Saturday, December 23, 2017

အာဆီယံမွာျမန္မာ ဘိတ္ဆံုးျဖစ္ေတာ့မလား


အေျပးျပိဳင္ပြဲတခုၾကည့္ဖူးသည္။ ေဘာလံုးကြင္းလို အားကစားကြင္းၾကီးကိုပတ္၍အေျပးသမားမ်ားက ေျပးၾကရျခင္းျဖစ္သည္ ။ တာလြွတ္သည္နွင့္ အေျပးသမား တစု အားနွင့္အင္နွင့္ေရွ ့သို ့ေျပးထြက္သြားၾကသည္ ။ ထိုအထဲတြင္ ေျခအနွုတ္အသိမ္းေႏွးေသာ အေျပးသမားတေယာက္ပါသည္ ။ထိုအေျပးသမားသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ေနာက္မွာက်န္ခဲ့သည္ ။ အေျပးသမားအားလံုးသူ ့ကိုေက်ာ္တက္သြားၾကသည္ ။ တျဖည္းျဖည္းနွင့္သူ ့ကိုေက်ာ္တက္သြားသူမ်ားသည္ ကြင္းပတ္ေျပးပြဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူနွင့္တေျဖးေျဖးေ၀းကာ သူ ့ေနာက္ဘက္သို ့ပင္ ျပန္ေရာက္လာသည္ ။ အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လ်ွင္ ထိုအေျပးသမားသည္ေရွ ့မွဦးေဆာင္ေနျပီး က်န္အေျပးသမားတစုသည္ေနာက္မွာျပတ္က်န္ခဲ့သလိုလို ျဖစ္ေနသည္ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္မွ အေျပးျပိဳင္ပြဲကြင္းထဲသို ့၀င္လာေသာဘၾကီးတေယာက္က ေရွ ့မွေျပးေနသူ ကိုခ်ီးမြမ္းသည္ ။
“ တို ့ရြာကေကာင္ကေတာ့ ေရွ ့ကေနအျပတ္အသတ္ပဲေဟ့ ေတာ္ေတာ္ကိုျဖတ္ထားနိုင္တာပဲ “
ထိုစကားကိုၾကားရသူအေပါင္းက ရယ္ၾကသည္ ။
“ေရွ ့ကျဖတ္တာမဟုတ္ဘူး အဘေရ ေနာက္ဆံုးပိတ္ျဖစ္ေနတာ “ ဟုရယ္ရင္းေျပာၾကသည္ ။
ယခုအခါျမန္မာျပည္သည္ ထိုအေျပးသမားလိုျဖစ္ေနျပီး အခ်ိဳ့ေသာသူမ်ားသည္ ေျပးပြဲကို ေနာက္က်မွလာၾကည့္ေသာ ေတာမွဘၾကီးလိုျဖစ္ေနသည္ ။ကိုယ့္ငါးခ်ဥ္ကိုယ္ခ်ဥ္ရင္း နိုင္ငံသည္တျဖည္းျဖည္းျပိဳင္ဘက္မ်ား၏ေနာက္သို ့ေရာက္မွန္းမသိေရာက္လာသည္ ။

       ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက “ခရီးသြားလုပ္ငန္းကလြဲျပီး စီးပြားေရးက႑တြင္ တိုတက္မွုမျပနိုင္ေသး “ဟု ေျပာသည္ ။ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန့ ကေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပေသာျမန္မာအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ ့လုပ္ငန္းညွိႏွိုင္းအစည္းအေ၀းတြင္ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ အမွန္ကိုတ၀က္ျမင္သည္ဟုေျပာရမည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံစီးပြားေရးက႑တိုးတက္မွုမျပနိုင္ေသး ဆိုျခင္းမွာအမွန္ကိုျမင္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကလြဲျပီး ဟုစကားခံထားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ေနသေယာင္ထင္ေနျခင္းမွာ မွားေပသည္ ။ သူသည္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွလာသူတေယာက္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေအာက္ကတင္ျပေသာကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုၾကည့္ကာအားအရၾကီးရေနျခင္းလည္းျဖစ္နိုင္ပါသည္ ။ တကယ္တမ္းတြင္ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ကမၻာတြင္မဆိုထားဘိ အာဆီယံေဒသတြင္ပါ ဘိတ္ဆံုးကပ္ေနေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သလို တို းတက္မွုရပ္တန္ ့ေနရံုမက ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေနေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သည္ ။အကယ္စင္စစ္ အာဆီယံဆယ္နိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားသားကမၻာလွည့္ခရီးသည္ အ၀င္ အမ်ားဆံုးနိုင္ငံမွ အနည္းဆံုးသိုနိုင္ငံသို ့စဥ္လိုက္လ်ွင္ ၂၀၁၅ စာရင္းအရ

(၂)ထိုင္း(၂၉ သန္း)
(၁)မေလးရွား (၂၅ သန္း)
 (၃)စကၤာပူ(၁၅သန္း)
(၄)အင္ဒိုနီးရွား( ၁၀သန္း)
(၅)ဗီယက္နမ္ (၇.၉ သန္း)
(၆)ဖိလစ္ပိုင္(၅ သန္း)
(၇) ကေမၻာဒီးယား ( ၄.၇ သန္း)
(၈)လာအို(၄.၆သန္း)
(၉)ျမန္မာ( ၄.၆ သန္း)
(၁၀)ဘရူးနိုင္း( ၂ သိန္း ၁ ေသာင္း ) တို ့ျဖစ္သည္ ။

ျမန္မာသည္အဆင့္ (၉) ျဖစ္သည္ ။ သူ ့ေအာက္တြင္ ဘရူနိုင္းနိုင္ငံပဲရွိေတာ့သည္ ။ဒါေတာင္ျမန္မာနိုင္ငံကတင္ျပထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ အျမဲတမ္းတိက်မွန္ကန္သည္ဟုမေျပာနိုင္။ လူၾကီးေၾကနပ္ေအာင္ပိုပိုသာသာစာရင္းျပျခင္း ၊နယ္စပ္မွ ေန့ခ်င္းျပန္၀င္ထြက္သြားလာေသာေစ်းသယ္မ်ား၊ ကူလီမ်ား၊ ကားသမားမ်ားမက်န္ တိုးရစ္စာရင္းသြင္းထားျခင္းတို့ ပါ၀င္နိုင္သည္ ။ တကယ့္တိုးရစ္စာရင္းအမွန္မွာ ေရြွတိဂံုဘုရားသို ့လာေရာက္လည္ပါတ္ေသာနိုင္ငံျခားသားစာရင္းမွာအနီးစပ္ဆံုးမွန္ကန္နိုင္သည္ ။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြက္ ေရြွတိဂံုသို့လာေရာက္လည္ပါတ္ေသာနိုင္ငံျခားသားမွာ ၅၁၇၀၀၀ ေယာက္ျဖစ္သည္ ။

ေရြွတိဂံုသို ့ေရာက္မလာေသာ တိုးရစ္မ်ားမွာ သံုးဆအထိရွိနိုင္သည္ဟု ပိုပိုသာသာခန့္မွန္းလိုက္ဦးျမန္မာနိုင္ငံသို ့၂၀၁၅ တြင္၀င္လာေသာကမၻာလွည့္ခရီးသည္အေရအတြက္အစစ္အမွန္မွာ ၂ သန္းထက္မပိုေပ ။ တစ္နွစ္လ်ွင္ငါးသိန္းတိုးလာဖို့ဆိုသည္မွာလြယ္သည္မဟုတ္ သို ့ေသာ္ထိုနွုန္းနွင့္တိုးလာသည္ပဲထားဦး ျမန္မာနိုင္ငံသို့ယခုနွစ္ေရာက္လာေသာ နိုင္ငံျခားသားကမၻာလွည့္ခရီးသြားအေရအတြက္မွာ ၃ သန္းထက္မပိုနိုင္ေပ ။ဟိုတယ္ခရီး၀န္ၾကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၅ တြင္ျမန္မာနိုင္ငံသို ့လာေသာတိုးရစ္စုစုေပါင္းမွာ ၄.၆သန္း(၄၆၈၁၀၂၀ ဦး) ရွိသည္ဆို၏ ။ထိုအထဲတြင္နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွ၀င္လာသူေပါင္းမွာ ၃.၃ သန္းေက်ာ္(၃၃၇၃၄၃၇ဦး) ရွိသည္ဆိုသျဖင့္ အမွန္တကယ္ ရန္ကုန္၊မႏၱေလး၊ျမိတ္၊ေနျပည္ေတာ္တို့မွွွ့၀င္လာေသာတိုးရစ္မွာ ၁သန္း၃သိန္းေက်ာ္(၁၃၀၇၅၈၃)ပဲရွိေလသည္။  ၀န္ၾကီးဌာနက ၆ သန္းလာရမည္ဟုေမ်ွာ္မွန္းထားရာ မ်ားစြာေလ်ွာ့နည္းေနေပသည္ ။  ထို ့ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ သဘာ၀ေတာေတာင္ေရေျမနွင့္ယဥ္ေက်းမွုအေျခခံဆြဲေဆာင္မွုေတြရွိေသာ္လည္း စီမံခန့္ခြဲမွုညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ေစ်းနွုန္းမ်ားအဆမတန္ၾကီးျမင့္ျခင္းတို ့ေၾကာင့္ ၁၀ နိုင္ငံတြင္ အဆင့္ ၉ ျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္ ။၂၀၁၅ တိုးရစ္၀င္ေရာက္မွုတြင္လာအိုနိုင္ငံနွင့္ မတိမ္းမယိမ္းရွိေသာ္လည္း လာအိုနိုင္ငံက လူသံုးေထာင္ေက်ာ္ပို၍၀င္သည္။ ပို၍အေရးၾကီးသည္မွာလာအိုနိုင္ငံသည္ျမန္မာနိုင္ငံထက္ ၃ ဆခန့္ပို၍ေသးငယ္ေသာ ကုန္းတြင္းပိတ္နိုင္ငံတခုျဖစ္သည္ (လာအိုနိုင္ငံ၏ကုန္ေျမဧရိယာမွာ ၂၃၇၉၅၅ စတုရန္းကီလိုမီတာျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏အက်ယ္အ၀န္းမွာ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာျဖစ္သည္)။ ပင္လယ္ကမ္းေျခေတာေတာင္ရွုခင္း၊သဘာ၀ယဥ္ေက်းမွုအေမြအနွစ္မ်ားစြာရွိေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္လာအိုနိုင္ငံေနာက္ေရာက္ေနသည္မွာ ေအာင္ျမင္မွုမဟုတ္ ။က်ဆံုးမွုသာျဖစ္သည္ ။

 ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀မွလြတ္ေျမာက္လာေသာ ၂၀၁၀ နို၀င္ဘာ ၁၃ ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ကာလမ်ားတြင္ အၾကီးမားဆံုးေအာင္ျမင္မွုအျဖစ္ နိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ားၾကိတ္ၾကိတ္တိုးေအာင္လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကဖူးသည္ ။သို ့ေသာ္ ျမန္မာတို့သည္ေအာင္ျမင္မွုကိုထိမ္းမထားနိုင္ခဲ့ ။အစိုးရဘက္ကေရာ ၊ ပုဂၢလိကဘက္ကေရာ ထိထိေရာက္ေရာက္ဘာမွ၀န္ေဆာင္မွုေကာင္းေကာင္းမေပးနိုင္ပဲ “လာတဲ့ဧည့္သယ္တြယ္သာတြယ္”ဆိုေသာေဆာင္ပုဒ္အရ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအေပါ ္ရသေလာက္လက္တဆံုးေငြညွစ္ၾကေတာ့သည္ ။ တညေဒါ ္လာ ၂၀ သာတန္ေသာဟိုတယ္ကလည္း တညေဒါ ္လာ ၁၀၀ ေတြဘာေတြျဖစ္ကုန္သည္ ။ ဒါေတာင္တည္းခိုလိုလ်ွင္ ၁၀ ရက္ တန္သည္တလတန္သည္ၾကိဳတင္၍ ေငြလာသြင္းခိုင္းေသးသည္ ။ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားကလည္း ေလသံမာသလားမေမးနွင့္ ဘယ္ခရီးစဥ္ပဲေမးလိုက္ေမးလိုက္ ကုန္ျပီ ၊ booking တင္လို ့မရေတာ့ဘူးဟုခပ္မာမာေျပာသည္ ။ တိုးရစ္မ်ားနွင့္ခရီးသြားကုမၼဏီမ်ားမွာ ေလေၾကာင္းလိုင္းနွင့္ဟိုတယ္ေတြကိုရွိခိုးဦးတင္လုပ္ေနၾကရသည္ ။ေလယာဥ္ခေတြကလည္းေစ်းၾကီးသည္ ။ ျပည္တြင္းေလယာဥ္ခက နိုင္ငံျခား(ရန္ကုန္ဘန္ေကာက္သြားတာထက္)ပို၍ေစ်းၾကီးေနသည္ ။  ေနာက္ေတာ့ ျမန္မာေတြအရိတ္ၾကမ္းေသာသတင္းက ကမၻာကိုပ်ံ ့သြားသည္ ။ျမန္မာျပည္လာမည့္ပိုက္ဆံသည္ အျခားအာဆီယံနိုင္ငံေတြကိုသြားလည္လ်ွင္ ၂ဆလည္၍ရသည္ ။ ျမန္မာမွာတရက္လည္၍ကုန္ေသာပိုက္ဆံသည္ ထုိင္းတို ့ဗီယက္နမ္တို့မွာ ၂ ရက္လည္၍ရသည္ ။အစိုးရဘက္ကလည္း အခြန္နွင့္၀င္ေၾကးမ်ားတိုးတိုးေကာက္သည္ကလြဲ၍ ဘာ၀န္ေဆာင္မွုမွေကာင္းမလာ ။အင္း၀သည္တိုးရစ္မ်ားအလာမ်ားေသာ ျမင္းလွည္းစီးၾကေသာျမိဳ့ကေလးျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းမ်ားမွာ စုတ္ျပတ္ေနသျဖင့္ ျမင္းလွည္းမ်ားေမွာက္ၾကသည္ ။ ခရီးသည္ေတြဒဏ္ရာရသည္ ။ အိမ္သာတက္စရာ ေနရာေကာင္းေကာင္းကမ္းကမ္းအလြန္ရွားသည္ ။ ဖိနပ္ခ်ြတ္ခိုင္းေသာ္လည္း ဘုရားအ၀င္လမ္းေတြမွာညစ္ပတ္ေနသည္ ။ေနရာတကာအမွိုက္ေတြပ်ံ့က်ဲေနသည္။ ဟိုတယ္ေတြေစ်းၾကီးေသာ္လည္း၀န္ေဆာင္မွုမွာစုတ္ျပတ္ေနသည္ ။ ေလယာဥ္ေတြက cancel ျဖစ္လ်ွင္ Delay ျဖစ္လ်ွင္ဘာ၀န္ေဆာင္မွုမွမရွိ၊ဘာတာ၀န္ခံမွုမွမရွိ ။ ေၾကာ္ျငာက႑အတြက္ Promotion အတြက္ ၊ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္နိုင္ငံေတာ္ကေငြျပန္သံုးတာ မရွိသေလာက္ျဖစ္ျပန္သည္ ။ပုဂၢလိကက႑ကိုနိုင္ငံေတာ္ကကူညီတာမရွိသေလာက္ျဖစ္သည္ ။    တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ Tourism မ်ိဳးကန္းသည္ ။နိုင္ငံကလွလြန္းသျဖင့္ဤမ်ွလာေနေသးတာျဖစ္သည္ ။။ဤအေျခအေနတြင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ၾကီးတိုးတက္ေနသည္ဟုထင္လ်ွင္ အေျပးျပိဳင္ပြဲကိုလာၾကည့္ေသာ ေတာကဘၾကီးလိုသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ။

                 အမွန္ကိုျမင္ေသာသူလည္းရွိေသး၏။ထိုသူမွာယခင္အစိုးရလက္ထက္စီးပြားေရးအၾကံေပးအဖြဲ့ ေခါင္းေဆာင္နွင့္ လက္ရွိကုန္သည္စက္မွုအသင္းခ်ဳပ္၏အၾကံေပးစီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ျဖစ္သည္ ။ ေဒါက္တာဦးျမင့္သည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးအၾကံေပးအျဖစ္လုပ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ္ျငား အာဏာ၇ွင္အလိုမလိုက္ပဲ ပညာ၇ွင္ပီသစြာေထာက္ျပေ၀ဖန္မွုေၾကာင့္ အမ်ားကေလးစားရသည့္ပညာရွင္တေယာက္ျဖစ္သည္ ။ ဦးျမင့္က ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံတြင္ လာအိုနိုင္ငံကိုအမီလိုက္ရန္ပင္အလားအလာနည္းေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့သည္ ။ ၉.၁၂.၂၀၁၇ ေန ့က ရန္ကုန္ျမိဳ့ ကုန္သည္စက္မွုအသင္းခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ UMFCCI Convention 2017 တြင္ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ့က ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏လူတဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီအေပါ ္ ၁၈၂၃ ေဒါ ္လာရရွိမည္ဟုခန့္မွန္းထားသည္။ သို့ေသာ္ထိုပမာဏမွာ လာအိုနိုင္ငံ၏ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ တြင္ရရွိခဲ့သည့္တဦးခ်င္း GDP သည္ပင္လ်ွင္ ၂၁၄၉ ေဒါ ္လာျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္္ရာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ့၏ ခန့္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ လူတစ္ဦးပ်မ္းမ်ွတနွစ္၀င္ေငြ ၁၈၂၃ ေဒါ ္လာျဖစ္လာလ်ွင္ပင္ လာအိုနိုင္ငံ၏ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဂ်ီဒီပီထက္ေလ်ွာ့နည္းေနသျဖင့္ လာအိုနုိင္ငံကိုအမီလိုက္ရန္ပင္ခဲယဥ္းသည့္အေနအထားျဖစ္ေနသည့္အျပင္လာအိုနိုင္ငံ၏တဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီမွာလည္း ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ကာလတြင္ ထပ္မံျမင့္တက္ေနဦးမည္သာျဖစ္သျဖင့္ လာအိုကို အမီလိုက္ရန္ပင္အလားအလာနည္းပါးေနရေၾကာင္းေဒါက္တာဦးျမင့္ကေျပာခဲ့သည္ ။ ေဒါက္တာဦးျမင့္စကားမွာ ၾကားရတာခါးသီးေသာ္လည္းအမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္ ။ေလာေလာဆယ္၌ျမန္မာနိုင္ငံသည္အာဆီယံဆယ္နိုင္ငံတြင္ လူတဦးခ်င္းစီ၏ဂ်ီဒီပီ ( Gross Domestic Product ) တြင္ အဆင့္ (၉) ခ်ိတ္လ်က္ရွိပါ၏။ ျမန္မာေအာက္တြင္ ကေမၻာဒီးယားသာက်န္ပါေတာ့၏ ။အားကစားတြင္လည္းဘ်တ္ဆံုးနီးပါးေရာက္ေန၏။ ျမန္မာ U23 သည္ ဗီယက္နမ္U23 ကို  4:0 ျဖင့္ ဂိုးျပတ္ရွံုး၏။   လက္ရွိစီးပြားေရးနာမက်န္းမွုကို ကုစားရန္နွင့္ ရပ္တန့္ေနသည့္စီးပြားေရးျပန္လည္လည္ပတ္နိုင္ရန္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုအားကိုးရမည္ျဖစ္ျပီး စီးပြားေရးတိုးတက္အားေကာင္းမွုျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးနိုင္ရန္နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အခ်က္ေလးခ်က္ကိုလုပ္ေဆာင္ေပးဖို ့စဥ္းစားရန္တင္ျပပါေၾကာင္းလည္းေဒါက္တာဦးျမင့္ကေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ပထမအခ်က္မွာျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ထပ္တူ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကိုထိပ္ဆံုးဦးစားေပးကိုင္တြယ္ရန္၊ ဒုတိယအခ်က္မွာစီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာတရပ္ေရးဆြဲျပီးလြွတ္ေေတာ္သို ့တင္ျပအတည္ျပဳရန္၊တတိယအခ်က္မွာ အဆင့္တိုင္းတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုေပးရန္ ၊ စတုတၳအခ်က္မွာ ပညာရွင္မ်ားနွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးအၾကံဥာဏ္ရယူရန္ျဖစ္သည္ ။ ထိုအခ်က္ေလးခ်က္လံုးမွာ မလုပ္နိုင္စရာကိစၥမ်ားေတာ့မဟုတ္ ။ အေရးတၾကီးစတင္လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ရွိရန္သာအေရးၾကီးေပသည္ ။

    ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ တကြင္းလံုးလိုက္လံကစားေနရေသာ ေဘာလံုးသမားတေယာက္လိုျဖစ္ေနျပီး လိုသည္ထက္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မွုကိုခံစားရရံုသာမက ေနရာတိုင္းတြင္ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ကစားနိုင္မည္မဟုတ္ေခ် ။ တကယ္တမ္းေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ယူထားေသာရာထူးမွာ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံသာျဖစ္သျဖင့္နိုင္ငံေတာ္က အၾကံဥာဏ္လိုလာေသာအခါမွအၾကံေပးရန္ျဖစ္ေပသည္ ။ နိုင္ငံေတာ္ကိုတကယ္ဦးေဆာင္ေမာင္းနွင္ရမည္မွာ သမၼတျဖစ္ေပသည္ ။ သမၼတဆိုသည္မွာ ရိုင္းရိုင္းေျပာရလ်ွင္ကူလီေခါင္းနွင့္တူသည္ ။ကူလီေခါင္းသည္ သူကိုယ္တိုင္ ဆန္အိတ္ကိုနွစ္အိတ္ဆင့္ကာ ထမ္းေနစရာမလို ၊ ဘယ္သူ ဘယ္ေနရာကဆန္အိတ္ကိုထမ္းခဲ့ ၊ ဘယ္အဖြဲ့က ဘယ္ကားေပါ ္ကကုန္ကိုခ် ၊ ဘယ္အဖြဲ့က သေဘာၤေပါ ္ကို ဘိလပ္ေျမအိတ္ေတြတင္ၾကဟုသာအမိန့္ေပးျပီး သူခိုင္းသလိုလုပ္မလုပ္ လွည့္ပတ္ၾကည့္ရွရမည္ျဖစ္သည္ ။ကူလီေခါင္းေတာ္လ်ွင္ေတာ္သလို အလုပ္ျပီးစီးသည္ ။ ကုန္တင္ကုန္ခ်ျမန္ဆန္သည္ ။ အေလအလြင့္နည္းမည္ျဖစ္သည္ ။ကူလီေခါင္းက လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကိုေကာင္းေကာင္းမခိုင္းတတ္ဘူးဆိုလ်ွင္ အလုပ္ခ်ိန္တြင္က်ားထိုးသူကထိုးေနမည္၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သူကေသာက္ေနမည္ ၊ လမ္းတ၀က္တြင္ဆန္အိတ္ကိုခ်ျပီးထိုင္သူကထိုင္ေနမည္ ၊အခ်င္းခ်င္းရန္ျဖစ္သတ္ပုတ္ေကာင္းသတ္ပုတ္ေနမည္။ သေဘာၤေပါ ္တင္သလိုလိုျဖင့္ အိမ္သို ့သယ္သူကသယ္ၾကမည္ ၊ အခ်ိန္မီ္မျပီးစီးသျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကအျခား ဆိပ္ကမ္း၊အျခားအလုပ္သမားမ်ားဆီသို့ေျပာင္းေရြ ့သြားၾကမည္ ၊ ဤကဲ့သို ့အျဖစ္မ်ိဳးျဖစ္မည္ျဖစ္သည္ ။နိုင္ငံတနိုင္ငံမွာလည္းဤနည္းနွင္နွင္ျဖစ္သည္ ။ သမၼတသည္ သူ၏အလုပ္သမား (ကူလီ)မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ၀န္ၾကီးအဖြဲ့ကိုေကာင္းေကာင္းခိုင္းနိုင္ရမည္ ။ထိမ္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္နိုင္ရမည္ ။ ဘယ္၀န္ၾကီးသည္ ဘယ္ကိစၥကိုဘယ္အခ်ိန္အတြင္းျပီေအာင္လုပ္ခိုင္းရမည္ ။ ျပီးမျပီးလုပ္မလုပ္လည္း ေအာက္ေျခအထိဆင္းကာၾကည့္ရမည္ ။ အသံုးမက်လ်ွင္ မလုပ္တတ္လ်ွင္ ေနာက္တေယာက္နွင့္ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့အစားထိုးရမည္ ။ သမၼတကခိုင္းတတ္လ်ွင္ခိုင္းတတ္သလို ၊ ဦးေဆာင္နိုင္လ်ွင္ဦးေဆာင္နိုင္သလို ၀န္ၾကီးအဖြဲ ့၏ လုပ္ေဆာင္မွုမ်ား ေအာင္ျမင္မွုအသီးအပြင့္မ်ားျဖစ္ေပါ ္လာမည္ ။ သမၼတက မခိုင္းတတ္လ်ွင္ မသြက္လက္လ်ွင္ စီမံခန့္ခြဲမွုညံ့လ်ွင္ သို ့မဟုတ္ စီမံခန့္ခြဲနိုင္မွုနည္းပါးလ်ွင္ အကြပ္မရွိေသာၾကမ္းပရမ္းပတာဆိုသလို ၊ ကူလီေခါင္းမရွိေသာ ကမ္းနားအလုပ္သမားေတြလို ထင္ရာေတြလုပ္ၾက ထင္ရာေတြေျပာၾကလိမ့္မည္ ။

ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ကက်င္းပသြားေသာ ပညာေရးဖြ့ျဖိဳးတိုးတက္မွု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးနွီးေနွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ပညာေရး၀န္ၾကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းၾကီးက အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား ၅ ဦးလ်ွင္သိပၹံလက္ေတြ ့စမ္းသပ္သည့္ပစၥည္းတစံုစီ ရေအာင္ လုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသြားသည္။ သူေျပာသည္မွာ မ.ဆ.လ ေခတ္၊ စစ္အစိုးရေခတ္ကလိုအေပါ ္ယံဟန္ျပေျပာသလိုျဖစ္ေနသည္ ။ တကယ္ေတာ့ေျပာရမည္မဟုတ္ ၊လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို့ျဖစ္ေစခ်င္လ်ွင္ ပညာေရးဌာနမွနိုင္ငံေတာ္ကိုတရား၀င္ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းရမည္ ။ ရလာေသာဘတ္ဂ်က္အတိုင္း သိပၹံလက္ေတြ ့ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ကာ လက္ေတြ ့ျဖန္ ့ျဖဴးေပးရမည္ ။ ထို့အတူ လက္ေတြ ့ဘ၀၌ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာၾကည့္တိုက္ေတြသည္ ဆရာဆရာမေတြအတြက္၀န္ထုပ္၀န္ပိုးၾကီးေတြျဖစ္ေနသည္ ။မိမိမက်ြမ္းက်င္ပါပဲ စာၾကည့္တိုက္မွူးတာ၀န္ကို စာသင္ခ်ိန္ထဲမွဖဲ့၍ ဆရာဆရာမေတြ၀င္ေရာက္္ထမ္းေဆာင္ေနရသည္။စာၾကည့္တိုက္အတြက္စာအုပ္၀ယ္ဖို့လည္းမျဖစ္စေလာက္ပိုက္ဆံပဲရွိသည္ ။ထိုအခက္အခဲမ်ိဳးဆိုလ်ွင္ ပညာေရး၀န္ၾကီးသည္ ေလျဖင့္မိန့္ခြန္းေျပာေနစရာမလို ၊ လက္ေတြ ့အလုပ္လုပ္ဖို့လိုသည္ ။ ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ စာၾကည့္တိုက္ထားဖို ့ ထိုစာၾကည့္တိုက္ေတြတြင္ စာၾကည့္တိုက္မွူးသင္တန္းဆင္းျပီးသူမ်ားကို အလုပ္ခန့္ကာ သီးသန့္တာ၀န္ေပးဖို့ ညြွန္ၾကားခ်က္ထုတ္ရမည္ ။ စာအုပ္၀ယ္ဖို့ သီးသန့္ရန္ပံုေငြနွင့္ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္၀န္ထမ္းမ်ားခန့္အပ္ဖို့ေငြကို တြက္ခ်က္၍လြွတ္ေတာ္သို ့တင္ျပေတာင္းခံရမည္ ။ ေက်ာင္းတေက်ာင္းလ်ွင္ဘယ္ေလာက္နွုန္း (ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကိုမူတည္၍) ၀န္ၾကီးဌာနကခ်ေပးရမည္ ။ သို ့မဟုတ္ ပညာေရးဌာနက၀ယ္ယူျပီး ေက်ာင္းေတြသို ့ပို ့ေပးရမည္ ။ ဒါေတြသည္တကယ္လက္ေတြ ့ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အလုပ္ေတြျဖစ္သည္။

အခုေတာ့ျမန္မာနိုင္ငံ၀ယ္အေျပာေတြမ်ားေနသည္ ။ အေျပာကေတာ့တကၠသိုလ္ေတြကိုဘယ္လိုလုပ္လိုက္မည္ ။ တကယ့္လက္ေတြ ့က်ြန္ေတာ့္သားေတာ္ေမာင္ပညာဆည္းပူးေနေသာဒဂုန္တကၠသိုလ္မွာ ဖုန္းလိုင္းပင္ မမိေခ် ။ Free Wifi ဆိုတာေ၀လာေ၀း ။ကိုယ့္ဖုန္းကိုပင္အင္တာနက္လိုင္းမတက္ေခ်။ တကၠသိုလ္သာဆိုသည္ အပန္းေျဖရိပ္သာ ( RC) မရွိ။တကၠသိုလ္အနုပညာအသင္းဘာမွန္းမသိ ၊ စာၾကည့္တိုက္ ဘယ္လိုေနသလဲမသိ ၊အားကစားခန္းမဘယ္ေနရာမွာရွာရမွန္းမသိ ၊ ျမက္ေတြနွင့္ေတာထေနေသာ ျမိဳ့စြန္က ျခံ၀င္းၾကီးတခုကို တကၠသိုလ္ဟုေခါ ္ေနရသည္ ။ ဒါေတြသည္ မ်က္ေစ့ရွိလ်ွင္ တကယ္လည္းသြားၾကည့္လ်ွင္ျမင္ရပါမည္ ။ မိန့္ခြန္းေတြေျပာမေနပါနွင့္ ။ လက္ေတြ ့ေတြအလုပ္လုပ္ၾကပါဟုေျပာလိုသည္ ။ ၀န္ၾကီးေတြဘာလုပ္ရမည္ ၊ တကယ္လုပ္ေနသည္မလုပ္ေနသည္ကိုလည္းသမၼတက မ်က္ေျခမျပတ္ၾကည့္ရွု၍ ေနာက္မွတြန္းေနဖို့လည္းလိုသည္ ။တကၠသိုလ္တြင္ဖုန္းလိုင္းမမိလ်ွင္ သမၼတသည္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးကိုအမိန့္ေပးလိုက္ရံုပင္ျဖစ္သည္။ တလအတြင္းျပီးရမည္ငါလာၾကည့္မည္ေျပာလိုက္ရံုပဲျဖစ္သည္ ။၀ိုင္ဖိုင္ေတြတပ္ေပးဖို ့ ၊ လိုအပ္တာေတြလုပ္ေပးဖို့လည္း ဒီအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္(ပင္မ)သည္ပင္လ်ွင္ ျပည့္စံုေသာ website မရိွ။ ေတာ္အိေလ်ာ္အိ လုပ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မျပည့္စံုေသာ website တခုသာရွိသည္မွာ နိုင္ငံတကာသို ့ခ်ျပရမွာရွက္ဖို့ေကာင္းလွသည္ ။ ဒါကဥပမာေျပာျခင္းျဖစ္၍ ၀န္ၾကီးအဖြဲ့ကိုသမၼတက အျပင္းထန္ဆံုးဖိအားေပးေမာင္းနွင္နိုင္ပါမွ အဘက္ဘက္ကေနာက္က်ေနေသာနိုင္ငံမွာအေလာေတာ္ေလာက္က်ပါမည္ ။ သမၼတသည္ အဘိဓမၼာအသင္းဥကၠဌမဟုတ္သျဖင့္ေရခဲတံုးျဖစ္စရာမလို ၊ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ဦးေဆာင္သူျဖစ္သင့္ပါ၏ ။

  ယခုအခါျမင္ရသည္မွာ က်ြန္ေတာ္တို့သမၼတၾကီးသည္လည္းေအးလြန္းသည္ ။ ၀န္ၾကီးအဖြဲ ့ကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ထိမ္းေက်ာင္းေမာင္းနွင္ေနမွုအားနည္းသည္ ။ လက္ေတြ ့ထက္သေဘာ တရားေတြမ်ားေနသည္ ။ ျပီးေတာ့သမၼတၾကီးဦးထင္ေက်ာ္သည္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အရိပ္မိုးေနသည္ ။ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္အၾကံေပးေနရာတြင္သာေနျပီး သမၼတၾကီးကိုပို၍ေရွ့တန္းတင္သင့္သည္ ။ သမၼတၾကီးကလည္း ယခင္ကမည္သို ့ပင္ တည္ျငိမ္ေအးေဆးသည့္ပင္ကိုယ္စရိုက္ရွိသည္ျဖစ္ေစ မိမိသမၼတျဖစ္ေနျပီျဖစ္သျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏အထြတ္အထိပ္ဆိုေသာရာထူးနွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ႏြားေတြကိုၾကိမ္မျပတ္တို့သလို အားေကာင္းေမာင္းသန္ မိမိတပ္ဖြဲ့ကို ဦးေဆာင္ေမာင္းနွင္ေနဖို့လိုမည္ျဖစ္သည္ ။ ဒိထက္ေကာင္းမြန္ေသာအစြမ္းကိုျပဖို့လိုမည္ျဖစ္သည္ ။ သေဘာတရားေတြ၊ အမွာစကားေတြ ၊ဟန္ျပစာရင္းဇယားေတြႏွင့္အခ်ိန္ကုန္မေနပဲ တကယ္ေရြ ့ေအာင္တြန္းၾကဖို ့ ၊တကယ္အလုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾကဖို ့လိုပါမည္ ။ ထိုအခါစကၤာပူကိုမီျခင္းမမီျခင္းဟူသည္ ဒုတိယရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ျပီး အာဆီယံဆယ္နိုင္ငံတြင္အဘက္ဘက္၌ နံပတ္ (၉)ခ်ိတ္ေနရာမွာ ဘိတ္ဆံုးအဆင့္ နံပါတ္(၁၀)သို ့မေရာက္ေရးကို ေသေရးရွင္ေရးအျဖစ္ ဦးေႏွာက္ခါးေတာင္းက်ိဳက္၍စတင္ၾကိဳးစားဖို့လိုျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း။

သရ၀ဏ္(ျပည္)  

ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္
၁၅.၁၂.၂၀၁၇

No comments: