Tuesday, December 5, 2017

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍အမ်ိဳးသားမ်ားသိထားသင့္ေသာ အခ်က္(၇)ခ်က္


ေရးသားသူ Dr. Kaung Thar
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe.

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဴးသားမ်ားသိထားသင့္ေသာ အခ်က္ (၇)ခ်က္

မိခင္မွေပးထားေသာ သဘာ၀တရားမွလြဲ၍ လိင္မွဳကိစၥသည္ သင္ထင္သည္ထက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္မွဳရလဒ္မ်ား ပုိမုိရရွိေစသည္။ အသက္အရြယ္ၾကီးမွ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ေကာင္းမေကာင္းသိပါသလား။ သုိ႔မဟုတ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ဆႏၵပုိျပင္းျပပါသလား။ လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ခုတည္းေသာျပႆနာမွာ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သိပ္မေျပာခ်င္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မေျပာအပ္မလုပ္အပ္ေသာေခါင္းစဥ္သည္ က်ြႏု္ပ္တုိ ့ဤစကားလုံးကုိ ဖြင့္ဟေျပာရုံမွ်ျဖင့္ ရွက္ေၾကာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ေအာက္ပါအံျသဖြယ္အခ်က္မ်ားက သင့္ကုိလိင္မွဳကိစၥတြင္ အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးပါမည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာပညာေပးျခင္းႏွင့္ လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လူတုိင္းသိထားသင့္ေသာအခ်က္(၇)ခ်က္ကုိ သိပၸံနည္းအရ အေရးေပးေဖာ္ျပပါမည္။ ေဖာ္ျပပါလူမွဳေရးဆုိင္ရာ အမူအက်င့္မ်ား ျမင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ သင္သည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးရင္းႏွီးေသာ ဤအျပဳအမူႏွင့္ဆုိင္ေသာ အသစ္အဆန္းကုိ သင္ယူမိပါလိမ့္မည္။

(၁) အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သုိ႔ လိင္မွဳကိစၥကုိအလုိရွိပါသည္။

၄င္းသည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္အံ့ျသစရာမဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ာသည္လည္း ဆႏၵရွိၾကပါသည္။ အမွန္တြင္ၾကာရွည္စြာ တြဲလာေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သူတု႔ိအမ်ိဳးသမီးအေဖာ္၏ ကာမဆႏၵအတုိင္းအတာေပၚတြင္ အလြန္အထင္ေသးၾကသည္။ ယူဆခ်က္တစ္ခုမွာ ကာမဆႏၵနည္းေသာ အမ်ိဳးသမီးအေဖာ္ကုိ စြန္႔လႊတ္နုိင္ေခ်ရွိသည္ဟု ေျပာျခင္းကုိ ၁၀၀ရာခုိင္ႏွဳန္းသေဘာတူညီေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ သင့္အေဖာ္ကုိေျပာျပပါ။ သင့္ရဲ႔ဆႏၵကုိ မရွက္ပါႏွင့္။ ကာမဆႏၵကုိအားေပးကာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကုိ သက္ေတာင့္သက္သာအျဖစ္ခံစားပါ။

(၂) သင့္အေဖာ္သည္ မဂၢဇင္းထက္ပုိေကာင္းေသာ အင္အားျဖစ္သည္။

သင္၏ကာမဘ၀ကုိ ျမင့္တင္လိုျပီး သင့္အေဖာ္ဆႏၵကို စိတ္ေက်နပ္မႈရေစလိုလ်ွင္  မဂၢဇင္းမွာပါတဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား ရွာေဖြဖတ္ရႈေနျခင္းထက္ သူ(သုိ႔) သူမဘာလုိခ်င္လဲဆုိသည္ကုိ ေမးျမန္းၾကည့္ျခင္းသည္ ပိုထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ Nicole Prause ဆုိသည့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေလ့လာသူေျပာခ်က္အရ အကယ္၍ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အိပ္ရာထဲတြင္ အမွန္တစ္ကယ္ စိတ္လြတ္လပ္မွဳ ရခ်င္လွ်င္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ၾကိဳက္သည္ႏွင့္ မၾကိဳက္သည့္အရာမ်ားးကုိ စကားစျမည္ေျပာျပထားသင့္သည္။ ငယ္ရြယ္သူအမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ကာမဆႏၵျပီးေျမာက္ျခင္းသည္ အေဖာ္ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံရသည့္ အေရအတြက္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္မ်ားမ်ားေျပာျပီး မ်ားမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

မဂၢဇင္းမဖြင့္ဖတ္ခင္(သုိ႔) ေခါင္းစီးတစ္ခုခုကုိမၾကည့္ခင္ သင့္အေဖာ္ႏွင့္ ၾကိဳက္သည္မၾကိဳက္သည္မ်ားကုိ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းေျပာဆိုပါ။

(၃) အသက္ၾကီးမွလိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ သင့္အတြက္ေကာင္းပါသည္။

အသက္ၾကီးမွလိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းပါသည္။ ေလ့လာမွဳတစ္ခုတြင္ အသက္၅၇ႏွစ္ႏွင့္ ၈၅ႏွစ္အၾကား အမ်ိဴးသမီးမ်ားတြင္ အနည္းဆုံး တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ေသြးတိုးႏႈန္းကုိေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ သြက္လက္ေသာ လိင္မွဳဘ၀သည္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါက်န္းမာေရးကုိ မ်ားစြားတုိးတက္ေစသည္။ အသက္ၾကီးသူမ်ားအတြက္လည္း ပါ၀င္သည္။

စာၾကြင္း – သင့္အသက္ႏွင့္လိင္မွဳအရည္အခ်င္းကုိ မဆုံးျဖတ္ပါႏွင့္။ ႏွစ္စဥ္ဘ၀ကုိေပ်ာ္ရႊင္စြာႏွင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနပါ။

(၄) လိင္ဆက္ဆံရန္အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္မွာ ညအခ်ိန္မဟုတ္ပါ။

အလုပ္မ်ားေသာအခ်ိန္ဇယားအရ၊ တစ္ခုတည္းေသာ က်န္ေသာအခ်ိန္မွာ ညအခ်ိန္ႏွင့္ အိပ္ယာထဲတြင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လိင္ဆက္ဆံေရးေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ ဒီနည္းသည္ ေကာင္းေသာနည္းလမ္း မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းမြန္ေသာ ကာမဆက္ဆံေရးအတြက္ သိပၸံနည္းအရေဖာ္ျပထားေသာအခ်ိန္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရုံးခ်ိန္အတြင္း အလုပ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ သတင္းေကာင္းမဟုတ္ပါ။ Daily Mail သတင္းစာရွိ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရ ညေန၃နာရီသည္ လိင္ဆက္ဆံရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာ္မုန္းဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ Alisa Vitti က ဤအခ်ိန္တြင္အမ်ိဳးသားမ်ားက လိင္ဆက္ဆံရန္ အစပ်ိဳးသည့္စိတ္ရွိရုံ သာမက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိပါစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပုိေက်နပ္ေစရန္ အားေပးနုိင္သည္။

(၅) သင္ေတြးထားသလုိပုံစံအမ်ားအျပားမရွိပါ။

သင္သည္လိင္ဆက္ဆံသည့္ ပုံစံမ်ိဳးစုံၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ပုံအေဟာင္းမ်ားႏွင့္ျပီးဆုံးသြားပါသလား။ သင္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပါ။ ေယဘူယ်အားျဖင့္(၆)ခုသာ ရွိသည္။

ႏွစ္ဦးမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ၍ အမ်ိဳးသမီးက ေအာက္တြင္ ရွိေသာ အေနအထား
အမိ်ဳးသားက လွဲေလ်ာင္းျပီး အမ်ိဳးသမီးက အေပၚတြင္ရွိေသာ အေနအထား
အမိ်ဳးသမီးက လွဲေလ်ာင္းျပီး အမ်ိဳးသားက အေပၚတြင္ ရွိေသာ အေနအထား
တစ္ေယာက္က ကုန္းေနျပီး ေနာက္တစ္ေယာက္က ေနာက္ဖက္ကေန ဆက္ဆံေသာ အေနအထား
ဇြန္း ႏွစ္ခု ထပ္ထားသကဲ့သို ့ အေနအထား
မတ္တပ္ရပ္ အေနအထား တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဒါဆို က်န္တာေတြကေရာ ..။ သူတုိ႔သည္ဤ၆ခုမွကြဲျပားသြားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္အၾကဳိက္ဆုံးလိင္ဆက္ဆံမွဳပုံစံကုိ မရွက္ပါႏွင့္။ အေၾကာင္းမွာ အားလုံးလည္း သင့္နည္းတူျပဳလုပ္သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။

(၆) ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအတြဲမ်ားသည္ တစ္ပတ္တစ္ခါျပဳလုပ္ၾကသည္။

အမ်ားယုံၾကည္ထားသည္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံမွဳမ်ားမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပုိ၍ေပ်ာ္ရႊင္နုိင္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ၾက္ိမ္သာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ပုိ၍ေပ်ာ္ရႊင္နုိင္သည္။ သာမန္လူတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ပတ္ကုိတစ္ၾကိမ္ထက္ပုိ၍ ပုံမွန္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ပုိမုိေပ်ာ္ရႊင္နုိင္ျခင္းႏွင့္မဆုိင္သလို ေပ်ာ္ရႊင္မွဳေလ်ာ့နည္းသြားသည္ဟုလည္း မဆုိလုိပါ။ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္သည့္ အေဖာ္ႏွင့္ သာယာေသာ ကာမဆက္ဆံေရး က်န္ရွိေနရန္သာ  အေရးၾကီးသည္။

(၇) ေကာင္းမြန္ေသာသူမ်ားသည္ ပို၍ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ရင္းႏွီးမွဳ မၾကာခဏပို၍ လုိခ်င္လွ်င္ သင္သည္ပုိ၍ေကာင္းမြန္ေသာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟု သိပၸံပညာကဆုိထားပါသည္။ ေလ့လာမွဳ တစ္ခုအရ ကုိယ္က်ိဳးမငဲ့ဘဲ တစ္ဖက္သားကို  ပုိ၍ဂရုစုိက္တတ္ေသာလူမ်ားသည္ လိင္ဆက္ဆံမွဳမ်ားမ်ားလုပ္ၾကသည္။ ဤေလ့လာမွုသည္ မိမိကုိယ္ကုိဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံ၍ သတင္းပုိ႔ထားေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အမွားအယြင္းရွိနုိင္သည္ ဟုဆုိလုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤအခ်က္ကုိ သက္ေသျပရန္္သိပၸံနည္း မလုိအပ္သည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

Credit: Hello Sayarwon Page

No comments: