Wednesday, December 20, 2017

ျမန္မာ့ၾကယ္ပဲပင္ (Sacha Inchi Nuts)

ေဆးဖက္ဝင္အာနိသင္ – ျမန္မာ့ၾကယ္ပဲပင္ (Astounding Health Benefits in Sacha Inchi nuts)

 


by စီစီ၀င္း (FOOD)

          လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ဝ၀ ေက်ာ္ အခ်ိန္ကတည္းက Amazon Rainforest ၌ နာမည္ထင္ရွားခဲ့သည့္ Sacha Inchi, Inca Peanut သည္ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ကိုယ္ခံအားတိုးေစရန္အတြက္ စားသံုးလာခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သိရွိခဲ့ရသည္။ Peru ႏိုင္ငံရွိ Andes Mountains ၏ ကုန္းေျမအျမင့္ပိုင္း၌ အစျပဳခဲ့ေသာ ၾကယ္ပဲပင္မ်ားသည္ ႏွစ္ရွည္သီးပင္အျဖစ္ ေပါက္ေရာက္၍ ၾကာရွည္ခံ အပင္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

          ၾကယ္ပဲသည္ ယေန႔ ကမၻာ့ေျမေပၚ၌ Super Food အျဖစ္ ေပၚလြင္ခဲ့ျခင္းမွာ Essential Fatty Acids, Proteins and Amino Acids ပါဝင္မႈသည္ လက္ရွိအျခားသီးႏွံမ်ားထက္ ပိုမိုေနၿပီး ခႏၶာကိုယ္တြင္း အလြယ္တကူေခ်ဖ်က္၍ ဆဲလ္တိုင္းကိုလည္း အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္ အကူအညီေပးသည့္အျပင္ သဘာဝ Omega-3 Oils အျဖစ္ စားသံုးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ Vitamin A ႏွင့္ Vitamin E (tocopherol form) မ်ားလည္း ပါဝင္ေနၿပီး ခႏၶာကိုယ္တြင္း ၉၆% ေခ်ဖ်က္ႏိုင္စြမ္းရွိ၍ ယားယံမႈ ျဖစ္ေစျခင္းမရွိ (100 irritation free) ဟု သိရွိရပါသည္။

          ၾကယ္ပဲ၏ မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အံအားသင့္ မွင္တက္မိေစေသာ ေဆးဘက္ဝင္အက်ိဳးအာနိသင္မ်ားမွာ-

–  ေသြးလည္ပတ္မႈနွင့္ ေသြးတိုးအတြက္ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ကိုလက္စတီေရာ (Bad Cholesterol, LDL) ႏွင့္ အဆီ (Triglycerides)  ကို ေလ်ာ့ေစ၍ Good Cholesterol, HDL ကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္ျခင္း။

–  အေစ့တြင္ ပါဝင္ေသာ အိုမီဂါ-၃ (Omega-3) သည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာစနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

–  Essential Fatty Acids မွာ ဗဟိုအာ႐ံုေၾကာစနစ္ (ဦးေနွာက္ႏွင့္ ေက်ာ႐ိုးမ) ကို အကာအကြယ္ျပဳေပးျခင္း။

–  တိုးျမႇင့္ပါဝင္ေနေသာ Omega-3 သည္  အသက္ႀကီးရင့္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေရာဂါ (AMD) ႏွင့္ အျမင္အာ႐ံုကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း။

–  က်န္းမာေစသည့္  ဂလူးကို႔စ္ (Healthy Glucose) ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေပး၍ Type 2 Diabetes မျဖစ္ေစရန္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း။

–  Essential Fatty Acids သည္လည္း ခႏၶာကိုယ္တစ္ေလွ်ာက္ ေရာင္ရမ္းမႈကို ကာကြယ္ေပးျခင္း။

–  သြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္မႈကိုလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

          ၾကယ္ပဲ (Sacha Inchi Nut) သည္ အေစ့မ်ားအားလံုးနွင့္ ယွဥ္လွ်င္ Omega-3 နွင့္ Omega-6 Fatty Acid မွ်တစြာ ပါဝင္ေသာ အေစ့တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္္အျပင္ အျခားအာဟာရဓာတ္ ပါဝင္ေနမႈမ်ားမွာလည္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားမွ ေလ့လာသိရွိႏိုင္ပါသည္။ (1)

          ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ အစားအစာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မဟာသိပၸံသင္တန္း၌ သုေတသနစာတမ္းက်မ္းျပဳစုေနသူမွ တစ္ဆင့္ ယေန႔ၾကယ္ပဲ၏ ေလ့လာစူးစမ္းမႈမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းသိရွိခဲ့ပါသည္။

(၁)     ႐ုကၡေဗဒ အေခၚအေဝၚမွာ (Plukenetia Volubilis, Linn) ဟု အတိအက် သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႐ုကၡေဗဒဌာနမွ အတည္ျပဳေပးသည္။)

(၂)     ဓာတ္ခြဲရာ၌ ေရေငြ႕ဓာတ္ ၇.၅၂ % ပါဝင္ေနေသာ ဆီထုတ္ၿပီး ႀကိတ္ဖတ္၌ ပ႐ိုတင္း ၅၆%၊ အဆီ ၄.၆၃%၊ ကာဘိုဟိုက္ၿဒိတ္ ၂၄.၁၂% (စြမ္းအင္ ၃၆၅ ကီလိုကယ္လိုရီ/ ၁၀ဝ ဂရမ္)

(၃)     ၾကယ္ပဲ (ဆီ၊ အရြက္၊ အသီးခြံ၊ အလႊာပါး၊ ႀကိတ္ဖတ္)မ်ားသည္ အစြမ္းထက္ ႐ုကၡဇီဝ ဓာတုပစၥည္းမ်ား (Bioactive Substances) ျဖစ္ေသာ antioxidant ဂုဏ္သတၲိရွိသည့္ polyphenolic  ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိရျခင္း။

(၄)     Acute oral toxicity test ကို ၾကြက္ဝမ္းျဖဴမ်ားနွင့္ ေဆးသုေတသနဌာန၌ စမ္းသပ္ရာတြင္ အဆိပ္ကင္းေၾကာင္း စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိရျခင္း။ (Clinical Trial)

(၅)     အဏုဇီဝပိုးသတ္ႏိုင္စြမ္းအား (Antimicrobial Activity) ကို အေရးပါေသာ ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အဏုဇီဝပိုး (၆) မ်ိဳးႏွင့္ Agar Plate Diffusion Test ျဖင့္ စမ္းသပ္ ေလ့လာမႈတြင္ ပိုးသတ္စြမ္းအားရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျခင္း။

(၆)     ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈအတြက္ level of contaminants (Toxic heavy metals) မ်ား ပါဝင္ေနျခင္း ရွိမရွိကို သိပၸံနည္းက် ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

(၇)     Functional Food အျဖစ္ စမ္းသပ္ရန္အတြက္ ဆီႀကိတ္ဖတ္ (နမူနာ) ေပၚတြင္ ကပ္တင္ႏိုင္ေသာ Pathogenic Bacteria မ်ား၏ ပါဝင္မႈကို စမ္းသပ္ရွာေဖြျခင္း။

(၈)     ဆီႀကိတ္ဖတ္မွ တစ္ဆင့္ Functional Food (ဘီစကြတ္ႏွင့္ သေရစာ) အျဖစ္ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္၍ အနံ႔၊ အရသာ ေကာင္းမြန္မႈ ရွိမရွိကို စမ္းသပ္ရွာေဖြျခင္း  အစရွိသည္တို႔ကို စမ္းသပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ (2)

          ေဖာ္ျပပါ အဆင့္ဆင့္ သုေတသနရလဒ္မ်ားမွ သိရွိေဖာ္ျပႏိုင္သည္မွာ ျမန္မာ့ ၾကယ္ပဲတြင္ ေဆးဖက္ဝင္အာနိသင္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  အခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ားသည္ ၾကယ္ပဲစားသံုးရာ၌ မူးေဝျခင္း၊ အစာေတာက္ျခင္း ျဖစ္ရျခင္းမွာ ၾကယ္ပဲ၏ ပ႐ိုတင္းကို က်န္းမာေရးေလ်ာ့နည္းၿပီး ခုခံနိုင္စြမ္းအားနည္းသူက ေခ်ဖ်က္/စုပ္ယူရန္ ခက္ခဲျခင္းျဖစ္ေစသျဖင့္ အဆိုပါ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ သတိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေဒသထြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ၾကယ္ပဲမ်ား၏ အသီးအရြက္မ်ားအား သုေတသနျပဳမႈကို ျမန္မာနိုင္ငံရွိတကၠသိုလ္ အသီးသီးက ေရွ႕ဆက္တိုး၍ စမ္းသပ္မႈမ်ားအႀကိမ္ႀကိမ္  (strong scientific evidence) ရရွိေစရန္ အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။

က်မ္းကိုးစာရင္း

(1)      undergroundhealthreporter.com/superfood-sacha-inchi-nuts/

(2)      Su Lwin Htike & Si Si Win. 2017. “Some Efforts to Study on Plant Bioactive Substances and Antimicrobial Activities in SachaInchi (Plukenetia Volubilis, Linn)”, ASEAN Science Technology and Innovation Conference 2017, Oct 19-20, MICC II, Nay Pyi Taw, Myanmar.


CreditFood Magazine (Myanmar) 

No comments: