သည္ ဓနရွင္လက္ကိုင္တုတ္၀န္ထမ္းပီပီ တို႕နဂါးနီသီခ်င္းကို သီဆိုေန၏။

သီခ်င္းခဏနားျပီး ေကာင္မေလးနွင့္ ပန္းသီးစားခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ ရဲေဘာ္ေမာင္ျဗိက ေမးခြန္း ကို စတင္ေလသည္။
''ညႊန္မွဴးၾကီးက အရင္က ေကာင္မေလးေတြကို မုန္႕ဖိုး သံုးေသာင္းေလာက္ေပးေနရာက အခု ေလ်ာ့ေပးတယ္ဆိုဗ်။ ဒါဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ။ ခင္ဗ်ားတို႕ဟာ က်ဳပ္တို႕ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႕ လုပ္အားကို ေခါင္းပံုျဖတ္တာလားဗ်''
ကိုစိုးထိုက္ သည္ ပန္းသီးစိတ္ကို ကိုက္သည္။

ဘီယာကို တစ္က်ိဳက္ ေမာ့သည္။
ေဘးနားက အၾကင္နာအမည္ရွိေသာ ကေလးမကို ရႊတ္ ခနဲ တစ္ခ်က္ ရႊတ္သည္။
ထို႕ေနာက္..ေခါင္းကို ခါသည္။
''မဟုတ္ဘူး..ရဲေဘာ္..မဟုတ္ဘူး..ခင္ဗ်ားေျပာတာတစ္ခုမွ မဟုတ္ဘူး..က်ဳပ္လည္း ေပးခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ..ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားစဥ္းစားၾကည့္..အရင္လို လုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီက အၾကံအဖန္ေငြ က သိပ္မလာေတာ့ဘူးဗ်..မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေတြေအာက္မွာ ဒီလူခ်မ္းသာေတြကလည္း သူတို႕ပိုက္ဆံေတြကို ဖင္ေအာက္ထဲ ထည့္သိမ္းလိုက္ျပီ..ဆက္လုပ္တဲ့လူေတြကလည္း က်ဳပ္တို႕ဆီ အၾကံအဖန္မေပးေတာ့ဘူး..အၾကံအဖန္မရေတာ့ က်ဳပ္လည္း ၀င္ေငြမေကာင္းေတာ့ဘူး..၀င္ေငြမေကာင္းေတာ့ သူတို႕ေလးေတြကို အရင္လို မုန္႕ဖိုးမေပးနိုင္ေတာ့ဘူး…ဒီၾကားထဲ..အိမ္စရိတ္က ၾကီးလာတယ္.မိန္းမကေျပာတယ္.အခုဆို ကန္စြန္းရြက္တစ္စည္းကို သံုးရာျဖစ္ေနျပီ..သံုးရာျဖစ္ေနျပီတဲ့ဗ်''
ရဲေဘာ္ျဗိ ကား လမ္းဆံုးေခ်ျပီ။ ခရိုနီေတြ ၊ ခရိုျပာေတြ၊ ခရိုတကနီကာလာေတြ၊ အစိုးရေတြအထိ လိုက္ရန္လည္း သူ႕လက္တံက ဒီေလာက္မရွည္။

ေနာက္ဆံုး……………..
ကန္းစြန္းရြက္တစ္စည္း သံုးရာျဖစ္ျခင္းသည္ ကန္းစြန္းရြက္တစ္စည္း သံုးရာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ကန္စြန္းရြက္ပဋိေလာမရုပ္၀ါဒ ကို ရဲေဘာ္ျဗိ တစ္ေယာက္ သေဘာေပါက္သြားေခ်ျပီ။
ေနာက္ဆံုးတြင္ အနွီအေထြေထြအခက္အခဲမွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ အိမ္တြင္ က်န္ရစ္ေသာ အိမ္တြင္းအစိုးရ ေလဒီျဗိ ထံမွ ေစ်းဖိုးဘတ္ဂ်က္ပိုေတာင္းရန္မွ တပါးအျခားမရွိျပီမဟုတ္ပါလား။
ထို႕ေၾကာင့္..အိမ္သို႕ ျပန္ကာ ေလဒီျဗိ ထံ ''ေစ်းဖိုးဘတ္ဂ်က္ တိုးေပးေရး…ဒို႕အေရး'' လုပ္ေခ်၏။

''ဒီမယ္..ကြ်န္မမ်က္နွာ ၀က္ျခံေတြေပါက္ေနတယ္..အဲ့ဒီ ၀က္ျခံေတြ ေပ်ာက္ဖို႕ အလွအပ ဘတ္ဂ်က္က အေရးၾကီးတယ္..ဒါေၾကာင့္ .ရွင့္ေစ်းဖိုး ဘတ္ဂ်က္ကို မတိုးေပးနိုင္ဘူး..တစ္ရက္နွစ္ေထာင္က နွစ္ေထာင္ပဲ''
သို႕ေသာ္ျငား..ရဲေဘာ္ျဗိ အျဖစ္ က ပညာေရးဘတ္ဂ်က္တိုးေပးရန္ အေရးဆိုၾကသည့္ ရဲေဘာ္ေက်ာင္းသားမ်ား နွင့္ ဘ၀တူပင္။
ေနာက္ဆံုး ရဲေဘာ္ေက်ာင္းသားမ်ား နည္းတူ ရဲေဘာ္ေမာင္ျဗိ လည္း မိန္းမမွ ညလံုးေပါက္ အခန္းျပင္ထုတ္ကာ အျပစ္ေပးျခင္းခံရျပန္၏။
သို႕ေသာ္ျငား..ရဲေဘာ္ျဗိ သည္ ေခသူမဟုတ္။ ေတာ္လွန္စိတ္ဓာတ္ကို တျပားသားမွ မေလ်ာ့။

နီလ်င္ နီ။ မနီလ်င္ ပန္းနုေရာင္ ျဖစ္ရမည္ဟု ခံယူထားသူ။

ထို႔ေၾကာင့္ ပန္းႏုေရာင္ တီ႐ွပ္ကို ဝတ္သည္။
 လမ္းမေပၚ ထြက္မည္။

ေတြ႔တဲ့သူကို ေသနတ္ ႏွင့္ ပစ္ခ်င္ ပစ္မည္။

ဓာတ္ဆီပုလင္း ႏွင့္ ပစ္ခ်င္ပစ္မည္။

အေျခအေနေကာင္းလ်င္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို ကာကြယ္သူ
သူရဲေကာင္းျကီးအျဖစ္ ဟိုလူေတြက ကိုးကြယ္ၾကမည္။

အေျခအေနမေကာင္းလ်င္ေရာ...စိတ္ေရာဂါေဆးရံုဆင္း လက္မွတ္ေလးသာ ျပလိုက္။

ကဲ..
ရြာသာႀကီးဆင္း ရဲေဘာ္ေမာင္ၿဗိ လာပါၿပီ။

ထမင္း၀ေအာင္သာ စားထားၾကေပေရာ့..။

ျဗိတိသ်ွကိုကိုေမာင္

No comments: